Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Lezing Hindoestaanse immigratie in Nieuwegein,
zondag 4 juni 2006

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1202
Offerdatum   11 september 2006
Plaats     Nieuwegein

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Onze voorouders komen uit India. Dit is iets wat wij nooit moeten vergeten. Wij zijn met hart en ziel voor eeuwig verbonden aan India, vooral door onze cultuur en geloof.

Gedurende de periode tussen 1873 en 1917 vertrokken ongeveer 34000 Brits-Indiërs als contractarbeider naar Suriname. Volgens schattingen zijn er tussen de periode 1834 tot 1937 ongeveer 30 miljoen mensen uit India geëmigreerd naar tientallen koloniën, om daar te werken. Er woonden toen ongeveer 300 miljoen mensen in India. Twintig procent vestigde zich voorgoed in het land waar zij gingen werken. Enkele van deze landen zijn Burma, Sri Lanka, Malaya, Mauritius, Brits-Guyana, Natal en Trinidad.

Surinaamse planters hadden de Nederlandse regering verzocht om arbeiders uit India, China en Indonesië te halen, omdat de slavernij op 1 juli 1863 was afgeschaft en er een tekort aan werkkrachten was ontstaan op de plantages. In 1870 sloot het Nederlandse koningshuis een overeenkomst af met Engeland, dit was het zogenaamde Koelietractaat. Koningin Victoria bekrachtigde dit contract op 10 februari 1872.

In India waren er tegenstanders van de emigratie van werknemers uit India. Een van deze nationalisten was Gopal Krishna Gokhale. Hij noemde het een vorm van dwangarbeid en vond het niet goed dat Indiërs naar een vreemd land gingen, om te werken. Ook Mohandas Gandhi was een tegenstander van deze emigratie uit India. Hij slaagde erin om het totaal stop te zetten. Hierdoor zorgde Gandhi ervoor dat Hindoestanen overal in hun nieuwe thuisland een minderheid werden en minder politieke macht kregen. Als de immigratie uit India door was gegaan tot op heden, dan zouden Hindoestanen in Suriname nu een meerderheid zijn en dan zou er meer vrede en welvaart zijn in dit land. Hierom heeft Gandhi onze toekomst, als Hindoes behoorlijk verslechterd.

De meeste Indiase immigranten voor Suriname kwamen uit de districten Bihar en United Provincies. Er waren ronselaars in India die verkondigden dat zij naar het land van Rama gingen en dat het daar een paradijs was. Feitelijk is Suriname voor ons hindoestanen het land van Rama. Lees eens mijn manifest Sri Rama ka Desh. Hierin maak ik duidelijk dat wij hard moeten werken aan ons paradijs uit het verleden. Wij kunnen Sri Rama ka Desh zelf maken. Suriname, Guyana en Frans-Guyana beschouw ik als Sri Rama ka Desh.

Wie zijn wij?
Veel Hindoestanen in Nederland vragen zich vaak af wat zij nu zijn. Hierover iets in het kort.

Ik noem de afstammelingen met een Hindoeïstische levensovertuiging in Nederland Hindoelanders, omdat zij enerzijds net als gewone Nederlanders leven en denken, maar ook nog een beetje hindoeïstisch geloven.

Onze taal, geloof en cultuur zijn de dingen die ons binden aan India en aan alle overige 30 miljoen Hindoes buiten India. Hier moeten wij trots op zijn. Wij zijn afstammelingen van de oudste beschaving ter wereld. Onze Hindoebeschaving bestaat al tienduizend jaar en het is de best ontwikkelde ter wereld. Iedereen praat positief over het Hindoeïsme.

India gaat nu heel sterk vooruit en is bijna nummer een van de wereld op ICT en software gebied. In India werken er zelfs meer vrouwen als programmeur van computers dan in de bekrompen 'blanke' wereld, wat aangeeft dat de Hindoecultuur veel hoger ontwikkeld is en vrouwen meer waardeert als intelligente mensen. Hindoevrouwen zijn beschaafder, intelligenter, mooier, slimmer, schoner en hoger ontwikkeld dan de Westerse.

Onze hindoestaanse identiteit is nu verbonden met die van alle Indiërs, vooral doordat wij afstammelingen van dat volk en ras zijn. Dit kan je met een mooi woord een geglobaliseerde Hindoe identiteit noemen. Ik voel mij sterker verbonden met India, vooral omdat er veel discriminatie en uitsluiting is in Nederland. Als je hier een andere kleur hebt en niet-blank bent, dan hoor je er nooit bij. Men gaat je altijd discrimineren en uitsluiten. Hierom moeten wij niet jammeren en huilen, maar gewoon kiezen voor onze Hindoe identiteit, om te overleven.

Ik heb ondanks heel veel problemen overleefd en ben nu bekend als hindoeschrijver en onderzoeker. U kunt mij alle vragen toesturen. Bezoek ook mijn website en mail gerust.

Bronnen
Radjinder Bhagwanbali, "Contracten voor Suriname", Uitgeverij Amrit, Den Haag, 1996, proefschrift doctoraat examen Katholieke Universiteit Nijmegen.

Tijdens de lezing werd onderstaande flyer verspreid met pittige stellingen. Zie de link hieronder naar deze flyer.
Stellingen m.b.t. Hindoestaanse immigratie

 • stellingen Hindoestaanse immigratie bij lezing op 4 juni 2006
 • Stellingen

  Na deze lezing werden vanuit de volle zaal vele vragen gesteld. Hieronder een verslag.

  Vraag 1:
  Waarom heeft Mohandas Gandhi de immigratie van Hindoestanen stopgezet?
  Antwoord
  Vele critici vonden de contractarbeid een vorm van verkapte slavernij en wilden het afschaffen. Mohandas Gandhi vond het vooral erg dat Indiase vrouwen heel slecht behandeld werden na hun emigratie uit India en wilde vooral hierom dit stopzetten, wat hem ook lukte, na overleg met het Britse koloniale leger en rijk.

  Vraag 2:
  Verliep de immigratie uit India direct of via andere landen?
  Antwoord
  In de havens van Calcutta, Madras en Bombay waren er immigratie agenten, die Indiërs lieten emigreren naar de koloniën overzee. Het ronselen van deze contractarbeiders was echter een taak van arkatia's die het hele land afreisden om mensen over te halen om India te verlaten. Sub-agenten in de vele districten betaalden de arkatia's geld (variërend per gebied van 8 tot 50 roepia per persoon) voor elke aangeleverde contractarbeider. Alle Indiërs voor Suriname zijn vanuit havendepots in Calcutta verscheept en geronseld in de provincies: United Provinces (47 %), Oudh (25 %), Bengal en Bihar (22 %) en de rest in Punjab, Madras, Bombay, Nepal, Orissa en Rajputana, waarbij de herkomst van 0,2 procent onbekend is.
  De verscheping vond dus direct vanuit India plaats. Een miniem percentage van de Indiërs reisde echter op eigen houtje door naar andere koloniën na hun kontrakttijd.

  Vraag 3:
  Zijn wij niet een beetje te laat met de vraagstelling of Hindoestanen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van Suriname?
  Antwoord
  Volgens mij is het nooit te laat om te denken aan een Nieuw Suriname, met welvaart en vrede voor alle rassen en volkeren, onder leiding van een Hindoemeerderheid van minstens 80 procent. Vergeet vooral niet dat alle economische cijfers nu bewijzen dat de welvaart in de nazistische 'blanke' Europese Unie binnen dertig jaar tijd sterk zal afnemen en dat zal een motief worden van Hindoelanders hier om, eventueel met militaire steun uit India, de macht over te nemen in Suriname en zo een welvarende Hindoestaat op te richten. Technisch en economisch wordt dit mogelijk over tien jaar.

  Zelf geloof ik dat het tegen die tijd verstandig is om het Driestromenland uit de tijd van voor de christelijke terrorist en rover Christoffel Columbus in ere te herstellen, door Suriname, Guyana en Frans-Guyana te herenigen en om te dopen tot Shri Rama ka Desh. Dit betekent dan wel dat de Fransen moeten oprotten uit Frans-Guyana, eventueel met logistieke steun van Al Qaida en het machtige handelswapen van alle ex-koloniën op onze planeet. Vooral de BRIC nations (Brazilië, Rusland, India en China) kunnen tegen die tijd deze oorlog ondersteunen tegen de Franse imperialisten.

  Vraag 4:
  Is het niet een illusie om van Suriname een Aziatisch land te maken?
  Antwoord
  Nee, het is zeker geen illusie of dagdroom. Beschouw eens de feiten.
  Negers in Suriname zijn beslist geen Europeanen of Westerlingen, want de 'blanke' Westerse wereld vertrapt en veracht hen, als lagere rassen (untermenschen). Waarom herdenkt de Europese Unie wel elk jaar de historische correctie van Adolf Hitler wel, wat men onterecht de Joodse Holocaust noemt (er stierven ook negers, zigeuners en mulatten in nazi Duitsland, maar die tellen niet mee), maar de wrede moord en verkrachting van bijna 200 miljoen negers, Aziaten en kleurlingen door 'blanke'christelijke heteroseksuele mannen uit koloniaal barbaars Europa niet? Dit is het harde bewijs van het nieuwe Europese zwijgracisme en dit is veel erger dan wat Adolf Hitler ooit deed met de Joden.

  Negers hebben nu van Suriname een puinhoop gemaakt en zitten stuk voor stuk in een vreselijke identiteitscrisis, welke zij niet zelf kunnen oplossen. Hierom is het vooral in hun belang om tien miljoen sterke en energieke Indiërs en Aziaten te laten emigreren naar Shri Rama ka Desh om een bloeiende Hindoestaat op te richten, met welvaartsgaranties voor iedereen.

  Vraag 5:
  Wat gaan wij dan doen met de andere mensen in Suriname? Gaan wij dan alle negers eruit schoppen?
  Antwoord
  Negers hebben vierhonderd jaar uitbuiting, verkrachting en ontmenselijking meegemaakt en hebben hierom recht op onze hulp en steun, om ook gelukkig te kunnen leven in Shri Rama ka Desh. Vergeet vooral niet dat elke Hindoestaan of Indiër voor minstens dertig procent Afro is, in genetische zin. Hindoes tolereren elk volk en ras en hebben zich nooit schuldig gemaakt aan volkerenmoord en genociden. In Shri Rama ka Desh zullen negers een welvarende minderheid zijn, met een ijzersterke en rechtvaardige inkomensbescherming en met alle menselijke grondrechten die in de statuten van de Verenigde Naties genoemd zijn. Negers die toch weg willen uit het hindoeparadijs, Shri Rama ka Desh, mogen natuurlijk vertrekken.

  Vraag 6:
  Hoe zit het met de oorlog om Kashmir, die al twintig jaar gevoerd wordt door Pakistan?
  Antwoord
  Het volk van Pakistan heeft schoon genoeg van haar domme staatsleiders en wil terug naar India, om niet meer in armoede, angst en onderdrukking te leven. In Kashmir heeft het volk ook genoeg van de dagelijkse bomaanslagen en terreur van fundamentalistische moslims, die op geen enkele manier dit gebied kunnen ontwikkelen. Ik zal komend jaar een zuiver Hindoeïstische oplossing voor het Kashmir probleem lanceren en alle partijen inlichten.

  Vraag 7:
  Vertel iets over de armoede in India? Men verdient daar toch heel weinig.
  Antwoord
  De nummer twee internetkrant ter wereld is Times of India. Er was een interview gepubliceerd met een 'blanke' Amerikaanse jongeman die geëmigreerd was naar India om te wonen, te werken en om carrière te maken. Hij verdiende slechts 250 dollar per maand, maar vertelde dat hij geen belasting en huur hoefde te betalen, zoals in Amerika. Hij kon elke dag lekker eten in restaurants en grote reizen maken in India. Hij was dus dik tevreden en vond India een paradijs.

  De rijkdom in Nederland is kunstmatig, omdat er een duur en slim koopkrachtbeleid ontwikkeld is voor de armen en inactieven (bijstand, WAO, Abw, AOW, huurtoeslag, zorgtoeslag, enz.). In feite is de armoede in Nederland groter dan in India, omdat de netto binnenlandse koopkracht van middenstanders in Nederland kleiner is dan in India. Middenstanders in India kunnen met gemak een groot huis, auto, tuin, tuinman, twee dienstmeisjes en een grote vakantie betalen, wat in Nederland bijna onbetaalbaar is, zelfs voor tweeverdieners. Volgens de nieuwste cijfers leeft slechts 34 procent van de Indiase bevolking officieel onder de armoedegrens. Hou er echter rekening mee dat de informele of zwarte economie van India bijna 2,5 maal groter is dan de officiële. Hierom is de armoede in India slechts iets wat op papier bestaat.

  Ik las gisteren dat er in de USA een potje is gemaakt van bijna 3 miljard dollar voor investeringen in India, omdat dit land een razende groeimarkt is. Het equivalent van dit investeringsbedrag voor Europa is bijna veertig miljard euro, wat duidelijk aangeeft hoe snel de welvaart in India zal groeien komende 25 jaar.

  Armoede is betrekkelijk. Nederland heeft best genoeg geld nu, maar cultureel, religieus en moreel zijn zij straatarm, decadent en onderontwikkeld. Als de grote meerderheid van het Indiase volk over twintig jaar over evenveel geld en luxe beschikt als de Hollanders in ons heden, dan zullen zij in werkelijkheid een triljoen maal meer moraal, cultuur, traditie, taal, wetenschap, geloof en materiele rijkdom hebben dan de lange barbaren uit 'blank' nazistisch Europa.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • stellingen Hindoestaanse immigratie bij lezing op 4 juni 2006
 • Betoog 135 jaar immigratie Hindoestanen uit Suriname

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved