Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007

Offeraar    Dewanand
Offercode   WFOR1215
Offerdatum   2 april 2007

Go to previous Epage ... Kortgeding Epage = 8 Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Geachte lezers en bezoekers,

  U zult nu wel gemerkt hebben dat het Kritisch Podium Dewanand nu een nieuw domein heeft, www.dewanand.com, sedert dinsdag 20 maart 2007. De complete website met alle 1500 bestanden op het nieuwe domein was omstreeks 22 maart 2007 weer integraal bereikbaar op internet. Dit ontstond doordat mijn oude hosting company Active 24 mijn oude domein afgesloot op 15 maart 2007, wegens onaanvaardbare inhoud (zie mail in bijlage 2). Ik was niet verbaasd hierom, want ik verwachtte een dergelijke maatregel al veel eerder.

  Ik adviseer u allen om uw website niet te hosten bij Active 24, indien u politiek incorrecte zaken wilt publiceren op het internet. Het user panel van Active 24 is niet erg geavanceerd en vertoont regelmatig storingen. Hosting companies in Amerika en India zijn veel beter en hebben meestal een superieure user panel en een betere klantenservice. Ook zijn de hosting diensten van Active 24 veel duurder vergeleken met andere grote buitenlandse hosters en registrars. Active 24 is enkele maanden geleden overgenomen door Mamut en kan misschien een betere service bieden, als er een reorganisatie komt, met vele nieuwe technische systemen.

  U dient zelf te beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van Active 24 en ik vrijwaar mijzelf van mogelijke beslissingen ten nadele van deze hosting company, door haar klanten in Nederland, na het lezen van deze tekst.

  In bijlage 1 is de brief van mij gepubliceerd, waarin ik mijn contract opzeg en hen duidelijk maak dat ik een schadeclaim overweeg. Er is in zekere zin enige discriminatie hier in het spel, omdat ik een Hindoe en allochtoon ben, die over politiek incorrecte zaken schrijft en openlijk pro-rechts en anti-allochtoon ben, met redelijke nuanceringen en zonder aanzetten tot haat, moord, verkrachtingen en bomaanslagen.

  In bijlage 3 is het persbericht opgenomen inzake deze kwestie, die door de hele Nederlandse media en alle rechtse nieuwsblogs is genegeerd en doodgezwegen, wat mijn positie als kasteloze en paria in Nederland aardig bewijst.

  Met dank aan u allen,

  Dewanand
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Bijlage 1

  Aan: Active 24
  Sales afdeling
  Postbus 317
  1200 AH Hilversum

  Onderwerp: opzeggen contract, transfer domein regelen
  Betreft: mijn Active Home Windows pakket bij acitve24 : www.dewanand.nl

  Kenmerk: L978/ Ladot04.doc / Active24 BV / opzeggen contract, transfer domein regelen, www.dewanand.nl / ma020407

  Delft, maandag 2 april 2007

  Mijne dames/ heren,

  Op 15 maart 2007 sloot u mijn domein en website af, zie bijlage 1 voor info over uw mail naar mij.

  Ik zeg hierbij mijn contract per heden op en verzoek u om mij snel in te lichten hoe ik mijn oude domein kan overplaatsen en redirecten naar mijn nieuwe site. Ik overweeg ook om een schadeclaim in te dienen via mijn advocaat, wegens mijn verlies van naamsbekendheid en investeringen.

  Rekenend op uw medewerking en een snelle reactie uwerzijds, verblijf ik,
  Hoogachtend,

  wg
  Klantnummer 1839505
  Active Home Windows: www.dewanand.nl

  Bijlagen: 1

  Bijlage 2

  Email ontvangen van active 24:
  15 maart 2007, (waldo@wanadoo.nl)

  Subject: website gesloten ( KMM3240780I92L0KM)

  Beste klant,

  Bij deze meld ik u dat wij als hoster klachten hebben ontvangen in verband met uw website. Hier stonden onaanvaardbare dingen op.

  Met vriendelijke groet,
  Bert D'Hanis


  Active 24
  Arendstraat 29
  1223 RE Hilversum

  Tel: 0900 2266666
  Fax: +31 35 7736991
  Email: http://www.active24.nl/contact/
  Website: http://www.active24.nl

  Voor algemene vragen ga naar:
  http://support.active24.nl


  Bijlage 3

  Persbericht
  Delft, 15 maart 2007

  Heden is het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl afgesloten door de provider, zonder enig vonnis of officiele aanklacht.

  Hindoeschrijver en onderzoeker Dewanand startte in januari 2004 met de systematische ontwikkeling van deze kritische website en ontwikkelde het tot de grootste in Nederland van een onafhankelijke niet-gesubsidieerde schrijver. Er stonden in totaal 1,2 miljoen woorden tekst op en 14 gepubliceerde boeken geheel gratis en in full html. Dewanand is vooral berucht wegens zijn poederbrieven aan honderd hindoeorganisaties in mei 2002 en moest hiervoor 12 maanden verblijven in een kliniek op gerechtelijk bevel tot september 2003.

  Kenmerkend voor het Kritisch Podium Dewanand waren vooral de kritische en satirische teksten met behoorlijk wat wetenschappelijke feiten en nuanceringen, maar wel met een knipoog naar rechtse en hindoeistische opvattingen.

  Veiligheidsdiensten, NNV blokken (nationale veiligheid) uit Nederland en Duitsland, universiteiten , publieke omroepen en het Ministerie van Justitie, kwamen regelmatig kijken op het Kritisch Podium Dewanand. Vier weken geleden ontving Dewanand zelfs een brief van Stichting HIndulife, via hun advocaat met een dreiging voor een kortgeding, wegens een kritische tekst over deze typische kasteorganisatie, die 200.000 euro subsidie zal krijgen in tranches van Bedrijfsfonds voor de Pers.

  Pikant detail uit het prive leven van Dewanand is dat hij drie maanden geleden bedreigd is door deskundigen van GGZ Delfland met een levenslange gedwongen opname (RM, BOPZ wet) wegens de publicaties op zijn website.

  Onder is de letterlijke tekst opgenomen van active24 waarin men mede deelt dat mijn website gesloten is.

  Dewanand
  Delft, Nederland


  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ... Kortgeding Epage = 8 Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved