Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Harde brief aan Afrocentrist Egmond Codried, d.d. 22 maart 2006

Persoonlijk aan: Afrocentrist EGMOND CODFRIED
EEMSTRAAT 36
2515 VS DEN HAAG

Onderwerp: uw valse beschuldigingen

Delft, woensdag 22 maart 2006

Beste Afrocentrist Egmond Codfried,

Jouw brief van 7 maart 2006 (zie onder, uit gastenboek reactienummer 196) bevestigt alle negatieve vooroordelen rondom negroïde volkeren. Ik heb besloten om alle correspondentie tussen ons na 7 maart openbaar te maken, omdat ik jou heel dom, naïef, ondankbaar en onderontwikkeld vind.

Je concludeert dat ik jou haat. Nou, ik ben zelf gekleurd en ik onderzoek al jaren de diepere oorzaken van de trieste negerslavernij gedurende de periode tussen 1500 en 1900. Ik ben de enige Hindoe die hierover openlijk dingen schrijft en die zich echt zorgen maakt om de huidige ellende van negers in Afrika. Ik weet dat dit politiek incorrect is, omdat de Westerse media en politici het prima vinden dat de negers wegrotten in Afrika en zelf geloven dat zij inferieur, dom en laagwaardig zijn. Jij dient goed te beseffen dat ik al deze dingen heel diepgaand onderzoek.

Onze Surinaamse oorsprong
Jij en ik zijn geboren en getogen in Suriname. Hierom dacht ik van, ok., die Egmond is mijn landgenoot en ik wil hem ondersteunen met mijn beste kennis en kunde. Ziehier het resultaat van mijn acties.

Troost voor klotenegers

 • Troost voor klotenegers - Rudie Kagie, Vrij Nederland

 • Rudie Kagie, uit Vrij Nederland
  Offeraar Rudie Kagie
  Offercode wfor0291
  Offerdatum 25 februari 2006
  Bron: Vrij Nederland 25 februari 2006, nummer 8, jaargang 67, Rubriek
  De Kleine Wereld

  Citaat:
  'Via internet mengde de Surinaamse schrijver Egmond Codfried zich in de discussie. In zijn pas verschenen boek Maria Jacoba van Goor betoogt Codfried dat Belle van Zuylen, Alexander Poesjkin, Alexander Dumas, Colette, de Engelse koninging Charlotte en Ludwig von Beethoven allemaal van Afrikaanse afkomst zijn. In een collegiale waarschuwing aan de allround hindoeschrijver wijst Codfried erop dat Denawand met diens 'waanzinnig gescheld op klotenegers'zwarte Surinamers van zich vervreemd: 'Het lijkt alsof je een soort ouderwetse plattelandse Hindoestaanse achterlijkheid een schijn van wetenschap en geleerdheid geeft door het op schrift te stellen. Als je serieus werkt aan je rehabilitatie zou ik voorstellen dat je je constructief opstelt. Je hebt je straf er al opzitten en ik vind dat je recht hebt op een nieuwe kans.'
  (einde citaat)

  Besef goed Egmond dat Rudie Kagi onderstaande tekst van mij grondig bestudeerde en besloot om jouw zogenaamd boek en kleinzielig onderzoek te vermelden. Ik had namelijk netjes alle reactienummers van jouw officiële brieven genoemd en Rudie Kagi ging eens snuffelen in het gastenboek van Kritisch Podium Dewanand. Zie hieronder het citaat over jou in mijn tekst:

  Klote negers hebben Suriname verrekt

 • Klote negers hebben Suriname verrekt

 • Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1186
  Offerdatum dinsdag 10 januari 2006

  Citaat:
  Betoog Afrocentrist: Egmond Codfried
  Het Afrocentrisme is het tegenovergestelde van het Eurocentrisme. Ik sprak hierover met Afrocentrist, Egmond Codfried en kocht zijn boek (zie lit.). Hij heeft namelijk bewijzen gevonden dat er tientallen zwarten (negers) en kleurlingen voorkomen in de adellijke stambomen van heel Europa. Hij heeft ontdekt dat Belle van Zuylen een oma had die van negroïde origine was en Maria Jacoba van Goor (1687-1737) werd genoemd. Ook heeft Egmond Codfried ontdekt dat diverse portrettekeningen van gepigmenteerde adellijke personen gewoon gewit zijn, wat een vorm van geschiedvervalsing is. Hij heeft adellijke organisaties hierover wat vragen gesteld, maar kreeg nooit een bevredigend antwoord. De tekst van deze brieven is te vinden in het gastenboek van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl, reacties nummers: 52, 57, 61, 79, 90, 92, 93, 94 en 95.

  Opmerkelijk is dat Egmond Codfried de 'blanke' volkeren beschouwd als een gefixeerd albinoras, omdat hij Afrocentristisch hierover denkt. Het is voor mij onduidelijk of afrocentristen pleiten voor afrikanisering van de hele wereld op een gewelddadige wijze, precies zoals Adolf Hitler oorlog voerde om het Arische ras de totalitaire macht te geven op aarde. Vaak hoor ik wel dat de talloze Afro-volkeren heel negatief denken over zichzelf en eerder geloven in hun eigen minderwaardigheid. Een gemengde vrouw vertelde mij zelfs dat de zelfhaat bij negers en mulatten geïnternaliseerd is en alle geestelijke ontwikkeling naar een sterker zelfbewustzijn blokkeert. Dit betekent dat de meeste negers gevangen zitten in een eigen inferioriteitscomplex en niet meer goed kunnen functioneren, als intelligente mensen. Dit is natuurlijk niet goed voor de vooruitgang van het negerras.
  (einde citaat uit wfor1186)

  Nu heb je het harde bewijs dat je veel aan mij te danken hebt. Maar je kan mij niet begrijpen, omdat ik Hindoe fundamentalistisch denk over alles wat gemanifesteerd is in de huidige micro-schepping van Altecrea, waarin ik nu leef, als de mannelijke persoon Dewanand. Jij bent voor mij slechts een gereïncarneerde ziel (atma) met een stoffelijk omhulsel dat men ziet als een neger. Ik kan hier niets aan veranderen. Ik vertelde je ook eerlijk dat veel Hindoestanen inderdaad een diepe haat voelen voor kafri's (scheldwoord neger in Sarnami). Hun mening kan ik niet veranderen, want dat behoort niet tot mijn karmische plicht in dit leven. Ik vertel Hindoestanen wel altijd dat zij laf en kruiperig zijn, omdat zij Suriname hebben verlaten en het land in diepe ellende hebben gestort. Alles hierover kan je in juni lezen, als ik mijn boek over Suriname online publiceer. Lees vooral mijn manifest: Shri Rama Ka Desh en stuur je reactie maar.

  Wees blij dat Hindoes nog nooit een ander volk hebben misbruikt of uitgemoord. Zelfs ik moet mij strikt houden aan het hoge eergevoel van de Hindoebeschaving en hierom adviseerde ik jou. Het publiek en al mijn lezers mogen nu weten wat ik jou adviseerde afgelopen maanden.

  Mijn adviezen aan Afrocentrist Egmond Codfried
  Egmond Codfried zag acht jaar geleden een historische schilderij van een negroïde figuur (zie posting onder: 'De toevallige vondst van een Afrocentrisch portret van Maria Jacoba van Goor') en ontdekte opeens dat er voor 1492 (voordat zeerover Columbus in Amerika landde) ook negers waren in Germaans/christelijk Europa. Hij begon toen alle musea en historische beeldarchieven uit te pluizen, om te bewijzen dat sommige vooraanstaande nobelen van gemengde of Afro afkomst waren. Hij kopieerde zonder toestemming alle schilderijen en compileerde een Afrocentrisch geschrift (zie onder) die hij nu zwart probeert te verkopen.

  Vele adellijke organisaties ontvingen brieven van Egmond Codfried, maar niemand reageerde hierop. Hij schreef ook brieven aan musea en kreeg geen respons. Uiteindelijk concludeerde Egmond Codfried dat men de negroïde afkomst van diverse notabelen en edelen uit de Europese geschiedenis stelselmatig verzwijgt en dat deskundige restaurateurs zelfs diverse oude schilderijen hebben gewit, om de gekleurdheid te verdoezelen.

  Ik luisterde hiernaar en besloot om Egmond Codfried het volgende te adviseren:
  'Richt een onderzoeksinstituut op, samen met erkende historici en iconografen, om diepgaand te onderzoeken hoeveel gekleurde, negroïde of gepigmenteerde figuren voorkwamen in Germaans/christelijk Europa, voor het begin van de negerslavernij. Dan pas zal je erkend worden en gehoord worden door de massa. Organiseer je en maak hiervan je levenswerk'.

  Ik bood hem steun aan hierbij, kontakten, fondsen en wilde zelfs het projectplan ontwikkelen, om flinke Europese subsidies los te krijgen, geheel zonder eigenbelang. Egmond Codfried vond mijn strategische adviezen gewoon lariekoek en vond het zelfs raar dat ik zonder eigenbelang achter hem stond en niet eens geld vroeg. Maar ja, ik wilde hem slechts helpen om zijn karmische missie op deze wereld succesvol te voltooien, want ik denk immers Hindoe fundamentalistisch. Helaas koos hij hier niet voor en beschuldigt mij nu van stalking. Onvoorstelbaar.

  Wat is Afrocentrisme?
  Afrocentristen beschouwen de mensheid vanuit negroïde oogpunt, zuiver visueel, zonder te letten op cultuur, nationaliteit, geloof of taal. Het gaat er bij de Afrocentrist dus alleen om of iemand negerbloed heeft of met een neger naar bed geweest is. Tenminste, zo werkt het in de praktijk. Feitelijk is Afrocentrisme het extreem racistisch denken, gedragen en handelen van mensen met Afro of negroïde genen. Een Afrocentrist let vooral op uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, neusvorm (platte negerneus), dikke lippen, vorm schedel, haartype (zwart, kroes, dreadlocks, of gekruld), kleur penis, enz. Egmond Codfried kan zelfs aan een geconserveerde teen zien of iemand een negergen heeft, zoals hij mij vertelde.

  In principe is Afrocentrisme de ideologische basis voor Afro-fundamentalisme, precies zoals de rassentheorie van Nietsche de ideologie van het (blank) nazisme was tijdens het Hitler tijdperk. Ik geef objectief toe dat de gepigmenteerde Hindoes ook een eigen rassenleer hebben en elkaar hierom keihard onderdrukken en onderling bitter discrimineren. Juist hierom plegen heel veel gepigmenteerde Hindoestanen psychologisch en/of fysiek zelfmoord. Hindoestaanse meisjes geloven hierdoor dat de 'blanke' man een afgod is van hogere afkomst en seksen (spec.: naaien, pijpen, likken, zoenen) of trouwen hierom met een 'blanke' om met hun onderdrukkende afgod te leven. Het domme en bekrompen racisme van gepigmenteerde Hindoestanen leidt helaas tot de ondergang en zelfvernietiging van alles wat hindoestaans is en is een oorzaak van het hoge zelfmoordcijfer onder deze etnische groep.

  Het is feitelijk juist heel intelligent als een specifiek menselijk collectief een eigen rassenleer ontwikkelt en dit vrij consequent toepast, om zich goed te voelen. De eigen rassenleer is eigenlijk niets anders dan een simpele en primitieve gelukkigheidsfilosofie. Hierbij refereer ik naar een korte Chinees uit het hartje van China, die mij in de kantine van een universiteit vol lange 'blanken' trots vertelde dat kleine mensen juist beter voor het milieu zijn en goedkoper zijn. Ook deze kleine Chinees heeft dus een eigen rassentheorie, om met zichzelf gelukkig te zijn. Ik onderzoek al deze dingen al vijftien jaar en verwijs geïnteresseerden naar mijn boeken, die ik in juni zal publiceren op het Kritisch Podium Dewanand.

  Egmond Codfried is een radicale racist
  Radicaal racisme is wettelijk niet strafbaar, tenminste zolang er geen bewijsbare wetovertredende delicten uit voortvloeien. Een radicale racist let in principe alleen op uiterlijk waarneembare kenmerken, ten gevolge van specifieke genen in het DNA van een persoon. Doordat Egmond Codfried in al zijn teksten en uitlatingen uitsluitend let op uiterlijke Afro kenmerken, kan onomstotelijk bewezen worden dat hij een radicale racist is. Uit eigen ervaring weet ik dat heel veel negers uit Suriname radicale racisten zijn en voor alles een racistische oplossing bedenken. Dit is een van de diepere oorzaken van alle ellende in de Surinaamse multikul.

  Het is heel hypocriet dat Egmond Codfried mij beschuldigt van het haten van hem, vanwege zijn afkomst, omdat hij duidelijk aantoont dat hij een radicale racist is en de denk- en geloofswereld van een Hindoe fundamentalist niet kan begrijpen. Een radicale racist is eigenlijk altijd een extreme materialist, die alleen aan zijn eigenbelang en geldelijk gewin kan denken. Dit materialisme en egoïsme is duidelijk in de brief van Egmond Codfried aan mij, vooral in deze zin:
  'Deze vermelding heeft mij overigens ook niets opgeleverd.'

  Overigens vond ik niet 160 maar slechts 90 zoekresultaten voor Egmond Codfried op internet op 22 maart 2006. Zoek eens zelf naar hem, klik op onderstaande zoekquery:

 • http://www.google.nl/search?hl=nl&q=egmond+codfried&btnG=Google+zoeken&meta=
 • Advies: Ga Afrika opbouwen, je bent geen Europeaan
  Mijn advies aan Egmond Codfried is om zich in te spannen om Afrika te redden van de ondergang. Europa, en ook Nederland, heeft radicaal afgerekend met het negerras, omdat zij nu geconfronteerd worden met het radicale racisme van negers, Afrocentristen, Antillianen, Surinamers, Somaliërs, Turken, Marokkanen, moslims, allahtonen, Hindoestanen en vele andere gekleurde of zwartachtige niet-westerse volkeren. Ik vind het heel triest dat de Nederlandse volksmassa nu verbitterd is en leeft in een kastemaatschappij. Dit is niet de schuld van 'blanken', want de negers, allochtonen en Hindoestanen zijn zelf hieraan schuldig. Ik moet hierbij wel opmerken dat ik het minst of totaal niet gediscrimineerd wordt door nationalistische of extreemrechtse 'blanken' of Germanen en dit wonderlijk vind. Nationalistische 'blanke' Nederlanders zijn feitelijk geen radicale racisten, want zij letten vooral op geestelijke en ideologische verbondenheid met land, vlag, volk en taal. Dit zijn dingen die ik diepgaand onderzoek.

  Mijn beste Egmond Codfried,
  ontwikkel je verder en spaar geld om voorgoed naar je geliefde Afro-continent, Afrika te verhuizen. Hier in Europa heeft men jou niet echt nodig hoor en men kan je zelfs vergassen op je oude dag, als mijn heilige karmische missie op deze planeet faalt, om jou en miljoenen anderen te redden, na mijn vertrek uit dit stoffelijk lichaam. Voor mij ben je echt geen neger, maar slechts een dwalende ziel in de lege oceaan van mijn huidige micro-schepping.

  Vergeet nooit dat elke Hindoe zegt:
  'Leef en laat leven'

  Wees blij dat ik Hindoe ben en jou laat leven.

  Alle eer en lof aan Altecrea

  Dewanand
  Delft

  Ps
  Mijn advies aan jou om naar Afrika te migreren, onderschrijft de Afro-schrijver Ssekitooleko Deo ook in zijn onderstaand betoog.

  Africa has to get new breed of humans (Opinion)

  The Monitor (Kampala)
  January 4, 2000
  By Ssekitooleko Deo

  Kampala - I wish to agree with Charles Onyango-Obbo's article, "Slave Trade Took Our Best, Left Us Chaff" (The Monitor Dec. 08). I go a step further to suggest that if Africa is to rediscover itself, it must acquire new, improved breeds of not only plants and animal species but also humans.

  This can be done through cross-breeding with superior human beings from other continents; inviting our relatives, the Afro-Americans, to come back and occupy our highest political and economic positions, and recalling the colonialists to govern us for a specific period. The latter can be done by privatising the political structure of our governments.


  Source: Africa News Online (archive wfor0198)

 • www.africanews.org
 • Dit citaat is ook vermeld in mijn gepubliceerde tekst:
  De Nieuwe Ariërs (NA)

 • De Nieuwe Ariërs (NA)

 • Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1193
  Offerdatum 22 februari 2006  Uit Gastenboek reactienummer 196
  Datum: 7 maart 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: per post ontvangen brief: Inzake Stalking
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  Letterlijke tekst van beschuldigende brief per post verzonden aan Dewanand:

  Den Haag, 7 maart 2006.
  Inzake: Stalking

  Geachte heer Waldo Dewanand ***,

  Gaarne herinner ik u eraan dat ik u de vorige week vriendelijk heb laten weten dat onze gezamenlijke reis van slechts enkele maanden, heden ten einde is gekomen en dat onze wegen zich moeten scheiden.

  De reden is dat ik heb vastgesteld dat u mij haat. Mogelijk een redeloze haat waarvan u zelf niet bewust bent omdat haten blijkbaar het enige is dat men u heeft geleerd en waarmee u aandacht genereert. Ik baseer deze constatering op uw zinloos grievende geschriften tegen de groep die mij aan het hart gaat en wat u persoonlijk tegen mij zei en wat ik verder heb ervaren als pogingen tot dwang en manipulatie.

  Gaarne wijs ik u erop dat ik al langer als acht jaar serieus werk maak van mijn schrijfcarriere, dat ik mijn werk reeds in verschillende theatervoorstellingen zag, eerbewijzen in de vorm van een reisbeurs, de nominatie voor een grote toneelprijs en een schrijfopdracht voor een toneelstuk verwierf zonder uw tussenkomst. Mijn naam komt zonder uw tussenkomst en door mijn eigen inspanningen 160 maal voor in google. De vermelding van mijn korte stukjes in het gastenboek van uw site, die voor 99% door uzelf wordt volgeschreven, staat in geen enkele verhouding tot wat ik verder doe aan activiteiten en publiciteit. De verschijning van mijn stukjes op uw site heeft niets aan contacten, publiciteit of boekverkoop opgeleverd. Mijn vermelding in de VN is de keuze van Rudie Kagi en kan niet gezien worden als een inspanning van u ten behoeve van mijn carriere. Deze vermelding heeft mij overigens ook niets opgeleverd.

  Ik herhaal dus mijn verzoek aan u om mij in vrede te laten en geen stalking mails meer te sturen. Ik gaf eerder aan dat uw geschriften mij zeer van streek maken, en daar u mij sinds mijn verzoek toch tweemaal heeft lastig gevallen met uw epistels, beschouw ik dat als verder bewijs dat u mij kwaad wil doen.

  Indien u mij nogmaals lastig valt door middel van geschriften of wat dan ook zal ik mij ogenblikkelijk wenden tot de politie van Delft.

  (origineel ondertekend met blauwe pen, kopie conform)

  Hoogachtend.

  Egmond Codfried


  Toegevoegde noot

  Racistische posting van Egmond Codfried in gastenboek
  Historische kring Maarsen
  Uit gastenboek van:

 • http://hkm.mygb.nl


 • Belle van Zuylen's vergeten oma:
  Maria Jacoba van Goor (1687-1737)
  Een beknopte studie over zwarten en kleurlingen
  in Europa en Nederland door de eeuwen heen

  De toevallige vondst van een Afrocentrisch portret van Maria Jacoba van Goor vormde aanleiding tot dit bronnen en literatuur onderzoek naar Europese zwarte en gekleurde personen. Haar kleindochter barones Belle van Zuylen (1740-1805), geeft aan dat zij niet-wit is, heeft een zwart bewustzijn, maakt al haar romanpersonages bruin en zwart, en omringd zich met zwarte en gekleurde mensen. Tevens was de vondst een reden om de literatuur van Belle van Zuylen, de biografieën en de herkomst van haar fortuin, door een afrocentrische bril te bekijken. Met haar gekleurde grootmoeder past onze Belle van Zuylen madame de Charrière, in het rijtje van schrijvers als Alexander Pushkin, Alexander Dumas en Colette, Elizabeth Barrett en Robert Browning. Evenals Ludwig von Beethoven en Queen Charlotte van Engeland. Europeanen met grote verdiensten die zwarte voorouders hadden. Verder blijkt dat Belle bevriend was met Pierre-Alexander Du Peyrou (1729-1794), een bruine Surinaamse plantagehouder, die ook bekend is als de vriend en uitgever van het werk van Jean Jaques Rousseau. Deze studie buigt zich over de gedachte dat zwarten in Europa allochtoon en vreemd zouden zijn, waar vaststaat dat zwarten al vanaf de klassieke tijd in Europa leven. Dit vernieuwende werk voorziet in vele namen en veel portretten van gekleurde Europeanen.


  EGMOND CODFRIED
  ISBN 90-808067-2-2

  EERSTE (VERBETERDE) DRUK 2005

  170 pagina's, A4, 82 A4 illustraties, lijmbinding.
  Prijs: EURO 17,00 of EURO 20,50 inclusief porto, per exemplaar. (2X=38,50)
  Bestellen: slechts door overmaking op Mees Pierson 25 73 84 367 ten name van E. Codfried,
  O.v.v. aantal, naam en adres.
  UITGEVERIJ: EGMOND CODFRIED
  EEMSTRAAT 36
  2515 VS DEN HAAG

  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved