Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Deel 1. Spiritualiteit van de hoofddoek

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1233
Offerdatum   maandag 22 oktober 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Er zijn al vele duizenden publicaties verschenen over de hoofddoek, waarin voor- en tegenstanders hun mening kenbaar maken. Om een nieuwe visie op de hoofddoek te lanceren besloot ik eens om onderstaande onderzoekstekst te publiceren. De hele tekst kan heel leerzaam zijn voor leken en vooral meer begrip kweken voor draagsters van een hoofddoek. In hoeverre de hoofddoek de spirituele ontwikkeling van een meisje kan bevorderen is ook iets wat heel leerrijk kan zijn in deze tekst van mij.

Begripsomschrijving
Een hoofddoek is een lap stof, meestal van een halve meter, welke om het hoofd wordt gewikkeld en al het haar en de oren verhuld van de draagster.

Functies hoofddoek in oude culturen
In vrijwel alle oude culturen droegen vrouwen hoofddoeken, vaak om religieuze redenen en soms als middel om hun gehuwde status openbaar kenbaar te maken. Ook maakten vrouwen via een hoofddoek vaak kenbaar dat zij een strikte voorkeur hadden voor een monogaam huwelijksleven en absoluut nooit vreemd zouden gaan, dus heel trouwe echtgenotes zijn. Hierom is de hoofddoek een kuisheidssymbool in vele oude culturen.

Combinatie attribuut
Meestal combineert de draagster van een hoofddoek haar kledingstijl, om haar religieuze levensstijl nog eens extra te benadrukken. Te strakke, doorschijnende, te korte of erotisch getinte kleding is dan ook totaal uit den boze. Zelfs juwelen, oorbellen, kettingen, armbanden, lippenstift, eyeshadow, piercings, neusringen, enz. zijn vaak totaal afwezig bij vrouwen die hoofddoekjes dragen, want een sobere, kuise levensstijl is hun levensmotto. Als onderzoeker sta ik hier neutraal tegenover en gun vrouwen de absolute vrijheid om hun kledingstijl en modestijlen zelf uit te kiezen.

Dwang
In onze huidige tijd komt binnen islamitische families vaak dwang voor om meisjes vanaf jonge leeftijd al te verplichten om een hoofddoek te dragen. Onderzoekers beschouwen dit als een van de kenmerken van een geïsoleerde subetnische religieuze cultuur, die teruggrijpt op dwangmatige handelingen om een eigen etnische identiteit te verkrijgen binnen een door blanken gedomineerde cultuur. Deze dwangmatigheid is iets wat niet alleen voorkomt bij de islamitische subgroepen in Nederland, maar ook bij alle andere migranten populaties, als reactie op de continue afstoting en discriminatie vanuit de dominante blanke meerderheid, die hen constant als vreemde en vijandige elementen aanschouwd en isoleert. Binnen alle migranten populaties wereldwijd ziet men dergelijke ontwikkelingen, die soms tientallen generaties kunnen doorgaan.

Het mooiste voorbeeld is dat van de Joden, die na hun diaspora van tweeduizend jaar geleden vluchtten naar alle uithoeken van de wereld, maar toch hardnekkig hun joodse cultuur, tradities en eetgewoonten (kosjer) voortzetten. Uiteindelijk, na de Joodse Holocaust van de Tweede Wereldoorlog, kozen de Joden voor een eigen Joodse staat en op wonderbaarlijke wijze leerden zij opnieuw Hebreeuws te schrijven en te praten; een taal die al tweeduizend jaar dood was kreeg opeens nieuw leven. Dit bewijst duidelijk hoe dynamisch migranten populaties zijn en hoe onvoorspelbaar hun toekomst niet kan zijn, na een traumatische gebeurtenis.

Islam en hoofddoek
De hoofddoek is in streng islamitische naties een verplicht openbaar kledingstuk voor alle menstruerende meisjes en vrouwen. Zonder hoofddoek op zijn vrouwen direct zondig in deze landen en krijgen dan stokslagen of worden gestenigd als overspelige vrouwen. Hierom zeggen vele islam-haters dat de hoofddoek de vlag van de islam is in de Europese naties en keuren het ten strengste af. Hier is echter niet alles van waar, want de bewuste keus van vele migrantenmeisjes met een islamitische achtergrond om een hoofddoek te dragen, heeft een complexere oorzaak, dan alleen als vlag van de islam te fungeren. Want ook de individualisering heeft de islamieten in de Westerse wereld danig beïnvloed, wat ook geldt voor mij en alle andere migranten alhier. Het dragen van een hoofddoek in een vrij land is hierom niet altijd gerelateerd aan de islam of aan een religieuze doctrine, vanuit het gezichtspunt van de draagster. Ik probeer dit wat dieper te onderzoeken en zal in een vervolgtekst vrouwen met hoofddoeken op, aan het woord laten die ik persoonlijk ken en regelmatig tegenkom in mijn directe woonomgeving. Hierbij zal ik ook contravisies analyseren, om een totaalbeeld te schetsen van de nogal warrige denk- en geloofswereld van meisjes en vrouwen.

Decadente blanke beschaving, linkse modernisme
Dat de huidige blanke beschaving behoorlijk decadent is, werd voor mij gisteravond duidelijk toen ik tijdens een bezoek aan een Hindoevrouw een miss billenverkiezing zag op een Nederlandse televisiekanaal, net na het avond eten. Het linkse modernisme, waarin men de vrouw tot man wil maken en de man tot vrouw, is een van de oorzaken van de hedendaagse decadente blanke beschaving, waarin alle normen, waarden en tradities gewoon aan stukken gescheurd zijn. Maar men ging een stapje verder en verzon het postmodernisme als een totalitaire normloze doctrine, waarin niets ene moer meer uitmaakte en niets enige waarde meer had. Alle heilige huisjes werden opgeblazen en rituelen verloren hun diepere ziel.

In het linkse modernisme ontkent men de vrouw als vrouw, maar ook de man als man. Men wil vermannelijkte vrouwen maken en verwijfde mannen. Dat dit leidt tot grote psychische problemen en verstoorde biologische rolmodellen interesseert de linkse modernist geen ene moer, want de totalitaire normloosheid is immers de enige geloofsdoctrine en alles moet zich hieraan aanpassen, of zichzelf achterlijk en ouderwets verklaren in het openbaar. Zelfs een meisje die al jong leert koken voor haar toekomstige functie als gehuwde vrouw en moeder is uit den boze in de totalitaire linkse doctrine, want dat is een traditie en die moet je gewoon vernietigen. Als alles uiteindelijk opgeblazen is en er niets meer over is, kan de linkse afgod, geen ene reet schelen, want het doel is normloosheid, goddeloosheid, absoluut materieel genot en anarchie.

Bescherming eigen meisjes
Binnen de totalitaire linkse doctrine verklaarde men de eigen meisjes en vrouwen allemaal tot vogelvrij seksvlees en dumpte hen in het riool van de multikul. Een blank Hollands meisje kende men slechts een materiele en seksuele waarde toe en bombardeerde haar tot een hormonaal gestuurd organisme, met preken van hooggeleerde wetenschappers uit ivoren torens. Elk meisje moest al vanaf jonge leeftijd met de billen bloot op straat paraderen, om te vermannelijken en om haar oestrogeen complex overboord te gooien. Binnen de linkse doctrine moest dus elk meisje met de benen wijd door het leven gaan, om de mannelijke jagershorde na te doen. Bescherming van meisjes was een taboe en moest doorbroken worden.

Maar binnen de islamitische subetnische groepen hield men vast aan het beschermen van de eigen meisjes en wilde men hen brandmerken, als een soort openbare bescherming en om het eigen islamitische ras en volk voort te laten bestaan. Dus men verzon toen de hoofddoek als middel om de meisjes te brandmerken en om hen zo te beschermen tegen de totalitaire linkse decadentie. Hierbij speelde ook een raciaal element mee.

Turkse vs Hollandse meisjes
Turkse meisjes zijn feitelijk van hetzelfde fenotype of rastype als Hollandse meisjes. Een buitenstaander zou geen verschil zien tussen een Turks of Hollands meisje in minirok. Deze raciale gelijkenis vereiste een andere radicale oplossing. Om zichzelf absoluut te distantiëren en te onderscheiden van de blanke Hollandse meisjes, besloten vrij veel Turkse meisjes om een hoofddoek met kuise kleding te dragen, geheel vrijwillig en zonder een diepgaande religieuze onderbouwing, juist om hun hoofddoek als identificatie attribuut toe te passen. Op deze wijze werd de hoofddoek voor vele Turkse meisjes en vrouwen onderdeel van hun bittere overlevingsstrijd binnen de discriminerende blanke maatschappij en onlosmakelijk onderdeel van hun zelfverzonnen subcultuur, al of niet islamitisch. Het is een heel interessante ontwikkeling en ook een gevolg van de individualisering binnen de hele Turkse gemeenschap in Nederland.

Hier een citaat uit een eerder gepubliceerde onderzoekstekst van mij:

Het nationale complot tegen moslimmeisjes
Ik word er goed ziek van hoe men omgaat in de Nederlandse media en politiek met moslimmeisje die een hoofddoek dragen. Als extreem objectieve Hindoeschrijver geef ik hierna een beschouwing.

Meisjes met hoofddoeken zijn de minst criminele etnische minderheid in Nederland. Juist meisjes met hoofddoeken beschikken over de meest voorbeeldige gedragsnormen en zijn hierom de meest beschaafde groep in Nederland, die de minste overlast veroorzaken.
(einde citaat)

Bron tekst
Offercode WFOR1232
Offerdatum 4 oktober 2007
DeepLink url:

 • De eerste klas vagina van de moslima,
  zegeningen halal pil, Insha Allah lala
 • In dit betoog beschouw ik meisjes en vrouwen met hoofddoeken, vrijwillig gedragen, als een subetnische minderheidgroep binnen de islamitische migranten populatie. Als subetnische minderheid binnen een minderheid proberen deze meisjes en vrouwen een eigen identiteit te ontwikkelen en kiezen daarbij voor de hoofddoek, als een onderscheidings attribuut en niet perse als een religieus attribuut. Ik betwijfel of deze gehoofddoekte meisjes zichzelf als de vlag van de islam beschouwen, want al te vaak merk ik dat hun feitenkennis over de vele zonden der islam minimaal is. Vaak weten zij totaal niets over de ware betekenis van islam en kennen het onvoorbeeldige bestaan van Mohammed, als grondlegger van de islam, helemaal niet. Vaak valt het mij op dat deze subetnische groep, op het individuele niveau, opvallend veel gelijkenis vertonen met mij en vele andere Hindoestanen, die ook een decennia lang worstelen met hun eigen etnische identiteit in een vijandige blanke meerderheidscultuur. Dus de overeenkomsten zijn treffend en mogen hoe dan ook niet ontkend worden door een onderzoeker, die het maatschappelijk isolatie proces beter wil begrijpen.

  Ik moet een kanttekening plaatsen bij het woord beschaving, omdat het een relatief begrip is. In het Srimad Bhagavatum staat bijvoorbeeld beschreven dat meisjes zich gewoon naakt badend vertoonden aan een heilige sadhu, omdat die onthecht was van alle vleselijke genot en het verleidelijke vrouwelijke vlees niet meer kon zien. Deze sadhu zag slechts de reine geesten van de naakte, maagdelijke meisjes en bleef onbewogen ondanks hun naaktheid. Maar, naaktheid was binnen de oude Vedische beschaving in het oude India een teken van onbeschaving en vele vrouwen gingen ook gesluierd of gehoofddoekt door het leven. Er waren zelfs aparte vrouwelijke kamers binnen elk huis waar een man zich nooit mocht vertonen.

  Beschaving is een relatief begrip. De blanken in Nederland vinden het nu juist modern en beschaafd om met blote borsten te paraderen op een gewoon strand. Jonge blanke tienermeisjes kleden zich zelfs kalmpjes om temidden van iedereen op een gewoon strand. Voor de islamiet, de Hindoe of de Aziaat is de blanke Hollander hierom gewoon een primitieve barbaar, maar voor de blanke Hollander zijn zij juist de primitievelingen en ronduit achterlijk en ouderwets. Dus beschaving is een heel moeilijke kwestie voor een onderzoeker. In elke beschaving is blootzijn gekoppeld aan een ander waarden en normen systeem en hierom relatief gedefinieerd, ter plaatse van een strand of tot in de slaapkamer thuis. Moeilijke kwestie.

  Waarde van een meisje
  Wat een meisje waard is, is geheel afhankelijk van de beschaving waarin zij moet leven. Of een meisje gewoon een stuk vlees is dat je gebruikt, afkluift en dan dumpt bij het chemisch afval, is in de decadente blanke beschaving gewoon geen punt van discussie, want binnen de Westerse wereld telt slechts de materie en het grote geld, dus een meisje is bijna niets meer waard. Of een meisje een meerwaarde heeft, als maagd, of als toekomstige bruid, is ook geen punt van discussie in de decadente blanke beschaving, want maagdelijkheid is ontdaan van alle mystiek en bruidjes leveren slechts een fiscale onkostenpost op. Het meisje degraderen tot een stuk nutteloos vlees is een heet conflictpunt binnen de hele Westerse wereld. Men probeert wel steeds meer de mooie meisjes economisch te exploiteren, als commerciële seksuele marketing objecten, wat een indicatie is voor het bereikte beschavingsniveau na slechts een eeuw van materiele welvaart. Waarom gebruiken marketing experts geen meisjes met een fleurige hoofddoek, om hun dure high tech producten ten toon te stellen? Jazeker, met blote meiden als vlag draait je business beter. Dus de blote of 99,9 procent naakte witte meid is de vlag van de Westerse welvaartseconomie. Ziehier de gecultiveerde inverse van de meid met de hoofddoek uit de islam, als vlag van een rechtspersoon of natie.

  Tot zover het betoog in deel 1. In deel 2 van deze serie zal de hoofddoek diepzinniger geanalyseerd worden.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1233 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Links serie:
  1. Deel 3. Spiritualiteit van de hoofddoek
  2. Deel 2. Spiritualiteit van de hoofddoek
  3. Deel 1. Spiritualiteit van de hoofddoek
  4. KLEDING EN HOOFDDOEK; DE SCHAAMTE VOORBIJ? Zehra Özkaya

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved