Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Troost voor klotenegers
Rudie Kagie, uit Vrij Nederland

Offeraar    Rudie Kagie
Offercode   wfor0291
Offerdatum   25 februari 2006
Bron: Vrij Nederland 25 februari 2006, nummer 8, jaargang 67, Rubriek 
    De Kleine Wereld

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Gedreven door een aanval van 'extreme cyberpsychose' deed Waldo Denawand, 'allround hindoeschrijver en onderzoeker' te Delft, in 2001 mee aan de antrax-gekte. Hij werd ontmaskerd als afzender van poederbrieven aan tientallen Hindoe-organisaties. De politie spoorde hem op. De auteur werd voor zijn daad gestraft en onderging dwangverpleging. Na zijn vrijlating verkent Denawand opnieuw de grenzen van wat mag: hij verkondigt dat 'klotenegers Suriname hebben verrekt'. Op zijn website bepleit hij dat 'minstens tien miljoen immigranten uit overbevolkte gebieden in India en China gewapenderhand de macht in Suriname overnemen, 'om eenheid te creëren en om een nieuwe staat op te richten, met een Aziatische culturele basis. Dan zal er meer harmonie komen in Suriname. (....) De negers hebben niet het recht om een mooi land af te breken en alles te laten verloederen.'

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar volgens critici gaat deze tekst van Denawand verder over de schreef dan de gewraakte spotprenten over profeet Mohammed. Zowel het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie als de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten beraden zich op juridische stappen tegen de in Suriname geboren allround hindoeschrijver. Ook de stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname consulteerde een advocaat, maar die zag er niet direct een zaak in.

Vorig jaar bewerkstelligde de stichting Eer en Herstel in de veertiende druk van de Dikke Van Dale de toevoegng dat het woord neger 'door sommigen als beledigend wordt ervaren'. En volgende maand, zo vernam de stichting, geeft de producent van Buys Negerzoenen uitsluitsel over een mogelijk 'minder racistische naam' voor deze zoetwaar. 'Kloteneger'zou dus helemaal niet mogen. 'Afgezien van het woordgebruik is het domweg niet waar wat meneer Denawand schrijft', vindt stichtingsvoorzitter Roy Groenberg. 'Suriname is een multiculturele samenleving maar als er een man is die het volkslied "Opo kondreman oen opo" altijd uit volle borst meezingt, dan is het de afro-Surinamer. Waar ook ter wereld hij is, de afro-Surinamer blijft trots op zijn land. Andere groeperingen in Suriname hebben dat minder. Die zeggen liever dat ze uit India, Java of China komen.'

Via internet mengde de Surinaamse schrijver Egmond Codfried zich in de discussie. In zijn pas verschenen boek Maria Jacoba van Goor betoogt Codfried dat Belle van Zuylen, Alexander Poesjkin, Alexander Dumas, Colette, de Engelse koninging Charlotte en Ludwig von Beethoven allemaal van Afrikaanse afkomst zijn. In een collegiale waarschuwing aan de allround hindoeschrijver wijst Codfried erop dat Denawand met diens 'waanzinnig gescheld op klotenegers'zwarte Surinamers van zich vervreemd: 'Het lijkt alsof je een soort ouderwetse plattelandse Hindoestaanse achterlijkheid een schijn van wetenschap en geleerdheid geeft door het op schrift te stellen. Als je serieus werkt aan je rehabilitatie zou ik voorstellen dat je je constructief opstelt. Je hebt je straf er al opzitten en ik vind dat je recht hebt op een nieuwe kans.'

Waldo Denawand zelf is zich van geen kwaad bewust. 'Ik wil wat discussie in de Surinaamse gemeenschap op gang brengen', verklaart hij eenvoudig. 'De Hindoestanen, creoleen en Javanen leven nog te veel langs elkaar heen. Door het provocerend op te schrijven, hoop ik dat de bevolkingsgroepen de dialoog met elkaar aangaan.'

Op zijn website propageert Denawand het transport van 'blank sperma' naar Afrika want 'er is helaas verband tussen de genetische constitutie en de maximaal haalbare intelligentie'. Ook meldt Denawand dat hij via intergalactische contacten vernam dat Adolf Hitler dit jaar zal reïncarneren.

Waldo Denawand heeft tien ongepubliceerde manuscripten in de la liggen. Die hoopt hij in juni gelijktijdig op internet te zetten, ervan uitgaand dat dit huzarenstukje (samen met de zes boeken van zijn hand die er al op staan) een vermelding in het Guinness Book of Records zal krijgen. De auteur maakt er geen geheim van dat hij met het extreem-rechtse gedachtegoed sympathiseert. 'Ik denk dat ik de enige allochtoon ben in Nederland die zich in die kringen beweegt. Ik bezoek de bijeenkomsten van Nieuw Rechts, maar ik blijf primair hindoeistisch denken, dat wil zeggen: ik leg de nadruk op maatschappelijk aanvaardbare oplossingen. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. 'Een troost voor klotenegers: volgens Denawand wordt de hel bevolkt door louter blanke mensen: 'Doordat het altijd duister is in de hel, is het logisch dat iedereen op den duur alle pigment verliest.'

Zie brief aan Vrij Nederland met reactie van Dewanand

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Lees ook:
 1. Brief aan weekblad Vrij Nederland, d.d. 27 februari 2006
 2. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
 3. Troost voor klotenegers - Rudie Kagie, Vrij Nederland
 4. Trap de negers uit Suriname
 5. Klote negers hebben Suriname verrekt
 6. Blank Sperma voor Afrika
 7. Reparatiewet AOW voor Surinamers
 8. (Eboek) Manifest: Shri Rama ka Desh
 9. Is de hel BLANK?
 10. Verkleuringswetten Nederland
 11. Open grenzen voor zwarte vrouwen
 12. Het vervloekte karma van de blanke
 13. Emigratieverbod blanke nederlanders

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved