Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

India

Samenvatting concept Vedische Unie

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1276
Offerdatum   8 juli 2009

In deze tekst staan vertaalde fragmenten uit mijn Engelstalige tekst over de Vedische Unie, zie link onder naar hele tekst in het Engels.


1. Inleiding

Dit artikel is een onderzoeksrapport over het concept van de Vedische Unie. Ik ontwikkelde het om te onderzoeken of een unie van alle Hindoe landen mogelijk is. Dit artikel zal verstuurd worden naar vele organisaties en overheden in de hele wereld. Iedereen kan mij commentaar mailen om dit onderzoeksrapport te updaten. Ik hoop dat Hindoes dit idee zullen omarmen en dat de Hindutva beweging, Shiv Sena, RSS en de BJP partij van India dit plan zullen ondersteunen voor de toekomst van Hindoes op deze nietige planeet.

2. Definitie van de Vedische Unie

Nu zal de definitie volgen van de Vedische Unie.

De Vedische Unie is een unie van alle landen met minstens dertig procent Hindoes. Het bestaat uit een centrale overheid, een centraal bankenstelsel, interne vrije open grenzen, vrije handel, een taal, een liberale constitutie, een vrije pers, een enkele munteenheid, een enkele effectenbeurs, en een enkel politiek systeem. Het zal op dezelfde wijze werken als de Europese Unie, maar zal veel pluriformer zijn, omdat India de leidende natie zal zijn van de hele Vedische Unie.

Landen met een bevolking van minstens dertig procent Hindoes zijn bijvoorbeeld:
India, Suriname, Guyana, Trinidad, Mauritius, Sri Lanka, Nepal, Maleisie, Bali, Singapore, Fiji, enz. Al deze landen kunnen lidstaten worden van de Vedische Unie en kunnen de voordelen ervan ondervinden.

Alle mensen in de Vedische Unie hebben dezelfde paspoort en staan vrij om te reizen door de hele wereld of binnen de Unie. Maar het is onmogelijk om de nationaliteit van de Vedische Unie te verliezen, zelfs als iemand migreert naar een land buiten deze unie. Dit zal gereguleerd worden via speciale overeenkomsten met landen erbuiten and met andere unies.

Vrede, tolerantie, en harmonie zijn de basis levensstijlen van mensen in de Vedische Unie. Mensenrechten zijn heel belangrijk en worden gerespecteerd, ongeacht het ras, religie, seksuele geaardheid, manier van leven of geslacht van iemand. Het overtreden van mensenrechten zal niet worden getolereerd in de Vedische Unie. Mensen zijn vrij om te geloven wat zij willen, maar zij moeten zich wel aanpassen aan de universele spirituele wetten van de eeuwige Vedische Dharm.

Het herstellen van het oude Vedische Rijk van het oude India is een van de voornaamste doelen van de Vedische Unie, maar het zal aangepast worden aan de actuele manier van denken en leven. Respecteren van de wetten van de democratie zal heel belangrijk zijn. Maar, ik zal het concept van de dimensiocratie openbaren binnen enkele jaren en hoop dat dit futuristisch politiek systeem zal worden toegepast in alle delen van de Vedische Unie, om meer nationale stabiliteit te brengen en om een solide basis te leggen van een kennis economie.

Gelijke basis rechten voor alle inwoners van de Vedische Unie zijn heel belangrijk. Discriminatie zal niet toegestaan zijn en zelfs positieve discriminatie zal ongewenst zijn en overbodig. Alle koloniale wetten moeten verbannen worden in de Vedische Unie en onderdrukking of discriminatie van minderheden of Hindoes is niet toegestaan. Iedereen die deze wetten overtreed zal gestraft worden of zal verbannen worden uit de Unie.

Welvaart en welzijn brengen voor alle inwoners van de Vedische Unie is een van de voornaamste doelen van de politiek van de wettenmakers, politie, soldaten, handelaren en bankiers. De levenswaarden, tradities en religie van de volkeren uit het oude India zullen gerespecteerd worden, om meer vrede en harmonie te brengen in de unie.

Nu volgen enkele andere vertaalde fragmenten uit de hele onderzoekstekst in het Engels.

3. The blanke unies en landen

In onze tijd zien wij dat er vele blanke landen zijn en economische unies op onze wereld. Een voorbeeld is de Europese Unie, waar de blanken een meerderheid zijn en waar er discriminatie is van kleurlingen, zwarten, Hindoes, Aziaten, en Moslims. Minderheden in blanke landen lijden heel veel in onze tijd. In Nederland, een blanke meerderheidsstaat, zijn de zelfmoorden en psychologische aberraties onder Hindoes, zwarten en Moslims hoger dan het gemiddelde van de inheemse blanken, dankzij discriminatie en racisme. Deze minderheden leden al tijdens de koloniale tijd, toen blanke christenen hun gebruikten als slaven en ongeveer 200 miljoen van hun soort vermoord en verkracht waren. Wij kunnen dit niet langer tolereren en wij moeten vechten om hen allemaal te bevrijden.


4. Adolf Hitler verenigde het blanke ras

De enige mantra van Adolf Hitler was om alle blanken op deze planeet te verenigen. Hij noemde dit ras het Arische ras, afgeleid van een term, welke hij had gestolen uit de Vedische geschriften. De Swastika was ook gestolen van de vredelievende Vedische volkeren uit India. Feitelijk was Hitler een radicale simplist. Nadat hij Nederland had veroverd omstreeks 1941 adverteerde hij met slogans, zoals, 'De Hollanders zijn onze blanke broeders' en alle blanke Nederlanders gingen toen meedoen met het nazi leger, zelfs leden van het Koninklijk Huis in Nederland (zoals wijlen Prins Bernard) en er was minimale weerstand verder in Nederland. De Nederlanders haatten de Joden ook om hun rijkdom en waren blij om te zien dat de Joden vermoord werden door de nazi's.


7. Definitie van het Hindoeras

In het dagelijkse leven praten mensen over Hindoes als een ras. Informeel denken en geloven Hindoes ook dat zij een apart ras zijn en paren of trouwen vaak alleen met mensen van het Hindoeras. Dit sociaal aspect van hun gedrag is heel interessant voor elke onderzoeker, want er is ongetwijfeld een relatie tussen het Hindoe geloof en het unieke Hindoeras. Nader onderzoek is echter wel nodig om dit beter te begrijpen.


8. Hindoes in Diaspora in alle delen van de wereld

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw emigreerden Indiërs naar alle delen van de wereld om daar te werken na de afschaffing van de slavernij van Afrikanen. India was reeds zwaar overbevolkt gedurende die tijd. De meerderheid van de Indiërs vestigde zich in deze nieuwe landen en pasten zich aan, sommigen werden totaal geassimileerd. Dit wordt de diaspora van Hindoes genoemd in alle delen van de wereld. Maar in vele landen heeft de Hindoe identiteit overleefd en werd zelfs versterkt in het nieuwe thuisland. Enkele van deze landen zijn bijvoorbeeld: Mauritius, Guyana, Trinidad, Suriname, Fiji, Maleisië, Sri Lanka, Zuid Afrika, en vele anderen.


14. Islamitische mensen in de Vedische Unie

In sommige opzichten heeft de Islam enkele Vedische aspecten. In feite waren de pre-islamitische landen en volkeren volledig Vedisch of noem het Hindoeistisch. Zelfs na de Islamisering behielden de volkeren iets van de Vedische cultuur, maar hun historisch geheugen en pre-islamitische identiteit werden volledig uitgewist door de radicale moslims, die alle pre-islamitische boeken en kennis verbrandden en vernietigden. Misschien moeten wij hun nu hun oude Vedische kennis terug geven en hun bekeren tot de Vedische Dharm. Er is niets mis met het geloof in Allah, maar het is alleen niet goed om onschuldige mensen in naam van Allah te vermoorden, omdat dit het bewijs is van een vals geloof. Alle volkeren in de islamitische landen moeten nadenken over hetgeen ik nu schrijf.


16. Is het Hindoeras superieur?

Nu, slechts na een decennium van kapitalistische groei is India een economische wereldmacht aan het worden. Maar, India was reeds een gigant ervoor, gedurende bijna tienduizend jaar. Sommige geleerden geloven zelfs dat de Indiase beschaving ouder is dan negentien duizend jaar. India is het bron land van mensen van het Hindoeras en fundamentele ontdekkingen waren gedaan door mensen van dit ras. De Hindoes hebben nooit andere volkeren of landen vermoord, verkracht, tot slaaf gemaakt of gemarteld, zelfs al waren zij altijd slachtoffers daarvan. De groei van India is nu stabiel en zij staan gereed om de wereld te veroveren. Maar India moet strategisch denken en het concept van de Vedische Unie omarmen, als een super fusie staat, waar de meerderheid van de mensen van het Hindoeras zullen zijn.

Ik hou niet van het idee van een superieur ras, omdat het totaal verkeerd is. Mensen zijn individuen met unieke genen. Geen enkel ras is superieur en ik zal dit verklaren. Tegenwoordig zien velen de welvaart en productiviteit van de blanke landen en denken dan dat het blanke ras superieur is. Maar waarom hebben blanken dan nooit geavanceerde heilige boeken geschreven, zoals de Veda's, de Bhagavad Gita, de Purana's enz? Zijn blanken soms genetisch gehandicapt? Gedurende de koloniale tijd heersten blanke christenen in de hele wereld en zij verkregen al hun rijkdommen door te stelen, te moorden, via slavernij, massa moorden en plunderingen. Nu zijn de blanke landen nog steeds heel erg rijk, maar hoe komt dit?


17. Massale bekering tot de Vedische Dharm: Vedistanis

Het begrip Hindoe was afgeleid door de Arabieren van de naam van de rivier Sindhu. Na de kruistochten ontdekten de blanke Europeanen dit begrip. En na de zeventiende eeuw gebruikten Britse intellectuelen dit om de vele religieuze bewegingen in India aan te duiden. En slechts na een eeuw noemden alle mensen in India zich Hindoes en India was verenigd in een enkel geloof, in de ogen van de blanken en Arabieren. Feitelijk is het begrip Hindoe totaal verkeerd voor de vele religiën van India. Maar wat moeten wij hieraan doen?

Nu zal ik een abstracte definitie geven van het begrip Vedistani.

Een Vedistani is een intelligent wezen, met een lichaam, zowel stoffelijk als onstoffelijk, die de eeuwige kennis heeft van de Veda's, partieel of totaal, en die gelooft erin, en het ook toepast in hsijn dagelijkse leven. De Vedische kennis moet geïmplementeerd zijn in het bewustzijn, de geest, en de ziel van zo een wezen, die een mens kan zijn van de planeet aarde. Ras en geslacht zijn niet relevant om iemand een Vedistani te noemen, omdat het slechts gaat om een mentale toestand en om het bewustzijn.


18. Investeringsgeld van gigant India, de groene economie

Doordat India zich nu aan het ontwikkelen is om een economische gigant te worden is er een sterke behoefte om na te denken over het concept van welvaart en ontwikkeling. In de Vedische Unie houden alle mensen van de natuur en zij respecteren het. De vernietiging van de natuur zal niet toegestaan zijn in deze unie. Zelfs in de oude Veda's staat dat de natuur beschermd moet worden door alle intelligente Vedistanen. Hierom moet het hele concept van modernisering en verwestering opnieuw geanalyseerd worden. Fouten begaan door de traditionele blanke Westerse wereld moeten niet herhaald worden in de Vedische Unie.

De economie van de Vedische Unie zal heel snel groeien. Maar na het jaar 2500 zal het zo machtig worden dat geld te duur zal worden en het zal dan weggevaagd worden in de hele Vedische Unie. Dan zal geld niet meer bestaan in de Vedische Unie. En dan zullen Vedistanen al hun materiele behoeften volledig beheersen in een totalitaire kennis economie, waar mensen allemaal spiritueel zullen zijn en alleen zullen leven voor de miljoenen Vedische goden en godinnen. Omstreeks die tijd zullen mensen leven om kennis te ontwikkelen en deze te offeren aan Altecrea.


19. Vedische volkeren koloniseren de Melkweg

Over ongeveer tweehonderd jaar zullen Vedistanen complete steden hebben op de maan en zullen zij systematisch het gehele zonnestelsel koloniseren. Hun technologie zal dan heel geavanceerd zijn en dan na nog zo'n tweehonderd jaar, zullen zij in staat zijn om de kolonisatie en exploratie van de gehele Melkweg te starten. Dan zullen zij grote ruimteschepen bouwen, met bijna een miljoen Vedistanis aan boord, om te reizen naar verre sterrenstelsels en om die leefbaar te maken.


20. Conclusie

Het concept van de Vedische Unie kan heel interessant zijn voor alle gepigmenteerde volkeren op onze planeet. Feitelijk is het Hindoeïsme in onze tijd het meest geavanceerde, vredelievende en de rijkste religie van de hele mensheid. Alle Hindoes moeten mijn analyse van de Vedische Unie in overweging nemen. En zij moeten ook overwegen om zichzelf Vedistanen te noemen, omdat het begrip Hindoe historisch onjuist is.


De gehele onderzoekstekst van ruim dertig pagina's over de Vedische Unie is te lezen in onderstaande tekst in het Engels:

 • Concept of the Vedical Union, part one, by Dewanand
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  India
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved