Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

Moordeskaders van Wilders, heb geduld komt eraan

 • (boek) "Moord op allochtonen"
  Is een Holocaust de toekomst van allochtonen en moeten zij daarom allemaal vluchten voor 2020? paperback Royal 421 pag. 24,77 euro, rubriek: Geschiedenis en politiek
 • Offeraar    Dewanand
  Offercode   wfor1251
  Offerdatum   24 april 2008
  

  Het leefklimaat in Nederland wordt steeds grimmiger en agressiever. De armoede grijpt om zich heen en reeds nu al leiden minstens 2 miljoen Nederlanders een armoedig en uitzichtloos bestaan. En onze grote moslimhater Geert Wilders roert zich danig. Zou onze nationale brulaap, zonder mooie puntstaart, soms plannen hebben voor moordeskaders om Nederland eens binnen vijf jaar lekker te zuiveren? In hoeverre zou Wilders een moorddadige kronkel in zijn geniale witte hersenen hebben?

  Er zijn reeds enkele moordeskaders actief in Nederland en niemand weet of deze ondergrondse banden hebben met sympathisanten van Geert Wilders of Rita Verdonk. De politie en rechercheurs krijgen wel vaak te maken met professionele moordpartijen, door huurlingen en vind meestal geen enkel spoor of aanwijzing voor een politieke connectie. Ziehier een reportage fragment van drie moordeskaders in Nederland, uit de NRC online.

  Justitie jaagt op drie moordeskaders

  Gepubliceerd: 4 maart 2008 09:15 | Gewijzigd: 6 maart 2008 12:21
  Door onze redacteur Jan Meeus

  Peter la S. - de kroongetuige in het grote proces over de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld die in maart 2008 voor de rechtbank moet verschijnen - is een van de huurmoordenaars waarvan kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld zich de afgelopen tien jaar bedienden in een bloedige strijd om geld en macht.

  De Amsterdamse politie heeft de afgelopen tien jaar zonder succes onderzoek gedaan naar de lange serie liquidaties. Justitie en politie beschikten vaak wel over informatie over de motieven achter de moorden en de vermoedelijke daders en opdrachtgevers. Bij gebrek aan hard bewijsmateriaal werd er echter zelden succes geboekt.

  Maar het tij lijkt zich te keren. Uit een serie lopende onderzoeken naar vijf liquidaties en een aantal mislukte of niet ondernomen pogingen kan worden afgeleid dat de onderwereld putte uit een drietal moordeskaders met verschillende etnische achtergronden.

  I. Autochtone Amsterdammers

  De eerste groep betreft autochtone Nederlanders wiens criminele roots in de omgeving van Amsterdam liggen. In de lopende onderzoeken komen Fred R. en Jesse R. (geen familie) als bepalende figuren naar voren.

  II. Joegoslaviërs

  De tweede groep huurmoordenaars komt uit het voormalige Joegoslavië en worden vanuit Nederland aangestuurd door hier gevestigde, met name Joegoslavische, criminelen met banden met de Nederlandse onderwereld. De Haagse Bosniër Maruf M., alias Paja, duikt in een aantal lopende dossiers op als een van de organisatoren.

  III. Zaanse/Noord-Hollandse connectie

  Het beeld van de derde groep, ook wel de Zaanse of Noord-Hollandse connectie genoemd, is diffuser. In deze groepering zouden Surinaamse en Turkse criminelen samenwerken. In de dossiers komen vooralsnog geen namen voor van leidinggevende personen.

  Bron: NRC online

 • http://www.nrc.nl/nieuwsthema/onderwereld/article962727.ece/Justitie_jaagt_op_drie_moordeskaders


 • Boek leestip voor criminelen:
 • (boek) "Handboek Buitenlandse Crimineel"
  Professionele tips voor buitenlandse criminelen om Nederland leeg te roven en om uit de gevangenis te blijven. Paperback Royal, 319 pag. 22,73 euro, rubriek: juridisch


 • Nederland wordt steeds gewelddadiger

  Ik maak vaak mee dat mensen in Nederland nogal agressief en vechtlustig zijn en heel snel bedreigingen uiten. Juist door Geert Wilders en Rita Verdonk is er nu sprake van een verstoorde verstandhouding en een ernstige vertrouwensbreuk tussen de blanke autochtonen en de niet-blanke allochtonen, waaronder vooral de moslims toe behoren. Ook Hindostanen schijnen nu vaker te maken te krijgen met rassendiscriminatie en maatschappelijk verstoting uit blanke organisaties. Nederland zit eigenlijk in een heel grote crisis en het geweld is dagelijkse praktijk.

  Hoe beschaafd is Geert Wilders?

  Vroeger, rond de jaren 1930-1940 waren blanken nogal ruw, barbaars en onbeschaafd en hierom is de Tweede Wereldoorlog dan ook geen wonder. Alle Europese landen uit die tijd waren onbeschaafd en Adolf Hitler greep al zijn kansen toen zijn anti-joden propaganda hem een meerderheid bezorgde in het toenmalige Duitse parlement. Velen vergelijken Geert Wilders met Hitler, omdat hij zich ook richt op een enkele etnische groep. Een verschil is wel dat Joden in Duitsland een hogere elitaire groep vormden en dat het hele Duitse volk in bittere armoede leefde. Heden ten dage is er welvaart en moslims in Nederland behoren eigenlijk voor het grootste deel tot de allerlaagste klasse, qua opleiding, inkomen en werk. Het is nu in Nederland dus totaal anders dan 80 jaar geleden.

  De grote vraag is nu of Geert Wilders in werkelijkheid in extreme nazistische doctrines gelooft en streeft naar totale vernietiging en vergassing van alles wat buitenlands en niet-blank is in Nederland. Sommige dingen van Wilders schijnen dit vermoeden te bevestigen, want hij weigert een openhartig gesprek met allochtone en islamitische media. Wilders weigerde pertinent dat de Nederlandse Moslim Omroep zijn film uitzond op televisie en weigerde verder elk contact met allochtone media. Niet willen communiceren is echter altijd heel dom, want je maakt er grotere vijanden door. En niet alle moslims zijn gevaarlijke extremisten. Hier in Nederland zijn er hoogstens 500 radicale moslims, die geweld willen gebruiken en die hier een islamitische staat willen. Maar, dit is dus nauwelijks 0,5 promille van het totale aantal islamitische burgers in Nederland. Er zijn dus veel meer gevaarlijke blanke criminelen en seriemoordenaars in Nederland dan gevaarlijke moslims, maar ja, waarom praat Wilders niet hierover?

  Discriminatie kost de maatschappij heel veel geld

  Elke econoom kan exact berekenen hoeveel discriminatie kost en weet gewoon dat de hele (blanke) maatschappij hiervoor zal moeten betalen. Juist vanwege deze economische argumenten wil ik de negatieve gevolgen van discriminatie bestrijden en de gediscrimineerden zo productiever maken. Iedereen zou eens moeten beseffen dat discriminatie niets oplost en een heilloze weg is. Door discriminatie ontstaat er haat en dat is een goede voedingsbodem voor complotten, steunfraude, magazijn diefstal, stelen van de baas, sabotage, spionage enz. Wij kweken dus onze eigen vijanden en wij betalen er uiteindelijk zelf voor, dus wij zijn de echte verliezers en niet de gediscrimineerden. Denk dus voortaan beter na, voor je iemand die anders is gaat discrimineren.

  Wilders zet aan tot moslimhaat

  Door al zijn domme botte en lompe uitspraken en zijn nutteloze film fitna zet Wilders iedereen aan tot moslimhaat. Ook ik, als ex-moslimhater, wordt hier nu door beïnvloed en hierom schrijf ik nu deze tekst. Ik moet eens onderzoeken of het voor ons allemaal echt nut en voordeel heeft om nog langer te luisteren naar Geert Wilders. Is Wilders een man met zuivere en hogere kennis?

  Nee, Wilders beschikt niet over zuivere en hogere kennis, en hij lost geen enkel probleem van het echte raszuivere Hollandse volk op. Wat doet Wilders nu concreet voor de arme Nederlandse kinderen, die in tien culturen opgroeien en die helemaal niets meer weten over de Nederlandse geschiedenis, cultuur, calvinisme en geloof? Kankeren op moslims is niet opbouwend en het maakt hen juist sterker en vastberadener. Islam woekert al eeuwenlang voort op haat. Door moslims te haten, maak je hen dus veel sterker, want haat is de beste voedingsbodem van radicale moslims en het doodt elke dialoog en geestelijke groei. Ik kan dit alles vertellen, omdat ik de islam gewoon beter ken, als ex-moslim.

  Wil Wilders alle moslims vergassen?

  Stel eens dat Wilders de meerderheid behaalt in de Tweede Kamer na de eerstvolgende verkiezingen. Wat zou hij dan doen met zijn macht? Zou hij high tech Nederlandse biodiesel vergassingsinstallaties bouwen om eens alle niet-blanken, zoals moslims, Hindoes, negers, joden enz. helemaal voor eens en altijd uit te roeien op het heilige Hollandse grondgebied? Zou dit het sinistere onderbewuste superplan zijn in het duivelse witte brein van raksha Geert Wilders? Is Wilders een gevaarlijke nazist in de Tweede Kamer?

  Wilders heeft nooit in het openbaar geuit dat hij moslims wil vergassen of dat er bruut geweld tegen hen gebruikt moet worden. Maar, door al zijn uitspraken en propaganda zet hij wel aan tot haat tegen moslims en andere niet-blanken en dat is heel verdacht.

  Komen de moordeskaders er nog alsnog aan?

  Zal Geert Wilders binnen enkele jaren honderden getrainde huurmoordenaars op pad sturen om moslims, Hindoes en negers uit te moorden tijdens kille, gure maanloze nachten? Niemand weet met welke ondergrondse criminelen Wilders kontakten onderhoudt. Het is onduidelijk of hij al een geheim massavernietigingplan heeft en al een duizendtal paramilitaire moordbrigades heeft getraind op geheime locaties of in het buitenland. Feit is wel dat Wilders nu al twee miljoen sympathisanten heeft in Nederland en dat zij allemaal dromen over een islamitische Endlösung en een mooie Kristalnacht tegen alle niet-blanken. Zo af en toe hoor ik hierover wilde verhalen tijdens informele gesprekken met sympathisanten van onze demon Wilders. Dit alles maakt het leven in Nederland gewoon grimmiger en onleefbaarder. Ik zie zo vaak doodongelukkige moslims, negers en Hindoestanen in mijn woonflat en meestal hebben zij zich maar uit voorzorg helemaal geïsoleerd van de boze, wilde blanke massa. En raad eens wat hen grootste wens is?

  Remigratie is nu de droom van honderdduizenden allochtonen

  Ik hoor het steeds vaker. Een grote meerderheid van de allochtonen, allahtonen, Hindoestanen, kleurlingen, negers en overige niet-blanken denkt er serieus over na om Nederland binnen tien jaar voorgoed te verlaten. Hier blijven en weggepest of kapot gediscrimineerd worden als untermensch is eigenlijk gewoon zelfmoord, dus vertrekken is de beste oplossing. Immers Turkije en Suriname gaan heel goed vooruit en bieden ook alle luxe van Nederland, tegen lagere prijzen. Waarom dus nog langer hier wegrotten?

  Lees eens mijn hele betoog over de afgrijselijke toekomst van alle niet-blanken in Nederland en de rest van de blanke Europese Unie. Reeds nu al merk ik duidelijk dat een dikke 70 procent van de woeste blanke massa droomt over een bloedige en gewelddadige etnische zuivering van hun heilige geboortegrond. En al het geweld begint in de geest, dus het is bijna honderd procent zeker dat er ooit in de nabije toekomst een neonazi of psycho kloon van Adolf Hitler hier aan de macht komt en dat men dan alles wat niet-blank is gewoon gaat uitroeien en vergassen met moderne technologieën.

  Koop mijn boek en lees het snel:

 • (boek) "Moord op allochtonen"
  Is een Holocaust de toekomst van allochtonen en moeten zij daarom allemaal vluchten voor 2020? paperback Royal 421 pag. 24,77 euro, rubriek: Geschiedenis en politiek

 • Moordeskaders komen eraan hoor, nog even geduld jongens

  Geloof mij, de ondergrondse moordeskaders van Geert Wilders zijn in opleiding en komen eraan, dus moslimhaters en allochtonen haters, nog even geduld, je pizza met vers buitenlands bloed komt eraan. Of lust je een lekkere bruin gebakken hamburger of dubbele BigMac uit het edele vlees van een maagdelijke moslima? Zeg het maar en laat het je smaken. Vergeet niet dat de voorouders van de blanken allemaal kannibalen en menseneters waren in het verre verleden. Tijdens barre winters slachtten zij gewoon lagere mensen om vers vlees te kunnen eten. De Europese geschiedschrijvers verzwijgen al deze zaken en liegen ons gewoon een heleboel onzin voor. Is het niet vreselijk om te moeten leven in een land van afstammelingen van massamoordenaars, slavendrijvers, zeerovers, verkrachters, neonazi's, kannibalen, uitbuiters, leugenaars, oplichters en gewetenloze kapitalisten? Nou, zo zijn al de sinistere en kille blanken die je elke dag om je heen ziet op straat, dus kijk maar uit voor je toekomst, want op een dag bijten zij je nog dood met hun grote witte tanden en drinken je gekleurd bloed dan lekker op, eventueel als cocktail met ijs en whisky, hmm lekker zeg, smak smak .... En je maagdelijke dochter is dan hun gratis hoerig, uitnaai toetje, elke avond na je dood.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1251 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  ***

  Moord op Geert Wilders  Wilders haat blanke uitnaaisletjes met multiculturele kleintjes.
  1. Geheim interview met Geert Wilders
  2. Rita Verdonk wil alle allochtonen vergassen. Heil Fuhrer Rita Verdonk
  3. Bewijs ontdekt: Geert Wilders is topmaffia figuur
  4. Moord op Geert Wilders
  5. Eerbetoon Blood and Honour Nederland

  Nuttige boeken om te lezen:
 • (roman) 'Einde van de integratie'
  Een aangrijpend verhaal over de zielige integratie van een naief Hindoestaans meisje. paperback, 291 pag. 22,17 euro, rubriek: romans


 • (boek) "Koran: Verbieden of Herschrijven? De gids voor geweldloze deislamisering"
  Exacte en serieuze analyse van Koran, terrorisme en de omstreden moslim identiteit, met een wetenschappelijk en Dewanistisch karakter. Paperback A4, 411 pag. 24,57 euro, rubriek: religie en esoterie


 • (boek) "Nederland: Paradijs of Hel"
  Culturele uiteenzettingen over Nederland als plaats om te genieten of om te lijden. Royal paperback, 354 pag. 23,43 euro, rubriek: kunst en cultuur


 • (boek) "Eerbetoon aan profeet Hans Janmaat. Een persoonlijke impressie"
  Persoonlijke beschouwing aangaande de leider van de Centrum Democraten, met een kritische knipoog naar de mislukte multikul. Paperback Royal 455 pag. 25,45 euro, rubriek: geschiedenis en politiek


 • (boek) "Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2"
  Analyse van het uitsterven van het blanke Nederlandse volk in de verstikkende multikul, vanuit Dewanistisch perspectief. Paperback Royal 631 pag. 28,97 euro, rubriek: geschiedenis en politiek


 • (boek) "Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid. Hindu nazism (Hindoe nazisme)"
  Analyse van een futuristisch concept van het vreemdelingenbeleid vanuit strict Hindoeistisch en Dewanistisch oogpunt. Paperback A4 248 pag. 21,31 euro, rubriek: juridisch • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Zeepkist
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved