Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Adolf Hitler reïncarneert in 2006

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1183
Offerdatum   7 december 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Via mijn intergalactische kontakten heb ik vernomen dat Adolf Hitler in 2006 zal reïncarneren in een Europees land. Ik heb niet de beschikking over alle data in zijn destructief karma uit het verleden, maar wil alle Europeanen waarschuwen voor deze zorgwekkende ontwikkeling op onze lijdende planeet.

  Adolf Hitler zal in 2006 geboren worden in een vierde graad Joodse familie en opgroeien in een gebroken gezin. Zijn jeugd zal hem vormen tot een verbitterd mens, net zoals tijdens zijn laatste reïncarnatie. Het is mij onduidelijk hoe hij zal opgroeien en hoe hij zal worden genoemd. In ieder geval zal hij komen op aarde om een deel van zijn vorige karmische plichten te vervullen en dat kan leiden tot de oprichting van een nieuwe extreme Arische natie op Europees grondgebied.

  Wat is karma?
  Elk individu beschikt vanaf de geboorte over een uniek karma. Velen zullen zich afvragen wat dat is. Het is bekend dat in elke cel van ons lichaam een unieke DNA code zit en dat onze hele stoffelijke manifestatie hiervan afhankelijk is. Het DNA stuurt de groei van ons hele lichaam, maar hoe dat precies zit weet nog geen enkele wetenschapper. Velen weten al dat elk levend wezen een atma (ziel) heeft en dat deze steeds opnieuw reïncarneert in een ander lichaam. Elk atma krijgt een eigen uniek karma mee uit vorige levens en wordt hier levenslang door beïnvloed. Het karma is dus te vergelijken met het DNA van het atma, omdat alle onstoffelijke data uit vorige levens erin gecodeerd zit.

  Karma is een wetenschappelijk feit
  Een mens hoeft niet in karma of reïncarnatie te geloven, omdat het wetenschappelijke feiten zijn in de wereld van de levende wezens. Karma of reïncarnatie zijn dus geen geloof. Het is precies dezelfde problematiek van vroeger, toen de onderontwikkelde 'blanke' christenen geloofden dat de wereld plat was en dat de zon om de aarde draait. De hoger ontwikkelde gepigmenteerde Hindoes en Aryans uit het oude India wisten reeds tienduizenden jaren geleden dat de aarde rond is en om de zon draait, samen met vele planeten, die elk een eigen naam hadden. De 'blanke' christenen lieten duizenden mensen vermoorden die beweerden dat de aarde rond is, omdat de bijbel als absolute en kleinzielige waarheid van God gezien werd. Uiteindelijk werd de hele bijbel herschreven, toen de primitieve Europese christenen moesten toegeven dat de Hindoes gelijk hadden. Dit geeft duidelijk aan hoe vals de teksten in de bijbel zijn en hoeveel onzin 'blanke' christenen vroeger en tot nu toe geloven. Ook in ons heden wordt een dergelijke strijd gevoerd over karma en reïncarnatie. De hoger ontwikkelde Hindoebeschaving weet al tienduizenden jaren dat dit feiten zijn en heeft een religieuze filosofie erover ontwikkeld, welke de leer van de Vedanta genoemd wordt. Maar de primitieve en lager ontwikkelde 'blanke' christenen, moslims en joden zijn nog niet slim genoeg om deze feiten te begrijpen en voeren oorlog tegen de Hindoes, omdat zij nog onvolwassen zijn en jaloers zijn op de Hindoebeschaving. Zij gaan eens moeten toegeven dat zij lager ontwikkeld zijn en gedoemd zijn om weggevaagd te worden, in een wereld waar het recht van de sterkste en domste mannelijke kracht minder zal gelden.

  Collectief karma
  Adolf Hitler moest tijdens zijn vorige reïncarnatie hard werken, om het collectief karma van alle Germaanse volkeren met een groot bloedbad en een heuse wereldoorlog te veranderen. Hij zorgde voor een onmetelijke didactische catastrofe in de hele wereld en voltooide zijn destructieve karmische missie in zijn eigen micro-schepping (1889-1945) met groot succes, tot verdriet van velen. Alleen met de Hindoeïstische filosofie van de leer van de Vedanta kan dit op een aannemelijke wijze verklaard worden, want het is niet wetenschappelijk te beargumenteren. Een wetenschapper kan niet eens verklaren waarom een mens besluit om oorlog te voeren, want ook dat is alleen het gevolg van karma. Simpele dingen, zoals uitvindingen van duizenden wiskundige formules (bv. wiskundig genie Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Tamil Nadu, India, 1887-1920 ) kunnen ook op geen enkele wetenschappelijke wijze verklaard worden. Hierom is de Hindoewetenschap uit de verre oudheid veel geavanceerder en exacter. Veel kennis binnen de immense Hindoewereld van ruim 1 miljard raszuivere mensen is nog uiterst geheim voor de Westerse en niet-Hindoe wereld. Soms krijg ik wel het gevoel dat het Hindoeïsme het enige geloof of religie is dat totale wereldvrede kan brengen, omdat het miljoenen malen geavanceerder en complexer is dan het kleuterige en primitieve jodendom, christendom en islam. Men dient dit beter te onderzoeken en de volksmassa's eerlijker te informeren, want ik vind het beter dat mijn huidige micro-schepping zich transformeert naar een zuiverder en perfecter niveau in de toekomst, zodat ik eens in een betere wereld zal reïncarneren.

  De nieuwe Holocaust van Adolf Hitler
  Ik beschik niet over informatie of de nieuwe reïncarnatie van het atma van de oude Adolf Hitler uit 1945 er echt in zal slagen om een nieuwe bloedige Holocaust tegen Joden en gepigmenteerden, ruim 40 miljoen in Europa, te ontketenen, als hij de macht over zal nemen in de Europese Unie. Deze informatie heeft Altecrea mij niet gegeven. Volgens vele experts en hooggeleerde economen stevent de hele Europese Unie regelrecht af op een extreme economische crisis. Er is becijferd dat een groot deel van de Europese middenklasse binnen twintig jaar weggevaagd zal worden door de harde concurrentie uit India en China. Het technologisch en economisch zwaartepunt van de wereld zal over twintig jaar verschoven zijn naar het immense Aziatische continent. Europa zal dan sterk verarmen en worstelen met kleine burgeroorlogen en terroristische minderheden. Door de politieke instabiliteit zullen vele multinationals en investeerders Europa verlaten en alle belangen verkopen. Dit afstotingsproces is nu al begonnen.

  Vierde Arische Rijk
  De nieuwe reïncarnatie van Adolf Hitler zal proberen om de economische crisis te misbruiken om de macht over te nemen in een groot Europees land en om het Vierde Arische Rijk te stichten, dat voor een wereldwijd bloedbad kan zorgen, binnen vijftig jaar tijd vanaf 2006. Precies zoals de laatste keer kan hij een strategisch pact sluiten met andere nazistische of fascistische staten en direct een Derde Wereldoorlog ontketenen. Deze nieuwe Adolf Hitler zal echter de beschikking krijgen over kernwapens en high tech vergassingstechnologieën en razendsnel een groot deel van de Europese Joden en zwarten uitroeien. Maar daarna zal onmiddellijk officieel de Derde Wereldoorlog uitbreken, omdat alle Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen zich zullen verenigen en een gepigmenteerd leger van minstens twintig miljoen militairen zullen opbouwen, om het Vierde Arische Rijk aan te vallen, wat kan leiden tot de totale uitroeiing, verkrachting en genetische assimilatie van het hele Germaanse ras. Ik vermoed dat de nieuwe reïncarnatie van Adolf Hitler een militair en economisch pact zal sluiten met de Verenigde Staten van Amerika (USA), omdat de christelijke fundamentalisten over twintig jaar de totalitaire macht zullen overnemen in dit verarmd land, waarna de USA een fascistische en satanische staat zal worden. De vorige Adolf Hitler werd immers ook gesteund door christelijke fundamentalisten en werd zelfs gezegend door de paus, het Vaticaan en de katholieke kerk.

  Nogmaals wil ik erop wijzen dat ik niet met honderd procent zekerheid weet wat de nieuwe reïncarnatie van Adolf Hitler zal doen, omdat karmische processen niet-lineair zijn en beïnvloed worden door het hogere collectieve karma van volkeren, rassen en staten. Tegen de tijd dat deze nieuwe Adolf Hitler zal proberen om de macht over te nemen, dan zal ik allang verdwenen zijn van deze planeet en verblijven in een ander universum, ver weg van de melkweg. De kennis die ik achter gelaten heb op aarde, als Hindoeschrijver, zal zich dan autonoom ontwikkelen en elke micro-schepping na mijn leven beïnvloeden. Pas tegen het eind van het gouden tijdperk van Kali Yuga, tienduizend jaar later, zal ik dan opnieuw reïncarneren op de aardse thuiswereld en opnieuw strijden in het belang van alle levende koolstofwezens.

  Holocaust te voorkomen door yajna's uit te voeren
  De 'blanke' volkeren dienen te beseffen dat vanaf 2006 de doodsklok voor hen steeds sneller zal tikken. Er zijn vele krachten in ons universum die tot hun totale uitroeiing of verkrachting kan leiden. Zij worden nu gestraft voor karmische zonden uit het koloniale tijdperk, want toen hebben hun genetische voorouders minstens 200 miljoen gekleurden, gepigmenteerden en zwarten uitgemoord. Maar deze 'blanken' uit de koloniale tijd waren christelijke fundamentalisten, die radicaal in Jezus en de bijbel geloofden. Hierom is het noodzakelijk dat de karmische band met deze verdorven 'blanke' christelijke voorouders totaal verbroken wordt. Een middel hiertoe is door yajna's (vuuroffers) uit te voeren, om het eigen collectieve 'blanke' karma te zuiveren, zodat de nieuwe Adolf Hitler geen kans krijgt, om zijn eigen verdorven karma in resonantie (karmische eigenfrequenties) te brengen met het verdorven karma van de 'blanken' uit de toekomst. Minstens zeventig procent van alle 'blanken' dient deze hindoeïstische rituelen minstens tien jaar lang uit te voeren. Ook dienen zij zich te zuiveren met mantras en gebeden uit de heilige Hindoegeschriften, om een sattvische (goedheid, wetendheid) geaardheid te verkrijgen.

  Hindoes willen geen nieuwe Holocaust
  In hindoeïstisch India hebben Hindoes altijd yajna's uitgevoerd om voort te bestaan zonder enig ander volk schade of leed toe te brengen. Hierom hebben Hindoes zich nooit schuldig gemaakt aan volkerenmoord of genociden, op georganiseerde en systematische wijze. De Hindoe Dharm verbiedt dit soort praktijken radicaal en probeert juist om een Hindoekernbom te gooien op vijanden, zodat die getransformeerd worden tot familie, vrienden en geliefden. Zelfs Alexander de Grote kreeg hiermee te maken toen hij in het verre verleden het oude Hindoerijk aanviel en verslagen werd, maar daarna als familielid mocht vertrekken en vele jonge bruine bruiden als geschenk mee kreeg uit het oude India.

  Import tien miljoen ter dood veroordeelde meisjes baby's uit India
  Het karma van raszuivere hindoemeisjes is zuiver, volmaakt en hoger ontwikkeld. Hierom kan het collectieve verdorven karma van de Germanen in de Europese Unie positief beïnvloed worden door tenminste tien miljoen meisjes baby's uit India te importeren, voordat zij daar vermoord worden, door hun onderontwikkelde Hindoefamilie. Met Westerse prenatale technologie heeft men in India al minstens tien miljoen meisjes embryo's en baby's koelbloedig vermoord. Niemand heeft hier iets tegen gedaan. Hoe kan men deze moderne Holocaust van meisjes toestaan in onze zieke wereld? De 'blanke' politici in de Europese Unie moeten nu radicaal handelen, om te voorkomen dat zij vergast worden in de toekomst door de nieuwe reïncarnatie van Adolf Hitler. Het is noodzakelijk om de import en directe naturalisatie van pasgeboren meisjes baby's binnen 48 uur na de geboorte toe te staan in de hele Europese Unie. Elk ter dood veroordeelde meisje onder de vijf jaar uit India, Pakistan of Bangladesh moet per direct kunnen emigreren naar de Europese Unie. Men kan hen dan plaatsen in autochtone adoptiegezinnen. Op deze wijze kan het collectief karma van de 'blanken' in Europa positiever worden, zodat de nieuwe (christelijke) Adolf Hitler in de toekomst achter het net vist en voortijdig een kogel door zijn kop krijgt.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved