Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Dagvaardiging kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
(25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag)
Hele verslag
Vonnis online

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1219
Offerdatum   5 juni 2007

..Kortgeding Epage = 1.. Go to next Epage
 • Go to contents first page


 • Update 3, laatste nieuws, vonnis d.d. 5 juni 2007

  (begin letterlijke tekst vonnis, zaak Hindulife/Dewanand)

  Griffie Exemplaar

  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sector civiel recht - voorzieningenrechter

  Vonnis in kort geding van 5 juni 2007
  Gewezen in zaak met rolnummer KG 07/453 van:

  Stichting Hindulife
  Gevestigd te Rotterdam
  Eiseres,
  Procureur mr. E. Kars,
  Advocaat mr. F.O. Ligeon-Merton te Dordrecht,

  Tegen:

  Waldo Dewanand xxx
  Wonende te Delft,
  Gedaagde,
  Niet verschenen.

  1. De procedure

  1.1. Eiseres heeft de dagvaardiging doen uitbrengen, overeenkomstig de aangehechte kopie en heeft ter zitting van 25 mei 2007 bij de daarin opgenomen eis volhard.

  1.2. Gedaagde is opgeroepen tegen die terechtzitting, doch is aldaar niet verschenen.

  2. De beoordeling van het geschil

  2.1. Vastgesteld wordt dat gedaagde behoorlijk is opgeroepen tegen de zitting van 25 mei 2007. Tegen hem wordt verstek verleend.

  2.2. De vordering van eiseres is erop gericht gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het recht op bescherming van eer en goede naam van eiseres. Ter onderbouwing van haar vordering heeft zij gesteld dat gedaagde zich schuldig maakt aan het verspreiden van beledigende uitingen en pertinente onwaarheden. Daarbij heeft eiseres onder andere verwezen naar publicaties van de hand van gedaagde op verschillende websites en e-mailberichten van gedaagde. Gedaagde zou zich volgens eiseres daarin beledigend, discriminerend, kwetsend dan wel opruiend uitlaten. De dagvaardiging bevat slechts dergelijke kwalificaties, maar vermeldt geen voorbeelden. Eiseres heeft - desgevraagd - niet toegelicht met welke min of meer recente concrete uitlatingen gedaagde de grenzen van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid volgens haar heeft overschreden.

  2.3. Bij een vordering als de onderhavige dient duidelijk te zijn met welke uiting(en) volgens eiseres onrechtmatig is gehandeld. Nu niet, althans onvoldoende, is gesteld welke recente uiting(en) van de zijde van gedaagde zodanig is/zijn dat hij de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid heeft overschreden, is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres in de dagvaardiging onvoldoende heeft gesteld ter onderbouwing van haar vordering. De vordering zal dan ook als onvoldoende gegrond worden afgewezen.

  (blad 2 KG 07/453)

  2.4. Bij deze uitkomst kan een beslissing over de proceskosten achterwege blijven.
  Eiseres dient de aan haar zijde gevallen kosten te dragen.

  3. De beslissing

  De voorzieningenrechter:

  Verleent verstek tegen de niet rechtsgeldig verschenen gedaagde;

  Wijst het gevorderde af.

  Dit vonnis is gewezen door mr H.F.M. Hofhuis en uitgesproken ter openbare zitting van 5 juni 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.
  ks.

  (einde letterlijke tekst vonnis, zaak Hindulife/Dewanand)


  Extra commentaar Dewanand
  Ik heb dus gewonnen van de Hindulife Sewnarain kasteorganisatie.

  Nu zal Stichting Hindulife naar alle waarschijnlijkheid in hoger beroep moeten gaan.
  2. Update laatste nieuws: d.d. vrijdag 25 mei 2007 om 14:00 uur vlak na rechtszitting kortgeding
  Vonnis wordt uitgesproken op 5 juni 2007 door de rechtbank in Den Haag. Verwacht wordt dat Dewanand de zwaarste straf krijgt wegens behandeling bij verstek: 24 maanden gevangenisstraf en een boete van minstens 10.000 (tienduizend) euro, kontant te voldoen aan Stichting Hindulife. Wordt dit dan het roemloze einde van Dewanand?
  1. Update laatste nieuws: d.d. vrijdag 25 mei 2007 om 11:30 uur
  Verdagingsverzoek van mijn advocaat is niet geaccepteerd en zaak wordt op dit moment bij verstek behandeld in kort geding. Nu krijgt Hindulife gelijk en Dewanand zal zwaarste straf krijgen wegens smaad, laster, belediging en aantasting goede naam, door het vonnis voorzieningenrechter, wegens ontbreken van een verdediging. Alle eisen worden dus toegekend aan Stichting Hindulife en ik moet daarna in Hoger Beroep gaan met mijn advocaat.

  tot zover deze eerste update.


  Persbericht

  Delft, 7 mei 2007
  Stichting Hindulife spant een kortgeding aan tegen Hindoeschrijver en onderzoeker Dewanand uit Delft, wegens een publicatie op zijn website Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com), in januari 2007 waarin kritisch onderzocht werd of Hindulife een kasteorganisatie is en onterecht subsidies ontvangt ter waarde van 200.000 euro van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Stichting Hindulife zelf is omstreden, volgens de analyse van Dewanand, omdat zij een soort Hindustaans apartheidsbeleid toepast in haar selectie van leden, schrijvers, columnisten, nieuwsartikelen en vertegenwoordigers, wat volledig in strijd is met het verbod op openbare rassendiscriminatie.

  De openbare zittingsdatum is vastgesteld op 25 mei 2007 omstreeks 11 uur 's morgens in het hoofdgerechtsgebouw te Den Haag aan de Prins Clauslaan. Alle stukken, het exploot van de dagvaardiging en het vonnis worden openbaar gemaakt op de omstreden ultra rechtse website van Dewanand, die in juni 2002 werd gearresteerd wegens het verzenden van poederbrieven ('Antrax van Allah') aan vele Hindoe organisaties. Dewanand zelf verklaart dat hij een Hindoe Fundamentalist is en het beste voor ogen heeft met alle rassen en volkeren.

  Dewanand herdenkt in mei 2007 het eerste lustrum van zijn poederbrieven affaire, middels publicatie van een speciaal ontwikkelde tekst op het Kritisch Podium Dewanand.

  /////////////


  Scan voorblad exploot kortgeding:

 • pickortgeding01_voorblad.jpg

  Het vonnis en de pleitnotitie van de advocaat van Dewanand worden komende weken hier bekend gemaakt.

  Pleitnotitie
  (verschijnt binnenkort)

  Vonnis
  (verschijnt na 25 mei 2007)  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  ***

  ..Kortgeding Epage = 1.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved