Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

De Nieuwe Ariërs (NA)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1193
Offerdatum   22 februari 2006
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • ... Go to next Epage


  In de oorlogsfilosofie van Adolf Hitler speelde het woord Ariër (Aryan) een heel grote rol. Het is fascinerend om te beseffen dat tientallen miljoenen 'blanke' Europeanen het eens waren met de idealen van Adolf Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog steunden vooral de blanke Hollanders deze nazistische dictator. Opmerkelijk is dat prins Bernhard zelfs lid was van de SS commando's en na de oorlog gewoon vrolijk verder mocht leven als adellijke Nederlander. Waarom is prins Bernhard niet uit de adelstand verstoten en levenslang geïnterneerd? Dit bewijst dat de ideologie van de Nieuwe Ariërs nog steeds leeft en ondergronds invloed uitoefent op Nederlandse organisaties en overheden. Er zijn neonazisten in Nederlandse organisaties actief en die bepalen heel veel in dit land.

  Cel leus voetbal: 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas'
  Toen ik omstreeks eind 2002 geïnterneerd was in de PI Noordsingel (Rotterdam), hoorde ik heel vaak de andere gevangenen deze anti-joodse leus schreeuwen, tijdens voetbalwedstrijden. Het viel mij op dat de bewakers hier niets tegen deden en het gewoon tolereerden. In feite moest men iedereen die dit schreeuwde in isolatie stoppen, omdat het in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Antisemitisme in de gevangenis moet normaal bestraft worden, net als in de gewone samenleving.

  De Ariër en de Jood
  Het valt mij op dat vrij veel Nederlanders antisemitisch zijn en dit soms openlijk uiten. Ik heb Nederlanders ontmoet die de Joodse Holocaust ontkennen. Ook heb ik gehoord hoe men Anne Frank openlijk minacht en bespot, als een Joodse hoerenmeid, die lekker vingerde tijdens de bezettingsjaren. Mensen die radicaal anti-joods zijn, geloven vaak heimelijk in de idealen van Adolf Hitler en geloven ook vaak dat zij de Nieuwe Ariërs zijn. Al deze denkbeelden zijn beslist zorgwekkend en een teken dat de huidige samenleving goed ziek is. Ik onderzoek al deze ontwikkelingen en probeer te voorspellen wanneer het goed mis kan gaan in de toekomst. Het antisemitisme uit ons tijdperk is grotendeels verborgen en wordt gevoed door onvrede over het huidige overheidsbeleid. Ook zijn veel neonazi's ontevreden over hun toekomst en vrezen te worden overheerst door de moslims en gepigmenteerde buitenlanders in multicultureel Nederland. Het is duidelijk dat het tijdperk van de Nieuwe Ariërs echt begonnen is.

  Superieure Nieuwe Ariërs
  Het is grondwettelijk niet verboden om jezelf superieur te achten ten opzichte van zelf gedefinieerde untermenschen (lagere mensenrassen). Een gedachte of een geloof overtreedt nooit de wet. Pas als de betrokkene met grof geweld gaat dreigen of een machinegeweer pakt en erop los gaat schieten, wordt de wet overtreden en dan pas is er sprake van een strafbaar feit.

  Iemand die gelooft dat hsij een Nieuwe Ariër is en beslist superieur is, kan dus niet gestraft worden ervoor. Het geloof in de eigen superioriteit is iets wat heel interessant is. Het is psychologisch gezien beter om in de eigen superioriteit te geloven, dan radicaal te geloven dat je een inferieur en/of mismaakt schepsel bent. Dit soort dingen onderzoek ik. Het zijn menselijke eigenschappen met een metafysische invloed. Ik zal dit eens toelichten.

  Inferieure negers
  Onderzoekers ontdekten tijdens examens dat Afro-kinderen beter presteerden als zij vlak voor het examen positieve verhalen hoorden over het Afro-ras en over zwarten. Peptalk over superieure negers is dus beter voor de studieprestaties van Afro-mensen. Ik vind dit heel interessant. Toch heb ik in Afrikaanse kranten gelezen dat negers zelf geloven in hun eigen inferioriteit en rasvermenging zien als de ultieme oplossing van al hun problemen. Een Afrikaanse schrijver pleitte er zelfs voor om alle negers buiten Afrika te laten remigreren, omdat de sterkste en intelligentste negers tijdens de koloniale tijd zijn weggevoerd als slaven. Hier een citaat uit deze tekst.

  Africa has to get new breed of humans (Opinion)
  The Monitor (Kampala)
  January 4, 2000
  By Ssekitooleko Deo

  Kampala - I wish to agree with Charles Onyango-Obbo's article, "Slave Trade Took Our Best, Left Us Chaff" (The Monitor Dec. 08). I go a step further to suggest that if Africa is to rediscover itself, it must acquire new, improved breeds of not only plants and animal species but also humans.

  This can be done through cross-breeding with superior human beings from other continents; inviting our relatives, the Afro-Americans, to come back and occupy our highest political and economic positions, and recalling the colonialists to govern us for a specific period. The latter can be done by privatising the political structure of our governments.

  All this has been possible because the Agriculture ministry recognised the potential of new improved breeds of crops and animals.

  The same formula can work with human beings.

  However retrogressive it may appear, there is no doubt that Europeans have been the best breed of human species, followed by Asians.

  At the bottom of the list are black Africans.

  The African morphology, dark colouration, greed, lack of intellect, failure to internalise theories and lack of interest in preserving our best things clearly show that we are an inferior people.

  It is universally accepted that any specie that practices cannibalism against members of its kind is primitive. Look at African politicians, butchering whole ethnic groups, starving whole populations.

  Since it is beyond doubt that almost all Africans in positions of power tend to misuse it, it is logical (end citation)

  Source: Africa News Online (archive wfor0198)
 • www.africanews.org
 • De vrij goed geschoolde neger, Ssekitooleko Deo, die bovenstaand artikel publiceerde geeft volmondig toe dat het Afro-ras inferieur is en zich moet vermengen met de andere superieure mensenrassen. Ik vind dit heel opmerkelijk, omdat ik de 'blanke' extreemrechtse ideologieën en idealen diepgaand onderzoek. Ook de gepigmenteerde Hindoes geloven in hun eigen superioriteit en refereren vaak aan de (vijftig) heilige boeken, 75 miljoen mantras (en ruim 330 miljoen namen, beelden en voorstellingen van Brahman, de ondefinieerbare oerenergie, oorzaak van alles) in uiterst complex Sanskriet, welke ook nog de oudste geschriften ter wereld zijn. Er is nu een heftige discussie in de internationale Hindoewereld of de schrijvers van al deze Sanskriet teksten 'blanken' of bruine gepigmenteerde Hindoes waren. David Frawley heeft minstens 16 punten opgesomd om te bewijzen dat er nooit een invasie van 'blanke', blonde en blauwogige rassen heeft plaatsgevonden in het oude India. De Arische invasietheorie van India is dus een racistische en nazistische leugen van de 'blanke' Engelsen. Voor mij betekent dit, dat mijn gepigmenteerde Hindoe voorouders uit het oude India hoogontwikkeld, superbeschaafd en beslist superieur waren ten opzichte van alle andere rassen en volkeren uit de oudheid. Het Hindoeleger slaagde erin om Alexander de Grote te verslaan, maar moordde al zijn soldaten niet uit.

  White Power is hard nodig
  Elk volk en elk ras heeft het recht op zelfbeschikking, om zelfstandig en op eigen kracht te overleven, liefst nobel, vreedzaam en eervol. Hierom vind ik dat White Power hard nodig is in ons tijdperk. Het is dus geen schande om een White Power symbool, embleem of kleding te dragen. Het is echter niet per definitie noodzakelijk om de buitenwereld te tonen dat je in White pride and power gelooft, want dat zijn je eigen privé fantasieën en dromen. Superioriteit is een heilzame dagdroom en elk mens heeft recht erop. Ik zou nu nooit zestien boeken en minstens duizend artikelen geproduceerd hebben als ik in mijn eigen inferioriteit geloofde. Ik zal nu iets vertellen over de nadelen van het geloof in de eigen inferioriteit.

  Nadelen geloof in de eigen inferioriteit
  Vrijwel elk kind die geïndoctrineerd wordt met minderwaardigheidscomplexen raakt op latere leeftijd in een suïcidale crisis. Het is opmerkelijk om te zien dat negers, mulatten en zwarten oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen en psychiatrische inrichtingen. Ook de ondermaatse en slechte studieprestaties van Afro-studenten zijn een hard bewijs dat het heel nadelig is om te geloven in de eigen inferioriteit. 'Blanke' kinderen uit laag ontwikkelde milieus zitten min of meer in dezelfde underdog situatie en presteren ook minder op universiteiten. Welke processen spelen hierbij een rol?

  Minderwaardigheidscomplex zuigt energie weg
  Een minderwaardigheidscomplex zuigt energie weg uit de geest en het bewustzijn. Er ontstaan mentale blokkades en engrammen in de psyche en deze remmen de ontwikkeling van een hoger zelfbewustzijn. Door het verlies aan geestelijke energie is de kans op een depressie of psychose groter. Door de mentale blokkades en de verstoorde perceptie wordt de waarneming van de buitenwereld ernstig verstoord. Inferioriteit is een actieve mentale stoornis en blokkeert de psyche totaal. Elk mens, ongeacht ras, die radicaal gelooft in de eigen inferioriteit kan zich ontwikkelen tot een zombieachtige persoonlijkheid, die geestelijk dood is en niet verder groeit. Alles wat niet groeit is in feite dood, want groei is een fundamenteel kenmerk van actief en bruisend leven. Eencellige organismen en eeuwenoude bomen groeien altijd door, zolang zij bestaan. Groei is een voorwaarde om door te leven in de natuur.

  Geestelijke groei, dagelijkse therapie, stap voor stap
  De menselijke soort beschikt altijd over een zelfbewuste geest en moet ook geestelijk groeien om te leven. Hierom is elk geloof of elke doctrine, al of niet religieus, die de geestelijke groei dood maakt, afremt of verbiedt, ongezond voor het individu en de samenleving. Inferioriteit leidt dus tot de geestelijke dood van het betreffende individu en dit is een groot verlies voor de samenleving. Hierom is het geloof in de eigen inferioriteit heel gevaarlijk voor de eigen geestelijke gezondheid. Men laat psychiatrische patiënten hierom vaak kleine dingen presteren, om hun minderwaardigheidscomplexen stapje voor stapje af te breken, om hen te transformeren en om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Therapeuten weten hier alles over. Medicatie ondersteunt vaak dit groeiproces, maar de patiënt moet zelf negentig procent van al het werk doen, door zich elke dag opnieuw in te spannen en alleen door te zetten.

  Beschouw eens de volgende zes verzen uit de Bhagavad Gita

  Bhagavad Gita. Vers 5.16
  Wanneer men echter verlicht wordt door de kennis die de onwetendheid vernietigt, onthult deze kennis alles, zoals de zon overdag alles verlicht.

  Bhagavad Gita. Vers 5.17
  Wanneer verstand, geest, geloof en toevlucht alle samenkomen in de Allerhoogste, wordt men door volkomen kennis geheel gereinigd van angst en twijfel en gaat men snel vooruit op de weg der bevrijding.

  Bhagavad Gita. Vers 5.18
  Door zijn werkelijke kennis ziet de nederige wijze met gelijkgezinde blik: een geleerde en zachtmoedige brahmana, een koe, een olifant, een hond en een hondevleeseter (paria).

  Bhagavad Gita. Vers 5.19
  Degenen wier geest verankerd is in gelijkgezindheid en gelijkmoedigheid hebben de banden van geboorte en dood al overwonnen. Ze zijn even onberispelijk als Brahman en daarom bevinden ze zich al in Brahman.

  Bhagavad Gita. Vers 5.20
  Wie zich niet verblijdt wanneer er iets aangenaams plaatsvind, noch treurt wanneer hem iets onaangenaams overkomt, wie zijn verstand van binnenuit ontvangt, niet door verbijstering bevangen is en de wetenschap Gods kent, dient beschouwd te worden als reeds in het bovenzinnelijke zijnde.

  Bhagavad Gita. Vers 5.21
  Zo'n bevrijd persoon wordt niet aangetrokken door stoffelijk zingenot of uiterlijke zaken, maar is altijd verheven en verheugt zich innerlijk. Op deze wijze geniet de zelfverwerkelijkte een geluk zonder einde, want hij is verankerd in het Allerhoogste.

  Beschouw ook de volgende tekst uit het Srimad Bhagavatum.

  Uit tekst uitleg: Het Srimad Bhagavatam (3,33: 7):
  "O mijn Heer, wie Uw heilige naam zingt, ook al is hij zo laag geboren als een candala (hondevleeseter), bevindt zich op het hoogste peil der zelfverwerkelijking. Zo iemand moet allerlei boete hebben gedaan en offers gebracht volgens Vedisch ritueel en vele, vele malen nadat hij een bad genomen had in alle heilige bedevaartplaatsen, de Vedische schriften hebben bestudeerd. Zo iemand wordt beschouwd als de beste van de aryan-familie."

  Doden is een illusie
  Het begrip Ariër is afkomstig uit het Sanskriet woord Aryan. De oude naam van India in het verre verleden is Aryart. Tegenwoordig duiden Hindoes hun land aan met de term Bharata. In het Sanskriet betekent Aryan iemand die nobel, rechtschapen, eervol, zuiver en eerlijk is. Ook moet zo iemand bereid zijn om te strijden voor het behoud van de (Hindoe) Dharm en hierbij ook doden, zelfs als het zijn eigen familieleden betreft. Het hele concept van de heilige Hindoestrijd is duidelijk beschreven in de Bhagavad Gita. Er staat ook in dat het onmogelijk is om te doden, omdat de ziel eeuwig leeft en na de dood van het stoffelijke omhulsel dolgelukkig verhuist naar een nieuw omhulsel. Doden is dus een illusie, maar een echte Ariër moet over deze geheime kennis beschikken en het toepassen, om effectief oorlog te kunnen voeren, tegen de duistere krachten van Kali Yuga.

  Het rajo niveau van de Nieuwe Ariër
  De Nieuwe Ariër is geen bloeddorstige boeman hoor. De Nieuwe Ariër hoeft niet te kiezen voor extreme Jodenhaat en een nieuwe Holocaust starten, als hij opnieuw de totalitaire macht verovert. Nee, de Nieuwe Ariër moet gewoon de volgende vers uit de Bhagavad Gita naleven.

  Bhagavad Gita. Vers 13.8-12
  Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.

  Dit betekent dat de Nieuwe Ariër exact het verschil moet kennen tussen valse en ware kennis. De Absolute Waarheid dient elke dag opnieuw onderzocht te worden, door filosofisch onderzoek te verrichten. De Nieuwe Ariër dient ook te weten wat de gevolgen zijn voor handelen in de geaardheid goedheid (Satthva guna), zoals is vermeld in de volgende vers.

  Bhagavad Gita. Vers 14.9
  De geaardheid goedheid bindt het levend wezen aan geluk, hartstocht bindt het aan de vruchten van zijn doen en laten, en onwetendheid bindt het aan waanzin, O zoon van Bharata.

  Een Nieuwe Ariër dient niet te handelen in de geaardheid onwetendheid, omdat daaruit alleen waanzin voorkomt. Wat betekent dit concreet?

  Adolf Hitler is voorbij
  Een Nieuwe Ariër hoeft niet te luisteren naar de bevelen van Adolf Hitler. Alle handelingen van Adolf Hitler waren immers het gevolg van het slechte karma van de Joden, die immers gedurende vierhonderd jaar actief meewerkten aan het uitbuiten en vermoorden van bijna 200 miljoen negers, kleurlingen, zwarten en Aziaten. Joden hebben flink geboet voor hun karmische zonden en dienen nu te ontdekken dat Adolf Hitler hierom juist hun langverwachte Messias is. Immers, dankzij het nobele werk van Adolf Hitler (figuurlijk) kregen Joden de kans om hun diaspora te beëindigen en Israël terug te veroveren, met militaire steun uit de hele Westerse wereld. Als dit niet gebeurd was, dan zou het hele Jodendom en de Hebreeuwse taal nu totaal uitgeroeid zijn, omdat het grootste deel van de Joden voor 1940 genetisch assimileerden en totaal niet geïnteresseerd waren in hun geloof en taal. Het is wrang om je eigen beul tot Messias te verklaren. Besef wel dat de beul zelf het product is van jouw eigen karma. Na het verwerken van de helse pijnen, al het verdriet en alle trauma's kan je op een gegeven moment tot dit nobele inzicht komen. De Nieuwe Ariër dient dit te weten en de Joden ook iets te gunnen. De Nieuwe Ariër weet dat Adolf Hitler voorbij is. Maar als Adolf Hitler opnieuw reïncarneert dan dient de Nieuwe Ariër hem de rug toe te keren, omdat het Joodse karma nu gezuiverd is en een nieuwe Joodse Holocaust nooit meer noodzakelijk is.

  Verlichte Nieuwe Ariërs
  Een Nieuwe Ariër wordt nooit geboren uit een glibberige vagina van een blonde of bruine vrouw. Nee, door geboorte wordt een wezen (let wel: ook een niet-mens) nooit en te nimmer een Nieuwe Ariër.

  De Nieuwe Ariër wordt gesmeed in het vuur van het harde en bittere leven, gestaald door de gloed van scherp staal, gerijpt op het vurige pad van een negatief en verdorven karma, dat leidt tot helse pijnen en een hoger, introspectief zelfbewustzijn. De Nieuwe Ariër staat elke dag op om te strijden voor het behoud van de Dharmische beschaving van de verloren mensheid in het bittere tijdperk van Kali Yuga en overwint reeds voor de oorlog is begonnen.

  Nieuwe Arische partijen
  In principe dienen er in ons tijdperk Nieuw Arische partijen en organisaties opgericht te worden, om het heilige ideaal van een Arisch imperium te verwezenlijken. De heilige verzen uit de Bhagavad Gita zijn de wetten van dit nieuwe wereldrijk waar de zon nooit onder zal gaan en waar alle zeven zeeën een eenheid zullen zijn.

  Internet bronnen

 • http://web.singnet.com.sg/~sidneys/Swastika.htm

 • citaat uit deze site
  The Meaning of the Swastika
  The only official reference to the meaning of the National Socialist Swastika which we have encountered is in Chapter 7 of the 2nd volume of Mein Kampf: "As National Socialists we see our program in our flag. In the red, we see the social idea of the movement, in the white, the nationalistic idea, in the Swastika, the mission of the struggle for the victory of Aryan man, and at the same time, also the victory of the idea of creative work, which in itself is, and will always be, anti-Semitic." This, of course, is probably only one aspect of a deeper meaning which was given to the Swastika, but we have never encountered reference to any such deeper meaning given by the Thule Society or the NSDAP. However, an investigation of some of the historical and esoteric uses of The Swastika certainly gives us some insight into its significance.
  Most of us are aware that the Swastika is a sacred symbol in many lands and in many traditions. However, since the Thule Society was a Folkish Move

  Disclaimer and Notes
  The true meaning of the word Aryan

 • http://saga.zoroastrianism.com/disclm33.html
 • Felisenums Undergrond, rubriek geschiedenis

 • http://vincent.vanscherpenseel.nl/school
 • lees ook:

 • 30 Vragen over antisemitisme
 • Wetenschappelijke definitie Jood
 • Adolf Hitler reïncarneert in 2006
 • Adolf Hitler is de messias van de Joden
 • ***

  ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved