Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Oorlog Dewanand versus Richard van Dillen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1181
Offerdatum   13 juni 2007

... Go to next Epage


Omstreeks november 2005 ontdekte ik tijdens een telefonisch gesprek dat een blanke christelijke man keihard ontkent dat 'blanke' christelijke heteroseksuele mannen tijdens de koloniale tijd minstens 200 miljoen zwarte en gekleurde mensen uit Afrika, Azië, Amerika en Australië hebben vermoord en tot slaaf gemaakt. Ik werd woest kwaad en heb hierom besloten om deze welbekende man, genaamd Richard van Dillen uit Den Haag de oorlog te verklaren.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van mijn brief aan deze christelijke fundamentalist, die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten van Amerika komt.

*** begin brief aan Richard van Dillen uit Den Haag

Persoonlijk aan: dhr. Richard van Dillen
Adres: privacy
Plaats: Den Haag

Onderwerp: Oorlogsverklaring wegens christelijk ultra fascistisch gedrag

Delft, 17 november 2005

Namaskar heer Richard van Dillen-ji,

In naam van Altecrea en alle miljoenen Hindoe goden en godinnen, verklaar ik u hierbij de oorlog wegens het ontkennen van de moord, de slavernij en de verkrachting van minstens 200 miljoen zwarte en gekleurde mensen gedurende de koloniale tijd. U dient zich te realiseren dat het ontkennen van deze koloniale holocaust minstens 40 maal erger is dan het ontkennen en verzwijgen van de moord op minstens 5,3 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, door het christelijk geïnspireerde nazistische regime van Adolf Hitler. U dient te weten dat Adolf Hitler en alle moordenaars uit de koloniale tijd vanaf 1492 tot 1863 uw geloofsgenoten waren en op dezelfde meedogenloze wijze geloofden in de binaire haatdoctrine uit uw bijbel, die op geen enkele wijze door Jezus en/of God geopenbaard kan zijn.

Ik verwijs u naar een citaat uit mijn online gepubliceerd boek:

WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 53 of 87
Uitstervende Nederlanders
Mein Kampf, deel 2
SECTIE: 3.0. Heilige theorieën
3.5.7. (7) Psychisch extremisme 'blanke' ras

(Begin citaat)

Hieronder volgt een onvolledige opsomming van de wreedste genocides, die gepleegd zijn door mensen van het 'blanke' ras:

1. Ruim 125 miljoen negerslaven uit Afrika werden gedood tijdens de negerslavernij door 'blanke' (christelijke) Europeanen.

2. Ruim 60 miljoen Indianen (inheemsen, Maya, Inca, Azteken, e.a.) werden afgeslacht door 'blanke' (christelijke, heterosexuele mannen) Europeanen, nadat de grootste europese terrorist Christoffel Columbus in 1492 voet aan wal zette in de nieuwe wereld (alle Amerikaanse continenten)

3. Ruim negen miljoen vrouwen (Holocaust van vrouwen) werden als heks gedood en verbrand tijdens de heksenjacht door de 'blanke' christelijke inquisitie in Europa.

4. Ruim 160 miljoen mensen werden sedert 1900 (in de twintigste eeuw) afgeslacht, tijdens de talloze oorlogen (vooral WOII, Chinese en Russische revoluties), waarbij ruim 90 procent van de daders en moordenaars van 'blanke' of ongepigmenteerde (ook chinezen) afkomst waren.

5. Vele tientallen miljoenen germaanse burgers (heidenen met oudgermaans geloof, Odinisten, Kelten, Asatru, enz.) werden tijdens de bloedige kerstening van Europa afgeslacht en verkracht, door 'blanke' christelijke Europeanen.

6. Ruim 90 miljoen Hindoes (grotendeels gepigmenteerden) werden vermoord en verkracht tijdens de moslim overheersing van India, vanaf het jaar 632 AD, gedurende een tijdsperiode van ongeveer 1000 jaar, waarbij de (islamitische) moordenaars grotendeels 'blanken' waren of ermee genetisch vermengd waren.

Bovenstaande historische feiten mogen door niemand ontkend of vervalst worden, want het zijn misdaden tegen de mensheid en die verjaren nooit. Ontkenning van de wrede negerslavernij is derhalve duizendmaal erger dan het ontkennen of verzwijgen van de Holocaust tegen slechts 5,3 miljoen ('blanke') joden. Ik wil niet racistisch zijn of als racist gezien worden, maar geloof dat ik het recht heb om alle feiten keurig te mogen opsommen, geheel taboeloos en zonder allerlei eufemistische terminologie. Voor mij is het een historisch feit dat bijna 90 procent van alle grote genocides begaan zijn door 'blanken' en ongepigmenteerden. Ontkenning hiervan is hetzelfde als geschiedsvervalsing en derhalve een misdaad tegen de mensheid.

(einde citaat. Bron: Kritisch Podium Dewanand)

deeplink hele hoofdstuk uit boek:
 • 3.5.7. (7) Psychisch extremisme 'blanke' ras
 • Het is mij bekend dat u met misleidende informatie mensen uit de Hindostaanse gemeenschap bekeert tot uw verfoeilijk geloof. Ik verwijs u naar mijn online gepubliceerde tekst, getiteld: 'Kritiek op het Christelijk geloof' in de rubriek religie van het Kritisch Podium Dewanand.
  Link:

 • Kritiek op het Christelijk geloof. Wat iedereen moet weten over het Christendom.

 • Ten overvloede wil ik u erop wijzen dat u niet met de dood bedreigd bent door mij en dat ik uw volledige naam wel openbaar zal maken. Ik bega hierom geen enkel strafbaar feit en u hoeft dus niet naar de politie te gaan, om mij aan te klagen, want dat is niet van toepassing.

  Ik zal u niet persoonlijk straffen voor het ontkennen van de koloniale Holocaust. Ik zal wel ervoor zorgen dat alle miljoenen Hindoegoden u zullen laten lijden. U zult zwaar ziek worden en uw karma zal slechter worden, gedurende minstens 40 jaar. Bidden tot Jezus zal u niet helpen, omdat Jezus al dood en begraven is beste kerel. U kunt uw lijden alleen beëindigen door de volgende stappen te ondernemen:

  1. U dient uw werk als christelijke missionaris van Christar radicaal te beëindigen.

  2. U moet mijn ongewijzigde tekst 'Kritiek op het Christelijk geloof' in gedrukte vorm overhandigen aan alle hindostanen en Surinamers die u heeft misleid, om hen te bekeren tot uw verfoeilijk geloof.

  3. Het is raadzaam voor u om yogatechnieken uit het zuivere Hindoeïsme te gaan beoefenen, om meer inzicht te krijgen in uzelf en om de echte wetten van de Sanatan Dharm (vert. Eeuwige Plichten) te ontdekken.

  4. U dient de bijbel kritischer te analyseren en er afstand van te nemen, om een beter en zuiverder mens te worden.

  5. In het jaar 2008 dient u mijn Engelstalige teksten over de valse christelijke identiteit grondig te bestuderen, om uzelf beter te leren kennen en om geestelijk verder te groeien, tot een hoger ontwikkeld 'blank' wezen.

  6. U dient offers (yajna) te brengen en seva (onbaatzuchtige handelingen) te verrichten op momenten dat u hiertoe een kans krijgt.

  7. U moet zelf onderzoeken wie Jezus echt was en waarom hij in feite nooit een christen was. U dient zich hierbij te realiseren dat Jezus nooit en te nimmer van plan was om een moorddadig boek te doen ontstaan uit zijn beweringen en dat hij het hele Christendom zelf nooit verzonnen heeft. U zult tezijnertijd zelf tot het inzicht komen dat de hele bijbelse leer een leugen is en dat demente 'blanke' mensen dit boek zelf geschreven hebben. U zult dan zelf ontdekken dat geloven in de bijbel hetzelfde is als zelfbedrog, waarna u zelf in staat zal zijn om uw eigen bijbel te verbranden.

  8. U en honderd andere 'blanke' christelijke heteroseksuele mannen dienen tien jaar lang op handen en voeten te kruipen door tenminste tien hoofdstraten in Den Haag tijdens de jaarlijkse herdenking van Keti Koti, in verband met de afschaffing van de negerslavernij in het Nederlandse koninkrijk, op 1 juli 1863. Indien u dit niet doet dan zal deze verplichte ceremonie uitgevoerd worden door al uw mannelijke geloofsgenoten in alle voormalige koloniën, waar onze legers de macht zullen overnemen in de verre toekomst. Alle ware christenen gaan moeten boeten in naam van alle Hindoe goden, om hun verdorven karma te zuiveren en om verlost te worden. Jezus kan jullie niet verlossen, omdat Jezus pure fictie is van een oude, demente Jood, die jullie Paulus noemen. Geloof in Jezus is zuivere zelfbedrog en dat leidt tot een haatdragend vals ego. Jullie haat voor Hindoes is dus het bewijs van jullie eigen valse geloof en onderontwikkeldheid.

  9. Ik adviseer u om de Bhagavad Gita grondig te bestuderen, om zelf en uit vrije wil te ontdekken wat het verschil is tussen kennis en begoocheling. U zult na vele jaren zelf ontdekken dat de Bhagavad Gita in wezen Krishna zelf is en dat u opnieuw geboren kan worden, om een zuivere toegewijde te worden van de hele geopenbaarde kosmos, wat u al vele jaren God noemt. Ik verwijs u naar de onderstaande vers uit de Bhagavad Gita om te ontdekken wat ware kennis is.

  Bhagavad Gita :Vers 13.8-12
  Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.


  Citaat uit:
  De grote klassieken van India
  De Bhagavad-Gita zoals ze is
  Volledige uitgave.
  Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
  Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
  The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
  ISBN 90-70742-02-0 / CIP

  Hoewel u mij al vele jaren kent, is het heel waarschijnlijk dat u niet weet wie ik echt ben en wat ik doe.

  Het is mijn karmische plicht in dit leven om zuivere kennis op schrift te stellen, welke aan mij geopenbaard is door Altecrea en om al deze teksten te offeren, waarna de kennis erin hetzelfde is als 'Daan' (onbaatzuchtige daden voor Altecrea, noemt men Akarma) aan alle levende wezens. Ook mensen die de bijbel, Jezus, Maria en de heilige geest als actieve zeta-entiteiten in hun hersenen hebben, en dus de zogenaamde gelovige christenen zijn uit mijn huidige micro-schepping, hebben in het heden en in de verre toekomst het recht om te profiteren van door mij geschapen Daan op deze planeet.

  Hierbij beëindig ik mijn oorlogsverklaring aan u. Al uw teksten, daden en handelingen jegens mijn persoon zullen openbaar gemaakt worden in de toekomst.

  Altecrea zal uw duistere 'blanke' ziel redden, als u uzelf geestelijk zuivert en leert om bruine en zwarte Hindoes als mensen te beschouwen en om de Hindoe Dharm te zien als de enige eeuwige waarheid op onze hele planeet.

  Als u zwaar ziek wordt dan dient u geen koeienvlees meer te eten, anders zal u zwaarder lijden en reïncarneren als een rioolrat.

  Was getekend

  Dewanand
  Hindoe fundamentalist

  Delft
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  *** einde brief aan Richard van Dillen uit Den Haag

  ***

  serie foto's 23 leeggeschreven bic pennen uit cel

  ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved