Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0312
Offerdatum   5 mei 2007

Go to previous Epage .(Epage = 5 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
 • Klik op de figuur om het helemaal te zien.


 • Colloquium Hindoeïsme en wetenschap,
  programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002

  Letterlijk overgetypt (onder voorbehoud van lees en typefouten)

  Inhoudsopgave

  1. Voorwoord
  2. Inleiding
  3. Programma
  4. Lezing door dr. H.K. Doerga over "Algemene Hindoeprestaties"
  5. Lezing Astrologie door Jyotish Sanjay Vishwakaram
  6. Lezing Dr. Koenraad Elst over Astronomie
  7. Lezing en workshop door drs. Ing. Vaidya E. Premdani over Ayurveda
  8. Spreker Shyam Biharie Sharan Bansi over Indiase gevechtskunsten
  9. Lezing heer dr. Ir. S. Lalbahadoersing over Natuurkunde
  10. Spreker de heer prof. Dr. M.K. Gautam over Sanskriet
  11. Workshop van de heer Waldo Dewanand over Vedic Mathematics
  12. Lezing door Tridandisvami BV Vana Maharaja over Yoga

  1. Voorwoord

  Van harte welkom op ons Colloquium "Hindoeïsme en Wetenschap"! Dit colloquium is georganiseerd door HSFN Den Haag, onderdeel van Hindoe Studenten Forum Nederland. Jaarlijks organiseert HSFN in het hele land verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door studenten voor studenten en iedereen die geïnteresseerd is in de Hindoecultuur en tradities.

  Wij zijn er trots op u te mogen verwelkomen op de eerste activiteit van de regio Den Haag. Vanavond kunt u kennismaken met een aantal wetenschappelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het Hindoeïsme. Wij hebben gekozen voor dit onderwerp omdat het Hindoeïsme een enorme bron van kennis bevat waar veel mensen nog geen weet van hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan de Vedische geschriften waarin veel feitelijke informatie staat die pas later door andere culturen werd ontdekt en erkend.

  In dit informatieboekje treft u een overzicht aan van de onderwerpen die aan bod zullen komen, hoe laat zij besproken zullen worden, waar en door wie. Zo heeft u een overzicht van het programma van de avond en bent u op de hoogte van de soort informatie die aangeboden wordt. Houdt dit boekje daarom bij de hand.

  Wij willen u bij voorbaat danken voor uw belangstelling en steun. Verder wensen wij u een gezellige maar ook een leerzame en 'verlichte' avond toe!

  HSFN-Den Haag


  2. Inleiding

  Het komt weleens voor dat het woord 'Vidya' vertaald wordt door het woord 'educatie'. Met deze vertaling verliest men echter de diepere betekenis van dit woord. Vidya wordt namelijk niet alleen verkregen door studie. Vedya wordt ook verkregen door meditatie. Vidya is zowel kennis als studie en wetenschap, maar om welke kennis gaat het hier eigenlijk?

  Voor een student medicijnen is de kennis van de medische wetenschap 'Vidya' Voor een student aan het conservatorium is muzikaal gerelateerde kennis 'Vidya'en iemand die zich bezighoudt met Upasana is de kennis voor de godheid 'Vidya'. De betekenis van 'Vidya'is blijkbaar afhankelijk van de context.

  Kennis vergaren betekent niet alleen de boeken lezen en onthouden. Persoonlijke ervaringen kan men een eigen tak van kennis noemen die eveneens 'Vidya' ontwikkelt. Zo heeft iedere tak van kennis haar eigen verboren en/of potentiële aspecten.

  Vidya betekent letterlijk: 'Vid'is 'to light'en 'da' betekent 'the one that lights'
  Vidya betekent dus 'to light the source that lights' of het opwekken van het aangeboren talent om te leren.

  'Het is het licht dat ons langs het juiste pad leidt, de duisternis van onwetendheid verdrijft en ons tot de Ene aantrekt.'


  3. Programma

  18:00 - 18:15 Opening
  door: V.T. en Naveen Hardwarsing

  18:15-18:35 Lezing "Algemene Hindoeprestaties"
  door: de heer dr. H.K. Doerga, arts

  18:35-18:55 Lezing Ayurveda
  door: de heer drs. Ing. Vaidya E.B.S. Premdani, MD (ayu)

  18:55-19:15 Demonstratie "Indiase gevechtskunsten"
  door: de heer Shyam Biharie Sharan Bansi

  19:15-19:35 Lezing "Astronomie"
  door: de heer dr. Koenraad Elst

  19:45-20:00 Pauze
  20:00 -20:30 Workshop 1

  20:35-21:00 Workshop 2
  21:00-21:30 informeel samenzijn

  De workshops zullen tweemaal worden aangeboden. Zo heeft u de mogelijkheid uw eigen programma samen te stellen en aan verschillende workshops deel te nemen. De hiernavolgende onderwerpen worden in de workshops behandeld.

  1. Onderwerp: Astrologie / Locatie: St. 1.24
  Spreker: Dhr. S. Vishwakaram

  2. Onderwerp: Ayurveda / Locatie: 1.26
  Spreker: dhr. drs. Ing. Vaidya E.B.S. Premdani, MD (ayu)

  3. Onderwerp: Indiase gevechtskunsten / Locatie: Aula
  Spreker: de heer Shyam Biharie Sharan Bansi

  4. Onderwerp: Natuurkunde / Locatie: 1.28
  Spreker: dhr. Dr. Ir. S. Lalbahadoersing

  5. Onderwerp: Sanskriet / Locatie: 1.30
  Spreker: Dhr. Prof. Dr. M.K. Gautam

  6. Onderwerp: Vedic Mathematics / Locatie: 1.32
  Spreker: dhr. Waldo Dewanand

  Op de volgende pagina's treft u een beknopte beschrijving van de lezingen en workshops aan.


  4. Lezing door dr. H.K. Doerga over "Algemene Hindoeprestaties"

  Spreker:
  De heer dr. H.K. Doerga is geboren te Suriname in 1942. Hij heeft geneeskunde in Leiden gestudeerd en is na zijn studie jarenlang huisarts geweest. De heer Doerga heeft al vele boeken gelezen. Hij heeft zich voornamelijk verdiept in de wereldgeschiedenis en oude beschavingen, daarnaast heeft hij diverse geloofsovertuigingen bestudeerd.

  Inleiding
  Algemene toespraak over Hindoe-wetenschappelijke prestaties

  De voorchristelijke periode wordt gekenmerkt door lovende, bewonderende uitlatingen over de Hindoes door de beroemde culturen. In de na-christelijke periode zijn er zowel lovende als negatieve. De negatieve uitlatingen zijn ontstaan door christelijke en islamitische invloeden. De ware grootheid van de Hindoe-rol in de historie is niet tot uiting gekomen, maar begint nu pas dank zij archeologie en geschriften-studies, duidelijker te worden.

  In grote lijnen worden de mechanismen en factoren belicht, die een rol gespeeld hebben. De belangrijkste gebieden, waaronder wiskunde, astronomie, geneeskunde worden kort bekeken. Streven is om de Hindoe identiteit te versterken en het lezen van boeken te bevorderen. Een bescheiden literatuurlijst wordt gepresenteerd van moderne schrijvers.


  5. Lezing Astrologie door Jyotish Sanjay Vishwakaram

  Spreker: Jyotish Sanjay Vishwakaram wonende te Amsterdam zal de workshop verzorgen

  Workshop locatie:
  Strip eerste etage, lokaal 24

  Inleiding
  Astrologie wordt in het Sanskriet Jyothisha genoemd, hetgeen 'wetenschap van licht' betekent. Zij is de meest belangrijke van de Vedanga's of takken van de Veda's, het oog van de Veda's. Kennis van astrologie is noodzakelijk voor het juiste tijdstip van rituelen en meditatie die in het Vedisch leven centraal staan. Jyothisha omvat ook astronomie, meteorologie en vormen van profeteren, zoals handlijnkunde, lezen van voortekenen, svara (lezen van de adem) en verscheidene orakels.

  Volgens het Hindoeïsme is jyotisha de wetenschap van het begrijpen van de subtiele invloeden die uit het grotere universum tot ons komen. Jyotisha is een superwetenschap, zoals de wetenschap van yoga, die zich aansluit bij de kosmische intelligentie die over het universum heerst. Nieuwe ontdekkingen in de kwantumfysica tonen de onderlinge verbondenheid van het universum aan en dat er zelfs op grote afstand subtiele niveaus zijn van directe interactie.

  Bron: Hinduism Today


  6. Lezing Dr. Koenraad Elst over Astronomie

  Spreker:
  Dr. Koenraad Elst is geboren te Leuven in 1959, studeerde Indologie, Sinologie en Filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en doctoreerde over het Hindoe nationalisme. Hij schreef 17 boeken en talloze artikelen, sommige erg controversieel, over antieke en hedendaagse geschiedenis van India, de islam, Indiase en Chinese filosofie, taalbeleid en multiculturaliteit.


  Inleiding

  Bijdrage van de Hindoe beschaving tot de astronomie
  Hedendaagse pleitbezorgers van de diverse religies trachten hun eigen waar altijd voor te stellen als in wezen heel eigentijds. Enerzijds wordt ze witgewassen van alle elementen die uit de moderne gratie zijn: een jodendom zonder etnocentrisme, een islam zonder slavenhandel of heilige oorlog, een christendom zonder jodenhaat of heksenjacht, een boeddhisme zonder asociale navelstaarderij, een hindoeïsme zonder kaste of weduwezelfverbranding. Anderzijds een christendom zonder jodenhaat, noch heksenjacht, een boeddhisme zonder navelstaarderij, een hindoeïsme zonder kaste of weduwezelfverbranding.

  Omgekeerd eisen zij allemaal de verdienste voor zich op, het pad geëffend te hebben voor de moderne wetenschap, de mensenrechten, de ecologie... Het is dus gewettigd, enig wantrouwen aan de dag te leggen wanneer Hindoes voor hun traditie een pioniersrol claimen inzake bijvoorbeeld de sterrenkunde. Enkele onmiskenbare verdiensten van Hindoes op dit gebied moeten erkend worden, maar tegelijk gerelativeerd. Zo werd ook in India de eerste geleerde die zei dat de aarde om de zon draait, op ongeloof onthaald. Maar hij zei het dus wel, en hij werd er overigens niet voor vervolgd. Verder moet men onder ogen zien dat India gaandeweg zijn leiderspositie in de wetenschappen verloor, ook in de sterrenkunde. Maar feit blijft dat het juist in de vroegste periode een aantoonbare impact gehad heeft op de ontwikkeling van de sterrenkunde in naburige beschavingen.

  7. Lezing en workshop door drs. Ing. Vaidya E. Premdani over Ayurveda

  Spreker:
  De heer drs. Ing. Vaidya E. Premdani is directeur van de Premdani Health Clinic, voorzitter van de stichting SAI, docent en oprichter van de opleiding tot Ayurvedisch therapeut via de stichting SAI. Hij heeft na 7 jaren studie geneeskunde de stap gemaakt naar Ayurveda aan de Open Ayurveda University (O.A.U.) te Poona, India. Na het diploma Ayurveda Visharada (Vaidya) heeft hij kortgeleden de graad Doctor Ayurveda Medicus (M.D.) behaald. Etienne Premdani is ook directeur van Ayurveda Biological Remedies (zijn eigen Ayurvedische geneeskruidenlijn) uit India. Verder is hij vertegenwoordiger van het Bradford Research Instituut. Hij zal door middel van een lezing en workshop inhoudelijk ingaan op de facetten van de tridoshana's (Vata, Pitta en Kapha), constitutieleer, dagelijkse routine, verder wat ayurveda zo wetenschappelijk maakt en het verschil tussen allopathie en ayurveda.

  Workshop locatie
  Strip eerste etage, lokaal 26

  Inleiding

  Ayurveda is een meer dan 5000 jaar oude geneeswijze uit India. Ayurveda is een onderdeel van een van de Veda's, namelijk de Yayurveda. De andere zijn Rigveda, Sama Veda en Atharva Veda. De laatste valt weer onder te verdelen in vier delen die Upaveda worden genoemd, namelijk:

  Ayurveda: wetenschap van het leven
  Gandharvaveda: wetenschap van de klank (muziek)
  Dhanurveda: wetenschap van het gedrag
  Sthapathyaveda: wetenschap van de architectuur

  In tegenstelling tot de westerse geneeskunde maakt Ayurveda gebruik van middelen die specifiek op het functioneren van de individuele patiënt zijn afgestemd.

  Ayurveda kijkt naar het geheel van factoren: voeding, psychische gesteldheid. Zowel uw leefwijze en leefomgeving worden bij de diagnose betrokken. De kennis van Ayurveda is gebaseerd op vijf elementen: water (jala), aarde (prithvi), vuur (tejas), ether (akash) en lucht/wind (vayu). Ook u bestaat uit deze vijf elementen.

  Wij gebruiken de term Dosha. Er zijn drie Dosha's:
  Vata (lucht/wind en ether)
  Pitta (vuur)
  Kapha (water en aarde)

  Doordat vele factoren het evenwicht van de dosha's kunnen beïnvloeden zoals, het werk, de dagelijkse routine, de voeding of het weer kunnen de Dosha's uit balans raken, waardoor u zich niet gezond voelt. En door middel van de ayurvedische wetenschap toe te passen probeert men deze balans terug te brengen.


  8. Spreker Shyam Biharie Sharan Bansi over Indiase gevechtskunsten

  De heer Shyam Biharie Sharan Bansi zal de demonstratie en de workshop met een aantal van zijn leerlingen verzorgen.

  Workshop locatie: Aula

  Inleiding
  De oorsprong van alle gevechtskunsten ligt in India. In de Veda's is de gevechtskunst bekend als Niyyadha. Niyyadha is ontwikkeld uit de hatha yoga. Het doel van yoga is niet alleen ons uit het gewone onwetende aardse bewustzijn te verheffen tot het goddelijk bewustzijn, maar het supramentale vermogen van het goddelijk bewustzijn neer te laten dalen in de onwetendheid van het mentale, het leven en het lichaam om deze te transformeren, het goddelijke hier te manifesteren en een goddelijk leven in de materie te scheppen.

  Agasthiya muni heeft de gevechtskunst verder ontwikkeld voor een hoger mentaal en spiritueel leven. Ongeveer 1500 jaar geleden bracht de monnik Boudhi Dharma deze gevechtskunst via Tibet naar China. Voor de Chinezen heeft hij ongeveer 300 Sanskriet boeken vertaald voor een hoger mentaal en spiritueel leven.

  Boudhi Dharma heeft deze gevechtskunst in de Shaolin - ssu onderwezen en van hieruit heeft het zich verspreid in landen als Japan, Korea, Thailand, Indonesië, enz.

  De laatste jaren is het in het Westen zeer bekend geworden, als Kung Fu, Karate, Taekwondo, Judo enz.

  De gevechtskunsten zijn filosofisch onderbouwd in het Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme.

  Tijdens het beoefenen van deze gevechtskunst ontwikkeld men een hogere vorm van incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfrealisatie en zelfverwerkelijking.

  Er ontstaat uiteindelijk harmonie tussen lichaam, geest en ziel. Op dit niveau heeft men innerlijke rust en liefde. Met dit bewustzijn combineert men vaak de gevechtskunst met yoga.

  Gevechtskunst als sport:
  Sport wordt gezien als een ontladingsmogelijkheid waarbij als het ware stoom wordt afgeblazen. De competitiesport is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Alle agressie kan de sporter, maar ook de toeschouwer tijdens de wedstrijd eruit gooien.

  Sport in competitieverband is een vorm van gecontroleerd geweld, waarbij de sporter leert zichzelf in de hand te houden en zijn gedrag onder controle te brengen. Vijandschap wordt hierdoor vrijwel geneutraliseerd, hetgeen in het dagelijkse leven verder doorwerkt.

  De bedoeling van sport is het lichaam en de geest te trainen, waardoor de betekenis van de sport in de menselijke zending tot cultuur wordt gegrondvest.

  9. Lezing heer dr. Ir. S. Lalbahadoersing over Natuurkunde

  Spreker:
  De heer dr. Ir. S. Lalbahadoersing heeft zijn doctorandus titel behaald in de theoretische kernfysica aan het Kernfysisch Versneller Instituut op het gebied van quarks. Vervolgens heeft hij zijn ingenieurs titel behaald aan het RUG in de oppervlakte/halfgeleider fysica. Daarna is de heer Lalbahadoersing aan de Technische Universiteit Twente begonnen aan het promotie onderzoek in de materiaalkunde groep dat ging over high density magnetische recording en in 1999 resulteerde dat in een proefschrift. Sindsdien is hij werkzaam bij ASM Lithography waar hij zich bezig houdt met de verbetering en miniaturisatie van Chips. Tijdens zijn studie heeft hij ook actief Hindi en Sanskriet gestudeerd.

  Workshop locatie:
  Strip eerste etage, lokaal 28.

  Inleiding

  Hindoe Dharm is het licht van de moderne wetenschap.

  In deze wereld is er niets dat zo zuiverend werkt als gy'n (na hi jn'nena sadrisham pavitram iha vidyate)! Al vele millennia zijn Hindoes hiermee bezig. Het resultaat is een gigantische overvloed aan Sanskriet documenten die een kijkje gunnen in het verleden van Hindoes. Zo'n blik op dat glorieuze verleden is werkelijk verbluffend! De vele Hindoe uitvindingen en parallellen met de moderne wetenschap zet het westerse wereldbeeld waarmee we geïmpregneerd zijn volledig op zijn kop. Nieuwe studies laten zelfs zien dat archaïsche Hindoe-theorieën mogelijke verklaringen bieden voor fenomenen die heden ten dage als onbegrepen worden beschouwd in de wetenschap! Tijdens dit congres zullen we aan de hand van enkele voorbeelden hier dieper op ingaan. Hierbij denken we aan:

  De wereld verklaart volgens de Karma theorie
  De impact van het fijnstoffelijke lichaam (sukshma sharira) op materie
  Brahma, Vishnu en Shiva in de subatomaire wereld.
  Jug sahasra jojan par bha*nu (Hanuman Chalisa) wetenschappelijk belicht.

  10. Spreker de heer prof. Dr. M.K. Gautam over Sanskriet

  Spreker:
  De heer prof. Dr. M.K. Gautam is geboren in India en heeft daar onder andere antropologie en muziek gestudeerd. In India doceerde hij al, voordat hij in de jaren zestig naar Nederland kwam. Hij spreekt 10 tot 15 verschillende talen. Filosofie heeft hem altijd al geïntrigeerd.

  Zowel in India als in Nederland is hij gepromoveerd. Zijn proefschrift in Nederland genaamd, 'In research of an Identity: the Santal of Northern India' was binnen zeer korte tijd al helemaal uitverkocht.

  Toen hij pas in Nederland was sloot hij zich aan bij de eerste Hindoe organisatie in Nederland, genaamd Manan. Naast zijn werk als hoogleraar op de Universiteit Leiden, waar hij onder andere doceert in de studierichting Indologie is hij ook nog zeer actief in internationale organisaties. Daarnaast is hij journalist en schrijver. Professor Gautam-ji heeft al een aantal boeken gepubliceerd en is nu bezig met een roman.

  Workshop locatie
  Strip eerste etage, lokaal 30

  Inleiding
  Sanskriet is de oudste van de Indo-Europese talen, die hedendaags nog steeds gesproken wordt. Het wordt ook wel 'Dev Bhasha' ofwel taal van de Goden genoemd. Het is nauw verwant aan het oude Grieks. Sanskriet is de moeder van het Hindi/Urdu, Bengali, Gujarati, Punjabi, Marathi, Nepali, Simhal (Sri Lanka) en vele andere talen.

  De grammatica van deze fantastische taal is ongeveer 2000 jaar geleden vastgesteld door Panini. Deze grammatica is de kortste en de meest volledige grammatica van de wereld.

  11. Workshop van de heer Waldo Dewanand over Vedic Mathematics

  Workshop:
  De heer Waldo Dewanand heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD). Momenteel schrijft hij over vele zaken, zoals cultuur, Hindoeïsme, politiek, psychologie en vooral de islam. Zij wens is om officieel te debuteren als Hindoe auteur uit Nederland. Daarnaast is wiskunde zijn hobby.

  Workshop locatie
  Strip eerste etage, lokaal 32

  Inleiding

  In de workshop over Vedic Mathematics geeft hij enkele voorbeelden van vermenigvuldigen met behulp van de Urdhva Tiryak methode. Zal het gebruik van de vinculum nader worden uitgelegd. De wiskundige theoretische basis van deze methoden worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. En wordt er een demonstratie gehouden van de expansie door binaire getallen te vermenigvuldigen.


  12. Lezing door Tridandisvami BV Vana Maharaja over Yoga

  (Dit is een aanvulling op het programmaboekje)

  Tridandisvami BV Vana Maharaja komt uit Vrindavan, India en behoort tot de Vaisnava sampradaya geleid door Caitanya Mahaprabhu. Hij studeert bhakti yoga sinds 20 jaar in Vrindavan onder begeleiding van Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya asstotara-sata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana.

  Wanneer zullen we volledige tevredenheid bereiken?

  In de materialistische wereld zien we dat veel mensen die een huis, gezin en rijkdom hebben nog steeds niet tevreden zijn. Velen verzetten zich tegen de regels van de samenleving en plegen zondes. De belangrijkste oorzaak hiervan is het gebrek van de tevredenheid in de gedachten. Hij heeft misschien veel rijkdom en welvaart, maar zijn gedachtes zetten hem nog steeds aan tot zonden.

  We zien dat veel mensen een vroom en spiritueel leven leiden. De toestand van Sastra geeft aan dat iemand volledig tevreden kan zijn, als hij een rein en zuiver hart heeft. Hierdoor zal hij automatisch goede daden verrichten en anderen natuurlijk ook kunnen helpen bij de bevrijding uit het materiele leven.

  U kunt zich afvragen: Wanneer bereikt iemand de toestand van volledige tevredenheid? En hoe kunnen we deze toestand bereiken? Materiele wetenschap legt uit dat de menselijke hersenen bestaan uit vier bestanddelen: alpha, beta, tetha en delta. Met een snelheid van 0,5 tot 4 trillingen per seconde, zijn deze bestanddelen de oorzaken van vrede, onrust en bevrediging. Volgens de materiele wetenschap zijn de delta trillingen aanwezig in de rechterzijde van de hersenen en de andere drie trillingen aan de linkerzijde van de hersenen. Hierdoor voelen we een gebrek aan vrede. Maar als we de delta trillingen aan de linkerzijde vergroten, dan kunnen we volledige tevredenheid bereiken. Dit wordt een staat van traagheid genoemd. Als een atoom niet volledig stabiel is door een gebrek aan elektronen, kan het zich aantrekken of afstoten van andere atomen. Maar als een atoom volledig stabiel is, bereikt het een volledige toestand van traagheid.

  Volgens de materiele wetenschap kunnen de 'trage' gassen Helium, Krypton, Arson, Neon, Xenon en Radon zich nooit verbinden met andere atomen. Op dezelfde manier kunnen de delta trillingen zich nooit verbinden met de alpha, beta en theta trillingen. Hoe is het dan mogelijk dat de delta trillingen in de linkerzijde van de hersenen kunnen komen? Yoga sastra bestaat uit drie verschillende zenuwen: ingla, tingla en susumna. Wanneer de susumna actief is, zijn de delta trillingen actief in onze hersenen. Binnen yoga Sastra zijn er een aantal activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat de susma zenuw actief wordt. Voorbeelden hiervan zijn: asans, pranaya en dhyana (postuur, ademhalingstechnieken en meditatie). Deze activiteiten worden door Shri Krishna uitgelegd aan Arjun in de Bhagavad Gita: vers 2.13/4.

  Yogi's concentreren hun gedachten op hun doel. Daarna proberen ze hun prana-vayu (inhalering) en apan-vayu (uitademing) in overeenkomst te brengen. Zonder deze overeenkomsten kan de susmana zenuw nooit geactiveerd worden. Daarom doen Yogi's pranayam (ademhalingstechnieken). Door AUM te zeggen openen ze de deur tot verlossing van de materiele wereld en bereiken hun doel.


  ***


  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  Go to previous Epage .(Epage = 5 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved