Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Klote negers hebben Suriname verrekt

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1186
Offerdatum   dinsdag 10 januari 2006
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ... Go to next Epage

  In deze eerste week van 2006 heb ik besloten om een radicale tekst te schrijven over de klote negers die Suriname verrekt en verraden hebben. Let wel: dit is niet per definitie mijn mening, want 99 procent van alle Hindoestanen heeft mij precies hetzelfde verteld en vervloekten alle negers uit Suriname in mijn bijzijn. In de teksten hierna zal ik het rassenprobleem in mijn geboorteland wat exacter analyseren en een oplossing ontwikkelen.

  Wat wil een Hindoe fundamentalist?
  Even duidelijkheid. Een Hindoe fundamentalist zoals mij leeft alleen om Altecrea te dienen en om zijn karmische plichten in deze ene reïncarnatiecyclus met succes te voltooien. Ik zou in principe in een afgelegen berggrot moeten wonen nu en de menselijke waanwereld ver achter mij laten, om samadhi te realiseren en zo terug te keren naar de hogere Vaikuntha planeten (Vaikunta goloka). Maar ik moet dit niet doen, omdat het mijn karmische plicht is om de zuivere kennis uit de Vedische geschriften toe te passen in het belang van alle levende wezens, zonder hen schade of onnodig leed te laten ondergaan. Dit betekent dat ik nooit zal pleiten voor totale uitroeiing van het negerras, omdat ook zij een onmisbaar deel zijn van de huidige microschepping, waarin ik nu gereïncarneerd ben. Harde kritiek op negers is zeker noodzakelijk, omdat zij hun karmische plichten verzaken en niets doen om de Dharm van de Afro-volkeren te herstellen. Immers, karmisch denken en geloven betekent je eigen verantwoordelijkheden ontdekken en zelf actie ondernemen als individu, om een betere toekomst te scheppen voor de wereld, zodat je dan in het volgend leven reïncarneert in een perfectere microschepping, waar je zelf aan gewerkt hebt in je vorige levens.

  Mensen die beweren dat de neger lui en dom is, kunnen in zekere zin gelijk krijgen, omdat het grootste deel van de negers in het rijke Westen vergeten dat zij hard moeten werken om hun eigen negercontinent, Afrika, verder te ontwikkelen. Ik keur het af, als ik zie hoe negers in Nederland het vertikken, om hard te werken aan de vooruitgang van Afrika en soms zelfs voor overlast zorgen in een Germaans gedomineerde Europese Unie.

  Europese Unie is racistisch
  Sedert de eenwording van Europa is het sociale klimaat behoorlijk verstard en verpest. De hele Europese identiteit is op drift geraakt en ik merk duidelijk dat negers er nu echt uitgetrapt gaan worden. Ik als gepigmenteerde Hindoe ben eigenlijk ook al eruit getrapt en ben zelfs gedwongen om nu in mijn eigen hindoekaste te leven. Voor de meeste negers en mulatten is het echter een totale ramp, om in een racistische Europese Unie te leven, omdat zij gewoon geen kant op kunnen en overal een paria zijn. Bijna niemand wil een neger in huis of als schoonzoon in onze harde wereld. Als de Aziaten over dertig jaar de wereld gaan domineren, dan vrees ik zelfs dat men de neger overal eruit zal trappen, Immers Aziaten zijn honderdmaal racistischer dan 'blanke' Europeanen. De toekomst van de Europese negers is dus heel somber, want zelfs in Afrika wil men hen niet.

  Is Suriname een dom negerland
  Vaak merk ik dat het racistisch denken bij Surinamers veel erger is dan bij blanken. De overgrote meerderheid van de Hindoestanen haat negers heel extreem en wil er niets mee te maken hebben. In Suriname leven alle rassen gewoon langs elkaar heen en laten elkaar gewoon keihard stikken. Men negeert elkaar en men laat elkaar gewoon in de steek. Ik merk vaak dat Hindoestanen gewoon de weg van de minste weerstand kiezen en er alles aan doen om hun land lafhartig de rug toe te keren. Hindoestanen voelen zich niet verantwoordelijk voor de toekomst van hun geboorteland en zoeken valse hoop in India. Ik begrijp dit gedrag niet en keur het totaal af. Het resultaat is dat een mooi en vruchtbaar land totaal verloedert en dat iedereen de grote verliezer is. Dit is heel triest. Nee, Suriname is misschien toch geen dom negerland, want de Hindoestanen hebben dit land verraden. Wat moeten zij doen?

  De klote negerleiders in Suriname
  Enkele beruchte negerleiders uit Suriname zijn bijvoorbeeld: Adolf Pengel, Henck Arron, Bruma, Venetiaan, Ronnie Brunswijk en natuurlijk ook Delano Desi Bouterse. In Suriname bepaald ras de sociale en politieke hiërarchie. Hierom is Suriname een extreem racistisch land, vele malen erger dan Nederland. En niemand bestrijdt het racisme of de discriminatie in Suriname, omdat het de Surinamers geen ene moer kan schelen.

  Er staat een afschuwelijk standbeeld van Pengel op het grote plein van Paramaribo. Dit is heel raar, omdat deze negerleider een Afro-fascist was en pleitte voor uitroeiing van alle Hindoestanen en voor verplichte verkrachting van alle hindoemeisjes, om hen onder dwang te vernegeren en zo genetisch te assimileren. In de Afro-ideologie speelt de vernegering, door verplichte verkrachting van alle meisjes en vrouwen een heel grote rol. Opmerkelijk voor mij is dat veel negers en mulatten in mijn bijzijn vaak opscheppen over hun grote, zwarte negerlul en hierop hun hele trots baseren, wat uiterst primitief en barbaars is. De wereldwijde haat voor het negerras is vaak geworteld in de angst voor de grote negerlul en hierom wil men vaak niet dat meisjes seks hebben of trouwen met negers. Negerhaat is iets wat mij fascineert, omdat het andere oorzaken heeft dan jodenhaat, blankenhaat, hindoehaat of moslimhaat. Uiteraard dient een hoger ontwikkeld wezen niet te geloven in haat en anderen te leren om niet te haten. Soms geloof ik dat de meeste negers vanwege incompetentie, onderontwikkeldheid en luiheid hun identiteit en trots baseren op hun grote (slappe) penis en niet beseffen dat iedereen hen hierom zal haten, minachten, vertrappen en discrimineren.

  Betoog Afrocentrist: Egmond Codfried
  Het Afrocentrisme is het tegenovergestelde van het Eurocentrisme. Ik sprak hierover met Afrocentrist, Egmond Codfried en kocht zijn boek (zie lit.). Hij heeft namelijk bewijzen gevonden dat er tientallen zwarten (negers) en kleurlingen voorkomen in de adellijke stambomen van heel Europa. Hij heeft ontdekt dat Belle van Zuylen een oma had die van negroïde origine was en Maria Jacoba van Goor (1687-1737) werd genoemd. Ook heeft Egmond Codfried ontdekt dat diverse portrettekeningen van gepigmenteerde adellijke personen gewoon gewit zijn, wat een vorm van geschiedvervalsing is. Hij heeft adellijke organisaties hierover wat vragen gesteld, maar kreeg nooit een bevredigend antwoord. De tekst van deze brieven is te vinden in het gastenboek van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl, reacties nummers: 52, 57, 61, 79, 90, 92, 93, 94 en 95.

  Opmerkelijk is dat Egmond Codfried de 'blanke' volkeren beschouwd als een gefixeerd albinoras, omdat hij Afrocentristisch hierover denkt. Het is voor mij onduidelijk of afrocentristen pleiten voor afrikanisering van de hele wereld op een gewelddadige wijze, precies zoals Adolf Hitler oorlog voerde om het Arische ras de totalitaire macht te geven op aarde. Vaak hoor ik wel dat de talloze Afro-volkeren heel negatief denken over zichzelf en eerder geloven in hun eigen minderwaardigheid. Een gemengde vrouw vertelde mij zelfs dat de zelfhaat bij negers en mulatten geïnternaliseerd is en alle geestelijke ontwikkeling naar een sterker zelfbewustzijn blokkeert. Dit betekent dat de meeste negers gevangen zitten in een eigen inferioriteitscomplex en niet meer goed kunnen functioneren, als intelligente mensen. Dit is natuurlijk niet goed voor de vooruitgang van het negerras.

  Domme neger is taboe?
  In een artikel van de multikulkrant, 'Domme neger is taboe' is vermeld dat het gemiddeld IQ van negers rond de 70 ligt wat veel lager is dan dat van de andere rassen en volkeren. Men beweert nu zelfs dat dit getal impliceert dat ongeveer vijftig procent van de negers zwakzinnig is, wat heel triest is. Dit kan verklaren waarom 90 procent van alle arme landen van de wereld grotendeels bevolkt worden door Afro-volkeren en geen positieve toekomst tegemoet gaan. Als gele Aziaten, Indiërs en fascistische Chinezen over dertig jaar de militaire en economische macht in de wereld gaan domineren, dan kan dit leiden tot het fysieke einde van het lager ontwikkelde Afroras. China zou geen traan laten om alle negers in heel Afrika uit te moorden met een paar miljard nanobommen, om lebensraum te scheppen voor het superieure gele ras. Dit toekomstscenario is geen gestoorde fantasie van mij, maar een realistisch toekomstbeeld voor zwart Afrika. In Tibet hebben Chinezen immers koelbloedig een paar miljoen mensen uitgemoord en azen nu op Nepal, om alle bruine mensen daar uit te laten roeien door maoïstische milities uit China. In zekere zin is China een terroristisch land, met een gevaarlijke fascistische dictatuur. Waarom sleept men de Chinese regering niet voor het internationaal gerechtshof, wegens de moord op Tibetanen en ruim 70 miljoen lagere kaste chinezen ten tijde van de Chinese revolutie. Als men nu Servische Germaanse leiders berecht, dan moet men hetzelfde doen met fascistische Chinese kampbeulen.

  Hindoestanen in de micro economie
  In Suriname is het nu een grote ellende en de deskundigen en professoren weten er geen raad mee. Hoe zit het echt in elkaar? Het is heel simpel. De negers en mulatten domineren de macro economie en de politieke processen in Suriname, op een corrupte en incompetente wijze. Vaak voeren deze negroïde machthebbers een radicale vriendjespolitiek, om alles uit te buiten en om elke ontwikkeling te boycotten. Maar het beleid heeft vaak een racistisch tintje. De negerleiders in Suriname boycotten Hindoestaanse ondernemers en proberen de zaak vaak met steekpenningen en zwart geld op te lichten. Dit zijn allemaal harde feiten uit de praktijk van alledag in Suriname. Ik heb zelf gezien hoe vele organisaties op raciale basis opereren. Surinamers zijn radicale racisten, maar klagen wel overal dat zij gediscrimineerd worden door blanken.

  Hindoestanen zijn niet goed in macropolitiek en richten zich liever op de ontwikkeling van een beperkt microwereldje, waarin familie en overige aangetrouwden de hoofdrol spelen. Hierom beheersen Hindoestanen en Chinezen nu de micro economie van Suriname. Juist hierom is er geen eenduidigheid in het politiek-economische klimaat in dit land meer. De negers die aan de top zitten willen niet dat de Hindoestanen teveel succes hebben en doen er alles aan om hen te boycotten of tegen te werken. Vele zaken werken dus etnisch in dit landje. En iedereen is de grote verliezer.

  Om Suriname echt te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er meer harmonie en samenwerking komt tussen de micro en macro economie in dit land. De achterbakse rassenstrijd dient radicaal stopgezet te worden. Een oplossing is om de negers opnieuw op te voeden tot gehoorzame burgers van dit land. Hindoestanen en Chinezen zouden dit harder moeten afdwingen.

  Immigranten uit India en China
  Ik pleit er in principe voor om minstens tien miljoen immigranten te halen naar Suriname uit overbevolkte gebieden in India en China. Deze nieuwe bewoners moeten dan bewapend worden en de macht overnemen in dit land, om eenheid te creëren en om een nieuwe staat op te richten, met een Aziatische culturele basis. Dan zal er meer harmonie komen in Suriname. De negers zullen dan wel verdreven worden uit de elite, het leger en de politiek, maar zij zullen dan ook het meeste profiteren van de nieuwe welvaart, dankzij hardere en sterkere cultuurvolkeren uit Azië. Alleen op deze manier kan Suriname echt onafhankelijk en zelfstandig worden. Sterke Aziaten moeten dus hier werk van maken en snel handelen. De negers hebben niet het recht om een mooi land af te breken en alles te laten verloederen. Hindoestaanse netwerken moeten mijn visie serieus in overweging nemen en kunnen mij benaderen om het echt uit te voeren.

  Suriname is voor 70 procent Aziatisch
  De Surinaamse neger wil het liefst een zwarte Europeaan zijn, maar beseft niet dat hij als een vervuilend element wordt beschouwd in de Germaanse Europese Unie. Hij dient zich verder te beschaven en te kiezen voor Afrika, omdat daar zijn roots liggen. Doordat minstens 70 procent van Suriname van Aziatische origine is (Hindoes, chinezen, Javanen en indianen) moet het voor elke neger duidelijk zijn, dat Suriname een Aziatische cultuur heeft en tot Azië behoort. Europa heeft de zwartjes in dit land niet nodig en verschopt hen als gekleurde rioolratten. Is het niet oerstom van hen om toch als domme hondjes terug te kruipen naar Germaans Europa, en om dan telkens opnieuw weggemept te worden? De Europese identiteit heeft een Germaans karakter en dat zal altijd zo blijven. Dat is het volksrecht van elke raszuivere Europeaan. Zelfs ik moet dit accepteren en dien mij te conformeren aan de wil van de Germanen in de Europese Unie. Dit is geen racisme of nazisme. Nee, dit is het democratisch recht en het recht op zelfbeschikking als ras, volk of cultuurgroep.

  Surinamer bestaat niet
  In Suriname wil eigenlijk niemand Surinamer zijn. Men denkt heel negatief over de eigen nationale identiteit. De neger wil namelijk niet behoren tot een hindoestaans land en de Hindoestaan wil niet behoren tot een negerland. Dit is het harde bewijs van een totaal ontspoorde en ontzielde multikul. Ik onderzoek nu hoe dit probleem met kennis uit de Bhagavad Gita en andere heilige boeken van de Hindoes kan worden opgelost. Het zal mij nog vele jaren kosten, om dit probleem te doorgronden en om alle theorieën netjes op papier te zetten. In ieder geval lijkt het mij nuttig om alle volkeren in de dode Surinaamse multikul te verzoeken om meer van elkaar te leren en zo elkaar beter te begrijpen. Ik hoop dat er eens een oplossing komt, omdat ik ooit in Suriname geboren ben. Als Hindoe fundamentalist hecht ik mij echter niet aan materiële zaken en leef gelukkig in mijn eenvoudige grot in een Nederlands flatgebouw.

  Geraadpleegde literatuur

  Egmond Codfried, 'Een beknopte studie over zwarten en kleurlingen in Europa en Nederland door de eeuwen heen', uitgeverij Egmond Codfried (eigen beheer), Den Haag, maart 2005, ISBN 90-808067-2-2/ NUR 600.

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Uit Gastenboek Reactienummer: 128

  Datum: 21 januari 2006
  Naam: Stichting Eer en Herstel Betalingen
  Onderwerp: Re: Fw: Reactie op uw bericht over klote negers hebben Suriname verrekt, (nu met toevoeging van bijlagen over wet tegen haatzaaien)
  E-mail: eerherstel@hotmail.com
  Website:
 • www.stichtingeerenherstel.nl


 • Stichting Eer en Herstel Betalingen
  Slachtoffers van Slavernij
  in Suriname
  Geldershoofd 12, 1103 BG A’dam Z.O.
  Tel. 06-28926048, K.v.k. S216733
  Opgericht 9 januari 1997
  E-mail: eerherstel@hotmail.com
  Website: www.stichtingeerenherstel.nl


  Amsterdam, 21 januari 2006

  Geachte boze, haatzaaiende, rancuneuze en zeer racistische heer Dewanand,

  Het bestuur van stichting Eer en Herstel heeft uw onhindoeïstische, racistische en haatzaaiende tirade over de Afrikaans -Surinaamse mens die zoals de door u geadoreerde Germaans Europese Mens als ‘neger ’omschrijft, gelezen: zij moet u eerlijk zeggen dat het zeer veel onpasselijkheid te weeg heeft gebracht.
  Zij vraagt zich af wat de grote niet-racistische Hindoe, Mahatma Ghandi hiervan zou hebben gevonden: dit wat u propageert is niet wat Mahatma Ghandi de Hindoes wereldwijd heeft geleerd; ook in de Bagavad Ghita (Krishna) komt uw haatzaaierij niet voor.

  Zij heeft uw oproep inmiddels doorgestuurd naar haar advocaat om te onderzoeken op welke manier u en de uwen juridisch hierop aangesproken kunnen worden: weet u nog steeds niet dat ‘haatzaaierij’ in Nederland ten strengste is verboden?
  Voor de goede orde sluiten wij enkele artikelen over haatzaaierij hierbij in.

  Met Hindoeïstische groeten, Namaste!

  dhr. Roy Groenberg,
  voorzitter

  Uit gastenboek Reactienummer: 126

  Datum: 21 januari 2006
  Naam: Dewanand
  Onderwerp: Re: Fw: Reactie op uw bericht over klote negers hebben Suriname verrekt, (nu met toevoeging van bijlagen over wet tegen haatzaaien)

  Delft, 21 januari 2006

  Overig aanvullend commentaar op tekst 'Klote negers hebben Suriname verrekt.'

  U allen ontving een bezorgde mail van kaikusi over mijn tekst. Hier wat persoonlijk commentaar en verantwoording.

  Als Hindoeschrijver en onderzoeker wil ik het belang van alle levende wezens dienen. Het lot van het Surinaams volk gaat mij ook aan, omdat ik in dat land geboren ben. Ik weet dat het wanbeleid van vele negroide leiders de leefsituatie en welvaart van negers en het hele Surinaamse volk hebben verpest. Ik wil nu een maatschappelijke discussie laten losbranden over de toekomst van alle Surinaamse volksgroepen en pleit in principe voor totale verandering van de culturele toekomst van Suriname. Als Suriname sterkere culturele banden aangaat met India en China en volledig kiest voor een Aziatische cultuur, onder leiding van de 70 procent Aziaten in Suriname en Nederland, dan is de toekomst van dit land vele malen bloemrijker.

  Ik pleit niet voor uitsluting of discriminatie van de negroide en Westerse volkeren in Suriname, maar wil hun wel duidelijk maken dat hun rol uitgespeeld is. Hun integriteit moet gewaarborgd blijven in een nieuw Aziatisch Suriname onder leiding van Aziatische volkeren.

  De visies van Kaikusi op mijn persoonlijke betogen zijn onterecht, omdat er slechts een kritisch en bezorgd betoog in voorkomt. Hij dient te weten dat het vooral de negroide volkeren zijn die momenteel in diepe ellende leven in Suriname en dient blij te zijn dat ik juist de toekomst van deze mannen, vrouwen en kinderen wil verbeteren. Het lot van de minderbedeelden gaat mij ook aan.

  Negroide vrouwen en mannen hebben mij persoonlijk verzocht om hun lot te verbeteren tijdens mijn bezoek aan Suriname in het jaar 2000. Hierom heb ik het betoog over de omstreden negerleiders van Suriname gepubliceerd, geheel in het belang van de kanslozen in dit land, die rekenen op mijn steun en deskundigheid.

  Ik dank u allen. Elk commentaar wordt ongewijzigd gepubliceerd in het gastenboek.

  Dewanand
  Hindoeschrijver en onderzoeker
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ref tekst: Klote negers hebben Suriname verrekt.
  gepubliceerd in rubriek Suriname van Kritisch Podium Dewanand

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Uit Gastenboek Reactienummer: 138

  Datum: 23 januari 2006
  Naam: Minister Donner
  Onderwerp: Re: Fw: Reactie op uw bericht over klote negers
  E-mail: vragenaanministerdonner@minjus.nl
  Geachte heer,

  Uw e-mail is door de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie ontvangen. Wij zorgen er voor dat uw bericht onder de aandacht van de minister zal worden gebracht.

  Met vriendelijke groet,

  Directie Voorlichting
  Ministerie van Justitie

  Uit Gastenboek Reactienummer: 139

  Datum: 24 januari 2006
  Naam: Gimac
  Onderwerp: REACTIE OP JE NAZISTISCHE GEWETEN
  E-mail: ***privacy***

  Reactie op je kranten artikel - KLOTE NEGERS HEBBEN SURINAME VERKLOOT

  Niet het feit dat je strooit met de termen "klote negers"(afro-surinamers) schrijf ik jou.

  Maar om het feit dat jij,als ras echte koelie(neger), je ware gezicht heb laten zien aan alle afro-surinamers. Dat jij met zoveel zekerheid durft te zeggen dat de meerderheid van jullie "hindoestanen"(koelie-negers, indiërs) de '' negers" haten vind ik het mooiste geschenk dat je de "afro-surinamers"zou kunnen schenken. Waarom? Omdat jij als vertegenwoordiger van de "hindoestanen"(koelie-neger) wedermaal de ogen hebt geopend van de slapende en tolerante "afro-surinamer"die altijd maar denkt dat hij zo populair bij iedereen is en dat alle rassen van hem/haar leuk vind.

  Mijn denkwijze is niet racistisch, zo ben ik niet opgevoed. Zelfs kleurverschil zag ik niet in de mens. Racisme heb ik hier in nederland ondervonden. Gediscrimineerd worden door de witte kinderen op tien jarige leeftijd.
  Het feit dat jij nog zo vast zit vastgeroest met je gefrustreerde "blakkamang zijn dong gevoelens" geeft aan dat jullie indieërs bang zijn voor de kracht van de zwarte man.
  Over de gehele wereld zijn de overige rassen bang voor de zwarte man. Waarom? Wij zwarten zijn, wetenschappelijk bewezen, het sterkste ras op aarde in mentaal en geestelijk opzicht. Wij zwarten zijn het superieure ras onder alle rassen. Waarom? qua sport, qua dans, qua zang, qua muziek, qua studie,qua trotse karakter enz.
  Waar zijn jullie "dong koelies"beter in dan "dongblakkamangs"? Antwoord. In het slijmen, hiele likken, ellebogenwerk en verdeel en heers politiek zaaien. En niet vergeten stelen van instanties, corrumperen,kleptomaneren en nepotisme. En zeer zeker niet vergeten in het kopiëren van de "afro"zijn muziek, dans en kleding presentatie.
  Ik hoor je al denken - Ja mooi en waar wat je zegt, maar wij indiers hebben het geld en wij weten geld te maken. En wie geld heeft heeft de macht - Jullie hebben inderdaad meer geld en weten óók beter te stelen dan de afro-surinamers, maar ondanks jullie rijkdom bepalen wij afro-surinamers tot hoever jullie mogen gaan met jullie geld in suriname.

  Als jullie "koelies" zo begaan waren met suriname, waarom zijn jullie ook zo massaal suriname ontvlucht in de jaren voor de onafhankelijkheid?. Omdat jullie bang waren voor de suprematie van de afro-surinamers na de onafhankelijkheid intreding.
  Als jullie "koelies" zo begaan waren met suriname waarom is het zo dat jullie een "Kafri" wel een "sranangmang" noemen en jezelf een "hindoestaan van india".
  In jullie "koelie"optiek en belevingswereld zijn de "kafries" immers de surinamers(sranangmangs). Of vergis ik mij ? Dus suriname (sranang) behoort toe aan de sranangmangs(surinamers). Duidelijk.
  Dus jullie zijn de eerste niet "sranangmangs" die gedeporteerd moeten worden uit suriname. Correct?

  Als jij problemen hebt met de aanwezigheid van afro-surinamers in suriname dan moet je mans (doorgaans zijn koelies dat niet) genoeg zijn om dit in suriname persoonlijk aan de desbetreffende bevolkingsgroep mede te delen. En ook moet je de desbetreffende leiders van het land zo aan spreken. En misschien jouw denkwijze ook aan sommige invloedrijke "negers" te vertellen. Dan zullen wij kijken dat je suriname nog uit kunt reizen. Stoere hindoestaan.

  De les dat ik hieruit trek, dankzij jouw, is het feit dat wij afro-surinamers moeten voorkomen dat de koelie,indiër meer macht in suriname gaat krijgen. En ook dat wij moeten voorkomen dat er meer van die slappe ruggegraadloze indiërs naar suriname geimporteerd worden om als slaaf te werken voor de zg.rijke drugs koelies.
  Ook moeten wij afro-surinamers ervoor zorgen dat wij geen produkten meer zullen kopen in een koelie winkel/onderneming. Heb je geen RESPEKT voor je mede burger dan visa versa ook NIET.

  Afro-surinamers worden jullie AUB wakker. Het motief van deze mensen hoeft geen verdere uitleg. Zij hebben alleen het geld. WIJ HEBBEN DE GEESTELIJKE RIJKDOM EN TROTS. Sranang is van ons(de afro's en de indiaanen).

  Ga aub in het woorden opzoeken wat het woord "neger " precies betekent. Want het woord slaat ook op jouw en je voorouders.

  JE MOET WETEN TEGEN WIE JE AAN SCHOPT.

  Ik wacht met smacht op je rancuneuze en NAZISTISCHE vanzelf sprekend ongefundeerde reactie

  G.Macnack

  Uit Gastenboek Reactienummer: 141

  Datum: 24 januari 2006
  Naam: Roel & Gaye Dorff - van Hamme
  Onderwerp: Reaktie op uw mail over Suriname Aziatisch maken
  E-mail: ***privacy***

  Geachte heer Dewanand,

  Allereerst moet ik u bedanken voor het bericht door u geschreven en door anderen doorgestuurd naar mij toe.

  Heer Dewanand waarmee zijn wij bezig hier? Rassen indeling of eenheid?? Zoals u en alle anderen hebben zelfs de negers het recht van bestaan. Dat wij in Ned. net als u gediscrimineerd worden is een feit, maar scheer alstublieft niet alles en iedereen over 1 kam. Heeft u misschien laatst een mislukte hersen operatie ondergaan? LISTEN TO YOUR SELF !!! U komt zeer analfabetisch over. Wie denkt u wel dat u bent meerdere dan de NEGERS zoals ik er een van ben? Wij moeten ophouden met dit soort stommiteiten en negativisme. Wij moeten ons meer gaan richten op psositivisme. Het samen mengen van rassen zal u NOOIT ik herhaal NOOIT kunnen stoppen omdat dat het mooie is in deze wereld. Ga dat maar even na. Wat heeft u zo negatief gemaakt? We kunnen erover praten als u wilt. Dit soort negativiteiten sturen de wereld naar zijn verdoemenis. Moet dat ook gebeuren? Even voor de vorm moet u weten ik heb aangetrouwde Hindoes en Chinezen in mijn familie, is dat niet geweldig? Dat vind ik prachtig op deze wereld.

  Dat Suriname verziekt ja.... dat ben ik volledig met eens, maar dat Negers alleen daarvoor moeten opdraaien daar staan wij tegenover elkaar. Ik kan vele voorbeelden aanhalen, maar laat het hierbiij.

  Hou op met die Hitler - Nazi gedachte. Die zal u alleen maar persoonlijk ongeluk bezorgen en ik bedoel innerlijk (wet van de Universele energie dat het oosten ook kent) hart, nieren en longen.

  En ik moet u eerlijk vertellen ik voel mij sterk aangetrokken tot het mysterieuze oosten en respecteer het ten volle.

  Voor de rest wil ik u alleen maar het beste toewensen en begin maar het liefst liefde uit te stralen.

  Greetings,

  Roel & Gaye Dorff - van Hamme

  Cel: 592-0485 (Roel) / 593-6322 (Gaye)

  Other email address: dovaha@setarnet.aw / roalgaye68@yahoo.com

  Uit Gastenboek Reactienummer: 140

  Datum: 24 januari 2006
  Naam: G. Macnack
  Onderwerp: reactie op je - Klote negers hebben suriname verkloot
  E-mail: ***privacy***

  Het zijn altijd de "koelie" mannen zoals jouw die de strijd tussen de rassen(kafri en koelie) levendig houden. Vrouwen van welke ras/afkomst dan ook zullen nooit in de termen van ras denken. Maar de historie leert ons dat de mannen, wit, indiër, chinees enz. bang zijn voor de charme en flair van de zwarte man. Hierdoor proberen de bedreigde mannen hetzelfde haatgevoel gevoel van kafri-haat over te brengen op hun nazaat. Dit ter voorkoming een "kafri" in de familie te moeten tolereren. De grote lul van een man speelt geen rol in de liefde ofwel lust. Waar het omgaat is de passie, intensiteit en intimiteit van het omgaan met een ander van een andere sekse. En dat kunnen toevallig de afro-surinamers als de beste. Wij afro's scheiden een hormoon, feromoon, uit dat de vrouwen onweerstaanbaar vinden aan ons. Het is net als in de dierenrijk de vrouwtjes weten precies wie de sterkste mannetjes zijn in een groep. En daar willen de vrouwtjes als eerste door gedekt worden. Zoniet dan komen de mindere mannetjes. In dit geval mannetjes als jij dus. Vraag een vrouw uit india die al gewend is te leven tussen andere rassen en vrij (zonder lijfstraf,dwang,overgieten met zuur) zou mogen kiezen welke man ze als eerste dan zou mogen begeren tussen een "kafri of koelie". Antwoord? Een "kafri".Jij nu.

  Meneer de "afro-hater" jij hebt een minderwaardigheid complex. Ik vermoed dat jij een psychiater nodig hebt. Zoniet dan laat je toch gewoon je lul langer maken door een chirurg en mocht je niet gepassioneerd zijn tijdens het liefdesspel dan ga je toch gewoon op les bij een afro-surinamer.

  G.Macnack

  Reactienummer: 143

  Datum: 30 januari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: Klotenegers hebben ''en de rest van je racistische blablabloa
  E-mail: ***privacy***

  beste heer macnack,
  begrijp dat u zeer boos bent over deze racististische en smerige woorden van deze anonieme gestoorde.maar u heeft geen recht om direct de vinger te wijzen naar al die '' kaolo'' koelies zoals ik. Deze man haalt de zgn mening van zijn medehindoestanen gewoon uit zijn natte dromen en nergens anders.
  Ik weet zeker dat de hindoestanen niks anders willen dan in vrede te leven met hun buren.

  Graag wil ik u ook erop wijzen dat onze god krishna als pikzwarte man op aarde is verschenen en de grootste heilige genaamd vyaas pikzwart was.En genetisch gezien staan wij dichter bij afrika dan de 50% blanke genen hebbende, fam.macnack. Maar dit gegeven is natuurlijk totaal niet belangrijk. Tot slot nog dit, iedere, in suriname geboren surinamer heeft recht op dat land, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen mbt het in cultuur brengen van de rimboe die suriname eens was. PEACE, en dewanand gebruik het internet voor wat constructieve dingen en zeker niet om ons hindoestanen[moslim en hindoe] gehaat te maken. gegroet Anand

  Reactienummer: 162

  Datum: 11 februari 2006
  Naam: R. Dors
  Onderwerp: Negerhaat
  E-mail: ***privacy***

  Yo

  Met je zogenaamde Hoge IQ zou je beter moeten weten dat de afrikaan zowel de Hindoestaan als Javanen geïmporteerd zijn.

  De roots v/d neger ligt in Afrika en dat v/d Hindoestaan als ik het goed heb in India.

  Zou je niet liever moeten pleiten voor een bloem reik India ??

  Je pleit niet voor totale uitbroeiing v/h zwarte volk , wel voor gedeeltelijke uitroeiing dus??

  Wat is het verschil tussen jou en een Hitler figuur ??

  Karmisch denken en geloven doe je zeker op deze manier ??

  Heb je misschien een persoonlijk probleem met de zwarte ??

  Waaraan merk je dat de zwarte eruit getrapt gaat worden??

  Wat is de toegevoegde waarde van gepigmenteerde hindoe voor de lezer ?? (minderwaardigheids complex)

  De wereldwijde haat v/h neger ras is vaak geworteld in de ANGST voor de grote neger lul, is dat niet PRIMITIEF ???

  Is het niet verstandig je te verdiepen in het aantal zelfdoding onder de Hindoestanen ? tenminste een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

  Is het niet laf en asociaal dat iemand met z’n IQ in een Nederlandse grot leeft en van achter de pc onzin loopt te verkondigen??

  Discussie kun toch ook op een andere manier uitlokken of niet ?? meneer de onderzoeker die aan de hand van 1 literatuur onzin verkondigd.

  Neem een keer de tijd om naar je zelf te luisteren.

  Als je zo van su houdt moet je dan niet in su je grote waffel optrekken? Dan ben je de echte Man.

  Succes

  R.Dors

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

   Lees ook:
  1. Brief aan weekblad Vrij Nederland, d.d. 27 februari 2006
  2. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  3. Troost voor klotenegers - Rudie Kagie, Vrij Nederland
  4. Trap de negers uit Suriname
  5. Klote negers hebben Suriname verrekt
  6. Blank Sperma voor Afrika
  7. Reparatiewet AOW voor Surinamers
  8. (Eboek) Manifest: Shri Rama ka Desh
  9. Is de hel BLANK?
  10. Verkleuringswetten Nederland
  11. Open grenzen voor zwarte vrouwen
  12. Het vervloekte karma van de blanke
  13. Emigratieverbod blanke nederlanders

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved