Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Deel 3. Spiritualiteit van de hoofddoek

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1235
Offerdatum   maandag 22 oktober 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Om te onderzoeken in hoeverre de hoofddoek de spirituele ontwikkeling van meisjes en vrouwen versterkt, zal eerst een probleemstelling ontwikkeld worden. Daarna volgt een betoog met een stellingname.

Probleemstellingen

1. In hoeverre is de hoofddoek een beschavingssymbool of een onderdrukking symbool? Als beschaving relatief is dan is onderdrukking van vrouwen dat ook, want het is cultuur afhankelijk en dat is ook relatief.

2. Is het vrijwillig en bewust dragen van een hoofddoek een symbool van onmacht, protest, rebellie of een identiteitscrisis?

3. Hoe moet de waarde van een meisje of vrouw gedefinieerd worden in de Westerse materialistische cultuur van blanken? Is de blanke beschaving een goede norm voor de toekomst van de mensheid of moeten wij teruggaan naar waarden uit oudere, hoger ontwikkelde beschavingen, zoals de Vedische. Islam is een vrij jonge beschaving en heeft al in het verre verleden een bloeitijd gekend, die nu onbekend is bij de meerderheid der islamieten.

4. Wat is de juiste manier om met meisjes en vrouwen met hoofddoeken om te gaan en hoe kunnen wij hen op een normale manier laten participeren in de Nederlandse maatschappij, om hun talenten, capaciteiten, inventiviteit en arbeidskracht positief te benutten? Kan er een Nederlandse versie van de islam ontwikkeld worden, zodat de toegevoegde waarde van islamieten toeneemt en hun productiviteit significant bijdraagt aan de Nederlandse economie? Nu participeren islamieten bijna totaal niet in de Nederlandse kenniseconomie en doen ook niet actief mee aan het openbare islam debat, vanwege hun onderontwikkeldheid en zelfverkozen isolement.

5. Versterkt de hoofddoek de spiritualiteit van meisjes en vrouwen, en van de maatschappij als geheel? Wat bewijst de praktijk?

DE BLANKE BARBAREN
Om eens te illustreren hoe afschuwelijk en vreselijk de geschiedenis van de blanken is, is het nuttig om onderstaande tekst uit mijn boek van 2005 te bestuderen.

WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 14 of 87
Uitstervende Nederlanders
Mein Kampf, deel 2
SECTIE: 1.0. Heilige spam van Dewanand

 • 1.6. Het vervloekte karma van de 'blanke'
 • Besef eens dat praktisch alle massavernietigingswapens en extreme wapensystemen door 'intelligente' blanken zijn ontwikkeld, dan krijg je al rillingen als je eens met iemand van dit ras praat of er ruzie mee hebt.

  Verwittingsproces eerste Arabische rassen
  Na de islamisering van de hele Arabische wereld via vele oorlogen ontstond er een islamitische beschaving van gepigmenteerde rassen in dit gebied. Maar, deze kleurlingen, waarvan de meerderheid over Afro genen beschikten, verlangden naar seks met de mooie blanke meisjes uit het verre Europa en besloten om hen te gaan veroveren. Al vanaf de zesde eeuw tot de dertiende werden vele miljoenen blanke meisjes geroofd in het verre Europa en hierdoor kreeg de nieuwe generatie Arabieren een lichte kleur, met Europese oftewel Germaanse uiterlijke kenmerken. Juist door dit germaniseringsproces van deze Afro-volkeren veranderde ook hun gedrag, levenswijze en hun neiging om alles met bloedig geweld op te lossen. Zij kregen op den duur ook een binair brein net als elke doorsnee blanke en degenereerden op een bepaalde manier.

  Zie een omschrijving van het blanke binaire brein in onderstaand hoofdstuk.

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 50 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  SECTIE: 3.0. Heilige theorieën

 • 3.5.4. (4) Binaire brein 'blanke'
 • Momenteel is in blank Nederland duidelijk te merken hoe de radicale binaire perceptie van blanken het hele hoofddoek debat domineert. In de blanke media vindt er bijna geen enkele relativering plaats en niet-blanke visies van gekleurde en Afro denkers worden nooit gepubliceerd. Het racistisch karakter van de benadering wordt nog versterkt door de stigmatisering van alle moslima's met een hoofddoek en door haat tegen deze subetnische minderheid te propageren. In andere blanke landen is dit min of meer ook zo. De drang om alles wat niet-westers en niet-blank is totaal te vernietigen en uit te roeien is duidelijk zichtbaar in de teksten. De economische schade die men op deze manier toebrengt aan de Nederlandse economie en de maatschappelijke schade interesseert hen niet, hoewel zij er uiteindelijk zelf voor moeten betalen. Ditzelfde geldt voor de hatelijke discussie over niet-westerlingen, allochtonen, Afro-volkeren en kleurlingen. Blanken zouden eens moeten beseffen dat het hun eigen domme fout is dat er nu bijna 3 miljoen van deze niet-blanken hier wonen en toegeven dat zij niet erg intelligent overkomen, door de hele dag te zuipen en te kankeren. Met kankeren en dom zeiken los je geen problemen op.

  De dood geseksualiseerde blanke Westerse vrouw
  De radicale seksualisering van blanke vrouwen is duidelijk merkbaar in de blanke media, waar elke tien minuten een halfblote meid wordt getoond, als een domme slet, die alleen haar benen wijd kan doen. In theorie is dit ook een vorm van vrouwenonderdrukking, want het is voor elke vrouw ronduit denigrerend om als een domme slet te worden behandeld. Het is een ernstige aantasting van de vrouwelijke waardigheid. Hierom kan er gesteld worden dat de vrouwenemancipatie en modernisering van meisjes en vrouwen in de blanke Westerse cultuur bijna totaal mislukt is.

  Paranoïde debatten over hoofddoeken
  Tariq Ramadan analyseert in zijn boek, 'Simpelweg moslima', hoe de identiteit van meisjes en vrouwen in de islamitische wereld zich momenteel ontwikkeld. Hij gebruikt twee uiterste tegenpolen, namelijk die van de Westerse overspelige vrouw en die van de kuise, onderdanige, traditiegerichte moslima. Tariq vergeet echter om te relativeren en definieert het begrip modern ook niet. In zijn boek portretteert hij de blanke Westerse vrouw als een modern en geëmancipeerd wezen die vrijheid heeft en zich mag ontwikkelen, maar waarom gebruikt hij geen Hindoeïstische rolmodellen, die veel harmonischer zijn? Zou het kunnen dat Tariq Ramadan teveel gegermaniseerd is, dus teveel blanke genen heeft en dus over teveel laagwaardige DNA beschikt?

  Het ontstaan van de hoofddoek
  In alle oude culturen en beschavingen kende men de verhulling van vrouwen, als onderscheidingsmiddel of om hen te beschermen tegen oneerbare bejegening door mannen. Sluieren was ook normaal in de oude Vedische beschaving van tienduizend jaar geleden, als middel tot geestelijke verheffing. Ook mannen tooiden zich destijds met vele soorten hoofddeksels en kostuums, met subtiele betekenissen. Het is logisch dat kleding door mensen gebruikt wordt om zich te onderscheiden en om geslachtsorganen te verhullen. De hoofddoek is een van de deseksualiserende attributen van meisjes en vrouwen en het is interessant om te onderzoeken of hun geestelijke diepgang erdoor versterkt wordt. Nu volgt de kern van dit betoog.

  Mystieke krachten der vrouwen
  In alle oude culturen bezaten vrouwen mystieke krachten. Hier een voorbeeld uit de Hindoebeschaving van tegenwoordig. De karmische vervloeking is iets wat ik vaak meemaak bij Hindoemeisjes, vooral als zij slecht behandeld zijn door een man. Zulke meisjes roepen dan de naam van een Hindoeïstische god of godin aan, tijdens de vervloeking en hopen dan dat de agressor door deze hogere machten gestraft zal worden, zonder dat zij hiervoor directe actie hoeven te ondernemen. Dit is vaak standaard mystiek van Hindoemeisjes en ik moet toegeven dat het echt werkt in de praktijk, want een vervloeking door een meisje moet je niet lichtzinnig opvatten. Een Hindoevrouw vertelde mij zelfs dat godin Durga Maata kleine meisjes beschermd tegen verkrachting en misbruik door mannen. De mystieke kant van de vrouwelijke manier van geloven is iets wat vaak diepgeworteld is in hun onderbewustzijn.

  Een Marokkaans tienermeisje vertelde mij jaren geleden dat Allah mannen gaat straffen die vrouwen misbruiken en uitte dat dit ook in de Koran staat. Dit meisje was weggelopen uit huis, maar voor mij was het interessant om te horen hoe diepgeworteld haar geloof in een soort islamitische karmische vervloeking was. Ook in de islam kent men de karmische wetten, in een aangepaste vorm.

  Is islam het oude Hindoeïsme?
  De oude Vedische beschaving had contact met alle andere beschavingen in alle uithoeken van de wereld, tot in Zuid Amerika, bij de Maya's en de Inca's. Stephen Knapp heeft dit duidelijk bewezen in zijn talloze publicaties en op zijn gigantische Hindoe fundamentalistische website. Stephen Knapp is een superintelligente blanke die zich radicaal bekeerd heeft tot het Hindoeïsme en nu een pionier is in de internationale Hindoewereld en alom gerespecteerd wordt. Hij en de blanke Hindoe en acharya David Frawley hebben het zelfvertrouwen van de bruine en zwarte Hindoes ontzettend versterkt. Voor mij is het verbazingwekkend om mee te maken hoe de vitaliteit van superintelligente blanken nu de onderontwikkelde wereld van bruine en zwarte Hindoes verrijkt. Dit is echt superintegratie van intelligente blanken in de Hindoebeschaving en hoopvol voor de toekomst.

  Islam kan niet als slecht-zijnde worden beoordeeld, want binnen elk geloof zijn er agressieve figuren, die over paranoïde gedachten beschikken. Velen krijgen uit mijn radicale teksten bijvoorbeeld het beeld dat ik een paranoïde Hindoe ben en poneren vaak dat ik een gevaarlijke gek ben, die men moet opsluiten en vol moet spuiten met neuroleptica, als een verdiende levenslange dwangbehandeling. Ik moet hierbij als verweer slechts opmerken dat ik gewoon geen raad weet met de barbaarse, aapachtige en primitieve geschiedenis van de vele menselijke rassen en volkeren, en mij slechts richt op het vervullen van mijn heilige karmische schrijfplichten, tot ik mijn aardse omhulsel zal verlaten, om naar een andere planeet te gaan.

  De culturele kant van de huidige islam is feitelijk helemaal gekopieerd uit die van de zesde eeuw, maar dat was een geloof dat helemaal leek op het oude Hindoeïsme en ook vele goden en godinnen kende. Juist hierom kan ik bewijzen dat de islam bijna helemaal gebaseerd is op de geloof- en leefregels uit het Hindoeïsme van de zesde eeuw, vooral als de vrouwencultuur wordt geanalyseerd. Het huidige Hindoeïsme is echter veel verder ontwikkeld, hyperdynamisch en veel rijker voorzien van heilige boeken en teksten. De doorsnee Hindoe uit ons tijdperk heeft een harmonisch Hindoe bewustzijn en tolereert alle uitingen van geloof op een veel natuurlijkere manier. Helaas is dit (nog) niet zo bij de doorsnee moslim, want die beschikken kennelijk over teveel laagwaardig blank DNA en neigen naar een binaire wereldperceptie, iets wat ik al heel lang onderzoek.

  Hoe spiritueel is de hoofddoek?
  Een meisje kan zich in verschillende richtingen ontwikkelen vanaf het moment dat zij menstrueert of ontdekt heeft hoe zij kan klaarkomen. Een meisje die al vanaf haar negende jaar orgasmen beleeft, zonder penetratie, dus door te vingeren, ontwikkeld zich op latere leeftijd tot een clitoraal vrouwentype. Meisjes die al vroeg kennis maken met penetratie van hun vagina en hierbij ook klaarkomen, ontwikkelen een vaginaal bewustzijn. In het genotscentrum van hun hersenen is dan het neuronisch beeld van de vagina of clitoris diep ingeprent.

  Maar meisjes die praktisch niets geleerd hebben over het genot van hun geslachtsorganen, en onschuldig of naïef blijven, tot zij getrouwd zijn, na hun achttiende, ontwikkelen pas op hogere leeftijd hun seksuele hersencentra en krijgen ook een heel andere geestelijke uitstraling en gedrag. Dit is helemaal afhankelijk van hun religieuze vorming en van de kennis die in hun hoofd zit. Opmerkelijk is dat Hindoemeisjes vaak een vollere geest hebben en over een verzadigde religieuze visuele perceptie beschikken, vooral door de duizenden beelden van Hindoe goden en godinnen. De rijke symbolen en beeldentaal van het Hindoeïsme zorgt hierbij voor een maximale ontwikkeling van beide hersenhelften en is ook veel natuurlijker voor het vullen en harmoniëren van de vrouwelijke hersenen, die over meer verbindingen beschikken tussen beide hersenhelften. Bij zulke Hindoemeisjes merk ik vaak een rustgevende harmonie tussen religieuze beelden, klanken, juwelen, mantras, gedachten en zelfs smaken. Op dit punt is de rijkdom van het Hindoeïsme ideaal geschikt voor de vrouwelijke hersenen en minder vernauwend. Vooral bij Hindoeïstische dansstijlen, zoals Odissi en Kathak is de harmonie tussen innerlijke beelden, klanken, muziek en lichaamstaal extreem ontwikkeld. De rijke en subtiele taal van mudras (handvormen) tijdens het dansen voor Krishna of een andere god of godin is hier een mooi voorbeeld van.

  Er is behoefte aan een religie die maximaal aangepast is aan de vrouwelijke hersenen, want alleen zo kan er een harmonische wereldbeschaving ontstaan. Emotionele expressie is een diepgewortelde behoefte van meisjes en vrouwen en juist hierom moet het ideale vrouwelijke geloof dit niet onderdrukken of doodmaken. Als je de vrouwen geestelijk dood maakt, dan maak je immers de cultuur en beschaving dood. Hierbij moet ik opmerken dat de extreme seksualisering van vrouwen in de blanke Westerse wereld ook een wrede vorm is van het geestelijke vermoorden en vernietigen van het vrouwzijn, dus helemaal niet modern is. Als je van een vrouw een man wilt maken, dan moet je de vrouw in het vrouwelijke lichaam dus vermoorden en dat is heel pijnlijk en wreed. Dan komt de harmonische vrouwelijke identiteitsontwikkeling in gevaar en vele meisjes en vrouwen krijgen dan ernstige psychische problemen.

  Hoofddoek als lineaire identificatie attribuut

  Hier een citaat uit een eerder gepubliceerde tekst van mij.
  Titel tekst
  Studierapport staatsschulden Europese Unie
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1206
  Offerdatum 15 november 2006

  Vernietiging Europese Unie
  De vernietiging van de Europese Unie is iets wat nabij is en in principe zelfs voordelig is voor de hele Derde Wereld, omdat ook alle koloniale uitbuitingsstructuren dan zullen wegvallen en tot bevrijding zal leiden uit de klauwen van de Joden, neocons en blanke kapitalisten. Juist door de verarming van Europa zal de islamisering sterker worden, omdat de islam dan voor een nieuwe religieuze moraliteit zal zorgen bij onderontwikkelde blanke meisjes, met een extreem en smerig seksueel verleden. Door de magie van de hoofddoek of de burqa kan een blanke hoerenmeid immers haar smerig seksleven witwassen (van ex uitnaaislet tot heilige supermoslima) en vergeven worden van alle zonden door Allah. In de koran staat duidelijk dat Allah barmhartig en vergevingsgezind is. Dit proces is op kleine schaal al begonnen en het leidt al tot een nieuwe religieuze moraal bij verarmde blanken in de Europese Unie. Als onderzoeker kan ik niet oordelen of dit goed of slecht is, maar slechts opmerken dat de wil van Allah, Altecrea, Krishna of welke hogere macht dan ook altijd ondoorgrondelijk is.
  (einde citaat)

  deeplink url:

 • Studierapport staatsschulden Europese Unie
 • De seksualisering van blanke meisjes in de Westerse wereld maakt hoe dan ook slachtoffers en leidt tot heel veel relatiestoornissen en lege vrouwen. Er is nu een lege, barbaarse cultuur ontstaan in de Westerse wereld en een groot deel van het blanke volk leeft in een verstikkende geestelijke leegte. Er is grote geestelijke armoede en velen krijgen hierdoor ernstige psychische problemen, want een mens kan niet alleen leven van brood, aardappelen, cola, koffie en materieel stof. Kan de hoofddoek zorgen voor een verrijking of de geestelijke leegte opvullen?

  De identiteitsontwikkeling van meisjes is totaal anders dan die van jongens, want hun hersenen en hormonen zijn anders geschakeld. Jongens hebben een heilig fallisch symbool, namelijk hun penis en uiten zich hiermee. Meisjes hebben dit niet en kunnen een penisnijd ontwikkelen, als zij al vanaf jonge leeftijd merken dat zij geen aanhangsel onderin hebben en verder ook niets leren over hun vrouwelijke vagina. Als een meisje vanaf jonge leeftijd leert om zich te identificeren met een hoofddoek, dan gebeurt er iets verrassends. De hoofddoek wordt dan haar fallisch symbool en wortelt zich in haar vrouwelijke identiteit. Als het verder verboden is om juwelen, oorbellen, make up, korte rokjes enz. te dragen dan kan de hoofddoek het enige lineaire identificatie symbool worden van zo een meisje en dan voelt zij zich psychologisch niet compleet zonder dit attribuut. In al haar hersencentra zitten dan letterlijke neuronische imprints van de hoofddoek en zij kan zichzelf dan ook bewust een doekje noemen, want meer is zij immers niet waard, als mens, conform de islamitische geschriften en doctrines. Haar vrouwelijke hersenen ontwikkelen zich dan minimaal en krijgen geen geestelijke romigheid of volheid, zoals bij Hindoemeisjes, die wel over het ideale geloofsstelsel beschikken voor hun hersenontwikkeling.

  Voor een spirituele ontwikkeling is een geestelijke volheid noodzakelijk. Een spirituele geest heeft constant behoefte aan inputs vanuit alle sensoren in het lichaam en de geest, zoals de huid, oog, oor, neus, tong, dromen en fantasie. De fantasie centra zijn bij vrouwen heel visueel ontwikkeld en hierom heeft een normale vrouw behoefte aan religieuze afbeeldingen in vele kleuren en geuren, wat het Hindoeïsme dus tot het ideale vrouwelijke geloof bestempelt, vanuit een wetenschappelijke redenatie. Een typisch fallisch religieus attribuut van veel Hindoevrouwen is de Shiva lingam, maar ik heb ook Hindoemannen ontmoet die dit ook zo zagen. De rijke mystieke taal en de miljoenen symbolen zorgen voor een sterkere spirituele ontwikkeling en volheid bij Hindoevrouwen en Hindoemannen. Er is dan een haast oneindige ruimte voor continue geestelijke groei, wat ook veel gezonder is voor de psychologische ontwikkeling tot een rijper en weerbaarder individu. Dit alles heb ik zelf ondervonden toen ik mij bekeerde tot het Hindoeïsme. Voor mijn bekering beschikte ik over een soort Afro-Surinaamse culturele identiteit en was in absolute zin geen Hindoe, Hindoelander of Vedistaan, want ik wist er gewoon niets over.

  Hoofddoek voor mannen?
  Als de hoofddoek de spirituele ontwikkeling versterkt dan kan het ook nuttig zijn voor mannen. Men zou dan in de islam, jodendom of christendom een soort mannelijke hoofddoek moeten ontwikkelen, misschien compleet met een leuke Westerse minirok voor mannen. De blanke Westerse wereld houdt immers van rariteiten en extreme kledingstijlen.

  Spirituele meiden in Allahloka
  Allahloka is gedefinieerd in het Dewanisme als de spirituele planeet van Allah, waar iedereen in de sattvische geaardheid existeert en eeuwig gelukkig en zuiver is. Meisjes in Allahloka hebben een goudbruine huidskleur, zijn rein, vroom en kunnen hemelse zaligheid schenken aan mannen, als de Devi's en Gopi's uit Krishnaloka, maar de schone naam en klanken van Allah zijn in hun hart gegrifd. Of elk meisje in Allahloka getooid is met een hoofddoek en zedelijke kleding draagt, is niet helemaal zeker, want meisjes beschikken over alle vrijheden op deze spirituele planeet van Allah en worden tot niets gedwongen. Het kleden en tooien van het lichaam met mooie, fleurige en kleurige gewaden, juwelen en bloemen is een favoriet tijdverdrijf van de meiden uit Allahloka. Maar de meiden kunnen allemaal zingen en dansen met en voor Allah, want Allah is permanent in ieders hart in Allahloka. Krishna komt af en toe op bezoek bij de meisjes in Allahloka om Zijn neef Allah te bezoeken en om te genieten van de devotionele danskunst van de mooie, bruine en getinte meisjes en om hen te zegenen. In Allahloka is er geen vervuiling, onreinheid, oorlog, honger, discriminatie van vrouwen, verdriet, onderdrukking, misbruik en iedereen leeft er eeuwig in harmonie, vervuld van spirituele dromen, gedachten, beelden, klanken en smaken.

  Ter besluit
  In de natuur is bijna alles een 80/20 verhouding. De extreme 20 procent binnen elke soort is verdoemd om uit te sterven of om opgegeten te worden en kan zich niet voortplanten. Te sterke of te zwakke diersoorten blijken juist vroegtijdig uit te sterven, dus er bestaat geen 'survival of the strongest'. Kijk eens naar mij, ik ben zelf niet de allersterkste, maar heb overleefd, tussen veel langere en sterkere mensachtigen. Als de hoofddoek meisjes en vrouwen extremiseert dan betekent dit, conform natuurlijke wetten, dat deze minderheid binnen de islamitische minderheid heel snel uit zal sterven. Of dit hen lot zal zijn, kan alleen de toekomst uitmaken.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1235 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Links serie:
  1. Deel 3. Spiritualiteit van de hoofddoek
  2. Deel 2. Spiritualiteit van de hoofddoek
  3. Deel 1. Spiritualiteit van de hoofddoek
  4. KLEDING EN HOOFDDOEK; DE SCHAAMTE VOORBIJ? Zehra Özkaya

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved