Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Eerbetoon Blood and Honour NederlandOfferaar    Dewanand
Offercode   wfor1210
Offerdatum   7 februari 2007

Op zaterdag 3 februari 2007 ontstond er een knokpartij tussen aanhangers van Blood and Honour Nederland en de antifa tegendemonstranten. Alles is in citaat 7 aangehaald. De media rapporteerden dit uitgebreid, want dit is lekker bombastisch nieuws waar iedereen van smult. De stand tussen deze groeperingen is nu tien voor Afa en 1 voor extreem rechts Nederland. De grote vraag is hoe dit ontstaan is en wat de oorzaken zijn.

Vele rapporten van deskundigen en onderzoekers hebben gedurende de afgelopen jaren al duidelijk gemaakt dat de radicalisering zorgwekkend is en dat men hier snel wat aan moet doen. Men kent de oorzaken van de radicalisering niet en negeert hindoeschrijvers en onderzoekers, zoals mij totaal, wat onbegrijpelijk is.

Recentelijk ontving ik op d.d. 16 januari 2007 een keurige afwijzingsbrief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Zij weigerden samenwerking met mij om het terrorisme te bestrijden, door mee te werken aan de publicatie van drie boeken van mij in gedrukte vorm. Ik kan nu niets anders doen dan door te gaan met mijn karmische missie en mijn hoop te vestigen op het Engelstalige gebied. Hier in Nederland wil men gewoon niets doen om escalatie van de geradicaliseerde etnische groepen te stoppen. De Nederlandse regering profiteert hier juist van en kickt erop om meer pestwetten te maken, zodat er meer boetes kunnen worden geïnd, om het inkomen van de staat te verhogen. En het volk is altijd de grote verliezer en kan niets doen om haar belangen te beschermen.

Kwanzaa extremisten
In citaat 7 is geciteerd over Kwanzaa extremisten in Amsterdam Zuidoost. Razo is nu in opspraak en alle uitingen duiden op een angstwekkende toename van de radicale Afro organisaties, die duidelijk haat en terreur zaaien en heel agressief tekeer gaan tijdens bijeenkomsten. Opmerkelijk is dat Razo zich voordoet als een multiculturele organisatie, maar duidelijk racistisch is tegenover alle andere niet-Afro groeperingen. Hoe moet dit nu verder?

De oprichter van Kwanzaa, Dr. Maulana Karenga was een behoorlijk intelligente Afrikaanse man en ik bewonder zijn zeven principes die vermeld zijn in het citaat. Teleurstellend is dat de huidige Afro mensen hem niet kunnen begrijpen en ver afgedwaald zijn van het echte geloof in Kwanzaa. Lees ook in het laatste citaat in het Engels iets over Joel Augustus Rogers (1883-1966), grondlegger van het Afrocentristisch denken en pionier van het collectief negerbewustzijn.

Blood and Honour is moeilijke zaak
Door mijn onderzoek naar extreem rechts en white power van de afgelopen vijftien jaar weet ik nu vrij veel over de problematiek van blanke hetero mannen en toon uit respect voor hun waardigheid wel wat begrip. Het Germaanse en het blanke ras zijn eigenlijk het allerlaatste ontwerp (intelligent design) van mensachtigen door Altecrea. Dit ongepigmenteerd ras bestaat slechts 200.000 jaar en is ontworpen met een speciaal doel. Ik moet echter toegeven dat er een grote ontwerpfout zit in dit ras, maar dit is juist met opzet gedaan door Altecrea. De grote fout in het DNA van blanken is dat zij een binair bewustzijn hebben en hierom niet lateraal en dynamisch kunnen denken. Alle gegermaniseerde volkeren vertonen deze genetische handicap en dit leidt overal ter wereld tot grote problemen en conflicten. In principe pleit ik er voor om deze genetische handicap in de toekomst te corrigeren, als de gepigmenteerden de macht op de wereld veroveren.

Men dient toch enig begrip te tonen voor de radicale standpunten van Blood and Honour. De bijdrage van het blanke ras aan de vooruitgang van de wetenschap, welvaart en democratische vrijheid is ongelooflijk. Ik geloof dat bijna 90 procent van alle wetenschappelijke en technische uitvindingen van de afgelopen tweeduizend jaar gedaan zijn door mensen van het blanke ras en dat wij allemaal nu hiervan profiteren.

Bijdrage allochtonen bijna nul
Hier in Nederland zien wij nu duidelijk dat de bijdrage van allochtonen aan de wetenschap bijna nul is. Ook hun maatschappelijk nut is bijna nul. Hoeveel vooraanstaande allochtone wetenschappers zijn er in Nederland? Ik ken eentje persoonlijk, Arief Dahoe (hindoestaan uit Suriname) die promoveerde op zijn onderzoek naar stofexplosies in het jaar 2000 aan de Technische Universiteit Delft. Opmerkelijk is dat er vrij veel Hindoestanen zijn die nu behoorlijk bijdragen aan de vooruitgang van de wetenschap, wat een heel goede zaak is.

Kenniseconomie en allochtonen
Nederland is ontwikkeld tot een kenniseconomie, dankzij de inspanning van de blanken in dit land. De allochtonen participeren minimaal en zijn vaak te laag ontwikkeld om mee te doen. Dit drama noemt men het multiculturele drama en niemand weet meer hoe het verder moet. De meeste etnische groepen zijn vaker bezig om hun onderontwikkelde tradities en achterlijke geloof te promoten, dan om volwaardig mee te tellen in Nederland. Hier hou ik niet van. In theorie ondersteun ik het gedachtegoed van Blood and Honour, door te stellen dat 5 mei 1945 het ideale percentage allochtonen bevat en dat men naar dit aantal moet streven komende decennia in heel Europa. Als Hindoe fundamentalist pleit ik wel ervoor om dit vreedzaam en intelligent aan te pakken, want een genocide zal slecht zijn voor het karma van het blanke ras. Ik kan echter weinig doen en ben er niet verantwoordelijk voor als men hiervoor kiest in de verre toekomst. Weet je waarom?

Aarde is freefighthers zone mensheid
Altecrea heeft de aarde eigenlijk gemaakt om te dienen als de ultieme freefighterszone van de vele soorten menselijke stammen, volkeren en rassen. Ik raak hiervan steeds meer overtuigd als ik dit onderzoek. Waar waren Altecrea, Jehovah, Krishna, Jezus, Allah, Hanuman, Boeddha, Zeus, Hercules, Wodan, Freya, Durga Maata, Laxmi Maata, enz. toen Adolf Hitler bezig was alle joden te vergassen? Waren deze goden toen op vakantie? Jezus had deze Joodse Holocaust wel gezegend. Sedert de kerstening van Europa na de zesde eeuw was de Holocaust van de Joden al flink gestart, en dit deed men in naam van Jezus en de bijbel. Sommatie van alle Joodse slachtoffers sedert de geboorte van Jezus kan best leiden tot een Joodse Holocaust van minstens 20 miljoen Joodse slachtoffers. Men dient dit beter te onderzoeken en alle feiten openbaar te maken. Hitler was dus niet de eerste blanke die Joden liet vermoorden. Adolf Hitler was ook niet de eerste blanke die absoluut geloofde in de superioriteit van het blanke ras. Geloof in historische feiten en niet in fabels van de overwinnaars die jou misleiden en manipuleren.

Ik ben geen Hindoe extremist
Vorige week zaterdag ben ik telefonisch geïnterviewd door de makers van de actie website michielsmit.com en alles is gepubliceerd. Men kent mij dus in brede kringen als de hindoeschrijver en onderzoeker Dewanand uit Delft. Helaas vergeet men in te zien dat ik geen hindoe extremist ben, maar een hindoe fundamentalist. Een extremist is vaak gewoon een domme bierzuiper, die zuipt, vecht en neukt, om trots te zijn op zijn onderontwikkeldheid en primitieve driften voortkomend uit zijn 99,6 procent aapgenen. Extremisten hebben geen ratio en kunnen vaak niet verstandelijk nadenken. Probleem is dat de media dol zijn op uitingen en knokpartijen van extremisten en hier uitvoerig verslag van doen.

Zie hier het hele interview met mij op internet.

 • www.michielsmit.com
 • Schande voor de mensheid
  Elke genocide, oorlog, of verdorven haatdoctrine is een schande voor de hele mensheid. Wij mensen moeten ons schamen om wat onze medemensen hebben uitgespookt gedurende de afgelopen millennia. Is dit de intelligente mensheid? Wil jij nog mens zijn? Kan het niet beter en met minder oorlogen? Moeten wij Hindoes jullie gaan heropvoeden, eventueel met geweld of wat dwangpilletjes? De Hindoebeschaving is de enige hoop voor de mensheid en wij moeten dit realiseren.

  De Vedische beschaving is tolerant en accepteert elke levensovertuiging en elk geloof. Maar Vedisch denken en handelen gaat niet via een simpele bekering tot nieuwbakken geloofsgek met een vers etiketje. Het is een harde weg van zelf ervaren, pijn lijden, boete doen en offers brengen. Simplisme is bijna verboden in het Vedisch denken. Haat en rassenhaat beschouwen wij Hindoe fundamentalisten als de ultieme gevangenis in de geaardheid van de tamo guna. Mensen die in haat leven zijn duidelijk nog lang niet klaar met hun geestelijke ontwikkeling en dienen nog veel pijn te lijden, om ooit geestelijke perfectie te realiseren. De Aryan is absoluut geen fysisch wezen en helemaal geen mensachtige. Een Aryan is een dienaar van Gaia en dient alleen het belang van alles wat er leeft op aarde. De huidige mensheid is nog te laag ontwikkeld en heeft nog een lange weg te gaan om perfectie te realiseren. De barende kracht van de vele soorten vagina's van onze hoger ontwikkelde (hindoe)vrouwen zijn misschien de enige hoop voor de toekomst.

  Raszuiverheid
  Het prediken van raszuiverheid en een verbod op rasvermenging hoeft nog niet te betekenen dat het tot haat, moord en racisme zal leiden. Integendeel, het is juist positief om dit te prediken en om het absoluut te verkondigen. Altecrea heeft inderdaad hard gewerkt om elk ras volmaakt te ontwerpen en wil inderdaad dat elk menselijk wezen trots is op zijn eigen DNA, want dat is juist positief voor de hele fysische constitutie en het versterkt de vitaliteit en het immuniteitssysteem. Zo blijft het menselijk wezen gezond. Maar om mens of Aryan te worden, met je menselijk DNA, moet je de geest van Krishna tot je laten doordringen, dus je moet jarenlang leren luisteren naar het verlossende gezang van Krishna. Koop dus de Bhagavad Gita en laat de geest van Krishna jou zuiveren. Je bent perfect ontworpen door Altecrea en jouw genen zijn bijna altijd perfect, al ben je blank, bruin, zwart, blauw, groen, rood, albino, Jood, islamiet, Hindoestaan, Afro, geel, hypermix, enz. Rasvermenging is niet nodig, maar liefde zal altijd overwinnen.

  Verbrand alle haatboeken
  Ik ben in mijn jeugd geïndoctrineerd door mijn hindoe fascistische vader, familie en hindoestaanse kennissen met haat tegen mijzelf, negers, blanken en moslims. En deze rassenhaat heeft mij jarenlang gegeseld en gemarteld. Uiteindelijk zag ik het licht en werd verlost door Krishna in 1993, die in de gedaante van Altecrea naar mij toekwam en mij geheime kennis openbaarde. Jarenlang luisterde ik gedurende elke seconde van de dag naar het verlossende gezang van Krishna, door de Bhagavad Gita te lezen. Nu leef ik in samadhi en ben verlost, als perfect wezen, die absoluut leeft om de hele schepping op Gaia (aarde) te dienen.

  Ik adviseer hierom met klem om vandaag nog alle haatboeken te verbranden. Verbrand de bijbel, de Torah, de koran, Mein Kampf, het Communistisch manifest en alle overige historische haatboeken, kies ervoor om de zuivere kennis uit de Bhagavad Gita in jouw geest te laten vlammen, wat jouw perfecter en gelukkiger zal maken, ongeacht je DNA. Dit is wat jij nodig hebt. Verlaat je gevangenis en geloof dat de sleutel tot verlossing hieruit in de Bhagavad Gita zit. Als je het nu niet meteen doet, dan zal je dat moeten doen in je volgend leven, als je een nieuwe kans krijgt in een nieuw lichaam. Gooi je oude, vervuilde geest weg en vul de leegte met zuivere kennis uit de Bhagavad Gita.

  Altecrea zal je zegenen, kies hiervoor, hiervoor ben je geboren in mijn huidige micro-schepping.


  Citaten lijst

  Citaat 1 uit website Blood and Honour Nederland

  Blood and Honour Nederland is een vriendenkring gelijksgezind, die allen aktief deelnemen aan de vrijheids en overlevingsstrijd van het eigen volk en eigen ras. Wij zijn geen organisatie en geen muziek fanatiekelingen.
  Muziek zien wij als een soort hulpmiddel, een tegenmiddel tegen alle leugens die ons worden voorgeschoteld door de Z.O.G pers.
  Ze is alleen een hulpmiddel, maar nooit een hoofdzaak!
  Onze lijfspreuk luid: Met de geest tegen de tijdgeest.
  Wij zijn allen aanhangers van het Nationaal Socialisme, onze voorbeelden zijn de vrijwilligers, die voor een vrij Europa der vaderlanden en tegen uitbreiding van het uitbuiterige kapitalisme en bolsjewisme streden (welke beiden uit dezelfde wieg stammen).

  Wij werken met iedereen samen die actief tegen Z.O.G strijdt, verwerpen wel elke vorm van rassenvermenging.
  Wie tot onze vriendenkring wil behoren, moet eerst minstens een half jaar lang bewijzen, dat hij die overtuiging ook werkelijk waarmaakt en zich dus actief inzet ervoor.

  Daar willen we mee zeggen, dat er verwacht wordt dat er maandelijks actieberichten afgeleverd worden (bijvoorbeeld, wat hij gedaan heeft in de zin van de 14 woorden, daartoe behoren zeker geen bezoekjes aan concerten!).
  Wij distancieren ons van elke vorm van splitsingen door verschillende B&H Divisies.

  Wij laten ons niet in een hoek drukken!!
  Blood and Honour Nederland

  Bron:

 • www.bloodandhonour-rvf.com
 • Citaat 2 uit website Blood and Honour Nederland

  Artikelen inhoudsopgave
  Taal: HANDBOEK VAN DE N.S.D.A.P.
  HET REICHSWEHR PROCES VAN ULM, De eed van de Führer op de legaliteit
  Nieuw! Van Partijleger naar Volksleger, geschiedenis van de Sturmabteilung.
  "Back to the Roots" - ofwel vervolging in geheel Europa.
  De nieuwe wapens van het repressie-apparaat.
  Joodse hysterie verslaat Joodse zelfbeheersing.
  Betoging tegen de JEW.S.A. Agressie in Den Haag.
  9 november: de dag van de "Nationale Erhebung" in München.
  31 december: De dag ter afsluiting van de Nationaal-Socialistische Revolutie
  AIVD
  De WAW: Ideologie en concept
  Nationaal Socialisten tegen globalisering
  Rassenleer en degeneratie
  Robert Jay Mathews
  The memory of Ian Stuart
  Why is George Walker Bush so Pro-Israel ?
  Wunsiedel 2003, herdenkingsmars voor Ru

  Bron:

 • www.bloodandhonour-rvf.com

 • Citaat 3 uit global website Blood and Honour

  Moscow, 29.10.2005 - B&H/C18 Russia celebrates their 10 Years Anniversary Concert.

  150 Comrades from Russia (Moscow, Novorossijsk, Orel), Belarus, Poland and Germany celebrated our birthday with us.

  The bands attending were:

  Kolovrat(Russia)
  TNF (Russia)
  Vandal (Russia)
  Ataka (Russia)
  GROM (Russia)
  Molot (Belarus)
  OIDOXIE (Germany)

  The gig took 5 hours and there were no problems with each other or ACAB.

  The main event was the performance of the German band Oidoxie, which played full of hate and rage. Never before a German band had played at a gig in Russia.

  The performance of this German band in Russia was the biggest event of the whole Russian skinhead history. We showed the whole world that Russians and Germans are brothers and that there are no problems between our nations. We showed that WW2 was only for the profit of the Jews. Together we must smash ZOG and protect our countries from immigrant occupation!
  We would like to thank everybody who visited our anniversary. Thank you for your loyalty!

  Heil Blood&Honour!
  Heil Combat 18!
  NO MORE BROTHERS WARS!
  Heil Hitler!

  B&H/C18 Russland

  Bron:

 • www.bloodandhonour.com
 • Citaat 4 uit website Blood and Honour Nederland

  Deze personen beschouwen wij als helden!
  Adolf Hitler
  Dave Copeland
  Dr. William L. Pierce
  Eric Rudolph
  George Lincoln Rockwell
  Gordon Kahl
  Horst Wessel
  Ian Stuart Donaldson
  Joe Rowan
  Joseph Paul Franklin
  Kathy Ainsworth
  Kay Diesner
  Richard Scott Bauhammers
  Robert J. Mathews
  Rudolf Hess
  Scott Stedefor
  Timothy McVeigh

  Bron:

 • www.bloodandhonour-rvf.com

 • Citaat 5 van THE OFFICIAL KWANZAA WEB SITE

  NGUZO SABA:
  The Principles and Practice of
  Bringing Good Into the World

  THE OFFICIAL KWANZAA WEB SITE

  The Founder's Welcome
  As an African American and Pan-African holiday celebrated by millions throughout the world African community, Kwanzaa brings a cultural message which speaks to the best of what it means to be African and human in the fullest sense. Given the profound significance Kwanzaa has for African Americans and indeed, the world African community, it is imperative that an authoritative source and site be made available to give an accurate and expansive account of its origins, concepts, values, symbols and practice.

  Moreover, given the continued rapid growth of Kwanzaa and the parallel expanded discussion of it and related issues, an authoritative source which aids in both framing and informing the discussion is likewise of the greatest importance. Therefore, the central interest of this website is to provide information which reveals and reaffirms the integrity, beauty and expansive meaning of the holiday and thus aids in our approaching it with the depth of thought, dignity, and sense of specialness it deserves.

  The holiday, then will of necessity, be engaged as an ancient and living cultural tradition which reflects the best of African thought and practice in its reaffirmation of the dignity of the human person in community and culture, the well-being of family and community, the integrity of the environment and our kinship with it, and the rich resource and meaning of a people's culture. It is within this understanding, then, that the Organization Us, the founding organization of Kwanzaa and the authoritative keeper of the tradition, has established and maintains this website.

  Dr. Maulana Karenga
  Creator of Kwanzaa
  Chair, The Organization Us
  Chair, The National Association of
  Kawaida Organizations (NAKO)

  NGUZO SABA
  (The Seven Principles)

  Umoja (Unity)
  To strive for and maintain unity in the family, community, nation and race.

  Kujichagulia (Self-Determination)
  To define ourselves, name ourselves, create for ourselves and speak for ourselves.

  Ujima (Collective Work and Responsibility)
  To build and maintain our community together and make our brother's and sister's problems our problems and to solve them together.

  Ujamaa (Cooperative Economics)
  To build and maintain our own stores, shops and other businesses and to profit from them together.

  Nia (Purpose)
  To make our collective vocation the building and developing of our community in order to restore our people to their traditional greatness.

  Kuumba (Creativity)
  To do always as much as we can, in the way we can, in order to leave our community more beautiful and beneficial than we inherited it.

  Imani (Faith)
  To believe with all our heart in our people, our parents, our teachers, our leaders and the righteousness and victory of our struggle.

  Maulana Kareng

  Bron

 • www.officialkwanzaawebsite.org

 • Citaat 6 uit website Henk de Boer, Amsterdam Zuidoost


  Kwanzaa/RAZO heeft er voor gezorgd dat er in de PvdA tweespalt is tussen Bals, Eckhardt en een meerderheid aan Surinaamse PvdA'ers, zo blijkt uit Amsterdams Stadsblad (AS). Peter Bals en Mala Eckhardt wilden het stadsdeelbestuur ondervragen over racistische uitspraken van Kwanzaa in de uitzending van RAZO , maar een groot deel van de PvdA-fractie wilde dat niet. "Mijn irritatatie ontstond omdat ik dit zo belangrijk vond, dat het als actualiteit aan de orde moest brengen. De fractie was daar tegen," zegt Eckhardt in AS.

  Peter Bals was ziek toen de fractievoorzitter van de PvdA, Lourens Burgers, aan de raad meldde dat de interpellatie inzake Kwanzaa op RAZO, is ingetrokken.

  RAZO zond op 21 januari een bijeenkomst uit van Kwanzaa met zeer racistisce uitspraken. RAZO valt onde Salto en wordt gesubsidieerd. RAZO kreeg een officiele waarschuwing van de directeur van Salto. Mocht het nog weer een keer gebeuren dan wordt RAZO geschorst. Een motie om zowel Kwanzaa als RAZO aan een justitioneel onderzoek te werpen werd door de PvdA verworpen omdat RAZO, spreekbuis van de PvdA, in de gevarenzone kwam.
  Bals en Eckardt stapten met de uitzending naar Meldpunt discriminatie. Ook de AIVD moet achter Kwanzaa aangaan, zegt Jessica Silversmith, directeur van Meldpunt disriminatie.

  In de uitzending van RAZO over de bijeenkomst van Kwanzaa was ook te zien dat een menora werd aangestoken.

  Kwanzaa

  Bron:

 • henkdeboer.punt.nl
 • Citaat 7 uit forums Marokko

  RAZO in opspraak vanwege racisme
  4-2-2007 De multiculturele omroep RAZO, die in Amsterdam uitzendt op het televisiekanaal van Salto, is in opspraak geraakt door discriminerende uitlatingen.
  Tijdens het Afro-Amerikaanse oogstfeest Kwanzaa beledigde spreker Wensley Burleson blanken, Hindoestanen en vrouwen op grove wijze. Hij noemde politica Laetitia Griffith een "nigger in charge", een marionet van blanke meesters.

  Politici in Zuidoost reageren geschokt, maar zien geen mogelijkheid om RAZO direct aan te pakken. De directeur van Salto volstaat met een waarschuwing aan het adres van de omroep. RAZO was niet bereikbaar voor commentaar.

 • http://www.at5.nl/index.asp?newsid=24362

 • 1. De Roomskatholieke kerk is een homofiele criminele organisatie en de Bijbel is geschreven door een stelletje pedofielen, dit zijn feiten;
  2. Iedere nazaat van de slavendrijvers en iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers is afval, afval in het begin, afval in het midden en afval in het einde, afval in het einde na het einde en afval in de predestinatie. Dit geldt ook voor drs., meesters in de rechten etc.;
  3. De blanke meester bepaalt wie de "nigger in charge"is. Als voorbeeld van "niggers in charge" worden Laetitia Griffith genoemd en de Amerikaanse democratisch president kandidaat Obama. Ook Afval, zie hierboven!;
  4. Er zijn 200 à 300 miljoen mensen in Azië die de Hindoestanen betitelen als Hindoe-nazi's. Een uitspraak waar deze Kwanzaa organisatie het duidelijk helemaal mee eens is;
  5. Sterke zwarte vrouwen bestaan niet, gevolg daarvan is dat de afrikaan disorientated en dislocated is;
  6. Compromissen bestaan niet, als je niet afro-centrisch denkt dan ben je afval;
  7. Artikel 1 van de grondwet over discriminatie is er alleen om mee te manipuleren;
  8. De ware leider wordt niet gekozen, maar is voorbestemd en is leider voor minimaal 30 jaar;
  9. Kwanzaa plant minimaal 30 jaar vooruit maar in de regel 100 jaar.

  Aldus Wensley in een Kwanzaa bijeenkomst, die voornamelijk werd bezocht door afro-surinamers uit Zuidoost

  Hier een reactie van een forum bezoeker:

  On topic dan maar: om met Peter Bals (Fractiesecretaris PvdA-Zuidoost) te spreken:

  "Vrijwel alle inwoners van Nederland en vrijwel alle immigranten die hier een bestaan proberen op te bouwen worden door deze afro-surinaamse splintergroepering weggezet als: "AFVAL, AFVAL IN HET BEGIN, AFVAL IN HET MIDDEN, AFVAL OP HET EINDE, AFVAL IN HET EINDE NA HET EINDE EN AFVAL IN DE PREDESTINATIE". Dan hebben we het dus over miljoenen mensen die als afval worden weggezet. In de reportage wordt ook gezegd dat dat afval moet worden opgeruimd. Dit in hoofdletters geschreven zin was een terugkerende zin in de uitzending.

  Als miljoenen mensen worden weggezet als menselijk afval dat opgeruimd moet worden dan dringt al snel het spookbeeld van de holocaust zich op. Hitler begon met hele bevolkingsgroepen weg te zetten als "untermenschen" die moesten worden opgeruimd, dit eindigde in de uitroeiing van miljoenen mensen. Deze afro-surinaamse splintergroepering bestempelt miljoenen mensen als afval dat moet worden opgeruimd. Wat moet ik me bij dit opruimen voorstellen? Waar eindigt dit? Of ……….zijn er nog andere associaties mogelijk?"

 • http://www.amsterdam.pvda.nl
 • En daar sluit ik me volledig bij aan.

  Zo goed?


  Bron

 • http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=1300765
 • Citaat 7

  Overgenomen van de extreem-link(S)e site www.indymedia.nl

  Extreem rechts valt demonstranten aan.
  indymedia - 03.02.2007 13:37

  Enkele antifascisten van AFA-Nederland zijn vanmiddag gewond geraakt bij een demonstratie tegen de extreem-rechtse Nationalistische Volks Beweging in Uitgeest, Noord-Holland. De demonstranten waren begonnen aan een manifestatie tegen een zaalbijeenkomst van de NVB. Vrijwel direct na aanvang van de actie werden zij aangevallen door bewapende rechts-extremisten. De politie is tussenbeide gekomen, en heeft enkele NVB-aanhangers opgepakt.

  De NVB werd op 25 maart 2006 opgericht. Deze fascistische organisatie
  is een afsplitsing van de eveneens fascistische Nationale Alliantie.
  De fascisten van de NVB doen geen enkele poging om haar fascistische
  ideologie te verhullen. Het logo van de NVB is een vrijwel exact kopie
  van het NSB logo. Ook de slogan "Voor Volk en Vaderland" heeft de NVB
  van de NSB gekopieerd. Van 1933 tot aan de bevrijding van Nederland
  in 1945 verkocht de NSB een krant met de naam "Voor Volk en Vaderland".

  Drijvende kracht achter de NVB zijn de bestuursleden Ton Steemers
  (Schagen), Wim Beaux (Amsterdam), Gerard De Wit (Delft) en Gerhard
  Neid (West-Friesland). Met uitzondering van Neid, vormden zij ook het
  bestuur van de CP'86. Tal van leden van deze partij zijn veroordeeld
  voor mishandeling, bedreiging, racisme en verboden wapen bezit.
  Uiteindelijk werd deze extreemrechtse partij in 1998 door de rechtbank
  verboden.

  De Nationalistische Volks Beweging onderhoudt nauwe banden met diverse
  andere extreemrechtse organisaties, zoals o.a. de Dietse Kameraden. In
  de praktijk fungeren de Dietse Kameraden als jongerenorganisatie van
  de NVB. Het ledenbestand van de Dietse Kameraden vertonen een sterke
  overlap met het ledenbestand van Blood & Honour Nederland. Blood &
  Honour Nederland maakt deel uit van het internationale nazistische
  Blood & Honour netwerk. In diverse landen zijn afdelingen van Blood &
  Honour verboden en opgerold. Afgelopen september rolde de Belgische
  justitie een Vlaamse Blood & Honour afdeling op. Hierbij werden
  tientallen (vuur)wapens in beslag genomen. De groep wordt verdacht van
  het voorbereiden van terroristische aanslagen.

  AFA-Nederland is verontwaardigd dat organisaties als de
  Nationalistische Volks Beweging ongestoord kunnen werken aan de op- en
  uitbouw van hun organisatie.: De NVB is een opvolger van de verboden
  CP'86. Daarnaast grijpt de NVB in presentatie en ideologie terug op de
  symboliek en gedachtegoed van de met de nazi's heulende NSB

  Op dit moment zijn er nog 80 tot 100 antifascisten van AFA-Nederland
  aanwezig bij de plek waar de zaalbijeenkomst van de NVB plaats vindt.
  Via de website www.indymedia.nl wordt er verslag gedaan van onze actie.

  De NVB'ers hadden zich verzameld in verenigingsgebouw 'de Opmaat' in Uitgeest. Zon 30 bewapende neo-nazis stonden buiten de zaal de demonstratie van AFA op te wachten, en sloegen er direct op los zodra de demonstranten in zicht waren. Minimaal 1 antifascist is naar het ziekenhuis gebracht.

  De politie, die snel ter plekke was, heeft met inzet van zowel van ME als platte pet de aanval gestopt. Hierbij zijn een onbekend aantal arrestaties gevallen. Een aantal antifascisten is ook opgepakt.

  De groep demonstranten is weer teruggelopen naar het verzamelpunt, en staat omsingeld door de politie te wachten op transport de stad uit. Het is niet duidelijk wat de politie verder gaat doen, maar de verwachting is niet dat er aan de kant van AFA nog meer arrestaties gaan vallen.

  vervolg

  De actievoerders van AFA-Nederland zijn met eigen vervoer vertrokken uit Uitgeest. Uit de verhalen wordt duidelijk dat extreem-rechts zonder aanleiding en zonder aanzien des persoons er direct op los heeft lopen hakken met knuppels en andere wapens. Eens te meer duidelijk waar het werkelijke geweld op straat vandaan komt!

  Onbekend is nog steeds hoeveel mensen er gearresteerd zijn, en hoe het staat met de gewonden. Ook is niet duidelijk of de zaalbijeenkomst van de NVB door is gegaan.

  Bron

 • www.indymedia.nl

 • Citaat 8 van mamjo forum, posting door Egmond Codfried, Afrocentrisme.

  Joel Augustus Rogers
  1883-1966

  Critical Assessments of Joel Augustus Rogers

  Although Joel Augustus Rogers was largely self-trained, some of the most distinguished scholars of the twentieth century have acknowledged our debt to him. Dr. William E. B. DuBois (1868-1963), perhaps the greatest scholar in American history, wrote that, "No man living has revealed so many important facts about the Negro race as has Rogers." The eminent anthropologist and sociologist J.G. St. Clair Drake wrote that:

  "No discussion of comparative race relations would be complete without consideration of the work of the highly motivated, self-trained historian Joel A. Rogers. Endowed with unusual talent, Rogers rose to become one of the best-informed individuals in the world on Black history, writing and publishing his own books without any kind of organizational or foundation support."

  In April 1987, in a personal interview with me, Professor John G. Jackson (1907-1993) said that:

  "Rogers came from Jamaica in the West Indies. He settled in Chicago. He eventually took a job as a Pullman porter so he could visit different cities and libraries and do research. I got an interesting story about that. The story was that in a lot of large cities a lot of libraries were for whites only. Black people weren't permitted to go into them. So Rogers had to pay the Pullman conductor to go to the libraries and take out books from them. The conductor said, "Rogers, I believe you're a damn fool. But if you want to throw away your money that way, I'm willing to cooperate."

  Rogers was a field anthropologist. He traveled to sixty different nations and did a lot of research and observing. He had been told when he was a child in Sunday School that God had cursed the Black man and made him inferior. Rogers wanted to prove that the Black man was not inferior."

  After a short illness, Joel Augustus Rogers died in New York City in March 1966 at the beginning of the Black Studies movement. His widow, Helga M. Rogers, reported that "he suffered a stroke while visiting friends and continuing to do research in Washington." His labors, however, were not in vain. He impact was enormous, his legacy colossal, his place in history secure. Joel Augustus Rogers was a man without peer in gathering up and binding the missing pages of African history. Indeed, Rogers, in the words of Dr. John Henrik Clarke, "looked at the history of people of African origin, and showed how their history is an inseparable part of the history of mankind."


  --------------------------------------------------------------------------------

  Part 1

  "Ethiopians, that is, Negroes, gave the world the first idea of right and wrong and thus laid the basis of religion and all true culture and civilization."
  --Joel Augustus Rogers

  Joel Augustus Rogers - The Man and His Work

  Joel Augustus Rogers (1883-1966) was a world traveler, a prolific writer, an accomplished lecturer, and the first Black war correspondent. Rogers became an anthropologist, historian, journalist and publisher. He was a scholar unparalleled in assembling information about African people, and probably did more to popularize African history than any single writer of the twentieth century.

  J.A. Rogers, born in Negril, Jamaica, on September 6, 1883, was the son of a small town school teacher (his father). In 1906 he moved to the United States, settling for a while in Chicago but spending most of his life in Harlem, New York. In 1917 he became a naturalized U.S. citizen.

  Rogers had known Marcus Garvey from their youth in Jamaica. In 1923 he covered the Marcus Garvey trial, and although never a member of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League, of which Garvey was founder and President-General, he wrote regularly for the UNIA's weekly newspaper, the Negro World, and lectured to local UNIA chapters.

  A prodigious and meticulous detective, Rogers did exhaustive, primary research into the global history of African people. In 1925 he went to Europe for investigations in the libraries and museums there. In 1927 he returned to Europe for research lasting three years, and journeyed to North Africa during the same period. Between 1930 and 1933 Rogers continued his explorations in Europe, while in 1930, 1935 and 1936 he pursued his researches in Egypt and Sudan.

  The year 1930 was indeed a high water mark in Rogers' career, for it was in that year that Rogers went to Ethiopia as a correspondent for the New York Amsterdam News to attend the coronation of Haile Selassie I, who presented him with the Coronation Medal. It was also in 1930 that Rogers spoke at the international Congress of Anthropology held in Paris and opened by the president of France.

  Rogers' organizational affiliations included the Paris Society of Anthropology, the American Geographical Society, the American Association for the Advancement of Science and the Academy of Political Science.

  For fifty years of his life, Rogers investigated and reported the accomplishments of ancient and contemporary African people and their place in history, contributing to such publications as the Crisis, American Mercury, the Messenger, the Negro World and Survey Graphic. To the Pittsburgh Courier Rogers contributed an illustrated feature entitled Your History.

  When publishing houses refused to publish his works, undeterred, Rogers published them himself. All told, J.A. Rogers wrote and published at least sixteen different books and pamphlets. These publications became classic works--works that were circulated primarily in African communities. Rogers' texts covered the entire spectrum of the global African community, from ancient and modern Africa, to Asia, Australia, the South Pacific, Europe and the Western Hemisphere.

  Among Rogers' most acclaimed and prominent works are: From Superman to Man, One-Hundred Amazing Facts About the Negro, The Real Facts About Ethiopia, Sex and Race, Nature Knows No Color-Line, and World's Great Men of Color.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Part 2

  Rogers' first publication, From Superman to Man, was published in 1917 and focused on "the stupidity of racism." The book was so well received that is was recommended for reading in the original Constitution and By-Laws of Garvey's Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Dr. Hubert Henry Harrison (1883-1927), himself a brilliant scholar and one of the greatest orators of the twentieth century, referred to From Superman to Man as "a genuine treasure," and insisted "that it is the greatest book ever written in English on the Negro by a Negro."

  One Hundred Amazing Facts About the Negro With Complete Proof: A Short Cut to the World History of the Negro went through many printings and at least eighteen editions. A singularly provocative quote in One Hundred Amazing Facts About the Negro is by the English scholar and traveler Samuel Purchas (ca. 1575-1626)). According to Rogers, Purchas claimed that "of all (the kings of Ethiopia), Ganges was most famous, who with his Ethiopian army passed into Asia and conquered all as far as the River Ganges, to which he left that name." This was a particularly interesting statement for me personally and helped catapult me on my own researches concerning the African presence in Asia. In the same book Rogers mentioned that "Beethoven, the world's greatest musician, was without a doubt a dark mulatto. He was called `The Black Spaniard.'"

  In 1935, dissatisfied with the reporting of news by the White press concerning the Italian invasion and occupation of Ethiopia, Rogers served as war correspondent in Ethiopia for the Pittsburgh Courier newspaper. After returning to the United States in 1936 he published a highly popular illustrated pamphlet entitled The Real Facts About Ethiopia. In The Real Facts About Ethiopia Rogers wrote that the Ethiopian woman "goes with her husband to war, and often becomes his avenger, should he fall. Usually she is fiercer in battle than the man. Europeans sometimes kill themselves, rather than fall into the hands of the African woman."

  Sex and Race was published in three volumes from 1941 to 1944. The first volume focuses on antiquity and is arguably the most fundamental of the three. As to ancient Asia, for example, Rogers devoted several pages of Sex and Race to the Black presence in early Japan. In the process he cites the studies of a number of accomplished scholars and anthropologists, raising the question "were the first Japanese Negroes?"

  Other chapters are devoted to "The Negro in Ancient Greece," "Negroes in Ancient Rome and Carthage" and "Were the Jews Originally Negroes?" The appendices of Sex and Race are equally fascinating, focusing on "Black Gods and Messiahs" and the "History of the Black Madonnas." In Volume Two of Sex and Race Rogers examines "racism and race-mixing in the New World," while Volume Three of Sex and Race seeks to define the concept of race itself. Like most of his works, all three volumes of Sex and Race are lavishly illustrated.

  THIS WORK IS DEDICATED TO DR. JOHN HENRIK CLARKE
  By RUNOKO RASHIDI

  ***

  Lees ook:
 • De Nieuwe Ariërs (NA)
 • 30 Vragen over antisemitisme
 • Wetenschappelijke definitie Jood
 • Adolf Hitler reïncarneert in 2006
 • 2060: Hongersnood in Europa
 • Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders
 • Terreurplannen Al Qaida Nederland
 • Is Forza Nederland extreemrechts?
 • Adolf Hitler is de messias van de Joden

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved