Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

High Tech deportatie Surinamers

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1168
Offerdatum   vrijdag 9 september 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Radicale deportatie van Surinamers kan nazistisch klinken, maar lijkt volgens mij toch de beste oplossing om de onderontwikkelde meute van ruim 400.000 Surinamers in Nederland te helpen met hun problemen. Het concept van de high tech database kaste is veelbelovend en wordt nu uitvoerbaar, dankzij de technologische middelen. Surinamers zouden gebruikt kunnen worden als bruine laboratoriumratten, om meer inzicht te krijgen of dit niet de beste oplossing is voor de grote problemen in onze dolgedraaide multikukelukuu samenleving.

  Uiteraard pleit ik niet ervoor de bruinlanders uit Suriname te onderwerpen aan pijnlijke nazistische experimenten, want dat is ethisch onverantwoord. Deportatie dient niet letterlijk opgevat te worden en slechts gebruikt te worden in een onderzoekende en vooruitstrevende context. Mahatma Pim Fortuyn (RIP) pleitte al voor een radicale oplossing, maar beschikte niet over voldoende bruikbare ideeën en een radicale lange termijnvisie. Doordat ik al vijftien jaar lang onderzoek verricht, geloof ik dat mijn bijdrage significant kan zijn en makkelijk implementeerbaar is.

  Suriname is een paradijs
  Delano Desi Bouterse legde reeds 22 jaar geleden uit dat Suriname een paradijs is en dat elke Surinamer daar trots op moet zijn. Helaas ging het mis met deze revolutionaire idealist, omdat hij niet de nadruk legde op een kennisintensieve aanpak. Zijn grootste fout is dat hij bouwde op incompetente Surinegers en het grootste deel van de intelligente Hindoestanen het land uitjoeg. Ondanks Desi Bouterse is de ziel van Suriname nog steeds een waarlijk paradijs, waar wat mee gedaan moet worden. Het is zonde om er niets mee te doen. Met een beetje Nederlandse kennis en expertise kan Suriname opgebouwd worden tot een echt tropisch paradijs, waar een ieder kan genieten van het luie en lekkere leven. (tip Ref. Zoek met google naar online manifest 'Shri Rama ka Desh')

  Suriname heeft geen natuurrampen, geen vulkanen, geen tsunami's, geen orkanen, geen bar winters klimaat, geen energieprobleem en is zelfs voorzien van het schoonste drinkwater ter wereld. Voor elke ontwikkelde autochtone Nederlander is het totaal onbegrijpelijk dat die onderontwikkelde bruine en zwarte mensen in Suriname hun land niet kunnen opbouwen en zelfs bedelen om voedselpakketten uit Nederland. Dit probleem wordt niet veroorzaakt door Suriname, maar juist door de bruine en zwarte malloten en raddraaiers die daar de boel verzieken en er een grote janboel van maken. Het Surinaamse volk zelf is te laf en te bang om echt radicaal te kiezen voor ontwikkeling en zelfstandigheid en is expert in het afbreken van het eigen intellect. Dit zijn allemaal harde feiten uit de praktijk, zonder al te veel academische statistieken, waar toch geen hond iets aan heeft. Academisch onderzoek is meestal alleen goed voor een mooier gekleurd status papiertje (diploma, bul, dr graad, masters of the universe) maar verder schiet het heilige oervolk er niets mee op.

  Problemen Surilanders
  Er zitten nu ruim 400.000 Surilanders (zie noot uitleg) werkeloos weg te rotten in Nederland. Amsterdam en Rotterdam zitten er vol mee. De werkloosheid onder deze etnische groep bedraagt ruim 40 procent, wat ver boven het autochtoon landelijk gemiddelde is. Om dit te verklaren moeten wij even teruggaan naar de jaren 70 en 80 uit de vorige eeuw. Destijds kreeg elke Surinamer die een luie poot op Nederlandse bodem zette met de grootste spoed een uitkering en wat snoepgeld, om lekker te rentenieren op kosten van het autochtone Nederlandse volk. Er was welvaart en men gunde het de Surinamers van harte, om hier te komen profiteren, als navordering van de achterstallige koloniale schulden. Juist hierdoor kweekte men een generatie van onderontwikkelde en verwende Surilanders, die nooit hadden geleerd om zichzelf verder te ontwikkelen en om normaal mee te doen met de Nederlandse kenniseconomie. Geen enkel gemeentelijk- of staatssubsidiebedrag is in staat om een mens te ontwikkelen, omdat de mens het zelf moet doen, er voor honderd procent voor moet kiezen en offers moet brengen. Meer geld in armoede en onderontwikkeling pompen is de slechtste oplossing, die ooit bedacht is door linkse politici. Het moet anders.

  Momenteel is de Surinaamse gemeenschap in Nederland geheel etnisch georganiseerd. Elke etnische groep leeft in een eigen subcultuur, met Surinaamse en etnisch specifieke elementen, gemixt met wat Nederlandse terminologie. Men heeft er een bont multicultureel Surinaams gezelschap van gemaakt en niemand wordt hier in wezen iets wijzer van. Er is ook een Surinaamse etnische economie uit de grond gestampt in de grote steden en dit versterkt juist de onderontwikkeling en passiviteit, om de eigen problemen op resolute wijze op te lossen. De hele Surinaamse gemeenschap is nu een verdwaalde kudde, die geheel ongeorganiseerd handelt en existeert. Surinegers en Hindoestanen mijden elkaar en werken elkaar zo veel mogelijk tegen als zij iets met elkaar te maken krijgen. Dit racistisch verschijnsel is in feite een van de diepere oorzaken van de ellende en onderontwikkeling in Suriname en binnen Surinaamse organisaties in Nederland. Men bijt elkaar liever dood dan samen te werken. De Surineger wil niet dat een Hindoestaan vooruit gaat en de Hindoestaan wil niet dat de neger het beter krijgt. Dit proces is een van de hoofdoorzaken van een falende multikul en het is uiterst moeilijk om het snel op te lossen.

  Etnische problematiek Hindoestanen
  Op grond van mijn veelvuldig contact met Hindoestanen kan ik rustig stellen dat de meerderheid van de Hindoestanen het leven in Nederland niet leuk vindt en in feite heel graag terug zou willen naar Suriname, als het daar wat beter zou gaan. Ook Surinegers uit mijn kennissenkring schijnen hier precies zo over te denken, maar wensen wel een neger aan de top te zien in Suriname, wat uiterst racistisch denken impliceert.

  Voedselhulp aan Suriname
  Het is toch waanzin dat er elke maand vele duizenden voedselpakketten gestuurd worden naar Suriname, door kennissen en familieleden uit Nederland. Ik kan het echt niet geloven. Er gaan op deze wijze vele tientallen miljoenen verloren aan Surinaams volkskapitaal, dat eigenlijk productief geïnvesteerd zou moeten worden in Suriname, door een Surinaams volksinvesteringsfonds. Het Surinaamse volk is echt kortzichtig en heeft te weinig inzicht en capaciteiten om haar eigen problemen zelf op te lossen. Ik vind het jammer dat Hindoestanen hier niets aan willen veranderen, en hun geboorteland gewoon laten stikken.

  Duur bellen naar Suriname
  Ik verneem vaak informeel dat Surinamers voor enkele honderden euro's per maand bellen naar Suriname. Ook dit is waanzin en pure geldverspilling. Het bewijst alleen maar hoe kortzichtig en egoïstisch Surinamers zijn. Zij vertikken het om te kiezen voor een intelligente oplossing en blijven existeren op het apenniveau. Hier heb ik radicaal genoeg van. Ik zou alle telefoonverbindingen met Suriname gewoon laten blokkeren, als men mij om advies zou vragen.

  Het kooplandbeginsel
  In teksten uit het partijblad van de Centrum Democraten (CD van drs. Hans Janmaat (vrede zij met zijn oernederlandse ziel)) las ik dertien jaar geleden iets over het concept volgens het kooplandbeginsel. De CD experts probeerden een oplossing te vinden voor de aankomende problemen en fantaseerden er lustig op los. Alles vond ik destijds heel boeiend. Volgens dit kooplandbeginsel van de CD moest elke werkloze buitenlander of allochtoon verplicht remigreren naar het herkomstland, waarbij er dan een lagere uitkering verstrekt zou worden, omdat de levensstandaard in dergelijke arme landen stukken lager is.

  In Suriname kan iemand makkelijk rondkomen van nauwelijks 400 euro. Hier in Nederland zou zo een Surinamer dan in hsijn eentje een bijstand krijgen van 800 euro. Deportatie met behoud van uitkering van deze Surinamer zou dus direct leiden tot een besparing van vijftig procent, waarbij hsij wel zelf zijn ticket moet betalen, volgens het leenbijstand concept. Dergelijke oplossingen zijn voor links-radicale politici totaal uit den boze, omdat zij al die kleurtjes zo lekker, geilnat en leuk vinden en er niet wakker van liggen als Nederland verloederd en verarmt.

  Verschil links en rechts blank
  Opmerkelijk vind ik dat linkse blanken liever de meest onderontwikkelden laten emigreren naar Nederland, om hen dan hier te pamperen tot zielige zeehondjes. Rechtse blanken kiezen liever voor economische verzelfstandiging en verlangen naar strikte selectie aan de poort, om kwaliteit en talentvol bloed binnen te halen. Dit zijn enkele fundamentele verschillen tussen de linkse en rechtse ideologie. Ik verwerp beide visies echter, omdat ik als Hindoe Fundamentalist kies voor een kennisintensieve dynamische oplossing, die op langere termijn leidt tot zelfregulerende en maximaliserende functionaliteit, met bio-cybernetische controle en zelfcorrectie mechanismen. Dit is onderdeel van mijn theoretisch onderzoek.

  Deporteer de kansloze Surinamers.
  Ruim zestig procent van de in totaal dertig procent werkloze Surinamers in Nederland is totaal kansloos, om ooit nog wat op te bouwen in Nederland. Vaak zijn dit mensen boven de 35 jaar, die eens te maken kregen met een setback, een tegenslag of met ziekte, waardoor zij niet meer verder konden. Ruim veertig procent van deze groep is blijvend arbeidsongeschikt. Het kost feitelijk teveel geld om hen aan een deeltijdbaan te helpen, omdat zij niet fit genoeg zijn, om echt te presteren op de arbeidsvloer. Deze mensen leiden vaak een uitzichtloos bestaan in Nederland en raken heel vaak in een bitter sociaal-maatschappelijk isolement, omdat men hen radicaal verstoot, als een mislukte paria kaste. Dit zijn harde feiten uit de praktijk.

  De kansloze groep Surinamers in Nederland bestaat uit ongeveer 70.000 mensen, die moeten leven van de WW, Gak, bijstand of WAO. Het is een heel geïsoleerd levende groep in Nederland en men hoort vrij weinig over hen. Als allemaal gedeporteerd worden naar Suriname, met behoud van bijstand, volgens het kooplandbeginsel (voor alleenstaanden) dan levert dit een directe besparing (vijftig procent van 800 euro) op van: (70.000 * 400 * 12 =)
  336.000.000 euro per jaar.

  Uiteraard ben ik geen neonazi en daarom zou ik pleiten om met de bespaarde 336 miljoen een simpele en goedkope zorginfrastructuur op te bouwen in Suriname, compleet met de beste medische voorzieningen die er bestaan in de Surinaamse regio. Door lokale mankracht, middelen en bouwmaterialen te gebruiken, kan deze hele operatie uiterst goedkoop gefinancierd worden.

  Suriname compenseert.
  Er ontstaat in wezen geen leegte binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland als de 70.000 kanslozen, arbeidsongeschikten en bejaarden uit hun gelederen teruggestuurd worden naar Suriname, omdat men hen immers ook liever kwijt wil. Maar Suriname moet iets terug doen. Men zou de vijf procent hoogbegaafden uit Suriname per direct moeten importeren in Nederland, om hen goed bij of om te scholen, zodat zij op de langere termijn netto meer geld bijdragen, voor de zorg aan de gedeporteerde Surilanders in Suriname. In wezen wordt Suriname dan omgetoverd tot een zorgstaat, die grotendeels gefinancierd wordt vanuit Nederland. Door wat high tech communicatielijnen (glasvezels, satellieten) op te bouwen tussen Nederland en Suriname kan ervoor gezorgd worden dat de ontwikkelingen in Suriname directer beïnvloed worden door de Nederlandse samenleving, zodat er daar meer ontwikkeling en kennis komt, tegen een betaalbare prijs.

  Wat is dus high tech deportatie?
  High tech deportatie is het verplichten van honderd procent kansloze en inactieve allochtonen om te remigreren naar het herkomstland, met behoud van het recht op een Nederlandse uitkering, volgens het kooplandbeginsel. Er wordt dan wel een goedkope zorginfrastructuur opgebouwd in het onderontwikkeld land. Dynamische compensatie geschiedt dan door hoogbegaafde, hoogopgeleide en talentvolle mensen uit het buitenland te importeren en hen alle faciliteiten te bieden in Nederland om succesvol te zijn en om bovengemiddelde prestaties te leveren, dankzij hun capaciteiten.

  In het online Eboek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2' is in hoofdstuk 4.9 'Concept nulmigratie moslims' al iets uiteengezet over de theorie van de high tech deportatie. (zie Kritisch Podium Dewanand. http://www.dewanand.nl)

  Nederland is kenniseconomie
  Nederland is een land dat met veel moeite en met veel offers is opgebouwd door de autochtone (blanke) Nederlanders. Waarom deden zij dit? Omdat zij van hun land, volk en vlag houden en zich voor 120 procent wilden inzetten om een welvarend en ontwikkeld land uit de grond te stampen. Het is een hele prestatie dat de 14 miljoen autochtone Nederlanders internationaal meetellen en dagelijks hard werken om hun land verder op te bouwen. Deze liefde voor hun land is ongelooflijk en elk ras of volk kan hier iets uit leren.

  Gedurende de afgelopen veertig jaar heeft Nederland zich in rap tempo ontwikkeld tot een kenniseconomie. De export van kennis levert nu heel veel geld op en dit is een van de fundamentele pijlers van de Nederlandse economie. Maar, dit gaat niet automatisch, als een speelgoedtreintje. Nee, het zijn de autochtone (blanke) Nederlanders die elke dag keihard werken en studeren of onderzoek verrichten om de kenniseconomie te continueren en het verder te ontwikkelen. Feit is hierbij dat de bijdrage van de allochtonen, allahtonen, migranten, gekleurden, zwarten en buitenlanders hieraan ver onder het landelijk gemiddelde ligt, omdat zij niet voldoende gemotiveerd zijn om keihard te werken aan de vooruitgang van Nederland. Juist hierom geloof ik dat dit voldoende bewijzen oplevert om te stellen dat de multiculturele samenleving totaal mislukt is en alleen maar meer geld kost, dan het oplevert. Allochtonen en buitenlanders moeten dus nog harder werken om mee te tellen en om respectabele leden te worden van de Nederlandse constitutionele monarchie. Niet zeuren dus, maar gewoon ijverig en loyaal participeren en meedenken.

  Het is een feit dat de kennisinfrastructuur in Nederland buitengewoon goed ontwikkeld is. Maar een groot probleem is dat deze geavanceerde kennisinfrastructuur onderbenut wordt nu, dankzij de vergrijzing, de hoge werkloosheid, werkloze allochtonen, criminele allochtonen, gedetineerden en het grote leger illegalen in Nederland. Als het numerieke aandeel van deze onproductieve groepen toeneemt, dan wordt de kennisinfrastructuur niet voldoende meer benut. Er ontstaat dan op den duur een inefficiënte scheve verhouding tussen het aantal actieven en inactieven. Door te handelen volgens het concept van de high tech deportatie kan hier iets aan gedaan worden, waarbij de zorg en de welvaart aan de gedeporteerden minstens vijftig procent goedkoper wordt, zodat de netto lastendruk op het aantal actieven aanzienlijk kan afnemen. Er ontstaat dan weer ruimte voor onderzoek, groei en expansie en de Nederlandse samenleving wordt dan een flink stuk leefbaarder.

  Expansie van de high tech deportatie
  Het woord deportatie klinkt nazistisch, maar het begrip high tech deportatie heeft een humane en sociale bijklank. Om dit concept te expanderen dient het hele vreemdelingen- en integratiebeleid heroverwogen en totalitair beschouwd te worden. Er moet dan meer nadruk komen te liggen op het fysiek verwijderen of elimineren van de inactieven uit Nederland.

  In principe is technisch nu alles mogelijk. Als ik een land als Suriname beschouw, dan zie ik grote mogelijkheden om het grootste deel van de inactieven op het Nederlands grondgebied daar te huisvesten, met behulp van expertise en know how uit Nederland. Het zal helaas dan noodzakelijk zijn om paramilitaire troepen te stationeren op Surinaams grondgebied, eventueel met steun vanuit India of China, om ervoor te zorgen dat de incompetente Afro-Surinamers uitgeschakeld worden, doch verzekerd worden van alle grondrechten en een bordje bruine bonen met kip of zoutvlees. De Surinaamse negers hebben immers tot nu toe niets gepresteerd en hebben de hele Surinaamse samenleving tot een domme multiculturele janboel gemaakt. Het multiculturele concept van de Afro-volkeren heeft in zekere zin een vieze, onderontwikkelde bijsmaak en voldoet niet aan het Hindoeïstische concept van een pluriforme en meerdimensionale wereld.

  De expansie houdt in dat het grootste deel van de inactieven in Nederland verhuizen naar een zorg-enclave in Suriname en daar in alle rust en vrede mogen vertoeven tot hun laatste ademtochten, zonder honger te lijden of dakloos te zijn. Dus alle inactieve migranten, allochtonen, autochtonen, gedetineerden en gehandicapten worden gehuisvest op Surinaams grondgebied, wat op de lange termijn leidt tot een besparing van minstens vijftig procent aan zorg en bijstand. In feite is een dergelijke operatie technisch en economisch uitvoerbaar. Elke burger van Suriname moet dan wel gewoon voorzien worden van een Nederlands paspoort en Suriname kan simpelweg opnieuw een overzeese provincie worden van Nederland.

  Op den duur zou er gewoon strikt gewerkt kunnen worden met een database kastensysteem, waarbij er gehandeld wordt volgens het zorgconcept: 'Allochtonen zorgen voor allochtonen' Ook dit is heel simpel te realiseren met de hedendaagse database technologie en hoeft verder niet te leiden tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Alleen de landelijke administratie van premies, subsidies, belastingen en aftrekposten zal anders moeten worden, waarbij allochtonen in een aparte ontkoppelde lijst worden ondergebracht en aparte tarieven moeten betalen, om hen inactieve soortgenoten in Suriname te financieren en te onderhouden.

  Maatschappelijke gevolgen database kaste
  Als allochtonen verplicht worden om voor allochtonen te zorgen, dan kan geen enkele autochtoon hen meer verwijten dat zij profiteren van autochtoon maatschappelijk kapitaal. De vreemdelingenhaat zal dan verminderen.

  Als het grootste deel van het aantal inactieve en criminele allochtonen netjes weggestopt wordt in een enclave in Suriname en vijftig procent minder geld kost, dan is ook dit een reden om de allochtonen niet meer te haten of hen iets te verwijten. Ook dit probleem is dan keurig netjes opgelost, met Nederlandse expertise en knowhow. Nederland zal dan internationaal bewonderd worden om deze superieure oplossing van een immens multicultureel probleem.

  De ellendige profiteurs
  Een profiteur is een allochtoon die alleen komt naar Nederland om te parasiteren, te roven, te plunderen en om te terroriseren. Dergelijke zwartjes zijn zwaar onderontwikkeld en een schande voor de mensheid. Zij denken alleen aan eten, drinken, neuken, slapen, billenschudden, voortplanten en hinderen, verder weten en kunnen zij niets. Dergelijke gasten zijn gewoon overbodig op Nederlands grondgebied en moeten met de grootste spoed gedeporteerd worden, desnoods met inzet van militaire hulpmiddelen. Vaak kost het miljoenen om een koppige profiteur aan een parttime baan te helpen, via ondeskundige consulenten van het arbeidsbureau, maar het levert geen ene stuiver op. De profiteur is echter meedogenloos, want hsij gunt niemand wat droog brood, zelfs niet als die anderen echt hulpbehoevend zijn. Uiteraard geef ik toe dat er ook blanke profiteurs zijn, die ook gedeporteerd kunnen worden naar Suriname. Stop de profiteur.

  Energetische beschouwing
  Een vakexpert uit de milieubeweging vertelde mij laatst dat een willekeurige bewoner van Nederland ruim tweeduizend procent meer energie verbruikt dan iemand uit Suriname. Leven in Suriname kost dus minstens 90 procent minder energie dan leven in Nederland. Immers Suriname is een dunbevolkt tropisch paradijs. Daar is er geen dure verwarming nodig, geen dubbelglas, geen metersdikke isolatie, geen warm water en geen duur vervuild subsidievoedsel. Dit alles is nog een sterk argument om te kiezen voor high tech deportatie van alle inactieven in Nederland naar Suriname. Deze eenvoudige energetische beschouwing levert voldoende rechtvaardiging hiervoor en dient nader bestudeerd te worden door deskundigen en politici.

  Medische beschouwing
  In landen zoals Suriname bewegen mensen meer, omdat het altijd warm is en er altijd tijd is voor een gezellige wandeling. Hierom hebben mensen daar minder last van stress en minder hart- en vaatziekten. Het is in Suriname goed mogelijk om elke dag vers en onbespoten voedsel te eten. Het is zelfs een koud kunstje om zelf wat te planten in de eigen tuin, waardoor er flink wat geld bespaard kan worden. Door het mooie weer zijn mensen veel gelukkiger, socialer en gewilliger in de omgang, waardoor er minder gestoorden en eenzamen zijn in Suriname. Ook dit is een stevig argument om te kiezen voor high tech deportatie naar Suriname, van alle ongewenste inactieven.

  Nederland is geen paradijs
  Blanke linkse randdebielen vinden het leuk om onderontwikkelde figuren te importeren in Nederland, om hen vervolgens psychologisch te vergassen en hen daarna als dom en goedkoop stemvee te misbruiken. Deze blanken verkondigen via de massamedia wereldwijd dat het in Nederland en de rest van West-Europa een paradijs is, om meneer of mevrouw de witte Übermensch te spelen. Wat is de waarheid?

  In hoofdstuk 4.8. 'Een vreedzame strategie voor de rechtse beweging' van het online Eboek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2' is geanalyseerd hoe het anders kan, om de toestroom en vestiging van buitenlanders te verminderen, via een informatiecampagne in de herkomstlanden. Elke extreemrechtse partij zou deze informatie kunnen gebruiken, om het anders te doen dan de nazi's van Adolf Hitler.

  Kanttekeningen bij dit betoog
  1. High tech deportatie streeft niet naar de vernietiging of vergassing van Joden, allochtonen, allahtonen, gehandicapten en inactieven, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  2. Verdraaiing, misinterpretaties en het uit het verband rukken van zinsdelen uit deze tekst met offercode wfor1168 van Hindoeschrijver Dewanand kan bestraft worden met geldboetes, welke gevorderd zullen worden langs de legale juridische wegen.
  3. Elke lezer(es) dient zich ervan bewust te zijn dat deze theorie van high tech deportatie het product is van een momentaan iteratieproces met Hindoeïstische constraints, zoals zijnde alsvolgt letterlijk geciteerd uit tekst inleiding van online Eboek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2':

  Het Hindoeistisch superprogramma in mijn brein is geprogrammeerd met de volgende subset van constraints (randvoorwaarden):
  1. Rechtvaardigheid is heilig.
  2. Humaan blijven is een moeilijk levensdoel en een uitdaging voor elk genie.
  3. Wetten mogen het leven van een individueel mens niet vernietigen.
  4. Vooruitgang is relatief en niet zwart/wit.
  5. De samenleving is altijd pluriform, omdat elk individueel mens anders is.
  6. Progressie is een synoniem van intelligent denken.
  7. Kennis is heilig.
  8. Groei is beter, dan stilstand.
  9. Geef de vogels uit het buitenland sterke vleugels, dan vliegen zij zelf weg op een dag.
  10. De Bhagavad Gita is buitenaards en bovenmenselijk.
  11. Leer mensen, ook vreemdelingen, om zelf hun kansen te scheppen.
  12. Wetten mogen het leed van mensen niet vergroten of een juridische bestaanstoestand creëren, waarin alle levensgeluk, levensvreugde, zaligheid, ontplooiingskansen en genot van een individu vernietigd zijn.

  Verklarende woordenlijst

  Definitie Hindoelander:
  "Een existerend mens, die genetisch enigszins verwant is of zich verwant voelt, met de Indiase contractanten uit India (van de 19de en 20ste eeuw), en positief geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, doch in onstoffelijk opzicht nog hsijn originele constitutie heeft behouden, waaronder het geloof, denkwijze, gedrag, mentaliteit, normen, waarden en levenshouding worden bedoeld, die in het Hindoeïstisch gedachtegoed van de afgelopen tienduizend jaar zijn geworteld."

  Definitie Surilander:
  "Een existerend mens, die genetisch verwant is, voor x procent (0<x<=100), aan een genetisch lid van de Surinaamse bevolking, en geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Opgemerkt dient te worden dat Suriname een multicultureel land is, en dat een Surilander daarom diverse culturele achtergronden kan hebben. De onstoffelijke innerlijke constitutie van een Surilander kan zeer complex zijn, want het gedachtegoed uit vele culturen kan verinnerlijkt zijn."

  Definitie transnederlander
  "Een menselijk wezen, met een buitenlandse achtergrond, die over voldoende kennis van de Nederlandse samenleving, cultuur en overige uniciteiten beschikt en ernaar streeft om erbij te horen, maar dit niet kan realiseren. Een transnederlander is meestal ingeklemd tussen twee of meerdere culturen en hoort op den duur nergens meer bij, maar probeert toch om volmaakter te zijn dan de gemiddelde Nederlander."

  Definitie transeuropeaan
  "Een menselijk wezen, met een niet-Europese achtergrond, die over voldoende kennis van Europa, haar typische volkeren en culturen en overige uniciteiten beschikt en ernaar streeft om als volwaardige Europeaan te worden gezien, maar dit niet kan realiseren. Een transeuropeaan is meestal ingeklemd tussen twee of meerdere culturen en hoort op den duur nergens meer bij, maar probeert toch om volmaakter te zijn dan de gemiddelde Europeaan."

  Opmerking: De begrippen Hindoelander, Surilander, transnederlander, transeuropeaan en alle overige trans-combinaties zijn door mij ontwikkeld, tijdens het theoretisch onderzoek naar de psychologie van identiteitsbeleving. Let wel dat het om psychosociale definities gaat, wat betekent dat ras, geloof of genetica in wezen geen allesbepalende rol spelen. In de praktijk meet ik vaak een Surilander bewustzijn bij 'blanken' die met etnische Surinamers getrouwd zijn, wat voldoende bewijs is voor de theorievorming tijdens mijn onderzoek.

  Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen "hij/zij" en "zijn/haar" te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen "hij" of "zijn" bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaardig is dat het Nederlandse Taalgenootschap, "Onze taal", zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.
  Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, "hsij", te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte Hindoeïstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, "hsijn", geldt hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved