Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Negers terug naar Afrika

Klik op de foto om het helemaal te zien

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1204
Offerdatum   11 september 2006

Go to next Epage...

Het voornaamste doel van deze tekst van mij is om inzicht te krijgen in de complexe problematiek van Afro-volkeren in en buiten Afrika. Diverse feiten hierover zijn opgesomd in de uitgebreide citatenlijst onderaan. In vervolg teksten zal ik proberen om mensen met een Afro achtergrond aan het woord te laten op het Kritisch Podium Dewanand.

Nadia, mijn eerste Afro-Surinaamse vriendin
Zo'n slordige 23 jaar geleden in Suriname, toen ik een energieke tiener was, had ik een korte affaire met een vrij pure Afro-Surinaams meisje van mijn leeftijd. Hoewel het vluchtig was, is dit meisje altijd in mijn gedachten gebleven, omdat ik, als Hindoe geloof dat liefde een eeuwige band schept tussen twee mensen. Als ik niet naar Nederland geëmigreerd was, dan zou ik nu zeker getrouwd zijn met een Afro-Surinaams meisje, omdat ik vrij vaak op zulke types verliefd werd, maar toen al wist dat het een groot taboe is binnen de Surinaamse gemeenschap.

Hoe werkt een karmische band met alle volkeren?
Binnen de karmaleer staat de eeuwige wet van actie en reactie centraal in al je handelingen, gedachten en daden, zowel uit je vorige levens als in je huidige manifestatie in een aards lichaam. Voor mij als Hindoeschrijver komt mijn karma uit de toekomst als toetje erbij in mijn huidig bestaan. Hierom moet ik heel exact denken, om zuivere kennis te kunnen offeren aan Altecrea. Alleen de beste bloem der kennis wil ik offeren aan Altecrea. Het enige doel van karma is om de mens kennis bij te brengen, vaak door schade en schande.

Elk mens is voor de huidige geboorte reeds miljoenen keren gereïncarneerd in vele soorten stoffelijke lichamen. Hierom is de kans heel groot dat elk mens eens een Afrikaan, een Europeaan, een Indiër of iets anders was in het verre verleden en dit is een van de voornaamste oorzaken van het bestaan van een karmische band met alle volkeren in onze huidige micro-schepping.

Vanuit zuiver wetenschappelijk oogpunt gezien is er altijd een directe materiele band tussen een willekeurig mens en een zuivere Afrikaan. Geloof je dit niet of weiger je dit te geloven. Hier het bewijs.

Uit onderzoek blijkt nu dat er ongeveer honderd genen zijn die huidskleur en pigmentatie bepalen. Wij mensen hebben bijna 2,9 miljard genencombinaties. Typische Afro-genen coderen voor een platte neus, dikke lippen, sterke pigmentatie, brede kaak, zwart kroeshaar en een grove lichaamsbouw. Het zichtbare genetische verschil tussen twee willekeurige mensen is feitelijk uiterst klein, tot bijna nanoprocenten. In feite betekent dit dat het grootste rasverschil tussen de oren zit en niet in het verstand. Zuivere rassen ontstaan vaker door politieke, religieuze en maatschappelijke krachten, dan door verstandelijke redenaties.

Opmerkelijk is dat veel blanke meisjes meestal donker gekruld schaamhaar hebben en hierom duidelijk een Afro-gen bezitten. Het zogenaamde Hindoeras is een volstrekte religieus geïnspireerde volksmythe. Onderontwikkelde Hindoestanen en koelielanders vertellen mij vaak dat iedereen met zwart glad haar en een bruine huidskleur automatisch Hindoe is, wat getuigt van een primitieve aapachtige denkwereld, met weinig kennis van de echte Hindoeïstische geloofsovertuiging, conform de Veda's, de Bhagavad Gita, en de andere duizendeneen Hindoegeschriften. Bestudeer eens onderstaand citaat over het vuilnisbakkenras en het vuilnisbakkengeloof.

WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 55 of 87
Uitstervende Nederlanders
Mein Kampf, deel 2

SECTIE: 3.0. Heilige theorieën
3.5.9. (9) Het ideale vuilnisbakken geloof

 • 3.5.9. (9) Het ideale vuilnisbakken geloof


 • Link naar hele boek:
 • Inhoudsopgave: Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2
 • (begin citaat)
  Hindoestanen zelf, oftewel het Indiase ras, worden door wetenschappers ingedeeld bij het kaukasische hoofdras, hoewel er genoeg bewijzen zijn dat zij ontstaan zijn door intensieve vermenging van alle hoofdrassen. Het befaamde Hindoeras is dus in feite een hypergemengd ras en kan hierom gezien worden als een vuilnisbakkenras, want alle rassen zijn in de loop van duizenden jaren op superieure wijze samengesmolten op het Indiase subcontinent. Dit is verrassend en heel boeiend voor de toekomst van de mensheid. Als alle zuivere hoofdrassen op een grondige wijze met elkaar vermengd zouden worden, dan ontstaat er een vuilnisbakkenras, die er precies zo zal uitzien als de gemiddelde Hindoestaan of Indiër. Juist hierom geloof ik vaak dat het heel goed is als alle zuivere hoofdrassen fanatiek met elkaar gaan paren en zich grondig vermengen, om een internationaal vuilnisbakkenras te doen ontstaan, die vervolgens rijp is om zich massaal te bekeren tot het Hindoeïsme, als ideale vuilnisbakken geloof voor de perfect gemengden (mulatten, moksi's en dogla's). Hierover kan nog flink gefilosofeerd worden in elke bruine kroeg.
  (einde citaat)

  Complementaire rassentheorie
  Om beter inzicht te krijgen in het nut van de vele rassen en volkeren in onze huidige micro-schepping van Altecrea is bestudering van mijn onderzoek naar de complementaire rassentheorie nuttig. Hieronder is de link geplaatst naar het betreffende hoofdstuk uit mijn boek.

  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 47 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering

  36. Complementaire rassentheorie
  link url

 • 36. Complementaire rassentheorie
 • link hele boek:

 • Go to Inhoudsopgave: 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
 • Pleidooi voor een koelievrij Nederland
  De koelielanders in Nederland denken uiterst dom en racistisch over het Hindoeïsme en vernietigen hiermee zelf hun hele geloof, taal en cultuur. Prominente hindoestaanse organisaties, zoals Omroep Hindoe Media (OHM), Hindoeraad Nederland, Sanatan Dharm, Hindulife en de vele Arya Samaj stromingen maken zich schuldig aan rassenhaat en discriminatie door systematisch ieder mens met Afro-genen uit te sluiten en te negeren. Zelfs ik word door deze organisaties buitengesloten, omdat mijn moeder geboren is in een islamitische familie en een directe afstammeling is van de Arabische Moghuls uit India en Pakistan. De koelielanders zijn uiterst onderontwikkeld en kunnen geen opbouwende bijdrage leveren aan het voortbestaan van een zuiver Nederland. In theorie is dit een argument om een koelievrij Nederland te realiseren binnen enkele generaties. Verjaging of radicale genetische assimilatie in speciale Nederlandse DNA-reactorkampen van alle koelielanders in Nederland is een van de middelen hiertoe.

  Nederland heeft in principe niets aan de discriminerende koelielanders. Hun lafheid, laagheid, aapachtigheid en rattenmentaliteit heeft Suriname totaal geruïneerd. Door hun degeneratie kunnen koelielanders mijn manifest over Shri Rama ka Desh niet begrijpen, omdat zij alleen in doksa, daroe, doekoe, dansi, daal en diabetes geloven. Lachwekkend is dat honderden koeliemeisjes zelfmoord plegen als zij niet mogen uitnaaien met een heleboel lange mannen in hun gemeente, wat een hard bewijs is van het falen van de vele hindoestaanse organisaties.

  Het citaat hieronder vond ik toevallig ergens op een verdwaald forum.

  Comments on: Studie: negers jagen schrik aan
  Bron:

 • http://www.sargasso.nl/archief/2005/05/09/studie-negers-jagen-schrik-aan

 • Kritisch weblog dat richting geeft aan uw zinloos gedobber op het www

  (begin citaat)
  Diezelfde onderbuik die bij blanke mannen in een beschamende kramp schiet als hij tegenover een naakte neger staat?

  Een resultaat, een reflex van enkele generaties blanke conditionering op vooroordelen ?

  De blanke magere sabel tegenover de tot mythe opgeblazen buitenproportionele erectie van de barbaar, de potente wildemannen van de non- blanke man die zich de ondergang van het frêle vrome blanke vrouwtje ten doel stelt.

  Want ik vermoed dat de blanke man zich achtergesteld en vernederd voelt als het op geslachtsverkeer aankomt en moeite heeft om als inferieur schepsel door de negervrouw of om het even welk ander non-blank genegeer(d)t te worden in zijn ambitie haar naar eigen willekeur te bezitten en haar zijn wil op te leggen.
  Omdat dat zo hoort te gaan en als het anders loopt is de ander (lees iedere non -blanke en anti -christ) is, ziek, gestoord, crimineel of ongehoorzaam.

  Dan is de non -blanke plots brutaal en arrogant en even hooghartig als de eerste de beste 'fuut' van een of ander academisch dispuut. Onuitstaanbaar en zo'n meisje verdient het op haar plaats gezet te worden d.m.v van gewelddadige penetraties jegens het inferieure ras en zich de maatschappelijke verminking door het bot sexisme van blanke kruisridders moet laten welgevallen. De gangster/ghetto rap is imitatie van de heersende machtsverhoudingen die historisch gesproken geworteld zijn in geweld, culturele dominantie en 'goddelijke' overheersing van blank over zwart( cultureel -economische kloof)

  Kortom, het is niet zo moeilijk, het is jaloezie, racisme en een voorspelbare uitkomst.
  De burgerlijke clichécultuur zoekt zelf bevestiging als reactie op haar onbewust minderwaardigheidscomplex wat volgens mij ten grondslag ligt aan dergelijk vaag onderzoek.

  Het is typisch opnieuw een zeer oude topdog- underdog discussie over de manipulatie en beeldvorming over rassenverhoudingen, sexualiteit en discriminatie.
  (einde citaat)

  Waarom haten mensen negers?
  Vele jaren geleden vertelde een Afro-Surinaamse man mij: 'Als je een neger bent, dan is er altijd een probleem'. Ik sprak vijf minuten met hem en zag hem nooit meer, maar vrijwel iedereen met een minieme hoeveelheid Afro-genen vertelt mij altijd ditzelfde verhaal, met wat andere woorden. Punt nu is dat raciale vooroordelen altijd gecultiveerd en geconditioneerd worden binnen een normen en waarden patroon, dat men weleens cultuur en geloof noemt. Men maakt van elk nieuwgeboren mens een racist en dat lijkt een standaard patroon te zijn binnen alle menselijke beschavingen. Zelfs binnen mijn familie en hindoestaanse kennissenkring zie ik dergelijke racistische denkpatronen.

  Wijzen hebben altijd gezegd: 'Waar rook is, is er vuur'. Hierom zal er altijd negerhaat zijn in een wereld met negers. Er zal altijd racisme zijn in een menselijke waanwereld met vele rassen, mengrassen en zogenaamde raszuivere volkeren. Tel daarbij nog lekker op dat er steeds opnieuw slimmeriken geboren worden, die een nieuwe binaire haatdoctrine aan de verdwaasde mensheid schenken en daarmee het aantal oorlogen en genocides in de toekomst kwadrateren. Leuk hè, die mensheid, waar ik niet meer bij wil horen. Het mooiste van een mensachtig wezen is dat hsij kan weigeren om mens te zijn. Het onmogelijke kan mogelijk worden.

  Kies radicaal voor een Nieuw Afrika
  Er sterven binnen tien jaar bijna 70 miljoen mensen in Afrika door aids en oorlogen. Hierdoor gaat een groot deel van de productieve bevolking verloren en ontstaat er een aidsgeneratie in Afrika. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor de armoede in dit continent. Wat kunnen negers buiten Afrika hieraan doen?

  Er wonen buiten Afrika ongeveer vijftig miljoen negers en die zijn welvarender. Volgens mij moeten zij iets doen om de ellende in Afrika stop te zetten. Diverse Afrikaanse schrijvers en denkers hebben ditzelfde gezegd. Afrika is het continent van de negers en hierom moeten alle negers buiten Afrika nu meteen radicaal kiezen voor het opbouwen van een Nieuw Afrika. Afrika heeft alle negers nodig en moet gered worden.

  Potentie van Afrika
  Afrika is een continent met heel veel natuurlijke hulpbronnen. Een groot deel ervan is weliswaar woestijn, maar met Israëlische woestijnteelttechnologie kan dit ontgonnen worden. Hier moet men aan werken. Nu worden vele grondstoffen geroofd uit Afrika door corruptie en vriendjespolitiek. Rijke handelaren uit de Westerse wereld kopen politieke leiders om en roven Afrika leeg. Het volk van Afrika moet hiertegen strijden en de plundering radicaal stop zetten. Hiervoor is oorlog nodig en ook een hardcore Afro-revolutie in heel Afrika.

  Negers terug naar Afrika
  Het klinkt heel racistisch als ik ervoor pleit dat alle negers terug moeten naar Afrika, om hun negercontinent op te bouwen. Velen van hen leiden een luxueus bestaan in de Westerse wereld en willen niet geassocieerd worden met Afrika. Dit is fout, omdat zij bewuster moeten leven en hun afkomst niet moeten verloochenen. Kies ervoor om neger te zijn en noem jezelf een Afrikaan. Alleen zelfbewuste negers kunnen Afrika opbouwen en welvaart brengen. De negers buiten Afrika zijn goed ontwikkeld en weten alles over economische ontwikkeling en welvaartsgroei. Het is hun taak om nu een Nieuw Afrika op te bouwen.

  Black power en Afrika
  In de Verenigde Staten van Amerika is de Black Power beweging aardig bezig. De eigen zwarte identiteit wordt nu meer gewaardeerd. Maar er zal pas een revolutie ontstaan, als al deze Black Power figuren radicaal kiezen om een Nieuw Afrika op te bouwen. Via investeringsfondsen en remigratieprojecten kunnen zij dit realiseren. Met een beetje technologie kunnen zij wonderen verrichten in Afrika. Zij moeten dit helemaal zelf doen.

  Negers verneuken de boel altijd
  Het is voor velen totaal onduidelijk hoe de bittere ellende en aidsepidemie in bijna zestig negerlanden geïnterpreteerd moet worden. Mensen vertellen mij vaak dat negers gewoon de boel verneuken en alles maar laten stikken. Hier lijkt het inderdaad op. Veel Black Power figuren en heel veel Afro-fundamentalisten klagen alleen de hele dag en geven de 'blanke' heteroman eeuwig de schuld van al hun ellende en onderontwikkeldheid. Maar zij vergeten dat de Aziaten ook vier eeuwen gekoloniseerd zijn en er wel in geslaagd zijn om vooruit te gaan, zonder hulp van de 'blanke' boeman. De huidige generatie 'blanken' weet zelf niet meer hoe zij om moeten gaan met de erfzonde van hun misdadige en oorlogszuchtige voorouders. Men heeft ervan geleerd en men wil de neger niet meer als slaaf gebruiken. Maar men verlangt wel naar een welvarend negercontinent en veel 'blanke' meisjes voelen veel liefde voor vitale negers. In zekere zin houden negers zichzelf nu eeuwig dom, achterlijk en onderontwikkeld. Hier moeten zij zelf iets aan veranderen. Kwestie van plichtsbesef en mentaliteit, zoals Delano Desi Bouterse al twintig jaar geleden uitte tijdens massameetings in Suriname.

  Ter besluit
  Afrika is nu de zwakke schakel in de wereldeconomie. Dit is heel slecht voor de hele mensheid. Er is behoefte aan een revolutie in het zelfbewustzijn van negers buiten Afrika. Zelfhaat is niet de juiste weg. Negers zijn ook volwaardige wezens in mijn huidige micro-schepping. Wij zijn allemaal medeschuldig aan de dood van tweeduizend kinderen per dag in Afrika en wij moeten hier iets aan doen. Hierom schrijf ik deze tekst en hoop dat negers in Nederland hier iets mee gaan doen. Elke neger dient te kiezen voor Afrika, omdat dat het beloofde continent is van het negerras. Verander je toekomst en wees zelfbewust als neger. Altecrea heeft het negerras geschapen in mijn huidige micro-schepping, om te bloeien en niet om te sterven of om gediscrimineerd te worden. Doe hier zelf wat mee, als je neger bent en deze tekst gelezen hebt van mij.


  Go to next Epage...

  Lijst citaten en feiten over Afrika

  1. 'Afrika is na Azië het grootste continent van de wereld, zowel in oppervlakte als in bevolking. Het beslaat zo'n 30 244 050 vierkante kilometer (vasteland en eilanden samen), wat 20,3% van de totale landoppervlakte van de aarde is. Het wordt bewoond door meer dan 800 miljoen mensen - ongeveer een zevende van de wereldbevolking.'

  2. 'In Afrika komen veel burgeroorlogen voor. Deze worden dikwijls veroorzaakt door politieke onrust, twisten en corrupte regeringen. In Tsjaad woedde jarenlang een burgeroorlog tussen het woestijnvolk de Touareg, gesteund door Libië, en de boeren uit vruchtbaarder streken. Gevechten tussen de Matabele- en Shonastammen in Zimbabwe hebben aan velen duizenden mensen het leven gekost. De burgeroorlog in Rwanda tussen Hutu's en Tutsi's is een voorbeeld van een recente burgeroorlog.'

  3. 'Ook de hongersnood veroorzaakt veel ellende. De voedselproductie in Afrika gaat niet gelijk op met de stijging van de bevolkingsaantallen. Als de oogst tegenvalt, verhongeren er binnen een paar maanden duizenden of zelfs miljoenen mensen.'

  4. 'Er is veel armoede in Afrika. Jarenlange koloniale activiteiten van de Engelsen, Fransen, Italianen en Belgen heeft in veel landen van dit continent enorme armoede gebracht.'

  Bron citaat 1 tot 4:

  Wikipedia - Afrika

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika

 • 5. Uit NRC, cahier:
  'Doodgezwegen aids-epidemie decimeert Afrika
  De sluipmoordenaar '

  6. 'Aids heeft in Afrika malaria als doodsoorzaak nummer één verdrongen. Ten zuiden van de Sahara is een op de twaalf volwassenen besmet. En toch doen de regeringen alsof van een epidemie geen sprake is. De grote slachting moet nog beginnen.'

  7. 'Ten zuiden van de Sahara was vorig jaar een op de twaalf volwassenen besmet. Tweederde van de 33,4 miljoen HIV-lijders ter wereld - 22,5 miljoen mensen, van wie bijna één miljoen kinderen - leeft in een regio die maar tien procent van de wereldbevolking beslaat.'

  8. 'Het US Census Bureau, een Amerikaanse overheidsinstelling die zich specialiseert in bevolkingsgegevens, voorspelt dat zwart Afrika over tien jaar 820 miljoen mensen telt, ruim zeventig miljoen minder dan wanneer er geen aids-epidemie zou zijn geweest.'

  9. 'Elke dag sterven gemiddeld 6.000 Afrikanen aan aids maar bij begrafenissen wordt het woord angstig gemeden. In Zimbabwe hebben ze het over 'de lange ziekte'. In Zambia sterven mensen aan 'lopende zaken'. En in Nigeria hebben ze het over 'de ziekte die heerst'.'


  10. "Kun je je voorstellen wat er met een land gebeurt waar een op de vier volwassenen is besmet", zegt Calle Almedal, een Zweedse topfunctionaris van de VN-organisatie UNAIDS in zijn kantoor in Genève. "Binnen tien jaar gaat een op de vier leraren dood, een op de vier verpleegsters, een op de vier soldaten, een op de vier boeren, een op de vier moeders. Wie haalt het water? Wie verzorgt de kinderen. Een aantal Afrikaanse landen stevent op chaos en volledige ineenstorting af."

  11. 'In Zimbabwe was de gemiddelde levensverwachting vorig jaar al gedaald tot 39,2 jaar, ruim 25 jaar lager dan wanneer er geen epidemie was geweest. Het aantal mensen dat van één inkomen moet leven, is onder invloed van de plaag van 5,9 naar 8,1 gestegen. De armoe neemt toe.'

  Bron van citaat 5 tot 11

  NRC Webpagina's
  28 AUGUSTUS 1999

 • http://www.nrc.nl/W2/Lab/Aids/1.html
 • 12. 'VN luidt noodklok, door ERNST SPAAN, december 2002
  Onlangs was het weer Wereld AIDS-dag. Herdacht werden de 20 miljoen AIDS-doden tot nu toe. Gedacht werd aan de huidige 40 miljoen mensen die met HIV zijn besmet onder wie drie miljoen kinderen. De gevolgen zijn groot, economisch maar vooral ook voor de miljoenen AIDS-wezen: rond de 13,5 miljoen kinderen verloren hun vader en/of moeder door AIDS. Hun aantal zal volgens een rapport van UNAIDS en UNICEF in 2010 naar verwachting tot 25 miljoen zijn toegenomen. '

  Bron van citaat 12

  Demos, Jaargang 18, november/december 2002,
  Nidi, Uitgave Nederlands interdisciplinair demografisch instituut

 • http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm02101.html

 • 13. 'Derde zwangeren in Zuid-Afrika seropositief
  Bron: Novum/AP
  Datum: 21 juli 2006
  Iets meer dan 30 procent van de Zuid-Afrikaanse vrouwen die zwanger zijn, is seropositief. Dat meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van volksgezondheid in een vrijdag uitgebracht rapport op basis van een onderzoek in 2005.
  Volgens het onderzoek hebben naar schatting 5,54 miljoen Zuid-Afrikanen het aidsvirus HIV onder de leden. Dat zijn er bijna evenveel als in 2004 en minister van volksgezondheid Manto Tshabalala-Msimang noemde het in een voorwoord bemoedigend dat het aantal nieuwe besmettingen niet meer stijgt.'

  Bron citaat 13

  Hiv Vereniging Nederland

 • http://www.hivnet.org/Actueel/archief_2006/julsept_2006/derde_seropositief.htm
 • 14. zondag 26 juni 2005
  'Afrika: Hoe het imperialisme miljoenen mensen in armoede drijft
  In de aanloop naar de G8-top in Gleneagles proberen Blair en zijn waarschijnlijke opvolger Brown om op de kar te springen van verschillende campagnes tegen armoede. Ze proberen zichzelf voor te doen als politici die opkomen tegen de wereldwijde armoede, tegen de afbraak van het milieu, etcetera. Tegelijk wordt geprobeerd om de positie van het Britse kapitalisme te versterken tegenover haar rivalen elders in Europa. '
  Robert Bechert, Comité voor een Arbeidersinternationale

  15. "Structurele aanpassingen"
  'Officieel heeft Afrika een schuld van 300 miljard dollar, maar daarvan "kwam zo'n 235 miljard tot stand tussen 1985 en 1995 als onderdeel van het volgen van structurele aanpassingsprogramma's... 270 miljard van de 300 miljard die de afgelopen 30 jaar werden geleend door sub-Sahara Afrika, is al terug betaald." (citaat van Kamran Kousari en Richard Kozul-Wright, medewerkers van een VN-programma voor Afrika in de Britse krant 'The Guardian', 20 december 2004).'

  16. 'Deze "structurele aanpassingsprogramma's" (SAP's) waren harde neoliberale bezuinigingsprogramma's die een regelrechte aanval vormden op de levensstandaard van de bevolking, en tegelijk de schuldenlast deden toenemen. Een Nigeriaanse senator, Farouk Lawan, stelde eerder dit jaar: "Het is niet te rechtvaardigen dat Nigeria de afgelopen twee jaar 3,5 miljard pond aan schulden heeft afbetaald terwijl tegelijk de schuldenlast met 3,9 miljard pond is gestegen en dat zonder nieuwe leningen. Zo kan het niet verder. We moeten iets doen aan deze schulden." (Guardian, 26 april 2005) '

  17. 'Terwijl de ministers van financiën van de G8 weigerden om de schulden volledig kwijt te schelden, kwam er wel een akkoord over 40 miljard dollar. Hierdoor hebben de 18 betrokken landen per jaar 1,2 miljard dollar extra ter beschikking. De Commissie voor Afrika stelt echter dat het continent per jaar 25 miljard dollar extra nodig heeft!'

  18. 'Het akkoord zal de VS het komende decennium bijna 1,75 miljard dollar kosten, wat een in het niet valt vergeleken met de kosten van de oorlog in Irak. Eind september zal de invasie en de bezetting van Irak de VS alleen al 207,5 miljard dollar hebben gekost!'

  19. 'Het rapport van Blair's commissie staat vol met betekenisloze frasen zoals: "Afrika zal eindelijk tot resultaten komen". Er wordt geen enkele serieuze kritiek genoemd op de belangrijkste imperialistische mogendheden. Terwijl er kritiek gegeven wordt op het feit dat de imperialistische landen dagelijks bijna 1 miljard besteden aan "het subsidiëren van de productie van ongewenst of onnodig voedsel", wordt niets gezegd over het feit dat de wereldwijde uitgaven voor oorlog in 2004 zo'n 1.000 miljard dollar bedroegen, oftewel 3 miljard dollar per dag!'


  Bron citaat 14 tot 19

 • http://www.offensief.demon.nl/oud/imperialisme%20armoede%20Afrika.html
 • Offensief, voor strijd, solidariteit en socialisme

 • http://www.offensief.nl

 • 20. 'Ethiopie: aids-preventie
  De afgelopen tien jaar tekende zich in Ethiopië een seksuele revolutie af. De geleidelijke doorbraak van het taboe op seks - in de media, het gezin, onder de jeugd - heeft geleid tot een enorme toename van moderne middelen tegen ongewenste zwangerschap en HIV/aids.'

  Bron citaat 20

  Ministerie Buitenlandse Zaken

 • http://wwwminbuzanl.econom-i.com/default.asp?CMS_ITEM=MBZR006453470
 • 21. 'Nigeria. Bevolking. Nigeria is een dichtbevolkt land, met ca. 130 miljoen inwoners. Die behoren allen tot een van de meer dan 250 verschillende stammen, waarvan de Haussa en Fulani in het noorden (29%), de Igbo (Ibo) in het zuiden (18%), de Yoruba in het westen (21%) en de Ijaw (10%) de belangrijkste zijn. Ook de Tiv (5%), de Kanuri (4%), en de Ibibio (3,5%) vormen stammen van respectabele grootte. Zeker de belangrijkste stammen zijn in een voortdurende strijd om de macht verwikkeld, wat van tijd tot tijd tot geweldsuitbarstingen leidt. Daarbij komen spanningen vanwege religieuze verschillen: de Haussa bijvoorbeeld zijn overwegend moslim, terwijl de Igbo overwegend christen zijn.'

  22. 'Van alle inwoners van Nigeria is 60% moslim, 30% christen en 10% aanhanger van traditionele natuurgodsdiensten. In voornamelijk de noordelijke islamitische staten geldt de islamitische wet, de Sharia. In het voornamelijk christelijke zuiden gelden de wetten van de overheid, terwijl de aanhangers van natuurgodsdiensten hun eigen rechtspraak hebben.'

  Bron citaat 21 tot 22

  Wikipedia, Nigeria

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria

 • 23. ''I Am Good At What I Do'' - Holland Based Actor Obude Taiwo
  By Stella Dimoko-Korkus
  Jul 28, 2006, 02:05

  picture of Obude Taiwo:

  Question 17. One last question, if you were appointed minister of information in Nigeria, how would you use Nollywood to dry clean Nigeria's dirty image abroad?
  ...If I ever have the opportunity to be appointed a minister in Nigeria, I will first of all create a body to look into the ways movies are made in Nigeria. Build at least three film Villages in Nigeria. Organise symposiums where Nigerian film makers would be interacting regularly with their foreign counterparts.
  Workshops on better script and screen play writing. Build film schools... Of cause this would look unusual at first because I am only a Minister of Information... But I will work my butt off convincing the Government to invest on these projects, because with all these in place we can start telling our own indigenous stories and they will be unique and not the over flogged stories of Hollywood. People would be drawn to our country not only because of the positive message our films would be projecting, but also beautiful locations too... because we have so many exotic places that has not been captured on any Nollywood film because of finance and lack of good infrastructures. Finally I would create a very good distribution network, this will help producers and investors recoup their money, create more jobs, pass better information about Nigeria and allow the world to see Nigeria from another view because film is a very powerful tool of information.

  Bron citaat 23

  Website Nigerian movies, Nollywood

 • http://www.naijarules.com/artman/publish/article_88.shtml

 • Overige bronnen

  Socialistworld.net

 • http://www.socialistworld.net

 • The African review of books

 • http://www.africanreviewofbooks.com
 • Morocco times.com

 • http://www.moroccotimes.com
 • ***

  Go to next Epage...


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved