Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Meldpunt Hindostaanse criminelen

Go to next Epage

Nieuwe teksten in deze file:

Titel:
Update 17 december 2011
Nieuwe informatie: De heer Rob Sitaldien is geen oplichter

Noot Redactie van het Kritisch Podium Dewanand

In april 2006 werd op het Kritisch Podium Dewanand informatie geplaatst over een zekere heer Rob Sitaldien (of Rob Sitaldin). Deze belastende informatie was afkomstig van een blog op tripod en het was niet bekend wie dit had verspreid. Deze blog bestaat nu niet meer op tripod. Na overleg en kontakt met de heer Rob Sitaldin is nu duidelijk geworden dat een kwaadwillig familielid van hem waarschijnlijk deze onjuiste informatie over hem op het internet heeft verspreid. Derhalve is alle belastende en onjuiste informatie over deze meneer per heden verwijderd van mijn website en alle links en informatie in google worden aangepast, na kontakt met hen. Op grond van de huidige informatie blijkt duidelijk dat er nooit een aangifte of rechtszaak was gevoerd tegen de heer Rob Sitaldien en niemand heeft zich ooit aangemeld als vermeend slachtoffer sinds de publicaties van 2006.

Hieronder is een persoonlijke verklaring van de betreffende meneer opgenomen en een ieder kan hem bereiken via onderstaande telefoonnummers, indien gewenst. Mocht u iets kwijt willen inzake deze kwestie dan kunt u mij altijd mailen. Let wel: uw naam en informatie zullen dan ook doorgegeven worden aan de betreffende meneer, om het te verifieren en om misverstanden te voorkomen.

Dewanand

VERKLARING ROB SITALDIN
Middels deze verklaar ik Rob P Sitaldin dat de negatieve informatie over mij op o.a. de websites

 • link: oplichtersitaldin.tripod.com

  (nu offline) en dewanand.com geheel onwaar is en indertijd hoogstwaarschijnlijk geplaatst is door mijn ex-vrouw.
  Ter verificatie kan men eventueel terecht bij het Ministerie van Justitie.
  De heer Rob P.Sitaldin
  Mobiele telefoon nummer: 06-371 70 397


-------------- alle belastende informatie hieronder is verwijderd op d.d. 17 december 2011 na overleg met Rob Sitaldien

1. Waarom moet er een meldpunt komen voor Hindostaanse criminelen?

Uit diverse bronnen is ons bekend geworden dat het aantal Hindostaanse criminelen aanzienlijk toegenomen is. In de meeste gevallen worden Hindostanen hiervan het slachtoffer, door hun naïviteit en door de geraffineerdheid van de oplichters- of bestelingspraktijken.

Misbruik Hindoe Dharm
Een behoorlijk aantal Hindostaanse oplichters en criminelen opereren onder het mom van het Hindoegeloof, de Hindoe Dharm of zij doen zich voor als een pandit, swami of heilige, vaak gekleedt gaande in religieuze gewaden en versierselen (OHM kettingen, heilige tekens op voorhoofd). Zij misbruiken dan de naam van Hindoegoden en misleiden Hindoegelovigen, die al te vaak op naïeve wijze blind vertrouwen stellen in dergelijke figuren, omdat veel Hindoestanen geloven dat dit Hindoes zijn van de hogere Brahmaanse kasten. De Nederlandse politie en het Ministerie van Justitie houden met dit goedgelovig religieus aspect geen rekening bij fraude en oplichting en heel veel Hindoegelovigen worden levenslang het slachtoffer en zijn dan vrij vaak totaal geruïneerd.

Ons algemene advies, onder voorbehoud, is om altijd kritisch te zijn tegenover de hogere (licht gekleurde) Brahmaanse Hindostanen, vooral als het gaat om officiële documenten of bindende contracten en aanzienlijke geldsommen of transacties met een grote waarde. Wees vooral kritisch als enig figuur zich heel amicaal en behulpzaam opstelt, want dit is de algemene vertrouwenstruuc van alle oplichters en fraudeurs, ongeacht ras, geloof of etnische afkomst.

Meestal beschikken de Hindostaanse slachtoffers over te weinig informatie van de criminele figuur en worden door de politie niet serieus genomen, waardoor het nooit tot een proces-verbaal of veroordeling komt, met eventuele schadevergoeding. De politiekorpsen besteden meestal te weinig of veels te laat aandacht aan deze etnisch georiënteerde criminaliteit en doen te weinig om het te voorkomen.

Hindostanen in Nederland moeten echter zelf actie ondernemen, om iets te doen aan de witteboorden criminaliteit en oplichterij binnen hun eigen gemeenschap, want hierdoor zal men hen meer waarderen in Nederland. Wij hebben besloten om dit te realiseren en hopen dat u allen gebruik maakt van dit meldpunt voor hindostaanse criminelen.

Op de website hieronder kunt u al uw informatie kwijt over een heel sluwe en actieve hindostaanse crimineel, die al vele jaren bezig was en nooit veroordeeld is tijdens een rechtszaak.

 • oplichtersitaldin.tripod.com

 • 2. Voor wie is dit meldpunt geschikt?

  Dit meldpunt is geschikt voor slachtoffers, getuigen en tipgevers, inzake fraude, oplichting of systematische afpersingen die echt zeker van hun zaak zijn en over redelijk bewijsmateriaal beschikken. Het moet ook heel zeker zijn dat de dader(s) van Hindostaanse afkomst is of daarmee etnisch verwant is.

  Wij negeren in principe meldingen betreffende de volgende categorie misdrijven:
  - overtredingen van de narcoticawet (geen drugsgerelateerde zaken)
  - geweldsmisdrijven, met of zonder doodslag
  - aanrandingen of verkrachtingen
  - inbraken of normale alledaagse diefstallen
  - overtredingen inzake artikel 1 en 7 van de Grondwet
  - overtredingen inzake terroristische activiteiten
  - overtredingen inzake een CAO, intiem partnerschap, sollicitaties of in dienstbetrekking.

  Let wel: wij zijn niet bevoegd om proces-verbaal op te maken.
  Wij fungeren als een vrijwilligerscentrale, die patronen en (schuil)namen van verdachten aan elkaar kan linken, via meerdere meldingen. Helemaal onderin zijn de gegevens van de reguliere openbare kanalen om misdaad anoniem te melden.


  3. Hoe werkt uw unieke registratiecode in ons archief?

  Indien uw melding voldoet aan onze voorwaarden, dan ontvangt u per e-mail een registratiecode van ons. U krijgt dan een advies om aangifte te doen bij de politie en kunt dan uw registratiecode daarbij noemen, om geheel discreet koppelingen te realiseren met de aangiften van de andere slachtoffers van dezelfde persoon. Wij informeren u altijd op het moment dat uw registratiecode doorgestuurd wordt naar de archieven van de politie.


  4. Wat doen wij met uw informatie?

  Wij bestuderen de diverse meldingen en archiveren alle informatie in een databestand. Zodra het duidelijk is dat twee of meer meldingen over dezelfde Hindostaanse persoon gaan, sturen wij deze informatie discreet door naar rechercheurs, met het verzoek om de zaak verder te onderzoeken. Zo proberen wij reeds in een vroeg stadium oplichterpraktijken en witteboorden criminelen van Hindostaanse afkomst te laten arresteren en te berechten.

  Let wel: uw naam, schuilnaam, adres, e-mail en overige bij ons bekende personalia worden nooit aan de politie of derde partijen verstrekt, zonder uw toestemming of verzoek. Wij verstrekken slechts de relevante informatie van uw hand met de unieke registratiecode aan u en de recherche, om de opsporing en berechting van de Hindostaanse dader(s) te versnellen.

  5. Opsporingsbericht op onze website

  Indien u over onvoldoende informatie beschikt van de Hindostaanse oplichter, dan kan u ons verzoeken om een opsporingsbericht op onze website te doen publiceren, zodat andere slachtoffers of tipgevers mee kunnen doen. Let wel: wij publiceren hierbij geen fotografische bestanden.

  6. Waarschuwingsbericht

  Indien uw betoog en bewijzen ons overtuigen, dan kunnen wij op uw verzoek een openbaar waarschuwingsbericht, onder voorbehoud, publiceren op onze website. Wij stellen dan de tekst samen, en noemen de feiten, uiterlijke kenmerken, werkwijze, (schuil)namen, netwerk karakteristieken, handlangers, en organisaties of rechtspersonen. Alles uiteraard onder voorbehoud. Let wel: wij publiceren hierbij geen fotografische bestanden of officiële (ingescande) documenten.

  7. Welke informatie dient u ons minimaal te verstrekken?

  Beschrijf het hele misdrijf zo grondig en gedetailleerd mogelijk. Noem eventuele daders, met hun (schuil)namen, organisaties of werkwijze. Vermeld eventuele autokentekens, schuiladressen, plaatsen of andere gesignaleerde gegevens.
  Wees punctueel in uw tekst en vermeld wat u zeker weet en waarover u twijfelt.

  8. Mag u anoniem melding doen?

  U mag ons geheel anoniem alle informatie verstrekken, via het e-mail adres hieronder. Uw emailadres wordt aan niemand verstrekt en alleen gebruikt om met u direct te communiceren.

  9. Aangifte doen in groepsverband?

  Uw advocaat kan ons benaderen, namens u, om contact te krijgen met de andere slachtoffers, om gezamenlijk te procederen, wat de kans op schadeloosstelling, schadevergoeding en smartegeld aanzienlijk kan vergroten. Stuur ons tezijnertijd dan informatie over uw advocaat. Vermeld de ontvangen registratiecode in al uw e-mail correspondentie met ons.

  10. Hoe bereikt u ons?

  Stuur uw informatie in de body van een email, zonder enige attachment naar ons.

  U bereikt ons via onderstaand emailadres:
  Mail melding naar Redactie  Zie opsporingsberichten voor Hindostaanse criminelen online:

  Laatste updates d.d. 14 maart 2006

  Aantal: 0


  Zie waarschuwings berichten voor Hindostaanse criminelen online:

  Laatste updates d.d. 15 maart 2006

  Aantal: 1

 • Nieuwe informatie: De heer Rob Sitaldien is geen oplichter


 • Overige Meldpunten,
  ook voor wetsovertredende activiteiten van criminele Hindostanen.

  Meld Misdaad Anoniem
  Telefoon: 0800-7000 (open van 08:00 tot 24:00)

 • www.meldmisdaadanoniem.nl
 • Opsporingstiplijn van de politie
  Telefoon: 0800-6070
  Of bel de plaatselijke politie

  InternetOplichting.nl
  Discussieforum waar u anoniem uw klaagverhaal kwijt kunt.

 • www.internetoplichting.nl
 • Meldpunt Discriminatie Internet

 • www.meldpunt.nl
 • Meldpunt Cybercrime
  Meldpunt terrorisme en radicalisering op internet
  Bel in geval van spoedeisende zaken het nationale alarmnummer 112
  Wilt u aangifte doen? Bel dan met de plaatselijke politie op telefoonnummer 0900-8844

 • www.meldpuntcybercrime.nl

 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved