Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Verzoek tot samenwerking, met officieel antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0045
Offerdatum   11 december 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0045.doc / 20061211 / Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Verzoek tot samenwerking, met officieel antwoord / source: L974 / nctb101.doc / 2032W

  Aan: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
  Postbus 16950
  2500 BZ Den Haag
  Tel: (070) 3 15 03 15

 • http://www.nctb.nl

 • postadres
  Oranje buitensingel 25
  2511 VE Den Haag

  Onderwerp: verzoek tot samenwerking

  Kenmerk: L974 / nctb101.doc / Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding / 061211ma

  Delft, 11 december 2006

  Namaskar edele dames en hoge (blanke) heren,

  Hierbij ontvangt u dit officiele verzoek van mij tot vergaande samenwerking om de kans op een terroristische aanslag op het grondgebied van de blanke Europese Unie te verminderen.

  Hoogleraar Rob de Wijk verklaarde het volgende in alle media vorige week:

 • 'Risico op aanslag met massavernietigingswapens groot'


 • Deze tekst is in bijlage 1 geplaatst.

  Ik zal u nu duidelijk maken waarom u met mij moet samenwerken, ondanks mijn lagere afkomst als niet-blanke.

  U weet verdomd goed dat zeker 90 procent van alle zwarten, negers, gekleurden en islamieten een vreselijke haat voelen tegen het blanke ras, vanwege de wrede Holocaust tegen hun gedurende de koloniale tijd, waarbij er bijna 200 miljoen doden vielen buiten Europa. Deze misdaden van het blanke ras zijn niet vergeten en nog niet vergeven. Elke niet-blanke heeft hier direct bittere herinneringen aan. Ik heb dit alles uitvoerig onderzocht. U kunt mijn relaas hierover nalezen op mijn website in de gepubliceerde teksten:

 • Adolf Hitler is de messias van de Joden
 • Adolf Hitler reïncarneert in 2006
 • 2060: Hongersnood in Europa
 • In principe zou ik het zelf niet erg vinden als het hele blanke ras gedecimeerd of geassimileerd wordt in de toekomst, maar wil toch voorkomen dat dit tot een bloedbad zal leiden binnen de Europese Unie of binnen Nederland. U weet hierover zelf heel veel. U zult ook weten dat Al Qaida momenteel heel populair is bij vele geradicaliseerde zwarte organisaties, die strijden tegen het blanke imperialisme. Onderschat deze groep niet, want zij steunen de terroristische netwerken van moslim extremisten indirect en zijn ook anti-amerika en extreem anti-joods. U weet dit alles al zelf via uw vele spionnen en informanten.

  Radicalisering blanke jeugd
  Nederland verarmd nu in versneld tempo. Uit onderzoek blijkt dat bijna 25 procent procent van de huishoudens problemen heeft om rond te komen. Velen kampen elke maand met aanzienlijke tekorten, aangaande de primaire levensbehoeften. Dit zal er onherroepelijk toe leiden dat de jeugd zal verarmen en ook zal radicaliseren hierdoor. U weet hier zelf al alles over, gezien uw onderzoek naar extreemrechtse uitlatingen op tientallen nationalistische websites. Ik hoef u hierover niets te vertellen.

  Meer over de armoede, toenemende rassenhaat en staatsschulden binnen de Europese Unie kunt u nalezen in onderstaande gepubliceerde teksten:

 • Repliek 'All different, All equal', EU campagne Nationale Jeugdraad en Raad van Europa
 • Studierapport staatsschulden Europese Unie
 • Radicalisering Hindoestanen
  U zult verbaasd zijn als ik u vertel dat ook een groot deel van de hindoestanen nu geradicaliseerd is en zich teruggetrokken hebben in afgesloten kasten. U weet hier waarschijnlijk heel weinig over, maar dit is een heel slecht voorteken in multicultureel Nederland. Als de minst agressieve groep ook radicaliseert dan is er iets grondig mis in de hele samenleving. U dient hierom met mij samen te werken, ondanks mijn lagere afkomst als niet-blanke. Zet uw racistische vooroordelen snel opzij en kies voor samenwerking met een Hindoe expert, die al vijftien jaar lang prive-onderzoek verricht naar de multiculturele samenleving. (blanke) Professoren en hoogleraren kunnen jullie echt niet helpen. Ik beschik over de kennis en expertise om jullie te helpen.

  U mag mij negeren, uitsluiten en doodzwijgen, omdat ik niet-blank ben, maar ik zal u terug pakken dan, door deze officiele brief openbaar te maken en u publiekelijk te schande maken. Alles in Nederland is nu racisme, discriminatie en uitsluiting en u maakt zich hier ook schuldig aan, als u samenwerking met mij uitsluit.

  Waarom ik u dit verzoek toestuur?
  Ik leef en werk voor Altecrea en ben uitverkozen door Altecrea om in dit leven een heilige karmische plicht te vervullen, als Hindoeschrijver en onderzoeker Dewanand, gereincarneerd in het stoffelijk lichaam en geboren in een lagere kaste chamar Hindoe gezin, met een liefdeloze moslim moeder. Ik ben trots dat ik niet-blank ben, want het is in zekere zin een vloek om als blanke geboren te worden, vanuit karmisch perspectief. Meer hierover kunt u nalezen in hoofdstuk 1.6. van onderstaand boek.

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 14 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  SECTIE: 1.0. Heilige spam van Dewanand

 • 1.6. Het vervloekte karma van de 'blanke'
 • Ik streef naar een vreedzame en harmonieuze wereld met minimale welvaart voor alle levende wezens, conform de teksten uit de duizenden heilige Hindoe geschriften, die minstens 3400 maal complexer zijn dan de haatgeschriften van de Joden, Christenen en islamieten. U dient dit zelf te onderzoeken. Wij, Hindoes, waren het eerste volk op aarde met hogere kennis, heilige boeken, een hoogontwikkelde taal, grote steden, een miljoenenleger, en een hoge beschaving. U weet hier zelf alles over. Wij Hindoes willen een rechtvaardige wereld, zonder uitbuiting, milieuvernietiging, zonder een fascistische Europese Unie en vooral zonder terrorisme en hierom stuur ik u dit verzoek, dat officieel is, en serieus overwogen moet worden.

  Ik ben nu officieel kasteloze in Nederland, vanwege mijn niet-blanke afkomst en mijn geavanceerde kennis, die rechtstreeks van Altecrea komt en aan mij geopenbaard is. Ik vertegenwoordig Altecrea in dit leven en werk hard om mijn heilige karmische plichten te vervullen, zonder enig winstoogmerk of genotvolle ambities. Mijn hele leven is een offer aan Altecrea en u dient dit te respecteren, hoewel u hier niets van zal begrijpen, wegens uw genetische handicaps als blanke. Toon desondanks respect voor ons Hindoes, want wij zullen nooit streven naar de totale vernietiging van het blanke ras. Liefde (prema), harmonie, rechtvaardigheid, Dharma en vreedzame existentie zijn al tienduizend jaar het motto van de Hindoebeschaving en dit is mijn voornaamste motief om u dit officiele verzoek toe te sturen.

  Mijn oplossingen
  Mijn oplossingen zijn beschreven in onderstaande manuscripten, welke op internet gepubliceerd zijn op het Kritisch Podium Dewanand.

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • (boek)'Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid. Hindu nazism'
  A4 pages= 200 / Words= 68.840 / Epages= 92
 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91
 • (boek) 'Eerbetoon aan profeet Hans Janmaat. Een persoonlijke impressie.'
  A4 pages= 174 / Words= 71.259 / Epages= 58
 • (boek) 'Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Delano Desi Bouterse'
  A4 pages= 123 / Words= 48.771 / Epages= 63
 • (boek) 'Handboek buitenlandse crimineel'
  A4 pages= 140 / Words= 51.315 / Epages= 46
 • (boek) 'Random Droomboek Jongeren'
  A4 pages= 235 / Words= 88.142 / Epages= 94
 • Mijn onderzoek en oplossingen hebben een interdisciplinair en multidimensionaal karakter vanuit micro en macro perspectief. Hierom kan ik niet alles hierover uitleggen in deze eerste brief.

  Onze samenwerking, een voorstel
  Ik stel u voor om mee te werken aan de internationale publicatie van mijn manuscripten met offercodes: WART0129, WART0141 en WART0213.

  De wisselwerking tussen religie, immigratie, vreemdelingenbeleid, nationalisme, racisme, identiteit en terrorisme is in deze drie manuscripten geanalyseerd. Via massapsychologische mediaprocessen kan deze kennis zorgen voor neutralisatie van agressie, haat, isolatie en terrorisme in elke multiculturele samenwerking.

  Ik zal enkele banken en verzekeringsmaatschappijen verzoeken om de oplossingen aangaande het vreemdelingenbeleid volgens manuscript WART0141 te onderzoeken en aan u rapporteren wat zij hiervan vinden. Dit zal ik pas in 2007 doen. Laten wij voor die tijd toch samen een plan maken om uw doelen te verwezenlijken. Ook aangaande de turbo-radicalisering door internet heb ik vrij geavanceerde oplossingen ontwikkeld en wil deze vertrouwelijk aan u voorleggen.

  Wij moeten nu iets doen om grote maatschappelijke problemen te verminderen komende tien jaar. De kans op een terroristische aanslag zal dan ook significant verminderen, vooral door massapsychologische neutralisatie processen, conform mijn complexe analyses.

  Op kleine schaal is het mij al gelukt om enkele geradicaliseerde individuen te leren om normaal te leven en te denken. De kennis uit mijn manuscripten kan leiden tot een mentale transformatie op metaschaal en dit is wat u nastreeft, om de kans op terroristische aanslagen tot nul te verminderen. Het verzwakken of totaal transformeren van de ideologische basis binnen terroristische netwerken is juist mijn strategie, om dit te verwezenlijken. Hierbij beschouw ik elke religieuze ideologie als een mentaal algoritme, dat veranderd kan worden met rake input variabelen, uit het Dewanisme.

  Wat wil Altecrea?
  Altecrea heeft de mensheid geschapen om te fungeren als het immuniteitssysteem van Gaia (Moeder Aarde) tijdens elke micro-schepping. Dit is aan mij geopenbaard. De consequenties hiervan voor elke mensheid gedurende elke micro-schepping in het heden en de (verre) toekomst is nogal gecompliceerd. Ik zal bepaalde dingen hierover uiteenzetten in mijn engelstalige boeken uit de toekomst. Kernpunt is wel dat Altecrea het altijd afkeurt als de mensheid oorlogen voert of terroristische activiteiten ontplooit. In mijn boeken heb ik al uiteengezet wat Allah is en wat de moslims feitelijk geloven. Juist hierom hebben ook moslims veel waardering voor mij, want velen kennen mijn teksten op internet en hebben mij nooit negatief bejegend of bedreigd. Hierom ben ik een interculturele en interreligieuze vredesstichter en dit kan u goed benutten, als u met mij gaat samenwerken.

  Hou er rekening mee dat ik handel vanuit religieus oogpunt en alleen seva verricht in het belang van alle levende wezens op aarde in het heden en in de toekomst. Nodig mij uit voor een nader gesprek, indien u serieus overweegt om van mijn kennis en diensten gebruik te maken. In mijn netwerk zal stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten 'SHS' zorg dragen voor alle formele transacties aangaande mijn geschriften.

  Indien u mij negeert en elke samenwerking of ondersteuning afwijst, dan heb ik hoe dan ook ten alle tijde mijn burgerplicht verricht in Nederland en zal mij daarin berusten. Ik zou het heel jammer vinden als er een bloedige terroristische aanslag zou volgen vanuit de zijde van extreemrechts, extreemlinks of de moslim fundamentalisten, maar zal u hiervoor aansprakelijk stellen, omdat het uw plicht is om alle middelen aan te wenden om de kans hierop tot nul te herleiden. Mijn kennis is hoe dan ook geavanceerd. Ook aangaande het allochtonenprobleem in de hele Europese Unie heb ik heel slimme oplossingen ontwikkeld, die ik gaarne met u wil bespreken.

  De Nederlandse media hebben mij stelselmatig doodgezwegen, omdat ik niet-blank ben en niet behoor tot de blanke elite. Dit racisme is heel zorgwekkend en het zorgt juist voor een toename van de radicalisering binnen Nederland. U bent verplicht om hier iets aan te doen, omdat u hiervoor aangesteld bent. Ik reken erop dat u uw racistische vooroordelen opzij zet en een samenwerking aangaat met mij, als dienaar van Altecrea in deze levenscyclus. Jullie blanken moeten op harde wijze leren om zwarten, kleurlingen en Hindoes te waarderen en hun ook als volwaardige en denkende mensen te beschouwen. Het racisme in Nederland is een schande voor de Europese Unie en zal in de toekomst bestraft worden, als China en India de wereldmacht overnemen.

  Desondanks dien ik alleen Altecrea,

  en verblijf hierbij.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis

  Met vriendelijke groet,

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft
  Telefoon 015 xxx
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ps 1
  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver (leeftijd 40, gehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl). Een Engelstalig artikel van hem is gepubliceerd op de internationale Indiase website: http://www.indiacause.com en http://www.indpride.com. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2007 enkele manuscripten van Dewanand internationaal gedrukt te publiceren. Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.

  Ps 2
  Zoek met google naar de verklaring van onbekende termen in deze brief, zoals Altecrea, Dewanisme en de vele offercodes.

  Bijlagen: 1
  wfor0297.doc / 061206 / 'Risico op aanslag met massavernietigingswapens groot' / islam terrorisme / ANP / 434W

 • 'Risico op aanslag met massavernietigingswapens groot'
 • ***

  --------------------------------------------------
  Officieel antwoord ontvangen op dd. 16 januari 2007

  Aan: de heer Dewanand
  Delft

  Onderdeel: Eenheid Bewaking en Beveiliging
  Datum: 16 januari 2007
  Ons Kenmerk: 5462346/07
  Onderwerp: Uw brief van dd. 11 december 2006

  Geachte heer Dewanand,

  Uw brief van 11 december 2006 heb ik in goede orde ontvangen. Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor uw betrokkenheid bij de bestrijding van terrorisme.

  In uw brief verzoekt u tot samenwerking om de kans op een terroristische aanslag te verminderen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen instanties betrokken bij terrorismebestrijding te verbeteren en werkt niet direct samen met initiatiefnemers van specifieke projecten.
  Uw verzoek tot samenwerking kan ik daarom niet honoreren.

  Mocht u informatie hebben betreffende een terroristisch netwerk, dan verzoek ik u met de lokale politie in contact te treden. Voor meer informatie over terrorismebestrijding wil ik u graag verwijzen naar de website:

 • http://www.nederlandtegenterrorisme.nl
 • Hoogachtend,

  De Minister van Justitie,
  Namens deze,

  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

  Wg.

  mr. T.H.J. Joustra

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bezoekadres
  Oranjebuitensingel 25
  2511 VE Den Haag
  telefoon 070 3150315
  Fax 070 3150320

  Postadres:
  Postbus 16950
  2500 BZ Den Haag
  Tel: (070) 3 15 03 15

 • http://www.nctb.nl
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved