Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1180
Offerdatum   woensdag 23 november 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 5.. Go to next Epage
 • Go to contents first page
 • Reeds vijftien jaar geleden voorspelde profeet drs. Hans Janmaat (1934 - 9 juni 2002) van de Centrum Democraten, dat er een bittere tweedeling dreigt te ontstaan in alle multiculturele gemeenschappen. Helaas luisterde niemand naar deze oernederlandse profeet, want men wilde koste wat het kost politiek correct blijven en struisvogelpolitiek bedrijven. Nu zijn wij de bedroefde ooggetuigen van een dolgedraaide multikul, waarin alle normen, waarden en identiteiten op losse schroeven staan. Men dient echter wel te beseffen dat de wereld van de zwartlanders nogal bont en grijsgekleurd is en dat er nu ook Hindoelanders gereïncarneerd zijn op Nederlandse bodem. De diepzinnige heilige plichten van deze splinternieuwe etnische groep zullen in onderstaand betoog toegelicht worden.

  In het online gepubliceerd Eboek, "Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2" is de volgende definitie van het begrip Hindoelander opgenomen.

  Definitie Hindoelander:
  "Een existerend mens, die genetisch enigszins verwant is of zich verwant voelt, met de Indiase contractanten uit India (van de 19de en 20ste eeuw), en positief geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, doch in onstoffelijk opzicht nog hsijn originele constitutie heeft behouden, waaronder het geloof, denkwijze, gedrag, mentaliteit, normen, waarden en levenshouding worden bedoeld, die in het Hindoeïstisch gedachtegoed van de afgelopen tienduizend jaar zijn geworteld."
  (Bron: Kritisch Podium Dewanand. http://www.dewanand.nl)

  Hier volgt een citaat uit dit boek, zie SECTIE: 4. Heilige Nederlanders, hoofdstuk 4.12. Houden van Nederland.

  'De Hindoelander
  De echte Nederlanders zijn een 'blank' en ongepigmenteerd volk. Hierom is het niet goed voor hen als ik mijzelf kroon tot een Nederlander. Juist hierom heb ik besloten om mijzelf als een Hindoelander te beschouwen. Op deze manier bescherm ik de identiteit van de echte Nederlanders en zorg ik ervoor dat het zuiver blijft. Ik vervuil deze nationale identiteit door mijn aanwezigheid en integratie in de Nederlandse samenleving en moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Immers egoïsme is niet goed. Ik wil geen last zijn voor Nederland, omdat dit land voor mij veel betekent. Hierom is het psychologisch verantwoord dat ik mijzelf als een Hindoelander beschouw. Ik toon hiermee dankbaarheid en eerbied voor het echte 'blanke' Nederlandse volk en respecteer hen. Als Hindoe fundamentalist is het voor mij beter om trots en eervol mee te doen met de Nederlandse samenleving, zonder deze te vervuilen of te schaden. Ik kan niet ontkennen dat ik een product ben van de Nederlandse samenleving en mij moet aanpassen eraan. Ondanks alles moet ik de oernederlanders accepteren en er alles aan doen om hen voort te laten bestaan, als een zuiver volk.' (bron: Kritisch Podium Dewanand)

  Hier een uitspraak van mijzelf in dit online boek, uit SECTIE: 4. Heilige Nederlanders, hoofdstuk 4.7. Analyse van de rechtse energie

  'In principe ben ik een rechtse Hindoelander, vanwege mijn innerlijke denkwereld en mijn geloof. De genetische dimensie van mijzelf bepaalt nauwelijks een miljoenste procent hiervan, wat bijna verwaarloosbaar is. Ik kan mijzelf echter niet afronden op een geheel getal uit de verzameling van natuurlijke getallen (N) en moet daarom leven in de werkelijkheid van de menselijke waanwereld.' (Bron: Kritisch Podium Dewanand)

  In 1997 ontwikkelde ik het begrip Hindoelander tijdens een introspectief onderzoek naar mijn eigen identiteit. Deze tekst is online gepubliceerd, met titel: De Hindoelander, deel één, offercode: art060 en offerdatum: 8 februari 1997.

  Nu volgt een kerncitaat uit deze tekst.

  'Een Hindoelander zoals mij heeft duidelijk een meerdimensionale identiteit. Dit betekent, in praktisch opzicht, dat ik mijzelf op een bepaalde manier Hindoelander(70,9%), Hindoe(55,9%), Nederlander(30,01%), Indiër(23,9%), Surinamer (0,001%), en zelfs een Aziaat(40,9%) en een Europeaan(20%), tegelijk voel(de percentages zijn gevoelsmatig bepaald, daardoor is de som niet exact gelijk aan 100%).(N.B. Een echte Amerikaan vertelde mij dat ik zelfs een Amerikaanse(10,1%???) denkwijze heb!!) Het gaat om de emotionele verbondenheid met de genoemde volkeren; dat bepaalt immers de identiteit van een mens. Feitelijk heeft ieder mens het recht om zichzelf een individuele identiteit toe te eigenen. Je identiteit moet je geheel zelf bepalen en er flink aan werken om het vorm en inhoud te geven. Misschien is het zelfs een plicht om een eigen identiteit te ontwikkelen gedurende je leven als mensachtige op aarde. Het is wetenschappelijk aangetoond dat ieder mens een unieke biochemische structuur heeft. Dit betekent dat ik een unieke genetische samenstelling heb. Dus in stoffelijke zin ben ik uniek. Waarom zou ik dan in onstoffelijke zin niet totaal uniek mogen zijn, door mijzelf een unieke of nieuwe identiteit te geven?'

  Omstreeks 1997 ontwikkelde ik ook het begrip Vedistaan, als zijnde een intelligent wezen (manush, intelwezen) die in de Veda's gelooft en die alles exact doet en denkt, zoals in deze Sanskriet geschriften beschreven is. Maar ja, tot op heden heb ik de Veda's niet uitvoerig bestudeerd, waardoor ik dus geen echte Vedistaan ben. Mijn Hindoelander identiteit is nu na ruim acht jaar beter ontwikkeld en verdiept. Nu moet ik wel toegeven dat mijn inzichten in dit psychologisch verschijnsel bij mensachtigen toegenomen zijn.

  Autochtonen zijn oernederlanders
  Omstreeks de zestiende eeuw richtte Willem van Oranje (1533-1584) de Unie van Utrecht op, waarmee de geschiedenis van Nederland als nationale staat vorm kreeg. Als in 1648 de vrede van Munster getekend wordt, dan pas is de oprichting en erkenning van Nederland officieel een feit. Feitelijk waren de mensen op het Nederlands grondgebied omstreeks 1648 de eerste oernederlanders op onze planeet. In de loop der jaren immigreerden er vele miljoenen mensen uit de hele wereld naar Nederland, waardoor de kans uiterst klein is dat de autochtonen uit ons heden voor honderd procent afstammen van de eerste oernederlanders uit 1648. Hierom heeft het begrip autochtone Nederlander eerder een psychologische betekenis, dan een genetische.

  Het vreemde is echter dat er gedurende de periode vanaf 1648 tot 1900 ettelijke miljoenen mensen uit de rest van Europa naar Nederland emigreerden en genetisch assimileerden, hoewel de term multicultureel niet gebezigd werd, omdat het om immigranten ging van het kaukasische hoofdras. Pas na 1970 ontwikkelde men etnisch specifieke terminologie, om de niet-westerse, dus de zwarte en gekleurde immigranten apart te benoemen. Heden ten dage zien wij hoe Geert Wilders de term 'niet-westerse immigrant' zelfs in zijn onafhankelijkheidsverklaring heeft opgenomen, wat een opmerkelijke ontwikkeling is in de politieke arena.

  Meerwaarde autochtone Nederlanders
  In SECTIE: 4. Heilige Nederlanders, hoofdstuk 4.3. Meerwaarde autochtone Nederlanders van het net genoemde online boek staat het volgende:

  'De conclusie is dat de autochtonen de kennis in huis hebben om dit land draaiende te houden en de economie hier te onderhouden of te laten groeien. Het vraagstuk is nu gereduceerd tot een kennisprobleem. Hoe komen zij aan die kennis? Dankzij een eeuwenlang proces van aanpassing, hard knokken, leren samenwerken, elkaar ondersteunen en op elkaar vertrouwen is het de autochtone Nederlanders gelukt om van dit stukje moerassig laagland een toonaangevend paradijsje te maken, met riante voorzieningen en royale uitkeringen. Op zich is dit een hele prestatie en een applausje is hierom op z'n plaats. Zij hebben de zee, de moerassen en het barre klimaat een pootje gelicht.

  In het Hindoeïstisch geloofsstelsel is het heel belangrijk om de aarde die je voedt te danken. En het is ook goed om na te gaan wie jouw leefgrond liefheeft en haar koestert. Een echte Hindoe voelt zich verbonden met de hele wereld en het is niet belangrijk om een stukje grond te bezitten of om te gaan strijden voor wat lapjes droge aarde. Migratie is altijd een optie die openstaat, als het huidig woongebied eventjes onleefbaar is en slechtere tijden aanbreken. Maar als je ergens woont of te gast bent, dan is het wel je plicht om alles te leren over je nieuwe leefgrond en de beste leermeesters zijn dan de mensen die er al eeuwen wonen. Hierom is de autochtone Nederlander voor een Hindoegelovige heel belangrijk.

  Het is op een bepaalde wijze zelfs zo dat de autochtone Nederlanders een bepaalde meerwaarde hebben, alleen al vanwege hun eeuwenlange determinatie en de hoeveelheid kennis die zij vergaard hebben over het huidige leefgebied. Het is dus heel dom om de autochtone Nederlanders te gaan boycotten of om hen te bedreigen of ze te proberen te verjagen van hen leefgebied, want dan ondermijn je je eigen toekomst. Aanpassen is altijd slimmer dan jezelf isoleren en gaan zitten ouwehoeren in een duf hoekje van de straat. Samenleven is participeren en proberen om een baksteentje bij te dragen, zodat het allemaal fleuriger wordt in ons kleffe landje.' (einde citaat. Bron: Kritisch Podium Dewanand)

  Ze denken in kasten hoor
  Vanwege het feit dat ik een insider en kenner ben van vele zwarte en gekleurde volkeren en culturen moet ik nu eerlijk openbaren dat al deze vreemde groeperingen in kasten denken. Dit is geen fantasie, maar gewoon de harde werkelijkheid. Een ander feit is dat Nederland zo te zien het enige land is met tientallen goed georganiseerde organisaties en zelfs knokploegen (AFA), die er alles aan doen om racisme en discriminatie vanuit de kant van de 'blanken' te bestrijden, maar het is een taboe om het zwart racisme hard aan te pakken. Zelfs de Commissie Gelijke Behandeling (CGB, Utrecht) doet hier moeilijk over en weigert zelfs om uitspraken te doen over racistische en discriminerende teksten uit de koran. Hooggeplaatste moslims die hatelijke en moorddadige teksten publiceren over andersdenkenden, homo's, blanken, vrouwen, westerlingen of Hindoes worden bijna nooit hard aangepakt, want dat is politiek incorrect. Deze feiten zijn bitter voor de 'blanke' Nederlanders, omdat het hun gevoel van rechtvaardigheid aantast. Dit hoor ik vaak tijdens informele discussies.

  De Hindoestanen zijn dus niet de enigen die in kasten denken. De abstracte definitie van dit omstreden begrip is te vinden op het Kritisch Podium Dewanand. Ik moet eerlijk toegeven dat Hindoestanen extreem racistisch denken en zich isoleren van de samenleving, op een heel laffe en achterbakse wijze. Als het slechter zou gaan met de economie van Nederland, dan zouden de Hindoestanen als eersten de koffers pakken en verhuizen naar een rijker land, waar zij opnieuw lekker kunnen profiteren en parasiteren. Juist hierom weet ik dat Nederland niets heeft aan Hindoestanen. Beste is om deze etnische groep onder dwang te bundelen, tienduizend mannen een militaire training te geven en hen allemaal dan volledig bewapend het land uit te trappen, zodat zij dan een supersnelle coup kunnen plegen in Suriname en hun eigen koeliestaat kunnen oprichten. (Ref. zie online manifest: Shri Rama ka Desh in rubriek Suriname). Ik moet consequent blijven, zelfs als dat betekent dat alle Hindoestanen verwijderd moeten worden uit Nederland. Mijn karmische plichten zijn heiliger dan het leven van de 120.000 pietlullige hindoestaantjes in Nederland.

  Frauderende koelieclubjes
  Als het aan mij lag dan worden de Hindoeraad Nederland, Omroep Hindoe Media (OHM), Radio Amor FM, Hindulife, Fasned en alle chanterende en frauderende koeliekasteclubjes ontmanteld, wegens discriminerende en misleidende openbare activiteiten. Het is algemeen bekend dat al deze koelieclubjes gewoon kastenorganisaties zijn en dat een hogere Brahmaanse Hindoefamilieclan achter de schermen het grootste deel van de subsidies verduistert en boekhoudkundig wegmoffelt. Vriendjes en neven ondertekenen vaak de verklaring van de accountants bij de OHM, wat een hard bewijs is van duistere praktijken.

  Het hindoestaanse mega-drama
  Het lijkt mij nuttig om nog wat informatie te verstrekken in deze tekst over het hindoestaanse mega-drama in Nederland. Alles puntsgewijs.

  1. Vrijwel elke Hindoestaan met een academische titel en een glimmende BMW heeft een eigen koelieachtige stichting of vereniging en denkt dat hsij de belangen van alle 1 miljard Hindoes moet gaan behartigen, als een soort halfapengod. Meestal worden er dan grote familiezaken gedaan met de gratis macropassen, die via het KvK. nummer van hun oplichterclub worden verkregen.

  2. Hindoestanen zijn alle voedingsadviezen uit de Ayurveda vergeten en vreten zich vol vet, vlees (doksi) en zetmeel (roti). Hierdoor heeft het grootste deel van deze etnische groep last van diabetes en hoge bloeddruk. Zij zijn vergeten dat hun voorouders minstens tienduizend jaar armzalige rotirestjes uit vuilnishopen aten in India, als lagere paria kasten (chamars, candalas, sudras, hoeren) en hierom doodziek worden, als zij zich nu volvreten in een rijk land.

  3. Elke Hindoestaan kan duizend argumenten bedenken om een andere Hindoestaan te beschouwen als iemand uit een lagere kaste en hem/haar hierom keihard te discrimineren, te mishandelen of weg te jagen. Onderling discrimineren Hindoestanen elkaar als verwilderde bruine en zwarte rioolratten. Een land met te veel van zulke gasten gaat gegarandeerd naar de kloten, zie bewijs Suriname.

  4. 'Help sarnami is dood.' Veel Hindoestanen discrimineren mij keihard, omdat ik sarnami, het verbasterde Hindi dialect in Suriname niet goed ken. Maar ja, ze hebben deze taal toch zelf doodverklaard, omdat bijna geen enkele Hindoestaan een behoorlijke brief of boek in deze onderontwikkelde taal kan schrijven. Ik ben toch geen aap, die geboren is met kennis van het sarnami. Waarom bewapenen die hindoestaantjes zich niet, om de macht over te nemen in Suriname en om sarnami tot de nationale taal te maken? Doe het zelf hin-doetjes zou Michiel Smit zeggen. (Ref. zijn boek: Veiligheid? Doe het zelf. Meer wapens, ... <meer macht voor Hindoestanen in Suriname>)

  5. Hindoemeisjes plegen massaal zelfmoord, rara, hoe komt dat? GGD hoeft hier echt geen miljoenen aan te besteden hoor. Allemaal verloren geld. Oorzaken: A. Hindoestaanse diaspora identiteit is verloren. B. Geloof, cultuur, saamhorigheid en familiegevoel van Hindoestanen is verdwenen. C. Men verzwijgt alles. Mooi weer cultuur. Alles is taboe. D. Opvoeding meisjes is westers en materialistisch, maar ze mogen niet lekker wild experimenteren en seksen met alle mannen uit de stad, als het kriebelt tussen de frivole dijen, want opeens moet zo'n bruin meisje Hindoe zijn. Hoe kan je opeens als meisje Hindoe zijn, als je nooit iets geleerd of gelezen hebt over het Hindoeïsme? (Ref. SECTIE: 3.0. Heilige theorieën, hoofdstuk 3.5.9. (9) Het ideale vuilnisbakken geloof uit online boek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2)

  6. Nauwelijks drie procent van de Hindoestanen kan iets zinnigs vertellen over het Hindoeïsme. Hindoes kunnen wel voor een beeldje van Hanuman, Krishna, Shiva, Durga Maata of een andere zeta-entiteit een kort gebed mompelen, maar weten vaak niet waar zij mee bezig zijn. De diepere betekenis van het Hindoeïsme is vaak totaal onbekend bij de grote meerderheid van de Hindoes. En een kleine drie procent beheerst het Hindi of Sanskriet vloeiend. Dit bewijst hoe weinig Hindoestanen doen aan hun eigen moedertaal uit India. De pandits (Hindoe geestelijken) weten vaak bitter weinig en denken alleen aan geld verdienen, door wat rituelen (puja, havan) uit te voeren. Het hele Hindoeïsme is nog feodaal, achterlijk en middeleeuws, en bijna niemand doet hier wat aan. Alle kritiek wordt de grond in geboord, omdat Hindoestanen geen vrijheid van meningsuiting kennen. Hoe kan zo een achterlijke etnische groep een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nederland? Is gewelddadige deportatie of radicale uitroeiing van alle koelielanders niet beter?

  Allochtonen stemmen op tomaatpartij
  De meerderheid van de allochtonen plukt tomaten in de kassen en stemt hierom op een tomaatpartij, omdat het zo makkelijk herkenbaar is. Allochtonen zijn vaak onderontwikkeld en geloven in de tomatenpolitiek van linkse partijen. Ook bekrompen allahtonen trappen in de tomaatpropaganda van linkse partijen, die tomaten plaatsen op posters tijdens verkiezingscampagnes, om dom buitenlands stemvee te misleiden, wat goed lukt. De Hindoelander echter trapt niet in de verraderlijke tomatenpropaganda en stemt altijd principieel op de sterkste extreemrechtse partij, zelfs als die anti-Hindoe is. Een Hindoe moet immers principieel blijven en kiezen voor het behoud van Nederland. In de hindoeïstische jungle dienen bruine herten immers de witte tijgers ook lief te hebben.

  Hinderlijke allahtonen, vervuilende elementen
  Een ieder weet dat onze geweldige allahtonen de hele dag klagen dat zij gediscrimineerd worden, terwijl zij zelf geloven in een extreem intolerante binaire haatdoctrine. Allahtonen kunnen niet begrijpen dat de koran een verouderd boek is uit de zesde eeuw en rijp is voor de papierversnipperaar. Door inteelt kunnen de meeste allahtonen niet begrijpen dat zij nu ongewenst zijn en dat zij dit zelf veroorzaakt hebben. Men houdt niet meer van allahtonen en men vindt dat er nu teveel allahtoontjes wonen in Nederland. Het is misschien geen gek idee om een groot deel van de allahtonen in te vriezen, hen dan over honderd jaar te ontdooien en om te bouwen tot islamitische cyborgs, die zonder mopperen of klagen tomaten en komkommers kunnen plukken (online art. ref. WOIII, deel 2. Invriezen alle radicale moslims). Het is heel moeilijk om te ontdekken wat de voordelen zijn van de islam voor Nederland, want het is heel waarschijnlijk dat er geen enkel voordeel is. Men zou moeten overwegen om de hele allahtone massa onder dwang genetisch te assimileren of om de radicale figuren op te sluiten in heropvoedingskampen, om hen om te bouwen tot nette standaardburgers en hen beschaving bij te brengen. Verbieden van de hoofddoek is niet noodzakelijk, volgens mij, want het kan gewoon een frivool modeattribuut worden van Nederlandse meisjes, die zo af en toe de hilarische maagd willen spelen op straat of tijdens carnaval. Men zou een soort mini-hoofddoek moeten ontwerpen voor meisjes die de islam best leuk vinden, maar die toch vrij willen omgaan met Europese mannen, om de dijen wat uit te rekken. Uiteindelijk is het noodzakelijk dat er een Westerse doe-het-zelf-islam ontwikkeld wordt waarin alles gewoon toegestaan is wat door de koran, Mohammed of Allah verboden is verklaard (haram).

  Complexe brein Hindoelander
  Beschouw eens de volgende vers uit de Bhagavad Gita.

  Bhagavad Gita :Vers 13.8-12
  Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.

  De Bhagavad Gita is een van de 54 heilige geschriften van de Hindoebeschaving. Uit astronomische berekeningen blijkt dat de Bhagavad Gita op 18 februari 3137 B.C. is uitgesproken door Krishna op het slagveld van Kurukshetra, ergens in India. Maar de kennis in dit geschrift bestond reeds toen Brahman ongeveer 4 miljard jaar geleden met het scheppen van ons huidig zonnestelsel begon. Pikant is vooral om te weten dat Brahman ruim 150 biljoen aardse jaren bezig was tijdens de Maha Kalpa, met mediteren en het reciteren van heilige mantras (er zijn 70 miljoen mantras in het huidige Hindoeïsme), alvorens Hsij, met de Vikalpa (ochtend van de schepping) begon. Pas daarna schiep Brahman onze huidige Kalpa, die uit een dag en een nacht uit Hsijn leven bestaat en in totaal ruim 8 miljard aardse jaren zal duren.

  Kleuterboekjes: Torah, bijbel en koran
  Ik noteer al deze cijfers hier, om te illustreren hoe complex de denkwereld van een Hindoelander is in vergelijking met een allahtoon of een oernederlander. Om de ene geciteerde vers hierboven te doorgronden en het na te leven, dient een 100MD-wezen zichzelf behoorlijk te ontwikkelen, omdat kennis niet simpel is volgens de Bhagavad Gita. Hindoe worden of je bekeren tot Hindoegelovige is geen simpel proces van even een doop met slootwater of even een schietgebedje opzeggen. De Torah (joden), bijbel (christenen) en de koran (islam) zijn alledrie tezamen simpele kleuterboekjes in vergelijking met de Bhagavad Gita of de Veda's uit de Hindoebeschaving. In principe mag een Hindoe zulke dingen niet beweren, uit respect voor de kleutertjes, maar ik geloof dat de tijd rijp is, dat de Hindoe ook hsijn tanden laat zien, om verder bloedvergieten te voorkomen. Brutale allahtonen vragen immers om een stevige tik.

  Hindoes geloven niet in een laatste en allesvernietigend oordeel van een of andere despotische of moordlustige verlosser, profeet of Messias. In het Hindoeïsme gelooft men dus niet dat God de aarde en alle ongelovigen op een wrede wijze zal vernietigen. Christenen, Joden en moslims geloven dit wel en gedragen zich hierom vaak als paranoïde of manische figuren, wat een van de oorzaken is van hun vele religieuze oorlogen (resultaat: ettelijke miljarden doden en onschuldige slachtoffers sedert jaar nul). Opmerkelijk voor mij is dat humanisten en boeddhisten ook niet geloven in totale vernietiging van de aarde door een hogere macht. Ik geloof dat zij moeten overwegen om de Bhagavad Gita ook aan te nemen als een vreedzaam, geopenbaard en heilig geschrift, om onze mensenwereld geestelijk verder te laten evolueren tot een respectvol niveau. Wij allemaal moeten hieraan werken, omdat wij elke dag profiteren van onze aarde en te zelfzuchtig zijn om er iets voor terug te doen.

  De denkwereld van een Hindoelander is uiterst complex. De Hindoelander wil uiteraard dat Hindoes zich voorbeeldig gedragen en vreedzaam existeren gedurende duizenden, miljoenen of vele miljarden jaren. Maar de Hindoelander is karmisch geïntegreerd in Nederland en wil niet dat de oernederlanders in ons heden of in de verre toekomst vernietigd, verkracht, gedecimeerd of afgeslacht worden door welk volk of ras dan ook. Als Hindoes blijven voortbestaan, dan moeten oernederlanders ook het volste recht krijgen, om voort te bestaan. Als de 14 miljoen raszuivere Germaanse oernederlanders in gevaar zijn, dan zal de Hindoelander als eerste in het verzengende vuur van zuivere kennis springen om hen te beschermen tegen totale vernietiging.

  Het brein van een volwassen en wijze Hindoelander is dus feitelijk vele duizenden malen complexer dan dat van de gemiddelde aardbewoner en functioneert alleen om het belang van alle levende wezens en de aarde te dienen.
  Let wel: een Hindoestaan, Hindostaan of een Hindustaan hoeven per definitie nog geen Hindoelander te zijn.

  Heilige plichten van de Hindoelander
  De hoogste heilige plicht van een Hindoelander is:
  Tot de dood en nog tienduizend jaar erna strijden voor het behoud van Nederland en het raszuivere oernederlandse volk, op een respectvolle en eerbiedwaardige wijze, en het liefst zonder enig bloedvergieten.

  De heilige mantra voor deze plicht is:
  'Wat is Nederland zonder oernederlanders?'

  Opmerkelijk is dat Hindoelanders vrijwel nooit gediscrimineerd worden wegens ras, geloof, afkomst of huidskleur tijdens sollicitaties, omdat men weet dat het loyale, slimme en trouwe werknemers zijn, die zich voor tweehonderd procent inzetten. Een Nederlands bedrijf met een paar Hindoelanders maakt altijd vette winsten. Dit is iets wat veel Nederlanders mij vroeger verteld hebben en wat ik steeds opnieuw hoor. De meeste gewone Hindoestanen zijn vaak onbewuste Hindoelanders en functioneren ook probleemloos in het Nederlandse bedrijfsleven. Discriminatie is eigenlijk gewoon een fantasie van luie en incompetente buitenlanders, allahtonen, afrolanders en allochtonen. Nu deze gasten al alles hebben proberen zij juist om hun gastheer dood te bijten of te sarren. Dit ongewenst gedrag verpest nu ons hele land en wij moeten hard werken, om de zaak met een intelligente strategie te zuiveren. Na een vervuiling van dertig jaar moet je niet schromen om het eigen kamp radicaal te zuiveren, met de hulp van enkele Hindoe-experts.

  Zelfvernietiging is het karma van de Hindoelander
  Hindoelanders zijn in wezen overbodig in Nederland en zijn karmisch verplicht om zichzelf te vernietigen, door op grote schaal genetisch te assimileren of zichzelf te deporteren. Hindoestanen hebben dit zelfvernietigingproces reeds succesvol uitgevoerd, want hun eigen taal, cultuur, tradities, geloof, identiteit, normen en waarden hebben zij binnen dertig jaar tijd reeds zelf voor 98 procent vernietigd en weten nu dat zij verdoemd zijn om totaal uitgeroeid te worden binnen vijftig jaar tijd. Misschien komt dit door de hogere genetische wijsheden van de bruine Hindoestanen, waarin geprogrammeerd is dat zelfmoord en zelfvernietiging verstandiger zijn in Kali Yuga, omdat de kans dan groter is dat je in een hogere levensvorm reïncarneert of op een spirituele planeet (Vaikuntha planeet) terecht komt na de dood. Superintelligente wezens kiezen immers vaker voor zelfmoord of zelfdestructie, juist om de aarde en de andere levende wezens te ontzien en om niet meer te existeren ten koste van anderen.

  De uitstervende oernederlanders
  Een oernederlander is niet iets wat alleen afhankelijk is van een paar simpele Germaanse genen. Genetica bepaalt in wezen slechts een miljoenste procent bij het exact bepalen van wie of wat een oernederlander is. Immers opvoeding, gezinssituatie, scholing, geloof, gelukkigheidsfilosofie, levenswijze, postmoderne geloofsovertuiging, geschiedenis, directe leefomgeving, leefmilieu, seksuele moraal en nog vele andere zaken bepalen tezamen hoe een individuele oernederlander denkt, voelt en handelt.

  Literaire superlanders
  De literaire oernederlander dient in wezen alle Nederlandse woorden en gezegden in hsijn eentje te kunnen dromen, zowel bewust als onderbewust. De vraag is nu of er een oernederlander is die dit echt kan en die een soort literaire superlander is. Het zou best kunnen dat de twee redactieleden van de dertiende uitgave in 1999 van de Dikke van Dale (prof. dr. G. Geerts en drs. C. A. den Boon) de enigen zijn die alle 225.000 geregistreerde woorden van de hele Nederlandse taal kennen en de twee enige literaire superlanders zijn op de hele wereld.

  Literaire Cyberlander
  Door de high tech databasetechnologie is het tegenwoordig niet meer noodzakelijk om als individu alle woorden uit de Dikke van Dale uit het hoofd te leren, omdat er met vele gespecialiseerde taaljargonteams gewerkt wordt. Softwareprogramma's zoeken in miljoenen gedigitaliseerde literatuur bestanden volautomatisch naar de betekenis van nieuwe woorden en de redactie moet alleen even lezen en ok klikken, om de DvD-database bij te werken. Dit betekent eigenlijk dat er geen menselijke literaire superlander meer rondloopt op aarde, omdat hsij overbodig is geworden door de technologie. In theorie zou men in de verre toekomst een Nederlandse cyborg kunnen maken, die feilloos de hele Dikke van Dale kan reciteren en dan een echte literaire Cyberlander zal zijn, maar niet veel meer zal kunnen dan dag en nacht tomaten plukken in ondergrondse geothermische kassen.

  Ter besluit van mijn betoog volgt een treffend citaat uit het online boek, 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2.
  Uit Epage 64, SECTIE: 4. Heilige Nederlanders

  Dit verklaarde de eerste Hindoelander van Nederland, in het bijzijn van alle 14 miljoen oernederlanders. Ook de Surilander, Turkilander, Marokkilander, Somalilander, Antillilander, Indolander, Indialander, Chinlander, Negerlander, Zwartlander, Moksilander, Patatlander, Rotilander, Burgerlander, Bruinlander, Aaplander, Witlander, Moslimlander, Boeddhilander, Homolander, Lesbolander, Transnederlander, Sekslander, Technolander, Koelielander, Psycholander, Schizolander, Beestlander, Kutlander, Straatlander, Slavielander, Kaaskoplander, Medelander, Afrolander, Cyberlander, Thailander, Doksilander, Daroelander, enz. alsook de overige Hindoelanders verklaarden toen de eeuwige liefde aan Nederland. En Altecrea keek zwijgzaam en tevreden toe, gedurende tienduizend aardse jaren.

  Noten

  Definitie Hindoelander:
  "Een existerend mens, die genetisch enigszins verwant is of zich verwant voelt, met de Indiase contractanten uit India (van de 19de en 20ste eeuw), en positief geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, doch in onstoffelijk opzicht nog hsijn originele constitutie heeft behouden, waaronder het geloof, denkwijze, gedrag, mentaliteit, normen, waarden en levenshouding worden bedoeld, die in het Hindoeïstisch gedachtegoed van de afgelopen tienduizend jaar zijn geworteld."

  Definitie Surilander:
  "Een existerend mens, die genetisch verwant is, voor x procent (0<x<=100), aan een genetisch lid van de Surinaamse bevolking, en geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Opgemerkt dient te worden dat Suriname een multicultureel land is, en dat een Surilander daarom diverse culturele achtergronden kan hebben. De onstoffelijke innerlijke constitutie van een Surilander kan zeer complex zijn, want het gedachtegoed uit vele culturen kan verinnerlijkt zijn."

  Definitie Afrolander:
  "Een existerend mens, die genetisch verwant is, voor x procent (0<x<=100), aan een genetisch lid van de negroide bevolking, en geïntegreerd is in of geassimileerd is door de Nederlandse samenleving. Opgemerkt dient te worden dat Afrolanders meestal leven in een multicultureel land en dat een Afrolander daarom diverse culturele achtergronden kan hebben. De onstoffelijke innerlijke constitutie van een Afrolander kan zeer complex zijn, want het gedachtegoed uit vele Afrikaanse en Westerse culturen kan verinnerlijkt zijn. De grote meerderheid van de Afrolanders in de Westerse wereld is genetisch vermengd met de Germaanse Europese volkeren en kampt hierdoor met een ernstige identiteitscrisis, welke zij niet zelf kunnen oplossen."

  Definitie transnederlander
  "Een menselijk wezen, met een buitenlandse achtergrond, die over voldoende kennis van de Nederlandse samenleving, cultuur en overige uniciteiten beschikt en ernaar streeft om erbij te horen, maar dit niet kan realiseren. Een transnederlander is meestal ingeklemd tussen twee of meerdere culturen en hoort op den duur nergens meer bij, maar probeert toch om volmaakter te zijn dan de gemiddelde nederlander."

  Definitie transeuropeaan
  "Een menselijk wezen, met een niet-europese achtergrond, die over voldoende kennis van Europa, haar typische volkeren en culturen en overige uniciteiten beschikt en ernaar streeft om als volwaardige europeaan te worden gezien, maar dit niet kan realiseren. Een transeuropeaan is meestal ingeklemd tussen twee of meerdere culturen en hoort op den duur nergens meer bij, maar probeert toch om volmaakter te zijn dan de gemiddelde europeaan."

  Opmerking: De begrippen Hindoelander, Surilander, transnederlander, transeuropeaan en alle overige trans-combinaties zijn door mij ontwikkeld, tijdens het theoretisch onderzoek naar de psychologie van identiteitsbeleving. Let wel dat het om psychosociale definities gaat, wat betekent dat ras, geloof of genetica in wezen geen allesbepalende rol spelen. In de praktijk meet ik vaak een Surilander bewustzijn bij 'blanken' die met etnische Surinamers getrouwd zijn, wat voldoende bewijs is voor de theorievorming tijdens mijn onderzoek.

  Definitie allahtoon
  Iemand, al of niet seniel of laagwaardig intelligent, die overtuigt islamitisch denkt, voelt en handelt. In het bewustzijn van een allahtoon is de zeta-entiteit Allah uit de koran gedefinieerd, actief en dominant. Zo iemand kan zichzelf moslim noemen en radicaal geloven dat Mohammed de laatste boodschapper is van Allah. Er zijn diverse soorten allahtonen, maar de meeste onder hen streven naar meer macht in Nederland en kunnen aanhanger zijn van het islamisme. Het hartgrondig haten van de 'blanke' autochtonen is meestal kenmerkend voor een overtuigde allahtoon. Typische gevaarlijke allahtonen zijn bijvoorbeeld: Marokkanen, Turken, Somaliërs, Tunesiërs en de vele Arabische soorten, enz. Opvallend is dat het overgrote deel van de allahtonen aan alle kenmerken voldoen van de anti-nederlander, waardoor het nogal onduidelijk is of zij wel echt in Nederland thuishoren, want zij weigeren pertinent om zich aan te passen en streven er in zekere zin naar om de macht over te nemen, waarna naar alle waarschijnlijkheid een bloedbad zal worden aangericht onder 'blanken', Westerlingen, andersdenkenden, ongelovigen, homo's en Hindoes, precies zoals is voorgeschreven door het koranisch haatgeschrift. Het allahtonisme is in zekere zin ultrafascistisch, omdat het geworteld is in het islamisme en het arabisme. Het terrorisme en de radicalisering zijn in wezen veroorzaakt, door het domme en achterlijke gedrag van allahtonen in Nederland.

  Intelwezen: een intelligent levend wezen, dat ook onstoffelijk kan zijn. De mens is een soort intelwezen, maar een intelwezen is niet altijd een mens. Een intelwezen wordt in staat geacht om iedere formule, denkwijze, theorie, model, filosofie, religie of bewustzijnsniveau volledig te kunnen begrijpen. Ook is een intelwezen in staat om hsijn bewustzijnsniveau volledig te beheersen en deze zelf te bepalen. Het woord intelwezen is een samentrekking van de begrippen intelchip en wezen.

  Kali-Yuga: Tijdperk (yuga) van strijd en schijnheiligheid, laatste in een kringloop van vier (maha-yuga); het beloopt 432.000 jaar. (Het huidige Kali-Yuga is 5000 jaar geleden begonnen.) Het wordt voornamelijk gekenmerkt door een steeds snellere verwording van het religieuze leven en door het verschijnsel dat men uitsluitend nog blijkgeeft van materiële behoeften.

  Karma is datgene wat de levensloop van een mens of een ander levend wezen bepaalt, vanaf de geboorte tot de dood. Het is gebaseerd op de actiecyclus van oorzaak en gevolg, doch geen mens is vooraf in staat hsijn eigen karma te kennen.

  90MD-wezen: Een intelligent wezen op aarde met in totaal negentig miljard neuronen, wat minder is dan de mens van heden, want die bezit honderd miljard neuronen en kan benaamd worden als een 100MD-wezen.

  Geciteerde literatuur

  De grote klassieken van India, 'De Bhagavad-Gita zoals ze is' Volledige uitgave.
  Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
  Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
  The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
  ISBN 90-70742-02-0 / CIP

  Dewanand, 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2', als Eboek online gepubliceerd in april 2005 op Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl, Delft, 267 pag. en 110.729 woorden.

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 5.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved