Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Psycho oorlog tegen hindostanen en allochtonen gelanceerd 9/11 2007

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1230
Offerdatum   11 september 2007

Speciaal om de 9/11 aanval van Al Qaida in New York te herdenken na ruim zes jaar lanceer ik nu deze psycho oorlog tegen Hindoestanen en allochtonen. Het is evenwel niet de bedoeling om haat te zaaien of om enig iemand kwaad aan te doen. Nee, het is een vreedzame actie met een sattvische doelstelling.

Je kan meedoen met mijn 9/11 actie door ondervermelde brieven uit te printen en op te sturen (te mailen of te faxen) naar een organisatie of persoon die iets met Hindoestanen of allochtonen te maken heeft. Je kan de brief aan de allochtoon ook online printen en in de brievenbus gooien van elke allochtoon in je wijk. Zo help je om mijn actie tot een succes te maken. En het is allemaal legaal, dus je doet niets strafbaars. Ik heb geen kwade bedoelingen. Schrijf aub niets erbij in de tekst en zet niets verder in je envelop, maak er geen poederbrief van, want dat is niet zo leuk voor de ontvanger.

Ik moet overgaan tot deze actie, omdat ik een heilig hoger doel heb met de Germanen in Nederland. Zie hier mijn beruchte REmantra.

REmantra
Mijn ideaal is simpel:

Als ik over tienduizend jaar opnieuw reïncarneer op deze planeet, dan wil ik minstens tienduizend raszuivere Germaanse Nederlanders terugzien ergens in een poldertje of in het oude veengebied, levend en met een bordje puur Hollandse stamppot of boerenkool met wat lekkere Gelderse rookworst. En natuurlijk met een Heineken pintje erbij he. Hup Holland.

Dit is simpele Hindoe fundamentalistische logica.

My ideal is simple

If I will reincarnate again after tenthousand years on this planet, then I want to see back at least tenthousand pure-blooded Germanic Dutch, somewhere in a polder or in the old peat area, living and well, with a plate of pure Dutch hotchpotch or kale (farmer cabbage) with some sweet Gelderian smoked sausages. And of course with a Heineken pint. Go, go Holland.

This is simple Hindu fundamentalistic logics.

De brief aan de Hindoestanen

In onderstaande brief probeer ik elke Hindoestaan te motiveren om voorgoed terug te gaan naar Suriname, om het land op te bouwen en om Shri Rama ka Desh (het land van Rama) te realiseren. Als 70 procent van alle 120.000 Hindoestanen nu meteen remigreren dan komt er direct een Hindoestaanse meerderheid in Suriname en dan ontstaat er automatisch meer welvaartsgroei en komt er meer voorspoed. Hier moeten Hindostanen voor kiezen en massaal ook. Hier in Nederland sterven zij nu uit, zie de brieftekst, met offercode waction0052 in de openbare brievenrubriek van het Kritisch Podium Dewanand.

Zie link naar hele brief. Print het online en stuur het op.

 • waction0052: 2007-09-11 / Hindoestanen 9/11 actie 2007 / Remigratie verzoek aan alle Hindoestanen


 • Lijst van de geaddreseerden, per post verstuurd:
 • waction0052_address: 2007-09-11 / Hindoestanen 9/11 actie 2007 geaddresseerden / Remigratie verzoek aan alle Hindoestanen

 • De brief aan de allochtoon

  De onderstaande brief aan de allochtoon is in een persoonlijke briefstijl geschreven, in niet te moeilijk Nederlands. Help mij om het te verspreiden. Ik hoop dat iedereen hieraan zal meewerken, zodat binnen een maand 70 procent van alle allochtonen deze brief in huis zullen hebben. Werk mee aan een beter Nederland, juist door te kiezen voor het goede en niet door te haten. Met liefde voor allochtonen bereiken wij meer. De liefdeskus aan een allochtoon moet wel bitterzoet smaken.

  Verander niets in de brief aan de allochtoon in je buurt en doe ook niets extra in de enveloppe. Je kan het online printen met je browser en het precies zo, met mijn naam eronder, in de brievenbus doen van een allochtoon in je buurt.

  Zie link naar hele brief aan de allochtoon.

 • waction0053: 2007-09-11 / Allochtonen 9/11 actie 2007 / Ik ga weg uit Nederland, jij toch ook?
 • Uiteraard kan je alle twee brieven ook massaal mailen naar hindoestanen, organisaties en allochtonen. Maak er desnoods een kettingbrief van op internet of zet het op al hun forums. Ik heb niet genoeg tijd voor een massadistributie, dus help mij ermee. Vervul je burgerplicht als je van Nederland houdt en kies voor het zuivere.

  Verdere toelichting bij deze 9/11 actie
  Het is eigenlijk heel raar dat de niet-blanke landen allemaal arm en onderontwikkeld zijn en dat vele niet-westerlingen nu vluchten naar Nederland en andere rijke Westerse landen. De oorzaak van de armoede is overwegend monetair en heeft niets te maken met de natuurlijke hulpbronnen en capaciteiten van de mensen in Derde Wereldlanden. De grote boosdoener achter de monetaire armoede is de Verenigde Staten van Amerika. Dit boosaardige land houdt de hele Derde Wereld kunstmatig arm en onderontwikkeld en hierom is er een grote stroom vluchtelingen naar de Westerse wereld ontstaan. De hele wereld moet nu hiertegen strijden. Het is niet eerlijk als een enkele supermacht de hele wereld van vijf miljard gekleurde en zwarte mensen uitbuit en onderdrukt, op een lage en gewiekste manier. Hierom ben ik blij dat Al Qaida strijd voert tegen het imperialisme en de uitbuiting door Amerika. Het werk van Al Qaida zouden alle zwarten en kleurlingen voort moeten zetten.

  Al Qaida kunnen wij nu beschouwen als de kleine Robin Hood van de gekleurde en zwarte volkeren. Maar het hoeft niet te betekenen dat het met geweld moet worden gedaan. Nee, het moet met nauwe samenwerking, volgens kartelmodellen, tussen Derde Wereldlanden onderling. Alleen door samen te werken kan men de grote Satan uit Amerika op de knie dwingen.

  Hindoestaanse lafheid en zwakheid
  Hindoestanen zijn eigenlijk gewoon gevlucht uit Suriname uit angst voor de negers en zijn nu verloren in Nederland, waar men hen als bruine halfaapjes discrimineert en uitbuit. De lafheid en zwakheid van Hindoestanen is hun eigen domme schuld, want zij zijn bang voor negers en hebben de strijd opgegeven. Waar is de Hindoestaanse militie gebleven in Suriname en Nederland? Waarom strijden Hindoestanen niet met wapens tegen de negers? Er zal ooit een dag komen dat de maat vol zal zijn voor alle Hindoestanen en dan zullen zij wakker worden. Aan laffe en zwakke volkeren hebben wij niets in Nederland. Hierom moeten alle Hindoestanen maar snel oprotten naar Suriname om daar als meerderheid de macht over te nemen en zich te bewapenen tegen de veel grotere en sterkere negers.

  Hindoestanen moeten vooral niet vergeten dat al hun goden bewapend zijn en deze wapens ook echt gebruiken, om de Hindoe Dharm te bewaken. Onze Hindoe goden zijn geen lafaards. Hier dient elke Hindoe van te leren. Het Hindoeisme is een heel sterk geloof en leert elk mens om zelf te strijden voor de Hindoe Dharm en om de eigen vrouwen en kinderen te verdedigen. Ook hier moeten Hindoes van leren. Strijden is een plicht van elke Hindoeman.

  Deportatie allochtonen
  Al de allochtonen in Nederland presteren ver onder de maat in Nederland en schijnen helemaal geen ene moer uit te vreten. Dit is diep triest en een schande voor het hele integratiebeleid. Allochtonen (ook moslims) moeten meer gaan presteren in Nederland en hard werken om vooruit te komen. Pas als zij hier kunnen presteren, zijn zij rijp voor deportatie naar hun herkomstland. In principe ben ik er voorstander van om een klein landje, zoals Somalie in Afrika te pakken en te veroveren, waarna men alle allochtonen uit Nederland gewoon daarnaartoe kan deporteren, om hen zelf een welvaartsstaat op te laten bouwen, met Nederlandse kennis. Men moet dit plan onderzoeken.

  Een allochtone militie in Nederland zou dus Somalie kunnen veroveren, waarna men met wat kapitaalinvesteringen het hele land omtovert in een welvaartsstaat. Dan kunnen alle niet-westerlingen uit de hele Europese Unie lekker gaan wonen en werken in het nieuwe Somalie. Dit hele plan zou heel veel zorgkosten besparen. Ook bejaarden uit Nederland kunnen dan lekker gaan genieten in Somalie. Zo exporteert men dan zorg objecten en zorgtaken uit Nederland naar Somalie en bespaart men vele miljarden aan zorgkosten. Men moet naar mij luisteren en dit plan overwegen. Het is zeker futuristisch en hoeft niet te leiden tot buitensporig veel geweld. Alle opties om het beter te doen dan paars of linksdebielen moet men open houden en onderzoeken.

  Zelfvertrouwen
  Door te pleiten voor een remigratie van Hindoestanen en allochtonen probeer ik hen juist meer zelfvertrouwen bij te brengen. Ik vertel hen om het zelf te doen en om te geloven dat zij het zelf kunnen. Al deze kleurlingen en zwarten wachten nu op geld van blanken, terwijl zij de blanke juist de hele dag uitschelden. Dit is hypocriet. Wacht niet op subsidies van blanken, maar ga zelf werken en studeren om het beter te doen dan de blanke. Zwarten en kleurlingen moeten dit nog leren in Nederland. Zij moeten eens een eigen netwerk opbouwen van eigen ondernemers en talentvolle kleurlingen, om op hetzelfde niveau te presteren als de blanken. Dit is de grote uitdaging voor hen, zolang zij nog in Nederland wonen en werken.

  Dus:
  Niet klagen, niet janken en niet zeuren, maar doen Hindoestanen en allochtonen, en daarna oprotten naar je eigen herkomstland, want hier hoor je gewoon niet thuis.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1230 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Lijst van de brieven:
 • waction0053: 2007-09-11 / Allochtonen 9/11 actie 2007 / Ik ga weg uit Nederland, jij toch ook?
 • waction0052_address: 2007-09-11 / Hindoestanen 9/11 actie 2007 geaddresseerden / Remigratie verzoek aan alle Hindoestanen
 • waction0052: 2007-09-11 / Hindoestanen 9/11 actie 2007 / Remigratie verzoek aan alle Hindoestanen

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved