Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

"Emigratieverbod blanke nederlanders"

Offeraar       Dewanand
Offercode      wart0150
Offerdatum     maandag 26 augustus 2002
Offerlokatie   Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16

De afgelopen jaren is het hele nederlandse oervolk op drift geraakt, door de opkomst van een nieuwe gematigde rechtse stroming. Vroeger sidderde iedereen al bij de gedachte aan "rechts" of bij het begrip "eigen volk". Nu is alles weer toegestaan en zelfs het Openbaar Ministerie schijnt een oogje dicht te knijpen als er kritische en soms zelfs discriminerende uitlatingen gedaan worden over etnische minderheden. In zekere zin is deze omslag van het sentiment zorgwekkend, doch enigszins begrijpelijk. Alles heeft immers een diepere en soms logische oorzaak.

Het is voor elke demograaf nu glashelder dat er iets is veranderd aan de bevolkingssamenstelling in de grote steden. Praktisch gezien zegt men in plat nederlands dat de grote steden "zwarter" geworden zijn, want het aantal allochtonen van niet-Westerse origine bedraagt soms al vijftig procent. De helft van de jeugd in deze hoofdsteden is al van allochtone afkomst. Het is duidelijk dat niet iedereen hier even blij mee is, want sommige autochtonen krijgen door het sterk gekleurde straatbeeld het duistere gevoel, dat zij uiteindelijk zullen uitsterven en wellicht over tien of twintig jaar zelf tot een etnische "blanke"minderheid zullen behoren. Tegen die tijd zijn de rollen dan omgedraaid en ik heb gegronde reden om dit een heel zorgwekkende ontwikkeling te noemen.

Voor velen is een nuchtere discussie over etniciteit heel problematisch, want degene die erover begint zal vrijwel onmiddelijk tot racist of extreem-rechtse figuur bestempeld worden, waarna alle logica de grond in geboord wordt. Ik wil aan iedereen keihard duielijk maken dat ik het persoonlijk heel gevaarlijk en zorgwekkend vind dat Nederland in hoog tempo verkleurt en dat sommige etnische groepen hier bewust aan werken, door hoge geboortecijfers en sociaal-maatschappelijke isolatie.

Ik ben een kenner van de allochtone (sub)culturen, want ik bestudeer ze zodra een kans zich voordoet. Voor mij is het een keihard feit dat een niet onaanzeinlijk percentage van de "zwarte" segmenten in Nederland heel veel haat en wrok koesteren jegens de "blanke" (autochtone) bevolking. Deze haat is vaak geworteld in historische vetes, zoals slavernij, kolonialisme, verloren oorlogen, e.a., en voor mij is het duidelijk er eens in de nabije toekomst een ernstig en gewelddadig konflikt kan ontstaan, tussen deze twee groepen.

Naarmate het percentage zwarten toeneemt, zal ook hun opwaartse druk toenemen, want zij zullen zich ontwikkelen en meer macht en invloed eisen in alle beleidsstructuren. Doordat de grote meerderheid van de autochtonen echter nog niet voldoende vertrouwen heeft in al die jonge en onvervaren allochtone bestuurders en politici, zal men hen zoveel mogelijk tegenwerken en stigmatiseren tot boemannen. De solide basis voor een vertrouwensbreuk is dan gelegd en pas na vele decennia zal de wederzijdse antipathie afnemen, waarna ook de hogere beleidsstrukturen zullen verkleuren in een hoog tempo. Dit hele proces is feitelijk hyperdynamisch en totaal onvoorspelbaar. Complexe psychologische processen in het brein van vele miljoenen individuen spelen feitelijk de hoofdrol in deze ontwikkeling.

Vroeger, zo'n tien jaar geleden, zwaaide de weledele heer drs. Hans Janmaat (zijn ziel rust in vrede) de scepter in de rechtse politieke arena. Maar, praktisch iedereen bombardeerde hem tot boeman en ouwehoerig opaatje van Nederland. Lid worden van de Centrum Democraten van deze oerhollander, werd gestigmatiseerd tot een pseudo-criminele handeling en maatschappelijke verkettering tot extreem-rechtse schlemiel was dan het resultaat. Tot op heden wordt elk oud-lid van deze rechtse partij beschouwd als een verdacht wezen en er genadeloos uitgetrapt. Een mooi voorbeeld van de befaamde tolerantie van Nederland.

Ik maak er geen geheim van dat ik vroeger lid en sympathisant was van de Centrum Democraten. De reden zal ik eens goed uitleggen.

Enerzijds wilde ik het fijne weten van het hele vreemdelingenbeleid en het uithoren en bestuderen van de critici was de meest effectieve weg naar meer kennis en een dieper inzicht. Dus met het oog op meer kennis, besloot ik om alle rechtse partijen te bezoeken om hun standpunten even goed te onderzoeken. Dit was feitelijk mijn voornaamste motief en het was verrassend om mee te maken dat de rechtse nederlanders mij met veel respekt behandelden en zelfs heel serieus namen. Zulke dingen zal ik nooit vergeten.

Wegens mijn zeer negatieve levenservaring met kleurlingen en zwarten (negers, moslims, surinamers) had ik totaal geen vertrouwen in hen intelligentie en ontwikkelingspotentieel. Reeds tien jaar geleden concludeerde ik al dat de hele meute zwarten in Nederalnd feitelijk een lastig Trojaans paard was en er het beste uitgetrapt kon worden. Wat is immers het nut van een "zwart"paard uit Troje, die jou op een dag zal opvreten en alles zal vervuilen met hsijn genen en schijtafval? Nee, voorkom de ramp en slacht nu meteen dit vervuilend beest resoluut en radicaal, in het belang van een schone toekomst voor Nederland.

Het drama van de multiculturele samenleving is voor elke onderzoeker duidelijk. De echte oorzaak is dat mensen koppig zijn en te lui zijn om iets er bij te leren. Grote groepen moslims en andere zwarten zijn gewoon te dom om zich aan te passen en iets erbij te leren. Zij vertikken het totaal om behoorlijk nederlands te leren, omdat zij daar gewoon geen zin in hebben. Maar ondertussen gaan zij wel fanatiek door met het produceren van meer kinderen, want op deze wijze willen zij de democratie misbruiken en deze vervolgens radicaal de nek omdraaien, als zij numeriek in de meerderheid zijn. Dit is geen gehiem meer, want zij vertellen deze veroveringsstrategie aan iedereen. Er is haast sprake van een invasie van dit gebroed.

Helaas is het zo dat het geboortecijfer van de autochtonen heel laag is en juist hierdoor verkleurt Nederland steeds sneller. Indien de blanke nederlanders ertoe overgaan om te emigreren, dan zal de verkleuring nog sneller plaats vinden. De meest logische oplossing is dan ook om de blanke nederlander resoluut te verbieden om permanent of langdurig uit Nederland te emigreren. Zo een emigratieverbod moet desnoods met juridische middelen afgedwongen worden. Elke blanke nederlander begaat dan een zwaar misdrijf, als hsij emigreert uit Nederland en kan dan hiervoor vervolgd worden.

Het komt er dus op neer dat de binnengrenzen van Nederland gesloten worden voor de "blanke" autochtone nederlanders, om zo een snelle verkleuring tegen te houden. Een autochtone nederlanders die toch stiekem emigreert, begaat dan een strafbaar feit en word onmiddelijk berecht. Na het vonnis kan zo een nederlander uitgeleverd worden, volgens het internationaal verdrag voor grensoverschrijdende criminaliteit, waarna detentie in Nederland volgt en de betrokkene nooit meer een poot buiten Nederland mag zetten.

Het is logisch dat elke autochtone nederlander verplicht kan worden om levenslang opgesloten te worden binnen de landsgrenzen van Nederland, in het belang van het behouden van een blanke meerderheidsstaat. Elk gewettigd middel is toelaatbaar om verkleuring te vertragen, zodat de economie vitaal en gezond blijft. Regio's en buurten met veel zwarten vervallen uiteindelijk tot sloppenwijken met hoge criminaliteits- drugs- en werkloosheidspercentages.

Het aantrekken van blanke nederlanders uit het buitenland kan ook geschieden met kortingspremies en belastingvoordelen na permanente remigratie in Nederland. Het grootste gevaar van verkleuring is de achteruitgang van de economie en de verloedering van hele wijken. Liever te laat ingrijpen met daadkrachtige wetten, dan dieper in het gekleurde gat te zinken. Dit is veel slimmer.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved