Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0143
Offerdatum   5 mei 2007

Go to previous Epage .(Epage = 14 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Uit het Parool (landelijk dagblad)
  Van maandag 21 januari 2002

  Bron:
 • http://www.parool.nl/1011595384257.html
 • Extremisten op lijst Leefbaar
  MARIEKE MONDEN EN ADDIE SCHULTE

  DEN HAAG - Op de groslijst van Leefbaar Nederland staan volgens de Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka zeker elf mensen met een extreem-rechts
  verleden. Enkelen waren eerder actief voor de Centrumdemocraten of CP'86. Anderen maakten deel uit van kleine extreem-rechtse partijen.


  Voorzitter Jan Nagel zei vorige week dat het bestuur van Leefbaar Nederland niet had nagegaan of de mensen die zich voor een Tweede-Kamerzetel
  beschikbaar stellen, 'in '14-'18 aan de verkeerde kant hadden meegevochten'. Dat moesten de districten, die een rol spelen in de selectie van de kandidaten, en
  de media maar doen, aldus Nagel.

  Net als de bekende Nederlanders die zich bij Leefbaar Nederland hebben gemeld, zijn de extreem-rechtse kandidaten vooral van de tweede garnituur. Kafka
  identificeerde iemand die ooit twee brieven schreef in het tijdschrift van het Oud Strijders Legioen. Een ander zette in 1989 zijn handtekening voor Realisten
  Nederland. Vier van de elf waren volgens de naspeuringen waarschijnlijk actief bij de CD.

  Relatief belangrijk is Janny Bom-Jurgens uit Zwijndrecht. Volgens Kafka is zij een zeer actief kaderlid van de Nieuwe Nationale Partij (NNP), de opvolger van
  de verboden CP'86. Daarvoor was ze lid van de CD en CP'86. Als politiek verleden gaf ze 'VVD' op. Tijdens het congres van Leefbaar Nederland in november
  was de NNP opvallend en onopvallend aanwezig. Voor de deur stond een delegatie van de partij, die de congresgangers opriep op Pim Fortuyn te stemmen bij
  de komende Kamerverkiezingen.

  In de zaal zat volgens het onderzoek van Kafka een delegatie van de NNP. De NNP doet mogelijk mee aan de verkiezingen.

  Waldo Dewanand, een van de weinige allochtonen op de lijst, valt volgens Kafka ook onder de noemer van extreem-rechts. Hij zou actief zijn op een
  discussieclub van de NNP op internet.

  Uit Ede meldde Klaas Hilberink, de voorzitter van de Herstelpartij, zich aan. Hij schreef vorig jaar een brief waarin hij zich verzette tegen de komst van een
  moskee in zijn wijk. Die leidt volgens hem tot 'buurtverloedering' en mogelijk 'totale ontwrichting'. De politie onderzoekt of hij zich hiermee schuldig heeft
  gemaakt aan discriminatie. In 1995 richtte hij de Herstelpartij die zich naar zijn zeggen tussen de VVD en extreem-rechts bevond.

  Eerder werd bekend dat kandidaat Arie van der Sluijs extreem-rechtse ideeën zou hebben. Daarnaast zou hij sympathie en begrip opbrengen voor pedofilie en
  Bin Laden. Hij heeft acht maanden gezeten wegens pedofilie.

  Volgens Willem Hart van Kafka gaat het om 'het topje van de ijsberg'. Eerder heeft de partij al een aantal leden met een extreem-rechtse achtergrond
  geroyeerd. Maar zolang de partij geen uitgesproken ideologie heeft, zullen mensen met een dergelijke achtergrond zich blijven melden, aldus Hart

  Nagel is niet onder de indruk van de lijst. Het gaat alleen nog maar om mensen die zich hebben opgegeven. Er is aan de kandidaten gevraagd om hun politieke
  verleden op te geven. Als ze lid zijn geweest van de CD of de CP, dan worden ze geschrapt.

  Maar alle kandidaten hebben wel recht op een weerwoord, aldus Nagel. Er worden niet onmiddellijk maatregelen genomen.

  Het politieke oordeel van Kafka legt hij naast zich neer. ''Kafka is grotendeels GroenLinks. Daar hebben ze genoeg problemen. Laten ze die eerst oplossen,''
  aldus Nagel.

  Diverse mensen die op de lijst staan, ontkennen dat ze sympathie hebben voor extreem-rechts. Frans Machiels was volgens Kafka adviseur van de CD-fractie
  in Eindhoven. Dat klopt, zegt hij, maar hij zorgde ervoor dat de fractie de CD verliet en hij schreef voor de nieuwe lokale partij een programma.

  Winand Leschot uit Hoensbroek richtte in de jaren zeventig al een partij op met de naam Leefbaar Nederland. Hij onderhield contacten van uiterst links tot
  uiterst rechts, maar ontkent dat hij ooit van een andere partij lid was.

  (Bron: http://www.parool.nl/1011595384257.html )


  ***


  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  Go to previous Epage .(Epage = 14 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved