Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

Is de hel BLANK?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1177
Offerdatum   maandag 24 oktober 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • In beruchte heilige boeken, zoals de bijbel, de koran en de Joodse Thora, staat beschreven hoe de hel eruit ziet en hoe men in de hel terecht kan komen. Voor mij is de hel gedefinieerd als een zeta-entiteit die de binaire denkwereld van veel (blanke) mensen beheerst en hen aanzet tot haat, moord, verkrachtingen, racisme en genociden. Historische analyse bewijst dat de blanken oftewel ongepigmenteerden de meeste mensen, overwegend niet-blanken hebben vermoord, vergast, tot slaaf gemaakt of onderdrukt, gedurende de afgelopen tweeduizend jaar. Hierom is het noodzakelijk om dit wereldwijde fenomeen grondig te analyseren, om meer inzicht te krijgen in de wrede en satanische psyche van een blanke die gelooft in een onmenselijke binaire religieuze doctrine.

  Disclaimer
  Onderstaande tekst, met offercode wfor1177, is door Dewanand geschreven, om zuivere kennis aan Altecrea te offeren. Dewanand adviseert elke lezer(es) om serieus hier rekening mee te houden. Dewanand, als auteur, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade ontstaan door deze tekst, met offercode wfor1177.

  Definitie van de hel
  De Dikke van Dale omschrijft de hel alsvolgt:
  1. onderwereld.
  2. (in het christendom) de vroeger en nog wel als onderaards gedachte eeuwige verblijfplaats van de verdoemden, toestand van verschrikking, waar de verstokte zondaar voor zijn zonden wordt gestraft en verblijfplaats van de duivels en boze geesten, tgov. Hemel: de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn; weest bevreesd voor Hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel (Mattheus 10:28); in de diepten der hel (naar Mattheus 11:23(Stvt.))....

  In de volksmond gelooft men dat elk wezen in de hel eeuwig zal lijden, lijden en nog eens lijden en nooit tot verlossing kan geraken. Praktisch elke gewone burger gelooft echt dat er iets als een hel bestaat. In elk geloof bestaat het concept van de duivel, boze geesten, demonen, djinns en Satan. Al deze zeta-entiteiten hebben betrekking op de hel en spelen een grote rol in het diepere onderbewuste van heel veel mensen uit alle culturen. Zelfs atheïsten geloven dat de hel echt bestaat, hoewel zij het bestaan van God ontkennen, maar niet beseffen dat het ook om een religieuze zeta-entiteit gaat.

  Zwarte volksopinie: 'Blanken zijn duivels'
  Opmerkelijk is dat vele zwarten, gekleurden en negers die ik ontmoet heb, echt ervan overtuigd zijn dat elke blanke een duivels en satanisch innerlijk heeft en alleen ernaar streeft, om de weerlozen uit te buiten en hen te misbruiken voor de eigen primitieve behoeften. In de denkwereld van heel veel gepigmenteerde volkeren beschouwd men de blanke als een verdorven, egoïstisch, gewetenloos, dierlijk en psychisch mismaakt schepsel, die helaas superintelligent is, en uiterst gevaarlijk en misdadig is. Let wel: dit alles verzin ik niet, het zijn harde feiten uit de innerlijke denkwereld van veel gepigmenteerden (negers, Hindoestanen, Indonesiërs, surinamers, afrikanen, antillianen, japanners, arabieren, indianen, molukkers, chinezen, mulatten, enz.) die ik heb gekend. Men zegt weleens tegen mij dat de duivel blauwe of groene ogen heeft, precies zoals de meeste blanken.

  Wat vind ik?
  Vanwege mijn Hindoe fundamentalistische geloofsovertuiging heb ik mijzelf totaal onthecht van de gemanifesteerde wereld, vol verleidingen, begoochelingen en bedrog. Ik moet verankerd zijn in zuivere en hogere kennis, om hard te werken voor het vervullen van mijn heilige karmische plichten, tijdens deze levenscyclus. Zodra ik hiermee klaar ben dan zal ik dit stoffelijk lichaam afwerpen en terug geven aan moeder aarde, om dan sneller dan het licht door te reizen naar een andere planeet (goloka), in een immateriële dimensie, heel ver van de melkweg.

  Geloof uit mijn jeugd in Suriname
  Ik ben opgegroeid in Suriname en heb daar geleerd dat blanken van hogere afkomst zijn. Dit geloven heel veel Hindoestanen echt en zo voeden zij hun kinderen op. Mijn eigen hindoestaanse ouders en familieleden hebben mij altijd gediscrimineerd, omdat ik niet-blank ben en ik had zelfs minder recht, om als volwaardig wezen mee te tellen. Hierdoor leerde ik dat ik in wezen altijd minderwaardig en inferieur ben. Maar, ha ha, mijn hindoestaanse vader indoctrineerde mij met valse hoop. Hij legde mij uit dat ik alleen met een ingenieurstitel gelijk zou worden aan een blanke en eiste zelfs dat ik cum laude moest afstuderen aan de Technische Universiteit Delft (TUD). Zelfs tijdens mijn depressieve en suïcidale perioden eiste hij, op masochistische wijze, dat ik dag en nacht moest studeren en mijzelf totaal moest isoleren van de buitenwereld, alleen om een titel te behalen en om mijn minderwaardigheid op te lossen. In wezen is het hierom geen wonder dat het grootste deel van de Hindoestanen radicaal kiest voor zelfmoord, er vaak aan denkt of zichzelf extreem haat. Omroep Hindoe Media en de Hindoeraad zouden hier iets aan moeten doen.

  Al Qaida en de blanke westerlingen
  Het islamitisch terreurnetwerk van Osama Bin Laden kan beschouwd worden als een militaristische organisatie van gepigmenteerde mensen, die radicaal streven naar de vernietiging van het hele blanke westerse ras. In wezen is dit een normaal verschijnsel, welke geheel gebaseerd is op de oeroude wet van actie en reactie. Immers de blanken uit Rusland (USSR) hebben in de zeventiger jaren bloedig huisgehouden in Afghanistan en zeker anderhalf miljoen Afghanen uitgemoord. De islamitische Mujahidien (Pathaanse volksmilities) streed tien jaar lang op leven en dood tegen het wrede Russische leger en werd nooit verslagen. Na de val van het communisme lieten de Amerikanen uiteindelijk Afghanistan aan haar lot over. De Taliban nam toen de macht over en Bin Laden zwoer toen wraak tegen alle blanke volkeren. Hierom besloot hij om de Twin Towers in New York op te blazen met twee gekaapte vliegtuigen, waardoor in feite de Derde Wereldoorlog officieel begon. Nu is het vrijwel zeker dat er binnen vijf jaar een terreuraanslag komt met nucleaire wapens in een westers land en dat er vele miljoenen blanken daarbij gedood gaan worden. Hoe het zal aflopen weet niemand op dit moment, maar feit is dat de toekomst van het blanke ras nog nooit zo onzeker is geweest.

  Communistische blanken
  Gedurende de communistische revolutie in Rusland heeft Stalin ruim 70 miljoen mensen laten doden of dood laten hongeren in de barre Siberische kou. Ook in China heeft Mau Tse-Tung tijdens de Grote Sprong Voorwaarts ruim 70 miljoen chinezen laten afslachten, om zijn communistische revolutie uit te voeren. In wezen zijn chinezen ongepigmenteerd en zijn hierom net als blanken uiterst wreed en meedogenloos. De meeste chinezen beschouwen zichzelf als supermensen, omdat zij minder behaard zijn dan de andere rassen en volkeren. Ook het communisme kan hierom beschouwd worden als een duivelse binaire doctrine, welke geleid heeft tot minstens 130 miljoen doden in de 20ste eeuw. Vanwege al deze feiten zou men alle boeken van Karl Marx met de grootste spoed moeten vernietigen en het verbieden, om dit kwaad uit te roeien. Communisten zijn in wezen ook ideaal om in de hel te verblijven, want zij denken niet anders dan duivels.

  Is de hel blank?
  De hel is een oord waar het altijd bitter koud is, er is vrijwel geen zonlicht, het is guur, het stormt en dondert altijd, mensen leven in kou, verdriet en angst. In het algemeen typeert men de hel op deze wijze. Doordat het altijd duister is in de hel, is het logisch dat iedereen op den duur alle pigment verliest. De mensen in de hel zijn hierom totaal ongepigmenteerd, en zien er dus uit als blanken of chinezen. In wezen toont de geschiedenis duidelijk aan dat deze twee rassen het meeste gemoord, verkracht en geplunderd hebben op onze aarde en beschouwd kunnen worden, als de ideale helbewoners. Of dit waar is, kan ik moeilijk met honderd procent zekerheid bewijzen.

  Feit is wel dat landen met een blanke meerderheid vaker een kille en harde cultuur hebben, zonder veel medemenselijkheid. Nederland is geen uitzondering. Er zijn wel geweldige uitkeringen in Nederland, maar de samenleving is toch hard, asociaal en uiterst kil. Men laat elkaar gemakkelijk stikken of men profiteert naar hartelust van sociaal zwakkeren of onderontwikkelden. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op deze constateringen.

  Is de hel pikzwart?
  In de hel kan het ook extreem heet zijn, door het permanent vuur, waarin de zondaars voor eeuwig branden. Juist door deze felle verlichting kunnen mensen op den duur pikzwart, oftewel honderd procent gepigmenteerd worden, precies zoals raszuivere negers. In wezen bewijst dit dat mensen in de hel ook pikzwart kunnen zijn.

  Lijden in de hel
  Mensen in de hel lijden de hele dag, omdat zij moeten boeten voor hun zonden. Hierom lijden zij aan alle denkbare ziekten en zien er hongerig en uitgemergeld uit. Vrouwen in de hel worden de hele dag verkracht door seksmaniakken en lijden tienvoudig, omdat niemand hen waardeert en eert. Het lijden in de hel is onbeschrijflijk, volgens de heilige geschriften. Mensen ondergaan de hele dag ondraaglijke martelingen in de hel en kunnen niet eens zelfmoord plegen, om hieraan te ontkomen, omdat zij reeds dood zijn. Sterven is dus niet de oplossing voor al het leed in de hel. En het lijden gaat duizenden jaren door, totdat alleen de botten over zijn, die dan nog steeds moeten lijden.

  Koude holocaust tegen zwarten
  In het online Eboek, 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2,' heb ik in appendix C uiteengezet hoe de koude holocaust eruit ziet en wat de diverse holoc niveaus van lijden zijn. Dit dient goed bestudeerd te worden, om te ontdekken hoe wreed deze holocaust is. Adolf Hitler vermoordde de Joden met koolmonoxide uit dieselmachines, wat leidde tot een pijnloze dood, waarna hij hun lijken keurig liet verbranden in ovens. Maar in de koude holocaust worden mensen dagelijks psychisch gemarteld, totdat zij uit pure ellende kiezen voor zelfverminking of zelfmoord, waarna zij in bittere eenzaamheid sterven of wegkwijnen. Dit is in wezen wreder en pijnlijker dan de holocaust van Adolf Hitler. Zwarten zijn de eerste slachtoffers van de koude holocaust, die officieel begon na de aanval van Al Qaida op de Twin Towers.

  Het hoge aantal zelfmoorden onder hindoestaanse en andere allochtone meisjes toont in feite aan dat de koude holocaust reeds tot vele doden leidt en dat wij er heel weinig aan kunnen doen. Als meisjes massaal kiezen voor zelfmoord, dan is er iets grondigs mis met het welzijn in een samenleving. Dan is de Dharma behoorlijk in verval geraakt. Meisjes dienen in een Dharmische samenleving eervol en respectvol bejegend te worden, om in een gelukkige toestand bevrucht te worden en om liefdevol te baren voor de volgende generaties.

  Extreem psychisch lijden in de multikul
  In de multiculturele samenleving dreigen op den duur alle historische tradities, normen, waarden en identiteiten geheel te inverteren. Er ontstaat dan een totaal verwilderde samenleving, waarin de wet van de sterkste aapmens geldt. Het oervolk is dan verloren en niemand voelt zich dan meer verbonden aan het moederland. Mensen worden dan pragmatisch en verliezen al hun principes. Er ontstaat op den duur een halfapencultuur, waarin eten, drinken, neuken, slapen en dansen gezien worden als de hoogste levensdoelen. Medemenselijkheid bestaat dan niet meer en niemand is bereid om een ander te steunen. Hierom lijkt een ontaarde multikul heel veel op het leven in de hel. Uiteraard moeten deskundigen dit beter onderzoeken, want ik ben niet op de hoogte van alle ellende van de Nederlandse multikul.

  Keti koti, 5 mei bevrijdingsdag en Fuhrer Adolf Hitler?
  Gedurende de negerslavernij en de koloniale tijd zijn er minstens 125 miljoen mensen in de koloniën vermoord. Men herdenkt echter de afschaffing van de wrede negerslavernij niet in Nederland, wat heel vreemd is. Negers en andere zwarten moeten hier snel iets aan doen. Het is heel verraderlijk dat men wel 5 mei viert, als bevrijdingsdag, maar de echte bevrijding op 1 juli 1863 niet eens herdenkt met een officieel bloemetje of een toespraak van de hoge staatslieden. Is het leven van 5,1 miljoen Joden soms meer waard dan die van 125 miljoen zwarten en gekleurden? Hoe dit zit weet ik niet. Feit is wel dat Adolf Hitler alle koloniale Joodse en Europese netwerken uitmoordde en hierdoor erin slaagde om het dekolonisatieproces op te starten na vierhonderd jaar bloedige uitbuiting, ontmenselijking, marteling en verkrachting. In wezen zouden zwarten en gekleurden Adolf Hitler als hun verlosser moeten beschouwen en levensgrote standbeelden van hem moeten bouwen in Afrika, Azië, het Caribische gebied en Latijns-Amerika. Natuurlijk moet men de vergassing van de Joden blijven betreuren, hoewel zij niet het uitverkoren volk van de God uit de bijbel kunnen zijn. Gods kinderen hebben immers alle kleuren en geuren.

  Hemel: verheerlijkt lichaam, gezond, potent, gelukkig, sterk en bruingekleurd
  In de hemel is het altijd lekker zonnig. Het leven is heerlijk, relaxt, koel en iedereen kan de hele dag genieten van lekker eten, heerlijke dranken, vredige dansmuziek, echte hogere liefde en van superorgasmen. Doordat het in de hemel niet bar koud en duister is, is niemand voor honderd procent ongepigmenteerd, als een blanke of een chinees. Het is niet extreem heet, zoals in een woestijn, waardoor niemand voor honderd procent gepigmenteerd is. Wat blijft dan over? Als niemand in de hemel ongepigmenteerd of pikzwart is, dan hebben mensen daar allemaal een goudbruine huidskleur, precies zoals mij en andere Indiërs. Dit is heel verrassend. Feit is wel dat de bruine Hindoes uit India zich nooit schuldig hebben gemaakt aan volkerenmoord en nog nooit een wrede allesvernietigende oorlog hebben gevoerd. Joden zijn nooit vervolgd in bruingekleurd India. Vrouwen zijn in India nooit als heksen uitgemoord. Er was nooit een inquisitie van de Hindoes in India, om alle ongelovigen uit te moorden. India is tegenwoordig een politiek stabiel land met een goedlopend democratisch systeem, waarin mensen gelijke kansen krijgen, om iets op te bouwen. De Indiase regering streeft ernaar om een ieder de kans te geven op een goede opleiding en een goede baan en bestrijdt discriminatie en racisme. Indiërs zelf zijn uiterst tolerant en vredelievend en blijven pacifistisch, zelfs als zij worden aangevallen, door ontspoorde moslims. Slechts een kleine minderheid van de Hindoes in India wil een militaristische oplossing, om dit land tot een Hindoestaat te maken, hoewel zij vaak zelf niet weten wat dit begrip in wezen inhoudt en hoe het land van 1 miljard mensen en 5000 culturen dan bestuurd moet worden. Nogal ironisch.

  Dit geeft aan dat er beter nagedacht moet worden over het Hindoeïsme van de bruingekleurde mensen met een Indiase genenset. Misschien is dit geloof toch de oplossing van alle problemen op onze wereld. Hoewel er bijna 30 miljoen verschillende sekten en stromingen zijn in het Hindoeïsme, is het wel een feit dat de bruine Hindoes onderling hierom geen allesvernietigende oorlogen voeren. Bruine Hindoes tolereren alle andere religiën en accepteren elke denkwijze of levensfilosofie, zolang het maar leidt tot meer harmonie en vrede op de wereld. Het is toch geen wonder dat India, als enige Hindoeland, geen bloedige oorlog heeft gevoerd om onafhankelijk te worden van Engeland. Er ontstond wel een kleine oorlog in 1946 tussen Hindoes en moslims, maar het waren toen de moslims die begonnen met geweld, omdat zij opgestookt werden door de koloniale blanken uit Engeland. In vrijwel alle oorlogsgebieden ter wereld is er altijd een blanke geweest die dit ontketend heeft of die de kiemen voor bloedig geweld zaaide. Dit bewijst duidelijk dat de hel inderdaad bevolkt wordt door blanken en overige ongepigmenteerden.

  Shalaradaksha
  Ik praat vaak met een halfhindoestaanse vrouw uit Suriname met een hoge opleiding. Zij is niet echt Hindoe, maar zij is wel bruin van kleur. Vaak legt zij mij uit dat het niet goed is om jezelf te verlagen tot hetzelfde laagwaardige geweld en haat, als de blanke kolonisten uit het verleden. Zij legt mij vaak uit dat het niet goed is om iemand ook te haten die jou haat, omdat je erboven moet staan, om geestelijk verder te groeien. Het is juist krachtiger om niet te kiezen voor dezelfde haat, laagwaardigheid, verdorvenheid en dat je de blanken op deze wijze veel effectiever kan bestrijden. Immers ook de blanke moet verder evolueren tot een volwaardiger wezen en Shalaradaksha wil hierbij het goede voorbeeld geven, wat ik heel leerzaam vind. Zij is in wezen een heel wijze vrouw en zij kan elk dwalend of dolend mens het goede voorbeeld geven. Haat moet je immers snel overwinnen, om te kiezen voor de oorlog van de rechtvaardigheid.

  Armageddon
  In de bijbel staat alles over Armageddon. Jezus keert dan op een witte wolk terug als een blanke man om oorlog te voeren en ruim vijf miljard ongelovigen af te slachten en om het koninkrijk van de bijbelse God te stichten, met 144.000 raszuivere Joden als bestuurders. Dit hele verhaal is uiterst racistisch en kan toch gewoon niet waar zijn. Het is een verzinsel van een perverse Jood, die uiterst racistisch dacht over de rest van de wereld. Waarom moet Jezus als blanke man met een witte baard terug keren?

  Een Hindoe fundamentalist gelooft niet in de hel en de hemel. Een Hindoe fundamentalist gelooft in de eeuwige cyclus van geboorte en dood, waarbij elk levend wezen een karmische plicht komt vervullen op onze planeet en daarna vertrekt, om opnieuw terug te keren als de plichten verzaakt zijn tijdens de vorige levens. Hierom zal elke Hindoe fundamentalist een ieder adviseren om alleen te kiezen voor het goede en om daden te verrichten die het leven van andere levende wezens niet schaadt en hen beslist niet doodt. Leef en laat leven. Maak niet van je eigen leven een hel en maak vooral niet een puinhoop van je eigen leefwereld. Kies voor geestelijke groei en geniet van de kans om echt zuiver en volmaakt te worden in dit leven. Dit is het geschenk van Altecrea aan ons.

  Wij mensen blijven ondankbaar en ontevreden. Dat is ons lot en daarom lijden wij in onze eigen hel op aarde. Er zal beslist een tijd komen, waarin alle leed voorbij zal zijn. Maar de mens zal het zelf moeten doen. De mens moet zelf beseffen wat hsijn eigen verantwoordelijkheid is in dit leven. Als je deze wereld verbetert, door jezelf te verbeteren, dan zal je reïncarneren in een betere wereld en zo echt een kans krijgen om zelf je paradijs te scheppen. Dat is onze kracht als mens en daar moeten wij gebruik van maken. Wij worden zelf gestraft in dit leven voor onze slechte daden. Hier is geen hel voor nodig. De hel maken wij zelf. En daarvoor hoef je niet blank te zijn.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Zeepkist
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved