Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

“Het vervloekte karma van de blanke”

Offeraar    Dewanand
Offercode   art122
Offerdatum   dinsdag 24 maart 1998

Noot vooraf.
Dit artikel bevat subjectieve informatie en is geofferd aan Altecrea. Derhalve aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid van derden, na het consumeren van de hiernavolgende heilige, geofferde teksten.

Het is heel moeilijk om over bepaalde rassen een oordeel te vellen, maar over sommige rassen heb ik wel een uitgesproken mening. In dit artikel zal ik de prestaties van het blanke ras eens analyseren. Het gaat er vooral om wat de voordelen zijn van blank-zijn. “Is het een zegen of een vloek om als blanke geboren te worden”, is een centrale vraag, die nu gesteld wordt. Hopelijk zal het aan het eind duidelijk zijn hoe dit zit.

Vroeger was de hele wereld in de macht van de blanken uit Europa. Vrijwel alle volkeren buiten Europa werden bruut onderdrukt en uitgebuit, door hen. Slechts de Japanners zijn nooit in de macht geweest van de Europeanen. Zo hebben blanken de negers uit Afrika zeker vier eeuwen lang onderdrukt en als slaaf gebruikt voor werk op de plantages die in de koloniën gevestigd waren. De neger was in die tijd niets anders dan een dier en werd direkt vermoord als hsij ziek was of niet meer kon werken. Ik schat dat de blanken zeker 40 miljoen negers hebben misbruikt als slaaf, en zeker 90 miljoen hebben uitgemoord gedurende die vier eeuwen. Het is gewoon vreselijk om aan te horen. Tot nu toe zijn er negers die nog niet klaar zijn met hen vroegere onderdrukkers en naar revanche streven. Het is niet mogelijk om hen ongelijk te geven, maar beseft moet worden dat veel van deze negers een minderwaardigheidscomplex hebben, omdat zij niet-blank zijn. Dit is een problematische denkwijze, want niemand kan gelukkig zijn met zo een ernstig complex. Negers moeten beseffen dat zij vroeger een hogere cultuur hadden dan hen onderdrukkers en moeten daar trots op zijn. Het is beter als zij nu hun oude beschaving in ere herstellen, dan dat zij nu proberen om zo blank en Westers mogelijk te worden, voor zover zij dat al niet zijn.

Is het goed om als blanke geboren te worden?

Een mens krijgt bij de geboorte een bepaalde stoffelijke manifestatie, dat karmisch bepaald is. Deze stoffelijke manifestatie zal hsijn leven totaal beïnvloeden en hsijn hele levensloop overheersen. Een mens erft na hsijn ontstaan alles van hsijn voorouders. Zowel slechte als goede zaken worden geërfd. Vraag je nu eens af wat een blank kind zoal niet erft van zijn blanke voorouders. Ik zal eens enkele zeer slechte daden en handelingen noemen die blanken in het verleden uitgespookt hebben.
Enkele feiten uit de geschiedenis zijn:

 1. De eerder genoemde negerslavernij, waarbij zeker tien miljoen negers uitgeroeid zijn. Gedurende vier eeuwen dachten de blanken dat de neger geen mens, maar een dier is, en rechtvaardigden al hen barbaarse daden jegens de Afrikanen. (Noot: volgens sommige historici zijn er 125 miljoen negers uit Afrika uitgemoord en verhandeld als slaaf)

 2. Bloedige uitroeiing van de hoogontwikkelde Indiaanse beschavingen in Zuid- en Noord-Amerika. De Inca’s en Azteken werden massaal afgeslacht en beroofd van vrijwel alle rijkdommen, waaronder vele tonnen bewerkt goud. Deze strijd werd op de laagste wijze gevoerd. De Indianen waren aanvankelijk niet vijandig en ontvingen de vermoeide Europeanen zeer gastvrij. Toen deze laatsten hersteld waren van hen vermoeidheid en genoten hadden van de zorg van de Indianen, begonnen zij direkt hun redders te overheersen, uit te roeien en te beroven. Dit toont aan hoe laag de strategie van de blanken vroeger al niet was.

 3. Wrede massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker zes miljoen joden werden afgeslacht in goed georganiseerde concentratiekampen. Vele andere niet-Germaanse volkeren werden ook uitgemoord of onderdrukt. De nazi’s toonden overduidelijk aan hoe barbaars een blanke niet kan zijn, als hsij totalitaire macht krijgt.

 4. Er zijn in Europa sedert de grote volksverhuizingen van de vele Germaanse stammen, vele bloedige oorlogen gevoerd, waarbij hele stammen werden uitgeroeid. In Europa hebben de blanken zeker tien eeuwen niets anders gedaan dan oorlog voeren met elkaar. Dit toont aan dat een blanke niet kan leven zonder geweld en bloedige oorlogen. De opkomst van het Christendom heeft helemaal niets veranderd aan dit streven, want de blanke christenen uit de middeleeuwen streefden ernaar om alle andere culturen en volkeren uit te roeien of met geweld te bekeren. Dit gebeurde op een echte barbaarse wijze. De inquisitie is daar een goed voorbeeld van. De kruistochten tegen de Arabieren zijn ook illustrerend. Het bloed dat tijdens deze oorlogen heeft gevloeid is misschien nog niet gestold.

Deze bovenstaande feiten uit de geschiedenis tonen heel veel aan. Iedereen die als blanke geboren wordt, zal dit alles erven van hsijn barbaarse blanke voorouders en zal daarmee moeten leven. Een historisch feit kan op geen enkele wijze weerlegt worden en blijft voor eeuwig voortleven, bij de slachtoffers en soms ook bij de genetische nakomelingen van de daders, die steeds opnieuw moeten leren van hen zonden uit het verleden. Al deze bovenstaande gruweldaden tonen aan dat de karmische zonden van de blanke heel groot zijn en dat een blanke vanaf de geboorte met veel zonden behept is en tijdens hsijn leven zeer zwaar zal moeten boeten ervoor. In dit licht bezien is het een grote straf om in deze tijd( derde millennium) als blanke geboren te worden. Geen enkele niet-blanke moet zich dus ongelukkig voelen, vanwege hsijn afkomst, want blank zijn en als blanke geboren worden, zijn bijna gelijk aan een karmische vloek.

De vreselijke karmische zonden van de blanken hebben in onze tijd een heel grote invloed op de tegenwoordige blanken. In de blanke samenleving en onbeschavingen zijn er bijvoorbeeld grote problemen. Ogenschijnlijk zijn zij Westers en welvarend, maar onder de zoden broeit het van ellende, vuilheid en verdriet. Veel blanken in Nederland zijn helemaal niet gelukkig en lijden iedere dag als ratten. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn de problemen nog erger.

Enkele feiten uit de huidige tijd worden hierna puntsgewijs opgesomd.

 1. Blanke vrouwen zijn vrijwel allemaal normloos en leven als sletten en hoeren. Het is zelfs zo dat een blanke vrouw nu symbool is van hoererij en overspel. Door de karmische erfzonde zijn de blanke vrouwen nu gedoemd om als slet te leven, zonder naam en eer. Zij worden door alle mannen onteerd en leven zonder hoop of levensdoel. Geloof en religie zijn voor blanke vrouwen niet meer van belang. Hen leven is vies en smerig. Het is echt een ellende voor de blanke vrouw om zo te moeten leven. Zij is zeer laag gevallen en is zelfs niet meer geschikt als huisvrouw of moeder, hetgeen impliceert dat het blanke ras geen toekomst meer heeft en uit zal sterven.

 2. Het aantal babymoorden dat gepleegd wordt door blanke vrouwen is schrikbarend hoog. Zo deponeerde een blank tienermeisje vorig jaar (1997) haar pasgeboren vrucht meedogenloos in de vuilnisbak en ging terug naar de dansvloer om haar favoriete dansnummer aan te vragen. Gewoon barbaars, maar het idiote is dat de blanke wetgevers in Amerika haar niet echt konden straffen, omdat niet aangetoond kon worden of de baby dood of levend geboren was. Echt idioot, want zo een vrouw moet in een beschaafde samenleving zwaar gestraft worden, desnoods met de doodstraf. In de hedendaagse blanke beschavingen worden meisjes gewoon opgevoed tot babymoordenaars en kinderhaatsters. Het is heel triest om aan te zien en het ergste is dat die blanke vrouwen wereldwijd bekend staan als hoogontwikkeld, geciviliseerd, geëmancipeerd, vrij en beschaafd. Wel, een ras of volk dat weerloze baby’s ongestraft laat vermoorden door de draagster, is barbaars, decadent en beslist onbeschaafd. Wetten in een beschaafd land moeten de zwaksten altijd beschermen en niet toestaan dat een baby wordt vermoord of mishandeld door de eigen moeder. Uit onderzoeken blijkt dat babymoorden vrij vaak voorkomen en dat die vaak, bijna altijd, gepleegd worden door rijke blanke vrouwen uit de Westerse landen. Dit toont opnieuw aan hoe laag en onbeschaafd de blanke vrouw van tegenwoordig niet is, en dat er een soort karmische vloek op hen rust.

 3. Uit onderzoeken blijkt dat vrijwel alle (80 procent) seriemoordenaars op de wereld van blanke afkomst zijn en vaak van het mannelijk geslacht zijn. Dit zegt genoeg over de meedogenloosheid van de blanken.

 4. Het komt niet zelden voor dat gehandicapte en weerloze meisjes bruut verkracht worden door blanke mannen en dan geheel weerloos op straat liggen te bloeden, waarbij niemand hen te hulp schiet. Welk beest is in staat om een arm gehandicapt meisje te misbruiken of aan te randen, ten gunste van de eigen behoeften, maar ten koste van een weerloos schepsel, dat geboren is met een goed karma. Dit toont aan dat een blanke man een beest is en op een meedogenloze wijze zijn eigen behoeften probeert te bevredigen, desnoods ten koste van een ander, die zwakker is. Ik heb eens persoonlijk zo een blond en meervoudig gehandicapt meisje ontmoet en was heel voldaan dat haar ouders erop vertrouwden dat ik haar nooit zou kunnen misbruiken, omdat ik van Hindoestaanse afkomst ben en religieuze principes heb, die gebaseerd zijn op het Hindoeïstisch denken.

 5. Zielige bejaarden worden vaak mishandeld en beroofd en de daders zijn vaak van blanke afkomst. Een oud en bejaard mens heeft recht op een respectabele bejegening, want hsij heeft al veel bijgedragen aan de samenleving. Alleen een slecht en gewetenloos mens, zoals een blanke, kan zo iemand beroven en vermoorden.

 6. Blanken onderling zijn geen koekjes. De sociaal-psychologische agressie tussen blanken onderling is heel groot, waardoor er veel geestelijke schade wordt berokkend aan de slachtoffers. Door de karmische vloek van het blank zijn, is er geen rust en pikken zij elkaar dood, net als kippen die aan het gisten en verrotten zijn. Het sociale leven in blanke landen is hard, kil, schraal en koud. Asociaal gedrag is normaal en niemand geeft echt iets om een ander. Alles draait om de eigen behoeftebevrediging en om het eigen voordeel. In de cultuur van blanken moet iedereen alleen aan hsijn eigen behoeften denken. De blanke denkt dat het leven allemaal om de eigen behoeften draait en dat dit het hoogste doel is van het menselijk bestaan op aarde. Echt primitief en achterlijk. Helemaal niet modern, hoewel veel zwarten denken dat de blanke cultuur heel hoog staat, en er daarom naar streven zo blank mogelijk te worden. Het is gewoon een misvatting om te denken dat de blanke cultuur beter en hoger is, omdat een beest immers geen beschaving en cultuur kan hebben.

 7. Het komt niet zelden voor dat een niet-blanke op een meedogenloze wijze wordt gediscrimineerd door blanken. Kennelijk zijn blanken gewoon niet tevreden met zichzelf en proberen de andere volkeren te discrimineren, zodat zij zich dan als superieur kunnen voordoen. De blanke speelt al vele eeuwen lang een superieur en intelligent wezen, en schijnt dat niet af te kunnen leren. Echt een achterlijke denkwijze. De discriminatie van zwarten door blanken komt door het fundamenteel standpunt van de blanke dat een zwarte niet voldoende geëvolueerd is en in feite gewoon een intelligente aap is, die lager en dommer is. Dit standpunt leeft nog steeds heel sterk bij de overgrote meerderheid der blanken op de wereld en heeft een desastreuze invloed op de zwarten. Misschien zal dit nooit meer kunnen verdwijnen, want de blanke is gedoemd vanwege hsijn vervloekte karma.

 8. Een keihard bewijs van de laagheid van rijke blanke mannen uit de Westerse wereld kan geleverd worden door de beruchte seksvakanties naar arme Derdewereldlanden. Dit is een bekend verschijnsel uit onze tijd. De rijkste blanke mannen gaan bijvoorbeeld naar Thailand en misbruiken daar (anaal en vaginaal) de arme, magere en ondervoede kinderen (zowel jongens als meisjes), tegen een financiele vergoeding van nauwelijks vijf euro, wat gewoon schandalig is. Eerst hebben de barbaarse blanke handelaren en geldmagnaten het Thaise volk in bittere armoede gestort en nu komen de rijke, blanke uitbuiters profiteren van het uitgeteerde lichaam van straatarme kinderen in dat land. Dit is duizendvoudige uitbuiting en de wreedste vorm van het blank racisme uit ons tijdperk.

Een ras dat zoveel ellende heeft voortgebracht, zal nergens echt gerespekteerd worden en eens door iedereen veracht worden. Vrijwel alle volkeren en andere rassen zijn het slachtoffer geweest van de barbaarsheid der blanke volkeren. Hierdoor is er een eeuwige vete tussen de blanken en niet-blanken ontstaan, die eens zal ontaarden in een radicale afrekening. Maar er zijn natuurlijk blanken die sterk veranderd zijn en die proberen om sociaal te zijn en zich aan te passen aan de hogere normen en culturele waarden van andere volkeren. Zo ken ik enkele blanken die nu Hindoestaan willen zijn, omdat zij bevrijdt willen worden van hun karmische vloek uit het verleden. Dat is echter beslist onmogelijk, want een blanke blijft een blanke tot hsijn dood. Hsij wordt geboren als blanke en moet onherroepelijk sterven als een vervloekte blanke. Als een blanke nu de gelegenheid krijgt om opeens Hindoestaan te worden, zullen de Hindoestanen ook vervloekt raken en net zo barbaars worden als de blanken zelf. Daarom moet iedere blanke leren om in hsijn ellende door te ploeteren en uiteindelijk te sterven, maar dan wel als blanke.

Het lijkt mij een vreselijke ellende om blank te zijn, hoewel ik dat vrij laat heb ingezien. Vroeger, net vijftien jaar geleden, dacht ik dat blank-zijn een ware zegen is en dat ik een heel slecht karma heb gekregen vanwege mijn Hindoestaanse en niet-blanke stoffelijke manifestatie. Door vele harde, bittere levenslessen in het "riool" van Nederland, eigen analyses en eigen inzichten zie ik het nu helemaal anders. Het is juist een zegen, en wel de grootste op aarde, om als Hindoestaan geboren te worden, omdat je dan afstamt van het vreedzaamste en beschaafdste volk ter wereld. Hindoes hebben nog nooit een ander volk uitgebuit, uitgemoord of tot slaaf gemaakt. Zij leven en laten leven. Zij respekteren ieder ander volk, maar zijn wel van mening dat de andere volkeren tevreden moeten zijn met hun karma en niet moeten proberen om het karma van een ander volk te gaan stelen. Ik denk dat iedere Hindoestaan of niet-blanke zeer gelukkig moet zijn met hsijn eigen afkomst en vooral Altekrea moet danken voor de stoffelijke manifestatie als niet-blanke.

Hopelijk is het nu duidelijk voor iedere niet-blanke dat blank-zijn niet goed is, en dat het karma van een blanke in deze tijd zeer vervloekt is. Niet-blank of Hindoestaan zijn is een karmische zegen en dat moet iedere blanke beseffen en volledig geloven, alsook ermee leren leven.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved