Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

John K., Rotterdam:
Brief verklaring poederbrieven en uitleg rechts extremisme

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0050
Offerdatum   18 december 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan: John K.
  Louis Pregerkade 134
  3071AZ ROTTERDAM
  0102150683


  Onderwerp: Brief verklaring poederbrieven en uitleg rechts extremisme

  Mijn kenmerk: waction0050.doc / 061218 / John K., Rotterdam / Brief verklaring poederbrieven en uitleg rechts extremisme / 2232W

  Delft, 18 december 2006

  Namaskar John K. (oud klasgenoot Miranda Lyceum in Paramaribo),

  Wegens jouw vragen over mijn betrokkenheid bij extreemrechtse organisaties en de poederbrieven affaire heb ik besloten om jou deze openbare brief toe te sturen. Ik hoop dat je mijn standpunt begrijpt en verder wil samenwerken met mij aan een nieuw Suriname.

  In mei 2003 ben ik geïnterviewd door het blad Hindorama, inzake de poedersbrieven affaire. Je kunt deze tekst vinden op mijn website in de rubriek Suriname. Zie hieronder titel en interviewer.

  Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  Offeraar Sudesh Hira
  Offercode wfor0292
  Offerdatum 25 februari 2006
  bron: Hindorama, mei/juni 2003, nummer 3, jaargang 4

  Zie url deeplink:

 • Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
 • Ik heb zelf mijn toestand geanalyseerd uit 2002 en onderstaande tekst gepubliceerd in onderstaand boek. Zie hoofdstuk 6 uit mijn boek over de koran.

  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 17 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering
  6. Moslimhaat lost niets op

  Zie url deeplink:

 • 6. Moslimhaat lost niets op
 • Ik probeer nu verder te onderzoeken wat de islam is en of het mogelijk is om een vreedzame wereldreligie te ontwikkelen in het belang van alle levende wezens op Gaia. Dit is heel moeilijk. In principe beschouw ik het Hindoeïsme als de beste universele religie voor de hele mensheid, omdat het op een behoorlijk hoog niveau ontwikkeld is en heel vreedzaam en tolerant is. Ik vind dat iedereen Hindoe kan worden, om het eigen leven te verrijken en om te leren dat het leven heel waardevol kan zijn. Maar de gemiddelde Hindoe denkt hier heel anders over. In dit verband zal ik een tekst van mij citeren uit een boek van mij. Zie onder.

  (Citaat begin)

  WEBpublication EBOOK wart0201 / EPAGE 55 of 87
  Uitstervende Nederlanders
  Mein Kampf, deel 2
  SECTIE: 3.0. Heilige theorieën

 • 3.5.9. (9) Het ideale vuilnisbakken geloof
 • Hindoestanen zelf, oftewel het Indiase ras, worden door wetenschappers ingedeeld bij het kaukasische hoofdras, hoewel er genoeg bewijzen zijn dat zij ontstaan zijn door intensieve vermenging van alle hoofdrassen. Het befaamde Hindoeras is dus in feite een hypergemengd ras en kan hierom gezien worden als een vuilnisbakkenras, want alle rassen zijn in de loop van duizenden jaren op superieure wijze samengesmolten op het Indiase subcontinent. Dit is verrassend en heel boeiend voor de toekomst van de mensheid. Als alle zuivere hoofdrassen op een grondige wijze met elkaar vermengd zouden worden, dan ontstaat er een vuilnisbakkenras, die er precies zo zal uitzien als de gemiddelde Hindoestaan of Indiër. Juist hierom geloof ik vaak dat het heel goed is als alle zuivere hoofdrassen fanatiek met elkaar gaan paren en zich grondig vermengen, om een internationaal vuilnisbakkenras te doen ontstaan, die vervolgens rijp is om zich massaal te bekeren tot het Hindoeïsme, als ideale vuilnisbakken geloof voor de perfect gemengden (moksi's en dogla's). Hierover kan nog flink gefilosofeerd worden in elke bruine kroeg.
  Enkele andere argumenten om het Hindoeïsme als het perfecte vuilnisbakkengeloof te beschouwen zijn:

  1. Hele Hindoewereld is chaotisch en gedecentraliseerd. Ieder groepje Hindoes heeft een eigen visie op Hindoe-zijn en geloven als Hindoe. Het is een heel groot wonder dat al deze groepjes geen oorlog voeren, want anders zou de Derde Wereldoorlog allang een feit zijn.

  2. Hindoeïsme groeit en ontwikkeld zich totaal ongeorganiseerd, chaotisch, willekeurig, ongecoördineerd en gedecentraliseerd. Er wordt volgens mij elke week een nieuw boek gepubliceerd op de wereld over Hindoe-zijn, zonder dat iets of iemand dit centraal controleert. Immers alles wordt getolereerd en geaccepteerd.

  3. Individuele Hindoes, die ik goed ken, kunnen vaak niets vertellen over hun eigen geloof, maar voelen zich wel Hindoe. Ook hebben zij vaak nooit enige letter gelezen in een boek over het Hindoeïsme en maken zich hier niet druk om. Alles zoeken zij zelf uit, puur op vaag en egoïstisch gevoel.

  4. Ik geloof dat geen enkele Hindoe alle 54 heilige Hindoe geschriften ooit heeft bestudeerd, want dat kan tien levens duren. Het exact definiëren en interpreteren van alle leerstellingen uit deze 54 Sanskriet geschriften is ook iets wat bijna geen enkele Hindoe kan en misschien is dit zelfs nog nooit gedaan, door een mensachtige.

  5. Hindoes gedragen zich als een chaotische en ongeorganiseerde groep in elk land waar zij wonen. Er is nergens een totalitair of communistisch regime waar Hindoes gevestigd zijn, als meerderheid. Democratie en extreem liberalisme schijnen perfect te passen binnen het Hindoe denken en handelen. Misschien is het Hindoeïsme hierom het enige echte democratische geloof, waarin alles mag en niets verboden is. God accepteert immers alles, omdat alles door God zelf gemaakt is. Alles is karma, en karma is alles.
  ***
  Bron url:

 • 3.5.9. (9) Het ideale vuilnisbakken geloof
 • (Einde citaat)

  Religie is dus iets heel complex. Ik onderzoek dit al vele jaren en ben het niet eens met de racistische geloofsovertuiging van de gemiddelde etnische Hindoe. Binnenkort publiceer ik meer hierover in mijn tekst met als titel:
  Racisme van Hindoestanen.

  M.b.t. poederbrieven mei 2002
  Ik verkeerde in een cyberpsychose in die tijd en ben hierom ontslagen van rechtsvervolging. De rechter besloot een maatregel te nemen door mij maximaal 12 maanden te laten behandelen in een gesloten kliniek (in Delft, GGZ delfland). Dit is nu voorbij en ik heb ervan geleerd. Het haten van de islam of moslims is niet de beste manier om met terrorisme om te gaan. Het is beter om moslims her op te voeden en om hun meer wetenschappelijke kennis bij te brengen. De gemiddelde moslim is immers zwaar onderontwikkeld en leeft met verouderde wereldbeelden. Volgens mij is de islam niet geschikt om de intelligentie te optimaliseren, omdat het niet kennisintensief is. Ook het christendom en het Jodendom zijn nog onderontwikkeld en niet gebaseerd op hogere kennis.

  Momenteel werk ik aan mijn schrijfcarrière als hindoeschrijver en om dit te verwezenlijken zal ik vanaf januari 2007 fulltime in het Engels gaan schrijven. De Nederlandse samenleving begrijpt mij niet, omdat de gemiddelde Hollander behoorlijk onderontwikkeld, dom en bekrompen is. Dit zijn dingen die ik herhaaldelijk ontdekt heb. Momenteel is Nederland een zwaar intolerant land en alle wetten en regels past men op extremistische wijze toe en dit is een zware belasting voor heel veel burgers. Jij weet hier zelf meer over.

  Het fascisme en rechts extremisme.

  Ik verwijs je naar mijn onderstaand betoog en modellering m.b.t. rechts extremisme in onderstaand boek.

  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 68 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering
  46. Abstract classificatiemodel rechts-extremisme (PV-RE-schaal)

  zie url link:

 • 46. Abstract classificatiemodel rechts-extremisme (PV-RE-schaal)
 • Bestudeer mijn analyse met behulp van de PV-RE-schaal en ontdek wie nu echt extreem rechts is en wie niet.

  (Begin citaat)
  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 73 of 125
  Koran: verbieden of Herschrijven?
  De gids voor geweldloze deïslamisering

 • 46. Abstract classificatiemodel rechts-extremisme (PV-RE-schaal)
 • 46.5. RE-analyse diverse partijen en personen
 • VVD
  De VVD propageert dat zij een liberale partij is, maar is behoorlijk anti-allochtoon. Figuren zoals Nawijn, Frits Bolkestein, Geert Wilders, Hirsi Ali en nog vele anderen zijn felle tegenstanders van multicultureel Nederland. Hierom scoort de VVD heel hoog op de RE-schaal. De waarde fluctueert wel sterk, van RE (400) tot RE (700). Kopstukken van de VVD kunnen in het geheim best radicale vreemdelingenhaters zijn van het niveau RE (900), maar een politiek correct masker dragen in het openbaar. Zelfs iemand als Michiel Smit scoort feitelijk lager dan Hirsi Ali, als het om openbare uitspraken van moslimhaat gaat.

  Geert Wilders
  Geert Wilders is radicaal rechts en propageert duidelijk haat tegen allochtonen, niet-westerlingen en moslims. Hij behoort tot het hoogste RE-niveau in Nederland en kan zelfs geclassificeerd worden op niveau RE (900). Hij pleit voor het sluiten van de grenzen voor alle immigranten, gedurende vijf jaar, als hij de macht krijgt. Onduidelijk is of hij in die vijf jaar tijd, dan alle allochtonen en moslims wil vergassen, zowel warm als koud. In ieder geval is zijn oplossing te kortzichtig, om het probleem op te lossen. Het is hierom geen wonder dat honderden moslims hem dood willen maken. In principe kan Geert Wilders beschouwd worden als het alfamannetje van het blanke Nederlandse volk. De media presenteren hem altijd als de domme, witte brulaap zonder staart.

  (einde citaat)

  Conclusie
  Het is in Nederland nu een totale puinhoop in de rechtse politieke wereld. Men ontkent alle feiten en speelt helemaal vals. Onderzoek dit zelf en lees de kranten. Wist je dat de vreemdelingenhaat nu ontzettend groot is en dat zeker 80 procent van de Hollanders een vreselijke haat voelt van binnen voor allochtonen, moslims en zwarten. Je moet hierover eens informatie zoeken.

  Mijn participatie bij de Centrum Democraten van Hans Janmaat
  Ik was vanaf 1990 tot 1995 bijna illegaal in Nederland, omdat ik geen officiële verblijfsvergunning had. Maar ik zat niet stil en besloot om de wereld van de blanken in Nederland te onderzoeken. Hierover heb ik veel verteld in mijn boek over Hans Janmaat, is online gepubliceerd. Ik heb toen als privé detective geopereerd en wilde alles weten over de politieke wereld in dit blankenland.

  Ik heb echter nooit actief geparticipeerd in de extreem rechtse wereld en mij altijd gepresenteerd als Hindoe uit Suriname. In 1995 werd ik benaderd door de Centrum Democraten in Delft en ik ondersteunde toen hun deelname aan de verkiezingen, omdat ik hun dat gunde. Nu ga ik jou vertellen waarom ik verdriet voel met betrekking tot het Surinaamse volk. Nu volgt de harde waarheid.

  De verraders uit Suriname

  Ik heb een boek over Suriname gepubliceerd op mijn website. Zie hieronder.

  WEBpublication BOOK WART0203 / EPAGE 1 of 63
  Bevrijding van Suriname
  Matchpoint voor Delano Desi Bouterse

  Zie url link:

 • (boek) 'Bevrijding van Suriname. Matchpoint voor Delano Desi Bouterse'
  A4 pages= 123 / Words= 48.771 / Epages= 63
 • Waarom is Suriname nu een arm en onderontwikkeld land, terwijl het beschikt over vele grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen?

  Omdat het Surinaamse volk niets geeft om hun eigen land en massaal gevlucht is naar Nederland. Suriname is versplinterd en alle Surinamers zijn verkeerd voorgelicht. Ook Hindoestanen doen heel actief mee aan de vernietiging van Suriname en hebben hun geboorteland radicaal verraden en de rug toegekeerd. Wist je dat Hindoestanen uit Nederland nu geloven dat zij uit een hogere kaste komen dan de Surinamers en Hindoestanen uit Suriname? Deze domme verdeeldheid leeft ook onder de andere Surinaamse etnische groepen in Nederland en het heeft Suriname vernietigd. Dit is het verraad van Surinamers en ik wil hier iets aan veranderen. Jij weet hier als Surinamer zelf alles over.

  Jij zal nu moeten begrijpen dat ik vroeger geen keus had en probeerde om meer kennis te vergaren over de blanke leefwereld. Nu weet ik heel veel over extreem rechts en ik moet toegeven dat de grote meerderheid van de blanken in Nederland nu al op het RE (600) niveau zit en een behoorlijke afkeer voelt voor migranten, niet-westerlingen, allochtonen, moslims, kleurlingen en zwarten. Je zal hier meer over ontdekken als de armoede toe zal nemen, wat direct zal leiden tot meer radicale vreemdelingenhaat in heel Europa.

  Mijn plan voor een nieuw Suriname
  In mijn boek over Suriname heb ik het toekomstbeeld van Shri Rama ka Desh uiteengezet. Dit is mijn ideaal en ik moet hieraan werken komende jaren. Ga het eens onderzoeken. Laat mij weten als je nog verder met mij wil samenwerken om dit te realiseren. Ik heb de blauwdruk van een nieuw Suriname al klaar liggen.

  Als oude klasgenoot van het Miranda Lyceum ken je mij uit mijn jeugdjaren. Jij behoort tot mijn generatie van veertigers. Ik geloof dat onze generatie nu hard moet werken aan een nieuw Suriname, om onze vrouwen en kinderen te bevrijden en een betere toekomst te bieden. Laten wij samen hiervoor kiezen.

  Ik ben nu verstoten uit de hindoestaanse gemeenschap en ben officieel een soort kasteloze, omdat blanke Hollanders het niet tolereren dat er een Hindoeschrijver bestaat op hun grondgebied. Hun overtuiging dat alle niet-blanken een soort halfapen zijn, die slechts kunnen dansen, brullen, pootjes geven, trommelen en springen is heel sterk en ik kan hier niets aan veranderen. Nederland is een racistisch land en de discriminatie van minderheden zal alleen maar toenemen komende tien jaar. Bestudeer mijn studierapport over de staatsschulden van de Europese Unie en ontdek welke rampspoed hun zal treffen in de nabije toekomst. Wij moeten ons hierop voorbereiden door te werken aan een nieuw Suriname. Ik wil mijn oude dag op Surinaams grondgebied doorbrengen en daar sterven. Hierom zal ik hard werken om Shri Rama ka Desh echt te verwezenlijken.

  Tot zover dit lange schrijven.

  Altecrea zal jou zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Adres: Delft
  Nederland
  Telefoon 015 xxx
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver (leeftijd 40, gehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Een Engelstalig artikel van hem is gepubliceerd op de internationale Indiase website: http://www.indiacause.com en http://www.indpride.com. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2007 enkele manuscripten van Dewanand internationaal gedrukt te publiceren. Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.

  Bijlagen: 0

  Ps 1
  Deze hele brief is openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand in de rubriek openbare brieven (public letters) in sectie Podium. Jouw persoonlijke gegevens zijn verwijderd hieruit.


  PS 2 (verstuurd per email op d.d. 20 december 2006)

  Hier een extraatje, toegevoegd aan Waction050 om wat puntjes op de I te zetten.
  Er volgt nu een citaat van zekere Cargawar, moderator van een discussieforum.

  (begin citaat)
  Hoewel dit artikel mijns inziens best representatief zou kunnen zijn voor de arbeidssituatie in Suriname zelf (al heeft het voornamelijk betrekking op de creoolse en bosland-bevolking; de hindoestanen, chinezen en javanen staan er om bekend keiharde werkers en handelaren te zijn) en ik de reputatie van Dr. Rampersad -mij niet onbekend- absoluut niet in twijfel trek, heeft het geenszins betrekking op mijn betoog dat afgestudeerde én gemotiveerde(!) Surinamers vanwege dubieuze wetgeving niet in Nederland aan de bak komen. En dat terwijl wij dringend behoefte hebben aan gediplomeerde verplegers, artsen, onderwijzers, etc. Dat heeft niets met de argumenten te maken die hierboven beschreven staan.

  Een interessante discussie trouwens, dat Suriname... Nederland heeft duidelijk een kans gemist met dit land. Het is qua industriële potentie een van de rijkste landen op aarde (delfstoffen, oliën, land- en tuinbouw). Nu zie je dat, vanwege desinteresse van Nederland, een Amerika ermee aan de haal gaat. Die zijn wel bereid raffinaderijen op te zetten en slaan daarmee een gigantische economische slag. Niet voor niets is de USDollar bezig met een enorme inhaalslag. En voor je het weet is het land geannexeerd door de US. Jammer, maar eigen schuld, dikke bult.

  Nog even een voetnootje: Rampersad is zelf hindoestaan. Van oudsher een handelarenvolk. Een bevolkingsgroep die als enige vrijwillig naar Suriname is getrokken om handel te drijven. Al jaren ziet de hindoestaanse gemeenschap "hun" Suriname door wanbeleid van creolen naar de knoppen gaan. Er is een groot spanningsveld tussen hindoestanen en creolen.
  (einde citaat)

  Poster: Cargawar, moderator
  Datum: maandag 3 april 2006
  Topic: Positieve & Negative discriminatie verbieden bij de wet.
  Forum: Politiek discussieforum Armleg.com
  url bron:

 • http://www.armleg.com/forum
 • Website van
  Vrij Vooruitstrevend Nederland (VVNL)

  Overzicht:

 • De nieuwe website van Vrij Vooruitstrevend Nederland(VVNL) www.vvnl.tk
 • De website van Mark vd Peppel. http://www.markvdp.tk
 • De web-log van Mark vd Peppel. http://markvdp.web-log.nl
 • Het politieke discussieforum van VVNL http://www.vvnl-forum.tk
 • PS 3
  Verder commentaar van Dewanand
  Volgens mijn waarnemingen zijn Surinamers een van de weinige volkeren die hun geboorteland hartgrondig haten en helemaal hebben laten verloederen. Een heleboel motieven spelen hierbij een rol, alles door elkaar en ook heel etnisch of raciaal bepaald. Hoewel er nooit een rassenoorlog heeft plaatsgevonden in Suriname, is er wel degelijk sprake van grote onderhuidse etnische spanningen en deze wurgen de Surinaamse economie helemaal dood.

  Het ondergrondse ponton bankieren van de vele Hindoestaanse kasten is al heel lang geleden geanalyseerd door onderzoekers, maar nooit actief bestreden of vernietigd. In feite heeft de hindoestaanse elite ervoor gezorgd dat Suriname totaal doodgebloed is, via doelgerichte anti-Surinaamse propaganda, kaste politiek binnen hun genetische netwerken en de tergend langzame vernietiging van hun vijanden.

  Ik zal meer over de discriminerende politiek van Hindoestanen vertellen in mijn aankomende tekst over het racisme van Hindoestanen. Hierin zal ik keihard en taboeloos beschrijven hoe racistisch hindoestanen denken en handelen en hoe zij Suriname dood laten bloeden, maar wel hun familie stiekem helpen om te vluchten naar Nederland.

  Elk land waar bijna 40 procent van de bevolking (lees: de Hindoestanen) er alles aan doet om de economie kapot te maken, zal onherroepelijk dood bloeden. Uiteraard moet ik hierbij opmerken dat de Afro-Surinaamse elite, grotendeels afstammelingen van de Nederlandse kolonisten of ermee vermengd, er ook alles aan doen, om in het politieke spectrum de boel te ondermijnen, door verkeerde wetten en via feodale besluitvorming.

  Meer hierover volgt in mijn nieuwste tekst over het racisme van Hindoestanen.

  PS 4
  M.b.t. Extreem rechtse opvattingen van blanke Hollanders.
  Kijk J.K., denk nou niet dat een linkse blanke de vriend is van de allochtonen en niet-Westerse migranten. Nee, dat is absoluut niet zo. Extreem linkse blanken geloven feitelijk nog radicaler in de superioriteit van hun ras en genieten ervan om zwarten, migranten en kleurlingen afhankelijk te maken van hun verzorgingssysteem, om juist op deze wijze te bewijzen dat deze niet-blanken domme inferieure halfaapjes zijn, die alleen braaf pootjes kunnen geven.

  Typische extreem rechtse figuren vinden het juist noodzakelijk dat migranten hard werken en zelfstandig worden. Ook wil extreem rechts een strenge kwaliteitscontrole aan de poort, desnoods via een verplichte IQ test, om de kans op falen als nieuwkomer te verkleinen. In principe wil extreem rechts wel alle migranten, dus ook 'blanke immigranten' het land uitgooien, maar zij vinden het wel ok, als zo een migrant helemaal assimileert en behandelen zo iemand daarna gelijkwaardig. Dit laatste heb ik zelf meegemaakt, wat mij verbaasde, omdat het juist extreem linkse Hollanders waren die mij als een lagere halfaap beschouwden en eruit joegen, omdat ik intelligenter dan hen was. Dit soort dingen moet je zelf meemaken, om het racisme van de blanke thuiswereld te begrijpen.

  Besef ook dat de hele linkse blanke wereld een politiek correct masker draagt en hierom altijd schijnheilig is m.b.t. allochtonen en niet-Westerse migranten. Kan je iemand met een politiek correct masker vertrouwen? Ik niet, omdat zo iemand nooit eerlijk is en bijna altijd alles verdraaid of halve waarheden verkondigt. Hierom heb ik meer respect voor extreem rechtse 'blanken' die op hun vele discussieforums altijd openlijk de waarheid verkondigen. Als Hindoe moet ik de waarheid (sathya) altijd meer waarderen, omdat onwaarheid in strijd is met de wetten van de Dharma. Het verval van de Sanatan Dharma maatschappij begint altijd als onwaarheid (relatie tamo guna, duisternis, onwetendheid) de macht krijgt. Je kan dit alles exact nalezen in de Bhagavad Gita, die overal verkrijgbaar is in vele talen. Realiseer je wel goed dat de Bhagavad Gita eigenlijk Krishna (voor mij Altecrea) zelf is, en daarom miljarden malen heiliger, perfecter en volmaakter is dan de primitieve haatgeschriften van Joden, Christenen en moslims. Heel veel vooraanstaande geleerden en wetenschappers hebben lovende commentaren gepubliceerd op dit geschrift uit de Hindoebeschaving. Bestudeer het zelf en oordeel dan met je eigen intelligentie en verstand. Dit zou Krishna jou ook vertellen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved