Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Peter Ramlal en Ram Ramsahai:
de zielige kankerjoden van de Haagsche Hogeschool


Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1253
Offerdatum   15 mei 2008

Inhoud
1. De Haagsche Hogeschool discrimineert Hindoestaanse docenten
2. Wat een probleem, arme Hindoestanen
3. Discriminatie heeft voordelen
4. Leren van discriminatie
5. Racisme van Hindoestanen
6. Hou Holland maar blank
7. Hindoestanen zijn landverraders in Nederland
8. Blanken hebben het volste recht om te discrimineren
9. Hindoestanen zijn vluchtelingen
10. Meer discriminatie van Hindoestanen is juist goed
11. Toekomst Hindoestanen is hard, bitter, hatelijk en vol bloed in Europese Unie


Onlangs werd bekend dat twee Hindoestanen gediscrimineerd werden op de Haagsche Hogeschool en in het gelijk gesteld werden door de Commissie Gelijke Behandeling. De grote vraag is of het terecht is dat men discriminatie van Hindoestanen laat onderzoeken door de antidiscriminatie bureaus, omdat Hindoestanen immers zelf ook allemaal grote racisten zijn.

Hier een publicatie erover uit de website van Omroep Hindoe Media.

(begin citaat)

1. De Haagsche Hogeschool discrimineert Hindoestaanse docenten


Twee docenten aan de Haagse Hogeschool Peter Ramlal en Ram Ramsahai voelden zich gediscrimineerd op basis van hun afkomst door de schoolleiding en collega's en dienden een klacht in. Zij werden door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in het gelijk gesteld. Zij mogen zelf niet in de media treden, maar laten zich hierin vertegenwoordigen door onder andere de heer Badal.

Aanleiding was dat een aantal autochtone collega's racistische en discriminerende uitspraken hebben gedaan tijdens vergaderingen en in de wandelgangen. Dit heeft zich jarenlang voorgedaan. De heer Ramsahai heeft deze kwestie bij de directie van de studierichting aangekaart, maar deze wist niet hoe zij ermee om moest gaan en heeft het laten liggen. Toen de druk groter werd is een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Ramsahai werd ook toen in het gelijk gesteld.

Conclusie is dat het management te weinig heeft gedaan om Ramsahai te beschermen. Ondertussen deed bij een andere studierichting een soortelijke situatie zich voor bij de heer Ramlal Men kan zich niet voorstellen dat dit soort discriminatie zich in deze tijd nog voordoet. De heer Badal heeft wel de indruk dat het niets incidenteel is.

(einde citaat)

Bron: Omroep Hindoe Media Groep (OHM)
Publicatiedatum: 12 mei 2008

Deeplink naar deze publicatie met audio interview online:

 • http://www.ohmnet.nl/actueel.aspx?lIntEntityId=284
 • 2. Wat een probleem, arme Hindoestanen

  Deze hele discriminatie kwestie bij de Haagsche Hogeschool is mij niet onbekend, omdat iemand mij hierover vertelde bij een lezing. Wat zijn Hindoestanen toch zielig en wat moeten zij eraan doen? Hindoestanen mogen wel blij zijn dat er in Nederland luxueuze anti discriminatiebureaus bestaan, want in India en Suriname ontbreken al deze voorzieningen. De Nederlandse belastingbetalers zijn echter niet blij om al deze onderzoeksbureaus die miljoenen aan subsidies ontvangen en gewoon nutteloos papierwerk verrichten, zonder enig resultaat.

  Zijn Peter Ramlal en Ram Ramsahai de nieuwe Joden van Nederland?

  Vlak voor de Tweede Wereldoorlog nam de discriminatie van Joden ontzettend toe in nazi Duitsland, tot er echte vergassingskampen werden gebouwd met alle voorzieningen. Ditzelfde haatproces in alle lagen van de blanke bevolking is nu ook waarneembaar in heel Nederland. En men discrimineert nu de meest succesvolle groep allochtonen het hardst, omdat die de banen van blanken afpikken en een hoog salaris ontvangen. Het is gewoon pure jaloezie en haat van de kant van de blanken. Hierom kunnen Peter Ramlal en Ram Ramsahai beschouwd worden als de nieuwe kankerjoden van nazi Nederland. En de grote vraag is of men hier iets tegen kan doen. Zelfs de CGB beschikt niet over rechtsmiddelen om iets zinnigs tegen discriminatie te doen.


  3. Discriminatie heeft voordelen

  Lees eens mijn teksten (twee delen) over discriminatie uit mijn online boek.
  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 19 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  SECTIE: 1.0. Heilige spam van Dewanand

 • 1.11. Deel 1: Discriminatie heeft voordelen
 • 1.12. Deel 2: Discriminatie heeft voordelen
 • Dit boek is nu ook gedrukt verkrijgbaar, zie kooplink:

 • (boek) "Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2"
  Analyse van het uitsterven van het blanke Nederlandse volk in de verstikkende multikul, vanuit Dewanistisch perspectief. Paperback Royal 631 pag. 28,97 euro, rubriek: geschiedenis en politiek


 • 4. Leren van discriminatie

  Discriminatie is iets waar je alleen uit kan leren. Het is onmogelijk om er iets tegen te doen, omdat de oorzaak ervan ligt bij de aangeboren intelligentie van mensen en deze kan moeilijk verminderd worden. Discriminatie is iets menselijks en komt overal ter wereld voor. En wist je dat Hindoes juist degenen zijn die het meest racistisch denken en vooral elkaar meedogenloos discrimineren, als het gaat om Hindoes van lagere kasten. Dus Peter Ramlal en Ram Ramsahai krijgen nu een koekje van eigen deeg en snappen niet dat zij het dik verdienen om gediscrimineerd te worden, op een school met een blanke meerderheid. Wat doen deze twee Hindoes immers in een blank land? Is het niet beter dat zij oprotten naar hun jungle in Suriname of India, want daar kunnen zij beter werk verrichten, voor de opbouw en om de welvaart daar te verhogen. Waarom parasiteren deze twee hooggeleerden Hindoes hier in Nederland?

  5. Racisme van Hindoestanen

  Lees eens mijn tekst over het racisme van Hindoestanen en oordeel zelf of het niet heel goed is om hen harder te discrimineren, want ja, zij zijn de schuldigen en niet de arme blanken, die geen raad meer weten met de invasie van kleurlingen, zwarten, moslims, negers en overige niet-blanken in hun eens zo mooie blanke land.

  Link

 • Racisme van Hindoestanen. Schandalig
 • Immers, doordat Hindoestanen zelf grote racisten zijn, hebben zij eigenlijk geen rechten om te klagen als men hen eens even hard terug discrimineert. En ja, wat doen Hindoestanen toch in Nederland, waarom rotten zij niet op naar Suriname?

  6. Hou Holland maar blank

  Geert Wilders en Rita Verdonk zeggen het niet luidop, maar diep in hun onderbuik willen zij Nederland gewoon weer mooi blank maken. De Rita Verdonk mantra:

  'Trots op Nederland'

  moet je eigenlijk met een kwart oog lezen en dan lees je
  'Trots op blank Nederland'.
  Dit is dezelfde kreet als die van profeet Hans Janmaat (VZMH), die jarenlang schreeuwde:

  'Eigen volk eerst'
  (lees: Eigen blank volk eerst)

  Nu, na ruim 40 jaar multikul gepamper zijn de blanke Nederlanders een stuk wijzer geworden en hebben ontdekt dat al die buitenlanders helemaal geen lieve, zoet sappige gekleurde koekjes zijn. De blanken hebben er gewoon spijt van dat zij hun land en maagdelijke blanke vrouwen hebben verkocht aan de buitenlanders, die zich nu immers als gevaarlijke Trojaanse paarden ontpoppen en openlijk streven naar de vernietiging van Nederland. En weet je wie de grote likkers zijn van deze Trojaanse paarden? Jawel, de Hindoestanen.

  7. Hindoestanen zijn landverraders in Nederland

  De hooggeleerde heren Peter Ramlal en Ram Ramsahai hebben heel waarschijnlijk het racisme tegen hen zelf uitgelokt, door zelf heel racistisch en discriminerend te zijn, tegen hen blanke collega's. Immers, binnen de Hindoegemeenschap in Den Haag komen er heel veel Hindoe extremisten voor en veel Hindoestanen sympathiseren met hen. Een goed voorbeeld van een extreme Hindoe organisatie bij de Haagsche Hogeschool is het Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN), die ondergrondse banden heeft met radicale Hindoeorganisaties in Nederland en India. Het hele magazine van hsfn zit vol met Hindoe propaganda teksten en zij promoten het Hindoe nationalisme. Ook willen de Hindoestanen van Hsfn gewoon een Hindoestaat maken van Den Haag. Niet-hindoestanen mogen eigenlijk geen lid worden van hsfn en worden er informeel buiten gehouden, wat de polarisering juist versterkt op de Haagsche Hogeschool.

  Het zou best zo kunnen zijn dat de heren Peter Ramlal en Ram Ramsahai nauwe banden onderhielden met de Hsfn, wat hen collega's aardig irriteerde. Kortom er is al jarenlang een racistische sfeer op de campus van de Haagsche Hogeschool, vooral door de opkomst van radicale Hindoestudenten organisaties, zoals Hsfn. En als je zelf een discriminerende en afwijzende houding aanneemt, dan moet je niet klagen dat blanken jou terug gaan discrimineren. Uitlokking van discriminatie moet gewoon niet bestraft worden.

  8. Blanken hebben het volste recht om te discrimineren

  Hier in Nederland woonden er allereerst blanken en die hebben nu de oudste woonrechten. Een nationaal voorkeursbeleid voor blanke Nederlanders is eigenlijk veel beter voor de eenheid en de economische groei. Het recht om te discrimineren is eigenlijk het alleroudste volksrecht, van stammen die in een gebied wonen. Ook het eigendomsrecht was vroeger een oud volksrecht en men verkocht nooit land aan vreemdelingen. In het belang van de economische groei en de eenheid zou men blanken meer rechten moeten geven op hun eigen grondgebied. Men zou blanken zelfs het recht moeten geven om openlijk te discrimineren, want zo voorkomt men niet-productieve of luie figuren binnen een organisatie, die winst moet maken om te overleven. Men zou elke organisatie eventueel het recht moeten geven om via een intern referendum een sollicitant of een lid gewoon af te wijzen of eruit te gooien. Zo kan ondermijning van zuiver blanke organisaties voorkomen worden en op deze manier ontstaat er echte democratie, want het oervolk moet immers alle macht hebben en vreemdelingen moeten maar hun bek houden of oprotten.

  Nu, na ruim 40 jaar kanker multikul heeft de Nederlandse maatschappij zich ontwikkeld tot een verbitterde kastenmaatschappij. Maar niet alleen de blanken discrimineren, nee, ook de vele allochtonen kasten discrimineren en denken zelf uiterst racistisch. Als onderzoeker kan ik dit niet ontkennen, want ik ken de allochtone kasten heel goed. Er is nu geen enkele weg terug en het kan alleen maar erger worden, omdat de economie verder zal verslechteren. Ik zou alle allochtonen hierom toch willen adviseren om hen heil elders, of in hen herkomstland, te zoeken, want zij zullen immers altijd verliezen van de sterkere en agressieve blanke volksmassa. De grootste verliezers zijn de Hindoestanen, want bijna 60 procent van alle Hindoemeisjes is al openbare uitnaaislet in Nederland en de hele Hindoe cultuur en Hindoe Dharm zijn al helemaal weggevaagd. Maar ja, Hindoestanen zijn laf, verdeeld en zwak en zoeken hen problemen allemaal zelf. En het is een leugen dat Hindoestanen succesvol zijn, want extreem materialisme en darwinisme is geen sleutel tot succes, maar juist de ondergang van een ras. Hindoestaanse eenheid is gewoonweg een totaal verloren zaak, want Hindoestanen hebben een rattenmentaliteit en geloven nog in feodale kasten. Onderling zijn Hindoestanen net als bruine rioolratten en kunnen hierom geen eenheid vormen. Zelfuitroeiing is de grootste ziekte van Hindoestanen, in alle landen ter wereld.


  9. Hindoestanen zijn vluchtelingen

  Het grootste deel van de Hindoestanen in Nederland is uit Suriname gevlucht naar Nederland, uit angst voor de negers. Momenteel is de kloof tussen Hindoestanen en negers in Nederland heel erg groot. Er is totaal geen samenwerking en er zijn zelfs geen informele onderlinge banden. Hindoestanen moeten helemaal niets van negers en gaan liever om met hogere kaste blanken.

  Vluchtelingen, zoals de Hindoestanen hebben helemaal geen identiteit meer en vluchten vaak in een bekrompen geloofsidentiteit, als zij bedreigd worden in hen nieuwe thuisland. Ditzelfde gebeurt nu ook met de vele islamitische vluchtelingen in Nederland. Ook Hindoestanen zijn allemaal gevlucht in hun geloof. De grote vraag is nu of deze twee Hindoestaanse docenten ook bekend staan als radicale Hindoes en of zij misschien ook informele kontakten onderhouden met extreme organisaties van hun rasgenoten. Veel hoogopgeleide Hindoestanen zijn behoorlijke extremisten en voelen vaak een vreselijke haat voor blanken en negers. Deze twee docenten zouden eens toch in de openbaarheid moeten treden en zelf moeten vertellen of zij sympathiseren met extreme Hindoeorganisaties, die zelf heel racistisch zijn.

  10. Meer discriminatie van Hindoestanen is juist goed

  Het beloofde land van alle Hindoestanen in Nederland is Shri Rama Ka Desh. Zie de uitleg in mijn boek:

 • (boek) "Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Desi Delano Bouterse"
  Betoog over toekomst van Suriname en de naweeen van de Bouta coup. Paperback Royal, 290 pag. 22,15 euro, rubriek: geschiedenis en politiek
 • Of lees het eens gratis online

 • (online link boek) 'Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Delano Desi Bouterse'
  A4 pages= 123 / Words= 48.771 / Epages= 63
 • In principe vind ik als Hindoe fundamentalist dat Hindoestanen gewoon niet thuis horen in Nederland en allemaal binnen tien jaar op moeten rotten naar hen beloofde land, desnoods met wat stokslagen of desnoods via meer discriminatie. Ook is de hele toekomst van de Nederlandse multikul verdoemd, want alles zal hier mis gaan; er komt armoede, meer extremisme, meer racisme, opkomst neonazisme, meer vreemdelingenhaat en openlijk geweld tegen alle buitenlanders, met medewerking van de politie. Dus Hindoestanen mogen dubbel uitkijken.

  Reeds nu al worden vele Hindoestaanse meisjes verleid, privé verkracht en jarenlang misbruikt als bruine, hoerige seksslavinnen, door blanken, negers en moslims. In de toekomst komt er oorlog in heel Europa tegen de moslimmeerderheid in alle grote steden. Denk eens aan de Franse rellen in de binnensteden, zo'n drie jaar geleden, toen tienduizenden moslims amok maakten. Hier kan niemand meer wat aan doen in een democratische rechtsstaat. Maar, wat zullen de buitenlanders doen als een psycho kloon van Adolf Hitler in de nabije toekomst de macht veroverd in heel Europa en hier high tech vergassingsinstallaties bouwt?

  Immers er geldt eeuwig deze oeroude historische wet:

  De geschiedenis is verdoemd om zich te herhalen.

  Dus hooggeleerde heren Peter Ramlal en Ram Ramsahai wacht niet langer, en remigreer naar Shri Rama ka Desh. Jullie kennis en deskundigheid kan beter gebruikt worden in het beloofde land van de Hindoestanen. Vergeet niet dat men jullie beiden nu eruit gaat trappen bij alle blanke organisaties in heel Nederland en dat jullie toekomst hier verdoemd is. Kijk uit voor gewelddadige wraakacties door jullie blanke vijanden, die makkelijk voor enkele duizenden euro's een leuke huurling op jullie af kunnen sturen. Misschien heeft men al kogels met jullie naam erop besteld in Amerika. Jullie gaan nu juist harder gediscrimineerd worden en hierom adviseer ik jullie om Nederland te verlaten. Nederland is niet jullie thuisland en blanken vinden dat jullie hier vervuilen en hinderlijke figuren zijn. Sorry, maar de waarheid is hard, hoewel het niet wijs is om het te verzwijgen of te verdoezelen.

  11. Toekomst Hindoestanen is hard, bitter, hatelijk en vol bloed in Europese Unie

  De hele toekomst van Hindoestanen zal hard, bitter en vol bloed zijn in Nederland en de hele Europese Unie, omdat zij juist de nieuwe kankerjoden worden hier en door iedereen gediscrimineerd, veracht, verkracht en gemarteld zullen worden. Het zal hier een hel worden voor Hindoestanen, omdat de meest succesvolle groep altijd het meest zal bloeden. Blanken zullen misschien Hindoestanen als eerste etnische groep uitroeien om hen modernste high tech gaskamers uit te testen of proef te laten draaien. Dus, het enige wat Hindoestanen nu kunnen doen is vluchten naar hen echte beloofde land: Shri Rama ka Desh. Redt je maagdelijke Hindoedochters en laat zij geen goedkoop uitnaaivoer worden voor blanke verkrachters, blanke pedofielen en seksmaniakken. Redt zelf je Hindoe Dharm, want geen enkele Hindoe god of godin zal je redden van de dood of vergassing in een neonazistisch Holland. Jullie karma is om zelf de wapens op te pakken en tot de dood te strijden voor jullie eigen beloofde land.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1253 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved