Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1015
Offerdatum   5 mei 2007

Go to previous Epage .(Epage = 4 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Onderwerp: Colloquium Hindoeisme en Wetenschap
  Lokatie: Haagse Hogeschool Den Haag.
  Georganiseerd door Hindoe Studenten Forum Nederland
  Datum: donderdag 20 juni 2002 van 18:00 tot 22:00 uur.

  Klik op de figuur om het helemaal te zien.

 • Link to:

 • Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002

 • Betreft: uitgereikte stencil met rekenvoorbeelden
  (handgeschreven Bladen B1 t/m B9) voor

  HSFN Workshop Vedic Mathematics
  (HSFN workshop Vedische Wiskunde)

  Verzorgd door: Waldo Dewanand
  Email waldo@wanadoo.nl
  Telefoon: xxx

  In deze workshop over Vedische wiskunde zullen er enkele voorbeelden gegeven worden van de vermenigvuldigingstechnieken die door Jagadguru Sankaracharya Shri Bharati Krishna Tirthaji in het boek, "Vedic Mathematics" beschreven zijn. Een uitvoerige behandeling van alle technieken zou teveel tijd kosten. Daarom is besloten om de materie te beperken tot vermenigvuldigen, volgens de Urdhva Tiryak en de Nikhilam sutras.
  Hieronder wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op enkele brandende vragen.


  Wat is Vedische Wiskunde?

  Elke rekenkundige operatie is gebaseerd op een bepaald rekenkundig inzicht en deze is eens door een of andere slimmerik bedacht. Tijdens elk tijdperk heeft men in elke culturele traditie een eigen rekenstelsel ontwikkeld, voor het uitvoeren van berekeningen, naargelang de behoeften van de desbetreffende vakdisciplines.

  Het huidige rekenkundige stelsel is totaal gebaseerd op de decimale rekenkunde en alle operaties worden recht tot rechtaan uitgevoerd. Hierdoor krijgt de student of leerling geen enkel inzicht in de structuur van de bewerkingen.

  In de Vedische Wiskunde worden patronen geanalyseerd en daarna geexpandeerd, zodat er inzicht ontstaat in cijfermatige wetmatigheden, visueel waarneembare patronen (aktie beide hersenhelften) en de rekenmethode met het minste cijferwerk. De rishi's uit het oude India van vele millennia geleden hebben daarna de waargenomen patronen cryptisch geformuleerd in sutras en deze verstopt tussen de honderden andere sutras uit de Vedas.

  Wat zijn de Vedas?

  De Vedas zijn de oudste (bekende) geschriften ter wereld in de allereerste taal op onze planeet (aarde). Deze taal heet Sanskriet en de lettertekens waarin deze taal wordt geschreven heten tezamen het Devnagri geschift, welke ook de oudste en het stabielste geschrift op onze planeet is.

  In de Vedas zijn praktisch alle (abstracte) religieus-filosofische grondregels, fundamentele stellingen en gebeden opgetekend, die gebruikt of ge(her)interpreteerd kunnen worden door elk intelligent (levend) wezen op onze planeet. Slechts de zogenaamde (menselijke) aanhangers van het Hindoeisme hebben tot op heden hiervan (succesvol) gebruik gemaakt.

  Doordat alle teksten in de Vedas in poetische en cryptische verzen zijn gesteld, is het praktisch onmogelijk om een sluitende interpretatie of vertaling ervan te realiseren in ons tijdperk.

  Wat zijn de voordelen van Vedische Wiskunde?

  Vedische Wiskunde maakt mensen minder afhankelijk van calculators en computers voor simpele rekenkundige operaties, want die kunnen na enige oefening geheel mentaal worden uitgevoerd, waarna het antwoord in enkele regels eruit rolt.

  Vermenigvuldigen en delen worden leuker, want men kan de weg van de minste weerstand bewandelen en er ontstaat dieper inzicht in de rekenkundige operaties en (gevisualiseerde) cijfermatige wetmatigheden die achter de berekening schuilen.

  De linker- en rechterhersenhelft worden optimaal en evenwichtig gebruikt tijdens het beoefenen van Vedische Wiskunde.
  Studenten aan universiteiten en leerlingen van de basisscholen zouden met veel meer plezier voor wiskundige vakken kiezen, want die zouden dan niet meer saai zijn.

  Wat zijn de nadelen van Vedische Wiskunde?
  Een nadeel is dat calculators overbodig worden als iedereen expert zou worden in de Vedische Wiskunde en misschien wel de hele computerindustrie failliet zou gaan.

  Elk mens zou op een bolleboos of rekenkundig genie lijken, als iedereen expert zou zijn in de Vedische Wiskunde en het zou dan misschien minder gezellig worden voor de loltrappers.

  Ik kan geen enkel ander nadeel verzinnen.

  Is Vedische Wiskunde moeilijk?
  Nee hoor, het is doodsimpel. Een kind kan de was doen, na een beetje creatief studeren en veel oefenen.


  Hoe oud is Vedische Wiskunde?
  In het oude India werden de Vedische rekentechnieken naar alle waarschijnlijkheid benut voor diverse zaken, zoals bijvoorbeeld: het bouwen van mandirs, rituele attributen, slijpen van diamanten, snijden van stoffen, economie, handel, logistiek, (nucleaire) oorlogen en vooral tijdens complexe astronomische berekeningen.

  Doordat wiskunde in het algemeen vakneutraal is, is het aannemelijk dat het ook vroeger overal voor gebruikt werd. Het is dus logisch dat Vedische Wiskunde even oud is als de Vedische beschaving en die is volgens de nieuwste inzichten minstens 11.000 jaar oud.

  Vertel iets over de rekentechnieken van Vedische Wiskunde?
  De rekentechnieken van Vedische Wiskunde zijn simpeler dan die van de decimale rekenkunde, want de student leert om te kiezen voor de gemakkelijkste methode. Er worden bij vermenigvuldigen diverse methoden aangeleerd en tijdens elke berekening kan dan gekozen worden voor de meest effectieve.
  Het is mogelijk om te vermenigvuldigen volgens de Nikhilam methode of de Urdhva Tiryak (met of zonder vinculum).

  Is Vedische Wiskunde zwarte magie?
  Nee, want zwarte magie kan je alleen doen zonder verlichting.
  Wiskunde is gewoon wiskunde.

  Kunnen kinderen Vedische Wiskunde leren?
  Ja, want ze kunnen ook het decimale rekenkundig stelsel leren en die is stukken moeilijker en vooral saaier. De creativiteit wordt juist geaktiveerd bij de Vedische wiskundige technieken.

  Is Vedische Wiskunde toepasbaar in het basisonderwijs?
  Jazeker, kinderen zouden dan meer plezier krijgen in hoofdrekenen en allemaal veranderen in bollebozen. Ze zouden dan minder afhankelijk worden van electronische rekenmonstertjes en tegelijkertijd creatiever en inventiever worden, wat goed is voor een wetenschappelijke carriere.

  Is het goed als Vedische Wiskunde op Hindoescholen wordt onderwezen?
  Beslist uitstekend, want dan krijgen de leerlingen op alle Hindoescholen in Nederland een grote voorsprong op rekenkundig gebied. Er moet dan speciaal didactisch lesmateriaal worden ontwikkeld, waarna implementatie in het lesprogramma noodzakelijk is en bijscholing van leerkrachten. Rekenen wordt dan leuker en real fun.
  En minister Boxtel zou dan niet meer hoeven te klagen over deze niet-autochtone, Hindoestaanse basisscholen.

  Wat is de relatie tussen Hindoe fundamentalisme en Vedische Wiskunde?
  Feitelijk is er nooit enig verband geweest tussen wiskunde en politiek of tussen wiskunde en religie. Men weet gewoon te weinig over Vedische Wiskunde en daarom zijn er (christelijke en islamitische) verzetsgroepen die hiertegen ageren. Het is jammer dat de wetenschappers zich bezig houden met politiek en religie, want dat is niet de slimste weg om de problemen op de wereld op te lossen.

  Het is natuurlijk logisch dat Hindoes het recht hebben om trots te zijn op de wiskundige prestaties van hun voorouders, want dat doen alle gepolitiseerde volkeren op onze (arme en getergde) planeet.

  Vedische wiskunde is echter geen religieuze aktiviteit, want het is gewoon zuivere wiskunde, waar je enige intelligentie voor nodig hebt.

  Er is dus geen oorzakelijk verband tussen Hindoe fundamentalisme en Vedische Wiskunde.
  Een zuiver voorbeeld van een extreme Hindoe fundamentalist is ongetwijfeld Mahatma Mohandas Karamtsjand Gandhi (1869-1948), maar helaas stierf hij juist vanwege zijn fundamentalisme van extreme geweldloosheid, tijdens een van zijn toespraken.

  Kunt u voorbeelden geven van Vedische Wiskunde?
  De hiernavolgende pagina's bevatten diverse voorbeelden.
  Het mooiste is het vermenigvuldigen van binaire getallen door toepassing van de Urdhva Tiryak methode.

  Het is ook boeiend om met deze methode de coefficienten van hogere graadspolynomen uit te rekenen, als deze vermenigvuldigd worden.

  Wat is de toekomst van Vedische Wiskunde?
  In de toekomst zullen alle kinderen (ongeveer 500 miljoen) op de basisscholen in India deze rekentechnieken leren en een rekenkundige voorsprong krijgen ten opzichte van de rest van de wereld. Er zal in India binnen vijf jaar een speciaal onderwijshervormingsprojekt gestart worden om dit te verwezenlijken.

  Tot slot.
  Er kunnen fouten zitten in de berekeningen, want ik heb alles haastig uit zitten rekenen. Indien u een rekenfout vindt, kunt u dit aan mij doorgeven.
  Het leukste van Vedische wiskunde is dat het mogelijk is om met de andere rekentechnieken steeds het antwoord op een andere wijze te controleren. Dit is ook gedaan met enkele berekeningen.

  Recommended English Literature
  Jagadguru Sankaracharya Shri Bharati Krishna Tirthaji, Maharaja Shankaracharya of Govardhana Matha, Puri, "Vedic Mathematics or sixteem simple Mathematical Formulae from the Vedas, for one-line answers to all Mathematical problems". published by Motilal Banarsidas, Indological Publishers and Booksellers, Delhi, India. First edition: Varanasi 1965. Reprinted: Delhi, 1970, 1971, 1975, 1978. Total 367 pages.

  David Frawley, Subhash Kak and Georg Feuerstein, "In Search of the cradle of civilization", New light on ancient India, published by The Theosophical Publishing house, Wheaton, USA, 1995, 341 pages, full English publication.

  Viswanathan Ed, Am I a Hindu?: the Hindu primer, Halo Books, San Francisco, 1992.

  Koenraad Elst, "Ayodya and After, Issues before Hindu Society", publisher Voice of India, New Delhi. First edition 1991. Reprinted 1992, 1993.

  Koenraad Elst, "Negationism in India, concealing the Record of Islam", publisher Voice of India, New Delhi. First edition 1992. Second enlarged edition, 1993. Reprint 1998.

  Stephen Knapp, "Proof of Vedic Culture's Global Existence". Publisher: The World Relief Network, U.S.A. First edition 2000.

  Aanbevolen Nederlandstalige literatuur
  His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, "De Bhagavad-Gita zoals ze is", volledige uitgave, The Bhaktivedanta Book Trust, 1981, derde druk 1986.

  Eva Rudy Jansen, "De beeldentaal van het Hindoeisme", Uitgeverij Binkey Kok Publications BV, Havelte, vierde druk 2000, 150 pagina's, geheel Nederlandstalig.

  H. Verbruggen, "Hindoese mythen", Mirananda uitgevers bv, Den Haag, vertaald uit Sanskriet en bewerkt, 1994, 197 pagina's.

  Dr. J.H.J. Almering e.a., Analyse, Delftse Uitgevers Maatschappij b.v., 5e druk 1986,

  Ian Stevenson, "Bewijzen van reincarnatie", vert. uit Engels door door drs. Ruud van Wees, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 2000, Oorspronkelijke titel: "Where Reincarnation and Biology intersect", Praeger Publishers, Westport Connecticut, USA, 1997.

  Hieronder volgen nu wat berekeningen om het gebruik van Vedische wiskunde te demonstreren. Alle handgeschreven berekeningen zijn gescand, klik erop om het helemaal te vieuwen.

  Klik op de figuur om het helemaal te zien.

  Scan serie (12) wfig0128_b01.jpg tm b12 lezing Vedic Mathematics voor Hsfn op d.d 20 juni 2002 Haagsche Hogeschool.

  ***


  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  Go to previous Epage .(Epage = 4 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved