Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

De ongelooflijke invloed van Japan op mijn levensloop

Offeraar       Dewanand
Offercode      art071
Offerdatum     zaterdag 19 april 1997

Het onderstaande verhaal gaat over mijzelf. Ik ben iemand van Hindoestaanse afkomst. In 1996 zag ik het levenslicht in Suriname. Net zoals ieder normaal mens heb ik een hele ontwikkeling meegemaakt. Nu ben ik bijna 31 en weet dat het leven bestaat uit groei en ontwikkeling. Een deel van mijn levenservaring wil ik graag aan andere Hindoestanen en geďnteresseerden, vertellen; dat is dan ook de reden dat ik dit artikel over mijzelf heb geschreven. Alle feiten uit dit artikel zijn gebaseerd op waarheden uit mijn leven en denken. Kennis en informatie hebben mijn leven sterk veranderd. Ik ben heel blij dat veel problemen uit mijn verleden nu zijn opgelost en streef ernaar om anderen te helpen die met soortgelijke problemen zitten.

Het grootste deel van mijn jeugdjaren heb ik in Suriname doorgebracht. De lagere, mulo en middelbare school heb ik in dat land doorlopen. Op de middelbare school had ik ook het vak geschiedenis opgenomen in mijn vakkenpakket. Hetgeen ik geleerd heb door dit vak heeft mijn wereldbeeld in hoge mate bepaald. Op mijn 19de jaar was mijn wereldbeeld dus gevormd door hetgeen ik op school had geleerd en door alles wat ik van anderen had vernomen. Ook las ik vaak de kranten in Suriname, maar ik wist toen niet dat het nieuws uit deze kranten door de incompetente Surinaamse journalisten werd beďnvloed en vervormt. In 1986 besloot ik om naar Nederland te gaan voor een studie aan de Technische Universiteit in Delft. Gedurende de jaren die daarna volgden veranderde mijn kennisniveau heel sterk, doordat ik vrij veel informatie uit diverse bronnen verwerkte. De afgelopen 11 jaar in Nederland heb ik een heel snelle ontwikkeling ondergaan en heel veel beleeft, hetgeen mij heel sterk veranderd heeft. De voornaamste verandering betrof wel mijn visie op de wereld en het verleden. Hieronder zal ik dit alles uitleggen. De resultaten zullen een ieder verrassen.

Allereerst zal ik vertellen hoe ik dacht toen ik 19 was en dus gevormd was door de Surinaamse samenleving. Ik was heel slecht geďnformeerd over de wereld. De kennis over mijn eigen cultuur was nihil. De rijke geschiedenis van India was mij volledig onbekend. In Suriname vertelde iedereen mij dat Nederland een hoogontwikkeld land was. Nederlanders hadden alles uitgevonden. Feitelijk geloofde ik toen dat alle kennis en ontwikkelingen uit Europa afkomstig waren. De “blanke” was dus een superieur wezen. Dit ras was het hoogst ontwikkeld en had alles uitgevonden. Alle niet-blanke volkeren waren dom, lager, onbelangrijk, primitief, onderontwikkeld, arm en beslist minder-intelligent. De geschiedenis van de “blanken” was de belangrijkste in de hele wereld. Ook geloofde ik toen in evolutie, hetgeen betekende dat ik geloofde dat ik beslist lager geëvolueerd was, dan de “blanke” Europeaan, vanwege mijn Hindoestaanse afkomst. Leven met zo een denkwijze heeft vele lastige gevolgen voor een individu. Mijn beeld van de niet-Europese wereld was heel negatief. Zo dacht ik dat Afrika een primitieve geschiedenis had. Afrikaanse volkeren hadden gewoon geen beschaving. Over landen en de volkeren in India, Indonesië, China, en de andere niet-Europese landen wist ik niets beters dan dat ze gewoon achterlijk en primitief waren. Verder had ik wel geleerd dat de Verenigde Staten van Amerika heel hoog ontwikkeld waren en zeer beschaafd, maar dat kwam alleen maar doordat er blanken in dit land woonden. Ik dacht dus in 1986 dat alle beschaving en ontwikkeling op de wereld afkomstig was van de “blanke” Europeaan. Dat had ik geleerd in Suriname. De slavernij was mij wel bekend, maar veel erover wist ik niet echt. Immers de geschiedenis van Afrika was totaal onbelangrijk.

Ik geloofde dus dat ik afstamde van aapachtige mensen. Mijn voorouders waren immers niets anders dan minder-intelligente apen, die niets hadden gepresteerd. Door al deze onjuiste kennis, had ik geen innerlijke vrede. Mijn innerlijke rust was volledig verstoord. Zelfrespekt, eigenwaarde en zelfrespekt ontbraken totaal in mijn innerlijk. Er was zelfs sprake van een gevaarlijk niveau van zelfhaat en zelfverloochening. Geen enkel mens wil behoren tot een primitieve groepering of volk dat niets waard is. Daarom geloofde ik op een bepaalde (idiote) manier dat mijn voorouders uit Europa afkomstig waren. Dan was ik immers wel iets waard en dan had ik wel intelligente genen in mij. Mijn hele zelfbeeld was gebaseerd op zelfbedrog en valse kennis. Zelfkennis ontbrak volledig. Ik haatte mijzelf en mijn voorouders.

Toen ik in 1986 eenmaal in Nederland vertoefde, gebeurden er een heleboel dingen tegelijkertijd. Enige controle daarover had ik toen niet. Alles ontwikkelde zich in een richting die totaal onvoorspelbaar was. Het leven in Nederland was heel anders dan in Suriname. Daar kon ik wel snel aan wennen. Wat mij wel heel erg stoorde was het volledig ontbreken van een gevoel van eigenwaarde, want iedere dag werd ik geconfronteerd met superieure Nederlanders, die mij dat ook iedere keer opnieuw duidelijk maakten, en die genoten van mijn lijden en minderwaardigheidscomplex. Soms leidde dat tot behoorlijke conflikten, waar ik meestal het slachtoffer van werd, en altijd moest vluchten om te overleven. Leven in Nederland was hard, kil en eenzaam. Dat besefte ik al vanaf de eerste dagen in Nederland. Ik leerde steeds opnieuw om op te staan na een diepe, of zelfs totale crisis, en om steeds voor mijzelf te kiezen. Na vijf jaar verblijf in Nederland was ik wel in een volledig isolement geraakt. Niemand keek toen naar mij om en ik raakte eraan gewend om alles alleen uit te zoeken. Nederlanders zelf wilden met mij geen kontakt, als het hun niets opleverde. Voor hun is sociaal kontakt alleen een manier om de eigen behoeften te bevredigen. Eigenbelang staat centraal in de Nederlandse sociale wereld. Dit toont aan dat hun cultuur heel laag en primitief is. Deze aspekten ervan heb ik aan den lijve ondervonden, maar ik wil er verder niet veel over vertellen. Wel wil ik vertellen dat mijn extreme zelfhaat en verdriet ertoe leidde dat ik vrijwel iedere dag eraan dacht om zelfmoord te plegen, omdat ik toch niets waard was en omdat de wereld mij niet nodig had. Langdurig isolement leidt vrijwel altijd tot extreme niveaus van psychisch lijden, waaruit zelfdestruktie kan voortvloeien.

Omstreeks 1988 kwam ik in aanraking met beleggingsfondsen die in het Verre Oosten beleggingsaktiviteiten ontplooiden. Na positieve resultaten met deze fondsen begon ik meer kennis te zoeken over de landen in het Verre Oosten. Japan was een van die landen, die het meeste rendement opleverde voor de beleggingsfondsen. Systematisch begon ik mijn kennis over dit land en het unieke Japanse volk te vergroten. De ontdekkingen waren ongelooflijk. Zo ontdekte ik dat Japan erin geslaagd was om vrijwel alle technische kennis van de Westerse landen voor een prikje op te kopen en succesvol toe te passen. Hun produktinnovatie was veruit superieur en hun managementsystemen waren zeer winstgevend. Maar het Japanse volk had ook een heel rijke geschiedenis, waar ik niets van had geleerd op de (waardeloze?) Surinaamse scholen. Japan is een land zonder grondstoffen en bestaat voor 75 % uit onbewoonbare rotsachtige gebieden. Het is een geologisch jong en instabiel gebied en wordt jaarlijks getroffen door vele aardbevingen en overstromingen. Dit land is nog nooit gekoloniseerd door een “blank” volk, omdat het niets te bieden had en omdat het Japanse keizerlijk leger altijd erin geslaagd was om aanvallers te verslaan. Er zijn beroemde legenden over het Japanse volk bekend. Zo geloven Japanners dat hun keizer van de Goden afstamt. Er zijn ook vele mysteriën. Een groot Mongools invasieleger van Koeblai Khan, een broer van Djenghis Khan, was eens verwoest door een “Kamikase”(Japans voor wind der goden; is een grote storm op zee, met metershoge golven), waardoor een invasie voorkomen werd omstreeks de 13de eeuw. Japanners geloofden destijds dat de Japanse Goden hun volk en hun keizer beschermd hadden. In 1904 versloeg het Japanse keizerlijk leger zelfs het Russische leger. Hierdoor waren de Japanners feitelijk het eerste niet-blanke volk dat een blank volk kon verslaan.

Ik verzamelde dus alle informatie over Japan. Tot dan toe had ik geloofd dat “blanken” technologisch superieur waren en dat geen enkel ander volk in staat was om hun te overtreffen. Maar de feiten toonden het tegendeel aan. De Japanse technologie was even goed en op sommige punten zelfs beter. De technologische ontwikkeling van Japan is echt ongelooflijk snel gegaan. Binnen veertig jaar hebben zij op alle gebieden hun technologische achterstand ingehaald en zijn er zelfs in geslaagd om wereldleider te worden. Nu is Japan wereldleider op het gebied van robotica, microelektronica, plasma technologie voor platte beeldtelevisies en vooral aardbevingsbestendige technologische construkties. Diverse geniale bouwconcepten komen uit Japan. Zij hebben zelfs plannen om een enkel gebouw van 1000 meter hoog te bouwen waarin honderdduizend mensen kunnen wonen. Dit projekt staat bekend onder de naam Sky city 1000. Ook zijn er bouwtekeningen in Japan ontwikkeld voor steden in de oceaan en zelfs op Mars. Een ander groot plan betrof het bouwen van honderden grote kunstmatige energie-eilanden in de zee om wind-, golf- en andere schone soorten energie te winnen. Via het tijdschrift Technieuws krijg ik regelmatig alle nieuwe technologische ontwikkelingen in Japan en de rest van de wereld in huis.

Ook over India, het land van mijn genetische voorouders, leerde ik langzamerhand veel meer. Zo besefte ik dat de geschiedenis van India heel oud is en dat de beschaving daar reeds tien millennia geleden al op een hoog peil stond. Wiskunde en technologie waren reeds lang geleden al goed ontwikkeld door de Indiërs. De nul is bijvoorbeeld een Indiase uitvinding. En Ramanujan is een 19de eeuwse wiskundig genie uit India. Hij is helaas op 34 jarige leeftijd gestorven in Engeland gedurende de tweede wereldoorlog. Maar er zijn tegenwoordig heel veel gerenommeerde wetenschappers uit India. Software uit India is wereldwijd beroemd, vanwege de lage kosten en de hoge kwaliteit. India is momenteel de grootste producent van afgestudeerde academici en andere wetenschappers. En India heeft momenteel een rijke middenklasse van, schrik niet, 200 miljoen mensen; dit aantal is groter dan heel Europa samen. De koopkracht van deze groep Indiërs is zo groot dat Nederlandse zakenlui dromen van astronomische winsten. Gelukkig zijn de grenzen van India goed beschermd tegen deze Westerse uitbuiters, profiteurs en egoďstische zakenlui.

De toekomst van de wereld ziet er nu heel anders uit. De stormachtige ontwikkelingen in de Zuidoost-Aziatische landen, zoals Japan, Zuidkorea, Taiwan, Indonesië, China, alsook India, zullen de wereld beslist veranderen. Niemand kan hun stoppen. Ik merk vaak dat de “blanken” nu heel jaloers zijn op deze eerlijke, beschaafde en hardwerkende volkeren. Want deze volkeren hebben zichzelf nog nooit verrijkt ten koste van onschuldige en weerloze volkeren. Nu wordt de strijd wereldwijd op een eerlijke manier gevoerd en het is duidelijk dat de genoemde volkeren de grote overwinnaars zullen worden. Ik ben heel erg veranderd door al het positieve nieuws uit de Aziatische landen. Nu ben ik er echt trots op dat ik van Aziatische afkomst ben en dat mijn voorouders uit India afkomstig zijn. Voor geen geld of goud ter wereld zou ik van “blanke” afkomst willen zijn. Feitelijk vind ik “blanken” nu heel zielige mensen. Zij hebben geen eer en een afgrijselijk verleden. Hun cultuur is laag, barbaars en beslist niet hoogontwikkeld. Ik heb “blanke” Nederlanders gesproken en gemerkt dat zij het liefst willen dat heel Japan plat gebombardeerd wordt. In de tweede wereldoorlog heeft Amerika twee barbaarse atoombommen op Japan gegooid, terwijl zij heel goed wisten wat de vreselijke gevolgen daarvan zouden zijn. Er zijn toen in één klap 500.000 onschuldige Japanse burgers, waaronder veel vrouwen en kinderen, uitgemoord. Dit is een daad van extreme agressie en getuigt van de minachting van de “blanke” Amerikaan voor de “niet-blanke” Japanners. Feitelijk is Japan het eerste niet-militaire proefterrein geweest van de Amerikaanse nucleaire experimenten. Dat is beslist zeer oneerlijk. Ik vind dat alle burgerslachtoffers en hun familieleden in Japan van de eerste Amerikaanse atoombom een forse schadevergoeding moeten krijgen. Dankzij het Japanse keizerlijk leger is na 1940 heel Zuidoost- Azië bevrijd van de barbaarse Europese kolonisatoren. Dat moet iedereen weten. Wij moeten onze geschiedenis door een eigen bril bezien en niet door de valse (blauwe) ogen van een “blanke”. Nu weet ik dat dit ras beslist niet super-intelligent of hoger geëvolueerd is. En deze kennis heeft mijn leven veranderd. Mijn gevoel van eigenwaarde is hersteld. Mijn innerlijke rust is teruggekeerd en mijn zelfkennis is nu groter. Mijn zelfvertrouwen is ook vergroot, doordat ik nu de zekerheid heb dat mensen van mijn afkomst ook in staat zijn om hetzelfde te presteren als een blanke Europeaan.

Door mijn Hindoeďstische levensovertuiging probeer ik naar welzijn voor mijzelf en voor alle andere medeschepselen, incl. dieren en planten, na te streven. Dienen van andere levende wezens is een essentieel kenmerk van ieder levend wezen. De talloze verzen uit de Bhagavad Gita vormen een stabiele basis en een richtlijn voor mijn hele leven en denken.

Hieronder volgt een vers uit de Bhagavad Gita die mij heel erg heeft getroffen:

Vers 12.18-19
Wie vriend en vijand gelijkgezind is, wie evenwichtig blijft in eer en schande, hitte en kou, geluk en verdriet, roem en smaad, wie altijd onbevlekt is, altijd zwijgzaam en met alles tevreden, wie zich niet bekommert om zijn onderdak, wie in kennis verankerd is en verbonden in toegewijde dienst, is Mij zeer dierbaar.

Mijn voorouders waren dus heel hoog ontwikkelde en zeer beschaafde mensen. In Suriname heb ik vroeger het tegenovergestelde geleerd en dat neem ik het hele Surinaamse volk zeer kwalijk. 40 Procent van de mensen uit dit land komen oorspronkelijk uit India. Als zij leren dat zij afstammen van een waardeloos volk, zullen zij allemaal een ongelukkig leven leiden, zonder innerlijke rust, waardoor het logisch is dat dan ook 40 procent van de Surinaamse bevolking ook ongelukkig zal zijn. Voor de andere volkeren in Suriname geldt vice versa het zelfde. Een volk dat hsijn verleden veracht of er alleen maar leugens over leert, zal totaal ten onder gaan. Dat is wat er nu gebeurt in Suriname. Een belangrijke oorzaak van de problemen in dit land word veroorzaakt door de verkeerde volksvoorlichting. Nu lijkt het net alsof de volkeren van dit land incapabel en zelfs incompetent zijn en niets kunnen presteren. Zij geloven dat immers ook. Als dat niet verandert, zal dit land nooit vooruit kunnen gaan. Ik ben het edele Japanse volk heel veel dank verschuldigd, omdat zij mijn leven hebben veranderd. Bovendien hebben de beleggingsfondsen uit Japan mij ook direkt financieel voordeel opgeleverd, hetgeen misschien wel als een gift van mijn Schepper (Altecrea) geďnterpreteerd moet worden.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved