Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

“De toekomst van jonge meisjes in Suriname”

Offeraar       Dewanand
Offercode      art159
Offerdatum     woensdag 1 juli 1998
Gepubliceerd in de Amazone-Post van juli 1998

In iedere tuin zijn er meestal bloeiende planten te vinden. Iedere bloem begint als een jonge knop en kan zich ontwikkelen tot de mooiste van de hele tuin. De tuinier zal altijd de bloemknoppen met veel zorg omringen en ze beschermen tegen ongedierte en vuil, want anders zal er geen schoonheid uit komen. Een land kan ook beschouwd worden als een soort tuin. De bloemknoppen zijn dan de jonge en onschuldige meisjes, die opgroeien in een beschermd milieu en voorbereid worden op hun toekomstige rol in de samenleving. Door de eeuwen heen zijn er duizenden boeken geschreven over jonge meisjes en wij mensen zijn nog steeds niet uitgekletst over dit onderwerp. Over diamanten zijn wij ook nog niet uitgepraat, want schoonheid is eeuwig en onbetaalbaar.

De jeugd moet iets onvergetelijks zijn voor een jong mens, dat op weg is naar volwassenheid en naar een definitieve positie in de samenleving. Aan de opvoeding van jonge mensen, en vooral van jonge meisjes, moet veel zorg en aandacht besteed worden. Een goede moraal, normen, waarden, levensprincipes, goede levensdoelen, maagdelijkheid en goedheid zijn voorbeelden daarvan. In iedere beschaafde samenleving worden er hoge eisen gesteld aan jonge en onvolwassen meisjes, omdat deze groep in de samenleving een zeer grote sociaal-psychologische invloed heeft op de rest van de bevolking. Als een groot deel van de jonge meisjes slecht opgevoed worden, is de kans groot dat het land gewoon geen stabiele toekomst meer heeft en uiteindelijk ten onder zal gaan door immoraliteit en losbandigheid. Sociaal verval begint altijd bij de jonge meisjes van een land. De Schepper van hemel en aarde heeft dit alles zo geregeld en wij mensen moeten daarmee leren leven. Wetten van de Allerhoogste dienen gehoorzaamd te worden en ten alle tijde nageleefd worden. Je verzetten of rebelleren ertegen zal uiteindelijk leiden tot totale ondergang. Het bewijs daarvoor is in het verleden reeds geleverd, toen hele beschavingen ten onder gingen door immoraliteit en normloosheid.

Religieuze principes toepassen in het dagelijkse leven, kan leiden tot meer innerlijke rust en maatschappelijke orde. Dat weten oude, vreedzame volkeren zeer goed. Het is daarom uit religieus oogpunt beter als jonge meisjes maagd blijven tot het huwelijk en een monogaam huwelijksleven leiden. Trouwens wist u dat de beste preventie tegen aids, feitelijk strikte levenslange monogamie is en niet het condoom. Dat schrijven maar weinig journalisten tegenwoordig in de Westerse wereld, want zij zijn voorstander van vele, aktieve en wisselende seksuele kontakten. Zulke propaganda leidt alleen maar tot maatschappelijke problemen en ontwrichte gezinnen. Het lijkt mij helemaal niet modern om op je vijfentwintigste al tien tot twintig sekspartners afgewerkt te hebben. Een voorbeeld van wat het resultaat hiervan kan zijn zag ik laatst. Ik sprak toevallig met een meisje van twintig en vernam dat zij al heel veel sekspartners had gehad, maar nu even geen zin meer had in dat soort dingen. Zij maakte zo een afgeleefde indruk op mij en het trieste was dat zij al uitgebloeid was, en dat op haar twintigste. Teveel seks op jonge leeftijd kan een meisje geheel afmatten en voor de rest van haar leven vernietigen. Het zijn natuurwetten die dit soort dingen regelen en die moeten wij mensen leren gehoorzamen. Een bloemknop mag pas geopend worden, als de tijd daarvoor rijp is, dus na het huwelijk. Het hele gedoe met de pil is daarom niet bevorderlijk voor de toekomst van de jonge bloemknoppen van een land. Iedereen moet hieraan meewerken en niet doen alsof er geen regels zijn of alsof het alleen om het eigen genot gaat in het leven.

Het huwelijk zal hoe dan ook voor eeuwig de basis blijven van een vooruitstrevende en stabiele samenleving. Daarom moeten jongeren zich richten op het aangaan van een duurzaam huwelijk en geen puinhoop maken van hun leven. Alleen zo zal men iets kunnen bereiken als jong en onvolwassen mens. Vroeger werden kinderen niet doodgegooid met allerlei pornografische affiches en overspelige televisieprogramma’s en daardoor hadden zij een echte jeugd. Tegenwoordig lijkt het alsof alle morele normen en waarden overboord gegooid worden. Ontwrichting van de jeugd en de jonge meisjes is het gevolg en dat zal onherroepelijk leiden tot een verloren natie.

De eenheid tussen man en vrouw bepaalt de toekomst van een land. In het gezin werken deze twee samen om iets op te bouwen voor het hele leven en om samen gelukkig te zijn. Een man heeft van nature een trouwe levenspartner, een vrouw, nodig en zal altijd ernaar streven om dat te verkrijgen. Mannen zonder vrouwen zijn altijd ongelukkig, en leiden een leeg en doelloos bestaan. Alleen een vrouw kan een man kinderen schenken, omdat zij in het bezit is van een baarmoeder en alle andere noodzakelijke voortplantingsorganen. Dat heeft de Schepper gewild en daar moeten wij niet mee spotten. In het leven is het de taak om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken, ten gunste van de gehele samenleving. Man en vrouw dienen feitelijk de gehele samenleving, als zij samen iets opbouwen. Daar moeten zij zich altijd van bewust zijn als zij duurzaam samenleven.

In iedere beschaafde en ontwikkelde cultuur komt het verschijnsel huwelijk voor, omdat het een natuurlijke behoefte is van de mens. Bij zo een duurzame verbintenis, die maatschappelijk erkend is, geven de man en de vrouw elkaar het vertrouwen voor het hele leven en beloven elkaar steun en erkenning als menselijke wezens van verschillend geslacht. Het huwelijk is ontwikkeld om de hele samenleving te stabiliseren en om de onbeheersbare emoties en gevoelens in goede banen te leiden. Het geeft zekerheid aan de betrokken partijen en garandeert een succesvol en gelukkig leven samen. Een huwelijk biedt de mogelijkheid om eeuwenlange tradities voort te zetten en de normen en waarden op een efficiënte wijze door te geven aan de volgende generatie. Voor het aangaan van zo een duurzame verbintenis is een hoog niveau van reinheid en rechtschapenheid vereist en dat ontbreekt tegenwoordig bij de haastige en zogenaamd moderne mensen van tegenwoordig. Moderniteit is echter niet zaligmakend en leidt al te vaak tot een ontwrichte samenleving. Het is daarom beter als wij tegenwoordig onze tradities weer gaan respekteren en ze in ere herstellen. Dan zal er weer rust en zekerheid ontstaan in de samenleving en zullen kinderen weer een volwaardige jeugd doorlopen.

Tegenwoordig komt het te vaak voor dat mannen hun verantwoordelijkheid verzaken. Zij willen alleen genieten van de jonge meisjes en verzuimen om hun mannelijke plicht als vader in huis te vervullen. Al te vaak zie ik jonge vrouwen met een of meer kinderen alleen op straat lopen. Als ik hun vraag waarom zij alleen zijn met de kinderen, vertellen zij een dramatisch verhaal. Meestal komt het erop neer dat de genetische vader van de kinderen wel allerlei zoete beloften deed tijdens de verkering of het huwelijk, en er volop van genoot om de vrouw te beminnen en seks met haar te bedrijven. Maar toen de vrouw zwanger werd, besloot meneer om de benen te nemen, omdat hij zich niet mannelijk genoeg voelde voor een volwaardige vrouw en een baby. Het hele gezinsleven trok meneer helemaal niet aan, want hij wilde vrij zijn en met alle vrijstaande jonge meisjes naar bed kunnen gaan. Zulke mietjes zijn eigenlijk crimineel bezig en verwoesten het leven van een jonge vrouw, die netjes opgevoed is en recht heeft op een volwaardig gezinsleven met een echte man in huis. Op dit punt moeten mannen meer verantwoordelijkheidsgevoel tonen en hun egoïstische seksuele behoeften beteugelen. Een man moet zich ervan bewust zijn dat hij de plicht heeft om voor de kinderen te zorgen die hij tijdens enkele genotvolle momenten verwekt heeft bij een trouw of een onschuldig meisje. In sommige culturen worden mannen flink afgestraft als zij hun kinderen niet willen verzorgen en met de vrouw willen leven, na een huwelijk. Het is helemaal niet modern om met een vrouw een kind te maken en haar dan vaarwel te zeggen na het seksuele genot. Veel vrouwen uit Suriname zitten met dit probleem en weten niet hoe zij het moeten oplossen. Het is voor een alleenstaande en in de steek gelaten vrouw met een of twee kinderen heel moeilijk om een zorgzame huisvader te vinden, want de meeste mannen voelen er gewoon niets voor om het vreemde kroost van een andere man te verzorgen of te onderhouden. Toch dienen mannen van tegenwoordig ook naar het belang van de samenleving te kijken en hun natuurlijke weerzin onderdrukken. Een klein kind heeft een vaderfiguur nodig en een vrijstaande man moet daarmee rekening houden, als hij een vrouw met een kind ontmoet. Echte mannen moeten bereid zijn hun mannelijke plicht tegenover een vrouw met kinderen te vervullen en daarom kiezen voor het onderhouden van hen. Mannen, doe iets nobel in jou leven en schroom daarom niet om een alleenstaande vrouw met kinderen te nemen als levenspartner. Goedheid en barmhartigheid zullen in dit leven beloond worden, of in toekomstige.

Een samenleving is altijd het produkt van de gezamenlijke inspanning van vele individuen, die met elkaar duurzame of tijdelijke sociale relaties aangaan. Als mens heb je altijd andere mensen nodig, omdat een mens een sociaal wezen is. Het geeft heel veel voldoening om een ander mens gelukkig te maken, want altruïsme is de weg naar echt geluk. Tegenwoordig denken velen echter dat het alleen maar om de eigen egoïstische behoeften gaat bij sociaal kontakt en verzaken daarom hun plichten tegenover de kanslozen en zwakkeren. Echte menselijkheid kenmerkt zich echter door onbaatzuchtigheid tegenover de andere levende wezens op deze wereld. Het is intelligenter om iets goeds te doen met schaarse middelen, dan om iets slechts te doen in overvloed. Dat dient iedereen zich te realiseren en het oog daarbij op de toekomst van de gehele samenleving te houden. Jij als individu moet iets doen voor de samenleving, want het is het individu, die de maatschappij maakt of breekt. Sociaal verval begint altijd bij het individu en sijpelt door naar de nieuwe generatie, en vervolgens naar de toekomst van het gehele volk. Het is daarom noodzakelijk dat het individu zich nog vandaag op dit moment gaat herbezinnen op hsijn (betekenis: zie voetnoot) rol in de samenleving en eervolle beslissingen neemt in het belang van anderen, die dat nodig hebben. Eervol leven is beter, dan oneervol of zonder respektabele morele normen.

Noot
Uitleg “hsij en hsijn”:
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved