Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

Open grenzen voor zwarte vrouwen

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1004
Offerdatum     woensdag 25 juli 2001 

Het is normaal dat de samenstelling van een bevolking in de loop der eeuwen verandert in genetisch opzicht. Soms gebeurt dit door invasies, waarbij eerst de mannen worden afgeslacht, en daarna de vrouwen bruut worden verkracht om genetisch nageslacht te baren voor de buitenlandse overheersers. Na enkele generaties is de genetische samenstelling van zo een land dan totaal veranderd. In de Verenigde Staten van Amerika is enkele eeuwen geleden iets dergelijks gebeurd. De Europese mannen hebben destijds de Indiaanse vrouwen veroverd en hen nakomelingen vormen nu het grootste deel van de bevolking van dit machtig land. Het onderling vermengen van rassen en volkeren is een natuurlijk proces en het is niet goed om dit te verstoren, middels stringente wetgeving.

Momenteel is er een digitale revolutie gaande in Nederland, want vrijwel elke (eenzame en alleenstaande) gezonde man zit elke dag urenlang op internet. Chatten, downloaden, buitenlands nieuws en al te vaak daten zijn enkele van de aktiviteiten op de digitale snelweg. Binnen luttele seconden kan er kontakt gelegd worden met een zwarte schoonheid, die ergens aan de andere kant van de wereld woont, in een of ander lemen hutje. Als het meisje op een gegeven moment het jawoord geeft en ernaar verlangt om haar potente digitale minnaar eens in levende lijve te horen en te voelen, dan kan er daarna van alles gebeuren. De opgewekte gevoelens zijn altijd de leidraad daarbij. Meestal zal zo een Nederlandse man besluiten om eens een kijkje te nemen over de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden, want het gekleurde meisje heeft hem flink geraakt en de erotische fantasieen zijn erdoor in een ware hausse geraakt, gedurende de nachtelijke uurtjes.

Het is opvallend dat heel veel alleenstaande (blanke) Nederlandse mannen tegenwoordig steeds vaker interesse tonen voor een gekleurde of een (pik)zwarte vrouw. Er zijn in Nederland ruim 1,8 miljoen alleenstaanden (exclusief de alleenstaande vrouwen met kinderen), en ik geloof dat zeker 70 procent hiervan bestaat uit jonge en vitale Nederlandse mannen, die totaal kansloos zijn op de binnenlandse huwelijksmarkt. Dit laatste komt doordat de Nederlandse vrouwen het massaal laten afweten als huwelijks- of liefdespartner, omdat zij te ver geemancipeerd zijn en door de vrouwenbeweging (feministen, lesbiennes) getransformeerd zijn tot echte mannenhaters. De Nederlandse vrouwen zijn feitelijk bezig met een permanente sex- en liefdesstaking, omdat zij weigeren om vrouw te zijn of om zich als vrouw te gedragen in een intieme relatie.

Er kan gesteld worden dat de relatie tussen mannen en vrouwen in Nederland flink verstoord is. Veel vrouwen verdienen nu evenveel of zelfs meer dan de meeste mannen en zij willen vrijwel altijd een man die meer verdiend, want zij willen een hoger geplaatste liefdespartner, maar zij accepteren hun positie als vrouw niet in een relatie. Ja, wat dan? Je bent vrouw, je hebt borsten en een gezonde, functionele vagina, maar je weigert om je tot vrouw te ontwikkelen of je als vrouw op te stellen. Of je weigert om de vrouwelijke baarplichten te vervullen. Dan heeft een gezonde man niet veel aan je; sorry, dan maar een zwarte vrouw uit het buitenland, die wel over een functionele lichaam en geest beschikt.

Er is in zekere zin een generatiekloof tussen vrouwen en mannen in Nederland. De meisjes hebben zich te ver ontwikkeld tot moderne en manvijandige vrouwen en daardoor zijn alle tradities verloren gegaan. De ouderwetse liefde bestaat niet meer voor de Hollandse wijven, nee, het gaat om vluggertjes en haastige doekontakten, want geld en de eigen carriere zijn belangrijker dan de man. Ach, zeggen de Nederlandse meisjes, er zijn mannen zat, en als de man het niet meer kan, dan koop ik een vibrator die goed past en die mij echt iets laat voelen.

Op een bepaalde manier kan de afstoting tussen de twee geslachten ook verklaard worden vanuit evolutionair oogpunt. Vijf eeuwen geleden woonden er slechts enkele honderdduizenden mensen in Nederland. Die groep is gegroeid en de genetische verwantschappen zijn nu niet optimaal genoeg, om te leiden tot onweerstaanbare aantrekkingskrachten. Het gevaar voor inteelt zorgt er dus voor dat de liefdesrelaties niet prettig aanvoelen, en snel verbroken worden, omdat het verlangen naar elkaar sterk verminderd is. Erotische aantrekkingskracht is in zekere zin afhankelijk van de genetische afstand tussen twee mensen. Deze kracht is evolutionair bepaald en iedereen wordt erdoor beinvloed. Chemische processen, waarbij DNA een rol speelt en waarbij gevoelens en intuitie ook nog alles beinvloeden, kunnen op geen enkele wijze geanalyseerd worden met mathematische modellen. In de liefde speelt chemie vaak een zeer duistere rol en hierom zou je erotiek feitelijk moeten beschouwen als de zwarte magie van de biochemie.

Het is voor velen geen geheim dat veel mannen in Nederland totaal kansloos zijn op de huwelijksmarkt. Sommigen vertellen mij zelfs botweg dat de vrouwen gewoon foetsie zijn in Nederland, en dat er vrouwen moeten worden geimporteerd. Goed, import is een zwaar woord, want het gaat niet om visjes of zwarte haringen. Nee, het gaat om mensen die over vrouwelijke geslachtsorganen beschikken en hierom aantrekkelijk zijn voor heteromannen. Maar wacht even, er zijn ook veel homomannen die hun geliefden uit het buitenland halen, want die zijn vaak lekker gekleurd of veel pikanter en zachter van karakter en smaak. Er is dus gewoonweg veel behoefte aan een gekleurde of een zwarte levenspartner (m/v) uit het buitenland. Wat is dan de conclusie?

De biochemie hier in Nederland verlangt naar nieuwe genen uit het buitenland en de Nederlandse politici moeten hier aandacht aan besteden. Het feit dat de virtuele grenzen wijd open (zelfs wijder dan een vagina) gegooid zijn, veroorzaakt een ontzettende toename van het aantal intieme kontakten met gekleurde vrouwen en homojongens uit het buitenland. Na het gemail en gebel ontstaat er dan vaak behoefte om samen te gaan leven of zelfs om te trouwen, en daarna is het logisch dat beiden dan in Nederland komen wonen, want hier is alles stukken beter geregeld.

Er zijn van die politici die ernaar verlangen dat Nederland koploper blijft op het gebied van internet en ICT en daarom willen zij dat er meer gemaild wordt met het buitenland. Maar dezelfde politici zijn er vaak voorstander van om een restrictief toelatingsbeleid te voeren voor buitenlanders die zich hier willen vestigen. Er worden speciaal hiervoor dan massieve muren gebouwd van gerechtelijke stukken en andere officiele documenten, en elke Nederlandse man die een partner uit het buitenland wil halen, moet eerst proberen om de papieren barriere eens te overwinnen. Er ontstaat dan een maandenlange strijd tussen Justitie en de Nederlandse man, en dit is uitermate hinderlijk. Waarom mag een lieve zwarte vrouw zich niet vrijelijk vestigen in Nederland, als zij hier een witte prins heeft gevonden? Er is ook nog een stringente inkomenseis gekoppeld aan een verblijfsvergunning voor een buitenlandse partner, en hierdoor worden mannen zonder een baan keihard gediscrimineerd.

Feitelijk is er sprake van een fatale paradox in Nederland. Enerzijds gooien de politici de virtuele (digitale) grenzen wijder open dan een vagina, maar anderzijds timmeren zij de fysieke grenzen helemaal dicht, met allerlei ziekelijke wetten voor buitenlanders die zich hier willen vestigen vanwege intieme kontakten met Nederlandse mannen. Het hele beleid van de politici is een beetje schizofreen op dit punt, want elke alleenstaande man zal hoe dan ook een zwarte vrouw gaan zoeken via internet, als hij de kans krijgt.

Het lijkt erop alsof men wil dat de Nederlandse regering probeert om alle intieme kontakten tussen Nederlanders en buitenlanders te ontmoedigen of deze systematisch te ondermijnen, met allerlei stomme wetten. Hierbij vergeten de politici altijd dat er mensen wonen in Nederland en geen machines. De behoefte aan zwarte vrouwen neemt alleen maar toe onder de mannelijke populatie en hierom is het niet goed als de grenzen dichtgetimmerd worden. Veel mannen met een uitkering mogen van de Nederlandse staat geen lieve (zwarte) vrouw halen uit het buitenland, en dit is een vorm van systematische discriminatie op grond van inkomen. De politici vergeten dat de zwarte vrouwen uit het buitenland vaak beter geschikt zijn als huisvrouw of als moeder, en dat deze kwaliteiten kunnen zorgen voor een toename van het welzijn in Nederland. Is het niet beter om een stukje welvaart in te ruilen voor welzijn? Dit vraagstuk laat ik aan u, de lezer(es) over.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved