Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

“Massieve integratie van Hindoestaanse Jongeren”

Offeraar       Dewanand
Offercode      art092
Offerdatum     donderdag 6 oktober 1997

Middels dit artikel wil ik graag Hindoestaanse Jongeren motiveren om flink aan te pakken gedurende de komende dertig jaar. “Do not make jokes, but fight for your future” (vert. “Maak geen grappen, maar vecht voor jou eigen toekomst”). Zelf ben ik ook een Hindoestaanse Jongere in Nederland en moet iedere dag flink knokken om iets te bereiken, maar ondanks alle tegenwerking heb ik al iets (eenvoudigs) bereikt, m.i. Ik denk verder en zeg zachtjes ook: “Eigen volk eerst”, omdat die bhakras dat toch tien keer harder zeggen en mij dat keihard duidelijk maken.

Nu leven wij ongetwijfeld in het informatietijdperk. Hierdoor is kennis nu bijna alles en zelfs heilig. In dit opzicht lijkt het alsof Nederland nu in het Vedisch tijdperk beland is, want destijds, zo ‘n 10.000 jaar geleden, was kennis ook de basis van alle progressie. Onze Hindoestaanse cultuur is in hoge mate Vedisch en dat moeten wij accepteren. Als je een Hindoestaanse Jongere bent is het essentieel om je toekomst veilig te stellen en om sterk te staan tegenover de verpletterende blanke massa in Nederland, want je bent ver in de minderheid en zal daardoor sneller genegeerd, tegengewerkt of fanatiek platgewalst worden.

Ik denk praktisch en zal geen theoretische adviezen voorstellen. Problemen moet je praktisch en realistisch oplossen of voorkomen. Het eerste doel in je leven als je jong volwassen wordt is, het sterk maken van jezelf. Dit kan door je eigen Hindoeïstische religie goed te bestuderen en er veel uit leren. Je eigen cultuur is zo goed ontwikkeld, dus waarom zou je Westers willen worden? Blijf jezelf, dan sta je sterker, ben je zelfstandiger en kan je je toekomst op een massieve, onafhankelijke wijze voorbereiden.

Als je je eigenwaarde als individuele Hindoestaanse Jongere hebt ontdekt, zal er behoefte ontstaan om georganiseerd samen te werken met je eigen soortgenoten. Daarom lijkt het mij heel goed, dat er speciaal voor deze doelgroep tientallen Hindoestaanse Jongerenunits worden opgericht, die uit 10 tot 50 personen bestaan. Deze units moeten dan streven naar intensieve samenwerking en het dienen van de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, alsook de rest van de wereld. Dienen is karma yoga beoefenen, dus jezelf ontwikkelen, zonder je eigenbelang centraal te stellen, maar meer aan het belang van alle levende wezens te denken. Met deze ontwikkelingsfilosofie, zal je merken dat je meer gemotiveerder zal zijn om je (oneindige) capaciteiten verder te ontwikkelen en om je talloze talenten te laten groeien. Ieder lid van een unit zou zich op een bepaald (kennisintensief) gebied moeten specialiseren, zoals bijvoorbeeld: sanskriet, Vedische literatuur, rechtswetenschappen, geschiedenis van alle volkeren, sociologie, bedrijfskunde, economie, politieke theorieën, beleggingsstrategieën, journalistiek, computertechnologie, (applicatie)programmeur, designer, elektrotechnicus, ingenieur, pandit(a), huisvrouw, onderwijzer(es), advocaat, jurist, enz. Streef ernaar om deskundige te worden en dien zo jou eigen volk en alle andere levende wezens op aarde. Niets doen is tijdverspilling, hetgeen zonde is van je bestaan als talentvol mens.

Het voornaamste doel van een Hindoestaanse Jongerenunit is om binnen een tijdsperiode van tien tot twintig jaar, op een hoog economisch of maatschappelijk niveau te integreren in de Nederlandse maatschappij. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de unit een bloeiende onderneming of produktiehuishouding ontwikkelt, waarbij uitsluitend leden van de unit participeren en de resultaten ontvangen. Op maatschappelijk niveau kan zo een unit deelnemen aan de talloze maatschappelijke discussies in Nederland, zoals euthanasie, homohuwelijk, abortus, legalisatie van prostitutie, zelfmoord, discriminatie, racisme, integratieproblematiek, vreemdelingenwetgeving, enz. De unit moet dan deze problematiek vanuit fundamenteel Hindoeïstisch oogpunt analyseren en concrete oplossingen ontwikkelen, indien mogelijk. Ik denk dat in ons geloof zulke problemen helemaal niet erg zijn en geheel opgelost kunnen worden. Nederlanders hebben geen talent om grote sociale problemen op te lossen, want het aantal zelfmoorden, drugsverslaafden, (Hindoestaanse) prostituezen, psychisch gestoorden en misdadigers nemen alleen maar toe in dit land. Het wordt eens tijd dat het Nederlandse volk door hulp van Hindoestaanse deskundigen haar problemen oplost, en misschien zelfs gered wordt van de totale ondergang.

Ik adviseer iedere Hindoestaanse Jongere om hard te werken aan het opbouwen van de eigen gemeenschap. Blijf aktief en voel dat je van een uniek en dynamisch ras afstamt, dat zich nog nooit schuldig heeft gemaakt aan barbaarse wreedheden, en wees zeer trots op dit laatste feit. Het is een zegen om als Hindoestaan geboren te worden. Besef dat en voel je een belangrijk kind van Brahma.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved