Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand van mei 2002

foto 23 leeggeschreven bic pennen uit cel

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1218
Offerdatum   5 mei 2007

(Epage = 1 of 16) ... Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Inhoudsopgave hoofdstukken (17)
  0. Inleiding algemeen
  1. 'Ik heb er geen spijt van'
  2. Raszuivere Germaanse Nederlanders
  3. Nieuwe laterale inzichten
  4. Mijn participatie in Werkgroep Agni, Hindoestrijders organisatie
  5. Workshop Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeïsme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  6. De arrestatie d.d. donderdag 27 juni 2002 om 7:30 uur
  7. Enkele herinneringen aan de politiecel in Den Haag
  8. Herinnering cel-gedichten. "De ritmische duif" d.d 30 juni 2002
  9. Stichting Agni of Hsfn verstuurden mijn poederbrief teksten
  10. Herdenking Mahatma Pim Fortuyn
  11. Dewanand in Wikipedia genoteerd
  12. 'Moslims hebben geen toekomst'
  13. Publieke reacties op internet van poederbrieven Dewanand
  14. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  15. Overige publicaties poederbrieven en Dewanand
  16. Kans op herhaling?
  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN (zie onderin)


  0. Inleiding algemeen

  Heden, 5 mei 2007 herdenk ik een stukje uit mijn woelige verleden. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat ik poederbrieven verstuurde naar vele hindoeorganisaties in Nederland en hiervoor eind juni 2002 gearresteerd werd, waarna in bewaringstelling volgde en verpleging in een gesloten kliniek, op voorschrift van het vonnis. Hier mijn officiële betoog over deze kwalijke gebeurtenis, die ik op geen enkele manier betreur, want treuren is slechts het lot van onwetenden, dwazen en dementerenden.

  In deze tekst probeer ik mij te herbezinnen en enkele leuke dingen uit mijn geheugen op schrift te stellen.

  1. 'Ik heb er geen spijt van'

  Nu, na vijf jaar, een mooi lustrum voor deze poederbrieven kwestie, moet ik toegeven dat ik op geen enkele manier spijt mag of moet betuigen, jegens niets en niemand. In principe hebben Hindoes in Nederland dit hard verdiend, wegens hen eigen domme fouten en aapachtige denkwereld. De etnische Hindostanen (bruine en zwarte) zijn een schande voor het hele geweldige Hindoeïsme en voor de hele oude Vedische beschaving van tienduizend jaar geleden. Kijk eens hoe honds en lafhartig hindostanen elkaar behandelen. Kijk eens hoeveel achterlijk feodalisme er niet bestaat in India, het befaamde land van de bruine en zwarte hindoetjes, of liever kleine, genetisch gedegenereerde koelietjes. Hindoestanen moeten zich schamen, om de verlaging van hun Hindoe Dharm en moeten hiervoor nog harder gestraft worden door alle 33 miljoen Hindoegoden. Adolf Hitler koos het verkeerde volk, want hij zou juist een goede daad verricht hebben door te kiezen voor zes miljoen Hindoes in plaats van Joden. Joden zijn juist een zegen geweest voor de vooruitgang der Germaanse rassen, maar helaas kregen zij stank als dank, zoals gebruikelijk is in onze verdorven menselijke waanwereld.

  Spijt betuigen voor een karmische daad uit het verleden is een vorm van zwakte in het Hindoe fundamentalistische denken en handelen. Een Hindoeman moet immers trots zijn kruis dragen en op harde manier leren van al zijn fouten, want daar zit juist de bloem der zuivere kennis in. Vergeving zoeken bij God, Allah, Jezus, Krishna, Altecrea of welke hogere halfgod of Creator dan ook, is een laffe daad en getuigt van een gemakzuchtige instelling. Ik zoek dus geen vergeving bij geen enkele koelienist en wil hen slechts duidelijk maken dat zij nog flink moeten oppassen voor mij en mijn heilige oorlog. Een Hindoe fundamentalist zoekt naar hogere inzichten en voert oorlog voor minstens tienduizend jaar, als hij gereïncarneerd is in een menselijk omhulsel op deze planeet. Alle Hindoes in Nederland dienen uit te kijken en zij moeten zorgen voor meer rechtvaardigheid en hogere inzichten.

  In onderstaande link kan de hele tekst van de poederbrief gelezen worden, met een scan van een origineel uit mei 2002.

 • Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
 • Scan originele Poederbrief Dewanand
 • 2. Raszuivere Germaanse Nederlanders

  Tijdens de periode van de poederbrieven in mei 2002 hield ik mij al vele jaren bezig met het lot der Germanen in Nederland. Hier mijn officiële verklaring.

  Met betrekking tot de raszuivere Germaanse rassen en volkeren op Nederlands grondgebied blijft mijn visie hetzelfde tot mijn laatste ademtocht.

  Mijn ideaal is simpel:

  Als ik over tienduizend jaar opnieuw reïncarneer op deze planeet, dan wil ik minstens tienduizend raszuivere Germaanse Nederlanders terugzien ergens in een poldertje of in het oude veengebied, levend en met een bordje puur Hollandse stamppot of boerenkool met wat lekkere Gelderse rookworst. En natuurlijk met een Heineken pintje erbij he. Hup Holland.

  Dit is simpele Hindoe fundamentalistische logica.

  Deze mantra van mij heeft veel gevolgen voor alle allochtonen, zwarten, kleurlingen, hindostanen en niet-westerlingen op Nederlands grondgebied. Wel streef ik niet naar een gewelddadige en bloedige realisatie van een mogelijke zuivering, want dat zou juist slecht zijn voor het collectieve karma van de 'blanke' Nederlanders. Nederland moet er alleen zijn voor de raszuivere Nederlanders en alle vreemde volkeren dienen hierom gestimuleerd te worden, op legale wijze, om ooit voorgoed te vertrekken. Zo blijft Nederland schoon, rein en zuiver. Slimme vreemdelingen met een leuk talent of capaciteiten moet je wel hier houden en hen juist ondersteunen om de holistische meerwaarde van het raszuivere Nederland te versterken. Een beetje buitenlands talent is dus heel goed, maar teveel hinderlijke junk genen in het hogere, reine Germaanse bloed is een vloek voor de hele maatschappij.

  Geweld en oorlogen dienen wij te voorkomen en ieder levend wezen een redelijk bestaan te gunnen, ergens in een verwarmde uithoek op onze wereld. Racisme komt niet voor bij individuen die zichzelf een hogere meerwaarde toekennen op grond van hun unieke genetische constitutie, nee dit is wettelijk toegestaan en zelfs noodzakelijk om gelukkig te zijn met jezelf en om je eigen immuniteitssysteem te optimaliseren (conform theorieën uit de psychosomatische wetenschap).

  Racistisch denken is dus normaal bij alle mensachtigen, want die zijn onvolmaakt geschapen door Altecrea en zitten levenslang gevangen in de tamo guna. De wet schrijft voor dat alleen racistisch handelen strafbaar gesteld is, als het leidt tot discriminatie of letsel bij een ander individu. Een willekeurig mens mag dus extreem racistisch denken, maar dient hierbij te vermijden om openlijk racistisch te handelen. Elke racist dient zichzelf altijd verder te ontwikkelen, om hogere inzichten te realiseren in het doel van een menselijk bestaan en zal zo verlost worden van handelen in de tamasische geaardheid.

  In theorie is elk mens perfect geschapen, ongeacht hsijn genetische constitutie, wat betekent dat alle mensen van alle rassen gelijkwaardig zijn, qua intellect, kracht, emoties en wilskracht. De racist die dit inzicht heeft gerealiseerd door wijsheid, boetedoening en contemplatie is in wezen daarna geen racist meer.


  3. Nieuwe laterale inzichten

  Nu, vijf jaar na de poederbrieven affaire ontdek ik elke dag dat ik nieuwe laterale inzichten krijg en de hele schepping nog beter van dienst kan zijn. Het kan beter en rechtvaardiger op onze verziekte en verkrachte planeet. Wij moeten alle menselijke krachten nu bundelen om een einde te maken aan onrecht, uitbuiting en vernietiging van al het unieke leven op onze planeet. Hierom moeten wij nu strijden voor een betere wereld, en in principe moet de heilige oorlog tegen de demonen en asuras nu meteen beginnen, om de hogere Hindoe Dharm en de oude Dharm der oude Germanen in ere te herstellen, op een voorbeeldige en eerbiedwaardige wijze, dus zonder al te veel fysiek leed. Een beetje geestelijk leed hierbij is altijd goed, omdat lijden de kortste weg naar verlossing is en tot zuivering leidt van chetan (momentaan bewustzijn), geest, en ziel.

  Wees dus niet bevreesd om te lijden als miljoenen Hindoe kernbommen neerdalen uit de hogere gewelven van de hemel en de hogere spirituele planeten. Een bad met zuiver spiritueel water van een hogere planeet kan pijnlijk zijn in het begin, maar aan het eind ben je gezuiverd en dan smaken je vlees en bloed naar nectar. Oude wonden in je geest en lichaam moet je open snijden en helemaal uit laten bloeden, om jezelf te zuiveren en om vitaler te worden.

  Momenteel heb ik nieuwe laterale inzichten in het doel van elke micro-schepping door Altecrea en ik moet al deze dingen op schrift stellen in dit leven. Ik moet mij nu echter richten tot het internationale publiek en zal hierom na juni fulltime in het Engels gaan schrijven. Mijn website krijgt dan een forse Engelstalige sectie en zal systematisch ontwikkeld worden tot een zware internationale Hindoe fundamentalistische website. Ik heb dus nog heel veel te doen komende tien jaar en ben blij dat ik steeds doorleer van al mijn fouten en gebreken. Iedereen kan mij mailen om tips, adviezen, kritiek of gewoon wat commentaar door te geven. Alles is welkom, zelfs dreigementen vind ik af en toe wel spannend.

  4. Mijn participatie in Werkgroep Agni, Hindoestrijders organisatie

  Vanaf 1995 tot mijn arrestatie in juni 2002 deed ik actief mee met alle Hindoeorganisaties en iedereen kende mij. Ik hielp Werkgroep Agni (nu Stichting Agni) met hun rechtszaak tegen het misbruik van de heilige naam van Shiva door een pornobedrijf. Eigenlijk was ik al jarenlang actief bezig in de Hindoewereld in Nederland en men kende mij tot in alle uithoeken van het hele land. Juist hierom verbaasde het iedereen dat ik op een gegeven moment gearresteerd werd voor het versturen van poederbrieven aan Hindoeorganisaties.

  Ik verstrekte een lang repliek aan Stichting Werkgroep Agni om hen te ondersteunen met hun rechtszaak tegen een pornobedrijf die de naam van Shiva misbruikte. Zie dit document van d.d. maandag 31 december 2001 op mijn server.

 • Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
 • Mijn repliek hielp niet veel, want tot op heden is de rechtszaak tegen het pornobedrijf niet gewonnen en Stichting Agni is nu bezig met een jarenlange bodemprocedure en heeft geen illegale machtsmiddelen in de strijd ingezet, zoals moslims wel overal ter wereld doen. Hindoes zijn echte laffe, bange en zwakke mensen en iedereen lacht hen uit als mietjes zonder ballen. Handelen in het belang van het collectief of de gemeenschap vinden de meeste Hindoes niet belangrijk, want hun aapachtig bewustzijn hindert hen evolutie tot een hoger mensenras. Ik publiceer veel hierover, maar ja, Hindostanen hebben mij nu verstoten en weigeren om mijn website te accepteren en te erkennen, als de grootste uit de Hindoestaanse gemeenschap, met een razend vernieuwende visie op Hindoezijn. Ik heb hier schoon genoeg van en zal mij maar terugtrekken uit die domme, hondachtige Hindostaanse gemeenschap in Nederland en Suriname.

  Maar, ik ben uiteraard niet klaar met hen, want in de toekomst krijgen zij zeer zeker op pijnlijke wijze met mijn radicale Hindoe fundamentalistische oorlogsstrategie te maken en dan zullen zij boeten voor hun zonden en aapachtige lafheid. Shri Rama ka Desh komt er zeer zeker en alle Hindostanen zullen daarnaartoe gedeporteerd worden, desnoods met grof geweld en tegen hun domme wil, geheel in hun eigen belang en behoud.

  Momenteel voert Stichting Agni niet veel uit en klaagt alleen een beetje over moslims en Hindoe belangen, zonder echte acties. Nu krijgen zij gemeentelijke subsidies en willen met mij absoluut geen contact. Zelfs de toegang tot hun openbare bibliotheek werd mij ontzegd en zij reageren op geen enkele mail van mijn kant. Ik ben nu dus helemaal verstoten uit de totale Hindoegemeenschap in Nederland en ben hierom officieel kasteloze in de bittere Nederlandse kastenmaatschappij. Dit bewijst alleen maar hoe dom en aapachtig Hindostanen in werkelijkheid zijn en hoe weinig zij doen om elkaar beter te waarderen. Zelfs hun eigen geschiedenis kennen zij niet en zij doen er ook geen moeite voor om het te kennen, want een halfaap heeft immers geen historisch geheugen en denkt alleen aan daal (hindostaanse erwtensoep), doksa (eend), daroe (alcohol), dansie (dansfeesten, dure billenschudfestivals) en doekoe (geld). Aan Hindostanen heeft Nederland gewoon niets.

  5. Workshop Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeïsme en wetenschap donderdag 20 juni 2002

  Op donderdag 20 juni 2002 organiseerde Hindoe Studenten Forum (hsfn) een congres over Hindoeïsme en wetenschap. Ik deed hieraan mee en hield een workshop over Vedische Wiskunde in een van de collegezalen van de Haagsche Hogeschool in Den Haag. Zie hier de originele tekst, met scans van de klad berekeningen.

 • Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
 • Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
 • Deze workshop verliep die dag niet perfect, want de hele organisatie eromheen was inefficiënt en onduidelijk. Uiteindelijk aan het eind van de avond raakte ik overspannen en hield een scheldkanonnade in de grote hal van de Haagsche Hogeschool, waarna ik met spoed weggebracht werd naar Delft, door mijn vader. In die tijd zaten mijn halfzusjes Ratna en Shama en halfbroertje Anand in de top van Hsfn en mijn vader hield die dag ook een korte toespraak. Mijn familie was dus goed vertegenwoordigd in deze hindostaanse organisatie. Men waardeerde mij ontzettend toentertijd, als een actieve en radicale strijder voor Hindoe belangen en ik had het contact met mijn familie bijna helemaal hersteld.

  Heden ten dage willen Hsfn, haar vele leden en haar hele bestuur niets met mij meer te maken hebben, omdat zij niet geassocieerd willen worden met mijn radicale ideeën en het Hindoe fundamentalistisch gedachtegoed. Het enige wat Hsfn nu schijnt te doen is het organiseren van billenschudfestivals en verder voeren zij niet veel meer uit in het belang van de Hindostaanse gemeenschap. Het forum van Hsfn is bijna inactief en straalt weinig vernieuwing uit.

  Onbegrijpelijk voor mij is dat het bestuur van Hsfn niets met mij te maken wil hebben, ondanks mijn kennis en expertise. Ik snap niet waarom Hindostanen zo dom en onderontwikkeld zijn en zo ontzettend bang zijn voor anti-islam sympathieën. Ook begrijp ik niet waarom Hsfn niet verder wil werken, samen met mij, aan de ontwikkeling van de Vedische wiskunde in Nederland. Maar ja, ik kan hen niet dwingen hiertoe en moet hen maar vergeten, want aan halfapen met een doksabrein heb je niet veel in Nederland. Hindostanen schijnen niet zelf te beseffen dat zij bijna absoluut geloven in hun eigen minderwaardigheid en snel hier iets aan moeten doen, want anders zijn zij over tien jaar al helemaal uitgemoord of kapot geassimileerd door grotere en sterkere moslims, negers en blanken.

  Uiteindelijk zullen kleine, zwakke en laffe volkeren en rassen toch helemaal uitgeroeid worden door de grotere en sterkere. Dit gebeurde al miljoenen jaren geleden met de zwakke Neanderthalers, die door Homo Sapiens werden verkracht, uitgemoord en opgegeten. Dit vernietigingsproces schijnt zich nu te herhalen in alle multiculturele maatschappijen in vele Westerse landen. Treurig is wel dat de grotere en sterkere 'blanken' nu bezig zijn massaal zelfmoord te plegen en zichzelf vernietigen met het Socialisme en de politieke correctheid in hun kleinzielige democratische staten, waar een domme, verraderlijke minderheid de absolute macht heeft en alles uitbuit en verziekt.


  6. De arrestatie d.d. donderdag 27 juni 2002 om 7:30 uur

  Mijn herinneringen aan de arrestatie spoken vaak door mijn hoofd en af en toe droom ik erover. Elke keer als ik een agent aan mijn deur zie of een persoon in uniform, dan spoken herinneringen aan deze donderdag door mijn hoofd.

  Op donderdag 27 juni 2002 stond ik om halfzes 's morgens op om door te werken aan een literatuurlijst voor mijn boek over het dynamisch vreemdelingenbeleid. Mijn vrouwtje hielp mij daarbij. Op de werktafel naast mijn computer in mijn studeerkamer stond er die ochtend een hele stapel boeken. Ik werkte nauwelijks een half uurtje deze ochtend en voelde mij opeens weer slaperig. Dus besloten wij om weer naar bed te gaan, omstreeks zeven uur 's morgens en kleedden ons uit in de slaapkamer, om dicht bij elkaar in bed te kruipen. Nauwelijks tien minuten later luidde de deurbel enkele malen en ik sprong verbaasd op om te kijken wie zo vroeg 's morgens aanbelde, want ik verwachtte geen bezoek op dit vroege tijdstip. Tot mijn grote verbazing zag ik een heleboel politieagenten en eentje toonde mij een pasje en schreeuwde om de deur te openen. Ik had geen flauw idee wat er aan de hand was en haastte mij om mijn kleren aan te trekken en rende daarna naar het keukenraam.

  Ik keek door het keukenraam naar de schreeuwende agenten en opende de deur niet, waarna eentje de deur insloeg met een kleine stormram. Ik zag de deur openvliegen en mijn vrouw schreeuwde het uit van angst. Daarna stormde een agent op mij af en vroeg naar mijn naam. Ik zweeg en hij verklaarde dat ik onder arrestatie gesteld werd, waarna hij handboeien plaatste om mijn beide handen.

  Het hele arrestatieteam bestond uit ongeveer 13 personen, met een officier van Justitie erbij, die zich aan mij voorstelde als waarnemer. Ik was stomverbaasd en wist niet goed waar het om ging. Men gaf mij toestemming om mijn schoenen aan te trekken en wat spullen te pakken (portemonnee, sleutels en wat geld), waarna ik afgevoerd werd via de lift naar een arrestatiewagen, die beneden gereed stond. De rit daarna naar het hoofdbureau van Politie Haaglanden aan de Jan Hendrikstraat in Den Haag duurde eindeloos en een nieuw duister tijdperk brak voor mij aan.


  7. Enkele herinneringen aan de politiecel in Den Haag

  In de politiecel aan de Jan Hendrikstaat sprak ik regelmatig met medegedetineerden in de kleine binnenluchtplaats en leerde zo een heleboel over het leven van echte criminelen.

  Er was een Surinaamse jongeman die gearresteerd was wegens diefstal uit een opslagmagazijn van goederen en gebeten was door een politiehond in zijn borst. Deze jongen was een echte draaideurcrimineel en zou nog jarenlang zijn leven moeten doorbrengen in de gevangenis na het vonnis. Zijn naam kan ik mij niet meer herinneren.

  Toen deze jongen het verhaal over mijn poederbrieven hoorde, vertelde hij mij een angstvallig verhaal over de straf die mij te wachten stond. Hij verklaarde dat men mij zou gebruiken als zondebok en dat ik minstens zes jaar gevangenisstraf zou krijgen en ik raakte hiervan bijna in paniek, want ik zou dan alles kwijtraken en helemaal verlaten en berooid terug moeten keren in de maatschappij, na zo een straf in eenzaamheid.

  Gelukkig verliep het verhoor in de politiecel beter dan ik had gedacht en de rechercheurs waren vriendelijker. Langzamerhand kreeg ik een beter beeld van de straf die mij te wachten stond, wegens het versturen van poederbrieven aan 20 Hindoeorganisaties. Na het laatste verhoor en mijn verklaring mocht ik zelfs in de personeelskantine van het politiebureau kijken naar de finale van het Wereldkampioenschap voetbal, wat normaliter niet toegestaan was voor in bewaring gestelden. Ik had toen ontdekt dat de twee Nederlandse rechercheurs (man en vrouw) die mij verhoorden een beetje sympathiseerden met mijn extreem rechts anti-islam ideologie en onder de indruk waren van mijn schrijfproducties, die zij gevonden hadden op mijn werkcomputer, die samen met al mijn spullen in beslag genomen waren. Opmerkelijk is dat ik alle papieren, notities en computerspullen netjes terug kreeg in de loop der komende maanden. Alles werd netjes en onbeschadigd per koerier thuis in mijn woning afgeleverd en toen ik in de kliniek verbleef, kon ik na installatie gewoon doorwerken aan mijn magnifieke schrijfproducties, om mijn beruchte schrijfcarrière als Hindoeschrijver en onderzoeker voort te zetten. Het balletje rolde gaandeweg beter dan ik ooit vermoedde na mijn arrestatie op donderdagochtend van 27 juni 2002.

  8. Herinnering cel-gedichten. "De ritmische duif" d.d 30 juni 2002

  In de politiecel schreef ik een gedicht op verzoek van een cipier, die zijn saaie baan wat wilde opvrolijken. Hij leende mij wat blanco vellen papier en een kleine potlood.

  Dit gedicht, met offercode S187, schreef ik op zondag 30 juni 2002 in een kleine politiecel aan de Jan Hendrikstraat in Den Haag met een potlood. De cipier vond het heel leuk. Zie link hieronder.

 • (cel gedicht), "De ritmische duif"
 • Tijdens de inbewaringstelling in het Huis van Bewaring PI Noordsingel schreef ik onderstaande zeven gedichten, die te vinden zijn in de rubriek poëzie.

  S187, 32RR, 3C, zo300602, (cel), "De ritmische duif"
  S188, 65RR, 11C, di090702, (cel), autospinsel, "Mijn stalen griet"
  S189, 64RR, 10C, di300702, (cel), porno, "Rita, benen wijd"
  S190, 25RR, 9C, ma041102, (cel), hindoes, "Diwali 2002"
  S191, 28RR, 5C, ma041102, (cel), politiek/Janmaat, "Pot"
  S192, 71RR, 13C, ma041102, (cel), politiek/Janmaat, "Eenmansleger"
  S193, 32RR, 6C, ma041102, (cel), politiek/Janmaat, "Janmaat"
  S194, 84RR, 15C, ma161202, (cel), nieuwjaar, "Paradijs 2002"

  In de BZA-cel (nr. CS16) van de PI Noordsingel schreef ik 23 blauwe BIC pennen leeg en beschreef hiermee in totaal 1555 vellen A4 papier ermee. Ik schreef drie complete manuscripten, de helft van een roman, vele teksten en 202 brieven.

  In de kliniek in Delft aan de jorisweg maakte ik in de creatieve werkplaats een leuke houten pennenbak voor al mijn lege pennen uit de cel. Zie hieronder een foto van dit emotionele souvenir uit mijn poederbrieven affaire. De twee witgrijze veren die je in het bakje ziet zijn afkomstig van de duiven op de buitenluchtsplaats van de PI Noordsingel bij de BZA afdeling.


  Klik op de foto om het helemaal te zien


  serie foto's 23 leeggeschreven bic pennen uit cel


  Pikant detail tijdens het verblijf in de cel van PI Noordsingel is dat een gevangenbewaarder op een dag verklaarde tegenover zijn collega's en enkele andere medegevangenen dat er in mijn cel voor vele miljoenen euro's aan teksten en boeken zitten, waarmee hij zijn waardering voor mij als geïnterneerde schrijver kenbaar maakte in het openbaar. Ik was die dag heel trots en mijn hele cel leek veel op een bomvrije bunker van een geheime Al Qaida cel, vol met geheime teksten over mijn toekomstige cyberterroristische plannen als Hindoeschrijver en onderzoeker Dewanand.


  9. Stichting Agni of Hsfn verstuurden mijn poederbrief teksten

  Omstreeks mei 2002 beschikte Stichting Agni over een heel grote adressenlijst van vele Hindoeorganisaties en Hindostanen uit vele landen. Ik vernam tijdens het verhoor dat bijna honderd Hindoeorganisaties de tekst van mijn poederbrief ontvingen in vele soorten enveloppen en ook zowel per fax als e-mail, en de recherche wilde exact weten welke echt van mij afkomstig waren en welke niet. Ik besefte achteraf dat alleen Stichting Agni en/of Hindoe Studenten Forum (Hsfn) hiertoe in staat waren, want zij hadden immers alle adressen. Mijn poederbrief teksten waren zelfs verspreid door studenten op de Haagsche markt aan de hobbemastraat, wat duidelijk bewijst dat het toenmalige bestuur van Hsfn hiervoor verantwoordelijk was. In feite waren zij dus medeplichtig aan het versturen van poederbrieven, maar werden hiervoor niet gearresteerd en gevonnist.

  Pikant is dat bijna de helft van alle Hindostaanse gezinnen binnen enkele weken over een kopie van mijn poederbrieftekst beschikten, waardoor de hele zaak tot grote onrust leidde in de Hindoewereld. Bijna twintig Hindoeorganisaties hielden een spoedberaad hierover. Zie een publicatie in de Telegraaf hierover, omstreeks mei 2002, voor mijn arrestatie.

 • Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
 • Pikant is dat er zeker een miljoen euro besteed is door het Ministerie van Justitie aan microcellulair sporenonderzoek van de enveloppen en teksten van de 20 poederbrieven, die door mij verstuurd waren. Ik kreeg hiervan officieel bericht in de cel en las dat er geen enkel cellulair spoor naar mij gevonden was tijdens het peperdure laboratoriumonderzoek. Men heeft dus niet met materiele sporen kunnen bewijzen dat ik de dader was. Er was slechts een digitaal tekstspoor op een Hindostaans internetforum naar het IP nummer van mijn computer gevonden en deze leidde uiteindelijk tot de arrestatie, waarna ik bekende tijdens het verhoor in de politiecel.


  10. Herdenking Mahatma Pim Fortuyn

  Ik plaats hier een citaat uit mijn onderstaand boek om de moord op Mahatma Pim Fortuyn ook te herdenken, want nu is dit ook vijf jaar geleden gebeurd.

  Herinnering moord Pim Fortuyn
  Op de dinsdag in de eerste week dat Pim Fortuyn vermoord werd belde een Hindoestaanse vriendin van mij op met de vraag of ik dit gedaan heb. Ik vond het komisch dat zij mij hiervan verdacht, omdat zij wist dat ik dit eerder voorspeld had.

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 83 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2

  0.11. Appendix A

 • 0.11. Appendix A. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
 • (begin citaten)

  Over Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn (vrede zij met zijn ziel) is er al heel wat geschreven in de media. Vrijwel dagelijks wordt er ergens ter wereld iets over deze nobele Nederlandse strijder gepubliceerd, wat aangeeft dat hij toch iets gepresteerd heeft in zijn korte leven. Uiteindelijk werd hij door een extreemlinkse gefrustreerde malloot met drie kogels doodgeschoten, op klaarlichte dag, zonder dat de bewaking dat vermoedde. Het is duidelijk dat onze held dit niet verdiende, maar helaas is het nu een feit, waarover wij moeten treuren.

  Beschouw eens de resultaten van het nobele werk van Pim Fortuyn(vrede zij met zijn ziel):

  1. Hij heeft bijna vijftig boeken samengesteld, welke door brede lagen van de bevolking zijn gelezen.

  2. Hij is erin geslaagd om alle taboes over de multiculturele samenleving bespreekbaar te maken, wat een bovenmenselijke prestatie is. Dankzij Pim Fortuyn (vrede zij met zijn ziel) kan ik nu deze tekst schrijven.

  3. Hij vertelde openlijk de waarheid over de Islam en doorbrak het politiek correct denken, wat een keerpunt betekende voor de schrijvende pers in Nederland en een doorbraak in het zwijgende angstgevoel voor moslims en criminele Antilliaanse negers.

  4. Hij werkte dag en nacht, rustte slechts enkele uurtjes per dag en offerde zichzelf op voor volk en vaderland. Welke Nederlander doet dit nog, in ons dolgedraaid gemakzuchtig tijdperk? Waar zijn de trotse volkslievende Nederlanders gebleven?

  5. Hij wilde de onderdrukte moslimmeisjes bevrijden uit de gevangenis, waar zij angstig, onderdrukt en gesluierd in moeten leven. Is dit geen nobel streven?

  6. Hij zette niet aan tot haat, racisme of fascistisch denken, nee, integendeel hij wilde juist op pacifistische wijze alles geweldloos oplossen, door het bespreekbaar te maken. Door alles openlijk en taboeloos te bespreken, wilde hij de onderdrukten en achtergestelden juist aansporen tot zelfkritiek, zodat zij geestelijk verder konden evolueren. In feite is Pim Fortuyn (vrede zij met zijn ziel) het Nederlandse boegbeeld van geweldloosheid. Hij predikte dus de Hindoeistische leer van ahimsa, precies zoals Mahatma Gandhi en werd op dezelfde wijze ervoor beloond.

  7. Hij hield boeiende toespraken en amuseerde vele toeschouwers met zijn openlijke en eerlijk getoonde emoties. Privacy kwam niet voor in zijn woordenboek, want heel Nederland kende zijn privé leven, wat overduidelijk aangeeft hoe gedreven hij was om zich belangeloos in te zetten voor volk en vaderland. Waar vinden wij een andere, zoals hij? Is die al geboren?

  8. Hij was geen racist, omdat hij elke geïntegreerde en/of geassimileerde allochtoon of zwarte als een Nederlander beschouwde. Juist hierdoor was hij ook geliefd onder de minderheidsgroepen, die hier een succesvol en voorbeeldig bestaan hebben opgebouwd.

  9. Hij werd het pacifistisch symbool van de strijd tegen het islamitisch terrorisme in Nederland en kreeg bijna vijf miljoen bewonderaars in Nederland.

  10. Hij stierf als martelaar en moet hiervoor beloond worden. De vraag is hoe?

  In Hindoeïstische gemeenschappen worden nobele lieden (zowel vrouwen als mannen) vaak heilig verklaard, als zij een bovenmenselijk voorbeeld zijn voor velen en zich altijd principieel hebben geuit.

  (einde citaten)
  Bron: Kritisch Podium Dewanand
  Deeplink originele tekst uit boek:

 • 0.11. Appendix A. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn

 • 11. Dewanand in Wikipedia genoteerd


  Hier een citaat over wat de Wikipedia nu vermeldt over Dewanand.

  "Dewanand" is de vaak gebruikte internetnaam voor "Waldo xxx" uit Delft en zou voluit "Waldo Dewanand xxx" heten. Hij is 'Al Qaeda voorman' en lid van de zogenaamde 'poederbrief brigade'; een groep mensen die met elkaar aan moslembashen doet. Enkele andere leden zijn Jan Peter Mante en/of zijn vriendin in de rol van Dewi Sudarsono, Daniel565, Peter Vincent, ....

  Komt ook in deze WikiResear.ch stukken voor: Jan Peter Mante , 'JSF' Kapitein Ed_Stevenhagen , plaats Delft

  Zijn veiliggestelde werken: dewanand.pdf

  Bedreigen mede-Hindu's met poederbrieven
  In april en mei van 2002 wordt de Hindoegemeenschap in Nederland opgeschrikt door aan hen verstuurde poederbrieven. De brieven zijn ondertekend met 'Al Kaida-afdeling Nederland'. Naast de dreigementen melden de brieven ook dat de Hindoes gestraft worden voor hun steun aan Pim Fortuyn.

  De brieven leidden tot onrust binnen de Hindoegemeenschap, omdat met moord, brandstichting en verkrachting wordt gedreigd uit naam van Allah. De brieven eindigden met "You are dead now: Anthrax of "You are dead now: Allah".

  Eind juni arresteerde de politie -na een onderzoek in samenwerking met de AIVD- de 36- jarige Waldo Dewanand uit Delft, waarmee zij de zaak waarschijnlijk heeft opgelost. Dewanand is een radicale Hindoe die zijn moslimhaat niet onder stoelen of banken steekt. Als hij de dader zal blijken te zijn, is het onduidelijk wat hij met de brievenactie wilde bereiken. Maar het ligt dan voor de hand dat hij probeerde de Nederlandse moslims in een kwaad daglicht te stellen.

  Een interessante reactie van ene Michael 11 Mei 2002
  Persoonlijk geloof ik niet dat de bewuste brief afkomstig is van een "Al-Qaida" afdeling in Nederland. Ik denk dat het Hindoes zelf zijn geweest, die de gewraakte brief geschreven en verzonden hebben. Het is ongeveer dezelfde reactie direct na 11 sept. vorig jaar. Een paar dagen later ontploft een bom in Delhi bij het parlementsgebouw en de hele wereld weet dat de Hindoes geterroriseerd worden door de Moslims. Het wordt door diverse journalistieke bronnen bevestigd dat de bom door Indiërs (Hindoes) zelf geplaatst is vanwege deze kwestie. Nu we deze brief in Nederland hebben, geloof ik ook dat Hindoes dit moment gebruikt hebben om de Hindoe-kwestie op de politieke agenda te krijgen.

  Even een vraagje: hoeveel hindoe-organisaties ken jij? De brief zou naar ruim 80 organisaties verzonden zijn: rara...hoe komen ze aan deze lijst en vooral aan de adressen? Sommigen hebben de brief zelfs op persoonlijke titel ontvangen. Geloof jij dat een moslimgroepering dermate geïnteresseerd is in onze gemeenschap? Ik denk het niet. Nogmaals, volgens mij is de brief bewust verstuurd door Hindoes, om onze "zielige status" in de schijnwerpers te plaatsen....

  Poederbrief details
  Hindoe-organisaties krijgen poederdreigbrieven, hieronder vindt u de tekst...
  Onderstaande vuiligheid is mèt poeder erin verzonden naar verschillende hindoe-organisaties. Inmiddels zijn er ruim honderd meldingen binnengekomen van hindoestaanse culturele, sociaal-maatschappelijke organisaties en bedrijven.
  De brief is ingescand en op de website van een Hindu-organisatie geplaatst. Het grafische bestand aldaar is echter 641 Kbyte groot, en daarom heeft de redactie van Fundamenteel.nl het door de OCR heengetrokken en publiceren wij onderstaand de volledige en ongecorrigeerde (wij hebben slechts een paar stukjes uitgelicht) tekst:

  Zie deeplink naar archief Wikipedia over Dewanand

 • http://wikiresear.ch/Dewanand
 • 12. 'Moslims hebben geen toekomst'

  Ziehier enkele citaten uit en tekst van mij over moslims gepubliceerd in oktober 2005.
  Moslims hebben geen toekomst
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1175
  Offerdatum donderdag 13 oktober 2005

  Haast elke maand of misschien wel elke week, wordt er ergens ter wereld een negatief boek over de islam gepubliceerd. Gedurende elke minuut van de dag is er ergens ter wereld iemand die iets negatiefs zegt of schrijft over de islam. In wezen toont dit aan dat de islam geen toekomst heeft, omdat iedereen het afkraakt en omdat verdomd veel mensen een diepe haat en afkeer voelen jegens moslims. Dit alles bewijst dat moslims in wezen geen toekomst hebben, en zelf hard werken aan hun eigen vernietiging.

  Is het raar dat men overal ter wereld de pest heeft aan moslims? Is het raar dat de meerderheid van de Nederlanders alles van de islam veracht en afwijst? Om dit te verklaren dienen wij te onderzoeken wat moslims zelf willen.

  Droevige moslims
  Elke keer als ik moslims tegenkom in Nederland, ergens in de trein, op straat of in mijn flat, dan valt het mij op hoe droevig hun innerlijke leefwereld is. Ik krijg vaak het gevoel dat de meeste moslims geen vreugdevol bestaan leiden en al treurend door het leven moeten gaan. Vaak zie ik dat moslims van nauwelijks 28 jaar al leven en denken als bejaarden, en geestelijk niet groeien of bloeien. Het leven is voor hen al uitgedoofd en somberheid is hun verdoemde lot. Het fatalisme van de meeste moslims die ik persoonlijk ken, verwonderd mij, en ik wil het beter bestuderen, om dieper inzicht te krijgen in de invloed van de koranische haatdoctrine op het onderbewustzijn van een menselijk wezen.

  Wij hebben eigenlijk de plicht om moslims te bevrijden. Het is een zuiver geestelijk proces, zonder militaristisch geweld. Niemand hoeft ervoor te sterven. Alles kan immers puur mentaal. Leer eens elke moslim de mantra:

  Een goede moslim is een ex-moslim

  Met deze simpele mantra kunnen wij de wereld redden en ieder mens een beter leven geven. En als het aan mij ligt, dan worden alle ex-moslims omgebouwd tot zuivere humanisten, die alleen geloven in het eeuwige groeiproces van menszijn en om een beter mens te worden. Dit dient onze heilige plicht te worden en wij dienen nu meteen onze eigen heilige oorlog te ontketenen, om dit hogere doel te verwezenlijken.

  Hele tekst deeplink direct:

 • Moslims hebben geen toekomst
 • 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven Dewanand

  Op vrijwel alle internetforums waarop ik ben geweest hebben lezers en bezoekers reacties gepost over de poederbrieven. Hier volgt nu een selectie in willekeurige volgorde na een google search.

  Zie deze tekstlink voor alles

 • 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven

 • 14. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust

  Omstreeks mei 2003 werd ik, tijdens het verblijf in de gesloten kliniek van GGZ Delfland in Delft, geïnterviewd door het Hindostaanse magazine Hindorama. Hieronder is de link naar dit hele interview, welke letterlijk online geplaatst is.

  Al online

 • Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust

 • 15. Overige publicaties poederbrieven en Dewanand

  Reeds voor mei 2002, dus voor de poederbrieven affaire kwam ik in het nieuws.

  Het Algemeen Dagblad publiceerde in editie Binnenland op dinsdag 22 januari 2002 deze tekst:

  `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland'
  Zie link hele artikel:

 • `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
 • De Delftsche Courant publiceerde op 25 januari 2002 onderstaande tekst:

  Groslijst van leefbaar nederland
  Zie link hele artikel:

 • Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002

 • Het Parool (landelijk dagblad) publiceerde op maandag 21 januari 2002 deze tekst:

  Extremisten op lijst Leefbaar Nederland
  Zie link hele artikel:

 • Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
 • Toen de poederbrieven ontdekt werden publiceerden bijna alle media en kranten erover. Zelfs CNN publiceerde er een tekstbericht over op televisie. Hier een selectie van publicaties die ik kon onderscheppen uit mijn archief.

  De ouwelui van Kafka publiceerden omstreeks 19 juli 2002 deze tekst:
  Hindoe tegen de Hindoes?
  Zie link hele artikel:

 • Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)

 • Op de website van http://www.schizofrenieplein.nl werd op maandag 2 december 2002, vlak na het vonnis onderstaande tekst gepubliceerd.
  AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE
  copyright: Redactie Schizofrenie Bulletin

  Zie link hele artikel:

 • AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

 • 16. Kans op herhaling?

  De kans dat een mens een nieuw delict begaat na een eerste misdrijf is nooit helemaal gelijk aan nul, want elke nieuwe gelegenheid kan leiden tot een nieuw delict. Alle criminelen en wetsovertreders hierom preventief opsluiten, om de kans op herhaling helemaal tot nul te herleiden, is totaal onuitvoerbaar, omdat men dan de helft van het land in de cel of in een kliniek moet opbergen, wat niet erg praktisch lijkt. Men moet een wetsovertreder eens op vrije voeten stellen en daarna tot Jezus, Allah, Krishna, Altecrea of een van de andere 33 miljoen Hindoegoden bidden om te hopen dat hsij nooit meer doordraait of een nieuw delict begaat. Elk mens is een dubbeltje op z'n kant.

  In mijn geval ligt de zaak nu uiteraard helemaal anders dan vijf jaar geleden, toen ik in een crisis zat en in een psychotische toestand de poederbrieven verstuurde, zoals bevestigd is door een forensische psychiater van het Ministerie van Justitie. Uiteraard is het terecht dat ik gearresteerd en gevonnist werd, want anders zou ik nooit de kans krijgen om van mijn karmische fouten te leren.

  Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik in mei 2002 poederbrieven verstuurde, want dit is een teken van gemakzucht en hierom zoek ik bij niets en niemand vergeving. Een karmische daad is immers nooit een zonde, maar slechts een harde en wijze les om maximaal eruit te leren en om zo geestelijk door te groeien, tot een rijper, sterker en volwassener mens.

  Juist door boete te doen in mijn cel, door dag en nacht gedisciplineerd te schrijven, te transcenderen en te contempleren kreeg ik de unieke kans om maximaal te leren van deze karmische daad. Ik heroverwoog de islam en publiceerde er in juni 2006 een compleet manuscript over, ziehier mijn revolutionaire visie op de islam.

  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 1 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering

  Link manuscript

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • In het verleden vertelden tientallen hindoestanen mij dat alles wat ik schrijf rotzooi is en totaal waardeloos, omdat ik niet blank ben, niet lang ben, geen universitaire titel heb en uit de allerlaagste hindoekaste kom. Ook mijn moeder, vader en mijn hele familie hebben mij dit allemaal uitgelegd en ik leed al op jonge leeftijd aan ernstige minderwaardigheidscomplexen. Ik ben bovenal van een lagere kaste, omdat mijn moeder uit een islamitische familie afkomstig is en hierom ben ik een dubbeltje die nooit een kwartje zal worden. Met al deze problemen worstelde ik en gedurende enkele decennia uit mijn turbulent leventje leed ik aan vele angsten, depressies en onderging duizenden suïcidale dieptepunten. In theorie stierf ik reeds een paar honderd keer in dit ene leven en werd steeds opnieuw tot leven gewekt door Altecrea, op wonderbaarlijke wijze. Wat ik nu ben, ben ik eigenlijk niet, want ik besta bijna niet meer. Het lijkt er nu vaak op dat Altecrea rechtstreeks tot u als lezers en toehoorders spreekt via mijn teksten, door het stoffelijk lichaam en de tien vingers van 'Dewanand' achter het toetsenbord te sturen, want in wezen is de waarde van dit ene hoopje vlees, botten en bloed met het Nederlandse etiket 'Waldo Dewanand xxx' helemaal niets en nutteloos, op de tijdschaal van de Vedische Yuga's en Kalpas. Een rasechte Hindoeschrijver schrijft in wezen enkel en alleen om te mogen sterven en bestaat hierom niet meer.

  Mijn verleden bestaat dus uit folteringen en martelingen, vooral psychisch en juist hierom ken ik het riool van de maatschappij en ben ik een man van de straat. Besef eens hoe onmenselijk het is om een ander de grond in te praten, als die persoon er zelf niets aan kan doen. Alleen fascisten zullen een ziek, gehandicapt of mismaakt mens meedogenloos afslachten of vergassen, om hun ras sterk en zuiver te houden. Ik moet constateren dat ik in het verleden vele fascisten heb ontmoet in Suriname en Nederland, waarvan het grootste deel van Hindostaanse afkomst waren.

  Ik legde vele blanken uit dat ik nu al die hogere kaste en langere (bruine en zwarte) hindoestanen, ruim 40.000, lekker pijnlijk heb laten voelen hoe goed ik kan schrijven, als ik eenmaal als een echte gek op dreef ben en nu kunnen zij mij niet meer vertellen dat ik minderwaardig ben of uit een lagere kaste kom. Ik ben zelf altijd als een kasteloze beschouwd door langere en hogere kaste Hindoestanen en nu zullen zij wel begrijpen dat het tegendeel waar is. Tussen blanken ben ik ook een kasteloze, dus ik ben de kasteloze van de kastelozen. En de paria tussen de paria's.

  Ik verwijs hogere kaste Hindoestanen naar mijn twee onderstaande teksten om wijzer te worden.

 • Racisme van Hindoestanen. Schandalig
 • (proza) Repliek voor een koelievrij Holland

 • De arrogante en superieure 'blanken' verwijs ik naar onderstaande teksten om wijzer te worden.

 • Eerbetoon Blood and Honour Nederland

 • WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 1 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2


  Offeraar Dewanand
  Offercode wart0201
  Offerdatum 6 april 2005

  Vooral deze hoofdstukken uit dit boek zijn leuk voor 'blanken'

 • 1.2. Nectar van drieduizend jaar 'blank' Nederland
 • 1.6. Het vervloekte karma van de 'blanke'
 • 3.5.0. 'Blanke', pigment en verstand (9 delen)
 • 3.5.4. (4) Binaire brein 'blanke'
 • 3.13. (proza) Is de 'blanke' een mens?
 • 4.13. (SF proza) 'De laatste Nederlanders'
 • (Epage = 1 of 16) ... Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • 17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  ***

  (Epage = 1 of 16) ... Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved