Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

“Anansi Politiek”

Offeraar    Dewanand
Offercode   art158
Offerdatum   woensdag 1 juli 1998
Gepubliceerd in de Amazone-Post van juli 1998

Mensen kunnen de wereld maken en breken. Dit is een oud gezegde en heeft een kern van waarheid, hoewel niet vergeten moet worden dat de wereld ook uit niet-mensen bestaat. Toch zal ik mij in dit artikel concentreren op mensen en in het bijzonder op een speciale groep, namelijk de politici.

Er zijn vele soorten politici. Sommigen zijn rechtschapen, eerlijk, principieel, moralistisch, idealistisch, charismatisch of zakelijk. Er is echter een heel speciale soort die overal voorkomt, en dat is de Anansi politicus. Hij heeft vele kenmerken, die niet altijd opgemerkt worden, maar die ik hieronder eens systematisch zal opsommen.

De kenmerken van de Anansi politicus zijn o.a.

 1. Het maken van wetten in het eigenbelang of in het belang van hsijn (betekenis zie eindnoot) clan of almachtige familie. De hele samenleving wordt langzamerhand ondermijnd door deze kruiperige groep en daarna totaal leeggezogen. Aan het eind van het liedje verdwijnen zij met goed gevulde zakken met de noorderzon en zijn onvindbaar voor de internationale politiekorpsen. Hun bankrekeningen in de mooie Zwitserse Alpen zijn tegen die tijd wel goed gespekt, terwijl de schatkist geheel verkracht is door hun oppermachtige beleidsmaatregelen. Het voornaamste motto is dus: zakken vullen en wegvliegen met een moderne en snelle jumbojet; eersteklas.

 2. Hsij weet niet goed om te gaan met de eigen machtspositie en probeert middels een eersteklas ellebogen strategie, zonder gele kaarten, alle capabele en intelligente opposanten eruit te werken, teneinde de absolute heerschappij te verkrijgen. Zo kan hij in alle rust zijn uitbuitstrategie plannen en op tijd een ticket kopen. Slimme mensen moeten eruit, omdat die te snel ontdekken dat hsijn beleid voor geen vierkante meter deugt en zal leiden tot de ondergang van de arme volksmassa.

 3. Is doof en blind voor de problemen van het volk. Denkt dat het volk het maar zelf moet uitzoeken en zich altijd moet aanpassen aan de bloeiende ellende van het politiek wanbeleid. Op een meedogenloze wijze wordt de uitbuitingspolitiek georganiseerd, dat ten koste gaat van vele onschuldigen. Uiteindelijk zal het wetboek de belangen van de Anansi politicus moeten dienen en niet de belangen van het volk. Het volk moet altijd aan het kortste eind trekken.

 4. De eigen clan en familie worden bevoordeeld met mooie vergunningen en fiscale onderonsjes, zodat hun pensioen goed geregeld is, als het zover is.

 5. Het volk krijgt af en toe een zoethoudertje of een doekje voor het bloeden. Soms worden gratis harde en slecht gebakken broodjes, zonder beleg, of met oud en beschimmeld kaas uitgedeeld, zodat de massa even monddood gemaakt wordt. Met mooie televisiepraatjes worden alle wandaden goedgepraat, waarbij er aan het eind een leuk feestje wordt gehouden met goedkope discjockeys. Deze zoete propagandacampagnes worden vaak verzorgd door professionele reclamebureaus uit rijke Westerse landen.

 6. De lijdensschaal is 1 op 10.000. De betekenis van deze lijdensschaal is heel simpel. Als de Anansi politicus winst boekt, zullen minimaal tienduizend anderen verlies lijden, en dat zijn meestal de hardwerkende en brave burgers. Het volk wordt op deze manier op een bewuste wijze leeggezogen en daarna meedogenloos afgestraft voor het gehoorzamen van de despoot.

 7. Een Anansi politicus geeft per definitie niets om het volk. Hsij doet zich wel voor als een alleswetende nietsweter, en wordt daarbij gesteund door hsijn bende van professioneel gevormde alleswetende nietsweters. Een zeer dom intelligente club dus.

 8. Stelling: als 80 procent van de politici tot de Anansi categorie behoort, kan je het land maar liever vaarwel zeggen, als je echt iets wilt bereiken in het leven. Dit houdt in dat de meest capabele mensen door het Anansi beleid gestimuleerd worden om te emigreren naar het buitenland. Het land loopt leeg en de volkskracht bloedt dood, hetgeen het ultieme doel van de Anansi politicus is. Een domme massa kan immers efficiënter leeggezogen worden.

 9. Iedere dag feesten en het volk maar laten lijden, is het motto van de Anansi politicus. Dure buitenlandse reisjes worden betaald door de uitgemergelde schatkist. Bloeiende bedrijven worden op een strategische wijze om zeep geholpen en zullen op den duur op een professionele wijze failliet verklaard worden door de fiscus, die vertegenwoordigd wordt door de Anansi politicus in levende lijve.

 10. Het doel van het beleid is totale destruktie en totale uitbuiting van het volk en daar zal iedere Anansi politicus zich in specialiseren, als hsijn vampierachtige tanden eenmaal in de nekken van de brave burgers zijn gezet.

Als je een politicus kent die aan deze tien bovenstaande kenmerken voldoet, moet je hem direkt aangeven bij de Anansi bestrijdingsdienst op de maan, maar dan moet je wel even wachten tot het jaar 2010. Als je niet zolang kunt wachten en de nood hoog is, kun je toch als moedige burger zelf een praktische oplossing bedenken. Als mens heb je de plicht om de toekomst van je eigen volk en land veilig te stellen. Streef naar uitroeiing van alle Anansi politici en je land zal gered worden van de totale ondergang en totale verloedering. Daadkracht begint in de geest en zal eeuwig beloond worden.

Het is een heel triest verhaal. Het probleem begint echter altijd bij de opvoeding van het volk door de prominenten en de journalisten. Deze twee groepen moeten zich altijd onbaatzuchtig opstellen en streven om het volk goed voor te lichten en goed te begeleiden bij het maken van de juiste beslissingen. Een slecht voorgelichte massa zal altijd rare en onverstandige sprongen maken in het duister en daarna eeuwig geblindeerd moeten leven. De massa moet leren om zelf de lampen aan te steken en zelf alle kennis te vergaren, zodat er voorspoed kan zijn aan het eind van het lijden.

Noot
Uitleg “hsij en hsijn”:
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved