Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

2060: Hongersnood in Europa

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1184
Offerdatum   8 december 2005 
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Europa worstelt momenteel met vele vraagstukken en weet niet hoe het opgelost moet worden. De recente moslimterreur in Frankrijk bewijst dat er een tijdbom tikt in Europa en dat het wellicht fataal kan zijn voor de toekomst van de hele Europese Unie. De grote vraag is of er macro economische factoren zijn die de toekomst van Europa bedreigen en die misschien wel tot een hongersnood kunnen leiden in 2060.

  Omstreeks het jaar 1300 veranderde de toekomst van de Germaanse volkeren in Europa, omdat men het buskruit toepaste in geweren, die zorgden voor militaire suprematie over de hele gepigmenteerde wereld tot de Tweede Wereldoorlog. Iedere historicus is stomverbaasd om te horen dat er slechts tienduizend bewapende christelijke 'blanken' nodig waren om een hele kolonie van miljoenen gepigmenteerden te overheersen. Tot nu toe begrijpt men niet hoe dit mogelijk was in het verre verleden. De vraag rijst of de gekleurde volkeren zichzelf verkocht hebben en zichzelf tot slaaf en hondje verdoemden, vanwege een lagere intelligentie. Het is makkelijk om de superioriteit van de Germanen te bewijzen door te wijzen op de militaire suprematie tijdens het koloniale tijdperk of door te letten op de technologische uitvindingen van dit ras.

  Heden ten dage zijn wij getuige van een scheefgroei in de verhoudingen tussen de Germanen en de gekleurde volkeren uit Azië. De militaire suprematie van de Germaanse Europese volkeren is nog niet ten einde. De Germanen in de Verenigde Staten van Amerika hebben in zekere zin nog steeds de absolute macht in de wereld en geloven radicaal in de christelijk fundamentalistische doctrine, wat tot eenheid en militaire suprematie leidt. Maar de economische verhoudingen van het heden zijn heel scheef en zorgwekkend.

  2,4 biljoen dollar reserves in Azië
  Het is geen geheim dat de Aziatische landen nu de grote fabriek zijn van de wereld en haast alles produceren wat denkbaar is, tegen concurrerende prijzen. Een van de gevolgen hiervan zijn dat de producerende Aziatische landen een grote voorraad aan dollarreserves hebben opgebouwd en in een impasse beland zijn.

  Japan heeft de hoogste reserves aan dollars. Dit land heeft meer dan 840 miljard dollar aan buitenlandse deviezen. China heeft 610 miljard dollars in haar nationale kas en staat bekend als een heel gevaarlijke nucleaire kernmacht, met een communistisch politiek stelsel. Taiwan heeft de derde grootste reserve, met 242 miljard dollars in kas. Zuid Korea is de vierde van de lijst met 202 miljard dollars in kas. Recentelijk trad India toe tot de eliteclub met minstens 140 miljard dollars in kas. Alle Aziatische landen tezamen beschikken over ruim 2,4 biljoen dollars aan buitenlandse reserves en hebben hierdoor veel economische macht opgebouwd.

  Verzwakken Aziatische valuta's
  Vrijwel elke week kopen de Aziatische landen ettelijke miljarden aan dollars op, om de koers van de dollar hoog te houden, zodat zij meer kunnen verdienen aan de export van hun producten naar de hele Westerse wereld. Ook proberen zij met deze strategie de koers van hun eigen valuta op kunstmatige wijze laag te houden. Maar in feite verliezen zij veel geld hierdoor, omdat het grootste deel van de dollarreserves geïnvesteerd zijn in laagrenderende Amerikaanse staatsobligaties. Hierdoor financieren de Aziatische landen het begrotingstekort van de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en zorgen er met hun eigen geld voor dat de Amerikanen hun producten kunnen kopen, omdat de rente laag blijft. Veel economen weten dat dit een heel scheve monetaire verhouding is en dat het eens mis zal moeten gaan.

  Ongezonde dollar
  Het Bruto Nationaal Product van de VSA is ongeveer 9000 miljard dollar. In theorie kunnen de Aziatische landen dit land opkopen, omdat zij over 2,4 biljoen dollar aan reserves beschikken. Helaas is het opkopen van een heel land nog niet mogelijk in onze mondiale economische verhoudingen. De enige manier om een heel land over te nemen is door een leger te sturen en de regering weg te schieten, precies zoals in Afghanistan en Irak gedaan is door de VSA. In feite is de dollar een zeer ongezonde munteenheid, omdat men het met oneerlijke methoden sterk houdt. Het opkopen van dollars door de rijke Aziatische landen kan op de lange termijn tot de nekslag leiden voor de VSA, omdat het de koopkracht van het Amerikaanse volk juist verzwakt. De Aziatische landen houden nu deze koopkracht kunstmatig op een hoog peil en realiseren zich niet dat het een economische wet is, dat het eens finaal mis moet gaan. De bom onder de dollar zal eens moeten barsten.

  ICT is het hart van de economie
  Doordat elk dubbeltje elk kwartaal door minstens tien computers stroomt in de economie is het duidelijk dat ICT het hart van de economie is, in ons gecomputeriseerd tijdperk. Maar Europa loopt achter en verliest steeds meer terrein op dit gebied. Grote Indiase Ict bedrijven zoals Infosys, Wipro en Sathyam bundelen nu alle krachten om al het talent in China te exploiteren en om een solide basis te leggen voor een wereldwijd monopolie. Dankzij het grote reservoir aan mankracht, bestaande uit minstens 500.000 afgestudeerde academici per jaar in deze twee landen lijkt het er nu sterk op dat zij de grote winnaars zullen worden binnen vijftig jaar tijd. Economen hebben nu al voorspeld dat China en India omstreeks het jaar 2050 de hele wereldeconomie zullen domineren, omdat dan het grootste deel van hun miljarden mensenmassa economisch ontwikkeld zal zijn. Europa zal dan eerder op een peanut lijken, dankzij de vergrijzing, ontgroening en wellicht door catastrofale terroristische aanslagen. De huidige trend is al dat multinationals en grote bedrijven hun productiecentra verhuizen naar India en China, omdat de perspectieven daar beter zijn. Er gaan hierdoor bijna 20 miljoen banen verloren in Europa en de VSA binnen tien jaar tijd. Dit hele proces is maar net begonnen en ontwikkeld zich steeds agressiever. Het moslimterrorisme jaagt vele investeerders weg uit de Westerse wereld. Economen hebben reeds voorspeld dat een groot deel van de middenklasse in heel Europa zal verarmen en dat hierdoor de koopkracht en welvaart van de massa ondermijnd zal worden. Het hele zorgstelsel en de pensioenvoorzieningen komen dan zwaar onder druk te staan.

  Verstikking Europese Unie
  Reeds nu merken vele mensen dat het leven duurder is geworden in de hele Europese Unie. Men weet echter niet wat Europa is en voelt er steeds minder voor. Extreem rechts zal de grote winnaar worden in een verarmd en ellendig Europa en dat kan tot fikse binnenlandse burgeroorlogen leiden. Ook kan het politiek klimaat instabiel worden in de vele Europese lidstaten. De elf bomaanslagen op moskeeën in Nederland zijn hier een hard bewijs van. De etnische minderheden en vooral de moslims zullen juist door de verarming het meest radicaliseren en kiezen voor terrorisme om hun frustraties te uiten. Dit zijn allemaal feiten die bewijzen dat de Europese Unie in een verstikkende fase kan belanden, gedurende de komende dertig jaar. Als de dollar de strijd verliest met Azië, dan zal Europa ook down gaan en wat er dan kan gebeuren is niet moeilijk te raden.

  Azië kan de Germanen dumpen
  Het is geen geheim voor mij dat racialiteit de ondergrondse oorzaak is van economische competitie. Een bedrijf met Afrikanen ziet men botweg als een dom negerbedrijf en men zal dan niet snel zaken doen met hen. Dit is ook een van de oorzaken van de grote ellende in het Afrikaanse bedrijfsleven en van de falende samenwerking tussen Afrika en de rest van de wereld. Maar er is een historische vete tussen alle Aziatische rassen en de Germanen in de Westerse wereld. Dit dient niet onderschat te worden, want het werkt door tot de geheimste kamertjes van elk bedrijf. Elke historische vete wordt eens radicaal uitgevochten, want dit is een historische wetmatigheid. Dit maakten de Joden ook mee, voor 1940, want toen werden zij meedogenloos weggejaagd door de christelijke naties, als zij probeerden te vluchten uit nazi Duitsland. Elke christen dient dit te weten en moet onderzoeken of de eigen bijbel feitelijk gewoon een vervloekt boek is vol bloed en satanisme, omdat het geleid heeft tot de moord, verkrachting en de slavernij van minstens 200 miljoen gepigmenteerden. Juist deze historische vete kan in de toekomst tot het doodvonnis leiden voor een verarmd en vervallen Germaans gedomineerde Westen. De Aziatische supermachten uit de toekomst kunnen op radicale wijze de 'blanke' thuiswereld dumpen en zelfs ertoe overgaan om een leger te sturen, om alle historische schatten en de maagdelijke 'blanke' meisjes met geweld af te pakken.

  5000 terroristische teams actief
  Dit alles klinkt misschien nogal pessimistisch voor de doorsnee lezer(es), die niet gewend is aan macro economische analyses. Men dient hierbij vooral niet te vergeten dat Al Qaida, volgens deskundige analyses, minstens 5000 terroristische teams heeft wereldwijd, die dromen om een tweede 9/11 (aanslag Twin Towers 11 september 2001) te realiseren binnen tien jaar tijd, het liefst met wrede kernwapens. De kans dat er binnen tien jaar een terroristische aanslag wordt gepleegd in een Germaans land is zeker 99,9 procent. Elke dag neemt deze kans toe, omdat de politici over geen enkele deskundigheid beschikken, om het moslimterrorisme te bestrijden of om het geheel te annihileren. Eens zal de moslimbom barsten en dat kan leiden tot een jarenlange crisis in de VSA of Europa. De Aziatische grootmachten zijn dan de grote winnaars.

  China steunt Al Qaida
  Is het raar dat Al Qaida geen aanslagen pleegt in China? Wat betekent dit? China is een ultra fascistisch land, dat streeft naar totale wereldhegemonie. Chinezen willen de absolute macht op de wereld veroveren, om de hele wereld communistisch te maken. Men dient te beseffen dat veel Al Qaida leden bewapend zijn met Chinese wapens en erin slagen om heel veel drugs te verkopen in de hele wereld. Hoe kan dit? Het vermoeden bestaat dat de corrupte Chinese regering in het diepste geheim steun verleent aan Al Qaida of hen via diplomatieke kanalen steunt. Niemand weet zeker wat de rol is van de geniepige Chinese regering in het internationaal terrorisme. Punt is wel dat China nu het meeste profiteert van het moslimterrorisme en er niets tegen doet. Het zou geen wonder zijn als China via ondergrondse kanalen steun verleent aan de top van Al Qaida of hen voorziet van militaire equipment, om hard toe te slaan in het kapitalistische Germaanse Westen.

  2060: hongersnood in Europa
  Scenario 1
  Al Qaida slaagt erin om enkele kernbommen te gooien in de VSA en de hele Germaanse wereld raakt in een ellendige economische crisis. Er breken binnenlandse burgeroorlogen uit in vele Europese landen, geleid door paramilitaire extreem rechtse volksmilities. Economie stort in, landbouwsector van hele Europese Unie klapt in elkaar en er is niet genoeg geld om voedsel te kopen in het rijke Azië. Gevolg: een bittere hongersnood gedurende tientallen jaren, gepaard gaande met verdere ontworteling van de hele Europese Unie en de VSA. Een kernbom kan immers voor enkele biljoenen dollars aan schade aanrichten in de Germaanse thuislanden.

  Scenario 2
  De dollar stort in elkaar omstreeks 2045, omdat Azië oppermachtig is en de Germaanse Westerse wereld een lesje wil leren. Europa kan niet meer kopen, omdat ook de euro gedevalueerd is. Aziaten zijn echter te rijk om te komen werken in de Europese Unie, die zelf met een grote werkloosheid kampt en veels te weinig produceert om genoeg voedsel te kopen. Een militaire oplossing is onmogelijk, omdat de Aziatische grootmachten ook in militair opzicht superieur zijn en elke oorlog kunnen winnen tegen alle Germaanse volkeren tezamen. Binnen tien jaar volgen er vreselijke hongersnoden in Europa en niemand kan vluchten, omdat niemand in de gekleurde wereld de grenzen wil openen voor de verarmde Germanen. Slechts mooie maagdelijke 'blanke' meisjes krijgen een kans om te vluchten naar Azië of Afrika, maar moeten dan wel verplicht genetisch assimileren daar. Omstreeks 2070 worden grote delen van Europa bezet door grote legers van gepigmenteerde islamitische jihadsoldaten, die de historische koloniale vete voor eens en voor altijd willen beslechten. Europa vervalt tot een barbarij en raakt alle macht en trots kwijt.

  Totale schuld United States of America: 84,1 biljoen dollar
  De Verenigde Staten van Amerika (USA) zit nu in grote problemen en kan totaal geruïneerd worden als er iets mis gaat met de economische en militaire machtsverhoudingen in de wereld. Hier volgen enkele recentelijke cijfers, gebaseerd op analyses van Michael Hodges (zie bron).

  Totale staatsschuld en private schulden van VSA is 40,1 biljoen dollar, wat neerkomt op 136.479 dollar per Amerikaanse staatsburger (inclusief de baby's). Maar als de private betalingsverplichtingen van de Amerikaanse regering en alle bedrijven wordt gesommeerd dan bedraagt de werkelijke schuld 84,1 biljoen dollar, wat gelijk is aan 286.258 dollar per persoon. Dit komt dan neer op een schuld van 1,1 miljoen dollar per Amerikaanse gezin van vier personen.

  Schuld is 437 procent van BNP USA
  De totale Amerikaanse staatsschuld van 40,1 biljoen dollar is gelijk aan 437 procent van het bruto nationaal inkomen (GNP, USA ruwweg 9000 miljard dollar). Dit is een recordbedrag en geeft aan dat de Amerikaanse economie sterker afhankelijk is van schulden dan ooit tevoren in de geschiedenis. En elk jaar worden er meer schulden gecreëerd om de waarde van de dollar hoog te houden, wat feitelijk neerkomt op negatieve productie. Doordat het spaarsaldo en het handelsinkomen elk jaar steeds verder afnemen, is het duidelijk dat de Verenigde Staten van Amerika afstevent op een catastrofale toekomst. Geen enkele econoom weet hoe men dit probleem van de supermacht op de wereld moet oplossen.

  Import intelligente Indiërs in VSA
  Gedurende de afgelopen tien jaar heeft de VSA ongeveer 1,5 miljoen intelligente en goed opgeleide Indiërs geïmporteerd als werknemers. Nu domineren deze bruine Aziaten de ICT, Silicon Valley, netwerkorganisaties, verplegingssector en zelfs de bèta sector (exacte vakken, wiskunde, informatica) van de VSA. Men heeft berekend dat al deze getalenteerde Indiërs goud geld produceren voor de VSA, maar nu lijkt het erop dat dit niet genoeg is om een economische catastrofe te voorkomen voor onze enige supermacht. Reeds nu al zijn er tekenen dat de waarde van de dollar daalt, ten opzichte van de Indiase roepia, de euro en de yen en dat betekent dat de totale schuld van dit land met dezelfde waarde toeneemt, en opeens nooit meer afgelost kan worden. Feitelijk dreigt een totaal faillissement voor heel Amerika, wat betekent dat ook de toekomst van Europa in groot gevaar is. Een van de grootste bedreigingen is dat veel rijke en talentvolle Indiërs nu remigreren naar India (braintrust), om hun moederland op te bouwen. Elke Indiër die nu de VSA verlaat zorgt voor een verliespost voor de economie van dit land, omdat hsij de concurrentiekracht van India en China erdoor versterkt in de toekomst.

  Germaanse rassen verliezen de oorlog
  Adolf Hitler droomde van een Duizendjarig Arisch Rijk en slaagde erin om vijf jaar lang een superieure Germaanse unie te bouwen. Nu is de Europese Unie opgericht om te werken aan een Duizendjarig Germaans Rijk, dat de wereld moet veroveren en altijd oppermachtig moet blijven. Met radicale politieke strategieën schijnt dit wel te werken, maar de gepigmenteerde rassen uit Azië vechten terug en zijn ver in de meerderheid. De ruim 2,7 miljard bruine, zwarte en gele Aziaten strijden nu tegen de suprematie van de eens superieure Germaanse Übermenschen en dreigen te winnen. Als de Germanen de strijd verliezen dan is het onvermijdelijk dat er grote tekorten zullen ontstaan in Europa, na het jaar 2050. Het hele zorgstelsel zal failliet gaan en dat zal onherroepelijk leiden tot hongersnoden, binnenlandse oorlogen en meer moslimterrorisme. Het tijdperk van de Zwarte Dood (pest) dreigt zich te herhalen en kan benaamd worden als de ongeneeslijke dollardood.

  Hindoes redden Germanen in 2060
  Als India omstreeks 2050 een almachtige Hindoestaat is, dan zullen alle 1,5 miljard Hindoes volmondig pleiten voor voedseldroppings in een verarmd Germaans Europa, want een Hindoe mag niemand laten sterven van de honger. Dat is in strijd met de karmaleer van de Vedanta. Alle Germanen kunnen reeds in ons heden de broederband met het Hindoerijk versterken door nu meteen yajna's uit te voeren en alle heilige mantras uit de heilige Hindoegeschriften elke dag te reciteren. Op deze wijze zal het collectieve karma van de Germaanse rassen nooit kunnen resoneren met dat van de nieuwe Adolf Hitler, die in 2006 reïncarneert en de fysieke vernietiging van alle Arische rassen zal bewerkstelligen als hij de totalitaire macht verovert in de Europese Unie binnen vijftig jaar tijd.

  Germanen moeten nu meteen beslissen in 2006.


  Bronnen

  The Korea Times
  Threat of Large Forex Reserves By Christopher Lingle

 • http://times.hankooki.com
 • Asia Times online

 • http://www.atimes.com
 • China Daily

 • http://www.chinadaily.com
 • The Times of India

 • http://timesofindia.indiatimes.com
 • Rediff.com

 • http://www.rediff.com
 • Grandfather Economic Report, by Michael Hodges

 • http://mwhodges.home.att.net
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved