Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Blanke christelijke fundamentalist beledigt Hindoes, Jan Peter Schouten

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1226
Offerdatum   29 augustus 2007

De christelijke fundamentalist, Jan Peter Schouten, heeft Hindoes beledigt door Jezus Christus met Krishna te vergelijken. Het is heel waarschijnlijk dat deze blanke christen ondergronds samenwerkt met criminele christelijke organisaties die het vreedzame Hindoegeloof willen vernietigen en een smerige politiek hiertoe hebben ontwikkeld, door leugens te publiceren.

De activiteiten van het ondergrondse christelijke fundamentalistische netwerk van Peter Schouten zijn heel opvallend en de website Reliflex is onderdeel van het wereldwijde complot tegen Hindoes, mede ondersteund door Zionistische extremisten.

Misleiding en bedrog zijn standaard strategieën van al deze christelijke fundamentalisten om onderontwikkelde., laffe en naieve bruine en zwarte Hindoes te bekeren tot het verderfelijke christelijke geloof, dat reeds leidde tot 200 miljoen doden. Zelfs Adolf Hitler werd in de Tweede Wereldoorlog gesteund door al deze christelijke fundamentalisten om de Joden en alle gekleurde en Afro volkeren uit te moorden in blank Europa. Wij moeten nu hard optreden om de criminele daden en gedachten van al deze christelijke fundamentalisten stop te zetten, desnoods door hen een spreekverbod op te leggen en door hun duivelse boek, de bijbel, radicaal te verbieden en alle exemplaren in heel Nederland te verbranden.

In de bijbelse leer staat duidelijk vermeld dat alleen Joden het uitverkoren volk van God zijn en dat Jezus uit een raszuivere Joodse vrouw zal reïncarneren en Armageddon zal starten. Nou, kan Peter Schouten mij dit eens uitleggen? Armageddon, zoals vermeld in openbaringen, is een vreselijk bloedbad op onze planeet. Op deze dag zullen miljarden ongelovigen, Hindoes en niet-christenen uitgemoord worden door Jezus persoonlijk en dat is dus een vreselijke Holocaust. Begrijpt u nu allen waarom Peter Schouten de Hindoes ontzettend beledigd en kleineert door Jezus met Krishna te vergelijken? Hij noemt geen feiten uit de voorgeschiedenis van Jezus of Krishna, maar werkt met halve waarheden, wat duidelijk bewijst dat hij lid is van een geheime criminele christelijke organisatie die het Hindoeïsme wil lasteren en uitroeien.

Hier volgen nu enkele radicale verschillen tussen Jezus Christus en Krishna:

1. Jezus was een ondergrondse terrorist. Zie het bewijs hiervan in deze tekst op het Kritisch Podium Dewanand:

Kritiek op het Christelijk geloof.
Wat iedereen moet weten over het Christendom.
Offercode wfor1068, met Offerdatum 13 juni 2007
Zie punt 30. Jezus was een ondergrondse terrorist
url link:

 • Kritiek op het Christelijk geloof. Wat iedereen moet weten over het Christendom.

 • Krishna was een avatar en beschikte al bij de geboorte over alle 16 siddhi krachten. Hij kwam om de Dharm op aarde te herstellen en schonk de mensheid zijn heilige lied: De Bhagavad Gita, een perfect geschrift in zuiver Sanskriet, miljarden malen hoger, complexer en zuiverder dan de duivelse bijbel.

  Krishna was dus geen domme ongeletterde terrorist zoals Jezus Christus. En Jezus Christus was een doodgewoon mens, en beschikte niet over enige siddhi krachten, alle wonderen van Jezus zijn gewoon verzonnen door Paulus, die al een oude, halfdemente Jood was toen hij de bijbel componeerde en al zijn leugens erin verwoordde. De bijbel is dus absoluut niet geopenbaard door enige god of Jahweh, maar gewoon pure gelogen fictie met een duivels en satanisch karakter.

  2. Jezus Christus kon niet lezen en schrijven en heeft nooit ook maar een letter op schrift gesteld. Hij wilde zelf geen enkel nieuw geloof stichten en streed alleen voor de belangen van het raszuivere Joodse volk, derhalve was hij dus ook nog een rechts extremist van niveau 900, RE(900), zie uitleg hiervan in het classificatiemodel voor Rechts Extremisme in mijn online gepubliceerd boek : Koran, herschrijven of verbieden? Link naar dit hoofdstuk:

 • 46. Abstract classificatiemodel rechts-extremisme (PV-RE-schaal)
 • Als avatar beschikte Krishna al bij de geboorte over alle kennis van het hele universum en hoefde dus niets bij te leren. De Bhagavad Gita is geen racistisch geschrift en verklaart geen enkel mensenras hoger of als zijnde uitverkoren door een racistische godspersoon, zoals in de bijbel.

  3. Jezus Christus schreef nooit en te nimmer iets en werkte dus absoluut niet mee aan de compositie van de bijbel. Pas tachtig jaar na zijn dood werd de bijbel verzonnen door Paulus die wapens en militairen kreeg en oorlog begon te voeren om heel Europa te kerstenen. Tot de zevende eeuw was het neojodendom in Europa, dat men christendom noemde, het meest bloedige en gewelddadige geloof dat er ooit bestond op onze wereld. De eerste blanke christenen hebben een ontzaglijk bloedbad aangericht onder de vreedzame Germaanse stammen en misschien wel honderd miljoen mensen toen uitgemoord en verkracht. De hond, en christelijke fundamentalist Jan Peter Schouten zou dit alles toch moeten vermelden in zijn relaas en valse vergelijking?

  In naam van Jezus Christus zijn er honderden miljoenen mensen uitgemoord, verkracht en tot slaaf gemaakt. Dit is nog nooit gedaan in naam van Krishna, dus elke vergelijking is een grove belediging voor Hindoes en Jan Peter Schouten is hierom een verraderlijke vijand van de Hindoes.

  Deze smerige streek van Jan Peter Schouten is gewoon laag en vreselijk. Het is heel jammer dat onderontwikkelde en ongeletterde Hindoes zo naïef zijn om respect te tonen voor zulke lage laffe christelijke honden uit achterlijk en bekrompen Nederland. De bruine en zwarte Hindoes moeten echt snel meer zelfrespect en gevoel van eigenwaarde krijgen en hard afrekenen met het gezeik van de lage blanke christenen, die nu het zuivere Hindoeïsme afbreken en vervuilen. Oog om oog, tand om tand moet de nieuwe mantra worden in heel India en in de hele Hindoewereld tegen verraderlijke blanke christelijke heteroseksuele fundamentalisten.

  Het hele christendom uit ons heden is gewoonweg de allergrootste leugen uit de geschiedenis, want Jezus Christus wilde het zelf nooit stichten en is dus totaal misbruikt en verkracht door neojoden, die een bloedbad hebben aangericht in Europa, Azië, Amerika, Australië en India gedurende tweeduizend jaar. Waar zijn wij toch mee bezig? De hele Protestantse gemeente te Bloemendaal/Overveen waar Peter Jan Schouten aan verbonden is zou men moeten verbieden, omdat zij wellicht samenwerken met ondergrondse criminele christelijke organisaties en het Hindoeïsme willen vernietigen met leugens en halve waarheden.

  Jan Peter Schouten is een grote leugenaar en niemand moet derhalve enig werk van hem lezen, vooral niet in India. Ik zal de Indiase regering verzoeken om hem op de lijst van verdachte terroristen te zetten en hem levenslang de toegang tot India te ontzeggen, samen met zijn hele kliek van leugenaars en oplichters.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1226 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  Bijlage 1, tekst publicatie van deze blanke christelijke fundamentalist

  Christus en Krishna
  door Jan Peter Schouten


  De merkwaardigste kerstkaart die ik ooit heb gekregen, was afkomstig van een aanhanger van de Hare Krisjnabeweging. De felicitatie van een hindoe bij het geboortefeest van Jezus… Tussen de vele klassieke afbeeldingen van het kind in de kribbe viel de kaart in eerste instantie niet eens zo op. Centraal een stralende baby, op de arm gehouden, met daarvoor een knielende koning en als decor een stal, waarachter zich een oosters landschap ontvouwt. Maar dan springen opeens de verschillen in het oog. Het kindje wordt niet vastgehouden door de moeder maar door een man; er is een tweede baby op de achtergrond te zien; en die pasgeborene in het centrum is wel een beetje blauw. Het is dan ook niet Jezus maar Krishna, afgebeeld met zijn broertje Balarama, op het moment dat een wijze astroloog aan pleegvader Nanda de namen van de kinderen uitlegt.

  De kaart was een mooie illustratie van de opmerkelijke overeenkomsten die in de geboorteverhalen van Jezus en Krishna te vinden zijn. Het begin van het leven tussen de herders, of het nu Indiase koeienherders of Palestijnse schapenherders zijn. De ontsnapping aan de levensbedreigende vervolging door een boze koning, waar andere kinderen het slachtoffer van worden. Maar vooral: de mensen bij de stal die in zo'n klein kind iets van Gods aanwezigheid herkennen en daar hoop en verwachting uit te putten.

  Dat delen hindoes en christenen dan in ieder geval: het geloof dat God aanwezig wil zijn te midden van de mensen. En dat er in de geschiedenis een gestalte is die dat met heel zijn bestaan, vanaf zijn geboorte al, uitdrukt. Het effect van een dergelijke presentie van God op aarde kan natuurlijk ook niet anders zijn dan dat de machten van het kwaad terugdeinzen. Zoiets herkennen hindoes en christenen zonder moeite in elkaars verhalen.

  Geen wonder, dat menig hindoe Jezus ziet als net zo'n goddelijke neerdaling als Krishna. En niet verwonderlijk, dat menig christen in India elementen uit de verhalen van Krishna gebruikt om de betekenis van Jezus te verhelderen. Is er dan soms geen verschil? Natuurlijk wel. Krishna als de fluitspelende danser en minnaar bevindt zich toch echt in een andere wereld dan Jezus als de lijdende aan het kruis. En de volgelingen van Jezus worden op een andere manier geraakt door zijn levensgang dan degenen die aan Krishna zijn toegewijd door diens goddelijke spel.

  Gelukkig maar dat die verschillen er zijn. Dan hebben we elkaar nog eens iets te vertellen. En zouden verhalen en vroomheid van anderen onze eigen geloofswereld ook niet kunnen verrijken? Is die levensvreugde van de dansende Krishna vreemd voor christenen? Misschien, maar Jezus vergeleek zijn eigen optreden wel met het fluitspelen en dansen van de kinderen op het plein (Mt. 11,17). En Christus die de zonde draagt, een onmogelijke voorstelling voor hindoes? Misschien, maar volgens het bekende woord in de Bhagavad Gita komt Krishna nu juist om het kwaad te bestrijden en een nieuw begin te maken met gerechtigheid. Het is zeker allemaal niet hetzelfde. Maar wat mensen zo inspireert, is de moeite waard om te delen.

  Jan Peter Schouten is theoloog en publicist. Hij is als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente te Bloemendaal/Overveen. Hij is auteur van 'Jezus als goeroe. Het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India' (Uitg. Damon, 2007).

  Bron website Reliflex

 • Directe link hele geciteerde tekst: http://www.reliflex.nl/article.aspx?ArticleId=312
 • http://www.reliflex.nl
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Hindoeisme
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved