Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

Blank Sperma voor Afrika

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1010
Offerdatum     vrijdag 7 september 2001

Het continent van de negers is momenteel ondergedompeld in een uitzichtloze lijdensweg. Oorlogen, aids, natuurrampen, hongersnood, fraude, corruptie, genocide, bekering en nog veel andere bovennatuurlijke rampen teisteren het gemoed van de Afrikaanse volkeren. De vooruitzichten zijn echt uitzichtloos. Mensen ontvluchten de ellende en komen dan terecht in een nog grotere ellende. Eindeloos lijden is het lot van iemand die als neger geboren wordt in Afrika. Is er een oplossing die een einde kan maken aan het verdriet van dit continent? Wat zijn de grenzen van ontwikkelingshulp met een fluwelen handschoen?

De basis voor ontwikkeling en welvaart is altijd geworteld in kennis, maar de mensen moeten wel in staat zijn om zelf kennis te vergaren en deze verder te ontwikkelen. Hoe kennis ontstaat is niet echt duidelijk. Het is wel bewezen dat alleen intelligente mensen in staat zijn om hoogwaardige gedachten en inzichten te produceren. Het verhogen van productieprocessen kan alleen geschieden als slimmeriken oplossingen vinden voor de bottlenecks of restricties, zodat het rendement toeneemt en er meer winst gemaakt wordt. Er is helaas een verband tussen genetische constitutie en de maximaal haalbare intelligentie. Dit is na wetenschappelijk onderzoek overtuigend bewezen. Kinderen van intelligente ouders zijn statistisch gezien vrijwel altijd wat slimmer en ontwikkelder dan die van de domme stampertjes. Dit feit kan nu benut worden om ervoor te zorgen dat er in de toekomst structurele ontwikkeling ontstaat in Afrika.

Het hoofddoel van het onderstaand plan is om ervoor te zorgen dat de meerderheid van de vruchtbare en gezonde vrouwen in Afrika bevrucht worden met zaad van de intelligentste mannen ter wereld. In theorie zou je dan een organisatie moeten opzetten die de intelligentste mannen van Afrika inventariseert en de top duizend selecteert als spermadonoren voor de meerderheid van de vrouwen aldaar. Ras maakt voor IQ niets uit, want statistisch gezien verschillen de varianties niet in de berekeningen. Toch geloof ik op een bepaalde manier dat het geen slecht plan zou zijn om duizend blanke mannen uit Europa te selecteren, want het is immers een feit dat de welvaart van dit continent grotendeels veroorzaakt is door de hoge en ontwikkelde intelligentie van het Europide hoofdras.

Praktisch gezien kan iemand met een hoog IQ alleen iets bereiken als hsij over voldoende doorzettingsvermogen en fighting power (strijdlust) beschikt, want reken maar erop dat je als bolleboos behoorlijk getekkeld zal worden door de dommere krabbetjes om je heen. Dus je zal moeten knokken om je vermogens in volstrekte eenzaamheid te ontwikkelen. En het bewijs van je succes is uiteindelijk je rijkdom, je hoge status (koffers vol diploma's) of je macht. Elke Nederlander zegt altijd van eerst zien dan geloven en dat is op zich geen slechte levenshouding. Hard werken aan je succes is altijd de enige weg om iets te bereiken, want de tarwebroodjes groeien niet op straat.

Maar goed, het komt erop neer dat er een organisatie wordt opgebouwd die ernaar streeft om vrouwen in Afrika gratis te insemineren met sperma van vele duizenden intelligente blanke mannen uit heel Europa. De kosten hoeven niet hoog te zijn, want na de inseminatie moet de vrouw het alleen uitzoeken met haar baby, want dat is gezonder voor het proces van natuurlijke selectie in een darwinistische economie. In principe ben ik licht voorstander om de geÔnsemineerde negervrouwen eenmalig een klein kapitaaltje toe te schuiven, zodat hen Euro-kindjes een grotere kans krijgen op een goede ontwikkeling en het hele bevruchtingsplan succesvoller wordt.

Met ongeveer tien miljoen euro als startkapitaal kan het blankspermaprojekt voor Afrika goed opgestart worden. In principe kan de Europese unie of de deelnemende staten het plan beschouwen als een onderdeel van het hele ontwikkelingshulpbudget en daarna is het mogelijk om de financiering te regelen vanuit deze kostenposten op de staatsbegroting. Gedurende de afgelopen vijftig jaar heeft men zich teveel gericht op materiele ontwikkelingshulp en het resultaat is ongetwijfeld vruchteloos. Het blankspermaprojekt kan beschouwd worden als genetische ontwikkelingshulp op de langere termijn en dit is beslist iets wat totaal nieuw is voor al de bejaarde en linkse deskundigen van het ministerie voor Buitenlandse Zaken. Misschien moeten zij eerst bepaalde taboes doorbreken en hogere inzichten opdoen inzake genetische invloeden op de vitaliteit van een kapitalistische economie.

Bij de uitvoering van het blankspermaprojekt zou er in elke wijk of dorp in heel Afrika een inseminatiekantoortje kunnen worden opgezet, om te verwezenlijken dat binnen tien jaar minimaal 51 procent van de negervrouwen voorzien is van een baby van een intelligente blanke man uit Europa. Wel moet ik even duidelijk maken dat het vanuit karmisch (bron=Hindoeisme) oogpunt niet goed is als een kind niet weet wie de genetische ouders zijn en hierom is het goed om de echte vader ook te registreren na de bevalling van een vrouwtje die succesvol mee heeft gedaan met het blankspermaprojekt. Hoewel mannen in Afrika tegenstander kunnen zijn van dit project, is het mogelijk om hen via professionele voorlichtingscampagnes ervan te overtuigen dat het in het belang van de toekomstige welvaart efficiŽnter is. Als dit lukt dan kan misschien een groot deel van de getrouwde negervrouwen meedoen. Voorwaarde is dan wel dat zij de seksuele omgang met elke Afrikaanse man stopzetten totdat de inseminatie geslaagd is en het kindje gebaard is. Nog effectiever is om de getrouwde mannen gratis te steriliseren.

Vroeger volgde het mannelijk zaad de route van marcherende legers, die nagenoeg altijd uit vruchtbare en potente mannen bestonden. Na een veldslag volgde een massale natuurlijke inseminatie van de vrouwen van het overwonnen dorp of stam en tot nu toe zijn de sporen van buitenlands sperma zichtbaar in grote delen van de wereld. Er zijn bijvoorbeeld dorpen in Pakistan gevonden waar genetische afstammelingen wonen van de Europese soldaten van Alexander de Grote. De meisjes daar zijn vaak blond en hebben zelfs blauwe ogen. Vanuit darwinistisch oogpunt is het normaal dat de mannelijke overwinnaars altijd ernaar moeten streven om de vrouwen van de verliezers te injecteren met hen zaad, want anders hebben zij immers voor niets gestreden. Deze visie klinkt misschien barbaars en primitief, maar deze gedachtegang is iets wat goed past bij de vage logica van een jonge vruchtbare vrouw. Veel jonge meisjes en vruchtbare vrouwtjes verlangen ernaar om liefde te bedrijven met een succesvolle man uit een ver oord. Psychologen noemen dit de ultieme paringsdroom van de maagd en het is iets dat genetisch ingebakken is in het brein van elk jong meisje. Vruchtbare, intelligente, gezonde en succesvolle mannen zijn seksueel altijd aantrekkelijker voor het vrouwelijk geslacht. Waarom zouden wij in onze high tech tijd de vrouwelijke instincten moeten ontkennen? Geen enkele vrouw lust een "loser" in bed.

In gedachten zie ik nu al toekomstvisioenen van de marcherende legers van Europese mixen die succesvol rondtrekken door heel Afrika. Dankzij hen intelligentie slagen zij erin om binnen tien jaar het hele continent te veranderen in een Afrikaanse superstaat en twintig jaar later slagen zij erin om steentjes te halen van de maan. Dan pas is alle ellende voorbij in ons zeer beminde negercontinent en dan zullen er nooit meer beelden op de televisies verschijnen van hongerende negerkindjes met Aids.

Ik vind het altijd zo denigrerend als er steeds opnieuw een peperduur programma wordt getoond, waarin men trots en smalend de mismaakte en ondervoede aidskinderen toont van Afrika. Het is walgelijk dat men de negers daar op deze wijze afkraakt en hen portretteert als de verliezers van de hele geschiedenis. Maar ja, ik ben slechts een onbetekenend individu en ik heb niet de macht om de Afrikaanse neger te veranderen in een mens met meer naastenliefde, verantwoordelijkheidsbesef en een gezonde zorgplicht voor hen eigen zwart gebroed. De neger zal zelf moeten knokken om zijn gebroed op te kweken tot vitale elementen van de wereldeconomie. Als hij dat niet doet, dan heeft de blanke man van Europa het volste recht om te beslissen dat het nu eens radicaal anders moet en dat elke vruchtbare negervrouw nu plat moet gaan voor hem. Dat is immers veel natuurlijker en een stuk intelligenter.

Slot stellingname

1. Genialiteit leidt altijd tot grensverleggende waanideeŽn.

2. Sperma volgt het bebloede en chaotische pad van de behoeftige mannen.

3. De winnaars luisteren altijd naar de honger en strijdlust van hen zaadjes.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved