Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Laffe, zwakke en halfaapachtige Hindostanen hebben Sarnami zelf vermoord, huilen is te laat, bleh bleh

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1250
Offerdatum   24 april 2008

Go to next Epage

Inhoud
1. Lafheid Hindostanen is de echte oorzaak
2. Die vieze klootzak Jaggernath Lachman
3. De verdomde negers aanpakken?
4. De Hindostaanse identiteit
5. Nederlandse taal is levend, actief en hoogontwikkeld.
6. Kanttekening Sarnami als moedertaal van Hindostanen
7. Taal is niet de enige component van de Hindostaanse identiteit
8. Historische identiteit Hindoestanen uit Suriname
9. Concept van de bestiale koeliepolitiek
10. Definitie koeliepolitiek
11. Taal is collectief eigendom
12. Behoud Hollandse identiteit en ras
13. Hoger Hollands zaad verplichten voor allochtone en buitenlandse vrouwen
14. Remigratie als oplossing Hindostanen
15. Klaagbijeenkomst in Sarnamihuis
16. Adviezen aan Hindostanen aangaande redden Sarnami
17. Red je taal maar zelf


Moti Marhe gaf een lezing over het uitsterven van de oorspronkelijke moedertaal van Hindostanen, wiens voorouders uit India kwamen in Suriname. In het betoog hierna geef ik wat kritiek en commentaar, om eens te onderzoeken wat de echte oorzaken hiervan zijn en wat Hindostanen hier zelf aan kunnen doen.

1. Lafheid Hindostanen is de echte oorzaak

Het is in brede kringen bekend dat Hindostanen met een Surinaamse achtergrond een heel laf volk zijn en niet eens beseffen dat zij hier zelf iets aan moeten doen. Is dit altijd zo geweest? De Indiase contractanten die uit India naar Suriname kwamen vormden een hele sterke eenheid en werkten heel goed samen om hun eigen belangen te verdedigen. Er zijn in de koloniale archieven vrij veel verhalen over felle opstanden en vechtpartijen tussen barbaarse christelijke blanken en de Indiërs tijdens de koloniale tijd. In sommige gevallen werden blanken zelfs dood gekapt door dappere Indiërs en juist hierdoor kregen de Hindostanen een hogere status. Ook blijkt uit de koloniale archieven dat Hindoe vrouwen ook gewoon meevochten tijdens de koloniale oorlogen op plantages tegen de bewapende blanke overheersers en vaak als eersten werden doodgeschoten. Op de oorspronkelijke koelieplantages heerste er een heel sterke eenheid en saamhorigheid en men verdedigde de eigen belangen heel fel. De oude koelies waren dus heel sterke en strijdlustige mensen, met een bruine kleur en konden heel hard werken, hoewel zij een hongerloon kregen van de minderwaardige blanke, beestachtige, hondse, christelijke en joodse kolonisten en gewoon als slaven behandeld werden.

Dus de voorouders van de Hindostanen uit Suriname waren echt geen mietjes of watjes en hun vrouwen wilden absoluut geen seksuele kontakten met laagwaardige vieze blanken. Het is dus ongelooflijk dat de huidige generatie Hindostanen zo zwak en laf is en dat zij aan zoveel welvaartsziekten uit de inferieure blanke wereld lijden. Het is duidelijk dat Hindostanen van onze generatie gewoon te lui en te dom zijn om een eenheid te vormen en om elkaar te steunen. Dit is een schande voor alle Hindostanen in Nederland en Suriname.

2. Die vieze klootzak Jaggernath Lachman

Die verdomde Jaggernath Lachman was degene die de Hindostanen vlak voor de onafhankelijkheid in 1975 sommeerde om weg te vluchten naar Nederland. Dit was de stomste fout die een Hindostaanse politicus ooit kon maken in Suriname. Lachman moest gewoon de Hindostanen bewapenen en een burgeroorlog beginnen tegen de negers, eventueel met militaire steun uit India en China. Op Mauritius bestond er een soortgelijke situatie, met een bijna gelijke Hindoe en neger populatie, maar de Hindoes daar bewapenden zich en wonnen de oorlog. Heden ten dage is Bhojpuri gewoon de nationale taal van Mauritius en negers zijn getemd, maar lijden geen honger, en zijn (nog) niet uitgeroeid daar, want de vredelievende en hardwerkende Hindoes hebben het land ontwikkeld tot een redelijk welvaartsniveau.

3. De verdomde negers aanpakken?

Er zijn een tiental landen waar afstammelingen van de Indiërs samen moeten leven met negroïde rassen en in een underdog positie verkeren. Recentelijk nog zijn er murties vernietigd van Hindoes in Suriname en het is voor iedereen duidelijk dat christenen hier achter zitten, want die haten Hindoes het meest en verspreiden haatgeschriften tegen het hele Hindoeïsme. In Guyana zijn er recentelijk nog Hindoes vermoord door negroïde criminelen. Daar heerst er al veertig jaar oorlog tussen Hindoes en negers.

Ik heb het treurige Hindoe/neger conflict in Suriname geanalyseerd in mijn boek over Suriname. Zie hieronder de kooplink naar dit revolutionaire boek.

 • (boek) "Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Desi Delano Bouterse"
  Betoog over toekomst van Suriname en de naweeen van de Bouta coup. Paperback Royal, 290 pag. 22,15 euro, rubriek: geschiedenis en politiek


 • Treurig is dat geen enkele Surinaamse of Hindostaanse organisatie enig commentaar heeft gepubliceerd op mijn betoog en dat allen mij helemaal verstoten hebben en doodzwijgen. Ook dit is een hard bewijs voor de lafheid en zwakheid van Hindostanen. Een laf en honds volk gaat altijd roemloos ten onder, en moet hierbij lijdend en bloedeloos toezien hoe al hun (hindoe)vrouwen een voor een verlaagd worden tot openbare hoeren en uitnaaisletten. Feit uit de harde praktijk is dat heel veel Hindostaanse vrouwen absoluut geen seks of een kinderen willen met de zwakke, laffe en lamlendige Hindostaanse mannen, omdat die gewoon te dom zijn om een eenheid te vormen en om samen tot de dood te strijden voor het behoud van de Hindoecultuur, de Hindoe taal en het superieure Hindoe geloof. In het hoofdstuk 'Collectieve zelfmoord van Hindostanen' uit het boek hieronder heb ik hierover wat geschreven. Ook heb ik in dit boek de psychische problemen van Hindostanen eens geanalyseerd en een mogelijke intelligente structurele oplossing uiteengezet. Koop dit boek meteen en lossen jullie koelienisten eens zelf je problemen op.

 • (boek) "Moord op allochtonen"
  Is een Holocaust de toekomst van allochtonen en moeten zij daarom allemaal vluchten voor 2020? paperback Royal 421 pag. 24,77 euro, rubriek: Geschiedenis en politiek
 • 4. De Hindostaanse identiteit

  Marhe merkte op dat de moedertaal Sarnami de basis is van de psycho linguïstische identiteit. Hier is al gedegen praktijk onderzoek naar verricht en eigenlijk is deze theorie al helemaal achterhaald. Een taal fungeert namelijk als een bindend middel, maar kan vervangen worden door een andere hoger ontwikkelde taal. Immigranten ondergaan continu deze psychologische transformatie processen en zijn hierom heel dynamische en levende gemeenschappen. In vergelijking met het Nederlands is het Sarnami slechts een kinderlijke apentaal met een heel beperkte woordenschat. Ik moet altijd echt mijn woede inhouden als ik Hindostanen iets in het Sarnami hoor zeggen, want de woordenschat van de gemiddelde Hindostaan is heel kinderlijk en halfaapachtig en bestaat uit hoogstens 600 authentieke Sarnami woorden. Sarnami is wel leuk voor simpele liedjes over seks, pornografie, neuken, likken en liefdesverdriet, maar is absoluut niet geschikt voor de wetenschap of voor het hogere denken en filosoferen. Iemand die alleen Sarnami kent beschikt vrijwel altijd over een lager bewustzijn, dus over minder ontwikkelde hersencellen en over een beperkte denkkracht. En dit is dus juist heel nadelig voor de ontwikkeling van de psycho linguïstische identiteit. Marhe heeft dus bijna geen inzicht in dit aspect van taalbeheersing.

  Identiteit is een kneedbaar en rekbaar begrip. Elk kind ontwikkelt helemaal automatisch een zelfperceptie onder alle linguïstische omstandigheden waarin hsij opgroeit, ongeacht ras, geslacht of geaardheid. Dus de raciale basis voor de eigen identiteit is bijna irrelevant, want alle indrukken uit de jeugdjaren worden onbewust door elkaar gekneed tot er een soort standaard deviatie ontstaat met subidentiteiten. Hierom beschikken alle kinderen uit Suriname over een sterke multi-etnische en multi-raciale identiteit. Het Nederlands en het Sranang tongo zijn dus ook gewone moedertalen van Hindostaanse kinderen die in Suriname opgegroeid zijn. Voor de opleiding en hogere ontwikkeling van al deze kinderen is het beter om een hoger ontwikkelde levende taal, zoals het Nederlands, aan te nemen als echte psychologische moedertaal en niet het Sarnami. Hier moet ik uiteraard nog een kanttekening bij maken.

  5. Nederlandse taal is levend, actief en hoogontwikkeld.

  De Nederlandse taal is een van de meest actieve levende talen ter wereld. Ook is het een hoogontwikkelde wetenschappelijke taal. Dit is niet zomaar ontstaan, nee, de status van het Nederlands is opgebouwd door de noeste arbeid van de blanke Nederlanders, die hier heel hard voor gewerkt hebben, omdat zij altijd moesten overleven en alles samen deden. Nederland heeft een heleboel actieve schrijvers, bijna 2,1 miljoen, publicisten en denkers, en de Nederlandse taal met nauwelijks 20 miljoen sprekers is zelfs actiever, qua literaire productie en taalinvesteringen, dan het Arabisch met ruim 800 miljoen moedertaalsprekers. Maar ja, blanken zijn totaal anders dan de bruine en zwarte rassen en volkeren en werken altijd op een veel hoger niveau samen. Hierover heb ik enkele heel interessante rassentheorieen ontwikkeld, die ik hier maar achterwege laat.

  6. Kanttekening Sarnami als moedertaal van Hindostanen

  De verklaring van Moti Marhe dat het Sarnami de moedertaal van Hindostanen is, is eigenlijk nogal racistisch, want eigenlijk is geen enkele taal eigendom van een ras of volk. Volkeren ontwikkelen hun taal zelf en kiezen zelf hun moedertaal, afhankelijk van de historische tijdgeest en hen ontwikkelingsniveau. Voor de huidige generatie Hindostanen zou het juist ontzettend dom zijn om het Sarnami of het Sranang tongo te kiezen als enige moedertaal, want het zijn lager ontwikkelde talen van kleurlingen en zwarten, met een uiterst beperkte woordenschat en een minimale linguïstische productie. Het ontwikkelingsniveau van het Sarnami en het Sranang tongo is ongeveer vergelijkbaar met het primitief Engels uit de elfde eeuw, toen Engeland nog een achterlijk en barbaars christelijk land was, zonder wetenschap, industrie, filosofie, democratie en technologie. Dus de achterstand in taalontwikkeling van deze twee kleutertalen is bijna 1000 jaar en dat is ruim twintig generaties. Hou hierbij ook rekening met de geringe omvang van de Hindostaanse populatie in Suriname en Nederland, bestaande uit nauwelijks een half miljoen bruine zielen. Dan is de ramp duidelijk als Hindostanen nu het Sarnami of het Sranang tongo kiezen als enige moedertaal en hen kinderen dit leren gedurende de taalgevoelige leerleeftijd.

  7. Taal is niet de enige component van de Hindostaanse identiteit

  Een persoon uit de zaal, dr. H. K. Doerga merkte op dat identiteit drie poten heeft namelijk:

  De taal
  De geschiedenis
  En het geloof.

  Nou, dit klopt helemaal. Dus er is sprake van substitutie. Als de taalidentiteit (het Sarnami) helemaal tot nul gereduceerd wordt, dan kan het vervangen worden door een andere taal (zoals het Nederlands) of door informatie over de geschiedenis en het eigen historisch geërfde geloof. Nou, dus eigenlijk is er niets aan de hand met de Hindostaanse identiteit. Elk hindostaans kind of volwassene kan alles via boeken te weten komen over de rijke en hoogwaardige geschiedenis van hen voorouders uit India of zich helemaal verdiepen en verliezen in de 54 heilige boeken van het Hindoeïsme. Let wel: de geloofsidentiteit van Hindostanen is hoe dan ook het Hindoeïsme en de Vedische Dharm en niet de islam, omdat de islam ontstaan is uit het oude geloof van de Vedische volkeren en momenteel bijna hersendood is. Islam is een heel armzalig geloof en een schande voor het wezen, mens, dat het voorrecht kreeg om met 100 miljard hersencellen geboren te worden. Islam is gewoon bittere geestelijke armoede en leidt tot uitsterving van 60 procent van je hersencellen en denkkracht. Moslims zijn gewoonweg zielige en seniele wezens, en ik heb mij voorgenomen om hen in de toekomst te helpen om volwaardig mee te tellen in de hoogontwikkelde beschaafde wereld van blanken, Hindoes, chinezen, Japanners, Koreanen, Taiwanezen, Amerikanen enz. Moslims zijn eigenlijk een ramp voor henzelf in onze huidige tijd.

  8. Historische identiteit Hindoestanen uit Suriname

  Voor mij is het onbegrijpelijk dat de kleurlingen en overige Afro volkeren in Suriname na 400 jaar uitbuiting, verkrachting, ontering, slavernij en ontmenselijking nog steeds geen ene reet wijzer zijn geworden en nog steeds een soort lik- en pijpslaafjes zijn van de blanke Nederlanders. Waarom praten zij nu nog steeds Nederlands? En waarom leren zij hun kinderen alleen de geschiedenis van Nederland en de overige blanke landen? Het is dus terecht om te stellen dat alle gekleurde Surinamers, inclusief de Hindostaantjes, gewoon losers zijn en helemaal gefaald hebben. Het is dus geen wonder dat Suriname nu gewoon een laagwaardig halfapenland is en geen stap vooruit gaat.

  Hoewel Hindostanen nu een etnische meerderheid zijn in Suriname leren hun kinderen helemaal niets over de oude geschiedenis van India en het oude Vedische rijk. Alle geschiedenis boeken in Suriname zijn namelijk geschreven door blanken, meestal van Joodse afkomst en het is ook heel raar dat er gewoon teveel erin staat over de Joodse Holocaust, alsof Joden Gods herrenvolk zijn en hoger zijn. De kleurlingen en Afro volkeren in Suriname zijn dus helemaal vergeten dat Joden gewoon de allerwreedste slavendrijvers waren en grof geld verdienden aan de financiering van de hele negerslavernij. Joden waren de financiële spil van het hele barbaarse kolonialisme en zijn hiervoor nooit gestraft, of veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. Onbegrijpelijk en een schande voor alle kleurlingen en Afro volkeren. Is dit feit het harde bewijs dat kleurlingen, hindostanen en Afro volkeren gewoon echte halfapen zijn, met een lager zelfbewustzijn? Ik onderzoek dit al jaren en wil er het fijne over weten, want rassenonderzoek is gewoon heel leuk en leerrijk.

  Waarom leren Hindostaanse kinderen in Suriname helemaal niets over de geschiedenis van India en het oude Vedische tijdperk? Ja, gewoon, omdat Hindostanen te lui, te laf, te dom en veels te aapachtig zijn om zelf hun historische identiteit te ontwikkelen en om eens zelf hun geschiedenisboeken te schrijven. Dit is gewoon schandalig.

  9. Concept van de bestiale koeliepolitiek

  Hindostanen hebben in Nederland bijna 200 organisaties, omdat elke Hindoestaan met een titel, een auto en een hypotheek nu eenmaal een stichting met macropas wil hebben, als statussymbool en om tot een hogere kaste te behoren. Nu in het cybertijdperk is het ook helemaal misgegaan met Hindostanen, want er zijn maar liefst 21 Hindostaanse discussieforums en niemand wil fuseren of samenwerken. Zo te zien is een eigen discussieforum op internet een nieuw statussymbool van de Hindostanen in Nederland. Driekwart van alle Hindostaanse stichtingen en forums ligt gewoon dood en is dus nutteloos. Dit alles bewijst iets van de bestiale koeliepolitiek. Maar wat is het nu precies?

  10. Definitie koeliepolitiek
  Gewoon niets doen en passief afwachten tot iedereen verkracht, uitgeteerd, uitgehongerd, afgeleefd, uitgenaait, ontredderd of gewoon dood is en het probleem dan ook opgelost is. En vooral geloven dat het je karma is om te lijden en om zo uiteindelijk maar dood te gaan, want alles is immers zinloos en actief werken aan een oplossing is te moeilijk, want eigenlijk is (kritisch) denken niet toegestaan en taboe. Koelie politici schenken het Hindoevolk daroe, dansi, doksa, doekhoe en diabetes en laten hen verder helemaal verrekken tot allemaal dood en uitgenaait zijn, terwijl hen eigen huis wel vol zit met goud, geld en koeliehoertjes.

  11. Taal is collectief eigendom

  Het Sarnami is hoe dan ook een unieke laag ontwikkelde taal van de afstammelingen van Indiase contractarbeiders in Suriname en is hen collectief eigendom. In zekere zin dien ik ook deze taal te kennen, omdat ik ook een vierde generatie afstammeling ben. Maar, ik als Hindoelander ben min of meer geassimileerd door Nederlanders, die ook met hun geld en kennis mijn leven hebben gered. Dus ik ben karmisch verbonden met de (blanke) Hollanders en mag hen niet in de steek laten. Nu is Nederlands mijn moedertaal, hoewel mijn religieuze identiteit gewoon Hindoeistisch en Vedisch is, wat toegestaan is in Nederland. Marhe heeft helaas niet benadrukt dat het Sarnami het collectief eigendom is van Hindostanen in Nederland en Suriname en dat zij met z'n allen moeten samenwerken om hen eigen taal te redden van de dood. Hindostanen moeten hier ook zelf voor gaan betalen, en hebben hoe dan ook geen recht op de collectieve subsidies uit de blanke voorzieningen industrie. Immers, als Hindostanen duizenden euro's kunnen uitgeven aan dure doksa, daroe, dansie en daal met roti, dan kunnen zij elk best drie euro per maand bijdragen aan het voortbestaan en de continuïteit van het Sarnami. Samen (Nederland en Suriname) zouden Hindostanen dus makkelijk 300.000 euro per maand kunnen stoppen in een professioneel ontwikkelingsfonds voor het Sarnami, als zij hen eigen taal liefhebben en willen investeren erin. Aan het eind van dit betoog zal ik nog enkele andere adviezen verstrekken om Sarnami te redden en hoop dat men enig respect zal tonen voor mijn kennisniveau en deskundigheid, ondanks mijn lage geboorte, als enige zoon van een moslimmoeder.

  Lees eens het boek dat ik als laatste eerbetoon aan mijn moslimmoeder (overleden juni 2003, in Suriname) ontwikkelde:

 • (boek) "Koran: Verbieden of Herschrijven? De gids voor geweldloze deislamisering"
  Exacte en serieuze analyse van Koran, terrorisme en de omstreden moslim identiteit, met een wetenschappelijk en Dewanistisch karakter. Paperback A4, 411 pag. 24,57 euro, rubriek: religie en esoterie


 • 12. Behoud Hollandse identiteit en ras

  De Koude Holocaust is nu officieel begonnen in de hele blanke Europese Unie en Nederland. Tachtig procent van de blanken hebben nu ontdekt dat het heel stom was om hier miljoenen allochtonen, allahtonen, hindostanen, kleurlingen en zwarten en overige niet-blanken toe te laten en om hen gratis alle grondwettelijke burgerrechten, met riante voorzieningsrechten te geven. De blanke Nederlanders weten hier geen raad meer mee. Geert Wilders en Rita Verdonk zijn de nieuwste strijders voor het behoud van de Hollandse identiteit en om Nederland weer zuiver blank en beautiful te maken. Diep in hun hart wil minstens zeventig procent van de blanken een etnische zuivering en terugkeer naar apartheid in Nederland met minder rechten voor alle niet-blanken. Er wordt met weemoed gedacht aan 5 mei 1945, toen Nederland net na de fantastische zuivering door Adolf Hitler bevrijd was van hinderlijke etnische minderheden. Via het onstoffelijk contact met het collectief onderbewustzijn van de blanke Nederlanders weet ik hier alles van, want dit leeft er onderhuids en in de geheime binnenkamers. Wat is dus het lot van Hindostanen in Nederland?

  13. Hoger Hollands zaad verplichten voor allochtone en buitenlandse vrouwen

  Reeds nu al is het duidelijk dat Hindostanen al totaal ontredderd en verloren zijn. Hindostanen hebben eigenlijk zichzelf gewoon etnisch gezuiverd en hebben collectief zelfmoord gepleegd. Minstens 60 procent van de Hindostaanse meisjes is al genetisch min of meer geassimileerd, door ongeremd te seksen en uit te naaien met (groot geschapen) blanke Hollandse mannen, wat uiteraard hen eigen keus is en misschien beter om verdere genetische degeneratie te voorkomen binnen de minderwaardige Hindostaanse gemeenschap. Eigenlijk zouden blanken het zelfs wettelijk moeten verplichten om elke vruchtbare (en/of gehuwde) allochtone en buitenlandse vrouw (op natuurlijke wijze) te insemineren met hoger Hollands zaad, want Nederland mag niet teveel verkleuren en over tienduizend jaar wil ik tijdens mijn reïncarnatie nog trotse en levende raszuivere blanken zien in dit high tech kaaskoppen poldertje van de Lage Landen in Europa.

  14. Remigratie als oplossing Hindostanen

  Dus, kortom Hindostanen in Nederland zijn verdoemd om totaal uit te sterven als ras en etnische minderheid binnen honderd jaar. Reeds nu is hen eigen taal al dood en gecremeerd. De rijke hindostaanse cultuur en geloof zijn eigenlijk al helemaal weggevaagd of grotendeels vervaagd bij 97 procent van deze etnische populatie. Ik, als radicale Hindoe fundamentalist, vind dit helemaal niet erg hoor, want natuurlijke karmische processen in deze micro schepping van Altecrea kan ik niet veranderen en het mag mij niet weerhouden om mijn heilige karmische plichten te vervullen tijdens deze eindige levenscyclus. En bovenal er zijn nog lekker 1,3 miljard bruine mensen van het ooit zo befaamde Hindoeras in India, dus een bloedoffer van 120.000 lagere Hindostaantjes op Hollands grondgebied heeft geen enkele invloed op het karmisch tijdsverloop van de toekomst. Hierom zou ik alle Hindostanen echt willen adviseren en verzoeken om hen vrouwen en (maagdelijke) dochters gratis en halfbloot aan te bieden aan alle blanke Hollanders als goedkoop uitnaaivoer en om voor hen te baren. Zelfuitroeiing kan ook voortkomen door een hoger karmisch inzicht in de toekomst van de blanke mensenwereld.

  Het kleine groepje Hindostanen in Nederland die hun eigen taal, geloof, cultuur, hindoe wetenschap en geschiedenis willen behouden, zou ik adviseren om zich te bundelen tot een hecht bewapend collectief, om samen met mij te werken aan de realisatie van Shri Rama ka Desh, de ideale futuristische Hindoestaat. Alles hierover kan je lezen door mijn onderstaand boek te kopen.

 • (boek) "Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Desi Delano Bouterse"
  Betoog over toekomst van Suriname en de naweeen van de Bouta coup. Paperback Royal, 290 pag. 22,15 euro, rubriek: geschiedenis en politiek


 • 15. Klaagbijeenkomst in Sarnamihuis

  De hele lezing en bijeenkomst van 20 april 2008 in het Sarnamihuis had het karakter van een klaagbijeenkomst. Enkele aanwezigen gaven blanken de schuld van het uitsterven van het Sarnami, hoewel de Hindostanen dit toch helemaal zelf hebben gedaan. Moti Marhe stelde mij teleur doordat hij geen enkele oplossing of advies presenteerde voor dit Hindostaanse probleem. En het bestuur van het Sarnamihuis legde iedereen uit de zaal het zwijgen op, als die wat dieper op het probleem wilde ingaan, om te werken aan een oplossing. Hierom presenteer ik als hindoedenker een lijstje met oplossingen en hoop dat alle hindostanen en hen honderden organisaties alles serieus in overweging nemen.

  16. Adviezen aan Hindostanen aangaande redden Sarnami

  Puntsgewijs zal ik nu enkele intelligente oplossingen uiteen zetten om het Sarnami te redden en om deze taal nieuw leven in te blazen. Help mij om deze teksten te verspreiden en stuur het op naar alle hindostaanse organisaties die je kent.

  1. Organiseren van 'spreek wat vaker Sarnami' praatgroepen.
  Elke Hindostaanse organisatie zou intern een Sarnami discussiegroep kunnen samenstellen, eventueel geheel anoniem. Het zouden eigenlijk ook gewoon praatgroepen kunnen worden over typische hindostaanse problemen en actualiteiten, eventueel via een telefoonkring. Men moet dan ernaar streven om minstens twee uur per week te discussiëren in het Sarnami en om zo deze taal beter te beheersen.

  2. Organiseren van een Sarnami correspondentie club.
  Doel van deze oplossing is om mensen te helpen om met elkaar te corresponderen via geschreven teksten in het Sarnami, via gewone brieven of via email. Men kan dit plan ook combineren met een sociale contactenclub, waarbij er mogelijkheid is om een huwelijkspartner te vinden, na wat correspondentie in het Sarnami.

  3. Lezingen in het Sarnami distribueren, via audio visuele media
  Een grote hindostaanse organisatie zou lezingen over religie, huwelijk, maatschappij, gezin en actualiteiten kunnen opnemen op audio visuele informatiedragers, dus digitaal, en het via internet verder verspreiden onder de hele Hindostaanse doelgroep. Er kunnen hierbij zelfs complete dvd's worden gekopieerd, die dan tegen heel lage prijzen worden verkocht of als download worden aangeboden via bekende dvd-winkels, website en forums van hindostanen. Men zou een centraal coördinatie team hiervoor moeten organiseren en goede sprekers en vertellers in het Sarnami hiervoor kunnen inschakelen. Er kan hierbij ook gewerkt worden met bestanden in mp3 formaat voor de ipod of pc. Dit hele plan is op den duur kostendekkend en de lezingen worden gewoon verkocht tegen kostprijzen, met een winstmarge van maximaal 30 procent. Men zou zelfs bekende pandits en andere prominente Sarnami sprekers en schrijvers aan het woord kunnen laten voor al deze lezingen. Uiteraard moeten er geen ondertitels in het Nederlands of Engels komen, maar gewoon in het Romaanse schrift in fonetisch correct geschreven Sarnami.

  4. Discussieforum maken in het Sarnami op internet.
  Er zijn momenteel bijna 20 hindostaanse discussieforums op internet en er schijnen ruim 34.000 hindostanen samen hiervan lid te zijn. Zie deze overzichtslijst op mijn site:

 • Links to all Forums active Dewanand
 • Mijn voorstel is nu om een discussieforum eruit te pikken en om daarop een goed verzorgde Sarnami discussierubriek te maken in een aparte sectie. Uiteraard zal men moeten overleggen met de eigenaren en moderatoren van dit forum. Om het geheel completer te maken is het nuttig om niet te streng te modereren en om deelnemers nooit permanent te bannen of IP te blocken. Voorstellen van enkele forums hiervoor zijn Sangam, kaise.nl of Indianfeelings.

  5. Hele sarnami woordenboek kosteloos op internet plaatsen.
  Mijn voorstel is om het hele scala van Sarnami woordenboeken integraal op internet te plaatsen, zodat iedereen het gratis kan gebruiken. Het gaat hierbij vooral om deze woordenboeken: Sarnami-Nederlands, Nederlands-Sarnami en Sarnami-Sarnami. Eigenlijk zou het Sarnamihuis deze job moeten uitvoeren, want zij krijgen immers subsidies hiervoor en hebben al contact met experts. Om dit plan uit te voeren kan gedacht worden aan een online database in het Sarnami, waarbij de hele content ook helemaal in de (google) zoekmachines moet worden opgenomen.

  6. Taalontwikkeling Sarnami bevorderen
  Bij de uitvoering van punt 5 aangaande het online Sarnami woordenboek is het nuttig om een redactie samen te stellen die deze online woordenboeken periodiek actualiseert met nieuwe Sarnami woorden en de bijbehorende betekenis erbij ook opneemt. Iedereen, dus ook niet-Hindoestanen, mag dan nieuwe Sarnami woorden mailen naar deze redactie. Het aanname beleid van nieuwe Sarnami woorden moet wel niet te streng, coulant, tolerant, taboeloos en ruimhartig zijn. Het Sarnami is namelijk een heel jonge taal en bestaat nauwelijks 130 jaar. De taalachterstand van het Sarnami ten opzichte van het Engels is bijna 1000 jaar, dus er moet nog heel veel gedaan worden om deze taal nieuw leven in te blazen en om de woordenschat actief levend te maken. In dit plan ligt de nadruk op de groei van de woordenschat, via het aantal nieuwe woorden, leenwoorden, vervoegingen, voorbeeldzinnen met nieuwe woorden, zowel formeel, informeel als geheel individueel zonder gedrukte publicaties. Deze aanpak is heel goed, omdat er wel continu nieuwe Sarnami woorden worden ontwikkeld binnen gezinnen en informele kontakten, maar er nog geen centrale registratie en publicatie van is. Het ultieme doel is om op den duur een Sarnami versie, verbuiging of vervoeging te ontwikkeling van elk (nieuw) Nederlands of Engels woord, zodat Sarnami op den duur uitgroeit tot een completere communicatietaal van Hindostanen met een Surinaamse achtergrond. Alleen door collectieve inspanning van alle huidige Sarnami sprekers, en dat is een heel klein groepje van hoogstens 30.000 mensen, kan dit project succesvol worden en zich zelfstandig verder ontwikkelen.

  7. Integrale publicatie online van alle boeken in het Sarnami
  Bij dit plan moet een of andere Hindoeorganisatie of activist alle boeken en teksten in het Sarnami integraal en gratis publiceren op een enkele website op internet. Ik wil hierbij best een handje helpen en in principe mogen al deze boeken kosteloos gepubliceerd worden op mijn site, Kritisch Podium Dewanand, in een speciale Sarnami sectie. Ik geloof dat er nauwelijks 100 boeken en dichtbundels in het Sarnami bestaan. Probleem hierbij is wel dat er overlegd moet worden met de uitgevers van al deze werken. Het is hierbij mogelijk om de online lezers de mogelijkheid te bieden om de gedrukte versies te kopen bij de uitgeverijen. Door dit plan gebruiken wij het internet optimaal om het aantal Sarnami lezers te maximaliseren, waardoor de taalbeheersing toeneemt. De kosten van dit hele plan zijn minimaal.

  8. Jaarlijkse schrijfwedstrijd organiseren in het Sarnami
  Een of andere hindostaanse organisatie zou elk jaar een schrijfwedstrijd moeten organiseren in het Sarnami in Suriname en Nederland, met leuke prijzen en een goede jury. Alle goede ingezonden teksten en gedichten moeten dan gewoon integraal gepubliceerd worden op de centrale Sarnami boeken en teksten website, zoals genoemd in punt 7.

  Verzoekje: aub geen blank subsidiegeld vragen voor behoud van het Sarnami
  Principieel vind ik dat allochtonen, allahtonen, kleurlingen, zwarten en hindostanen verplicht moeten worden om zelf te betalen voor hen eigen culturele, religieuze en collectieve voorzieningen op (blank) Nederlands grondgebied. Ik ben radicaal tegenstander van de aanwezigheid van buitenlandse parasieten op het Nederlands grondgebied en juist voorstander om Nederland zuiver blank te houden op een heel lange termijn, door een geavanceerde immigratie, remigratie en (min of meer verplichte, via gedwongen inseminatie van blank Hollands sperma in alle vruchtbare buitenlandse meisjes) genetische assimilatie politiek. Hierom verzoek ik de hindostanen en hen honderden organisaties om uit principe geen blank subsidiegeld te gebruiken voor het redden van het Sarnami als levende taal, en om hen eigen trots, eer en onafhankelijkheid hoog te houden.

  17. Red je taal maar zelf

  Hindostanen moeten zich bundelen in een grote organisatie om zelf hun taal, cultuur, geloof en etnische identiteit te redden en om het te behouden. Hierbij zullen zij het Sarnami kunnen gebruiken als hobbytaal en als taal van hun muziek, geloof, identiteit, herkenbaarheid, erotiek en informele communicatie. Ik zou zeggen:

  Doe het zelf hindostaantjes, geef de hogere blanken maar niet de schuld van jullie eigen luiheid, materialisme, verdeeldheid, zwakheid, lamlendigheid en gemakzucht. Het is gewoon natuurlijk dat blanken jullie willen uitroeien, want jullie zijn in principe overbodig en nutteloos op blank grondgebied. Zie ook mijn boek hieronder, om te ontdekken hoe afgrijselijk de toekomst is van alle niet-blanken in heel Europa.

 • (boek) "Moord op allochtonen"
  Is een Holocaust de toekomst van allochtonen en moeten zij daarom allemaal vluchten voor 2020? paperback Royal 421 pag. 24,77 euro, rubriek: Geschiedenis en politiek


 • Overige nuttige teksten en websites:

  1. Brief aan de allochtoon
  2. Remigratie verzoek aan alle Hindoestanen
  3. Psycho oorlog tegen hindostanen en allochtonen gelanceerd 9/11 2007
  4. ABN-AMRO introduceert boomhuthypotheek voor Hindostanen
  5. Blanke christelijke fundamentalist beledigt Hindoes, Jan Peter Schouten
  6. Betoog Religie en burgerschap (Gemeente Den Haag, Shri Rabin S. Baldewsingh)
  7. Apartheidspolitiek van Bedrijfsfonds voor de pers
  8. Hindulife misbruikt subsidies (klacht deel 4)
  9. Hindulife licht domme, achterlijke hindoestanen op (klacht deel 3)
  10. Oorlog Dewanand versus Richard van Dillen
  11. Kritiek op het Christelijk geloof. Wat iedereen moet weten over het Christendom.
  12. Racisme van Hindoestanen. Schandalig
  13. Het idiote Hindoe Mega Mandir project
  14. Transcript of an IMF Book Forum: China and India: Expanding Roles in the World Economy. Washington, D.C. IMF publication
  15. (proza) Repliek voor een koelievrij Holland


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1250 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved