Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Racisme van Hindoestanen. Schandalig


Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1208
Offerdatum   28 maart 2007

Go to previous Epage ... Kortgeding Epage = 9
 • Go to contents first page

 • Inhoud

  0. Inleiding
  1. Definitie Hindoestaan
  2. Wat is een Hindoe?
  3. Is een Hindoe een bruine halfaap met zwart, glad haar?
  4. Veda's bevatten alle kennis
  5. 'Het is je karma', rot op en zoek het uit
  6. Karma is leren van je fouten uit het verleden
  7. Maak kennis met het koelienisme
  8. Feminisme van hindoestaanse meisjes
  9. Topic Hoerenwerk hindoestaanse meid op kaise.nl forum
  10. Internationale uitverkoop tweedehands hindoestaanse meisjes
  11. De Vedistaan
  12. Hindoestaanse halfapen geloof
  13. Waarom kan een neger nooit hindoe worden?
  14. Mandir beleid: lok koelies met prasad en gratis daal met roti.
  15. Ter besluit
  16. Noot
  17. Disclaimer
  18. Relevante teksten (sum=59), links voor dit betoog


  0. Inleiding
  In deze tekst zal een beeld geschetst worden van het schandalige racisme van Hindoestanen in Nederland en Suriname. Dit is een taboethema binnen de gesloten Hindoestaanse gemeenschap, waar het heel normaal is om een mooi-weer-masker te dragen en heilig hindoeboontje te spelen. Deze hele tekst is uiteraard niet volledig en is niet van toepassing op alle Hindoestanen en hun organisaties, omdat er altijd uitzonderingen op de regel zijn. Ook wil ik de vooruitgang en ontwikkeling van Hindoestanen stimuleren door hen bewuster te maken van hun handicaps, domheid en zwakheden. Als onderzoeker neem ik een neutraal standpunt in en leg de nadruk op een objectieve en taboeloze aanpak, wat niet persoonlijk moet worden opgevat. Doordat mensen onvolledig geschapen zijn door Altecrea, zijn ook hun gedrag en handelingen onvolledig en onvolmaakt, zonder dat zij dit zelf weten.

  1. Definitie Hindoestaan

  Het maatschappelijk begrip Hindoestaan in Nederland en Suriname is in het algemeen totaal gebaseerd op duidelijk waarneembare uiterlijke kenmerken, welke ontstaan zijn door het DNA van het betreffende individu. In de literatuur hanteert men de volgende drie notaties voor deze etnische groep:

  Hindoestaan, Hindostaan en Hindustaan.

  Algemene uiterlijke (DNA gestuurde) kenmerken van een Hindoestaan zijn:

  1. Aanwezigheid van huidpigmenten in vele gradaties. De huidkleur varieert van lichtbruin, bruin, donkerbruin, kastanjebruin, tot zelfs zwartachtig, en kan vrij snel veranderen door de invloed van zon en duisternis. Het Hindoestaanse ras heeft een dynamische huidkleurregeling van nature, wat hun overlevingskracht versterkt in vele soorten klimaten.

  2. De oogkleur van Hindoestanen varieert meestal van bruin tot zwart. Hindoestanen met groene, grijze of blauwe ogen zijn heel zeldzaam binnen deze etnische groep.

  3. De meeste Hindoestanen hebben van nature zwart, glad haar, wat makkelijk krulbaar is.

  4. De lichaamsbouw van Hindoestanen is meestal klein, rond, fragiel en tengerig. Hindoestanen hebben in het algemeen soepele lichaamsvormen, met een vrij licht gebouwde skeletstructuur. Dit is vaak duidelijk anders dan die van negers en blanken, die wat grover, zwaarder, slomer, stijver en hoekiger zijn. De variatie in lichaamsbouw en lengte is binnen het Hindoestaanse ras veel groter dan bij de drie hoofdrassen. Zelfs kinderen van twee Hindoestaanse ouders kunnen sterk van elkaar verschillen qua uiterlijk, wat aangeeft dat het hindoestaanse genetische fenotype van nature een breed spectrum beslaat en beslist niet homogeen is.

  In de volksmond let men uitsluitend op uiterlijke kenmerken om te beoordelen of iemand een Hindoestaan is. Dit is iets wat de meeste Hindoestanen ook zelf doen.

  Hindoestanen als etnisch specifieke cultuurgroep
  In het algemeen kenmerkt de Hindoestaanse cultuur zich door pluriformiteit, met supersnelle adaptatie fasen, waarbij alles opeens anders kan worden. De Hindoestaanse cultuur is niet strikt gedefinieerd als een onveranderlijke set van voedingsgewoonten, gedrag, levenswijze, handelingen en drijfveren.

  2. Wat is een Hindoe?

  Het begrip Hindoe is oorspronkelijk ontstaan binnen de Arabische wereld, om de religieus/etnische groep van bewoners aan de Sindhu rivier aan te duiden. Deze Arabieren konden de S niet uitspreken en maakten er het woord Hindu van. Door het kontakt (via bloedige oorlogen) tussen de Arabische moslims en de blanke Europeanen werd het woord Hindu de algemene benaming voor alle bewoners van het Indiase subcontinent. De Hollanders vernederlandsten toen dit begrip tot Hindoestanen, om de contractarbeiders uit India in hun koloniën ermee aan te duiden en dit leidde tot de ontwikkeling van een Hindoestaanse identiteit binnen deze etnische groep. Veel Hindoestanen kennen hun eigen geschiedenis niet en weten niet anders, dan dat zij Hindoes en Hindoestanen zijn, vaak zonder enige literaire kennis van de 54 heilige geschriften van hun geloof en religie. Als kippen zonder koppen noemen zij zich Hindoe, terwijl zij hier totaal niets over weten en ook geen moeite doen, uit gemakzucht, om er ooit iets over te leren. De algemene opvatting van doorsnee Hindostanen is dat alles van hun eigen oude cultuur en geloof gewoon achterlijk en aapachtig is, dus geheel nutteloos voor dit moderne, 'blank' gedomineerde tijdperk. Zulke onderontwikkelde Hindostanen vinden alles van een 'blanke', al hoe dom, laag en vies het ook is, automatisch hypermodern en superieur, omdat de 'blanke' als afgod wordt aanbeden.

  3. Is een Hindoe een bruine halfaap met zwart, glad haar?

  Binnen de hele hindoestaanse gemeenschap kan bijna niemand exact aangeven wanneer iemand Hindoe is. Bijna alle Hindoestanen geloven dat je hindoe bent door geboorte, precies zoals een aap als aap geboren wordt. Er is geen enkele behoefte aan religieuze scholing en praktisch 95 procent van de hindoestanen heeft nog nooit iets gelezen uit een van de 54 heilige boeken van de hindoebeschaving, maar gelooft wel dat zij alles weten over het hindoeïsme, mede doordat zij als Hindoe geboren zijn. Dit is harde bewijs van hun aapachtige denkwereld. Dit zijn heel trieste feiten en het harde bewijs van hun onderontwikkeling. Hier een heftige reactie uit een mailtje, waarin ik een hindoestaanse zakenman met het woord 'zwarte' aanduidde:

  'waar ben nu mee bezig??? wil je ophouden met dit soort uitlatingen naar mij toe. IK BEN EEN HINDOE EN GEEN ZWARTE, MISSHIEN DAT JIJ JE DAARTOE AANGETROKKEN VOELT MET JE MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL.'
  (ontvangen van ML uit Rotterdam in december 2006)

  4. Veda's bevatten alle kennis

  Opmerkelijk voor mij is vooral dat heel veel hindoestanen die ik persoonlijk ken, vaak hardnekkig geloven dat alle kennis en wijsheid in de Veda's zitten, maar nog nooit iets hieruit gelezen hebben en er ook geen moeite voor doen. Veel hindoestanen schijnen er ook sterk in te geloven dat zij te dom en niet intelligent genoeg zijn, om ooit iets te begrijpen wat er in de Veda's en de Bhagavad Gita zit. Ik onderzoek dit, want het is een vorm van fatalisme en een absoluut geloof in de eigen domheid. Feitelijk betekent dit dat veel hindoestanen heel sterk geloven in hun inferioriteit en heel primitief denken. Ook merk ik heel vaak dat het grootste deel van de hindoestanen zich niet bewust is van de eigen hindoe identiteit en feitelijk niets weten over enig hindoeïstisch leefprincipe. Ik merk vaak dat het grootste deel van de hindoestanen een soort doe-het-zelf-hindoes zijn en bijna normloos denken en handelen. In veel gevallen zijn zij gewoon extreme materialisten, die ook nog in darwinisme geloven.

  5. 'Het is je karma', rot op en zoek het uit

  De extreme domheid en onderontwikkeling van hindoestanen blijkt vooral uit hun aapachtige interpretatie van de karmaleer. Velen geloven bijna absoluut dat alles karma is, precies als bij het geloof in het lot en predestinatie. Een hindoestaanse ingenieur vertelde mij zelfs dat het zijn karma is als hij in de toekomst in een gaskamer terecht komt, als er een nieuwe Hitler komt, die de absolute macht verovert in de Europese Unie en alle untermenschen zal uitroeien. Deze uitspraak is het harde bewijs dat hij de hele karmaleer totaal niet begrijpt en er heel aapachtig over nadenkt. Zulke hindoestanen wachten vaak lui, laf, angstig en passief af en laten alles lekker verrekken, tot het te laat is. Juist door deze fatalistische houding is de hele hindoecultuur praktisch verdwenen en zitten de meeste hindoestanen in een identiteitscrisis, zonder enige hoop of verlossing. Door absoluut te geloven dat alles karma is, is hen hele denken gedegenereerd en zijn zij heel zwak en laf.

  6. Karma is leren van je fouten uit het verleden

  De hele karmaleer is feitelijk een natuurlijk leerproces op micro-, meson- en macro niveau, waarbij elke actie leidt tot een reactie. Nader onderzoek toont aan dat karma een datapakket is dat de ziel (het atma) meeneemt uit vorige levens, om in het nieuwe lichaam een leerproces te ondergaan. Karma is geen fatalisme, omdat elk wezen door offers en zuivere kennis hsijn momentaan karma kan veranderen, om wijzer en vitaler te worden. De keuze die je zelf maakt tijdens een crisisperiode is afhankelijk van je zuiverheid en intelligentie en hierom kan je als mens je eigen toekomst veranderen. Karma is dus niet je lot, maar juist je eigen vermogen om te leren en om vooruit te gaan, ondanks alle problemen en verdriet, die je moet ondergaan. De karmaleer is dus behoorlijk complex en dynamisch, en er is heel veel intelligentie nodig om het goed te begrijpen. Exacte kennis uit de Bhagavad Gita is noodzakelijk om op elk moment de juiste acties te ondernemen, zodat de reacties je toekomst en zelfs je volgende reïncarnatie zuiveren of verbeteren. Er zit dus een heel progressieve doctrine in de hele karmaleer, maar het grootste deel van de hindoestanen kan dit niet begrijpen, vanwege hun luiheid, zwakheid, lafheid, passiviteit, lage intelligentie en een stukje genetische degeneratie. Soms vind ik het raar dat zulke aapachtige hindoestanen niet in een boomhut wonen, maar wel in een grote koopwoning met een hypotheek met lage maandlasten.

  De veronderstelling dat karma een datapakket van enkele miljarden gigabytes is uit vorige levens, is nu door wetenschappelijk onderzoek naar stamcellen min of meer bewezen, hoewel men dit begrip niet hanteert in de publicaties. Materieel zijn namelijk alle stamcellen hetzelfde, maar er groeit steeds andersoortig weefsel uit en dit kan men niet verklaren met de huidige kennis der wetenschap. Biomoleculaire wetenschappers verklaarden ook dat het er nu sterk op lijkt dat een onzichtbaar onstoffelijk ontwikkelingsveld de groeiprocessen (celdelingen) stuurt en dat men dit misschien nooit zal begrijpen. Het bewijs is nu dus geleverd dat er inderdaad een atma (ziel) en jiva (geest) in een bevruchte eicel of in een stamcel zitten en hierom is het dan ook logisch om door te redeneren en te veronderstellen dat er ook een datapakket, net als het stoffelijke DNA, meekomt uit vorige levens, wat de yogi's en rishi's uit het oude India aanduidden met het begrip karma. Meer actuele informatie hierover publiceren wetenschappers op onderstaande global science site:

 • Physorg.com Latest news about: Science: Physics:Tech:Nano:news

 • 7. Maak kennis met het koelienisme

  Is het een wonder dat de hele hindoestaanse cultuur en geloof nu voor 97 procent weggevaagd zijn? Praktisch gezien geloven bijna 69 procent van de hindoestanen nu in het koelienisme. Dit is het geloof in doksa (eend), daroe (alcohol), doekoe (geld), diabetes, dansie (dansavond) en daal (soort hindoestaanse erwtensoep). Hier hebben diverse pandits al veel over verteld. De verloedering van hindoestanen is een heel groot probleem en hierom zitten zij in een diepe crisis. Pandit Suruj Biere klaagde al tien jaar geleden hierover en merkte op dat hindoestanen wel lekker 50 of 100 euro willen betalen voor een billenschud festival, maar het vertikken om een euro te schenken als Daan na een mandirdienst.

  Het koelienisme is de nieuwe totaal gedegenereerde vorm van het hindoeïsme, waarbij alleen materialisme de enige norm is. Sommige koelienisten geloven nog in enkele beelden van de vele goden, maar doen dit zonder enige moraal en ethiek. Bij vele Arya Samaji's zijn de beelden gedumpt en hun enige doctrine is geld, titel, seks en genot. Vele Arya Samaji's interpreteren de varna leer als een vorm van sociaal darwinisme en denken heel racistisch. Het koelienisme kent geen moraliteit, geen waarden, geen normen en is het bewijs van de degeneratie van het koelieras. Echte koelienisten geloven dat het verval van hun Hindoe Dharm onstaan is, omdat Kali Yuga, het tijdperk van verval en zedenloosheid, nu begonnen is en zeggen dan dat zij alles lijdzaam en passief moeten ondergaan en dat het hen verdoemde lot is om te leven als ratten en honden. Treurig is dat de koelienist extreem gelooft in hsijn eigen minderwaardigheid en echt denkt en handelt als een halfaap, met een ongelooflijk dom apenbrein. Zie definitie hiervan in onderstaand boek.

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 34 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  SECTIE: 2.0. Heilige zwartlanders

 • 2.7.5. (5) Apenbrein
 • 8. Feminisme van hindoestaanse meisjes

  Omstreeks 1960 ontdekten de 'blanke' meiden in Nederland dat zij een vagina hebben en ontketenden een radicale seksuele revolutie, die wereldwijd bekend is nu. Typisch kenmerk van het blanke feminisme is de benen-wijd-doctrine, anti-blanke man mentaliteit, uitnaaislet doctrine en vooral het alles-doen-wat-ik-voel geloof. Tot 1960 droegen de Hollandse meiden nog braaf een hoofddoek, waren huiselijk en vertoonden zich nooit te bloot. Maar ja, nu is alles post-modern, dus het maakt allemaal niets meer uit. Bloot is bijna de norm in Nederland en het ultieme bewijs is misschien de seculier fundamentalistische website van Peter Breedveld, die hij Frontaal Naakt noemt. Topartikel hierop in januari 2007 was de topic 'blote meisjes'.

  Link naar site Frontaal Naakt

 • Frontaal Naakt. Ongesluierde opnies, intervieuws & achtergronden. Redactie: Peter Breedveld
 • Op grond van mijn kontakten kan ik nu rustig beweren dat bijna 69 procent van de hindoestaanse meisjes nu al tien jaar bezig is met een eigen seksuele revolutie. Ik hoorde zelfs verhalen over hun nani's (oma's) die in sexy uniformen meegaan om billen te schudden in discotheken. Als een Hollands meisje een minirok draagt van 14 centimeter dan knipt een hindoestaanse meid dit af tot 9 centimeter, om die blanke meid te verslaan. Bij een Miss uitnaaislet verkiezing in Nederland zou het mij niet verbazen als een hindoestaanse doksameid dit zou winnen.

  Pikant bij het feminisme van hindoestaanse meiden is de obsessie voor de lange witte penis van een 'blanke' man. Raar is dit niet, want deze meiden groeien ook op met de doctrine van het koelienisme, waarin de 'blanke' man feitelijk een afgod is. Nu meteen in dit ene leven uitgenaaid worden door je 'blanke' afgod is toch lekkerder, dan om hierop te wachten tot je in het paradijs van de islam bent en lekkere mannen met een superlul krijgt van Allah.

  9. Topic Hoerenwerk hindoestaanse meid op kaise.nl forum

  Hier een citaat van een posting op een populair hindoestaans forum, door een hindoestaans meisje van 22 jaar.

  'Ik heb een werk die jullie niet zullen accepteren. Jullie zullen wel weer zeggen dat ik een hoer ben en niet beter kan, maar het gebeurde 5 jaar geleden. Ik was alleen thuis en was wel over de rooie al sik naar p.n.o. films keek. Op een dag kwam mijn neef bij mij en zoals altijd zat ik weer eens te kijken naar die film. Hij is 8 jaren ouder dan ik ben maar hij stelde voor om sexpoker te doen. Ik stemde in met het pokeren en hij riep nog wat vrienden. 2 vrienden van hem. Toen ze bij mijn huis kwamen en we eerst wat hadden gedronken begonnen we aan dat spel. Eerst voelde ik me helemaal niet op mijn gemak maar later besefde ik dat ik het leuk vond. Toen ik mijn ondergoed uit moest trekken zei een vriend van mijn neef:
  We kunnen in plaats van dit spel een kwartet houden. Hij keek me aan en wachtte op mijn antwoord. Ik vond het wel ondeugend klinken, en stemde toe.

  We begonnen met elkaar te zoenen en mijn neef befde me. Ik pijpte hem en zijn vrienden, en toen ontmaagde hij me. Daarna deden we het met elkaar om een beurt.
  Ik had nog nooit zo veel genoten en nu werk ik als hoer.
  Het is heel leuk, met mijn klanten heb ik ook in het sociale leven contact. (sommigen)

  Anderen komen meestal voor pure sex en ik vind het niet erg. Het verdiend heel erg goed en vindt vooral groep sex heerlijkst. Anaal is ook lekker en je weet jullie doen dat ook. Maar ik wil jullie alleen zeggen dat ik het een leuk werk vindt en dat het heerlijk is.

  Zeg eerlijk,
  Het is beter als je betaald krijgt voor de sex, dan hoe meisjes praten over H.O.E.R.E.N.
  Het goedkoopste H.O.E.R. is een meid in het dagelijkse leven die vandaag met iemand heeft en morgen met een ander. Het is hetzelfde alleen bij de ene wordt je goed betaald en de andere is gratis.

  SeX is LEKKER'

  (einde citaat in topic: sexforum d.d. 16 januari 2007 )
  Bron: Kaise.nl
 • Forum Kaise.nl waar niets taboe is

 • http://forum.kaise.nl/forum/index.php?topic=64099.0
  (opm. dit topic is nu helaas verwijderd door moderators)

  Op 23 januari 2007 postte ik deze reactie:

  Nou, kijk meid, elke keer dat jij je benen spreid en op je rug ligt, verricht je een goede daad voor de hele mensheid. Jij offert je lichaam en vooral je bruine vagina op voor het genot van honderden mannen. Jij zou eigenlijk een lintje moeten krijgen van de koningin voor je heilige werk in Nederland hoor. Hoeren hebben een heiligheid en zijn vaak geestelijk heel zuiver. Jouw karma wordt nu juist perfecter, doordat jij je vagina helemaal opgeofferd hebt, om mannen genot te schenken.

  Waardeer jezelf en ga door met het offeren van je vagina aan de hele mensheid. Hiervoor ben jij geboren.

  succes

  dewanand

  En op 26 januari postte ik als toetje het volgende:

  Sterven van genot is toch lekkerder dan sterven zonder enig genot.

  Eer deze hindoeh.o.e.r en verklaar haar heilig. Zij offert haar bruin lichaam en jong vlees op en werkt voor Krishna. De wereld doorboort haar helemaal en zij ondergaat alle vernederingen en verlaging met waarde en onbewogen, als een echte heilige Gopi uit Krishnaloka.

  Eer haar, want zij is het geopenbaarde paradijs.

  dewanand

  Op 1 februari reageerde ik op een vraag en postte dit relaas.

  Het karma van een meisje is om haar benen wijd te houden, om doorboort te worden door een stuk hard vlees van een man. Zo heeft Brahma elk meisje gemaakt en zo moet zij leven, om de volgende generaties te scheppen met haar doorboord onderlichaam.

  Zuiver biologisch gezien is het juist heel goed als een meisje zich door heel veel mannen laat doorboren en zo de kans vergroot om bevrucht te worden door de sterkste man. Hierom is een meisje een intelligent zoogdier, met simpele logica en een sterk verlangen om veel te paren. Gebeurt ook in natuur.

  Vergeet vooral niet dat het koelielanderras in nederland nu gedegenereerd en zwak is. Je weet dat 'blanke' hollandse mannen langer zijn en een veel grotere penis hebben. Hierom is het logisch dat heel veel koeliemeiden vanwege hun biologische instincten bewust kiezen om lekker genaaid te worden door grootgeschapen blanken. Nu is dit helemaal lekker aan de gang hoor. Ik ken zat hindoestaanse vrouwtjes die echt wild uitnaaien met heel veel blanke mannen en af en toe ook een neger proeven.

  Ik ontmoette zelfs ooit een hindoemeisje tijdens een openbare puja in rotterdam en zij bleek een wilde seksrelatie te hebben met een blanke hollandse man. Haar ouders wisten het en zij was nauwelijks 17 jaar.

  Is allemaal biologie kerel, meiden willen altijd de langste, dikste en hardste man, door hun simpele logica. Sociaal darwinisme zit in de rekbare vagina.

  Laat haar uitnaaien, het is haar karma om hindoehoer te zijn.

  dewanand
  hindoe fundamentalist

  (einde citaten)
  Bron forum kaise.nl

 • Forum Kaise.nl waar niets taboe is

 • 10. Internationale uitverkoop tweedehands hindoestaanse meisjes

  Op de hindostaanse dating site, www.radha.nl kan iedereen een hindostaanse partner vinden. Opmerkelijk is dat het woord huwelijk niet voorkomt in het keuzemenu bij het zoeken naar een partner. Dit is echt ongelooflijk. Hoe kunnen hindoestanen nu hieraan meewerken en de verloedering en vernietiging van hun Hindoe Dharm ondersteunen? Zelfs Stichting Agni protesteert niet hiertegen, maar klaagt wel over Shiva beeldjes op een pornosite. Besef eens, dat Shiva zelf wil dat elke vrouw haar Shiva lingam moet aanbidden, dus harde seks en porno zijn normaal voor Shiva, omdat kama (lust, ruim interpreteren) heel natuurlijk is binnen het klassieke Hindoeïsme.

  Wist je dat hindoemeiden in het oude India gewoon met meerdere mannen mochten trouwen (is tweemaal vermeld in Mahabharata epos, o.a. bij Draupadi en Jatila). Doordat het oude India (Aryawart) al bijna 5000 jaar geleden een bloeitijd meemaakte, is het niet raar om te weten dat de hindoemeiden in al deze oude Vedische steden aan de Saraswati rivier (verdween 7000 jaar geleden) ongetwijfeld experts waren in polygame seks en harde porno. Seks of porno zijn in het Hindoeïsme absoluut geen doodzonde en zijn noodzakelijk voor de voortplanting van het raszuivere hindoeras.

  Jongens moesten in India vroeg trouwen, omdat zij dan potenter waren, om hun jonge hindoemeid stevig te naaien en haar jong te bevruchten. Wetenschappelijk onderzoek bewijst nu dat het biologisch maximum van de mens bereikt wordt tussen de 18 en 22 jaar en dat nageslacht in deze periode het meest vitaal is. In het Hindoeïsme wist men dit al tienduizend jaar geleden en men integreerde deze kennis via een jong huwelijk (Vivaah Sanskaar), voor stevige seks en sterk vitaal nageslacht.

  In ieder geval is het schandalig dat vele tienduizenden hindostaanse meisjes via radha.nl als internationale hoertjes worden aangeboden en juist gestimuleerd worden om normloze sletjes te worden. De hele hindostaanse gemeenschap moet zich hierom schamen en toont duidelijk aan dat het Hindoeïsme weggevaagd is. Misschien zijn er nu alleen koelienisten in Nederland en geen etnische Hindoes.

  11. De Vedistaan

  Hier volgt nu een citaat uit een heel oude tekst van mij uit mei 1995.

  titel: Levensverhaal van een Hindoestaanse jongen
  Offercode art009
  Delft, mei 1995 (gepubliceerd in Nederlandse editie van Hinduism Today, editie mei 1995)

  'Een mens kan niet leven zonder een goede gefundeerde band met zijn verleden. Dit heb ik dus aan den lijve ondervonden. Het kostte mij bijna het leven. Nu is mijn band met mijn verleden feitelijk begonnen. Ik geloof in de tijdloosheid van de oude Vedische geschriften en de Bhagavad Gita. Soms noem ik mijzelf een echte "Vedistaan". Een nieuwe benaming voor mijn nieuwe identiteit mag toch wel. Nu heeft u dus zelf gelezen hoe een Hindoestaanse jongen zijn problemen in Nederland heeft opgelost. Deze jongen heeft het zelf moeten doen. Het is hem in drie jaar gelukt. Hij hoopt dat u er wat van geleerd heeft.'
  (einde citaat)

  Eigenlijk is de benaming Hindoe voor de religieuze stromingen uit India helemaal fout in historische zin. Men kan hen liever Vedistanen noemen, omdat de Veda's hun oudste heilige boeken zijn en zelfs de allereerste geschriften waren van de hele mensheid. Ik vind het echt raar dat de bruine en zwarte Indiërs hier niet eerder aan gedacht hebben. De hele term Hindoe (Hindu) is een verzinsel van Arabieren en 'blanke' Britten en is dus een vervloekte koloniale erfenis, die liever vernietigd kan worden.

  Een eigen sterke historische identiteit moet je als volk of ras zelf ontwikkelen en keihard oorlog voeren om dit door te laten dringen in het domme hoofd van je vijanden. Vedistanen moeten wel de Veda's helemaal kennen en eruit kunnen citeren en kunnen hierom superieur worden, vooral omdat het om bijna 63.000 pagina's tekst in zuiver Sanskriet gaat. Elke Vedistaan moet uiteraard deze heilige taal uit het oude India kennen of het grotendeels beheersen in passieve zin. Hier moeten de Indiërs en hun overzeese bloedverwanten echt om strijden en desnoods een heilige oorlog om ontketenen binnen honderd jaar.

  Het oude Vedische Rijk was veel groter dan het huidige India en omvatte het hele Midden Oosten en grote delen van de voormalige Sovjet staat. Ook het grootste deel van Zuidoost Azië hoorde erbij. In principe moet dit Vedische Rijk in ere worden hersteld, om vrede en welvaart te brengen in al deze regio's en landen, onder leiding van superstaat India. Alle landen met afstammelingen van de Indiase contractarbeiders uit de negentiende eeuw komen hier dan bij, en dan ontstaat er een Vedische Unie, waar de eeuwige wetten uit de Veda's zullen heersen en iedereen in Sathya Yuga zal bestaan, voor minstens tienduizend jaar. In dit wereldrijk zal dan de Golden Age van Kali Yuga zich manifesteren, ver en hermetisch afgesloten van de Sheytan en asura bolwerken van de decadente Westerse wereld, die helemaal verdoemd is om te branden en uit te sterven binnen honderd jaar, vanaf heden.

  Helaas zullen de domme, zwakke en genetisch gedegenereerde koelienisten in Nederland mijn visie op het Vedische superrijk nooit begrijpen, omdat zij al gekozen hebben voor collectieve zelfmoord, omdat dat hun verdoemde karma is. Deze koelienisten verkopen hun maagdelijke jonge dochters aan rijke Westerlingen voor wat oude vergeelde diepvries doksas en euro's en denken dat zij van een hogere en moderne brahmaanse kaste zijn.

  12. Hindoestaanse halfapen geloof

  Vrijwel elke hindostaan gelooft dat hij tot de hogere brahmaanse kaste behoort en dat alle andere hindostanen tot een lagere kaste behoren. Deze denkwijze is heel sterk als zo een hindostaan in een koopwoning woont in een 'blanke' wijk en een hypotheek heeft met lage maandlasten. Lachend en honend kijkt zo een brahmaanse koelienist dan elke avond op televisie naar de arme, uitgeteerde straatkinderen in India en Afrika, en lacht hierom, met de spottende opmerking dat het hun karma is en dat zij moeten lijden tot de dood.

  Vrijwel elke hindoestaan met een auto en een titel heeft een stichting. De echte reden hiervan is om een macropas te krijgen, zodat er goedkoper gewinkeld kan worden met de hele familie in de Macro groothandel. Ook kan er af en toe wat fors gesjoemeld worden met riante subsidies aan hun stichting, om meer doksas en daroe te kopen.

  Er zijn nog wel wat hindostanen die eens per jaar een puja (katha) organiseren met een pandit, om wat religieuze dingen te doen. Helaas snappen zij er helemaal niets van en doen ook geen moeite om al deze offerrituelen uit te leggen aan hun kinderen, die helemaal verwesterd en verwilderd zijn, als moderne bruine halfapen. De pandits doen hiervoor ook geen moeite, omdat zij niet superieur georganiseerd zijn en nog in boomhutten wonen, als wilden die wat mantras kunnen brabbelen. Dat hun hele Hindoe Dharm hierdoor naar de kloten gaat, kan hen allemaal niets schelen, want een hindostaanse halfaap begrijpt helemaal niet wat ontwikkeling en vooruitgang betekenen en rekent alleen in de doksa valuta en lege daroe flessen.


  13. Waarom kan een neger nooit hindoe worden?

  Deze topic is onlangs nog besproken op de forums van www.indianfeelings.nl en www.waterkant.net door zekere Rabin Gangadin, die een haatcolumn schreef over de gespannen verhoudingen tussen Hindostanen en Afro-Surinamers. Ik schrijf hier nog snel wat over, om olie op het vuur te gooien.

  Relevante links:
 • Indianfeelings, met artikelen, nieuws en forum
 • Nieuwssite: Waterkant Suriname
 • Er is geen enkele religieuze etnische groep die zo racistisch en discriminerend denkt, gelooft en handelt als de hindoegemeenschap. Dit is iets wat ik onderzoek. Stel je eens voor: een kafrie, neger, moksi, dogla, roetmop, Afro-mens, Afrikaan of mixneger die het waagt om zich Hindoe te noemen, nou dat is direct oorlog met al die etnische hindoetjes, die zich superieur voelen aan elke neger of mixneger. Hindoes zijn vreselijke racisten, ook naar moslims toe en dat is overal hun ondergang, gewoon puur vanwege hun domheid, lafheid, achterbaksheid, zwakheid en achterlijkheid.

  Je bent Hindoe door geboorte, precies zoals je aap bent vanwege je geboorte als aap. Dit is hoe de meeste etnische Hindoes denken over hun geloof en geloofsgenoten. Hierom bekeren Hindoes andere rassen en volkeren niet tot hun geloof en degenereren hierom sterk als verzwakt en halfdebiel ras. Het racisme van Hindoes is echt een soort genetische en religieuze zelfmoord en het bewijs van hun achterlijkheid.

  Maar ja, de neger wordt overal ter wereld eruit gegooid als een halfwilde, en de hele Westerse media voert al tientallen jaren een 'verelendung' politiek ten aanzien van het negerras. Men toont stelselmatig alleen arme en ondervoede Aids kindjes uit Afrika op de televisie (flat screen, lekker 10.000 euro, wat is de Westerse beschaving toch beschaafd, hoera), om een minderwaardig beeld te scheppen van het hele negerras, zodat zij levenslang in een mentale en psychische crisis belanden en vaak een enkeltje long stay TBS krijgen als zij ook maar een juridische fout begaan, met een psychisch defect.

  Hindostanen zijn doortrapte racisten en ontkennen dat in het openbaar. Het niet bekeren van negers en Afro-mixen tot hun geloof is helemaal geworteld in hun racistische denkwereld. Voor Hindostanen en Indiërs is elke neger of Afro-mix altijd iemand die tot een lagere kaste behoort, en hierom nooit als volwaardige Hindoe kan worden aangenomen of beschouwd. Berucht is bijvoorbeeld de wrede discriminatie van Afro rassen (Dalits, harijans) in India, die helemaal afstammen van de oude bewoners in die leefgebieden en dus ook Hindoes zijn, volgens de Britse literatuur. Hierover is al veel gepubliceerd.

  Hindostanen geloven heilig in het begrip Hindoeras en beseffen niet dat zij absoluut niets weten over het Hindoeïsme en nog minder weten over de spirituele rijkdom van het oude Vedische rijk van 7500 jaar geleden op het Indiase grondgebied, dat toen tien maal groter was. Dit rijk heette oorspronkelijk Aryawart en bloeide vele duizenden jaren lang, terwijl de blanke rassen nog gewoon in grotten leefden en bloedzuigers, rode regenwormen, maden, slakken en ander ongedierte aten, om hun eiwittekort aan te vullen tijdens de bittere winters in Europa. Kannibalisme was toen ook heel normaal in blank Europa, wat men in de hedendaagse literatuur stelselmatig verzwijgt. Tijdens de lange rooftochten per zeilschip naar de koloniën (1492 tot 1945) aten de blanken elkaar lekker (hmm, geroosterde 'blanke' biefstuk of 'blank' sucade lapje, proef het eens zelf) op als het zoutvleesrantsoen bijna op was.

  Etnische Hindoes (bruine en zwarte) accepteren nu wel mondjesmaat blanken die zichzelf tot het Hindoeïsme hebben bekeerd, juist omdat zij elke 'blanke' automatisch al als een hogere afgod beschouwen, al hoe dom hsij ook is. Dit racisme is ook hun ondergang in onze huidige tijd, want in India is een domme, onderontwikkelde 'blanke' vrouw uit Italië (Sonia Gandhi) nu president-voorzitter van de Congrespartij, die absoluut voorstander is van kastepolitiek en India nu systematisch vernietigd. Sonia Gandhi bezit geen enkel bestuurlijk talent en beschikt over geen enkele kwalificatie, maar ja, sorry hindoetjes, ze is 'blank' en dus hierom van hogere afkomst. Om te zien hoe het domme koelienisme in de praktijk werkt in een onderontwikkeld koelielandje, als India. Hier in Nederland zou zoiets nooit kunnen gebeuren.

  Samengevat komt het erop neer dat een neger of Afro-mix nooit Hindoe kan worden, simpelweg omdat hsij een Afro gen bezit en hierom nooit gelijkwaardig zal zijn aan een etnische Hindoe, zelfs al wat hsij ook maar doet. Dit is hoe dan ook een ernstige vorm van racisme en juist hierom zou ik pleiten om alle Hindoeorganisaties maar te verbieden, want op Nederlands grondgebied kunnen wij geen institutioneel racisme tolereren. Afro-mensen zouden de confrontatie met de etnische Hindoes moeten aangaan en zich massaal aanmelden als leden van de vele Hindostaanse organisaties. Als zij dan gediscrimineerd worden, vanwege hun Afro genen, door Hindostanen, dan moeten zij direct aangifte doen van racisme en discriminatie en radicaal naar de rechter stappen om ontbinding van deze hindostaanse organisatie te eisen. Laat de oorlog dus maar snel beginnen zou ik zeggen in onze dolgedraaide multikul. Immers de enige weg naar vrede en verzoening is oorlog. Na oorlog komt vrede, en na een te lang vredestijdperk moet er oorlog komen, voor wat nieuwe genetische evoluties, waarna er weer vrede zal zijn. Te veel vrede maakt de mens dom, inert en lui.

  14. Mandir beleid: lok koelies met prasad en gratis daal met roti.

  Dat slechts dertig procent van de etnische Hindostanen nog iets zinnigs weet over het Hindoeïsme is onbekend bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vrolijk en dom verkondigd dat er bijna 200.000 Hindoes wonen in Nederland. Het CBS is hierom de meest racistische en discriminerende overheidsorgaan in Nederland die er bestaat en moet snel stoppen met dit domme, bekrompen racisme. Men moet in de CBS statistieken uitgaan van aselecte steekproeven, met deskundige vragenlijsten en niet meer letten op ras of etnische afkomst. Het is beter om te letten op de psychologische assimilatie en integratie van migranten, buitenlanders en allochtonen, dan af te gaan op hun genen of hun ex-nationaliteit. Dit zou veel wetenschappelijker zijn, volgens mijn Hindoe logica. Volgens mijn onderzoek zijn er nauwelijks 40.000 echte etnische Hindoes in Nederland, conform de strikte definitie van wat een Hindoeachtig wezen nou precies is. Harde criteria zijn veel betrouwbaarder, dan alleen te letten op huidskleur, haarkleur, oogkleur of genitale kleur. Zelf ben ik Hindoelander en dit heb ik duidelijk gedefinieerd in mijn teksten. Zie hiervoor deze teksten:

 • De Hindoelander, deel 1
 • Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders
 • In mandirs (Hindoetempels) weet men allang dat Hindostanen hun geloof helemaal niet meer kennen en gewoon koelienisten zijn. Het bestuur van mandirs probeert hierom de zaal vol te krijgen, door gratis prasad (zoete geofferde lekkernijen) en gratis roti met daal te geven, na de religieuze diensten, wat heel uniek is in Nederland. Ik keur dit helemaal af, want het is gewoon een vorm van zelfbedrog. Pikant is om te vermelden dat de koelinisten wel makkelijk vijftig tot honderd euro kunnen betalen om een billenschud festival (disco, Bollywood filmparty enz.) te bezoeken, maar in een mandir altijd hun kleinste euromuntjes in de koperen schaal gooien, omdat het dan zo luid en gewichtig klinkt. Hindostanen zijn hierom dol op de 1 en 2 eurocentjes en sparen het hele week op voor de bijdrage (Daan) in de mandir. Pandit Suruj Biere klaagde hierover al tien jaar geleden en uitte dat Hindostanen net als moslims (zakaat) minstens tien procent van hun inkomen moeten doneren aan hun tempels.

  Hinderlijk en achterlijk is dat de pandits in hun Hindoetempels (mandirs) preken in moeilijk Hindi en helemaal geen rekening mee houden dat nauwelijks 3 procent van de hindostanen deze taal beheerst. Juist hierdoor helpen deze achterlijke pandits hun hele achterban om zeep en roeien de hele Hindoecultuur in Nederland uit. Soms als er een 'blanke' bij de dienst aanwezig is, zeggen de pandits zo af en toe iets in het Nederlands, net alsof alle Hindostanen hun kunnen verstaan. Als ik dit zou vragen, dan komen zij met het verwijt dat ik maar als etnische Hindoestaan de vreemde taal uit India moet gaan leren. Dit is toch ongelooflijk discriminerend en een hele vernedering voor een hele generatie Hindostanen, die nooit in kontakt komt met het Hindi. Zelfs in India sterft deze taal nu uit, door het domme koelienisme en hun zelfdiscriminatie. Het wordt hoog tijd om die pandits een tik op hun kop te geven in hun eigen mandir, om deze achterlijkheid.

  Beste is om gewoon een harde norm verplicht te stellen in heel Nederland:

  '80 procent van elke lezing, voorstelling of preek in elke religieuze instelling op Nederlands grondgebied moet in het Nederlands gevoerd worden, op straffe van ontbinding als rechtspersoon, beboeting, in bewaring stelling van hele bestuur (in Hvb) of voorgeleiding voor een strafrechter.'

  Religieuze identiteit is leuk, maar dan wel in het Nederlands op het Nederlands grondgebied. Men zeikt over moslims, maar men moet nu objectief zijn en ook de racistische en discriminerende Hindoetjes aanpakken op dit punt. Eerlijk is eerlijk. Er moet immers een norm zijn, anders is men hypocriet bezig.

  15. Ter besluit

  Het hele voorafgaande betoog bewijst duidelijk hoe racistisch en discriminerend Hindostanen zijn in hun denken, geloven en handelen. Dit is hoe dan ook schandalig en hun eigen ondergang. Klagen zal niet helpen. Het is hoog tijd dat Hindoes zich gaan bezinnen en hun geloof beter gaan bestuderen. De vele duizenden heilige boeken van het oude Vedische Rijk (Aryawart) liggen nu weg te rotten en dit is de stomme schuld van de laffe, zwakke, achterlijke, bange en genetisch gedegenereerde etnische Hindoetjes.

  Een totale oorlog tegen de discriminerende etnische Hindoes is misschien geen slecht idee, juist om hun sterker te maken. Jammer genoeg koos Adolf Hitler ruim zestig jaar geleden niet voor deze etnische geloofsgroep, want het zou misschien juist beter geweest zijn.


  16. Noot
  Help mij om deze kritische tekst te verspreiden, want ik heb hiervoor niet genoeg tijd. Print deze tekst online en stuur het naar alle hindoestaanse organisaties die je kent. Informeer ook overheden en gemeenten over het schandalige racisme van hindoestanen en hun vele discriminerende kaste-achtige organisaties en verzoek hen om alle subsidies te stoppen of om harde eisen te stellen aan de integriteit en boekhouding van deze hindoestaanse organisaties.

  17. Disclaimer
  Deze hele tekst vol zuivere waarheden, met offernummer wfor1208, is geofferd aan Altecrea en is dus vanaf heden hetzelfde als prasad, dus geheiligd, eeuwig en ongenaakbaar.


  Go to previous Epage ... Kortgeding Epage = 9
 • Go to contents first page
 • 18. Relevante teksten (sum=59), links voor dit betoog
  1. (boek) 'Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Delano Desi Bouterse'
   A4 pages= 123 / Words= 48.771 / Epages= 63
  2. De Hindoelander, deel 1
  3. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders
  4. De Nieuwe Ariërs (NA)
  5. 2004 is voor radicale Hindoes, Hindoestaanse Surinamers 2003-2004
  6. Manifest: Shri Rama ka Desh
  7. Het idiote Hindoe Mega Mandir project
  8. Yoga is Hindoeïsme in engere zin
  9. Algemeen concept Hindoeschrijver
  10. Waarom is de koe heilig?
  11. Hindoeisme en genmanipulatie
  12. Wat heeft de Bhagavad Gita voor mij gedaan?
  13. De rol van pandits in het informatie-tijdperk
  14. De elektronische pandit
  15. Vragen en antwoorden t.a.v. hindoeďsme
  16. De Hindoelander, deel 1
  17. Het kastenstelsel, een vorm van een sociaal patenteringsstelsel voor technologische kennis
  18. Portret (en gedicht) van een Hindoe Fundamentalist
  19. H9.3 De grootste Hindoe Fundamentalist op aarde
  20. Offeren aan Altecrea,(schrijfwerk cel, mijn geloof)
  21. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  22. Negers terug naar Afrika
  23. Africa has to get new breed of humans (Opinion)
   By Ssekitooleko Deo, january 2000 from Africa News online
  24. Lezing Hindoestaanse immigratie in Nieuwegein, zondag 4 juni 2006
  25. stellingen Hindoestaanse immigratie bij lezing op 4 juni 2006
  26. 0.9. Appendix B: Foto's van Suriname
  27. Meldpunt Hindostaanse criminelen
  28. Nieuwe informatie: De heer Rob Sitaldien (of Rob Sitaldin) is geen oplichter
  29. >

  30. Harde brief aan Afrocentrist Egmond Codfried, d.d. 22 maart 2006
  31. Brief aan weekblad Vrij Nederland, d.d. 27 februari 2006
  32. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  33. Troost voor klotenegers - Rudie Kagie, Vrij Nederland
  34. Trap de negers uit Suriname
  35. Klote negers hebben Suriname verrekt
  36. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie
  37. Reparatiewet AOW voor Surinamers
  38. De dode Surinaamse multikul
  39. High Tech deportatie Surinamers
  40. De media en het volk in Suriname
  41. Is Suriname een apenlandje?
  42. Anton de Kom, biografie
  43. De ongelooflijke invloed van Japan op mijn levensloop
  44. Wanneer is iemand Hindoestaan?
  45. "Massieve integratie van Hindoestaanse Jongeren"
  46. Hoe beleef ik 125 jaar Hindoestaanse immigratie?
  47. "Wat betekent Keti Koti voor mij"
  48. "Respekt voor eeuwenoude bomen in de Amazone"
  49. "Anansi Politiek"
  50. "De toekomst van jonge meisjes in Suriname"
  51. "De super onafhankelijkheid van 1975"
  52. "Een realistische toekomst voor Suriname"
  53. Interview met Prof. Dr. R.B. Oedit Doebé, MBA, Msc, professor business management
  54. "Deel 1 # 5: "Suriname na 2000"; ONDERWIJS"
  55. "Deel 2 # 5: "Suriname na 2000"; Surinaamse economie stabiliseren
  56. "Deel 3 # 5: "Suriname na 2000"; Het Zuid-Amerikaanse antwoord op de Euro: De Latin
  57. 'Deel 4 # 5: "Suriname na 2000; Verbreden Surinaamse economie'
  58. 'Deel 5 # 5: Suriname na 2000; Optimalisatie maatschappelijk-politieke leefklimaat'
  59. "De grote mensenroof van 1975"
  60. "Kolonisatie van Suriname"

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ... Kortgeding Epage = 9
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved