Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Surinaamse Hindoestaan in topfunctie bij
Newport Universiteit in Antwerpen.

Offeraar       Dewanand
Offercode      wksur003
Offerdatum     zondag 10 oktober 1999
Gepubliceerd in de Weekkrant Suriname, editie 42-276

Delft. Afgelopen juli is de heer Radjesh B. Oedit Doebé benoemd tot hoogleraar in bedrijfskundig management aan de gerenommeerde internationale Newport Universiteit (NU) in de Benelux (Antwerpen). Deze hoogleraar, die wetenschap en praktijk combineert, gaat promovendi begeleiden. Professor Oedit Doebé is nu 43 jaar, getrouwd en heeft drie jonge kinderen, waarmee hij heel erg gelukkig is. Zijn carrière begon reeds in Suriname, waar hij met lof zijn AMS-B diploma behaalde. Na zijn aankomst in 1975 in Nederland ging hij ijverig studeren aan de Technische Universiteit Delft, en andere universiteiten. Hij behaalde zijn ingenieursbullen in procestechnologie en technische bedrijfskunde. Verder heeft hij zijn doctoraal bedrijfskunde en bestuurskunde gehaald, waarna hij promoveerde tot doctor in de bedrijfskunde. In 1992 heeft de Europese Ingenieurs Federatie (FEANI) hem geaccrediteerd tot Europees Ingenieur (EurIng).

Hij is vaak gastspreker tijdens (inter-)nationale congressen en symposia, door zijn publicaties. Naast zijn werkzaamheden in ‘t hoger onderwijs is hij ook senior consultant in algemeen management.

Zijn favoriete hobbies en nevenaktiviteiten zijn: politiek, adviseur van sociaal-culturele organisaties, klassieke Indiase muziek, lezen, studeren, en “last but not least”: scheidsrechter bij voetbalwedstrijden.

Professor Oedit Doebé prikte twee uurtjes voor mij in zijn overvolle agenda. Hieronder volgt een kort verslag van een interview met deze doorgewinterde Surinaamse wetenschapper in Nederland.

Kunt u iets vertellen over uw rol en functie bij de Newport Universiteit?

‘Het is misschien handig als ik eerst iets vertel over Newport. De hoofdvestiging is in Californië (USA). Er zijn afdelingen in Europa, en vele andere landen. Ik werk in Antwerpen bij de Newport Universiteit, “Study Center Benelux”. NU heeft alle denkbare faculteiten. Wereldwijd heeft de NU zeker 100.000 studenten. Ik begeleid met name promotieonderzoek in veranderingsmanagement.’

Wat is veranderingsmanagement?

‘Het leren omgaan van managers en medewerkers met veranderingsprocessen in organisaties. Hoe moeten ze de veranderingen, die veroorzaakt worden door de dynamische omgeving, het hoofd bieden, om zo optimaal mogelijk de organisatie te laten functioneren. ’

Is uw nieuwe functie in Antwerpen erg hoog?

‘Het is inderdaad een vrij hoge functie in de onderwijswereld. Direct onder de rector magnificus heb je de professoren. Ik functioneer dus direkt onder de rector. Daaronder functioneren assistent professoren, en de (senior) lectures.’

Was het altijd uw ambitie om dit werk te gaan doen?

‘Nee, niet direct. Ik ben er eigenlijk geleidelijk in gerold. Aanvankelijk heb ik techniek gestudeerd en zou waarschijnlijk gewoon in een productiebedrijf gaan werken.’

Mijn chef vertelde mij een paar maanden geleden in een technisch konstruktiebedrijfje, dat ik niets anders ben dan een machine in het hele bedrijfsgebeuren. Wat vindt u ervan als deskundige?

‘Ik denk dat de chef niet met de tijd is meegegaan. Hij kan zo een uitspraak niet doen anno 2000. Ik kan mij dat niet voorstellen. Was hij niet in een slechte bui?’

Nee, hij meende het bloedje serieus.

‘Wel, ik denk dat het niet zo goed gaat met zijn bedrijfje. Het is een signaal dat het over een paar jaar afgelopen kan zijn, als hij niets doet aan zijn houding. Tegenwoordig is menselijk kapitaal erg belangrijk; -Human Resource Management-. Het is belangrijk hoe je omgaat met mensen in je bedrijf. Deze omgang straalt ook naar buiten toe. Dus ook naar de klant. En van de klant moet je ‘t hebben.’

Waarom is de Newport Universiteit onbekend in Nederland?

‘De Newport Universiteit is niet niet zo aktief hier, maar heeft wel studenten uit Nederland. Dit gaat binnenkort veranderen, want er zijn plannen voor samenwerking met andere universiteiten, zoals Nijenrode.’

Is de Newport Universiteit als de LOI?

‘Neen, NU is een universiteit en biedt faciliteiten en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op allerlei niveaus. Newport is gedeeltelijk schriftelijk en is een vorm van afstands onderwijs. Je kan NU vergelijken met de Open universiteit te Heerlen in combinatie met Nijenrode.’

Wat zijn de studiekosten?

‘Reken op gemiddeld 20.000 guldens per jaar, maar het exacte prijskaartje hangt af van je bedrijfservaring en vooropleiding. Newport denkt vanuit de klant. Daarom hangt jou start af van datgene wat je al weet, en kom je niet automatisch in een propaedeutisch studiejaar. Studeren bij Newport kan je heel gemakkelijk combineren met werken. Het biedt de mogelijkheid om continu je kennis op een bepaald vakgebied te vergroten.’

Hoe kan de kloof tussen de universiteiten en de burgers verkleind worden, zodat meer migranten, buitenlanders en zelfs illegalen, deel gaan nemen aan het hoger onderwijs?

‘Best een moeilijke vraag. Om de toegankelijkheid te vergroten, moet, volgens mij, de drempel verlaagd worden voor migranten. Misschien kan een schakeljaar ingelast worden, voor de propaedeuse, om te kijken waar de sterke en zwakke punten zijn. En dan doelgericht aan deze punten werken. Mensen die hier geboren zijn, hebben echter al de know how om door te breken. Wat ik vaak merk is dat allochtone studenten te weinig doen aan netwerkopbouw en sociale vaardigheden.’ Wat is netwerkopbouw?

‘Het gaat erom dat je in kontakt komt met allerlei mensen. Je sociale vaardigheden moet je in de praktijk ontwikkelen. Buiten je eigen kring mensen leren kennen en het kontakt met hen regelmatig onderhouden. Dit helpt jou later, en vergroot de kans op succes significant. Bij benoemingen in hoge functies speelt het eigen netwerk een belangrijke rol. Het netwerk helpt bij het krijgen van belangrijke posities, maar je moet desondanks iets kunnen presteren en over capaciteiten beschikken.’

Bent u bereid om de volgende stelling te becommentariëren:
Stelling: {Als elke migrant, illegaal of asielzoeker, die - of een uitkering geniet, of fysiek in Nederland verblijft, of in een langdradige aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning verwikkeld is - een wettelijke volmacht zou hebben (carta blanca) om fulltime onderwijs te genieten aan elke reguliere onderwijsinstelling, dan zou de werkloosheid onder deze doelgroepen binnen tien jaar volledig opgelost zijn.}

‘Ik ben het honderd procent eens met deze stelling, als ‘t gaat om deelname in het onderwijs. Ik kan niet beoordelen of de werkloosheid en alle problemen dan binnen tien jaar zijn opgelost. Naast onderwijs zijn er andere factoren en variabelen die een rol hierbij spelen. Als deze mensen eenmaal hier zijn of tijd voor studeren hebben, is het acceptabel om hun ongelimiteerde toegang te bieden tot alle onderwijsvoorzieningen, waarbij de overheid best wat financiële steun mag bieden. Bij een mogelijke uitzetting hebben zij dan toch wat op zak.’

Kunt u mij vertellen wat u vindt van de volgende uitspraak:
{Het is efficiënter om tenminste vijftig procent van het geld uit het ontwikkelingshulpbudget van de Nederlandse regering te besteden aan kosteloze beurzen voor migranten, allochtonen, asielzoekers en eventueel zelfs illegalen in Nederland, zodat genoemde doelgroepen middelbaar, hoger en universitair onderwijs kunnen volgen, waardoor de kans op maatschappelijke ontsporing en achterstanden verkleind wordt. Ook kunnen zij op deze wijze veel sneller vluchten uit Nederland, als het hier economisch slechter zal gaan in de 21ste eeuw en de vreemdelingenhaat dan onacceptabel zal worden.}

‘Een extra afstudeerfonds voor mensen die het niet halen is een goeie zaak. Maar ‘t gaat zoals u ‘t weet, niet alleen om het geld. Het gaat ook om attitude, motivatie, stimulans e.d. van de groepen, als ik ‘t zo mag zeggen. Aan deze zaken moet waar nodig ook aandacht besteed worden. Niet alleen door de overheid, maar door de groeperingen zelf. Het is bekend dat bepaalde groepen reeds kosteloze financiële steun krijgen van de overheid. Zelf ben ik voorstander van maatwerk, om per persoon, per geval te bekijken wat voor soort steun er nodig is. Maar ik ben geen voorstander van het aanwenden van ontwikkelingsgelden voor dit afstudeerfonds. De overheid moet uit de reguliere middelen gaan financieren, gezien het grote maatschappelijke belang.’

Wat is uw advies aan jongeren van deze tijd?

‘Denk aan je sociale en beroepsvaardigheden en doe aan netwerken (de juiste personen om je heen). Het zijn de twee belangrijkste pijlers tijdens je studie, voor je toekomst en je carrière. Doe mee, want ontwikkelingen gaan razend snel en zet door. Van tegenslagen leer je ‘t meest. Buit je sterke kanten uit en probeer je zwakke kanten op te vijzelen. Vertrouw op je eigen capaciteiten, dus op je eigen kennen en kunnen.’

Heeft u ter besluit nog een opmerking of toevoeging?

‘Wel, ik vond het een informeel interview en dat doet mij goed. Het is prettig om ook op zo een manier te kunnen communiceren. De laatste tijd ben ik te formalistisch en nogal zakelijk bezig. Zo’n informeel interview werkt dan ontspannend. Iedereen die informatie over de studie en promotie mogelijkheden bij de NU zoekt, kan naar mij mailen: rbdoebe@casema.net.’


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved