Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Hindoestaanse identiteit in de multiculturele samenleving

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1283
Offerdatum   12 april 2010

Radio Savidha op internet, domein www.sansaar.nl zal mij op 14 april 2010 om 18 uur interviewen over de Hindoestaanse identiteit in de Nederlandse multiculturele samenleving. En daarom dacht ik van dat het nuttig is om een lange onderzoekstekst over dit thema te publiceren. Let wel: dit hele betoog is alleen van toepassing op de Hindoestanen die een band hebben met Suriname of Nederland, en die min of meer genetische afstammelingen zijn van de Indiase kontraktarbeiders gedurende de periode 1873 tot omstreeks 1920. De Indiase volkeren buiten India in de overige landen hebben een totaal andere identiteit ontwikkeld en gedragen zich ook totaal anders.

Inhoudsopgave van dit betoog
1. Eendimensionale identiteit van de blanke Hollanders
2. Meerdimensionale identiteit van Hindoestanen
3. Ontwikkeling van een basis identiteit van wieg tot brandstapel
4. De Hindoelanders
5. Arya, Hindoe, Vedistaan, gewoon 5D-koelienist of een ander beest
6. Pluriformiteit Hindoestanen in (geschatte) percentages
7. Seks met blanken versus je Hindoestaanse identiteit
8. De normen en waarden van Hindoestanen
9. Assimilatie Hindoestanen
10. Tips om je Hindoestaanse identiteit te versterken
Disclaimer Dewanand


1. Eendimensionale identiteit van de blanke Hollanders

Het ontstaan van Nederland als natie en onderscheidbaar volk begon omstreeks de zestiende eeuw met een getekende overeenkomst waarbij de Unie van Utrecht formeel werd opgericht. Zie onderstaand citaat.

De Unie van Utrecht is een op 23 januari 1579 getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een latere grondwet. Omdat de unie een aanvulling vormde op de zogeheten 'Generale Unie' van 1576 (de Pacificatie van Gent), wordt ook wel gesproken van de Nadere Unie.

De oorspronkelijke gewesten die de overeenkomst ondertekenden waren Gelre en Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en de Groningse Ommelanden. Later sloten ook Gent, Nijmegen, Arnhem, Friesland, Venlo, Amersfoort, Ieper, Antwerpen, Breda, Brugge, Strijen, Lier en Drenthe zich aan. De Brabantse steden 's-Hertogenbosch en Leuven sloten zich niet aan bij de Unie van Utrecht, omdat die in Spaanse handen waren.

Bron: Wikipedia, deeplink

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Unie_van_Utrecht_%281579%29
 • Zie het verloop van de vorstenhuizen en stadhouders Oranje Nassau hieronder, sinds 1579.
  Stadhouders Van Oranje Nassau
  " 1579 - 1584 Prins Willem I "de Zwijger" (1533 - 1584)
  " 1584 - 1625 Prins Maurits (1567 - 1625)
  " 1625 - 1647 Prins-Stadhouder Frederik Hendrik (1584 - 1647)
  " 1647 - 1650 Prins-Stadhouder Willem II (1626 - 1650)
  " 1672 - 1702 Prins Willem III "King William" (1650 - 1702)
  " 1702 - 1751 Prins-Stadhouder Willem IV (1711 - 1751)
  " 1751 - 1795 Prins-Stadhouder Willem V (1748 - 1806)

  Koningshuis Van Oranje-Nassau
  " 1814 - 1840 Koning Willem I (1772 - 1843)
  " 1840 - 1849 Koning Willem II (1792 - 1849)
  " 1849 - 1890 Koning Willem III (1817 - 1890)
  " 1890 - 1948 Koningin Wilhelmina (1880 - 1962)
  " 1948 - 1980 Koningin Juliana (1909 - 2004)
  " 1980 - heden Koningin Beatrix (1938 - ---)
  Bron: site Huis van Oranje

 • http://www.hethuisvanoranje.nl/01%20Ontstaan%20Nederlanden/Indexontstaannederlanden.html
 • http://www.hethuisvanoranje.nl
 • Eigenlijk betekent dit dus dat de Nederlandse identiteit ook rond het jaar 1579 begon als onderscheidbare entiteit in de wereld en in de politiek. Het hele begrip Nederland is min of meer afgeleid van het begrip de Lage Landen, uit het oudduitse woord 'neder' dat laag gelegen betekent. Ook de Nederlandse taal begon zich toen als een onderscheidbaar begrip te ontwikkelen, welke ontwikkeling tot op heden doorgaat.

  Feitelijk komt het erop neer dat de blanke Nederlanders sinds 1579 tot op heden verbonden zijn met het grondgebied der Nederlanden en dat is dus ruim 431 jaar oftewel ruim tien generaties (vroeger leefden mensen korter en duurde een generatie slechts 40 jaar). En dit leidde tot de ontwikkeling van een eendimensionale identiteit van de blanke Nederlanders. Oorspronkelijk echter woonden er vele stammen en volkeren op het oude grondgebied van de Lage Landen, maar die waren allemaal ongepigmenteerd en vermengden zich in de loop der eeuwen geheel met elkaar, door vele onderlinge huwelijken en bondgenootschappen (gilden en kringen), zodat er een min of meer homogene Hollandse cultuur en taal ontstond. In onze tijd zien wij dat alleen de Friezen hun oude identiteit en taal hebben behouden en deze ook actief uitdragen en in stand houden. Nederland was dus al vanaf het begin een smeltkroes van vele soorten volkeren.

  Een eendimensionale identiteit is vaak sterker en stabieler dan een meerdimensionale, omdat er minder denkruimte gebruikt wordt en omdat de persoonlijkheid minder vrijheidsgraden krijgt en minder gestoord wordt door tweestrijd. Volkeren met een eendimensionale identiteit vertonen een grotere saamhorigheid en kunnen hierom op een hoger niveau samenwerken, in het belang van het hogere doel, voor hun land, vlag of ras. Praktisch alle Westerse staten zijn van oudsher eendimensionale volkeren geweest in het verleden en konden zo een hoger niveau van samenwerking ontwikkelen.

  Dit betoog is nuttig om het te vergelijken met de toestand van de Hindoestaanse identiteit. Mijn hele theorie is volgens mij nieuw in de alpha wetenschap, waar men weleens spreekt van transnationale identiteiten, maar het niet goed kan definieren en omschrijven. Professor Ruben Gowricharn moet deze tekst dus goed bestuderen, omdat hij nog veel kan leren van mij.

  2. Meerdimensionale identiteit van Hindoestanen

  Oorspronkelijk migreerden ruim 30.000 Indiers naar Suriname gedurende de periode 1873 tot 1916. Slechts 20.000 vestigden zich na de kontraktperiode blijvend in Suriname en heden ten dage is hun aantal nakomelingen gegroeid tot een aantal van ruim 320.000, waarvan ruim 120.000 zich in Nederland gevestigd hebben. Grofweg 70 procent van de Hindoestanen in Nederland zijn ooit in het verre verleden in Suriname geboren en gemigreerd naar Nederland.

  Momenteel kunnen wij praten over vierde, vijfde en zesde generatie Indiers aangaande alle Hindoestanen in Nederland en Suriname. Het meerdimensionale karakter van hun geografische identiteit uit zich op verschillende manieren, zowel in gedrag, geloof, cultuur, taal als in hun normen en waarden. En dit is nu juist een ontzettend twistpunt voor elk van hen en het zorgt voor veel onderlinge verdeeldheid en misverstanden.

  Suriname is het land dat veel Hindoestanen als hun moeder beschouwen. Maar de generatie Hindoestanen die in Nederland geboren is, beschouwen juist Nederland nu als hun moederland. India is meer het idyllische land van hun geloof, taal (Hindi, Sanskriet) en tradities. Het is dus duidelijk nu dat Hindoestanen allemaal een driedimensionale geografische identiteit hebben en zich in diverse verhoudingen verbonden voelen met Nederland, Suriname en India. Dit maakt hun heel kwetsbaar en soms uiterst labiel, want er is een constante strijd tussen normen en waarden gaande in het hoofd van elke Hindoestaan. De meeste Hindoestanen zitten dus gevangen tussen de culturen en tradities van al deze drie landen en moeten hierom meer problemen overwinnen dan de eendimensionale Hollanders. Maar dit zorgt ook voor een rijkere geest en een levendige fantasie, wat heel inspirerend kan zijn voor buitenstaanders.

  Eigenlijk bestaat het begrip Hindoestaan niet in relatie tot een geografisch gebied of natie. Het is een zwevend begrip dat in de samenleving ingeburgerd is. Het grote probleem is nu of Hindoestanen ook Surinamers zijn. In Suriname hebben Afro-mensen altijd al de cultuur en politiek gedomineerd, als de grootste groep die het langst daar gevestigd waren. (De oude autochtone stammen Surinen en Wajanen zijn inmiddels een minderheid in Suriname en hebben praktisch geen politieke macht en invloed) De politieke invloed en macht van Hindoestanen in Suriname is ernstig verzwakt sinds de grote vlucht naar Nederland omstreeks 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. Dit is heel jammer. Als alle Hindoestanen nu in een keer remigreren naar Suriname dan vormen zij in een klap een meerderheid en dan verandert Suriname in een Hindoemeerderheidsstaat, net als India en Mauritius.

  Een gevolg van de meerdimensionale identiteit van Hindoestanen is dat zij praktisch geen nationalistische gevoelens en gedachten hebben, althans de grote meerderheid. Er is geen diep gevoel van verbondenheid met India, Suriname of Nederland bij geen enkele Hindoestaan, want het is iets dat heel vaag is en een zwevend bestaan leidt in hun onderbewustzijn. Dit betekent vooral ook dat de geografische identiteit van Hindoestanen uiterst zwak en labiel is. Het kan in een klap veranderen of sterk fluctueren. Hindoestanen kunnen zich heel moeilijk op een land of volk concentreren en zich daarmee innig verbonden voelen. Maar, er is wel iets anders dat dit gedeeltelijk compenseert en dat leg ik verder uit in dit betoog.

  3. Ontwikkeling van een basis identiteit van wieg tot brandstapel

  Volgens de oude Vedische geschriften wordt het lichaam zonder identiteit geboren en is het slechts onderhevig aan de tijdloze wetten van karma en wedergeboorte. Toch krijgt elke Hindoestaanse baby bij de geboorte het etiket dat hsij min of meer een Hindoestaans mens is en wordt die ook zo opgevoed. Kinderen met Hindoestaanse ouders leren van jongs af aan hoe een Hindoestaan denkt, voelt en zich behoort te gedragen. De hele Hindoestaanse familie zal zich daarmee bemoeien en vormt zo de basisidentiteit van het Hindoestaanse kind. Dit proces wordt nu in Nederland vooral versterkt op de drie Hindoe basisscholen, waar bijna alle leerlingen en docenten Hindoestaans zijn. Dit zorgt voor een sterke Hindoestaanse identiteit van kinderen die op deze school onderwijs genoten hebben en het zal hen ook sterker maken in de harde Nederlandse samenleving.

  Naarmate een kind ouder wordt zal het steeds meer ontdekken van de grote buitenwereld en zal dan ook de basis identiteit uit de prille jeugd steeds sterker veranderen. Dit hele proces wordt vaak gestuurd door kennis, boeken, intieme kontakten, vriendschappen, intelligentie, geaardheid en vooral ook door pijnlijke trauma's.

  Minpunt van de Hindoestaanse identiteit is dat de taal nu weg is, volgens een lezing van Moti Marhe. Maar taal identiteit is niet alles in het leven. De oorspronkelijke taal van de oude Indiase kontraktanten was niet goed ontwikkeld en werd in Suriname verbasterd tot het Sarnami. Maar het Sarnami is een heel arme taal, zonder al te veel literatuur in het Romaanse script. Hierom is het een groot pluspunt dat Hindoestanen het Sarnami hebben weggegooid en zich hebben gericht op het Nederland en Engels, als hun nieuwe dominante moedertalen. Juist hierdoor hadden Hindoestanen meer succes in Nederland en konden zij direct op een hoog niveau instappen in de Nederlandse samenleving na hun migratie.

  Een punt wat gek is van de Hindoestaanse identiteit is de genetische dimensie ervan, oftewel het ras. Hoewel Hindoestanen een hypergemengd ras zijn, beschouwen zij zichzelf toch als een uniek en onderscheidbaar ras of etnische groep. Hindoestanen herkennen elkaar voornamelijk aan hun raciale kenmerken. Er is bijvoorbeeld veel uiterlijk verschil tussen Hindoestanen en Indonesiers, hoewel de Hollander dit zelf niet snel zal merken. Kan hierom gesteld worden dat Hindoestanen een heel racistisch volk zijn? Hier een voorbeeld van Hindoestaans racisme in de praktijk.

  Op zondag 4 april 2010 was er een uitzending van Omroep Hindoe Media. Tot mijn grote verbazing werd de jonge Nederlandse schaker Anish Giri geinterviewd. Maar deze jongen heeft een blanke Russische moeder en een Indiase vader. Waarom besloot OHM om hem te interviewen? Andere jonge Nederlandse schakers verschenen nooit eerder in uitzendingen van deze Hindoe omroep. Het punt nu is dat deze jongen Anish Giri heel toevallig eruit ziet als een doorsnee Hindoestaan, dus hij is bruin en lijkt meer op Indiers dan op blanke Russen. En juist vanwege zijn Indiase uiterlijk besloot OHM om hem te interviewen, wat dus puur racisme is. Of deze jongen een Hindoe is of als Hindoe opgevoed is, werd niet duidelijk verteld.

  Dus de raciale dimensie van de Hindoestaanse identiteit is wel degelijk sterk ontwikkeld. Hindoestanen voelen zich verbonden met hun rasgenoten uit alle delen van de wereld, zuiver en alleen, omdat die op hun lijken. Dit zijn dingen die op den duur heel verwarrend werken voor alle Hindoestanen en hen onderling heel sterk verdelen. Ook dit is een van de oorzaken van de zwakke basis identiteit van Hindoestanen in Nederland en Suriname.

  Heel verrassend vind ik altijd het moment waarop een Hindoestaan sterft en dan een uitvaart moet ondergaan. Zelfs als zo een Hindoestaan nooit iets heeft gelooft of iets religieus heeft gedaan, zelfs dan zal men een of andere Hindoepriester (Pandit) erbij roepen om Hindoeistische uitvaart rituelen te verzorgen, meestal gevolgd door crematie. Dit is eigenlijk heel raar. Maar wat ik ook nog begrepen heb is dat men bij dergelijke uitvaart rituelen heel fanatiek vasthoudt aan de juiste sekte of Hindoe stroming en dat men soms hierom fikse ruzies krijgt binnen de familie kring. Dit maakt Hindoestanen in mijn ogen vaak tot hypocriete leugenaars en verraders van hun eigen Hindoe geloof.

  4. De Hindoelanders

  Het begrip Hindoelander is lang geleden door mij ontwikkeld na een psychologisch zelfonderzoek. Van huis uit was ik vroeger geen Hindoe en ontwikkelde ik mij tot een soort bruine Hollander in Nederland die alleen met blanke Nederlanders intieme kontakten onderhield. Maar op den duur bekeerde ik mij tot het Hindoeisme en begon ik dus Vedisch en Hindoeistisch te denken en te voelen. Hierom kroonde ik mijzelf al jaren geleden tot de eerste Hindoelander van Nederland. Een Hindoelander is dus gewoon een mens die Hindoeistisch of Vedisch is qua geloof en denkwijze, maar die zich tegelijkertijd honderd procent Hollander voelt en die ook nog karmisch sterk verbonden is met het blanke Hollandse volk.

  Dit nieuwe begrip moest ik ontwikkelen omdat ik nogal eigenwijs en koppig ben en alles zelf wil uitzoeken. Iets nieuws zijn heeft mij altijd gefascineerd, omdat ik net als elke Hindoestaan eeuwig ontevreden was met mijzelf en in een ellendige identiteitscrisis terecht kwam, toen ik eenmaal in Nederland woonde. In wezen is een naam slechts een nutteloos etiket en heeft ieder mens het volste recht om een nieuwe etiket te verzinnen. Dit etiket is ook de basis voor je gehechtheid en je eigen valse ego, volgens de Vedische teksten. Dus feitelijk kan ik mij van alles noemen en ben ik ook een beetje van alles net als elke doorsnee Hindoestaan.

  Hindoestanen in Nederland zou ik allemaal beschouwen als een soort nieuwe Hindoelanders, omdat zij iets Hindoeistisch hebben en zich als Nederlanders gedragen. Maar er zijn desalniettemin altijd grote verschillen tussen Hindoestanen, Hindoelanders en gewone blanke Nederlanders. In onze multiculturele samenleving speelt dit allemaal een heel grote rol, omdat alles in relatie tot je etniciteit herleid wordt. Men beoordeelt je heel sterk op grond van je ras en geloof in Nederland en hierom is er nu heel veel racisme en discriminatie hier. Maar ook in relatie tot de andere etnische minderheidsgroepen moet je iets zijn wat men kan begrijpen en definieren. Je bent dus in Nederland altijd een lid van je ras en je etnische groep, tot je dood en al wat je ook doet om eraan te ontsnappen. Nederland is nu eenmaal een racistisch land en soms vind ik eendimensionale blanke Hollanders hierom heel achterlijk en middeleeuws.

  Zie ook mijn eerder gepubliceerde teksten over het begrip Hindoelander.


  5. Arya, Hindoe, Vedistaan, gewoon 5D-koelienist of een ander beest

  Vroeger in het oude India van 5000 jaar geleden noemde bijna iedereen zich een Arya. Dit gebied werd door hen Aryawart genoemd. Maar in de loop van duizenden jaren veranderden al deze oude benamingen. Het waren de Arabieren die de naam Hindu afleidden uit de naam van de rivier Sindhu, omdat zij de S niet konden uitspreken. En op den duur begonnen de Britten hierover literatuur te ontwikkelen en ontstond zo het nieuwe begrip Hindoe of Hindu. Toen ontstond in de zeventiende eeuw opeens het Hindoeisme als het nieuwe geloof van de bewoners van India en alle Indiers waren hiermee dik tevreden.

  Er is echter een persoon die dit wilde veranderen en dat was Swami Dayanand, die een protestbeweging startte om de oude benaming Arya in ere te herstellen. Ook wilde hij het geloof in kasten en beelden afschaffen, omdat dit niet voorkwam in de oude Vedische geschriften. Zo ontstond onder zijn invloed langzaamaan de Arya Samaj beweging in India en die kreeg volgelingen in alle delen van de wereld. Fanatieke Arya Samajis willen alleen in Hindi met je communiceren en voelen zich ver verheven boven alle gewone Hindoes. Het is feitelijk een back to the roots beweging en volgens mij zijn maximaal vijf procent van de Hindoestanen hier actief lid van. Het Arya Samaj geloof is nu een soort afgesloten gemeenschap of sekte geworden in Nederland met eigen gebedsruimten en een kleine besloten kring van volgelingen. Het is tot nu toe voor mij nooit duidelijk geweest waarin zij precies geloven en wat zij zoal verkondigen. Doordat hun diensten vaak in diep Hindi zijn kan ik het meestal niet begrijpen en is het duidelijk dat zij mij toch behoorlijk discrimineren, als niet-hindi spreker. Dit versterkt het sectarisch gevoel van de Arya Samaj beweging in Nederland en zorgt voor een sterke sociale isolatie in de multiculturele samenleving.

  De geschiedenis van het begrip Hindoe lijkt sterk op dat van het woord neger als aanduiding van de bewoners van Afrika. Neger betekent gewoon zwart (negro) en was oorspronkelijk een denigrerend begrip voor mensen van dit ras. Het woord Hindu betekende oorspronkelijk dief en boef in het Arabisch. Er zijn radicale Afro-mensen die er alles aan gedaan hebben om het woord neger voorgoed uit het woordenboek te halen, maar die hadden tot nu toe weinig succes. Volgens mij is elke historische naam reeds diep gegrifd in het brein van alle mensen en kan het hierom niet makkelijk verwijderd worden. Ditzelfde probleem is er met het begrip Hindoe. Moeten wij ons nu Arya noemen, omdat onze verre Indiase voorouders zich ook zo noemden? Kennen wij hen nog? Realiseren wij ons dat dit nu een andere tijd is en dat wij gewoon verder moeten met onze wereld en beschaving. Er zou immers niet veel overblijven van de huidge nationaliteiten als iedereen terug zou keren naar de eigen goede oude tijd van duizenden jaren geleden. Ik moet met Arya Samajis eens goed hierover brainstormen, want het is iets dat ik beter moet onderzoeken.

  Zie hieronder, een ander begrip dat door mij ontwikkeld werd tijdens het theoretische onderzoek naar de Hindoestaanse identiteit: de Vedistaan (reeds in 1989 door mij ontwikkeld)
  Nu zal ik een abstracte definitie geven van het begrip Vedistani.
  Een Vedistani is een intelligent wezen, met een lichaam, zowel stoffelijk als onstoffelijk, die de eeuwige kennis heeft van de Veda's, partieel of totaal, en die gelooft erin, en het ook toepast in hsijn dagelijkse leven. De Vedische kennis moet geïmplementeerd zijn in het bewustzijn, de geest, en de ziel van zo een wezen, die een mens kan zijn van de planeet aarde. Ras en geslacht zijn niet relevant om iemand een Vedistani te noemen, omdat het slechts gaat om een mentale toestand en om het bewustzijn.

  Zie ook deze tekst link

 • Samenvatting concept Vedische Unie
 • Concept of the Vedical Union, part one, by Dewanand

 • Nou, kan je het nog volgen? Hindoes, Arya Samaji, Vedistanen of Hindoestanen. Wat zijn wij nog meer? Wat is de realiteit? Wat is de harde waarheid over het Hindoestaanse ras?

  In werkelijkheid is het Hindoestaanse ras gewoon een mix van alle hoofdrassen, dus een doodgewoon vuilnisbakkenras. Juist hierom beschouwt men het Hindoeras nog niet als het vierde hoofdras en dat is iets wat ik wil gaan bestrijden. Waarom moet men de gemengde rassen op zo een manier discrimineren en uitsluiten? Wij mensen van het Hindoeras zijn geestelijk en raciaal totaal anders dan blanken, Joden, Arabieren, Afrikanen of Chinezen. Wij hebben het recht om onszelf tot een uniek hoofdras uit te roepen en hiervoor te strijden. Wij zijn geen lage, primitieve en middeleeuwse blanken. Verhef je hoofd en stem en proclameer jezelf tot volwaardig lid van het Hindoeras.

  Er is echter ook nog een heel grote groep Hindoestanen die niets anders zijn dan 5D-koelienisten en helemaal geen ene moer meer geven om het Hindoeisme, de Vedische geschriften, mandirs, geloof, tradities, enz. Dit zijn Hindoestanen die geloven in Daroe (drank), Doksa (eend), Doekoe (geld), Dansi (dansen) en Daal. Een homo Hindoe legde mij nog uit dat er een zesde D is en dat is dus Doelihin (bruid). Deze 5D Hindoestanen zijn nu de grote meerderheid en vertegenwoordigen volgens mij ruim 60 procent van de gehele groep.


  6. Pluriformiteit Hindoestanen in (geschatte) percentages

  De hele Hindoestaanse bevolking in Nederland is uiterst pluriform. Hieronder een analyse met geschatte percentages. Het is erg moeilijk om exacte cijfers te krijgen omdat er geen etnische registratie toegestaan is in Nederland. Volgens mij is de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname veel homogener, qua cultuur, geloof, tradities, normen en waarden omdat dit land nog geen echte informatiemaatschappij is. Ook heeft Suriname nog geen totalitaire media en televisie. Er is dus nu al een grote kloof tussen Hindoestanen uit Suriname en die uit Nederland. Dit komt vooral door de isolatie politiek van de Nederlandse regering en het bezit van een Nederlands paspoort. Er is een Hindoestaanse paspoortkaste ontstaan die sterk verwilderd en verwesterd is en die vol zit met een heleboel problemen. Of Hindoestanen uitgeroeid worden zal wat verderop in deze tekst geanalyseerd worden.

  De isolatie politiek van de Nederlandse regering uit zich door stringente voorschriften voor immigratie en het verkrijgen van een permanente of tijdelijke verblijfstatus. Er zitten nu heel veel drempels in de immigratie wet en vele arme groepen worden zo buitengesloten of ontmoedigd, om nog kontakt te onderhouden met mensen en familieleden uit hun herkomstland. Het is nu veel moeilijker om een kennis of familielid voor vakantie te halen naar Nederland. Ook is het heel moeilijk om een partner te halen uit je herkomstland en dit maakt de isolatie bijna totaal. Duidelijk is wel dat deze isolatie politiek de hele Hindoestaanse gemeenschap heeft beinvloed en zij zijn nu harder geworden en verwesteren steeds sneller, door het ontbreken van kontakt met hun herkomstland.

  Nu volgt een analyse van de vele sub etnische groepen binnen de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. De percentages zijn schattingen en kunnen met vijf procent fluctueren.

  Sanathan Hindoes
  Volgens mij zijn er ongeveer 40.000 belijdende Sanathan Hindoes in Nederland. Tijdens een petitie actie van tien jaar geleden kon men namelijk maar 40.000 mensen bereiken, om te tekenen. Het begrip belijdend is heel belangrijk. Jezelf Sanathan noemen, maar er niets verder aan doen is puur bedrog. Dus volgens mij is maar nauwelijks dertig procent van de Hindoestanen nog een belijdend Sanathan Hindoe.

  In Den Haag zijn er ongeveer twintig mandirs. En elke mandir bereikt een kleine groep volgelingen van nauwelijks 500 Hindoes. Dit betekent dat er in Den Haag slechts 10.000 gelovige Hindoes wonen, op een totaal aantal Hindoestanen van ongeveer 40.000. Dus nauwelijks 25 procent van de Hindoestanen in Den Haag gelooft nog in het Hindoeisme en participeert in een of andere religieuze ceremonie. Dit geeft duidelijk aan dat het Hindoeisme bijna uitgeroeid is in Nederland bij de Hindoestanen.

  Arya Samaj
  De ASAN is een van de georganiseerde Arya Samaj organisaties in Den Haag. Zij hebben een ledenbestand van nauwelijks 1200 Hindoestanen die in zekere zin Arya Samajis zijn. Maar er is een sterke leegloop van het ledenbestand nu en men maakt zich hier zorgen om. De totale groep Arya Samajis, die zichzelf Arya noemen is altijd al een sterke minderheid geweest, van nauwelijks vijftien procent. Maar als ik het beter bekijk in Nederland dan zijn er nauwelijks vijf procent echte Arya Samajis, die zichzelf Arya noemen en die het Hindi en de Veda's goed kennen. Er moet meer onderzoek komen naar de echte percentages en aantallen, en wij Hindoestanen moeten dit zelf doen, want het is in ons belang. Wachten op blanken heeft gewoon geen zin en is dom apengedrag.

  Hare Krishna, Iskcon
  Er is een heel actieve groep Hare Krishna devotees in Nederland en hier zitten ook enkele blanken in. De meeste Hindoestanen die hier participeren noemen zichzelf vaak ook Sanathan Hindoes en zien geen verschil. Echte Hare Krishna devotees zijn dus een minieme minderheid van nauwelijks drie procent.

  Sai Baba devotees
  Vooral de spirituele Hindoestanen volgen de leer van Sathya Sai Baba. In deze stroming participeren vrij veel blanken, maar die zijn apart georganiseerd en vermengen zich nauwelijks met de Hindoestanen. Dit zijn bijna aparte kasten geworden in Nederland, met eigen rituelen en geloofs attributen. Voor Sanathan Hindoes is Sai Baba gewoon de Kalki Avatar, oftewel de incarnatie van Kalki in dit tijdperk. En zij blijven gewoon Sanathan. Hindoestanen die zich voor honderd procent Sai Baba devotee noemen zijn volgens mij een absolute minderheid van drie procent, verspreid over het gehele land.

  Islamitische Hindoestanen
  De islamitische Hindoestanen zijn sterk vermengd met de gewone Hindoeistische Hindoestanen en doen gewoon mee met alle rituelen en feestdagen, zoals altijd al in Suriname gedaan werd. Slechts in naam zijn zij nog moslim, maar qua normen, waarden, tradities en rituelen zijn zij gewoon Hindoeistisch. Er is wel een heel kleine groep die nu gekozen heeft voor de hardere Arabische versies van de islam en die dragen een hoofddoek en leven strict gescheiden van de gewone Hindoestanen.

  Opmerkelijk vind ik wel dat de islamitische Hindoestanen de allerzwakste religieuze identiteit hebben van de gehele groep en nu praktisch uitgeroeid zijn. De groep belijdende islamitische Hindoestanen in Nederland schat ik daarom op nauwelijks vijf procent. Let wel: een belijdende moslim moet zich strikt aan alle regels en gebedsvoorschriften houden van de islam en altijd vijf keer bidden per dag met het hoofd gericht op de heilige stad Mekka. Deze groep is hierom uiterst klein. Drinken van alcohol, roken, gokken, ongeoorloofde seks voor het huwelijk, terrorisme, criminaliteit en andere onzedelijke dingen zijn ook strict verboden in de pure islam en volgens de leer van de heilige koran.

  Kabir Hindoes
  Ik ontmoette weleens een Kabir Hindoe groep in Delft, maar werd nooit uitgenodigd om hun diensten bij te wonen. Opmerkelijk was dat een Kabir aanhanger uit Almere met zijn vrouw naar Delft kwam voor deze diensten. Dit geeft al aan dat er uiterst weinig Kabir Hindoes zijn in Nederland. Ik schat deze groep op nauwelijks een procent. De Kabir beweging is wel gewoon Sanathan en doet normaal mee met alle ceremonieen en diensten.

  Hindi sprekers onder Hindoestanen
  Heel lang geleden bleek tijdens een onderzoek dat nauwelijks drie procent van de Hindoestanen vloeiend Hindi kon spreken en schrijven. Ik geloof dat deze groep nu veel kleiner moet zijn, omdat Hindoestanen allemaal denken in het Nederlands en linguistisch gezien al totaal geassimileerd zijn. Slechts een heel kleine groep Hindoestanen heeft het Hindi nog behouden als hun primaire taalidentiteit.

  Afro Hindoestanen
  Door de gemengde huwelijken en relaties is er nu een aanzienlijke groep Afro Hindoestanen ontstaan in Nederland en Suriname en die lijden een marginaal bestaan tussen alle culturen en tradities. Volgens mij worden deze Afro Hindoestanen behoorlijk gediscrimineerd en overal buitengesloten. De enige uitweg voor hen is dan om volledig te assimileren in de blanke Westerse cultuur en het Hindoeisme helemaal opzij te zetten. In Suriname assimileren zij voornamelijk in de dominante Afro cultuur daar en worden praktisch nooit Hindoe. Men zou deze etnische mix groep ook kennis moeten laten maken met de rijkdom van de Vedische beschaving en hen niet uitsluiten of discrimineren. Immers, ooit in het verre verleden waren alle bewoners van het Indiase subcontinent gewoon Afro en zij vermengden zich uiteindelijk met alle andere hoofdrassen, waardoor het befaamde Hindoeras of Indiase fenotype ontstond. Onze roots liggen dus duidelijk in Afrika en niet in Europa bij de blanken.

  India minded, trend Hindoestaanse jeugd
  Door de opkomst van India als economische powerhouse, hoogwaardig ICT land en kennis lab van de wereld is er een trend nu onder de hele Hindoestaanse jeugd om India minded te worden. Zij gaan vaker op vakantie naar India en kijken naar films uit Bollywood. Indiase muziek en kledingstijlen zijn populair. Klassieke Indiase dansen, zoals Kathak, Bharat Nathyam, Odissi, Bollywood mixdansen en nog enkele andere zijn razend populair onder deze grote groep Hindoestaanse jongeren. Positief is ook dat het heel waarschijnlijk is dat deze Hindoestaanse jongeren zullen trouwen met iemand van het Hindoeras (ook uit India) en zo het uitsterven van Hindoestanen als raciale groep in Nederland zullen vertragen tot ver in de toekomst. Dit is uitermate positief, want wij moeten het Hindoeras niet teveel vervuilen met laagwaardige blanke genen.

  Bruine Hollanders
  Ik moet wel opmerken dat de echte Hindoecultuur nu al verdwenen is bij de meerderheid van de Hindoestanen. Hierom ben ik pessimistisch en geloof ik dat ruim 40 procent nu toch gewoon een bruine Hollander is. De bruine en zwarte Hollanders noemt men weleens Bounties, omdat zij zwart van buiten zijn, maar spierwit van binnen. Vaak lijken het op zielloze en verwilderde kleurlingen. Lees meer hierover in het volgende hoofdstuk.

  7. Seks met blanken versus je Hindoestaanse identiteit

  In de Hindoe en Vedische cultuur en tradities is seks iets dat bijna heilig is. Seks tussen twee of meer mensen schept een levenslange band en leidt tot innige karmische verbondenheid, wat een leven lang duurt. Maar voor blanken is seks niets meer dan een vluchtig consumptie artikel dat je even in een supermarkt haalt en ervoor betaalt. Hierom voelen Hindoestanen zich vaak gekwetst tijdens seksuele kontakten met blanken. Hindoestaanse meisjes en homoseksuele Hindoestaanse jongens raken het meest gekwetst tijdens wilde seksrelaties met een blanke man. Soms kan dit zelf leiden tot ernstige psychische problemen, isolatie of zelfmoord. Dit zijn dingen die echt gebeuren binnen de Hindoestaanse gemeenschap.

  Ik heb opmerkelijke dingen waargenomen aangaande dit verschijnsel. Wat ik altijd zo raar vind is dat de Hindoestaanse identiteit juist versterkt wordt na vele seksuele kontakten met blanken. Ik ken bijvoorbeeld een Hindoestaanse homo jongen die al tientallen blanke sekspartners heeft gehad. Vreemd is zeker dat hij juist heel erg Hindoeistisch leeft, rituelen volgt, vast en zelfs vegetarisch is. Dus hij is juist niet verwesterd door de vele sekskontakten met normloze homoseksuele blanke mannen. Seks met blanken kan dus de Hindoe identiteit juist versterken en dat is uitermate raar voor wetenschappers.

  Ik ken drie Hindoe vrouwen vrij goed die veel (ook anonieme) sekskontakten hebben gehad met grootgeschapen blanke mannen, zonder een huwelijk. Maar bij alledrie heb ik gemerkt dat de Hindoe identiteit heel sterk leeft en dat zij zich niet blank of westers voelen. Hoe kan je dit verklaren?

  Tijdens intieme kontakten met blanke Hollanders zal een Hindoestaan meemaken dat hsij (man, homo of vrouw) juist sterk beschouwd wordt als Hindoe en Indier. Deze twee identiteits vector componenten zal de eendimenisionale blanke projecteren op hsijn exotische pseudo-Indiase sekspartner. En op den duur zullen deze twee componenten zich sterk ontwikkelen bij de Hindoestaanse sekspartner. Na een dergelijk intiem (anoniem) sekskontakt zal de Hindoestaanse partner gaan nadenken over zichzelf en zich sterker Hindoe of Indier voelen. Misschien is het hierom juist goed als Hindoestanen meer (anonieme) sekskontakten onderhouden met een heleboel blanken. Dan zou de Hindoe identiteit op den duur juist sterker worden en uitroeiing voorkomen van de etnische Hindoes in Nederland. Uiteraard moet het voor ieder individu een eigen keus zijn, naargelang de seksuele fantasie en behoefte. Als Hindoemeisjes en homoseksuele Hindoestanen hierbij altijd een condoom gebruiken dan zijn er geen ongewenste nakomelingen en ziekten na het kontakt met potente en grootgeschapen blanke mannen. En de seks met een blanke man kan best lekker zijn. Samen proberen om de Kama Soetra te verbeteren met Hollandse potentie kan best spannend zijn.

  8. De normen en waarden van Hindoestanen

  Hindoestanen zijn een conservatief volk en richten zich op zekerheid. Het leven van de meeste Hindoestanen bestaat uit studeren, werken, trouwen, kinderen, huis, auto, hypotheek en vaak ook nog aandelen. En Hindoestanen zijn harde werkers. In het Nederlandse bedrijfsleven hebben Hindoestanen een goede naam en worden zij snel aangenomen tijdens sollicitaties. Dit heb ik ook zelf gehoord en meegemaakt. Men waardeert Hindoestanen ontzettend in Nederland en discrimineert hen niet erg vaak.

  Het is onbekend hoeveel procent van de Hindoestanen werkloos en arbeidsongeschikt is, want er is geen etnische registratie. Toch denk ik dat zeker 60 procent werkt en goed verdient. Rama modaal is waarschijnlijk toch iets armer dan de Nederlandse Jan modaal, maar hij heeft cultuur, geloof en tradities en is dus geestelijk rijper. Hindoestanen zijn geestelijk veel rijker dan de blanke Hollanders en weten meer over alle culturen.

  Veel Hindoestanen houden vast aan hun normen en waarden en verwesteren niet zo snel, vooral als zij ook nog naar de mandir gaan of hun Indiase roots ontdekken. In de multiculturele samenleving is het heel belangrijk om een sterke eigen etnische identiteit te ontwikkelen. Op dit punt staan Hindoestanen sterk, want de hele Hindoe identiteit is nu al aardig geglobaliseerd. Hindoestanen kunnen zich identificeren met hun succesvolle rasgenoten in bijna veertig landen, inclusief India. Hierom zijn Hindoestanen een rijk volk en hebben zij heel veel te bieden aan de blanken.

  Ook in de Hindoe cultuur zijn er heel veel normen en waarden die belangrijk kunnen zijn om een goed en vruchtbaar leven op te bouwen. In de Bhagavad Gita staat immers letterlijk dat een mens moet werken om hsijn lichaam te onderhouden. En deze vers is de verklaring voor de hoge arbeidslust van Hindoestanen. Ziehier drie verzen uit de heilige Bhagavad Gita over werken.

  Drie verzen uit de heilige Bhagavad Gita:

  Vers 3.7 Wie daarentegen de zinnen beteugelt met de geest, en zijn handelende lichaamsdelen inschakelt in toegewijde arbeid, zonder zich eraan te hechten stijgt hier verre bovenuit.

  Vers 3.8 Doe je voorgeschreven plicht, want werken is beter dan niets doen. Een mens kan niet eens zijn lichaam onderhouden zonder te werken.

  Vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

  Dus in de Hindoe cultuur gaat men een stukje verder. Werk moet je als offer aan de goden en godinnen opdragen om onthecht te raken van de materiele wereld. Je voorgeschreven plicht vervullen is heel belangrijk. Hierom is het Hindoeisme een perfect geloof en totaal, veel beter dan de islam en het christendom. Heel jammer dat heel weinig Hindoestanen nog hun heilige boeken kennen en deze elke dag lezen.


  9. Assimilatie Hindoestanen

  Gedurende de loop van de zeventiende eeuw migreerden er ongeveer 12000 Hugenoten naar Nederland en vestigden zich in de noordelijke provincies. In Amsterdam was zelfs zes procent Hugenoot. Maar de Hugenoten werden totaal geassimileerd en bestaan nu niet meer. Zelfs hun Franse afkomst is nu totaal verdwenen en zij zijn veranderd in gewone witte Hollanders. Dit vond plaats in nauwelijks zes generaties en is slecht nieuws voor Hindoestanen.

  Reeds nu kan je zien hoe het grootste deel van de Hindoestanen al totaal geassimileerd is in Nederland. Zij kennen hun Hindoe cultuur niet meer en hebben geen geloof. Triest en zorgwekkend is dat zeker zestig procent van de Hindoestaanse meisjes en vrouwen seksuele kontakten heeft met grootgeschapen blanke Hollandse mannen. Dit betekent dat Hindoestanen ook genetisch uitgeroeid worden, want deze blanke mannen spuiten hun blank sperma in de Hindoestaanse vrouwen en vervuilen zo het hogere Hindoe ras. Wij moeten snel een nationaal plan ontwikkelen om dit genetisch uitroeiings proces stop te zetten. Strenger zijn voor Hindoestaanse meisjes is een mogelijkheid. Of er moet actiever gezocht worden naar geschikte, potente huwelijkspartners van het Hindoe ras voor al deze geile Hindoestaanse meisjes. Vervuiling van het hogere Hindoe ras kunnen wij nu niet tolereren. Blanken zijn een lager en primitief mensenras en dienen in de toekomst uit te sterven om vrede en harmonie te brengen op de wereld.

  Hindoestanen moeten zich sterker organiseren om te overleven als ras en als sterke etnische groep in de multiculturele samenleving. Dit moeten zij zelf doen en zelf hier bewust van worden. Wachten op geld van blanken is dom en laf. Als je de blanke immers haat en verafschuwt dan moet je zijn geld ook niet accepteren.

  Beschermen van Hindoemeisjes tegen potente en grootgeschapen blanke mannen moet een van de topprioriteiten worden van alle Hindoe organisaties. Deze geile Hindoemeisjes kunnen liever een vibrator gebruiken voor hun seksuele behoeften, want dan kunnen zij geen ongewenst blank nageslacht baren en blijft ons ras zuiver en rein. Hindoe jongens moeten flink trainen als zij jong zijn, om sterk en potent te worden, om de seksuele behoeften van geile Hindoemeisjes te bevredigen. Alle Hindoe organisaties moeten dit in hun beleidsplan opnemen en het ook openlijk uitdragen. Het zuiver houden van ons superieur Hindoe ras moet topprioriteit worden. Voorkom dus dat je Hindoe dochters gaan seksen met een heleboel vieze blanke mannen en ongewenst nageslacht baren. Voorkom zo uitroeiing van het superieure Hindoe ras in Nederland.


  10. Tips om je Hindoestaanse identiteit te versterken

  Nu zal onderzocht worden hoe de Hindoestaanse identiteit versterkt kan worden, als je in Nederland of Suriname leeft.

  1. Lees vooral alle heilige boeken van de Hindoes. Lees dus als eerste de heilige Bhagavad Gita. Het is overal verkrijgbaar in het Nederland en Engels. Andere nuttige Vedische boeken zijn bijvoorbeeld: de Veda's, de Upanishads, Puranas, Srimad Bhagavatum, boeken van Shri Sathya Sai Baba, enz. Organiseer ook studiegroepen om gezamenlijk deze heilige boeken te onderzoeken en om het beter te begrijpen. Versterk zo je hindoe identiteit en voorkom dat je uitsterft of uitgeroeid wordt. Dit moet je zelf doen, want de blanke gaat dat niet voor je doen.

  2. Lees gratis op internet nieuws over India in het Engels. Leer Engels en doe een zelfstudie. Engels is de nationale taal van India nu en iedere Hindoe moet deze zwarte taal leren. Volg cursussen om je Engels te verbeteren en lees veel boeken. Er zijn op internet duizenden websites uit India. Zie ook een overzicht van de beste Vedische sites:

  Hindu links

  3. Leer Hindi als je tijd hebt. Hindi is onze echte oorspronkelijke moedertaal en eigenlijk zouden wij het allemaal goed moeten kennen. Jammer dat wij nu in Nederland leven en de domme Nederlandse taal moeten praten. Nederlands heeft ons nu geisoleerd en houdt ons dom en onderontwikkeld. De blanken discrimineren ons overal ter wereld en hebben ons geleerd dat wij minderwaardig zijn. Vecht hiertegen en overwin je zwakheden zelf. Wacht niet op lage primitieve blanken, maar doe het zelf.

  4. Wordt lid van een Hindoe organisatie en participeer. Het is goed om regelmatig je ras en geloofsgenoten te zien en te spreken. Doe dus mee met de georganiseerde Hindoe gemeenschap, zelfs als je het heel druk hebt. Bouw vriendschappen met Hindoes en trouw liever met je rasgenoot. Verwek vooral veel raszuivere Hindoe kinderen, om ons ras niet uit te laten sterven in dit achterlijke blankenland.

  5. Lees op internet alles over de rijke geschiedenis van het oude India. Er is heel veel. De allereerste schrijvers en denkers op de wereld waren Aryas, Hindoes en Vedistanen. Dit bewijst dat wij superieur zijn. Wiskunde is in het oude India ontwikkeld. Ons hele decimale getallenstelsel komt uit het oude India. De stelling van Pythagoras komt oorspronkelijk uit het oude India en is door mensen van ons ras ontwikkeld. De oude bewoners van Aryawart wisten al 5000 jaar geleden dat de aarde rond is en om de zon draait. Blanken geloofden in een platte wereld, tot de christelijke terrorist, Christoffel Columbus rond 1500 het tegendeel bewees door zijn zeereis naar het land van de Mayas, Incas en Azteken. Geloof niet meer in de leugens van blanken die alles toch gestolen hebben van ons. Laat de blanken maar uitsterven en verwek vooral geen kinderen met hen. Blanken zijn een lager primitief ras en moeten uitgeroeid worden in de toekomst. Wees trots op het oude India en leer je kinderen er alles over. Wij zijn het echte superieure Arya en Hindoe ras. Geloof hierin en werk aan je overleving en je eigen Hindoe identiteit.

  6. Participeer op enkele Indiase discussieforums en doe mee. Sluit vriendschappen met Hindoes uit India en globaliseer je Hindoe identiteit. Zo wordt je sterker en weerbaarder in de Hollandse kastenmaatschappij.

  11. Conclusies

  Het is duidelijk dat de hele multiculturele samenleving in Nederland nu geconvergeerd is naar een kastenstelsel. Maar dit is niets nieuws, want hier in Nederland was er al 650 jaar apartheid gebaseerd op de christelijke bijbel en daarom kan ik bewijzen dat Nederland een harde bittere kastenmaatschappij was, tot op heden. Informeel is er overal apartheidsdenken bij de blanken. Maar in relatie tot andere etnische groepen moet je iets zijn en dan kies je ervoor om Hindoestaan, Arya, Hindoelander, India minded of gewoon Vedistaan te zijn. De blanke Hollander zal de hindoestaan echter altijd associeren met een doorsnee Indier, vooral tijdens (anonieme) sekskontakten, want dan ben je bruin, bloot, erotisch en exotisch. Dit maken vooral Hindoemeisjes mee en hindoestaanse homoseksuelen tijdens sekskontakten met blanke mannen. Maar juist hierdoor wordt de Hindoe identiteit versterkt, want de blanke projecteert dit op de Hindoestaanse sekspartner. Dus in theorie is het juist goed om flink te seksen met blanken om zo je Hindoe en Indiase identiteit te versterken.

  Dat Hindoestanen uitsterven als uniek ras is duidelijk, want ruim zestig procent van alle Hindoestaanse meisjes en vrouwen hebben al sekskontakten gehad met grootgeschapen blanke mannen, en een groot deel baart dan gewone blanke kinderen. Als uniek ras worden Hindoestanen nu dus op een hoog tempo uitgeroeid door genetische assimilatie. Hier kunnen wij niets tegen doen, want veel Hindoemeisjes worden verliefd op de groter geschapen blanke mannen en gaan ermee seksen of trouwen. Hindoestaanse jongens staan machteloos toe te kijken, en zijn als klein geschapen en minder potente mannen seksueel niet aantrekkelijk in de multiculturele samenleving. Er is zelfs een trend waar te nemen dat geile Hindoestaanse meisjes gaan seksen met de sterkere en grotere Turken en Marokkanen en zo geislamiseerd worden. Ook dit seksproces roeit Hindoestanen nu uit als uniek ras in Nederland.

  Een ander taboethema is het hoge aantal Hindoestaanse jongens die homoseksueel worden en als wilde nichten gaan leven. Hindoestanen durven hier niet over te praten, want er is een zwijgcultuur. Maar ik zie een trend dat minstens dertig procent van de Hindoestaanse jongens experimenteert met blanke homoseksuele mannen en daarna vaak fulltime homo worden, vaak in het diepste geheim. De familie oefent dan wel druk uit op zulke jongens om te trouwen, maar vaak mislukt dit totaal. Veel Hindoestaanse homojongens raken in een suicidale en psychologische crisis en plegen zelfmoord, maar ook dit is een groot taboethema. Ook dit seksproces roeit het hele Hindoestaanse volk steeds sneller uit.

  Wetenschappers hebben laatst wel bewezen dat homoseksualiteit ervoor zorgt dat genetisch zwakke mannen zich niet kunnen voortplanten en zo degeneratie van de soort voorkomen. In de multiculturele samenleving is het dus hierom logisch en natuurlijk dat een heel groot deel van de kleine, zwakke en minder potente Hindoestaanse jongens en mannen zich moeten ontwikkelen tot homoseksuelen, want dat is de goddelijke wet van de natuur. Zwakke mannetjes worden in de natuur altijd uitgeroeid of zelfs uitgemoord en de (hindoestaanse) wijfjes worden dan geneukt en bevrucht door de sterkere en grotere (blanke) mannen. Dit proces is nu duidelijk waarneembaar in de Nederlandse multiculturele samenleving.

  Het hele Hindoeisme is al aardig uitgeroeid in Nederland. Volgens mijn waarneming is slechts 25 procent van de Hindoestanen nog Hindoe gelovige of praktizerend Hindoe. De rest is Bounty, bruine Hollander en meestal 5D-koelienist, zonder geloof, cultuur, tradities, normen en waarden. De hele Hindoe Dharm wordt nu langzaam maar zeker totaal uitgeroeid en daarmee sterft ook de hele Hindoe identiteit. Over twee generaties zullen Hindoes dus praktisch totaal uitgeroeid zijn door assimilatie en seks in Nederland. De hele isolatie politiek ofwel de stringente vreemdelingenwetten versterken dit uitroeiings proces bij Hindoestanen.

  Wat heel hinderlijk is, is dat de pandits blijven preken en zeiken in Hindi en Sanskriet terwijl nauwelijks drie procent van de Hindoestanen deze vreemde talen kennen. Ook hierdoor wordt het hele Hindoe geloof langzaam maar zeker uitgeroeid en sterft het uit. De domme en primitieve organisaties van Hindoes en Arya Samajis zorgen ervoor dat de hele Hindoe identiteit totaal uitsterft, want men werkt nog feodaal en er is geen corrigerende democratische invloed van de Hindoestaanse volksmassa.

  Het moeilijkste van alles is dat de Hindoestaanse identiteit een meerdimensionaal karakter heeft en gebonden is aan drie landen, o.a. India, Suriname en Nederland. Dit maakt het zwak en labiel. Nationalisme ontbreekt hierdoor bij de overgrote meerderheid van de Hindoestanen en hun hogere bewustzijn en wilskracht worden nauwelijks ontwikkeld. Op dit punt is de eendimensionale witte Hollander veruit superieur en heeft hsij een sterkere identiteit. Ook de uiterste pluriformiteit van de hele Hindoestaanse gemeenschap maakt het zwak, verdeeld en labiel. Er is nu vooral sprake van sterke individualisering, egoisme, eigenrichting en een sterk streven naar meer seksueel genot. De sociale cohesie van de hele Hindoestaanse gemeenschap is zo te zien totaal verwoest door het hele uitstervingsproces van de Hindoestaanse identiteit.

  Kortom er is weinig te doen aan het uitsterven van de hele Hindoestaanse identiteit en hiermee het hele Hindoe volk in Nederland. Slechts geisoleerde enkelingen slagen erin om het te behouden, maar de grote massa is het totaal kwijt en evolueert tot bruine Hollanders en domme wilde Bounties of 5D-koelienisten. Dit is allemaal de schuld van pandits en de feodale Hindoe organisaties. Ik kan er niets tegen doen.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1283 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Aanbevolen studie teksten:
  1. Collectieve zelfmoord Hindoestanen
  2. Geert Wilders wil alle Hindostanen vergassen
  3. Hindoestanen zijn de nieuwe Joden
  4. Zelfmoord Hindostanen sterk toegenomen, een brede analyse
  5. Arya Dewaker maakt zelfdoding onder hindostanen bespreekbaar
   uit de ware tijd 02-2005
  6. Preventie van zelfdoding in de eigen omgeving
   Drs. S. Harinandan Singh, Ayruveda Therapie Centrum
  7. Ramlal en Ramsahai: de zielige kankerjoden van de Haagsche Hogeschool
  8. Betoog 135 jaar immigratie Hindoestanen uit Suriname
  9. Reportage lezing 'Sarnami stiefkind van Hindostanen',
   door Motilall Marhe d.d. 20 april 2008
  10. Laffe, zwakke en halfaapachtige Hindostanen hebben Sarnami zelf vermoord, huilen is te laat, bleh bleh
  11. Betoog Religie en burgerschap (Gemeente Den Haag, Shri Rabin S. Baldewsingh)
  12. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  13. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  14. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  15. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  16. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  17. Racisme van Hindoestanen. Schandalig
  18. Lezing Hindoestaanse immigratie in Nieuwegein, zondag 4 juni 2006
  19. stellingen Hindoestaanse immigratie bij lezing op 4 juni 2006

  20. (boek) 'Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Delano Desi Bouterse'
   A4 pages= 123 / Words= 48.771 / Epages= 63
  21. 0.9. Appendix B: Foto's van Suriname
  22. (boek / roman) 'Einde van de integratie'
   A4 pages= 185 / Words= 57.672 / Epages= 50
  23. Manifest: Shri Rama ka Desh
  24. De ongelooflijke invloed van Japan op mijn levensloop
  25. Wanneer is iemand Hindoestaan?
  26. "Massieve integratie van Hindoestaanse Jongeren"
  27. Hoe beleef ik 125 jaar Hindoestaanse immigratie?
  28. "Wat betekent Keti Koti voor mij"
  29. "Respekt voor eeuwenoude bomen in de Amazone"
  30. "Anansi Politiek"
  31. "De toekomst van jonge meisjes in Suriname"
  32. "De super onafhankelijkheid van 1975"
  33. "Een realistische toekomst voor Suriname"
  34. "Deel 1 # 5: "Suriname na 2000"; ONDERWIJS"
  35. "Deel 2 # 5: "Suriname na 2000"; Surinaamse economie stabiliseren
  36. "Deel 3 # 5: "Suriname na 2000"; Het Zuid-Amerikaanse antwoord op de Euro: De Latin
  37. 'Deel 4 # 5: "Suriname na 2000; Verbreden Surinaamse economie'
  38. 'Deel 5 # 5: Suriname na 2000; Optimalisatie maatschappelijk-politieke leefklimaat'
  39. "De grote mensenroof van 1975"
  40. "Kolonisatie van Suriname"

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved