Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Arya Dewakar maakt zelfdoding onder hindostanen bespreekbaar

Offeraar       De Ware Tijd
Offercode      wfor0318
Offerdatum     5 februari 2005

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Paramaribo ­
'Zelfdoding onder hindostanen: de Vedische optiek en huidige praktijk'. Zo luidde de kop van de discussie die donderdagavond werd gehouden door de vereniging Arya Dewaker. Na de inleidingen van Widiya Punwasi van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, pandita Soesila BaldewMalhoe en psychiater Kamla Nanan PandayJhingoeri over respectievelijk de mortaliteit statistieken, wat de vedische leer zegt over zelfmoord en oorzaken en gevolgen van zelfmoord, brak een heftige discussie los die resulteerde in enkele goede aanbevelingen.

Uit de presentatie van Punwasi bleek dat los van het feit dat onder hindostanen veel hart en vaatziekten voorkomen, het aantal pogingen tot zelfmoord en zelfdoding hoog is. Met statistieken en cijfers uit verschillende districten illustreerde Punwasi de toename van zelfdodingspogingen in bepaalde gebieden in Suriname waar veel hindostanen wonen zoals Wanica, Nickerie en Paramaribo. Als de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gehanteerd, dan staat Nickerie op de tweede lijst in de wereld van plaatsen met het hoogste aantal zelfdodingen. Pandita Baldew ging in haar uiteenzetting specifiek in op hetgeen de vedische leer zegt over zelfmoord. Met mantra's uit diverse heilige geschriften staafde ze dat zelfmoord enkel betekent de ellende verergeren.

"Zelfmoord kan nooit een oplossing brengen van problemen.

Het betekent integendeel dat je de atma (ziel) naar meer duistere zonloze werelden leidt."

Volgens haar moeten problemen in het huidig leven worden gezien als oogsten van eigen handelingen. De mens is onafhankelijk in zijn handelen, maar moet wel instaan voor de consequenties. "Als iemand niet bereid is de negatieve effecten van karma phal (resultaat van eigen handelen) te ondergaan en zelfmoord pleegt, zal hij hoe dan ook het traject moeten afwerken. Alleen wordt dit zwaarder. Het is net als iemand die uit de gevangenis vlucht. Hij zal zijn straf hoe dan ook moeten uitzitten, maar krijgt door de vluchtpoging een verzwaring erbij."

Als oorzaken van zelfmoord hanteert Baldew: weinig vertrouwen in zichzelf en de Almachtige, de dingen niet willen accepteren zoals die gaan in het leven en chantage als je je zin niet krijgt. Als oplossing draagt ze aan dat er vanuit de religie een bredere basis wordt gegeven voor de omgang met problemen en dat mensen zich ook meer richten op spirituele kennis en niet enkel materiële rijkdom najagen. Nanan Panday die vanuit haar beroep inging op de oorzaken en gevolgen van zelfmoord, noemde als redenen voor zelfmoord onder meer niet verwerkte emoties. Specifiek ging ze in op traumatische gebeurtenissen, huiselijk geweld, drugs en alcoholgebruik, psychose, andere psychische stoornissen en andere problemen zoals grote schulden. Volgens haar doodt iemand die zichzelf van kant maakt, ook de nabestaanden. Die blijven in een schok achter zonder te kunnen begrijpen waarom en hoe het heeft kunnen gebeuren. De nabestaanden maken dan verschillende fasen van schok en ontkenning, verwardheid, heftige emoties van woede en schuld en depressie door, vóór ze komen tot berusting en acceptatie.


Uit de heftige discussie die na de inleidingen losbrak, kwam duidelijk naar voren dat er enorm veel schort bij de opvoeding en begeleiding. Vooral leerkrachten droegen aan dat leerlingen hun problemen liever buiten de ouders en familie bespreken, omdat ze bang zijn van de reacties. Een student van de medische faculteit stelde voor dat de opleiding aankomende artsen meer tools geeft in de omgang met personen die pogingen tot zelfdoding wagen en dat artsen op onder meer de Spoedeisende Hulp en in ziekenhuizen worden bijgeschoold en getraind in een goede houding en attitude naar de patiënt.

Ook voor religieuze organisaties is er werk aan de winkel. Predikanten, priesters en andere prominente figuren moeten werken naar een modern eigentijds model om jongeren aan te trekken met spirituele informatie en ze bestand te maken tegen zwakke momenten van pogingen tot zelfmoord. De lezing van de Arya Dewaker is de eerste aanzet geweest om een actuele issue als zelfdoding onder hindostanen, bespreekbaar te maken. Volgens de organisatie zullen nadat de aanbevelingen in kaart zijn gebracht, andere activiteiten volgen.

Bron: De Ware Tijd

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved