Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Collectieve zelfmoord Hindoestanen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1271
Offerdatum   7 februari 2009

De oude tijd dat Hindoes trots, moedig, dapper en eerbaar waren, is zo te zien al een paar duizend jaar voorbij. Nu zijn Hindoes een laf, zwak, bang en gedegenereerd volk geworden, met weinig hoop voor de toekomst. Het hele Hindoeïsme is na nauwelijks veertig jaar verblijf in Nederland al bijna uitgestorven. Lees meer hieronder over de roemloze collectieve zelfmoord van Hindoestanen in Nederland en Suriname.

Als een Hindoestaan zelfmoord pleegt, dan volgt er een weekje van crematie en rouw, maar daarna is alles vergeten door de hele familie. Hindoestanen schijnen niets te leren uit hun fouten en zijn hierom net een soort halfapen, zonder geheugen en een historisch bewustzijn. Precies zo leven en denken apen en daarom kunnen zij het bos niet redden. Hier in Nederland is het alom bekend dat het zelfmoordcijfer van Hindoestanen de hoogste is van het land. Maar helaas, Hindostanen vinden dat niet erg en maken zich er helemaal niet druk om. Al de honderden Hindoe organisaties vreten alleen subsidiegeld en frauderen erop los, om hun bestuur te verrijken. Men zou hen geen cent meer moeten geven en hen gewoon het land uit moeten trappen.

De lafheid van Hindoestanen is nu hun grote ondergang. Er is geen daadkracht meer binnen de hele Hindoestaanse gemeenschap. Er is totale versnippering en alle kaste organisaties doen maar wat en werken elkaar allemaal tegen. Zo sterft de hele Hindoecultuur totaal uit over tien jaar. Het Hindoestaanse volk kan zelf niets doen en durft, uit angst, geen kritiek te leveren op al die grote Hindoe organisaties, want het kan hun ook niet veel schelen wat er met hun eigen mensen gebeurd. Dus Hindostanen geven niets meer om elkaar en zijn helemaal geen Hindoes meer. Ik zie overal koelienisten en HONDoestanen. De hele Hindoe Dharm is vergeten en begraven.

Het HONDoeisme
De grote meerderheid van de Hindoestanen weet praktisch niets meer over hun geloof, maar zij noemen zich wel HONDoes, als zij met blanken omgaan, als valse trots. Maar het echte Hindoeïsme is allang dood hier in Nederland, nu is slechts het HONDoeïsme over en dat is erger dan het koelienisme. Een HONDoeïst gelooft in doksa (eend), daroe (alcohol), daal (soort erwtensoep), dansie (dansen), doelihin (bruid) en diabetes (hindoestaanse volksziekte nummer een), dus dit is het nieuwste ZES-D geloof van HONDoestanen. Geloof het of niet, het is de harde waarheid.

Bewijzen collectieve zelfmoord Hindoestanen
Slechts een uitstervende minderheid van de Hindoestanen weet nog iets over de geschiedenis van India en het Hindoeïsme van vroeger. Maar zij leren hier niets over aan hun kinderen en weten slechts heel weinig. Dit is een van de bewijzen van de collectieve zelfmoord van Hindoestanen in Nederland, na slechts veertig jaar assimilatie en uitroeiing. Een ander bewijs is de vreselijke zelfhaat bij Hindoestanen. Zij haten niet alleen zichzelf, maar ook elkaar. En hier is heel weinig tegen te doen, want halfapen kan je niets leren.

Er is nu een hele radicaliseringgolf gaande in Nederland en de rest van Europa. En ook Hindoestanen zijn geradicaliseerd, maar op een heel domme, zieke manier. Juist de zelfhaat is nu radicaler geworden bij Hindoestanen en zij hebben hierom collectief allang zelfmoord gepleegd. In praktisch alle Hindoestaanse gezinnen zijn er grote problemen, omdat men zichzelf haat en veracht. Zij willen dit zelf en weten vaak niets beters te verzinnen.

De blanke goden van HONDoestanen

In alle mandirs (Hindoe tempels) zie je beelden van blanke goden. Dit is raar. Vereren de HONDoestanen de blanke als afgod? Zelf zijn zij een bruin en zwart ras en toch vereren zij blanke goden. Dit is toch gewoon stom en aapachtig. Een bruingekleurd ras moet bruingekleurde godenbeelden hebben in haar tempels. De blanke als afgod zien is gewoon dom en achterlijk. Zo roei je jezelf uit en pleeg je collectief zelfmoord. Misschien moeten alle mandirs hier snel iets aan doen. Spuit alle godenbeelden dus snel bruin, zou ik zeggen.

Fatalisme HONDoes

De meeste HONDoestanen geloven in het fatalisme. Dit is geen Hindoeïsme en nog minder een Vedische gedachtegang. Fatalistische HONDoes zeggen tegen een zelfmoordenaar:

'Het is je karma, pleeg maar zelfmoord, rot op en ga dood'

Zo gaan HONDoes in werkelijkheid met elkaar om en hierom is het zelfmoordcijfer bij HONDoestanen zo hoog. Zelf geloven zij dat er niets aan te doen is als iemand zelfmoord wil plegen, want het is allemaal karmisch bepaald en stond al vast bij de geboorte van zo iemand. Je wil is dus je karma, volgens HONDoes en dat is dus het nieuwe HONDoeïsme van Hindoestanen. Ziehier, hoe dom al die koelienisten zijn geworden en hoe laf en zwak zij leven en denken. Geen wonder dus, dat zij allang collectief zelfmoord hebben gepleegd.

HONDoestanen geven niets om elkaar

Als een Hindoestaan in de problemen zit dan wordt hsij verstoten door de hele familie en als een hond weggejaagd, met de mededeling dat het hsijn karma is en dat hsij maar zelfmoord moet plegen. Zo gaan HONDoestanen in werkelijkheid met elkaar om. HONDoes geven echt niets om elkaar en leven als ratten en halfapen. In plaats van samen te werken en een eenheid te vormen, maken zij elkaar als ratten af en dat is echt collectieve zelfmoord. Net als apen en ratten in het riool. Ook hier wil geen enkele HONDoe organisatie iets aan doen. Ja, wat kan ik dan in mijn eentje doen ertegen? Praktisch niets, want het is ook nog taboe om er iets over te publiceren. HONDoestanen lezen immers ook niet, want een boek kan niet gegeten worden en heeft daarom geen waarde, volgens het geloof van de HONDoeïsten.

HONDoemeisjes houden uitnaaiwedstrijden na mandirdiensten

Het echte bewijs dat de hele Hindoestaanse gemeenschap allang collectief zelfmoord heeft gepleegd, is het nieuwe revolutionaire geloof van de meerderheid van de HONDoemeisjes in Nederland. Een HONDoemeisje gelooft niet meer in de Hindoecultuur en heeft de Hindoe Dharm allang doodverklaard en door het toilet gespoeld. HONDoemeisje van onze tijd zijn modern en geloven alleen in de lange, witte penis van de Goddelijke, lange blanke mannen. Sommige HONDoemeisjes gaan nog wel naar de mandirs, maar daar bidden zij tot Shiva om vaker een orgasme te krijgen en om meer te genieten van seks met grootgeschapen blanken. Of zij laten hun nieuwe witte Hollandse dildo zegenen door de pandit in de mandir, als de oude versleten zijn. Veel HONDoemeisjes houden na hun mandirdienst, op vrijdag in bijvoorbeeld de Ram mandir, een grote gang bang met een hele groep blanke mannen, om te genieten van hun nieuwe HONDoegeloof en om gezegend te worden door Shiva met meervoudige orgasmen.

De meeste HONDoemeisjes haten hun eigen zwakke, laffe, bange en kleine Hindoestaanse mannen en fantaseren alleen over grootgeschapen blanken, die hun in groepen uitnaaien, om zo hun koelie genen helemaal uit te roeien. Dit zijn dingen die echt gebeuren in de praktijk, want ik heb het zelf gehoord, tijdens informele gesprekken met insiders. Ook dit is een van de bewijzen dat Hindoestanen feitelijk een uitstervende etnische minderheid zijn in Nederland en allang geleden collectief zelfmoord hebben gepleegd. En zij geloven dat het hun karma is om dat te doen, dus er is niets meer tegen te doen.

Wil je de Hindoestaanse gemeenschap redden van uitroeiing, massa verkrachting, vergassing en collectieve zelfmoord? Wil je er echt wat aan doen?

Zeg je ja, ok, werk dan mee aan de oprichting en proclamatie van Shri Rama ka Desh, de unie van de drie Guyana's, een Hindoemeerderheidsstaat in Zuid Amerika, en mail mij. Strijd zo tegen het radicale blanke neonazisme en tegen de Hollandse apartheid en redt je Hindoeras van de dood.

Disclaimer Dewanand
Deze tekst met offercode wfor1271 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

***

Relevante interne links:
 1. Geert Wilders wil alle Hindostanen vergassen
 2. Hindoestanen zijn de nieuwe Joden
 3. Zelfmoord Hindostanen sterk toegenomen, een brede analyse
 4. Arya Dewaker maakt zelfdoding onder hindostanen bespreekbaar
  uit de ware tijd 02-2005
 5. Preventie van zelfdoding in de eigen omgeving
  Drs. S. Harinandan Singh, Ayruveda Therapie Centrum
 6. Ramlal en Ramsahai: de zielige kankerjoden van de Haagsche Hogeschool
 7. Betoog 135 jaar immigratie Hindoestanen uit Suriname
 8. Reportage lezing 'Sarnami stiefkind van Hindostanen',
  door Motilall Marhe d.d. 20 april 2008
 9. Laffe, zwakke en halfaapachtige Hindostanen hebben Sarnami zelf vermoord, huilen is te laat, bleh bleh

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved