Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Moslims hebben geen toekomst

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1175
Offerdatum   donderdag 13 oktober 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage .(Epage = 9 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
 • Haast elke maand of misschien wel elke week, wordt er ergens ter wereld een negatief boek over de islam gepubliceerd. Gedurende elke minuut van de dag is er ergens ter wereld iemand die iets negatiefs zegt of schrijft over de islam. In wezen toont dit aan dat de islam geen toekomst heeft, omdat iedereen het afkraakt en omdat verdomd veel mensen een diepe haat en afkeer voelen jegens moslims. Dit alles bewijst dat moslims in wezen geen toekomst hebben, en zelf hard werken aan hun eigen vernietiging.

  Is het raar dat men overal ter wereld de pest heeft aan moslims? Is het raar dat de meerderheid van de Nederlanders alles van de islam veracht en afwijst? Om dit te verklaren dienen wij te onderzoeken wat moslims zelf willen.

  Intolerante moslims
  Het is geen geheim dat moslims zelf uiterst intolerant staan tegenover alles wat anders of niet-islamitisch is. Moslims die ik ken leven in een haatwereld en wijzen alles af wat anders is. Alles wat in strijd is met de koran wordt als minderwaardig gezien en moet in wezen vernietigd worden. Ik vraag mij altijd af of dit de echte islam is en of het niet anders kan. Wat islam in werkelijkheid is, zal ik in een andere tekst diepgaand uitwerken, om exact uiteen te zetten waarom de islam noodzakelijk is in onze verdorven wereld. Immers in een verdorven wereld moeten er verdorven mensen leven. Deze wetmatigheid lijkt een beetje op de wet van behoud van ellende en verdriet.

  Islam is dictatuur
  Indonesie is in wezen het enige land waar er vrije verkiezingen zijn, terwijl de meerderheid het islamitisch geloof heeft. Maar de islam in Indonesie is wel een tikkeltje anders en veel beter ontwikkeld, dan in de Arabische wereld. Ook is het zo dat de meeste indonesische moslims nog in de oude Hindoegoden (Rijstgod, Saraswati, aarde goden, regenkrachten) geloven uit de tijd voordat de islam ontstond. In het verre verleden was Indonesie een onderdeel van het oude Vedische rijk en honderden raja's (koningen) heersten toen over de vele eilanden. De hele cultuur van Indonesie was vroeger hetzelfde als dat van het huidige India. De onderontwikkeling en de stagnatie van de economische groei in Indonesie wordt feitelijk veroorzaakt door de islam, omdat een goede moslim niet mag denken.

  Doctrine
  Denken is verboden in de echte zuivere islam. Alles uit de koran moet hersenloos gereciteerd worden, zonder enige creatieve interpretatie en vooral zonder een filosofische beschouwing, door het individu zelf. De islam kent geen individuele vrijheid. Iedereen is ondergeschikt aan Allah, die een sterke mullah aan heeft gewezen als zijn vertegenwoordiger. Deze mullah oftewel imam krijgt dan afgeleide macht van Allah zelf en is dan een beetje god op aarde. Met deze afgeleide macht heersen deze islamitische geestelijken met harde hand over de domme islamitische volksmassa, die in wezen niets anders mag dan gehoorzamen. Wie niet gehoorzaamt en rebelleert of kritisch is, dient ter plekke onthoofd, verkracht of opgehangen te worden. Deze dingen zijn geen fantasieen van mij, maar trieste feiten uit de harde bittere wereld van moslims zelf. Het is geen wonder dat de meeste vluchtelingen ter wereld afkomstig zijn uit islamitische dictaturen, waar de dodelijke wet van de kalashkinov heerst en waar denken verboden is.

  Droevige moslims
  Elke keer als ik moslims tegenkom in Nederland, ergens in de trein, op straat of in mijn flat, dan valt het mij op hoe droevig hun innerlijke leefwereld is. Ik krijg vaak het gevoel dat de meeste moslims geen vreugdevol bestaan leiden en al treurend door het leven moeten gaan. Vaak zie ik dat moslims van nauwelijks 28 jaar al leven en denken als bejaarden, en geestelijk niet groeien of bloeien. Het leven is voor hen al uitgedoofd en somberheid is hun verdoemde lot. Het fatalisme van de meeste moslims die ik persoonlijk ken, verwonderd mij, en ik wil het beter bestuderen, om dieper inzicht te krijgen in de invloed van de koranische haatdoctrine op het onderbewustzijn van een menselijk wezen.

  Islam is een psychische stoornis
  In wezen is geloven in de koran iets wat kan leiden tot een verstoorde waanwereld. Bekering tot islam is in wezen het geloof in een psychische stoornis van iemand die in de zesde eeuw van onze jaartelling leefde. Ik kan op grond van mijn onderzoek niet meer beweren dat de islam een geloof is, omdat het teveel kapot maakt in mensen en tot teveel ellende leidt in onze wereld. Destructie en haat kunnen immers niet de fundamenten zijn van een echt respectabel geloof. Ik geloof zelf dat de wereld van mensen zich steeds sneller moet ontwikkelen, omdat onze aarde dat wil. Wij zijn produkten van de aarde waarop wij leven en deze aarde heeft ons nodig. Maar als wij zelf gestoord zijn en de aarde afwijzen, dan ondermijnen wij onze eigen toekomst. Moslims hebben duidelijk bewezen dat zij de toekomst willen vernietigen, om in hun eigen gefantaseerde paradijs te gaan genieten van honderden schone (blanke) maagden, net alsof alleen primitiviteit de basis is van hun motieven.

  Islam is terreur
  Moslim worden of bekering tot moslim is in wezen een individuele beslissing om te geloven in terreur, en radicale vernietiging van alle vijanden. Echte extremistische moslims beschouwen alles wat anders is als een uiterst gevaarlijke vijand, die zo snel mogelijk en zo wreed mogelijk vernietigd moet worden. Het geloof in militarisme en geweld toont in wezen aan dat de harde kern van de islam een ultra-fascistisch karakter heeft en dat dit heel gevaarlijk is voor de toekomst van onze hele aarde. De vraag is wat wij hieraan gaan doen en wat wij nog willen tolereren op ons grondgebied. Als wij onze plichten verzaken, dan graven wij ons eigen graf of wij bouwen dan onze eigen verbrandingsovens. Elk intelligent wezen zal kiezen voor strijd, om de eigen toekomst veilig te stellen. Kiezen voor taboes, politieke correctheid en knuffelarij of witte voetjes maken, is in wezen kiezen voor de eigen ondergang.

  Je moet juist kiezen om de onderontwikkelde moslims te transformeren tot ex-moslims, omdat je hen een beter leven gunt, met meer genot, wijsheid, vreugde en goedheid. Dit is iets wat ik onderzoek. Wij hoeven in wezen niet te kiezen voor het beeindigen van het leven van vijftig miljoen radicale moslims, omdat het technisch mogelijk is om hen verder te laten evolueren, tot beter ontwikkelde en productieve burgers van onze wereld. Vanwege mijn Hindoeistisch geloof wijs ik de vernietiging van het lichaam van een ander wezen af. Ook een humanist zou liever kiezen voor het versnellen van de geestelijke ontwikkeling van een bekrompen of uitgebluste moslim, om het probleem vreedzaam op te lossen.

  Donald Duck grieten met een hoofddoek
  De hoofddoek is in wezen de vlag van de islam, op het hoofd van een meisje of vrouw. In wezen misbruiken moslims vrouwen driedubbel, om hun geloof te politiseren. De vrouw moet als moslima geloven dat zij minderwaard is en altijd alles moet doen wat de man haar verplicht. De vrouw moet kinderen baren voor de moslimman, om te zorgen dat de islam meer soldaten krijgt. En de vrouw moet accepteren dat haar schoonheid niet getoond mag worden, omdat zij onrein en vies is. Een vrouw met een hoofddoek krijgt geen kans om te bloeien en gelooft in haar onderworpenheid aan de moslimman. De vrouwelijkheid in haar innerlijk wordt zwaar onderdrukt en juist door de hoofddoek ontwikkelt zij op den duur een Donald Duckachtige denkwereld, zonder enige kleur of vreugdegevoel. Treuren onder een hoofddoek is een veelbesproken thema in verhalen over de islamitische wereld. Ook dit toont aan dat de islam in wezen gebaseerd is op brute onderdrukking van de dynamische vrouwelijke krachten, wat eigenlijk het radicale bewijs is dat de islam geen toekomst heeft.

  Beschouw deze spreuk:
  Een weiland waar de bloemen nooit bloeien is dood.
  Juist hierom is de islam al eeuwenlang dood.

  Bevrijding moslims
  Islam is in wezen een gevangenis voor heel veel moslims. Al deze mensen, die stuk voor stuk waardevol zijn voor mij, hebben in wezen recht op een beter leven, met meer vreugde, met meer lekkere vruchten en met een hoger bewustzijn. Ik vraag mij altijd af, hoe wij hen kunnen helpen om hun gevangenis te verlaten. Hoe kan ik hun bevrijden? Wie heeft hier een zinnig antwoord op? Mahatma Pim Fortuyn (vrede zij met zijn ziel) wilde in wezen de moslims verlossen. Moslims moeten echt al zijn boeken beter gaan lezen en onderzoeken of deze Nederlander de echte verlosser is van hen. Alles kan immers geherinterpreteerd worden, als je maar iets anders gaat denken over een simpel zinnetje uit een boek van Fortuyn.

  Wij hebben eigenlijk de plicht om moslims te bevrijden. Het is een zuiver geestelijk proces, zonder militaristisch geweld. Niemand hoeft ervoor te sterven. Alles kan immers puur mentaal. Leer eens elke moslim de mantra:

  Een goede moslim is een ex-moslim

  Met deze simpele mantra kunnen wij de wereld redden en ieder mens een beter leven geven. En als het aan mij ligt, dan worden alle ex-moslims omgebouwd tot zuivere humanisten, die alleen geloven in het eeuwige groeiproces van menszijn en om een beter mens te worden. Dit dient onze heilige plicht te worden en wij dienen nu meteen onze eigen heilige oorlog te ontketenen, om dit hogere doel te verwezenlijken.

  ***


  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  Go to previous Epage .(Epage = 9 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved