Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Trap de negers uit Suriname

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1192
Offerdatum   19 februari 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Binnen radicale hindoestaanse kringen hoor ik vaak informele betogen van ontwikkelde Hindoestanen dat het beter is om de negers op gewelddadige wijze uit Suriname te trappen en een Hindoestaat te stichten. Dit zijn harde feiten uit de informele taboewereld van mijn vele kontakten. Ik zal in deze tekst ook iets vertellen over de idealen van radicale negerhaters uit mijn familiekring.

'Vergassen negers'
Toen ik een klein dom Hindoestaans jongetje was van nauwelijks vijftien jaar hebben mijn naaste familieleden met een academische graad mij radicaal geïndoctrineerd met negerhaat. Het was de tijd van Forbes Burnham (Guyana) en Idi Amin (Oeganda) en er broeide heel veel in de zwarte en gekleurde wereld. Veel Hindoestanen waren doodsbang voor een Afro-dictatuur in Suriname en vluchtten massaal het land uit. Binnen hindoestaanse kringen sprak men vol lof over vergassen van negers, precies zoals Adolf Hitler gedaan had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de Afro-surinamers dachten er ook precies zo over.

Lafaard Jaggernath Lachman
Jaggernath Lachman is degene geweest die de Hindoestanen adviseerde om massaal te vluchten naar Nederland. Vlak voor de onafhankelijkheid van 25 november 1975 vluchtten minstens 50.000 Hindoestanen het land uit. Vaak vraag ik mij nu af waarom deze hindoestaanse politicus dit besluit nam. Hij kon toch ook gewoon de Hindoestanen bewapend hebben, om terug te vechten tegen de negers en om echt te strijden voor een beter land. Is het niet laf om je eigen volk te adviseren om te vluchten? Vluchten vergroot alleen de ellende en vernietigd de toekomst van je dochters. Kijk nu eens hoe de hindoestaanse meisjes massaal zelfmoord plegen, omdat hun geloof en culturele tradities vernietigd zijn en zij geen zin hebben om de bruine nationale pijpsletten te worden van Nederland. Hindoestanen moeten nu echt hun geschiedenis zelf analyseren en een eigen weg kiezen. De weg van de 'blanke' Westerling is ziek, vies, laag en decadent. Wij Hindoes zijn geen Westerlingen en kunnen dat nooit worden. Wat zijn wij dan wel?

Zelfbeschikking Hindoestanen
Hindoestanen dienen nu hun toekomst zelf te bepalen en radicaler te kiezen voor hun beloofde land, Shri Rama ka Desh.

 • (zie Eboek) Manifest: Shri Rama ka Desh

 • Ik heb het hier over de nakomelingen van de Indiase immigranten in Suriname. Elke Hindoestaan moet nu beter gaan nadenken en zelf ontdekken wat de mogelijkheden zijn in Suriname. Hier in Nederland wegrotten en machteloos toekijken hoe je dochters verkracht en onteerd worden is laf. Een goede vader moet immers streng en principieel zijn. Je eigen dochter moet je beschermen tegen inheemse barbaren. In principe zou men elk hindoestaans meisje ook moeten verplichten om een hoofddoek te dragen, om zo te leren wat normen en waarden zijn. Meisjes dienen immers streng aangepakt te worden, omdat zij meestal te dom en te naïef zijn om zelf te kiezen voor hoogstaande religieuze idealen. Ook willen meisjes van nature vaak beschermd worden en vinden het vaak beter om een tik te krijgen.

  Bewapenen Hindoestanen
  De huidige leiders moeten nu hun volk bewapenen in Suriname en snel een coup plegen, om de toekomst van dit land radicaal te veranderen. Alle Aziaten moeten zich nu verenigen in dit land en een bewapend machtsblok vormen tegen de negers. Javanen, Chinezen, Indianen en Hindoestanen zijn de Aziatische volkeren van Suriname en zij zijn de enigen die een echte cultuur en geloof hebben, om dit land op te bouwen. Het is echt laf om op een 'blanke' Hollandse uitbuiter te wachten, want die willen alleen de bruine meiden verkrachten en het land uitbuiten. De geschiedenis is het bewijs hiervan.

  De Afro-Surinamer is geen westerling
  Sedert de oprichting van de Europese Unie is een radicaal darwinistisch kastesysteem ontwikkeld in alle aangesloten lidstaten. Er is een rassenhierarchie ontstaan gedurende de afgelopen tien jaar en deze radicaliseert nu kwadratisch, vooral dankzij internet. Door de vele discussieforums en cybercommunities zijn nu digitale kasten ontstaan, vaak puur gebaseerd op ras en geloof. Ik merk nu duidelijk hoe de hele Nederlandse samenleving veranderd is en hoe de Koude Holocaust (zie link: 0.13 Appendix C. De koude Holocaust ) nu voelbaar is. Elk volk en elke geloofsgroep wordt nu gedwongen om voor de eigen kaste te kiezen. En de neger is de grote verliezer van deze rassenstrijd, die ook internationaal gevoerd wordt. Moslims hebben allemaal hun eigen sterke geloofsidentiteit en daarom staan zij sterker in hun schoenen dan een neger.

  Zelfbedrog Afro-mensen
  Als ik de identiteit van Afro-surinamers analyseer dan merk ik vaak dat zij zich beschouwen als westerlingen. Is dit geen zelfbedrog? De grote meerderheid van de Europeanen is anti-neger en accepteert hen totaal niet als volwaardige Europese burgers. Dit is iets wat ik steeds opnieuw ontdek, tijdens mijn onderzoek. De verstoting van Afro-surinamers uit de maatschappij is de echte oorzaak van hun massale vlucht in seks, criminaliteit en drugs. De Afro-identiteit is heel zwak ontwikkeld. Er zijn geen positieve historische bronnen, zoals een geschreven taal, succesvolle oorlogen of grote denkers, om de Afro-identiteit te versterken en om een echte Afro-cultuur te ontwikkelen. Afro-mensen leven in een culturele leegte en weten daar geen raad mee. Het zijn in wezen geen echte westerlingen, omdat zij vaak een rebelcultuur hebben ontwikkeld. Dit is in de Verenigde Staten van Amerika heel duidelijk te merken.

  Fascisten in de Europese top?
  Het is voor velen onduidelijk wie de topfiguren zijn binnen de Europese Unie. Ik krijg wel vaak het gevoel dat er gevaarlijke fascisten zitten in de Europese top en dat zij de media manipuleren, om haat te kweken tegen alles wat er niet-blank of onwesters uitziet. Het is maar net de vraag of al deze Europese fascisten een geheim superplan hebben, om alle niet-blanken in de Europese Unie te vergassen of om hen met diplomatieke vergassingswetten te degraderen tot underdogs en armoedzaaiers. De Koude Holocaust wordt door deze Europese topfiguren geregisseerd en het volk is de grote verliezer ervan. (zie link: 0.13 Appendix C. De koude Holocaust )Vele miljoenen mensen worden nu het slachtoffer hiervan en de media zweren samen met deze fascisten, om hun grootste vijand de neger te vernietigen. Immers, waarom is er geen Europese herdenkingsdag ingesteld voor de barbaarse wreedheden tijdens de negerslavernij? Denk hier maar eens beter over na. De Joodse Holocaust is bijna liefdadigheid jegens joden, vergeleken met de Holocaust tegen de negers, notabene gepleegd door Joden en 'blanke' Europeanen.

  Suriname kent geen rassenrellen
  Feit is, en daar mag elke Surinamer trots op zijn, dat er nooit rassenrellen geweest zijn in Suriname, sedert 1940. Er is wel onderhuidse haat en wrok, maar men heeft in Suriname nooit oorlogen gevoerd wegens ras of geloof. Hindoestanen doen er wel alles aan om te voorkomen dat hun dochters seks hebben met negers voor het huwelijk, omdat dit onderdeel is van hun Dharmische Hindoetradities. Maar het is niet strikt verboden dat een hindoestaans meisje met een neger trouwt en kinderen verwekt. Cultuur gaat wel vaak verloren door interraciale huwelijken, mits beide partners zich radicaal bekeren tot hetzelfde geloof. Juist hierom is de islam praktisch veel beter ontwikkeld dan het hindoeïsme.

  Negers zijn ook mensen hoor
  Als ik alleen in mijn grot in Delft zit, dan vergeet ik de menselijke waanwereld. Ik richt mij dan tot Altecrea en vraag mij af waarom de mens zo dom gemaakt is. Waarom is de neger geschapen? Het is niet mijn karmische plicht om enig volk de dood in te jagen, want ik moet tevreden zijn in mijn huidige microschepping. Dat is mijn karma in dit leven. Hierom zou ik iedereen adviseren om de Bhagavad Gita te lezen en de volgende twee verzen dagelijks te reciteren:

  Bhagavad Gita, vers 6.8
  Men heet in zelfverwerkelijking verankerd te zijn en wordt een yogi (of mysticus) genoemd wanneer men geheel voldaan is door de kennis die men verworven en verwerkelijkt heeft. Men is dan op het bovenzinnelijk vlak en beheerst zich volkomen. En men ziet een brok steen of een klomp goud met gelijkgezinde blik.

  Bhagavad Gita, vers 14.22-25
  De Allerhoogste sprak: Wie verlichting, gehechtheid en begoocheling niet haat wanneer ze zich voordoen, noch ernaar verlangt wanneer ze verdwijnen; wie zich onbezorgd betoont en zich buiten bereik van de terugslagen van de geaardheden der stoffelijke natuur bevindt, wie stand houdt, omdat hij weet dat het slechts de geaardheden zijn die aktief zijn; wie vreugde en pijn om het even zijn en wie een brok aarde, een steen en een klomp goud met gelijke blik beziet; wie onbewogen blijft in eer en schande, wie geen verschil maakt tussen vriend en vijand, wie alle baatzuchtig streven heeft laten varen - zo iemand heet aan de geaardheden der natuur ontstegen te zijn.

  Moraal
  De moraal van mijn betoog is dus dat de Afro-volkeren zelf moeten werken aan een betere toekomst, vooral voor Afrika en niet moeten kiezen voor zelfvernietiging of inferioriteit. De neger is ook maar een onwetend mens en mag gewoon vreedzaam meedoen in Shri Rama ka Desh. Een Hindoe accepteert en tolereert immers elk levend wezen. Maar een Hindoe Fundamentalist ziet alleen feiten en zoekt zuivere kennis, om de hogere oerkrachten van het universum beter te begrijpen en te dienen. Elk van de 330 miljoen voorstellingen van de creator zijn middelen en tools van de Hindoes om zuivere kennis te ontwikkelen, devotie te tonen en om nobeler te worden, in het belang van alle levende wezens in het hele universum. Er zal alleen wereldvrede komen als de hele mensheid zich bekeerd heeft tot het Hindoeïsme. En elk mens mag vrijwillig kiezen uit 330 miljoen wegen naar het hogere bewustzijn en de perfecte zelfrealisatie. Er is dus hoop voor de neger.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

   Lees ook:
  1. Brief aan weekblad Vrij Nederland, d.d. 27 februari 2006
  2. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  3. Troost voor klotenegers - Rudie Kagie, Vrij Nederland
  4. Trap de negers uit Suriname
  5. Klote negers hebben Suriname verrekt
  6. Blank Sperma voor Afrika
  7. Reparatiewet AOW voor Surinamers
  8. (Eboek) Manifest: Shri Rama ka Desh
  9. Is de hel BLANK?
  10. Verkleuringswetten Nederland
  11. Open grenzen voor zwarte vrouwen
  12. Het vervloekte karma van de blanke
  13. Emigratieverbod blanke nederlanders

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved