Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Deel 3 # 5: Suriname na 2000
ONDERWIJS

Offeraar    Dewanand
Offercode   wksur006
Offerdatum   zaterdag 23 oktober 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

De wereld wordt een dorp, is een veelgehoorde uitspraak tegenwoordig. Is dat echter waar en hoe moeten wij erop reageren. Europa heeft zich nu verenigd tot een Euro-blok, en staat nu sterker dan ooit, op de wereld. Willen zij soms opnieuw de wereld veroveren, net als driehonderd jaar geleden, en moeten wij soms lijdzaam toekijken, hoe zij ons brood, en misschien onze vrouwen, afpakken? Zijn wij soms incompetent, of geloven wij in onze eigen onmacht?

Het ferme antwoord van Zuid-Amerika op de Euro moet snel gegeven worden, want anders zullen die blanke Europeanen opnieuw de totalitaire macht in de wereld veroveren. Die Euro is goed en professioneel gepland en is ongetwijfeld onderdeel van het nieuwste veroveringsplan van de Europeanen. Hoewel de autochtone bevolking van Europa sterk zal afnemen, willen zij opnieuw de macht in de wereld veroveren, en alle andere niet-Europese volkeren onderdrukken en/of uitbuiten.

Zoals wij allen weten ligt Suriname in Zuid-Amerika. Toch voelt geen enkele Surinamer zich verbonden met deze regio, omdat zij geleerd hebben om zich Europees en ontwikkeld te voelen, want dat is modern en staat zo tof. Allemaal toffe mensen die Surinamers; nu zijn zij wel bedelaars, maar dat zijn zij ondertussen wel gewend. De blanke is voor hen een afgod, die zij onvoorwaardelijk geloven en vereren.

Goed, genoeg gekletst; nu het echte krachtige antwoord op de Euro, van die agressieve Europeanen. Het wordt tijd dat de wereld het geheime overheersingsplan van de Europeanen gaat dwarsbomen, en dat er tegengas wordt gegeven aan het Europese machtsblok. Zuid-Amerika moet de koppen bij elkaar steken, en een eigen regionale munteenheid invoeren. Ik noem deze munt, ‘De Latin’, en geloof dat invoering ervan niet onmogelijk is, zolang iedereen de voordelen ervan onderkend en deze ook daadwerkelijk ondersteund.

De landen die mee moeten werken aan ‘De Latin’ zijn o.a. alle landen in Zuid-Amerika, heel Midden-Amerika, het hele Caribische gebied, en eventueel Mexico. Frans-Guyana is een apart geval, en kan niet opgenomen worden zolang de Fransen daar nog zitten. In feite moet Frankrijk dit land onafhankelijk verklaren, of continentale belasting betalen voor de goedkope lanceringen van Europese raketten, op Zuidamerikaans grondgebied. Twistpunt van de toekomst. Of er moeten voortaan ook Zuidamerikaanse astronauten verplicht mee doen.

Voordat Christoffel Columbus zijn pootjes in de nieuwe wereld plaatste, werd de hele regio beheerd door de Inca’s, die een perfekte en harmonieuze Inca-economie hadden opgebouwd. Het hele systeem werkte perfect, want er waren geen hongersnoden, milieuvervuiling, dictators, en inefficiënte politieke stelsels. Toen waren de problemen kleiner en mensen vormden een eenheid. Nu is deze hele regio verdeeld in kleine en miserabele landjes, die elkaar op geen enkele wijze ondersteunen of liefhebben. Suriname, Guyana en Frans-Guyana zijn vreemde eendjes in Zuid-Amerika, en integreren niet in de regio. Niemand doet hier iets aan en iedereen blijft in hsijn eigen modder ploeteren. Daarom is de tijd nu rijp om een economische unie in Latijns-Amerika op te bouwen, en daarbij direkt al die kleine en onmachtige staatjes goed mee te slepen in de toekomst. Het heeft geen zin om te denken dat het niet kan, want dat is te simpel en klinkt toch zo dom. Ik geloof dat het wel kan, en hoop dat de overheden en het bedrijfsleven het nut van ‘De Latin’ inzien.

De volgende stappen zijn vereist om “De Latin” in te voeren:

 1. Oprichten van een centrale coördinatie en planningsraad. Haalbaarheid bepalen, en alle partijen bij elkaar roepen in de regio. De overheden en het bedrijfsleven moeten eerst het welwillige Ja-woord geven en de voordelen erkennen.

 2. Oprichten Centrale Latijns-amerikaanse bank.

 3. Nationale munten stabiliseren. In Suriname kan bijvoorbeeld een nieuwe munteenheid worden ingevoerd, die volledig gedekt is door goud of door een stabiele valuta van een groter land.

 4. Stimuleren regionale handelsstromen. Inventariseren goederenstromen, regionale produktie, en streven naar regionale zelfvoorziening. De economieën van de landen die mee zullen werken aan de Latin, raken dan vervlochten met elkaar en worden op elkaar afgestemd.

 5. Opheffen onderlingen handelsbarrières. Vrij personen en goederenverkeer.

 6. Juridische wetten afstemmen op elkaar. Harmonisatie van wetten en formele regels.

 7. Volkeren in regio voorlichten, warm maken, en de Latin invoeren.

Al deze bovenstaande stappen zullen natuurlijk enkele decennia duren, maar als er nu een wil is, kan het gerealiseerd worden. Er moet snel gehandeld worden, want anders pakken die hebzuchtige Europeanen de hele wereld opnieuw in.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. "Deel 1 # 5: "Suriname na 2000"; ONDERWIJS"
 2. "Deel 2 # 5: "Suriname na 2000"; Surinaamse economie stabiliseren
 3. "Deel 3 # 5: "Suriname na 2000"; Het Zuid-Amerikaanse antwoord op de Euro: De Latin
 4. 'Deel 4 # 5: "Suriname na 2000; Verbreden Surinaamse economie'
 5. 'Deel 5 # 5: Suriname na 2000; Optimalisatie maatschappelijk-politieke leefklimaat'

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved