Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Mandir offensief 2011

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0066
Offerdatum   maandag 3 januari 2011

Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan: Alle 75 geaddresseerde mandirs en overige Hindoe organisaties in Nederland
 • waction0066_address: 2011-01-03 / 75 geaddresseerde mandirs voor mandir offensief 2011
 • Onderwerp: Mandir offensief 2011

  Mijn kenmerk: waction0066.doc / 20110103 /75 geaddresseerde mandirs / mandir offensief 2011 / 7953W

  Delft, maandag 3 januari 2011

  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

  Hierbij ontvangt uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com, met als registratie nummer waction0066. Om kosten te besparen is slechts het eerste blad verstuurd. U kunt op mijn website de overige twintig pagina's doornemen in de openbare brievenrubriek.

  Het doel van dit offensief is om de service van mandirs te vernieuwen en ik verzoek u hierom om te participeren. De inhoud is alsvolgt, puntsgewijs:

  1. Inleiding
  2. Problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap
  3. Problemen van mandirs
  4. Wat is Hindoeïsme?
  5. Vernieuwing: proces model mandir in informatietijdperk
  6. Keurmerk voor mandirs
  7. Homoseksuelen in de mandir
  8. Bekering tot Hindoeïsme
  9. Indiase leger in Suriname
  10. Mijn gratis service aanbod aan mandirs
  11. Participeren in Hindoe Denktank Nederland
  12. Iets over mijn zondige poederbrieven van mei 2002
  13. Conclusie
  14. Biografie Dewanand

  Reacties aub via email.
  Dit document is openbaar gemaakt op mijn site:

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Hindoeschrijver en onderzoeker
  Stad Delft
  Email waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com


  1. Inleiding

  Sedert het jaar 1975 emigreerden een heleboel Hindoestanen naar Nederland vanuit Suriname waar er grote etnische en politieke problemen waren. Volgens de statistieken van het CBS zijn er momenteel ruim 200.000 Hindoestanen in Nederland. Het is onduidelijk hoeveel Hindoestanen feitelijk nog Hindoeïstisch zijn, omdat er geen etnische registratie is in Nederland en omdat het begrip Hindoe nog nooit goed gedefinieerd is. Jezelf Hindoe noemen is geen garantie dat je het echt bent, omdat het oorspronkelijk een verzamelnaam was voor de bewoners van India. Rond de zeventiende eeuw werd het begrip Hindoeïsme ontwikkeld in de Britse literatuur en geïmplementeerd in India voor iedereen die daar woonde en in de loop van de volgende eeuwen ontwikkelde de meerderheid van de Indiase bevolking een of andere Hindoe identiteit. Het begrip Hindoe komt echter niet voor in enig Hindoeïstisch of Vedisch geschrift voor de zeventiende eeuw en is dus iets dat door een buitenlandse Britse overheerser is opgelegd en dat naderhand ingeburgerd raakte. Ik keur het niet af, maar wil het wel goed wetenschappelijk gaan definiëren en onderzoeken, om problemen te voorkomen en om mijzelf beter te begrijpen.

  Wereldwijd kunnen er enkele grote Hindoeïstische stromingen worden onderscheiden, onder andere:
  - Sanathan Dharm, oorspronkelijk de oudste hoofdstroming.
  - Arya Samaj, opgericht door Swami Saraswati Dayanand in de negentiende eeuw.
  - Hare Krishna beweging, opgericht door A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Internationaal geleid door Isckon.
  - Sri Sathya Sai Baba beweging, internationaal actief.
  - Brahmarishi beweging, TM.
  - Diverse meditatie en yoga centra en scholen, die onafhankelijk opereren en tot de modern spirituele Westerse wereld behoren, maar wel degelijk in hun kern, geloof en leer Hindoeïstisch zijn.

  Het is noodzakelijk om te onderzoeken welke ontwikkelingen de hele Hindoestaanse gemeenschap beheersen en hoe zij overleven in de kille, harde en asociale Hollandse maatschappij. Het verdedigen en verbeteren van het hindoe geloof moet hierbij centraal staan binnen organisaties en voor het individu. Er moet hoe dan ook gestreefd worden naar vernieuwing van binnenuit en niet door een externe blanke Hollandse organisatie, zoals de Nederlandse staat, die het via de Hindoeraad wil doen. De prestaties van de Hindoeraad zijn ver onder de maat en dit is in brede kringen alom bekend.

  Feit is en blijft dat wij Hindoestanen niet blank zijn en behoren tot het oudste Hindoeras en dit is ons kruis dat wij elke dag moeten dragen, net zoals de Joden hun davidster droegen in de Duitse concentratiekampen. Of er momenteel sprake is van een pijnlijke en wrede Hindoestaanse Holocaust in Nederland en Suriname wil ik niet ontkennen, maar ik moet wel toegeven dat er heel grote problemen zijn. In Suriname domineren negers de maatschappij en onderdrukken zij het Hindoevolk. In Nederland domineren blanken de maatschappij en wij als leden van het Hindoeras moeten ons maar aanpassen en psychologisch zelfmoord plegen.

  Een punt dat wij nu niet moeten negeren is het harde apartheidsbeleid van de Nederlandse staat. Er is nu een restrictief en stringent beleid voor immigratie en gezinsvorming en dit heeft Hindoestanen totaal geïsoleerd van de buitenwereld. Zelfs voor een visum voor kort verblijf in Nederland zijn er diverse restricties en harde eisen. Dit moderne apartheidsbeleid treft nu alle niet-blanke groepen in Nederland en heeft hen al totaal geïsoleerd van hen herkomstlanden. In nazi Duitsland begon de Joodse Holocaust ook met een totale isolatie politiek en hierom ben ik bang dat de geschiedenis nu verdoemd is om zich te herhalen. Ik verwacht een grote oorlog rond het jaar 2040 in de hele Europese Unie, compleet met hongersnoden, extreem rechtse moordeskaders, islamitische terreur brigades, hi tech gaskamers, concentratiekampen en heel veel menselijk leed. Analyseer zelf wat experts zeggen en trek uw eigen conclusies. Het lot van uw kinderen en kleinkinderen ligt in uw eigen hand, dus werk nu aub mee met dit hervormingsplan voor de mandirs in Nederland en help mee om de rijke en superieure Hindoe cultuur te redden.


  2. Problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap

  De feiten aangaande de problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap liegen niet erom. Alom bekend is de hoge suicidaliteit en parasuïcidaal gedrag van Hindoestaanse meisjes. Het lijkt er sterk op dat intolerantie een groot probleem is van Hindoestanen en dat men bij kleine problemen of afwijkingen te snel de oplossing zoekt in zelfmoord. Ik hoorde zelfs dat verkrachte Hindoemeisjes gedwongen worden om zelfmoord te plegen, als zij daardoor ook ontmaagd zijn en dit is ontoelaatbaar in onze moderne tijd.

  Ontwrichte Hindoestaanse gezinnen zie je overal. Het is onduidelijk hoeveel Hindoestanen nu eigenlijk gescheiden zijn en hoeveel kinderen hiermee te kampen hebben. Juist door het ontbreken van etnische registratie in Nederland is dit niet te meten.

  Psychische problemen van Hindoestanen komen alom voor en wederom is het onmogelijk om exacte percentages en aantallen te achterhalen. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap is er totaal geen begrip voor soortgenoten met psychische problemen en deze worden dan vaak verstoten en komen in een bitter sociaal isolement terecht, wat de psychische en pathologische problematiek vergroot.

  Andere Hindoestaanse problemen zijn drugsgebruik, alcohol verslaving, drugs verslaving, gokken, eenzaamheid, vergrijzing, verbroken familiebanden, maatschappelijke ontsporing, crimineel gedrag, diabetes, verkeerde eenzijdige (cultuur) voeding, armoede, schulden, seksueel misbruik, incest binnen gezin en familie, sociale verstoting, homoseksueel of lesbisch zijn, transseksueel zijn, seksueel ontspoorde Hindoestaanse meisjes, weggelopen meisjes, huiselijk geweld, frigiditeit en vaginisme bij meisjes, porno verslaving, nymfomanie, enz. Kortom de hele Hindoestaanse gemeenschap zit momenteel in een of andere crisis en ik hoor iedereen hierover praten. De grote vraag is nu: wat gaan de hindoestaanse organisaties hieraan doen? Willen zij er wel wat aan doen?

  Denk niet dat de blanke bestuurders iets gaan doen om ons als niet-blanken te helpen, want zij verklaren immers netjes in rapporten dat het hoge zelfmoordcijfer onder Hindoestanen juist een mooi bewijs is van hun integratie en uitroeiing. Het is toch geen geheim dat de blanke machthebbers ons gewoon willen uitroeien, net als vroeger in nazi Duitsland met de Joden gedaan is. Wij, Hindoestanen zijn nu de nieuwe bruine Joden in Nederland en onze uitroeiing is al begonnen. Dus verlies geen tijd en onderneem actie om je hindoe ras, volk en geloof te redden.


  3. Problemen van mandirs

  Typische problemen van mandirs in Nederland zijn wanbestuur, fraude, despotisch bestuur, schijnheiligheid, miscommunicatie, ongekwalificeerd zijn en interne conflicten. Kortom bij veel mandirs gaat gewoon alles altijd mis en niemand doet wat om de zaak te redden.

  Een ander probleem van mandirs is dat 90 procent van de pandits gewoon vergrijsd zijn, dus te oud om nog te functioneren. Jongeren hebben gewoonweg geen interesse meer om pandit te worden en hierom sterven pandits langzaam uit. Er is geen enkele impuls om de pandit opleiding aan te passen en te versoepelen, zodat jongeren er interesse in krijgen. Hierom is het duidelijk dat de mandirs gewoon dood gaan bloeden over tien jaar, als ruim 60 procent van de huidige pandit populatie overleden is. De hele Hindoecultuur in Nederland zal dan verder afbrokkelen en uiteindelijk gewoon voor 99 procent weggevaagd worden.

  Niemand maakt zich druk om te onderzoeken hoe mandirs beter kunnen functioneren, want er is sprake van despotisch en feodaal bestuur en men wil niet praten met rare snuiters en lagere kasten. Er komen steeds minder mensen naar mandirs, omdat niemand meer echt de onzin van pandits gelooft en er tijd aan wil besteden op een vrije zondag. Volgens mijn waarneming is het Hindoeïsme al voor 70 procent weggevaagd binnen de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Ik geloof dat 70 procent van de Hindoestanen gewoon niet meer gelooft in het Hindoeïsme en er totaal geen interesse in heeft. Dit betekent feitelijk dat er nauwelijks 30.000 echte etnische Hindoes zijn in Nederland en dat deze groep snel uitsterft, omdat er geen expertise is. De Hindoestaanse jongeren leren nu bijna niets over het Hindoeïsme en zijn vaak niet geïnteresseerd.

  Duidelijk is voor velen dat de hele Hindoecultuur in Nederland al totaal weggevaagd is. Niemand maakt zich echt druk hierom en hierom is de hele Hindoestaanse gemeenschap gewoon verdoemd om weggevaagd te worden. De hele familiecultuur is nu al praktisch weggevaagd bij de grote meerderheid van de Hindoestanen en vele Hindoestaanse meisjes verwilderen hierdoor en gaan wild en normloos seksen met een heleboel potente blanke mannen. Dit is overal waar te nemen en het is de ondergang van het hele Hindoeïsme in Nederland. Beschouw eens een voorbeeld van de ondergang van de hele Hindoecultuur en alle tradities. Op de grote Hindoestaanse datingsite, www.radha.nl komt het woord (Hindoe)huwelijk totaal niet voor. Nou, zijn alle Hindoestaanse meisjes dus opeens gratis te koop als hindoehoertjes in Nederland voor behoeftige blanke mannen? Wie wil hiertegen protesteren? Waar zijn de Hindoe extremisten gebleven van Stichting Agni en Hindoeraad? Wie gaat iets doen?


  4. Wat is Hindoeïsme?

  Er zijn veel misverstanden aangaande het begrip Hindoeïsme. Wat is waar? In principe is het Hindoeïsme een religieuze filosofie en het is de oudste ter wereld. Het Hindoeïstisch gedachtegoed is vastgelegd in tientallen oude geschriften in Sanskriet. Enkele van deze geschriften zijn bijvoorbeeld: Veda's, Bhagavad Gita, Ramayan, Puranas, Upanishads, Mahabharata, enz. Vele van deze oude geschriften zijn al vertaald naar het Nederlands en kunnen gekocht worden in de boekhandel.

  Het Hindoeïsme is geen dom, achterlijk, primitief en bekrompen dogmatisch geloof, zoals het Jodendom, christendom en de islam. Hindoes moeten geloven dat de waarheid relatief is en dat niets absoluut waar is. De waarheid kan benaderd worden met een bepaalde nauwkeurigheid, maar is nooit absoluut waar. Dit betekent dat elk aspect van het anders-zijn of vreemd zijn wordt geaccepteerd en getolereerd binnen het Hindoeïsme. Hierom accepteren Hindoes de andere religiën als zijnde waar en staan zij er open voor. Helaas tonen de Joden, Christenen en moslims weinig respect voor Hindoes en stigmatiseren of vervolgen zij ons. Dit heeft in het verleden tot grote oorlogen geleid. Nu moeten wij een nieuwe start maken, om een nieuwe en vreedzame wereld te bouwen en iedereen moet hieraan meewerken.

  In het klassieke Hindoeïsme worden symbolische afbeeldingen en beelden gebruikt van de gematerialiseerde voorstellingen van de creator, die vele namen heeft gekregen. Dit is niet fout en ook niet goed, maar gewoon een zintuiglijk hulpmiddel om dichter te komen bij de scheppende krachten in het universum. De Arya Samaj stroming heeft het gebruik van beelden afgeschaft, maar gebruikt wel de namen en boeken van het klassieke Hindoeïsme, wat heel raar is.

  Oorspronkelijk had elke Hindoe familie een eigen benaming en afbeelding van een of andere hogere kracht en deze werd steeds doorgegeven aan de volgende generaties. Hier in Nederland zien wij nu dat deze geloofstraditie verbroken is en dat kinderen niet meer willen geloven of iets willen weten over het Hindoeïsme. Velen zijn ontspoord en worden keihard gediscrimineerd als bruine halfapen, in de blanke meerderheids cultuur. Dit leidt tot heel grote psychische problemen. Ook ik heb dit meegemaakt en na vele jaren verstoting, misbruik en rassendiscriminatie vond ik mijn heil in het Hindoeïsme en keerde ik terug naar mijn oude roots. Hier in dit blankenland zal je nooit geaccepteerd worden als bruintje en men vindt jou altijd gewoon een lagere halfaap die kan denken. Deze racistische houding van blanke Nederlanders zal erger worden, omdat er nu een Koude Holocaust is begonnen en het zal harder en meedogenlozer worden. Zie deze oude onderzoekstekst van mij uit een van mijn boeken.

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 85 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  0.13 Appendix C

 • 0.13 Appendix C. De koude Holocaust
 • Wij moeten samen werken aan een nieuwe futuristische definitie van het Hindoeïsme en rekening houden met alle stromingen. Ik nodig hierom alle experts uit om mij hierover te mailen.

  Een eigen geloofsidentiteit is momenteel noodzakelijk in Nederland, omdat het rust en duidelijkheid geeft. Hier moet je als individu zelf aan werken. Mandirs moeten dit proces gaan ondersteunen en kennis verschaffen uit de religieuze geschriften. Dit is onze uitdaging voor de toekomst, om ons volk, ras en geloof zelf te redden. Wacht niet passief tot een lange blanke man jou komt helpen, want die wil alleen je hindoe dochters verlagen en onteren en ons geloof vernietigen. Wij, bruintjes en zwarten moeten het nu zelf doen en de blanke man opzij zetten, want die is onze uitbuiter en onderdrukker sinds de middeleeuwen.

  Wij kunnen hoe dan ook niet voorkomen dat een groot deel van de Hindoemeisjes seksuele kontakten onderhouden met een heleboel potente blanke mannen en zich stevig en diep laten bevruchten met blank sperma. Dit vulgair interraciaal seksproces kan het Hindoeras sneller laten evolueren en hierom moeten ouders hun jonge en vruchtbare Hindoe dochters vrij laten om hen volop te laten experimenteren met alle gezonde blanke mannen in hun stad. Veel Hindoemeisjes vinden immers de kleine, zwakke en laffe Hindoestaanse jongens niet meer erotisch en willen geen seks met hen. Het seksuele sociaal darwinisme van de Hindoemeisjes is natuurlijk en moet volledig geaccepteerd worden wereldwijd.

  In het verre verleden, in het oude India van ruim 5000 jaar geleden hadden vrouwen heel veel rechten en konden zij alle topposities bekleden in de Vedische maatschappij. Eigenlijk is het hele Hindoeïsme en de Vedische cultuur door vrouwen ontwikkeld in het oude India. Er zijn hier duidelijk bewijzen van gevonden in oude geschriften en vele vrouwen hebben hieraan meegewerkt. Als wij nu over vrouwenemancipatie praten in blank Nederland, dan moeten wij dus niet denken dat alles van dierlijke en normloze blanke meiden automatisch modern en geweldig is. De hele blanke beschaving is al aan het verloederen en het is duidelijk dat het al failliet is. Hier heerst er materialisme en iedereen is hebzuchtig en ongelovig. Wij moeten onze Hindoemeisjes dus duidelijk leren dat zij anders zijn dan de primitieve en lage blanken, en hen een eigen Hindoe identiteit geven, om te voorkomen dat zij ontsporen, verwilderen en goedkope hoeren worden. De Hindoebeschaving is de oudste en hoogst ontwikkelde en is altijd al een vrouwelijk geloof geweest.

  Jodendom, christendom en islam zijn inferieure en primitieve geloofsstelsels van domme, ongeletterde en agressieve heteroseksuele mannen. Deze drie religiën hebben samen tot heel veel oorlogen en genocides geleid sinds de oudheid en deze resulteerden in ruim 750 miljoen doden en een paar honderd miljoen gemartelde en verkrachte vrouwen. Elke Hindoe moet alles weten over de demonische en barbaarse Abrahamitische geloofsstelsels en moet stelling daartegen nemen. In het uiterste geval bij een aanval, belediging of agressie moet de Hindoe zich verdedigen met wapens en terug vechten tegen al deze primitieve Abrahamieten. De heilige Bhagavad Gita schrijft duidelijk voor dat het de plicht is van een ksatriya om demonen uit te roeien en hen onsterfelijke ziel te verlossen uit hen verdorven lichaam. In ons tijdperk zijn Joden, Christenen en moslims de grote demonen en asuras en die moeten wij genadeloos aanpakken, om vrede te brengen in de toekomst voor alle levende wezens op aarde. Alleen de Hindoe Dharm is in staat om met zuivere Vedische kennis wereldvrede te brengen en elke Hindoe man moet leren om hiervoor te vechten en een heilige oorlog te voeren, vanaf de geboorte.


  5. Vernieuwing: proces model mandir in informatietijdperk

  Allereerst zal ik proberen om een algemene definitie te ontwikkelen voor een mandir. Hierna volgt een analyse van het proces model in een mandir.

  De algemene definitie.
  Een mandir is een plaats of gebouw waar bezoekers religieuze diensten consumeren van een organisatie, zonder winstoogmerk. Culturele, sociale, religieuze en familie gerichte belangen spelen hierbij een hoofdrol bij deze consumptie.

  In een mandir kunnen de volgende processen plaatsvinden:

  1. Bij binnenkomst een stil gebed opzeggen, gericht aan de goden beelden. Dit is een individueel religieus proces.

  2. Sociale processen bij binnenkomst, zoals begroetingen, felicitaties, kussen, handen schudden, met elkaar praten en lachen, roddelen, informatie aan elkaar verstrekken al of niet intiem, enz.

  3. Samen religieuze liedjes zingen of luisteren naar het gezang als de dienst begint. Dit is een collectief proces en men geniet samen van alle liedjes, welke bhajans worden genoemd.

  4. Gezamenlijk bidden als de dienst begint, diverse heilige gebeden opzeggen, zoals gajatri mantra. Dit is een collectief proces van de bezoekers en het vergroot het gevoel van saamhorigheid.

  5. Individueel bij alle beelden langsgaan en een gebed opzeggen. Hierbij worden er bloemen of melk geofferd. Dit proces ontbreekt bij de Arya Samaj stroming.

  6. Zitten bij de pandit en havan of puja doen, terwijl de pandit gebeden voorleest uit een geschrift. Dit is het offer ritueel waarbij de personen actief of passief meedoen. Meestal wordt er een offervuur aangestoken. Alle rituele handelingen hierbij zijn meestal strikt voorgeschreven en ontwikkeld uit vele oude tradities.

  7. Luisteren naar de preek van de pandit, die aan het woord is en religieuze kennis overdraagt aan alle bezoekers, op grond van hsijn deskundigheid. Feitelijk is dit het hoogtepunt van alle processen in een mandir. Meestal spreekt de pandit in het Hindi en zegt die af en toe iets in het Nederlands.

  8. Heel zelden mogen er vragen gesteld worden aan de pandit na de preek, maar dit is niet gebruikelijk. In mandirs van de Hare Krishna beweging mogen er wel altijd vragen gesteld worden en deze worden meestal goed beantwoord.

  9. Aan het eind van de dienst wordt er opnieuw samen gebeden, door een heilige mantra uit te spreken, meestal in Hindi. In de meeste mandirs mag iedere bezoeker aan het eind een kontante financiële bijdrage leveren in de vorm van dhaan. Ook wordt er dan prasad uitgedeeld in kleine zakjes. Dit is dus een financiële transactie in een mandir.

  10. In sommige mandirs kunnen bezoekers na afloop van de dienst iets eten, meestal vegetarisch en net zoveel pakken als zij willen. Dit verstrekken van gratis voedsel aan bezoekers hoort tot de oude geloofstraditie, en men noemt het bhojan. Juist dit maakt Hindoe tempels uniek in Nederland, want dit gebeurt praktisch nooit in kerken, moskeeën en synagoges.

  Er is nooit onderzoek gedaan naar de echte religieuze behoefte van bezoekers van mandirs. Het lijkt erop dat mandir bezoek meestal leidt tot passieve consumptie en dat de klanten niet erg hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de religieuze diensten en producten. Het is onduidelijk waar bezoekers klachten of kritiek kunnen deponeren. Het is onduidelijk of er kritische vragen mogen worden gesteld tijdens de dienst. Deze passieve religieuze consumptie is iets dat heel raar lijkt in ons informatietijdperk, waar consumenten steeds kritischer en mondiger worden.

  Hindi of Nederlands? Discriminatie in mandirs
  Uit een oud onderzoek van vijftien jaar geleden bleek dat slechts drie procent van de Hindoestanen het Hindi heel goed beheersen in woord en geschrift. Volgens mij is dit percentage nu flink gedaald in Nederland. Toch is het vrijwel altijd zo dat alle liedjes en de hele preek van de pandit in het Hindi worden uitgevoerd. Het is dus duidelijk dat de aanwezige klanten en bezoekers in een mandir meestal niet in staat zijn om te verstaan wat er gezegd en verteld wordt.

  In de meeste mandirs worden Nederlandstalige Hindoes en bezoekers gewoonweg keihard gediscrimineerd. Als men alles in het Hindi doet dan kunnen deze klanten het gewoon niet verstaan en zullen dan niet meer terugkeren, omdat hun religieuze behoeften niet bevredigd kunnen worden. Hindi leren is geen zinnige oplossing, omdat dit in Nederland onpraktisch is. Hierom geloof ik dat men het taalgebruik in mandirs snel moet veranderen, om meer klanten te trekken en om actiever te kunnen communiceren met de hele Hindoestaanse gemeenschap. Het is een soort psychologische zelfmoord als 97 procent van de Hindoestanen niet in staat is om iets te verstaan van wat er in een mandir gezegd wordt. Men zou dit snel moeten veranderen en ook moeten werken aan meer Hindoeïstische literatuur in het Nederlands, op korte termijn wel te verstaan.

  Ik heb nooit meegemaakt dat een of andere mandir een klanttevredenheidsonderzoek uitvoerde na de dienst, met vragenlijsten of telefonisch. Men zal dit snel moeten uitvoeren om te kunnen meten wat de klanten willen en om hun dienst snel aan te passen en te verbeteren. Volgens mij zullen de klanten en bezoekers van een mandir meer willen betalen als de kwaliteit van de mandirdiensten wordt verbeterd en beter aansluit bij hun religieuze behoeften. Hierbij zou elke mandir moeten werken aan diverse diensten pakketten, met een vooraf vastgesteld prijskaartje. Klanten zijn altijd bereid om te betalen voor een dienst als het van voldoende kwaliteit is en ontwikkeld is door deskundigen.

  Mandir als informatie centrum
  De enige mandir waar ik ooit religieuze boeken kon kopen was van de Hare Krishna beweging. Bij alle overige mandirs heb ik nooit enig werk gezien dat te koop werd aangeboden tijdens diensten of openingstijden. Hoe is dit mogelijk? Het Hindoeïsme is het enige geloof met honderden religieuze geschriften en toch zie je dat niemand deze kan kopen en lezen in mandirs. Het Hindoeïsme is een extreem kennisintensief geloof en elke Hindoe heeft de plicht om levenslang te leren en te studeren, om spiritueel en geestelijk door te groeien. In elk levensstadium is specifieke religieuze kennis nodig uit de heilige geschriften en men zal deze dus ergens moeten kopen. Waarom bieden mandirs geen informatiedragers aan om religieuze kennis te verkrijgen. Dit is een van de oorzaken van het ontbreken van kennis over het echte Hindoeïsme in de hele Hindoegemeenschap in Nederland en dit probleem is de oorzaak van de ondergang en vernietiging van de hele Hindoecultuur. Ook in Suriname is dit zo en het is heel jammer dat Hindoestanen op deze wijze collectief geestelijk zelfmoord plegen. Ik snap er gewoonweg niets van.

  Taboe op kritiek en vernieuwing
  Binnen de hele etnische Hindoegemeenschap in Nederland is er een taboe om kritiek te leveren op mandirs en pandits. Men is gewoonweg bang en niet echt geïnteresseerd. Hierom komt er nooit vernieuwing en de kwaliteit van de religieuze producten en diensten kan niet worden verbeterd. Als gevolg hiervan blijven klanten gewoon weg en lopen de mandirs leeg. Er is dus behoefte aan kritiek en nieuwe ideeën om alles te vernieuwen en de mandirs niet dood te laten bloeden. Er zal dan een terugkoppeling kunnen komen naar mandirs en pandits toe. Dus hierbij verzoek ik iedereen om mij te mailen zodat mijn onderzoek zich kan voortzetten. Vertel wat je mist in mandirs en wat je wilt weten. Vertel mij eens hoe je denkt over de mandir bij jou in de stad of provincie en wat je wilt verbeteren. Durf te denken en mail mij anoniem als je dat wilt.

  Boekstudie clubs mandirs
  Bij vele christelijke religieuze instellingen (vb. Levend Water in Delft) zijn er huiskamer boekstudieclubs in het Nederlands en Engels. Ik heb dit onderzocht en een paar maanden meegedaan om te zien hoe het werkt. En ik moet zeggen dat men er heel serieus mee bezig is. Diverse boeken van christelijke schrijvers en denkers worden heel grondig bestudeerd binnen zo een boekstudieclub en het is echt fantastisch, om te zien hoe serieus christenen omgaan met hun kennis en geloof. Bij Jehovah Getuigen kan iedereen gratis thuisbezoek krijgen om de Bijbel te bestuderen. Er is een centraal tijdschrift (Ontwaakt en Wachttoren) in alle talen, en iedereen kan zich erop abonneren of het gewoon gratis krijgen van Jehovah Getuigen in de buurt. Dit is toch geweldig en dit is het bewijs dat blanken beter kunnen organiseren dan wij, domme, laffe en zwakke Hindoestanen. Wij moeten ons schamen, om onze eigen domheid en achterlijkheid. Terecht dat blanken zeggen dat wij halfaapjes zijn, die alleen aan eten, billen schudden en beelden aanbidden denken. Hindoes schaam je, want de Hindoe literatuur is een van de rijkste en grootste ter wereld; wij kiezen er zelf voor om bruine halfapen te zijn.

  Ik heb nooit iets gehoord van een boekstudieclub in een of andere mandir. En ik bezoek mandirs al sedert mijn jeugd. Het is schandalig en wij moeten de blanke hierom niet de schuld geven, want wij doen het zelf. Waarom willen Hindoestanen zelf halfapen en koelienisten zijn? Dit is iets wat snel moet veranderen.

  Kinderen en jongeren
  De jeugd is de toekomst, dus onderwijs hen en geef hen de kennis waar zij recht op hebben. Elk jong mens is altijd op zoek naar meer kennis, om te groeien en om de grote mensenwereld te leren kennen. Waarom heb ik nooit enige activiteit gezien in een mandir voor de jeugd of voor jongvolwassenen? Wederom iets waar de hele Hindoegemeenschap zich om moet schamen. Het is schandalig om te zien hoe wij etnische Hindoes gewoon collectief zelfmoord plegen in een blanke meerderheidsstaat. Ik kan het gewoonweg niet geloven.

  Als ik in mijn jeugd ook maar een beetje of 0,001 procent had geleerd over de rijkdom van de Hindoecultuur dan zou ik minder hebben geleden in mijn latere levensloop. Waarom leren Hindoestaanse kinderen praktisch niets over hun rijke verleden en over hun superieure geloof en tradities? De hele Hindoestaanse jeugd raakt hierdoor in een dodelijke identiteitscrisis en velen ontsporen. Ik kan bewijzen dat dit een van de diepere oorzaken is van het hoge zelfmoordpercentage van etnische Hindoestanen in Nederland en Suriname, omdat ik het zelf heb meegemaakt. En het is de schuld van die domme pandits die dom in diep Hindi praten in mandirs. Er moet snel verandering en vernieuwing komen. Wie doet mee? Wie wil een Hindoe jongeren actiegroep oprichten om de Hindoestaanse jeugd te redden? Of denken jullie Hindoetjes van ach, het is mijn karma, ik moet bruine halfaap zijn en eerloos sterven in een lekkere, warme Hollandse gaskamer?

  Wij Hindoestanen zijn het oudste cultuurvolk ter wereld en wij moeten zelf hard werken om onze tradities voort te zetten. Wachten tot een blanke man ons komt helpen is gewoonweg dom. Doe het dus zelf zou ik zeggen. Elke mandir kan alle nieuwe communicatiemedia gebruiken om hun bezoekers van kennis te voorzien. Denk hierbij aan usb sticks, cd-rom, dvd, sms, internet, emaillisten, enz. Denk je van ach, het heeft geen zin en die Dewanand is een ouwehoer die gek is, ok, wat denk je dan ervan om je dochter onderstaande tekst van mij te geven, omdat het, volgens jou, haar karma is om Hindoehoer te worden?

  Link

 • De perfecte Hindoehoer(updated)
 • Vergeet dan niet dat je dochter je zal vervloeken, als zij in al haar gaten uitgenaaid is door mannen van de hele wereld en uit ellende zelfmoord pleegt, als zij depressief is en ziek wordt.

  Doe het zelf Hindoes, redt zelf je mandir en je hogere, superieure Hindoecultuur. Ik moet in dit leven ook slechts mijn heilige schrijfplichten vervullen en moet alles alleen doen in mijn eenzame grot in Delft. Al mijn teksten zijn geofferd aan Altecrea. Wil je hier meer over weten, nou lees dan mijn boek over Altecrea.

 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91

 • 6. Keurmerk voor mandirs

  Ik zal een beknopt verslag hier weergeven van een keurmerk voor mandirs. Iedereen met ideeën kan mij mailen.

  Reeds in 1995 publiceerde ik al een tekst over pandits in het informatie tijdperk, zie link onder.

 • De rol van pandits in het informatie-tijdperk
 • Ook over de elektronische pandit had ik al in 1997 nagedacht en onderstaande tekst geschreven. Zie link onder.

 • De elektronische pandit

 • Een keurmerk voor een mandir is een zichtbaar logo voor bezoekers dat het niveau van de kwaliteit en service van een mandir of een religieuze organisatie garandeert. In Nederland zou dit betekenen dat alle teksten, schriftelijk en gesproken in het Nederlands zijn gesteld.

  Enkele kwaliteit attributen die gegarandeerd worden door een mandir keurmerk zijn bijvoorbeeld, aangaande mandirs op het Nederlands grondgebied:

  1. Nederlands taalgebruik in hele dienst. Elk moeilijk woord in Hindi of Sanskriet is vertaald en uitgelegd in een mandir informatieboekje, dat gekocht of geleend kan worden.

  2. Garantie van het kennisniveau en de deskundigheid van de aanwezige pandit of geestelijke die de dienst leidt.

  3. Toespraak van de pandit in de Nederlandse taal duurt hooguit een uur.

  4. Gelegenheid tot vragen stellen, met een garantie op beantwoording, direct mondeling bij de dienst of schriftelijk via briefpost of email. Elke vraag wordt tevens met antwoord gepubliceerd op de mandir website, om het voor een breed publiek toegankelijk te maken, in duidelijk Nederlands.

  5. Er is een Mandir inspectie Dienst die periodiek de kwaliteit en service van de mandir controleert. Bij te lage kwaliteit kan een boete worden opgelegd of het keurmerk mag niet meer worden getoond.

  6. De mandir is een open en transparante religieuze organisatie en opereert op basis van volledige onkostenvergoeding. Bezoekers kunnen bij binnenkomst een kaartje kopen en hebben dan toegang tot alle diensten in de mandir, en kunnen zelfs een volledige vegetarische maaltijd nuttigen.

  7. De mandir is een kenniscentrum van religieuze informatie en biedt deze aan op internet (cyber mandir), via usb sticks, cdrom, dvd, gedrukte boeken en teksten, via email, via sms, enz. Eventueel kan elke bezoeker advies krijgen bij een specifieke informatiebehoefte en doorverwezen worden naar andere Hindoe organisaties.

  8. Er wordt niet gediscrimineerd in de mandir, dus elk ras of volk is welkom. Ook andersdenkenden en mensen met een andere seksuele geaardheid zijn van harte welkom.

  9. Elke nieuwe bezoeker krijgt een informatiepakket met gratis introductiecursus over het Hindoeïsme, hetzij gedrukt tegen kostprijs of via email, usb, of op de website.

  10. Anderstaligen kunnen worden doorverwezen naar specifieke Hindoe websites in hun taal op het internet.

  11. Binnen de mandir kan iedereen een dienst kopen en participeren, zoals een puja, havan, gesprek, advies, huwelijk, geboorte, sanskaars, overlijden, bekeringsceremonie tot Hindoe, enz. Hierbij is het niet relevant of de betreffende persoon een etnische Hindoe is.

  12. Via vragenlijsten wordt constant onderzocht wat de informatiebehoefte is van bezoekers en hoe hiervoor nieuwe diensten en producten kunnen worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaat er een continue terugkoppeling en kan de service van de mandir constant verbeterd worden. Het mandir bestuur is constant hiermee bezig en houdt de organisatie transparant voor de buitenwereld.

  13. Bij interraciale relaties worden beide partners voorzien van richtlijnen om een duurzaam en bevredigend samenlevingsverband met nakomelingen op te bouwen. Hindoemeisjes met blanke mannen worden hartelijk verwelkomd en begeleidt om veel en gezond nageslacht voort te brengen (minimaal 3 kinderen he). De blanke man wordt hierbij bekeerd tot het Hindoeïsme en krijgt een introductiecursus om Hindoeïstisch te leven, te handelen, te geloven en te denken.

  Het hele concept van een mandir keurmerk moet nog verder worden onderzocht, omdat het een nieuw idee is van mij. Deskundigen zullen dit verder moeten ontwikkelen en uitvoeren in Nederland. Op de langere termijn kan dit idee zelfs binnen en buiten India worden toegepast in alle landen waar er Hindoes wonen.


  7. Homoseksuelen in de mandir

  Er is een heel groot taboe binnen de Hindoestaanse gemeenschap om homoseksueel, lesbisch, transseksueel, biseksueel of andersdenkend te zijn. Immers alles wat afwijkt wordt gewoon radicaal verstoten binnen families en netwerken. Dit is gewoonweg schandalig en het geeft aan dat Hindoes hun geloof niet kennen. Heel veel Hindoestaanse homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transseksuelen plegen zelfmoord of worden totaal verstoten door hun familie en kennissenkring. Dit bewijst duidelijk hoe achterlijk en intolerant Hindoestanen zijn en hoe weinig zij weten over de moderniteit in het oude India (Bharata, Aryawart, Vedische Rijk) van 5000 jaar geleden.

  In het oude India van 5000 jaar geleden mochten Hindoe meisjes trouwen met meerdere mannen, dus polyandrie was volkomen normaal. Travestie was doodnormaal en elke jongen of man mocht zich kleden en tooien als vrouw. Kleine jongens droegen gewoon meisjes kleren en juwelen. Homoseksuelen werden niet gediscrimineerd maar hadden een religieuze functie binnen de gemeenschap. Men was reeds toen heel modern, progressief en geëmancipeerd. Dus waarom doen Hindoestanen zo moeilijk nu? Kennen zij hun geloof wel goed?

  Ik publiceerde twee onderzoek teksten over het anders zijn en zet hieronder de links. Elke pandit, swami, yogi of rishi zou deze teksten van mij eens goed moeten bestuderen, want het is puur Hindoeïstisch wat ik allemaal verzin en schrijf.

  Link

 • Karma van Holebi's (homo, lesbisch, biseksueel)
 • WEBpublication BOOK WART0200 / EPAGE 26 of 45
  Liefde in het nieuwe millennium
  Update van de Kamasutra

 • 22. Theorie atmische homoliefde
 • Een van de levensdoelen van een Hindoe is Kama, dat lust betekent. Lust is wel heel breed en is iets van het lichaam. Het is het lichaam dat behoefte heeft aan genot en het is het lichaam dat een of andere seksuele geaardheid heeft. Het lichaam lijdt en geniet van allerlei zinnelijke activiteiten. Hoger dan het lichaam is de geest die gebonden is aan het lichaam en alles bewust ondergaat.

  De behoeften van de ziel, het atma, hebben slechts te maken met de lading van het karma dat daarmee verbonden is. Ons karma is echter maakbaar en het kan verbeterd worden. Karma beschouw ik als een datapakketje uit een vorig leven dat meereist met de ziel en het nieuwe lichaam en haar levensloop beïnvloed. Onder invloed van karma kan een lichaam lijden, genieten of verlicht raken. Om verlicht te raken moet het lichaam eerst alles ondergaan dat te maken heeft met leven als mens. Het lichaam moet soms rollen, lijden en creperen in het vuilste en smerigste riool, om de karmische lading te ontladen. Hierom is niets onnatuurlijk in de levende natuur. En dit betekent dat het geen ramp is als je tot de holebi categorie behoort of zelfs transseksueel bent. Je bent zo geboren en je zal altijd onder invloed staan van de drie guna's, zoals gesteld is in de teksten van de heilige Bhagavad Gita. Dit moet elke Hindoe goed beseffen en het accepteren.

  Iets als seks is heel natuurlijk voor echte Hindoes. Je moet ooit in je leven het seksuele ondergaan, al hoe heilig je je ook voelt. Er zijn vele vormen van seks in het leven van een mens en wij verzinnen er steeds nieuwe bij, om meer te genieten van het leven. In mandirs zal men hierover meer moeten vertellen en er open voor moeten staan. Homoseksueel of totaal anders zijn is niet echt een ramp, als iemand een spirituele verlichting nastreeft. Het is onderdeel van het leven als mens. Elke pandit zou hierover meer moeten weten en het moeten vertellen in de mandir.

  In Hindoeïstische teksten komen vele soorten huwelijken voor. Er is hierbij echt niet vermeld of het altijd om een man en een vrouw moet gaan. Maar men erkent een onzijdig geslacht in Vedische teksten, welke afwijkt van het man of vrouw-zijn. Hierom erkennen onze geschriften de andere geaardheden als iets dat natuurlijk is en voorkomt in de mensenwereld. Waarom discrimineren Hindoestanen dan de holebi's en de transseksuelen? Een man kan geestelijk een vrouw zijn en een vrouw kan geestelijk een man zijn. Dit is het onzijdig geslacht dat genoemd is in de heilige geschriften en wij moeten het aan iedereen vertellen. Handelen in overeenstemming met de heilige teksten uit onze boeken is moeilijk, omdat wij constant in onwetendheid verkeren en gehecht zijn aan onze domheid.

  Het Hindoe huwelijk is een levenslange verbintenis tussen twee of meerdere zielen. Omdat elke ziel gelijk is aan een andere ziel is elk hindoe huwelijk niets anders dan een zuiver gelijkgeslachtelijk of zgn. homohuwelijk op atmisch niveau. Dus wat is dan het lichaam dat met een ander lichaam trouwt en allerlei zinnelijk seksueel genot ondergaat, in allerlei standjes en gaatjes (mond, vagina, anus)? Alles wat heteroseksuelen doen in bed, wordt ook gedaan door mensen met een andere geaardheid. Heteroseksuelen houden ook van anale penetratie, en dus hierom is dit geen specifieke vorm van homoseks. Waarom dan nog het taboe volhouden binnen de Hindoestaanse gemeenschap? Laat elke Hindoestaanse jongen maar snel een leuke en zalige homo cursus volgen. Zie deze tekst op mijn site:

  Link (nog te schrijven)
  Homo cursus voor Hindoestaanse jongens


  Elke mandir zou elk kwartaal speciale voorlichtingsdagen en diensten moeten organiseren voor holebi's, travestieten en transseksuelen, om een breder publiek aan te trekken en te bereiken. Ik hoop dat dit ooit zal gebeuren. Neem contact op met onderstaande organisaties voor dergelijke evenementen en voor deskundigheid.

  Gay krant

 • http://gaykrant.nl
 • Stichting Rainbow Den Haag

 • http://www.rainbowdenhaag.nl
 • Gay site voor allochtonen

 • http://www.shiwally.com

 • 8. Bekering tot Hindoeïsme

  Veel Hindoestanen geloven hardnekkig dat iemand alleen Hindoe kan zijn als hsij als Hindoe geboren wordt. Maar dit is totale onzin, want volgens de Hindoe geschriften wordt elk mens als sudra of onwetende geboren en moet die zich ontwikkelen tot brahmaan of wetende mens. Je moet dus mens worden en je bent dit niet automatisch vanaf de geboorte. Dus wat zeiken Hindoestanen nog? Wie is Hindoe volgens Hindoestanen? In feite zijn Hindoestanen vreselijke racisten en hierover heb ik onderstaande lange tekst gepubliceerd, zie link onder:

 • Racisme van Hindoestanen. Schandalig
 • Volgens de heilige Bhagavad Gita is er een tweede geestelijke en spirituele geboorte in een latere fase van het leven, als iemand eraan werkt en drinkt van de nectar van dit geschrift. Zuivere kennis is de enige manier om verlicht te raken en om je te bekeren tot iets of om meer mens te worden. De Vedische geschriften praten niet over Hindoes, moslims, joden of christenen, nee het gaat om mens worden en door te groeien. Bovenzinnelijke kennis is de enige weg om spiritueel te groeien en om dus een Hindoe te worden. Hierom kent het Hindoeïsme ook een bekering net als elk ander geloof, alleen moet je er meer voor doen en is het niet dogmatisch of hatelijk. Een zuivere Hindoe worden is een levenslang groeiproces en je moet er heel veel voor doen.

  Pandits moeten ophouden om alles en iedereen te discrimineren. Het zijn de pandits die nu hebben gezorgd voor de ondergang van de hele Hindoecultuur in Nederland en Suriname. Waarom zijn nu niet alle negers in Suriname bekeerd tot het Hindoeïsme? Is het zo een ramp dat een neger een Hindoe wordt? Racisme is onze ondergang wereldwijd. Dit zie je ook in India waar miljoenen Hindoes zich bekeren tot het christendom en islam. Het moet ophouden. Onze domheid moeten wij zelf bestrijden en niet langer dom geloven dat wij als Hindoes geboren zijn. Zuivere kennis uit onze heilige boeken is de enige oplossing voor ons en de rest van de wereld. Ik hoop dat de pandits eindelijk wakker worden en mensen gaan bekeren tot het Hindoeïsme in elke mandir.

  9. Indiase leger in Suriname

  Suriname is zo een mooi land en het is zo pijnlijk om te zien hoe het nu verloederd, dankzij een stelletje domme negers die daar de macht hebben. Waarom zijn Hindoestanen zo laf om te vluchten. Zij zouden een meerderheid kunnen zijn als zij allemaal terug gingen en zich strijdbaar opstelden. Het is triest en pijnlijk. En waarom is er geen enkele sterke Hindoe organisatie die strijdt voor een beter Suriname? Wij zijn geen blanken en wij horen hierom niet thuis in Nederland. Hier zoeken wij slechts onze dood en vernietiging. Dit gebeurt al met al onze Hindoemeisjes die stuk voor stuk Hindoehoeren worden en genaaid worden in al hun gaten door een heleboel blanke mannen. Het is een schande dat wij zelf zo passief en laf afwachten en niet handelen. Volgens de heilige Bhagavad Gita moet je handelen en opstaan om te strijden voor de eer van je dochters en vrouwen. Laat de neger eens zien en voelen wat onze macht is en hoe sterk ons ras is.

  Waarom heeft het Indiase leger nog niet ingegrepen in Suriname? Er moet snel een mandir organisatie komen die strijdt, voert tegen de negers in dit land en die Hindoestanen daar bevrijd. Suriname is ons paradijs, zie eens mijn toekomstvisie van een nieuwe toekomst voor dit land, onder Indiaas bestuur en met een Hindoemeerderheid van 5 miljoen mensen uit India. Pak de negers eens harder aan en breng ontwikkeling in ons eigen paradijs.

  WEBpublication BOOK WART0203 / EPAGE 36 of 63
  Bevrijding van Suriname
  Matchpoint voor Delano Desi Bouterse
  3. Toekomst

 • 3.5. Manifest: 'Shri Rama ka Desh'
 • 10. Mijn gratis service aanbod aan mandirs

  Elke mandir bied ik hierbij een gratis service aan op internet. Dit bied ik nu aan:
  - Gratis informatie pagina op mijn domein voor elke mandir.
  - Teksten en agenda publiceren en updaten op mijn site.
  - Maillist ontwikkeling voor alle mandirs samen op een lijst.
  - Professionele brief en email acties organiseren via mijn openbare brievenrubriek op mijn website, kan nationaal of internationaal in elke gewenste taal die u beheerst.

  Maak gebruik van deze service en bereik meer mensen. Laat uw eigen team van deskundigen het Hindoeïsme promoten en verder ontwikkelen. Bereik een breed publiek en laat de stem van de Hindoes doorklinken tot in alle hoeken en gaten in Nederland en Suriname. Help mee om Hindoes te empoweren in blank middeleeuws Nederland. Laat de blanken zien dat wij als bruintjes ook samen kunnen werken en een machtig Hindoe machtsblok kunnen bouwen op hun eigen grondgebied. Red de Hindoe cultuur die nu al bijna weggevaagd is. Help Hindoestaanse kinderen om hun Hindoe identiteit niet te verliezen en om onze tradities voort te zetten, na onze dood.

  Participeer en bewijs dat je een slimme Hindoe bent.

  11. Participeren in Hindoe Denktank Nederland

  Ik was al jaren geleden begonnen met het oprichten van een Hindoe Denktank in Nederland, maar kreeg praktisch geen reacties en aanmeldingen. Misschien willen mandirs wel hieraan meewerken om alle Hindoes te mobiliseren in Nederland en om meer macht en invloed te krijgen in dit achterlijke blankenland. De Hindoegemeenschap moet zich krachtig bundelen en organiseren om hier macht te krijgen. Zo worden wij zichtbaar en tellen wij mee als uitstervende etnische minderheid. Dus wie wil meedoen? Mail mij.

  In India heeft men tien miljoen oude manuscripten gevonden in oude talen. En hierom is India de grootste schatkamer van oude wijsheden uit het verre verleden. Maar hoe gaan wij deze kennis benutten, als wij zwak en verdeeld zijn? Is het slim van ons om niet samen te werken met experts en schrijvers? Ik wil verandering en werk hieraan. Waarom hebben wij geen grote Hindoe Denktank in Nederland die onafhankelijk opereert en die vecht voor de belangen van de Hindoegemeenschap alleen. De Hindoeraad heeft ons allen verraden en zijn slechts een pion van de blanke machthebbers die ons willen uitroeien en vernietigen, net als in nazi Duitsland gedaan werd met de blanke Joden. Vecht terug en laat je niet uitroeien door laagwaardige blanken in dit land. Toon hen dat je kunt denken en vecht dapper tot de dood. Participeer in Hindoe Denktank Nederland. Verrijk dit achterlijke blankenland met hogere en zuivere Hindoeïstische kennis uit Krishnaloka.


  Link

 • Oprichting Hindoe Denktank Nederland
 • 12. Iets over mijn zondige poederbrieven van mei 2002

  Het is waar dat ik in een depressieve en psychotische toestand een heleboel poederbrieven verstuurde aan hindoe organisaties in het jaar 2002. Ik werd hiervoor gearresteerd, voorgeleid en verpleegd in een kliniek van GGZ Delfland. Ik doe er nu alles aan om herhaling te voorkomen. U kunt op mijn site een uitgebreide verklaring en terugblik vinden van deze tragische gebeurtenis binnen de Hindoegemeenschap in Nederland. Zie deze link:

 • Attentie: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand van mei 2002
  (met 16 teksten als bijlagen)
 • Ik verwacht geen vergeving om deze daad, maar wil mijn kruis zelf dragen en er alle lessen uit leren. Het moest gebeuren en het is deel van mijn karmische bestemming in dit leven.


  13. Conclusie

  Beschouw eens dit stukje tekst hieronder.

  Titel:
  Collectieve zelfmoord Hindoestanen

  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1271
  Offerdatum 7 februari 2009

  De oude tijd dat Hindoes trots, moedig, dapper en eerbaar waren, is zo te zien al een paar duizend jaar voorbij. Nu zijn Hindoes een laf, zwak, bang en gedegenereerd volk geworden, met weinig hoop voor de toekomst. Het hele Hindoeïsme is na nauwelijks veertig jaar verblijf in Nederland al bijna uitgestorven. Lees meer hieronder over de roemloze collectieve zelfmoord van Hindoestanen in Nederland en Suriname.

 • Collectieve zelfmoord Hindoestanen

 • Ja, het is triest, het Hindoeïsme is al bijna uitgeroeid in Nederland na slechts een generatie. Wij zien grote problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap. De pandits zijn vergrijsd en sterven massaal uit over tien jaar. Wat blijft er nog over voor onze kinderen en kleinkinderen? Eindigen zij net als de Joden in hi tech gaskamers in het jaar 2040 als hier een echte Warme Holocaust zal beginnen door een allesvernietigende economische crisis in de hele Europese Unie? Ga zelf onderzoeken wat experts publiceren en lees in mijn teksten wat de toekomst ons bruine en zwarte allochtonen biedt hier op blank grondgebied. Lijden en uitsterven is onze toekomst hier. Kunnen wij slechts domweg zeggen: 'ok het is onze karma als wij in gaskamers belanden?'

  Sta op en strijd vertelde Krishna aan Arjuna, pak je wapens en strijd, om je eer te redden. Elke Hindoe man moet leren strijden voor de Hindoe Dharm; dit is de boodschap van de heilige Bhagavad Gita aan alle Hindoemannen wereldwijd. Eerloos en tandeloos sterven is verraad, dus pak je wapens en strijd Arjuna.

  Elke mandir moet gereorganiseerd worden en voorbereid worden om te functioneren in dit informatie tijdperk. De kwaliteit van de diensten en producten van elke mandir en elke pandit moeten verbeterd worden. Een speciaal mandir keurmerk hiervoor ontwikkelen is geen slecht idee. Voor alle doelgroepen moet de mandir een service ontwikkelen om de rijke en superieure Hindoe cultuur te redden. Experts zouden mijn ideeën verder moeten onderzoeken en implementeren.

  Als alle mandirs samen gaan werken, dan wordt het mogelijk om een onafhankelijk Hindoe machtsblok op te bouwen in Nederland en om zichtbaar te worden voor de blanken hier. Nu weten velen niet wat een Hindoestaan of Hindoe is en het is onze schuld dat zij dit niet weten. En o ja, ik wil niet dat de blanke machthebbers te veel macht krijgen over ons geloof, volk en ras, dus moeten wij het zelf financieren en niet likken aan de reet van de blanken. Voor mijn part komt er maar zelfbestuur voor Hindoes in Den Haag, waar er nu 40.000 Hindoestanen wonen.

  Werk mee aan dit vernieuwing voorstel van mij en participeer. Stil blijven zitten en passief afwachten is nutteloos, dus doe wat. Ik ben gewend aan strijd sedert mijn jeugd en hoop dat mensen mij dit niet kwalijk nemen. Net als een schorpioen die blijft steken, zal ik elke keer opnieuw moeten strijden in dit leven, bij elk nieuw project. Dus wees niet bang voor mij en participeer. Tot zover mijn betoog.


  14. Biografie Dewanand

  Dewanand is een veelzijdige Hindoeschrijver en onderzoeker (leeftijd 44, gescheiden) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al achttien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine en filoscoop ezine Ruim 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com).

  In februari 2010 publiceerde Authorhouse het eerste Engelstalige boek van Dewanand, met als titel 'Holland: Paradise or Hell'. In 2011 worden twee engelstalige boeken van hem gepubliceerd. Op zijn website zijn er reeds zestien boeken online gepubliceerd en deze zijn gedrukt verkrijgbaar bij de Amerikaanse POD uitgeverij, www.lulu.com.

  Op de internationale site voor duizenden professionals is een interview met Dewanand gepubliceerd in de Engelse taal. Zie deze link.

  Link interview whohub.com:

 • Interview with Dewanand (English) as a known professional on international site, http://www.whohub.com
 • ***

  Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved