Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Is Forza Nederland extreemrechts?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1174
Offerdatum   26 september 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Forza Nederland is nu kwaad op mij omdat ik hen onder de noemer van extreem rechtse partijen heb ondergebracht. (zie tekst in deeplink http://www.dewanand.nl/migrant29.htm) Nu dreigen zij met een rechtszaak tegen mij, om te bewijzen dat zij niet extreem rechts, fascistisch, nazistisch, antisemitisch of racistisch zijn. Hieronder is een recentelijke mail van een bestuurslid te lezen.

  ---------- mail to Dewanand (waldo@wanadoo.nl)
  Subject: RE: Verzoek
  From: Arnold van der V.
  Email sender: **Privacy**
  Date: 22 september 2005

  Geachte Waldo/ Dewanand,

  Nadrukkelijk gaan wij niet op uw verzoek in. U heeft publiekelijk schandalige leugens over onze partij gecommuniceerd. Leugens aangezien onze partij in alle openheid nadrukkelijk afstand heeft genomen van alles wat riekt naar rechts-extremisme, fascisme, racisme, antisemitisme en neonazisme. Niet alleen dergelijk gedachtegoed maar ook personen en organisaties die daar wel open voor staan! Derhalve was er, is er en zal er nimmer een relatie of asociatie (kunnen) bestaan met rechts-extremisme.

  Wij geven u nadrukkelijk geen toestemming voor het houden van een enquete noch het benaderen van onze leden. Daarnaast geven wij u geen toestemming een boek te publiceren over, namens of voor onze partij, haar leden en betrokken bestuurders.

  Wel verzoeken wij u zichzelf te openbaren en uw werkelijke naam, adres en woonplaats aan ons te verschaffen. Dat bespaart ons een (kostbaar) voortraject bestaande uit het opeisen van uw IP-gegevens bij het Openbaar Ministerie. Een traject wat overigens voor uw rekening komt bij een veroordeling.

  Vertrouwende u voldoende geinformeerd te hebben.

  Hoogachtend,

  Arnold van der V.
  namens Forza-Nederland

  -------------- end mail to Dewanand

  Mijn visie op extreemrechts is nogal ingewikkeld, omdat ik vanuit Hindoe Fundamentalistisch oogpunt zaken analyseer en niet blank ben. Als niet-blanke denk ik anders. In mijn online Eboek, 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2' heb ik mijn visie op de toekomst van het blanke Nederlandse volk uiteengezet. Ik ben dus geen voorstander dat deze etnische groep, van nauwelijks 14 miljoen mensen uitgeroeid of wreeddadig geassimileerd wordt binnen honderd jaar. Er moet iets gedaan worden om hen te redden, want zij maken in feite Nederland en zij zorgen voor 98 procent van het Bruto Nationaal Produkt. Het fundamenteel karakter van Nederland zou totaal veranderen, als de meerderheid van dit land niet meer blank of Germaans zou zijn. Dit is iets wat mij fascineert en mij prikkelt om het heel fundamenteel te onderzoeken, zelfs tot op metafysisch niveau. Feit is dat het de Germanen zijn die Nederland hebben opgebouwd en die dit kleine zompige poldertje tot een welvarend land hebben gemaakt.

  In wezen is er niets mis met een extreemrechtse partij, mits zij niet grijpen naar militaristische oplossingen, om het land te zuiveren, zoals Adolf Hitler indertijd deed. Extreemrechts is iets wat noodzakelijk is. Het is natuurlijk (wetten van de jungle, biotoop) dat er extreemrechtse partijen en figuren rondlopen in onze multiculturele samenleving.

  Feit voor mij is dat er binnen de etnische groepen (moslims, Turken, Marokkanen, Somaliers, Indonesiers, Antillianen, Hindoestanen, Negers, Joden, Surinamers, enz.) ook veel extremisten rondlopen en dat die zelfs nog gevaarlijker zijn. Ikzelf ben in feite een Hindoe extremist, maar ik moet mijn handelingen op de Bhagavad Gita baseren, om te handelen in het belang van alle levende wezens. Het is dus niet eerlijk om constant de mens te willen bevoordelen. Wat heeft de mens de wereld (Gaia) immers te bieden?

  Forza Nederland ontkent hardnekkig dat zij extreemrechts zijn en wil nu een rechtszaak tegen mij opstarten om gelijk te krijgen. Ik accepteer deze strijd met Forza Nederland en zal hen bewijzen wat de kracht van een enkele Hindoe Fundamentalist is. Ik zal dus mijn strijdbijl opgraven en ten strijde trekken, om gelijk te krijgen, na een diepgaand onderzoek.

  Binnen vier tot acht weken zal er op het Kritisch Podium Dewanand een onderzoeksrapport gepubliceerd worden over Forza Nederland. Er zal een nieuwe wetenschappelijke visie in voorkomen. Het hele rapport zal gestuurd worden naar diverse universiteiten en organisaties, om te bewijzen dat Forza Nederland inderdaad tot de extreemrechtse partijen gerekend moet worden. Ik zal voor eens en altijd afrekenen met alle vaagheid in de media en politiek.

  Forza Nederland wordt uitgenodigd om mee te werken aan dit onderzoek. Weigeren betekent dat zij toegeven dat zij ondergronds extreemrechts zijn en in het openbaar het heilige boontje willen spelen. Een zichzelf respecterende politieke partij moet open kaart spelen en elke onderzoeker steunen, om de waarheid te openbaren. Ondergrondse nazistische sentimenten dienen niet verdoezeld te worden, maar openbaar gemaakt te worden, om problemen te voorkomen.

  Een ieder die een mening heeft over Forza Nederland of die kan bewijzen dat Forza inderdaad extreemrechts, nazistisch, racistisch, antisemitisch of fascistisch is, wordt uitgenodigd om mij te mailen. Stuur al uw informatie naar de Redactie en vermeldt erbij dat uw informatie anoniem in het onderzoeksrapport Forza Nederland verwerkt mag worden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gepubliceerd.

  Alvast bedankt voor uw medewerking.


  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved