Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Deel 2 # 5: Suriname na 2000
Surinaamse economie stabiliseren

Offeraar    Dewanand
Offercode   wksur005
Offerdatum   zaterdag 23 oktober 1999

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Een economisch spreekwoord zegt:
“De wil van het volk zal de economie weerspiegelen, en de kracht ervan waarborgen”.

Als dit spreekwoord waar is, zal het ook moeten gelden voor de Surinaamse economie na het jaar 2000. Dit heeft veel consequenties, en verplicht elke burger om hard te werken aan het bevorderen van de welvaart van Suriname. De huidige burger voelt zich weliswaar onmachtig, en te klein, om de hele economie te veranderen, maar hsij dient te beseffen in de toekomst, dat dit helemaal niet zo is. Ieder steentje van elke burger is waardevol en kan ervoor zorgen dat het hele bouwwerk niet instort.

Een goed voorgelicht volk doet wonderen. Sedert de opkomst van de massacommunicatie technologie is de wereld sterk veranderd, en kan de staat elke burger binnen enkele uren mobiliseren, of bewust maken van de wil van de leiders. Hierom is het noodzakelijk dat alleen zeer goed geschoolde, intelligente en gemotiveerde figuren in de top zitten, en het land in woord en daad bijstaan en ontwikkelen.

De economie van Suriname is al enkele decennia een puinhoop, en iedereen lacht zich een blauwtje als er over de Surinaamse gulden wordt gesproken, hetgeen niet verwonderlijk is. Toch moet er in de toekomst iets aan gedaan worden. Het heeft weinig zin om een paradijselijk land te laten wegrotten in een stinkend moeras, vol zwammen en onmachtige schimmels.

Herstrukturing van het bankwezen in Suriname is de eerste stap om de hele economie te stabiliseren. Het geheim van het bankwezen moet dichter bij de burgers worden gebracht, zodat de girale geldstromen vergroot worden. Mensen moeten goed voorgelicht worden over de voordelen van sparen, of desnoods beleggen in erkende en gewaarborgde aandelen, van bedrijven of beleggingsfondsen. In een echte liberale staat moet een groot deel van de nationale bezittingen in handen zijn van het volk. Elke burger moet toegang hebben tot het bankwezen, en erop kunnen vertrouwen. Dit laatste is de grote uitdaging voor de Surinaamse banken, en is allesbepalend voor succes. Voor het bestrijden van inflatie is het noodzakelijk om de kontante of chartale geldstromen te minimaliseren, zodat het bankwezen meer spaargeld in kas heeft, en goedkoper geld kan lenen aan bedrijven en particulieren. De journalisten moeten dit hele proces ondersteunen, en beseffen dat er een taak voor hen is weggelegd.

Voor een stabiele economie is het noodzakelijk dat er geproduceerd wordt, en dat er voldoende hoogwaardige exportprodukten voorradig zijn. Dit betekent dat de grondstoffen (v.b.: hout, vis, rijst) verwerkt moeten worden, tot hoogwaardige eindprodukten (resp.: dure meubels, gerookte visfilet, diepvries rijstschotels). Het geleidelijk aan opbouwen van een verwerkingsindustrie is noodzakelijk, waarbij eventueel samengewerkt kan worden met de binnenlandse universiteiten. Een joint-venture met een buitenlands bedrijf is ook mogelijk, maar moet streng worden beheerd.

Onnodige produkten importeren is niet goed voor de binnenlandse economie. Het is beter als het volk leert te eten wat het land zelf produceert, omdat dat de beste weg is naar onafhankelijkheid. ‘Eet je eigen (cassave)brood, melk en eieren’, moet het motto worden voor het volk. Elk individu moet zich bewust worden van het belang van deze leus, en ernaar leven. Luxe goederen uit het buitenland kunnen beter niet gekocht worden, en het geldoverschot kan beter op de eigen bankrekening gezet worden.

De overheid moet een gunstig ondernemersklimaat creëren, zodat het goedkoop wordt om een eigen bedrijf te beginnen, of een bestaand bedrijf uit te breiden. Alleen bedrijven kunnen produceren en dienen daarom vereerd te worden. Lage fiscale lasten, brede aftrekposten, en goedkope leningen, zijn zaken die gunstig zijn voor elk bedrijf, zodat er groei en expansie uit voort kan vloeien.

De jonge en kwetsbare Surinaamse economie moet zich na het jaar 2000, ontwikkelen tot een energiek lichaam. Alleen de slimme ondernemers zullen inzien dat er veel mogelijkheden zijn, omdat dit land veel reserves heeft, en geen hemeltergende natuurrampen kent, zoals bijvoorbeeld Japan. Wat voor zin heeft het om nu te denken dat niets kan? Zo bereikt niemand iets en zal geen enkel mens zich kunnen ontwikkelen. Intelligentie is het inzien wat wel kan, en welke koers de beste is, ongeacht angsten en vooroordelen. Voor mij is het duidelijk dat er grote mogelijkheden zijn in dit jong landje, en dat iedereen snel moet zijn om de Surinaamse vissen te vangen, die na 2000 in de Surinamerivier zullen ravotten.

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. "Deel 1 # 5: "Suriname na 2000"; ONDERWIJS"
 2. "Deel 2 # 5: "Suriname na 2000"; Surinaamse economie stabiliseren
 3. "Deel 3 # 5: "Suriname na 2000"; Het Zuid-Amerikaanse antwoord op de Euro: De Latin
 4. 'Deel 4 # 5: "Suriname na 2000; Verbreden Surinaamse economie'
 5. 'Deel 5 # 5: Suriname na 2000; Optimalisatie maatschappelijk-politieke leefklimaat'

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved