Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Hindulife misbruikt subsidies (klacht deel 4)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1225
Offerdatum   dinsdag 28 augustus 2007

..Kortgeding Epage = 1.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Onderwerp: Hindulife misbruikt subsidies (klacht deel 4)


  Aan: Bedrijfsfonds voor de Pers
  T.a.v. weledelgeleerde heer Rik van Dijk, directeur
  Prinsessegracht 19
  2514 AP Den Haag
  TEL: 070 - 361 7111
  FAX: 070 - 361 7108
  Email: info@bedrijfsfondspers.nl

  Onderwerp: Hindulife misbruikt subsidies (klacht deel 4)

  Delft, dinsdag 28 augustus 2007

  Geachte dames/ heren, de heer Rik van Dijk,


  Hierbij dien ik een klacht in tegen uw cliënt stichting Hindulife, als aanvulling op mijn eerdere klachten.

  Mevrouw Sunaina S. (wenst haar hele naam niet aan u bekend te maken) informeerde mij dat de unieke bezoekersaantallen op de website van Hindulife (www.hindulife.nl) zwaar tegenvallen. Vroeger bezochten gemiddeld 450 mensen hun website. Het is onduidelijk en onmeetbaar om exact vast te stellen hoeveel procent hiervan hindostaans is, want er is geen etnische registratie op internet bij de providers.

  Stichting Hindulife beweerde dat zij dagelijks duizenden bezoekers krijgen, wat dus helemaal gelogen is. U dient dit nader te onderzoeken. Opvallend is dat er vrij weinig tot geen enkele reacties geplaatst worden als commentaar op hun internet publicaties, wat aangeeft dat er inderdaad heel weinig bezoekers zijn.

  Mevrouw Sunaina S informeerde mij tevens dat de heer Soeniel Sewnarain van stichting Hindulife een groot deel van de door u verstrekte subsidies heeft gebruikt om Indiase films te vertonen in bioscoop zalen van Palthe. Dit geld van de subsidies is doorgesluisd naar zijn BV's. Deze handelswijze is in strijd met de regels voor subsidies van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Derhalve dient u dit te onderzoeken en stappen te ondernemen bij overtredingen en frauduleuze handelingen.

  Ook uw cliënt Indianfeelings schijnt heel lage bezoekersaantallen te hebben. Op hun hoogtepunt hadden zij rond de 400 tot 500 bezoekers op hun ezine en dat is nu waarschijnlijk vele malen lager. Ook deze cliënt dient u grondig door te lichten, omdat het bijna geldverspilling is om twee hindostaanse ezines te subsidiëren met forse geldsommen, terwijl er nauwelijks 120.000 echte hindostanen in Nederland wonen. Totaal geïntegreerde en (genetisch en cultureel) geassimileerde Hindostanen dient u niet meer te zien als etnische hindostanen. Hierom zijn er geen 200.000 hindostanen in Nederland, maar aanzienlijk minder. Ook het aantal gelovige Hindoes van etnische hindostaanse afkomst is fors lager dan algemeen wordt beweerd. Het grootste deel van de hindostanen is helemaal niet hindoeïstisch, qua geloof en levenswijze en hierom schat ik hun aantal op hoogstens 40.000, wat aanzienlijk minder is dan het racistische en discriminerende Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verkondigt. Ook hiermee dient u rekening mee te houden bij het verstrekken van riante subsidies aan hindostaanse organisaties.

  Mevrouw Sunaina S. snapt niet waarom u toelaat dat stichting Hindulife en Indianfeelings frauderen met belastinggeld en verzoekt u om maatregelen te nemen.

  Gelieve deze klacht ook mee te nemen in uw aankomende vergaderingen.

  De eerder ingediende klachten, welke openbaar zijn gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand, vermeld ik even nog hieronder:


 • Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
 • Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
 • Deel 3 klacht hindulife in deze file:

 • Hindulife licht domme, achterlijke hindoestanen op (klacht deel 3)
 • Uit vele reacties blijkt dat men het in het algemeen mee eens is dat stichting Hindulife onterecht forse sommen geld ontvangt als subsidie van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Gezien het feit dat Hindulife de vrijheid van meningsuiting niet respecteert en talentvolle (lagere kaste) schrijvers en denkers uit de Hindostaanse gemeenschap discrimineert en doodzwijgt, kan gesteld worden dat dit mediaorgaan de hindostanen als etnische groep niet vertegenwoordigt en haar belangen niet voldoende behartigd. Nieuws uit India en Suriname kan op internet en in de reguliere media in ruime mate verkregen worden en hierom is Hindulife hiervoor overbodig.

  Het feit dat Hindulife nauwelijks binnenlands nieuws verzorgt over Nederland en Europa toont aan dat zij ongeschikt is om etnische Hindostanen voor te lichten en niet voldoende presteert om in aanmerking te komen voor hoge subsidies.

  Ik verzoek u om al mijn klachten grondig te onderzoeken en over te gaan tot maatregelen, zoals het stopzetten en terugvorderen van verstrekte subsidies aan Stichting Hindulife en Indianfeelings, indien feiten hiertoe aanleiding geven, na inwinnen van meer expertise bij derden en media experts.

  Overigens kreeg ik informatie over het racistische wervingsbeleid van Hindulife. Stichting Hindulife (eigenlijk alleen heer Soeniel Sewnarain) heeft een oproep gedaan bij diverse castingbureaus om Hindoestaanse acteurs te vinden voor de eerste Nederlandse Bhojpuri (Indiaas district, oorsprong Surinaamse Hindostanen en verwant dialect Sarnami). Deze film gaat tien dagen opgenomen worden in Nederland en India en uiteindelijk vertoond worden in de filmzalen van Pathe. Dit is in strijd met vele statutaire bepalingen van subsidieverstrekkers. Al de honderdduizenden euro's voor deze nutteloze Indiase film in een vreemde taal komen van de Nederlandse overheid, wat totale geldverspilling is en gewoon te gek is. Hier moet iets tegen gedaan worden, want Hindulife misbruikt nu subsidies om nutteloze films in een vreemde taal te maken, met een heel lage kwaliteit.

  Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben,
  Verblijf ik,

  Met vriendelijke groet,

  w.g.

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ***

  ..Kortgeding Epage = 1.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved